Ebook: Solliciteren

of 31 /31
4/20/2011 Gratis e-book | voorbeeldcurriculumvitae.nl E-BOOK SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV?

Embed Size (px)

description

Solliciteren: Hoe schrijf ik een sollicitatiebrief en CV? Onderwerpen die besproken worden in dit e-book zijn o.a: * De sollicitatieprocedure; * Type sollicitatiebrieven; * De lay-out; * het curriculum vitae; * Het sollicitatiegesprek.

Transcript of Ebook: Solliciteren

 • 1. 4/20/2011 SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IKE-BOOK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? Gratis e-book | voorbeeldcurriculumvitae.nl
 • 2. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 2011IntroductieHet schrijven van een sollicitatiebrief en/of curriculum vitae is nieteenvoudig. Het is een creatief proces waarbij het belangrijk is dat jij jouwbrief en cv afstemt op de vacature of functie waarop je gaat solliciteren.In dit e-book vind je meer informatie over het schrijven van een goedesollicitatiebrief en curriculum vitae. Naast handige informatie en richtlijnenover de eisen m.b.t. het schrijven een sollicitatietatiebrief of curriculum vitaekrijg je via de linkjes direct toegang tot voorbeeldbrieven, templates enandere aanvullende informatie.Wij hopen dat dit e-book jou kan helpen bij het vinden van die droomjob,stageplaats of afstudeeropdracht.Gebruik onze voorbeelden dan ook als als inspiratie voor jouw eigenpersoonlijke sollicitatiebrief en curriclum vitae.Dit e-book mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt wordendoor middel van druk print, elektronisch of op welke andere wijze dan ookworden opgeslagen in een database of ander computer- of bewaarsysteem,echter zonder dit document te wijzigen.Stuur dit e-book door naar iedereen, die de informatie volgens jou kangebruiken.Op de website www.voorbeeldcurriculumvitae.nl kun je nog meeraanvullende informatie, templates en voorbeeldbrieven vinden m.b.t.solliciteren.Succes!2011 voorbeeldcurriculumvitae.nl, Versie 1.00, April 2011 2
 • 3. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 2011InhoudIntroductie ........................................................................................... 21. De sollicitatieprocedure .................................................................... 52. Schrijven van een sollicitatiebrief ....................................................... 6 2.1 Type sollicitatiebrieven ................................................................ 7 2.2 Open sollicitatiebrief ................................................................... 7 2.3 Specifieke sollicitatiebrief............................................................. 7 2.4 De lay-out van een sollicitatiebrief ................................................ 9 2.4.1 Aanhef ................................................................................. 10 2.4.2 De kern van een sollicitatiebrief .............................................. 10 2.4.3 Afsluiting van een sollicitatiebrief ............................................ 12 2.5 Tips voor het schrijven van een sollicitatiebrief ............................. 13 2.6 Tips voor de lay-out van de sollicitatiebrief .................................. 14 2.7 Sollicitatiebrief check-list ........................................................... 153.0 Het Curriculum Vitae ................................................................... 15 3.1 Voor wie maak ik mijn curriculum vitae (cv)? ............................... 16 3.2 Structuur CV ............................................................................ 17 3.3 Standaard rubrieken in het cv .................................................... 18 3.4 Tips voor het schrijven van een Cucrrilum Vitae ........................... 19 3.5 Mogelijke aanvullingen voor een cv ............................................. 20 3.5.1 Referenties ........................................................................... 20 3.5.2 Vaardigheden ....................................................................... 20 3.5.3 Persoonlijke eigenschappen .................................................... 20 3.6 Resum ................................................................................... 21 3.7 Curriculum Vitae: check-list ....................................................... 224.0 Het sollicitatiegesprek .................................................................. 23 4.1 Type vragen sollicitatiegesprek ................................................... 23 4.1.1 Vragen die je kunt verwachten ............................................... 23 3
 • 4. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 2011 4.1.2 Vragen die je kunt stellen ...................................................... 25 4.2 Wat doe je aan? ....................................................................... 26 4.3 Checklist sollicitatiegesprek ....................................................... 275.0 Sollicitatiebrieven: voorbeelden en templates ................................. 28 Voorbeeld sollicitatiebrief voor de functie: Juridisch secretaresse............ 28 Voorbeeld sollicitatiebrief voor de functie: koerier ................................ 28 Voorbeeld sollicitatiebrief voor de functie: administratief medewerker..... 28 Voorbeeld sollicitatiebrief voor de functie: magazijnmedewerker ............ 28 Voorbeeld sollicitatiebrief voor de functie: orderpicker .......................... 28 Voorbeeld sollicitatiebrief voor de functie: tandartsassistente ................ 28 Voorbeeld sollicitatiebrief voor de functie: logistiekmedewerker ............. 28 Voorbeeld sollicitatiebrief voor de functie: managementassistente .......... 28 Voorbeeld sollicitatiebrief voor de functie: verpleging............................ 28 Voorbeeld sollicitatiebrief voor open sollicitatie .................................... 28 Voorbeeld sollicitatiebrief voor een stageplaats .................................... 28 Voorbeeld sollicitatiebrief voor een afstudeeropdracht ........................... 286.0 Curriculum Vitae: voorbeelden en templates................................... 29 Voorbeeld standaard curriculum vitae ................................................. 29 Voorbeeld functioneel curriculum vitae ................................................ 29 Voorbeeld cv voor schoolverlaters ...................................................... 29 Voorbeeld cv voor mbo/vmbo met werkervaring .................................. 29 Voorbeeld cv voor HBO met werkervaring ........................................... 29 Voorbeeld cv voor schoolverlater met weinig werkervaring .................... 29 Aanvullende informatie ..................................................................... 30 Dislaimer ........................................................................................ 30 Over ons ......................................................................................... 30 Literatuur ........................................................................................ 31 4
 • 5. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 2011 1. De sollicitatieprocedureHet grote voordeel van de sollicitatieprocedure is dat deze bestaat uit eenaantal basisregels en richtlijnen. Het is aan jou de taak om ervoor te zorgendat je deze basisregels en richtlijnen zo goed mogelijk opvolgt.Voor een bedrijf ligt de focus bij een sollicitatieprocedure over het algemeenop de volgende drie onderwerpen: Persoonlijkheid Werkervaring Toekomstperspertief Wie ben jij? Sluit je huidige Liggen je Wat zijn je werkervaring aan bij verwachtingen op persoonlijke het bedrijf of een lijn met die van kwaliteiten? functie? het bedrijf. Wat zijn je eigenschappen?Tijdens de sollicitatieprocedure probeert de eventuele toekomstigewerkgever hier een zo goed mogelijk beeld van te krijgen. Het is dus vangroot belang dat jij voor jezelf deze drie onderdelen goed in kaart weet tebrengen en dit in een correcte cv en motivatiebrief weet te vertalen. Klik hier voor voorbeeldbrieven, cv-templates en handige sollicitatietips! 5
 • 6. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 2011 2. Schrijven van een sollicitatiebriefDe eerte indruk is cruciaal. Een werkgever zal op basis van jouwsollicitatiebrief en curriculum vitae (CV) bepalen of je wel of niet wordtuitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.De belangrijkste boodschap van een sollicitatiebrief is het beantwoorden vande volgende drie vragen: Waarom Waarom ben jij solliciteer jij naar de juiste een spcifieke persoon om de vacature of functie in te functie? vullen? Wat is jouw persoonlijke motivatie om te reageren op de functie?In de praktijd wordt het begrippen sollicitatiebrief en motivatiebriefafwisselend gebruikt. In dit e-book gebruiken wij de beide termen doorelkaar heen. 6
 • 7. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 20112.1 Type sollicitatiebrievenWanneer je gaat solliciteren maken we onderscheid in een opensollicitatiebrief of een specifieke sollicitatiebrief.2.2 Open sollicitatiebriefBij een open motivatiebrief reageer je niet op een specifieke vacature offunctie. In plaats daarvan ben je erg genteresseerd in het bedrijf waarvoorje solliciteert en denk je een bijdrage aan het bedrijf te kunnen leveren. Jemoet in een open motivatiebrief dus zorgen dat het bedrijf interesse in jouals persoon krijgt. Dit zodat zij voor jou een geschikte plek binnen deorganisatie gaan zoeken. Een open sollicitatiebrief kun je ook gebruiken voorhet vinden van een stageplaats of een afstudeeropdracht.2.3 Specifieke sollicitatiebriefEen specifieke motivatiebrief schrijf je naar aanleiding van een vacature dieje aanspreekt. Hierbij is het vooral van belang om in te gaan op de specifiekekenmerken die in de vacature staan beschreven. Klik hier voor voorbeeldbrieven, cv-templates en handige sollicitatietips! 7
 • 8. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 2011Wat in ieder geval voor beide typen motivatiebrieven geldt, is dat je goedmoet kunnen verwoorden wat je gedachten zijn. Het geheim van een goedemotivatiebrief is deze zo te schrijven dat: Jouw motivatie en ambitie aan de lezer weet over te brengen; Je probeert te onderscheiden van andere brieven; Je laat merken dat jij je huiswerkt hebt gedaan (bekend met bedrijf, vacature en/of functie. Klik hier voor voorbeeldbrieven, cv-templates en handige sollicitatietips! 8
 • 9. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 20112.4 De lay-out van een sollicitatiebriefBij het schrijven van een sollicitatiebrief is het beste advies om je vast tehouden aan de standaard opmaak. Dit betekent niet dat elke sollicitatiebriefhetzelfde moet zijn. De kern van iedere sollicitatiebrief moet juist hetverschil maken waardoor jij opvalt tussen alle overige sollicitatiebrieven. Aanhef Kern Afsluiting Klik hier voor voorbeeldbrieven, cv-templates en handige sollicitatietips! 9
 • 10. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 20112.4.1 AanhefDe aanhef van een sollicitatiebrief bestaat altijd uit een aantal standaardgegevens.Voorbeeld aanhef sollicitatiebrief:[Jouw naam][Adres][Postcode][Woonplaats][Naam bedrijf]Ter attentie van [contactpersoon of naam afdeling][Adres bedrijf][Postcode][Woonplaats][Plaatsnaam], [datum]Betreft: [bijvoorbeeld: Vacature administratief medewerker]Geachte heer/mevrouw [naam contactpersoon], Klik hier voor voorbeeldbrieven, cv-templates en handige sollicitatietips! 10
 • 11. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 20112.4.2 De kern van een sollicitatiebriefDe eerste regel van een sollicitatiebrief gebruik je als verwijzing waarom jereageert of contact opneemt met de geadresseerde. Hier kan het dus gaanom een open solliciatie of een sollicitatie gericht op een specifieke vacatureof functie. Om fouten te voorkomen is ons advies om gebruik te maken vaneen standaard openingszin. (klik hier voor voorbeelden van standaardopeningszinnen).Vervolgens stel je jezelf verder voor. Je geeft een korte beschrijving van jehuidige situatie (opleiding, studierichinting, studiejaar, huidige functie,werkervaring etc.).In de volgende alinea beargumenteer je specifiek wat jouw aanspreekt in devacature, functie, stageplaats of afstudeeropdracht en waarom jij bij ditbedrijf wilt werken of afstuderen.Ten slotte motivieer je waarom juist jij geschikt bent voor deze vacature offunctie. Maak een koppeling tussen jouw persoonlijke kwaliteiten envaardigheden en de functie-eisen. Bekijk onze lijst met standaard openingszinnen via deze link. 11
 • 12. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 20112.4.3 Afsluiting van een sollicitatiebriefIn de afsluiting van jouw sollicitatiebrief geef je aan dat je de sollicitatiebriefgraag wilt toelichten in een persoonlijk geprek. Er zijn genoeg standaardvoorbeelden van afsluitenden zinnen. Maak het jezelf niet moelijk en kiesgewoon een van de standaard afsluitingen.Voorbeeld afsluiting sollicitatiebriefGezien mijn interesse in uw bedrijf en mijn enthousiasme voor defunctie zou ik graag mijn sollicitatie mondeling toelichten.Met vriendelijke groet,[Handtekening][Jouw naam]Bijlage: curriculum vitae Klik hier voor een overzicht van afsluitingszinen voor een sollicitatiebrief. 12
 • 13. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 20112.5 Tips voor het schrijven van een sollicitatiebrief Algemene tips Doorgrond grondig de website van het bedrijf; Geef geen beschrijving van je CV in je motivatiebrief,al deze gegevens staan immers al in je CV zelf; Wees concreet en geef eventueel enkele voorbeelden waar mogelijk; Een motivatiebrief is altijd maximaal 1 A4tje; Heb je de voice-mail van je telefoon gecontroleerd?; Controleer je e-mailadres. Een prive e-mailadres kan soms onprofessioneel overkomen. Tips voor de inhoud Richt de brief altijd aan de juiste persoon. Weet je niet aan wie? Neem dan contact op met het bedrijf en achterhaal de naam van deze persoon; Probeer in je woorden steeds snel tot de kern van de zaak te komen, gebruik geen al te moeilijke woorden of lange zinnen; Schrijf kort, bondig, foutloos, maar vooral pakkend en makkelijk leesbaar; Ga in op de reden(-en) waarom jij een vacature interessant vindt. Gebruik hierbij concrete en relevante ervaringen van jezelf om deze interesse toe te lichten; Beschrijf jouw sterke punten met betrekking tot de vacature waarvoor je de motivatiebief schrijft. Sluit af met een duidelijk argument waarom je zelf denkt geschikt te zijn voor de vacature; Schrijf aan het einde van je motivatiebrief tot slot nog je wens uit om uitgenodigd te worden voor een persoonlijk gesprek om je sollicitatie verder te kunnen toelichten; Als je brief af is, laat hem dan even aan wat andere mensen lezen, die zien vaak meer dan jijzelf en misschien kun je nog iets met de feedback. 13
 • 14. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 20112.6 Tips voor de lay-out van de sollicitatiebriefJe hebt nu een brief met een pakkende inhoud, maar zoals je ongetwijfeldweet is het uiterlijk van je brief minimaal even belangrijk. Daarom staan hierwat tips, die ervoor zorgen dat jouw brief een verzorgde indruk maakt. Tips voor de lay-out van een sollicitatiebrief Typ je motivatiebrief altijd op de computer; Gebruik altijd wit en ongelinieerd A4-papier om de motivatiebrief op uit te printen; Breng een duidelijke structuur aan in je motivatiebrief; Gebruik witruimte tussen de verschillende onderdelen; Gebruik altijd maar n kant van het papier, wees dus concreet; Zorg dat je schrijfstijl past bij de organisatie waarvoor je solliciteert. De keuze voor een meer formele of informele stijl hangt af van de organisatie en de functie waarop je solliciteert. Om hier een goede indruk van te krijgen, kun je bijvoorbeeld de website bekijken; Vermeld onderaan je motivatiebrief je bijlagen die je hebt toegevoegd aan je motivatiebrief (bijvoorbeeld CV & cijferlijsten); Voorkom spelfouten, grammaticale fouten en verkeerde woordenkeus; Zet je handtekening met pen onderaan je motivatiebrief als je je brief per post verstuurt. Tegenwoordig ontvangen veel bedrijven je motivatiebrief echter liever per mail; Tot slot is het handig zelf een kopie van de (verzonden) brief te bewaren. Als je namelijk een uitnodiging voor een gesprek ontvangt, zal de brief in het sollicitatiegesprek terugkomen; De inhoud van een sollicatiebrief is een aanvulling op je CV. Zorg dat je brief en CV op elkaar zijn afgestemd. Je CV is belangrijker dan je sollicatiebrief. Klik hier voor voorbeeldbrieven, cv-templates en handige sollicitatietips! 14
 • 15. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 20112.7 Sollicitatiebrief check-listEen goede sollicitatiebrief beantwoorde de volgende vragen: Sollicitatiebrief check-list Waarom ben jij genteresseerd in de vacature? (motivatie of reden om te solliciteren); Aanleiding tot schrijven?; Beschrijf kort hoe je bij het bedrijf en de vacature bent gekomen; Waarom het bedrijf?; Beschrijf waarom jij het bedrijf interessant vindt. Het is hierbij handig om de website van het bedrijf te raadplegen. Hier kun je handige informatie vinden over bepaalde waarden en normen waar het bedrijf belang aan hecht; Waarom de vacature?; Beschrijf waarom de vacature of functie jou aanspreekt. Probeer je te verdiepen in de vacature en enkele verantwoordelijkheden kort te vermelden; Waarom jij het meest geschikt bent voor de vacature of hiervoor in aanmerking denkt te komen?; Waarom jij voor de vacature of functie?; Beschrijf waarom juist jij geschikt bent voor de functie of vacature; Match je kwaliteiten en positieve eigenschappen; Noem relevante werkervaring die aansluit bij de vacature of functie. Klik hier voor voorbeeldbrieven, cv-templates en handige sollicitatietips! 15
 • 16. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 20113.0 Het Curriculum VitaeJe curriculum vitae (cv) vertelt wie je bent en wat je kunt. Je cv bevatuitsluitend feiten: alle relevante werkervaring, opleidingen, vaardigheden enkwaliteiten moeten uit je cv naar voren komen. Het meervoud vancurriculum vitae is curricula vitea.De uitdaging is dat kort, bondig en overzichtelijk te doen. Je cv is vaak heteerste waar naar gekeken wordt. Als je cv niet voldoet aan de gesteldeeisen, wordt je sollicitatiebrief vaak niet eens meer gelezen. Zorg ervoor datje cv niet meer dan twee paginas beslaat.3.1 Voor wie maak ik mijn curriculum vitae (cv)?Jouw persoonlijke curriculum vitae wordt gebruikt door het bedrijf oforganisatie die opzoek zijn naar een kandidaat voor het invullen van eenopenstaande vacature. Op basis van jouw cv, vaak in combinatie met eensollicitatiebrief, krijgt het bedrijf/organisatie een beeld van je vaardigheden,werkniveau, kenns en werkervaring.Ook wanneer je gaat solliciteren via een uitzendbureau heb je een cv nodig. Klik hier voor voorbeeldbrieven, cv-templates en handige sollicitatietips! 16
 • 17. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 20113.2 Structuur CVIn het verleden werden CVs standaard in chronologische volgorde opgesteld.Dat wil zeggen in oplopende tijd, beginnend bij de eerste opleiding enwerkervaring, tot aan het heden. Tegenwoordig wordt steeds vaker gekozenvoor een a-chronologische volgorde, beginnend bij de laatste opleiding enwerkervaring en vervolgens teruglopend in tijd de overige informatie.Er zijn veel verschillende varianten m.b.t. de opzet van een CV. Laten we detwee belangrijkste of meeste bekendste wat nader bekijken: Chronologische cv: De chronologische cv is de meest gebruikelijke opmaak en was lange tijd min of meer de standaard. Hierin zet je de geschiedenis van je carriere netjes in de volgorde waarin alles zich afgespeeld heeft. Optie 1: Beginnend bij je eerste opleiding en eindigend bij het "nu"; Optie 2: Beginnend bij het "nu en terugwerkend naar je eerste opleiding. Functionele cv (vaardigheden cv): Bij een functioneel CV wordt de werkervaring niet per tijdsperiode beschreven, maar naar taken of verantwoordelijkheden. Een functioneel-cv wordt ook al een vaardigheden-CV genoemd. Als je bijvoorbeeld in een baan meerdere functies naast elkaar hebt vervuld, of als je naast je standaardbaan diverse klussen hebt verricht, kan het overzichtelijker zijn om te kiezen voor een functioneel CV. In de praktijk komt het bij het functionele curriculum vitae erop neer dat je je beste eigenschappen voor de aangeboden functie selecteert en die vervolgens zo enthousiast mogelijk presentert. 17
 • 18. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 2011Je kunt het functionele curriculum vitae op verschillende manierenstructureren: Leidinggevend Op basis van taken of Ondersteunend verantwoordelijkheden Administratief Organisatievermogen Op basis van gevraagde Sociale vaardigheden vaardigheden Financieel inzicht Persoonlijke kwaliteiten Op basis van functionele Persoonlijke eigenschappen aspecten Ervaring3.3 Standaard rubrieken in het cv Curriculum Vitae: Persoonsgegevens Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Optioneel is het toevoegen van je nationaliteit en burgelijke staat. Curriculum Vitae: Onderwerp opleidingen Beschrijf kort jouw opleiding en begin met de meest recente opleiding. Vermeld hierbij: Naam van de opleiding; Naam instituut/school/universiteit; Locatie; Begin- en einddatum (of eventuele einddatum); Diploma behaald indien dit het geval is en anders vermeld je niets. 18
 • 19. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 2011 Curriculum Vitae: Onderwerp werkervaring Je beschrijft je relevante werkervaring tot nu toe. Vermeld hierbij: Naam van de functie; Naam van werkgever / organisatie; Taken en verantwoordelijkheden van de genoemde functie; Begin- en einddatum; Vrijwilligerswerk en stages kun je hier ook vernoemen, indien relevant.3.4 Tips voor het schrijven van een Cucrrilum Vitae Curriculum Vitae: Tips voor de inhoud Neem alleen relevante gegevens op in je cv; Vermijd halve waarheden en overdrijvingen; Gebruik herkenbare trefwoorden (keywords); Vermeld concreet je kwalificaties; Neem alleen positieve informatie in je cv op; Probeer geloofwaardige, enthousiaste referenties te vinden; Zorg voor een juiste balans tussen zelfvertrouwen uistralen en jezelf te veel promoten; Focus op behaalde succcessen (ben specifiek in cijfers en percentages) Gebruik standaard functienamen; Vul gaten in je CV niet op maar ben specifiek wat je hebt gedaan; Indien je een opleiding niet geheel hebt afgerond kun je altijd de vakken benoemen die je wel behaald hebt. Klik hier voor voorbeeld CVs, templates en handige sollicitatietips! 19
 • 20. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 2011 Curriculum Vitae: Algemene Lay-out eisen Een heldere, overzichtelijke opmaak; Een actieve, nauwkeurige beschrijving; Alleen informatie die specifiek op de functie betrekking heeft; Duidelijk en beknopt taalgebruik; Maximaal twee paginas.3.5 Mogelijke aanvullingen voor een cv3.5.1 ReferentiesHeb je referenties? Vermeld deze dan zeker op je CV want dit heeft zeerzeker een toegevoegde waarde.3.5.2 VaardighedenVermeld kort, maar duidelijk relevante vaardigheden. Denk hierbij aan talendie je beheerst, of softwarekennis. Ook relevante cursussen of workshopskun je hier noemen.3.5.3 Persoonlijke eigenschappenTegenwoordig is het ook gebruikelijk om je cv een aantal persoonlijkeeigenschappen of kwaliteiten te benoemen. Deze kwaliteiten of competentieshebben te maken met wat voor persoon jij bent.Klik hier voor uitgewerkte kernkwaliteiten.Klik hier voor voorbeelden van persoonlijke eigenschappen. 20
 • 21. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 20113.6 ResumIn landen als de Verenigde Staten en Canada wordt ook de term resumgehanteerd, die vandaar uit ook naar Nederland is overgewaaid. Het verschiltussen een cv en een resum is dat de laatste over het algemeen korter is enaltijd een persoonlijke doelstelling cq. profiel bevat, waarin wordtaangegeven bij wat voor soort bedrijf welk soort functie wordt gezocht enwat de beste ervaringen en eigenschappen van de persoon zijn, meestalondersteund door bijvoorbeeld werkervaring en studie-ervaringen. Bij eenresum probeert de persoon dus op deze wijze zijn eigen kunnen meer naarvoren te halen dan bij een cv. Klik hier voor voorbeeld CVs, templates en handige sollicitatietips! 21
 • 22. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 20113.7 Curriculum Vitae: check-list Curriculum Vitae: Check-list Sluit het curriculum vitae aan bij de werkgever? Straalt mijn cv toekomst-potentieel uit? Maakt mijn cv mijn persoonlijke doelstellingen duidelijk? Is mjin cv een enthousiast en overtuigend geheel? Is mijn cv foutloos, gestructureerd, bondig, maar wel duidelijk? Sluit mijn cv aan op de sollicatiebrief? Begin je CV met de meest relevante informatie: je contactgegevens en werkervaring. Starters beginnen best met hun opleiding; Gebruik de juiste titels en breng een duidelijke structuur aan in je CV. Werkervaring en opleiding zijn twee onderdelen die niet mogen ontbreken en die rekruteerders onmiddelijk zullen zoeken in je CV; Als je nog geen werkervaring hebt, vermeld dan de elementen die dit kunnen compenseren, zoals stages, vakantiejobs,... Vermeld relevante opleidingen: cursussen die niet van belang zijn voor de functie hoef je niet te vermelden; Vermeld in de eerste plaats de opleiding die het dichtst aanleunt bij de functie waarvoor je solliciteert; Geef bij talenkennis en PC-kennis aan wat je kennisniveau is; Als je je meest recente werkervaring eerst vermeldt, zal de rekruteerder onmiddellijk een duidelijk beeld hebben van jou, waardoor je je kansen nog vergroot; Geef alle noodzakelijke details, maar beknopt, zodat je CV niet langer is dan 2 bladzijden. Klik hier voor voorbeeld CVs, templates en handige sollicitatietips! 22
 • 23. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 20114.0 Het sollicitatiegesprek4.1 Type vragen sollicitatiegesprekJe hebt gesolliciteerd op een vacature en op basis van je curriculum vitae enmotivatiebrief / sollicitatiebrief ben je uitgenodigd voor een gesprek. Om jeoptimaal voor te bereiden op het sollicitatiegesprek is het een goed idee omvoor jezelf de volgende vragen te beantwoorden. Het zijn standaard vragendie je kunt verwachten naar aanleiding van je curriculum vitae en brief.4.1.1 Vragen die je kunt verwachtenOnze tip: Lees de vragen rustig door en probeer op alle vragen een duidelijkantwoord te formulieren. Schrijf je antwoorden uit zodat je ze later nog eenskunt teruglezen en eventueel aanpassen.1. Omschrijf jezelf eens in paar korte zinnen?2. Schets je ideale baan eens.3. Waarom ben je genteresseerd in deze vacature? En waarom juist bij deze organisatie?4. Waarom denk je dat je geschikt bent voor deze functie? Waarom zouden we jou aannemen?5. Wat denk je in de functie waar je voor solliciteert te bereiken?6. Wat verwacht je van ons?7. Heb je al veel sollicitaties achter de rug?8. Kun je werken onder tijdsdruk?9. Werk je graag alleen of met anderen?10. Wat verwacht je van je collegas?11. Heb jij zelf nog vragen?12. Wat is je laatstverdiende salaris?13. Welk salaris had je in gedachten?14. Je salariseisen zijn eigenlijk te hoog, hoe kunnen we dit oplossen? 23
 • 24. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 201115. Wat is de reden dat je deze studie hebt gekozen?16. Waarom heb je voor deze specifieke stage/afstudeeropdracht gekozen?17. Was je actief in het studentenleven? Vertel daar eens wat over.18. Vind je dat jouw studie goed aansluit op deze functie?19. Kun je me een vier eigenschappen of vaardigheden noemen waar je erg goed in bent. Heb je ook eigenschappen die je zou moeten verbeteren?20. Waar ben je het meest trots op? Waarin ben je tot nu toe het meest teleurgesteld?21. Kun je goed overweg met computers? Welke programmas (software) kun je gebruiken?22. Wat zijn je sterke kanten en wat zijn je zwakke kanten?23. Waarom denk jij dat de door jouw aangegeven kwaliteiten belangrijk zijn voor deze functie?24. Ben je flexibel / analytisch / hulpvaardig / creatief / snel van begrip / ordelijk / zelfbewust / extravert of introvert / (zie ook onze lijst met persoonlijke kwaliteiten). Waaruit blijkt dat?25. Hoe ga jij om met kritiek?26. Waarom ben je opzoek naar een andere baan?27. Neem je graat initiatieven of laat je die liever aan anderen over?28. Hoe belangrijk is voor jou de verhouding tussen werk en priv?29. Wat doe jij in je vrije tijd?30. Over welke onderwerpen praat je graag met je vrienden?31. Wat wil je leren?32. Wat heb je van je fouten geleerd?33. Waarom zouden we jou moeten aannemen?34. Waarom wil je hier werken?35. Beschrijf en probleemsituatie en hoe heb jij die opgelost?36. Op welke prestatie ben je het meeste trots?37. Vertel eens wat over jezelf. 24
 • 25. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 20114.1.2 Vragen die je kunt stellenTijdens een sollicitatiegesprek is het natuurlijk ook belangrijk dat jij laatblijken interessen te hebben in het bedrijf of organisatie. De volgende vragenzijn voorbeelden van vragen die jij kunt stellen tijdens eensollicitatiegesprek: 1. Hoe is de samenstelling van het team wat betreft opgebouwde werkervaring? 2. Wele doelstellingen beschouwt het bedrijf als meest belangrijk en wat voor bijdrage verwacht men dat ik daaraan ga leveren? 3. Wat voor processen zijn er beschikbaar om een goede samenwerking te garanderen? 4. Welke toegevoegde waarde zou ik volgens u kunnen hebben? Wat zijn de belangrijkste zaken waarbij ik kan assisteren tijdens de eerste periode van mijn aanstelling? 5. Heeft u misschien vragen of twijfels over mijn geschiktheid voor deze taak? 6. Als mensen dit bedrijf verlaten, om welke redenen gebeurt dat en waar gaan zij meestal naar toe? 7. Wat ziet u in mij? 8. Zijn er twijfels die uit de weg moet ruimen om een topkandidaat te zijn? 9. Welke groeimogelijkheden kan het bedrijf jou in deze baan aanbieden wat betreft salaris en carriere? 25
 • 26. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 2011 10. Wat zou mijn eerste projecet zijn als ik zou worden aangenomen? 11. Wordt er veel aandacht gehecht aan scholing en professionele training? 12. Waarom bent u hier gaan werken? 13. Hoe zou u de cultuur van de organisatie omschrijven? 14. wie gaat mijn werkzaamheden beoordelen als ik zou worden aangenomen? 15. Wanneer valt de beslissing over de invulling van deze vacature? 16. Kan ik contact met u opnemen als ik nog aanvullende vragen heb?4.2 Wat doe je aan?Bij een sollicitatiegesprek ga je altijd netjes gekleed. Belangrijk is dat je ergoed uitziet maar je niet opgelaten voelt in je kleding. Wanneer je onzekerbent over je kleding zul je dit ook uitstralen. Klik hier voor je persoonlijke gratis beroepshoroscoop! 26
 • 27. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 20114.3 Checklist sollicitatiegesprek Sollicitatiegesprek: Checklist Zoek informatie over het bedrijf op; Weet voor welke functie je een gesprek hebt; Weet met wie je een gesprek hebt; Schrijf vragen die je hebt op zodat je deze kunt stellen tijdens het gesprek; Bereid je voor op vragen die gesteld kunnen worden (zie vragenlijst); Wat neem je mee naar het sollicitatiegesprek? Jouw eigen sollicitatiebrief en CV; Copy of printje van de vacature; Indien nodig jouw portfolio of ander relevant materiaal; Adres en telefoonnummer; Naam van persoon met wie je het gesprek hebt; Vragen die je kunt stellen in het gesprek. Klik hier voor je persoonlijke gratis beroepshoroscoop! 27
 • 28. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 20115.0 Sollicitatiebrieven: voorbeelden en templatesOpzoek naar inspiratie voor jouw persoonlijke sollicitatiebrief? Bezoek onzewebsite en download gratis voorbeeldbrieven en templates.Voorbeeld sollicitatiebrief voor de functie: Juridisch secretaresseVoorbeeld sollicitatiebrief voor de functie: koerierVoorbeeld sollicitatiebrief voor de functie: administratiefmedewerkerVoorbeeld sollicitatiebrief voor de functie: magazijnmedewerkerVoorbeeld sollicitatiebrief voor de functie: orderpickerVoorbeeld sollicitatiebrief voor de functie: tandartsassistenteVoorbeeld sollicitatiebrief voor de functie: logistiekmedewerkerVoorbeeld sollicitatiebrief voor de functie: managementassistenteVoorbeeld sollicitatiebrief voor de functie: verplegingVoorbeeld sollicitatiebrief voor open sollicitatieVoorbeeld sollicitatiebrief voor een stageplaatsVoorbeeld sollicitatiebrief voor een afstudeeropdracht 28
 • 29. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 20116.0 Curriculum Vitae: voorbeelden en templatesOpzoek naar inspiratie voor jouw persoonlijke cv? Bezoek onze website endownload gratis voorbeelden en templates.Voorbeeld standaard curriculum vitaeVoorbeeld functioneel curriculum vitaeVoorbeeld cv voor schoolverlatersVoorbeeld cv voor mbo/vmbo met werkervaringVoorbeeld cv voor HBO met werkervaringVoorbeeld cv voor schoolverlater met weinig werkervaring 29
 • 30. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 2011Aanvullende informatieAlle informatie in dit e-book is ook online beschikbaar op de websitevoorbeeldcurriculumvitae.nlDislaimerAlle voorbeelden, templates en sjablonen mogen voor eigen gebruik wordengewijzigd of geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd.Aan het downloaden van de content op voorbeeldcurriculumvitae.nl zijn geenkosten verbonden.Aan de verstrekte informatie op voorbeeldcurriculumvitae.nl kunnen geenrechten worden ontleend.Voorbeeldcurriculumvitae.nl kan niet garanderen dat dit e-book of de websitefoutloos of ononderbroken functioneert.Voorbeeldcurriculumvitae.nl aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor deinhoud van dit e-book en de website en de verstrekte informatie.De afnemer(s) van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en hetgebruik van de informatie.De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerkenof verspreiden voor commercile doeleinden.Over onsDit e-book is een onderdeel van de website voorbeeldcurriculumvitae.nlwat wij beheren met als doel het voorzien in een specifiekeinformatiebehoefte. Wij staan open voor feedback om zo onze informatie nogbeter af te stemmen op de behoefte van de bezoekers. 30
 • 31. SOLLICITEREN:HOE SCHRIJF IK EEN SOLLICITATIEBRIEF EN CV? 2011LiteratuurVoor het schrijven van dit e-book hebben wij gebruikt gemaakt van devolgende bronnen:Intermediair: www.intermediair.nl; artikelen over solliciterenNVP.(2006): www.NVP-plaza.nl; sollicitatiecodeWams, B(1995) Succesvol solliciteren, Siwu, Enschede. ISBN 90 74900 05 4CWI: www.werk.nl; artikelen over solliciterenWebsite www.voorbeeldcurriculumvitae.nl; artikelen over solliciterenWebsite www.loopbaanadvies.nl; artikelen m.b.t. solliciterenWebsite www.leren.nl; artikelen m.b.t. solliciterenWebsite www.studieinfo.nl; artikelen m.b.t. solliciterenWebsite solliciteren.startpagina.nl ; links en adressenWebsite www.loopbaan.nl; artikelen m.b.t. solliciteren Klik hier voor je persoonlijke gratis beroepshoroscoop! 31