Early Childhood Center genomineerd voor de houtarchitectuurprijs 2014

Click here to load reader

download Early Childhood Center genomineerd voor de houtarchitectuurprijs 2014

of 8

 • date post

  22-Nov-2014
 • Category

  Design

 • view

  235
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Het Early Childhood Center, ontworpen door het Rotterdamse architectenbureau Kraaijvanger, is samen met 7 andere gebouwen genomineerd voor de houtarchitectuurprijs 2014. "Het Early Childhood Center laat prachtig zien hoe tal van houttoepassingen samensmelten zonder een verzadigd beeld te creëren." Dat is het oordeel van de jury van de houtarchitectuurprijs 2014. De jury vindt dat juist de afgewogen positionering van hout tussen andere materialen als constructie, geluiddempend plafond, gevelbekleding, kozijn-wandscheiding en trap voor licht en openheid zorgen. Volgens de juryleden geeft het hout de warmte en geborgenheid die een onderwijscentrum nodig heeft. Tevens merken ze op dat de aansluitingen van de hout-ophoutverbindingen en op de andere materialen en de detaillering van de gevels en daken zeer zorgvuldig zijn.

Transcript of Early Childhood Center genomineerd voor de houtarchitectuurprijs 2014

 • 1. het hou tblad augustus 2014 14 Het Traphuis Almelo. In het traphuis ontbreken trappen. veelzijdig, vernuf-tig, volwaardig nominaties houtarchitectuurprijs 2014 Ondanks de moeilijke economische tijden zijn voor de Houtarchitectuurprijs 2014 52 projecten inge-diend. Na uitvoerige discussie bepaalde de jury dat acht daarvan de status van nominatie verdienen. Op 7 oktober, tijdens de Internationale Houtdag in het Hulstkampgebouw te Rotterdam, wordt bekend wie de prijswinnaars zijn. foto: peter van der knoop gr oningen
 • 2. het hou tblad augustus 2014 15 Proyecto Roble Berkel-Enschot. Een juweeltje in het landschap en een schoolvoorbeeld van een duurzaam bedrijfsgebouw. De Houtarchitectuurprijs is met de Houtinnovatieprijs (zie p. 34vv.) onderdeel van de Houtprijs. Doel is nieuwe tech-nieken, verantwoorde toepassingen en noviteiten te belo-nen en extra onder de aandacht te brengen. Op basis van de ingezonden projecten bevestigen de jurys, samen met initiatiefnemers Centrum Hout en Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH), dat hout, in tegenstelling tot enkele decennia geleden, een volwaardige positie heeft veroverd bij architecten, op-drachtgevers en consumenten. Als esthetisch, creatief, volwassen, milieuvriendelijk, innovatief, constructief en flexibel materiaal is de toekomst van hout in deze eeuw van duurzaamheidsurgentie verzekerd. Consolidatie De Houtarchitectuurprijs is voor bouw-projecten die de toepassingsmogelijkheden en eigen-schappen van hout optimaal benutten. De jury beoordeel-de de inzendingen allereerst op de esthetische kwaliteit en de algemene bijdrage aan het imago van hout. Daar-naast keek zij naar vernieuwende dingen in het ontwerp of bijzondere bijdragen aan houtarchitectuur. Het duur-zaamheidsgehalte werd algemeen getoetst, waarbij le-vensduur, milieubelasting, nauwkeurige detaillering en uitvoering en materiaalselectie per toepassingsgebied zijn meegenomen. De jury constateert dat er de afgelopen twee jaar min of meer een consolidatie heeft plaatsgevon-den in vorm, techniek en inzet van hout. Echt opvallende vernieuwingen zijn niet onder de inzendingen ontdekt. Kleinere projecten Engineered wood products lijken nog niet in volle omvang door te zetten, maar zijn wel duidelijk aanwezig. Houten dakbedekking, een decenni-um geleden gentroduceerd, blijft populair. De bereidheid van opdrachtgevers hout(producten) steeds vaker toe te passen schrijft de jury mede toe aan de steeds uitgebrei-dere mogelijkheden van onder meer houtverduurzaming. Zij onderkende aanvullend een aantal trends: allereerst had de crisis gevolgen voor de hoeveelheid inzendingen vanuit publiek opdrachtgeverschap, wat weer ruimte cre-eerde voor particuliere opdrachtgevers. Er zijn dan ook meer kleinere projecten ingediend. Het aantal utiliteits-en zorggebouwen met hout is hoog, een goede ontwik-keling. Combinaties van kille klinische materialen en warm hout zijn eveneens populair. foto: ren de wi t eindhoven
 • 3. het hou tblad augustus 2014 16 Rotterdam CS. Een wonderbaarlijk lichtspel, dat wisselt in het ritme van een perpetuum mobile, met wolken en zon als regisseurs. Hout als lesstof De jury ziet voorts dat de schuur als typologie haar plaats terugwint in het landelijk gebied via woongebouwen met hout als referentie, terwijl omge-keerd het platteland infiltreert in stedelijk gebied met subtiele houtprojecten. Onmiskenbaar heeft hout een be-langrijke rol verworven in de leeromgeving. De warme sfeer, technische inzetbaarheid, aaibaarheid, tactiliteit, duurzaamheid, kleurstelling en bruikbaarheid zijn hier geknipt voor. Jury: Het (school)gebouw vormt een les-boek, met het natuurlijke materiaal hout als lesstof. Acht nominaties Er zijn projecten ingezonden voor vier subcategorien: Woningbouw (11), Utiliteitsbouw (26), Restauratie/renovatie (5) en Overige (10). Na be-oordeling besloot de jury ze op gelijke basis te beoorde-len. Uiteindelijk kwam zij tot een selectie van acht nomi-naties. Zie voor informatie en meer afbeeldingen dehoutprijs.nl. De jury bestond uit: voorzitter drs. Fred Schoorl (direc-teur Bond van Nederlandse Architecten - BNA), prof.dr.ir. Jan Willem van de Kuilen (hoogleraar Houtconstructies en Houttechnologie Technische Universiteit Delft en Mnchen, ir. Tanja Buijs-Vitkova (architect Aiscube) en Hans de Groot (hoofdredacteur Het Houtblad). Secretaris was ir. Eric D. de Munck, namens Centrum Hout. NOMI NAT I E S Het Traphuis Almelo - Onix Groningen Het Traphuis is een betaalbaar, duurzaam, ruimtelijk bij-zonder huis met een kubistische vorm en sobere detaille-ring. In het interieur is druk gexperimenteerd met het fenomeen trap. Een reeks trapjes opent steeds andere verblijfsruimtes. Op tafelhoogte van 75 cm, verspringen ze een kwartslag ten opzichte van elkaar in hun wokkel-route naar boven; de ruimtes verschillen zo ook steeds in positie naar buiten. Aldus krijgen hoogte, woonfunctie, uitzicht en zonlicht elk een eigen unieke relatie. De defini-ties van trap, wand, meubel, plafond en vloer worden op losse schroeven gezet. Chileens radiata pine-triplex op wanden, plafonds en vloeren geeft zowel warmte als ab-stractie aan het interieur. Een nieuw woningtype is gebo-ren. Zie ook het artikel in nummer 8/2013. Jury: Het ontwerp borduurt voort op de reeks bijzondere woonhuizen die Onix in het verleden al heeft gereali-seerd. Opvallend is het idee alle vertrekken te arrangeren rond een doorlopende trap die zich als een spiraal door het huis werkt. De kwaliteiten, warme uitstraling en foto: jannes linder s rotterdam
 • 4. het hou tblad augustus 2014 17 Huizen Wenslauerstraat Amsterdam. Subliem voorbeeld van hout in de stedelijke omgeving die traditioneel wordt gedomineerd door baksteen. milieuvriendelijkheid van hout zijn feilloos en alom door-gevoerd. Het casco is van hsb-elementen. Het interieur bestaat volledig uit n constructief naaldhouttriplex, on-der benutting van de technische mogelijkheden en esthe-tische kwaliteiten ervan. Hiermee weet Onix een door-snee materiaal te verheffen tot topproduct, of in eigen woorden: van underlayment naar upperlayment. De beeldkwaliteit van het interieur is doorgetrokken naar buiten, waar een nauwkeurig gedetailleerde verticale latten bekleding het ontwerp complementeert. Proyecto Roble Berkel-Enschot - quipe voor ar-chitectuur en urbanisme Amsterdam Proyecto Roble is een archetypisch gebouw: een agrari-sche loods die kantoor en kas tegelijk is. Het gebouw, een slanke, rode vorm, is in alle opzichten maatwerk. Elk de-tail draagt bij aan de kwalitatief beste werkomgeving. Er is gekozen voor groene energie, passieve klimaatbeheer-sing, natuurlijk licht, transparantie en relaties met buiten. De gevels zijn van rode, verticale lariks latten, afwisselend open, halfopen, dicht. De zuidkant ligt vol pv-panelen, de noordkant is groendak. Het gebouw bestaat uit twee de-len, verbonden door de leemkachel. De noordflank bevat kantine en kantoren. Het zuidelijk deel brengt als overge-dimensioneerde foyer alle ruimtes bij elkaar. De structuur van kruiselings gelijmde houten elementen is onafge-werkt gelaten. De imperfecties van het hout dragen bij aan de sereniteit van het interieur en het groene imago van het bedrijf. Jury: Het houtgebruik is verfijnd en lichtvoetig en in com-binatie met andere materialen resulteert het in een onge-compliceerd ontwerp met een perfecte balans tussen es-thetiek, techniek, efficintie en milieu. Hout is alom zeer conscintieus en overtuigend toegepast. Er is goed nage-dacht over elk detail, zowel in de constructieve toepassing en aansluitingen van ranke kolommen en liggers, wanden en daken als in de buitenvlonders en bloedrode lattenge-vels. Voor het interieur is per toepassing gekozen voor een specifiek(e) houtsoort of -product. Dit project is een juweeltje in het landschap en een schoolvoorbeeld als duurzaam bedrijfsgebouw. Rotterdam Centraal Rotterdam - Team CS (Ben-them Crouwel Architects, MVSA Meyer en Van Schoo-ten Architecten en West 8; ingezonden door Benthem Crouwel Architects Amsterdam) foto: allard van der hoek ams terdam
 • 5. het hou tblad augustus 2014 18 Rotterdam CS is een van de belangrijkste vervoersknoop-punten van Nederland. Naast de aansluiting op het Euro-pese net van hogesnelheidstreinen (HSL-Zuid) heeft Rot-terdam CS nu ook een aansluiting op de RandstadRail. Hierdoor neemt het aantal reizigers in 2025 naar verwach-ting toe tot zon 323.000 per dag. Het nieuwe station is daarom niet alleen groter en overzichtelijker dan het oude, maar heeft ook een internationale uitstraling. Aan de stadszijde ontleent het zn nieuwe metropolitane iden-titeit aan de uit glas en western red cedar (met een fluwe-len aaibaarheid) opgetrokken hal. Op de perrons dragen vuren liggers bij aan een adembenemend lichtspel dat elke treinvertraging tot een feestelijke belevenis maakt. Zie ook het artikel in nummer 2/2014. Jury: Rotterdam CS is overweldigend, uniek, maar ook in-nemend en hartverwarmend. Hout, volledig omarmd in het ontwerp, speelt daarbij een belangrijke rol. Het pla-fond in de immense maar besloten stationshal bestaat uit een ingenieus lijnenspel van duizenden in lengte, breedte n hoogte verschillende western red cedar latt