Ecodynamische LED verlichting

Click here to load reader

 • date post

  04-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  0

Embed Size (px)

description

EVA Optic ontwikkelde i.s.m. Grontmij Nederland ecodynamische verlichting voor natuurgebieden. Ecodynamische verlichting waarborgt de veiligheid voor verkeersdeelnemers in natuurgebieden met minimale hinder voor het ecosysteem.

Transcript of Ecodynamische LED verlichting

 • Ecodynamische verlichti ng

  Verbeterde veiligheid in natuurgebieden met minimale invloed op het ecosysteem

  EVAOPTICLighting Evolution i.s.m.

  EVA Opti c B.V.Contactpersoon: Jan van LoonGrote Kranerweerd 138064 PE ZwartsluisNederland

  T +31 (0)38 337 50 67E jan@evaopti c.comW www.evaopti c.nl

  EVAOPTICLighting Evolution

  Grontmij Nederland B.V.Contactpersoon: Nico BosDe Holle Bilt 223732 HM De BiltNederland

  T +31 (0)30 220 75 82 E nico.bos@grontmij.nlW www.grontmij.nl

 • De toevoeging van kunstmati ge verlichti ng in natuurgebieden kan grote e ecten hebben op de ora en fauna. Echter, om de veiligheid van verkeersdeelnemers in deze gebieden te kunnen waarborgen ontkomen we niet alti jd aan een verlichti ngsoplossing. Met deze twee tegenstrijdige belangen in het achterhoofd (verkeersveiligheid en behoud van de natuur) heeft Nederlands fabrikant van LED verlichti ng EVA Opti c in samenwerking met Grontmij Nederland een uniek verlichti ngssysteem ontwikkeld: Ecodynamische verlichti ng.

  Ecodynamisch LichtEVA Opti c ontwikkelde in samenwerking met Grontmij een maatwerk oplossing in de vorm van ecodynamische LED verlichti ng. Het bioritme van de fauna binnen een natuurgebied wordt in kaart gebracht. De ecodynamische verlichti ng wordt vervolgens zodanig ingesteld dat deze aansluit op het bioritme van de dieren die op dat moment acti ef zijn. In de prakti jk betekent dit dat de lichtkleur en kleurintensiteit voortdurend veranderen gedurende de nacht. De aanwezige fauna ondervindt door ecodynamische verlichti ng minimale hinder en de verkeersveiligheid blijft alti jd gewaarborgd.

  Ecodynamische verlichti ng

  Veilig LichtIn een groot deel van de natuurgebieden is kunstmati ge verlichti ng onnodig. In deze gebieden bevinden zich ti jdens de nachtelijke uren geen mensen en hoeft de duisternis niet verstoord te worden. De situati e wordt anders wanneer verkeersdeelnemers zich in een natuurgebied begeven. Voor hen dient een opti male veiligheid te worden geboden, kunstmati ge verlichti ng is dan noodzakelijk.

  Natuurlijk LichtNatuurlijk licht heeft een bepalende invloed op het bioritme van plant en dier. Het verstoren van dit ritme door de toevoeging van kunstmati g licht in de nacht kan grote gevolgen hebben voor het totale ecosysteem van het natuurgebied. Dieren die worden aangetrokken door licht vallen sneller ten prooi aan andere dieren. Door het verdwijnen van speci eke diersoorten uit een natuurgebied raken andere dieren hun voedselbron kwijt. Hierdoor zal het ecosysteem uit balans raken.

  Openbaar LichtReguliere openbare verlichti ng heeft een te groot e ect op de dieren binnen een ecosysteem. Wit licht trekt sommige dieren aan waardoor zij een gemakkelijke prooi vormen. Andere dieren worden juist door het felle licht afgeschrikt en weer andere dieren worden schijnbaar gevangen door het licht en ervaren de duisternis als een muur.

  Licht op MaatUit diverse onderzoeken is bekend geworden dat diersoorten verschillend reageren op lichtkleuren en lichti ntensiteit. Zo ondervinden watervleermuizen minimale hinder van amberkleurig licht. Maar ditzelfde amberkleurige licht kan de nacht-vlinder, prooi van de watervleermuis, mogelijk afschrikken.

  Ecodynamische verlichti ng behoudt het ecosysteem zonder compromissen voor de verkeersveiligheid

  Welke dieren leven binnen een ecosysteem? Op welke

  momenten in de nacht zijn zij acti ef? Welk e ect heeft

  kunstmati g licht op een speci eke diersoort? Welke

  lichtkleur en lichti ntensiteit zorgen voor minimale

  hinder voor deze diersoort? Door antwoord te geven op

  deze vragen kan voor ieder afzonderlijk ecosysteem een

  verlichti ngsoplossing op maat worden geboden.

  .

  >> Het systeem is uit

  te breiden met o.a.

  aanwezigheidsdetectie

  voor etsers of voet-

  gangers en sensoren

  voor bijvoorbeeld VRI,

  regen of gladheid.

  Ook wordt momenteel

  een sensor ontwikkeld die

  het lichtspectrum meet en

  vervolgens de verlichti ng

  daarop aanpast.

  Energiebesparend LichtDe ecodynamische verlichti ng is uitgerust met meerkleurige LED technologie welke via een DMX signaal wordt aan-gestuurd. LED technologie zorgt ervoor dat het energieverbruik van het systeem laag is. De unieke door EVA Opti c ontwikkelde Intelligent Power Control (IPC) aansturingstechniek zorgt er vervolgens voor dat de LED capaciteit van de verschillende kleuren LEDs alti jd maximaal wordt benut. Door de combinati e van LED technologie met IPC aan-sturingstechniek is de ecodynamische verlichti ng zeer energie e cint.