E-Portfolio - Europass - 7 December 2011

Click here to load reader

 • date post

  27-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  675
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of E-Portfolio - Europass - 7 December 2011

 • 1. Europass en het e-portfolio: samen verder Dik van der Wal, voorzitter NEC NL Manager Internationale Diensten DUO
 • 2. Europass en het e-portfolio; samen verder
 • 3.
  • Wat verstaan we eigenlijk onder portfolios
  • Wikipedia:
  • Latijn: portare (dragen) en folium (papier)
  • Verzameling van werken of verwezenlijking van een persoon
 • 4. Wat verstaan we eigenlijk onder portfolios?
 • 5.
  • Wat verstaan we eigenlijk onder portfolios
  • Wikipedia:
  • Relevante bewijsstukken
  • Selectief en representatief
  • Goed gestructureerd en georganiseerd
  • Dynamisch karakter
  • Collins: artefacten, reproducties, getuigenissen, producties
 • 6.
  • Wat verstaan we eigenlijk onder portfolios?
  • Wikipedia:
  • Ontwikkelingsportfolio
  • Reflectieportfolio
  • Dossierportfolio
  • Gedragsportfolio
  • Showcaseportfolio
 • 7.
  • Wat verstaan we eigenlijk onder portfolios
  • een paar voorbeelden dicht bij (mijn) huis
   • Persoonsdossier
   • Map van Iris
   • Europass
 • 8.
  • En wat is dan een e-portfolio?
  • Hetzelfde, maar dan digitaal
  • Steps: Het e-portfolio is een instrument waarmee kan worden bijgehouden over welke talenten, ervaringscertificaten en diploma's een lerende/werkende beschikt. Het gebruik van e-portfolio's biedt de mogelijkheid om producten (werkstukken, video's etc.), reflectie, feedback en vastgelegde sturing van leeractiviteiten op te slaan.
 • 9. Hoe ziet dat er dan uit?
 • 10. Europass als e-portfolio
 • 11.
  • Wat is Europass ook alweer?
  • Initiatief van de Europese Commissie
  • Doel: makkelijker maken / bevorderen mobiliteit bij leren en werken
  • Middel: vaste formats voor documenten die een rol spelen bij het verkrijgen van werk en opleiding
 • 12.
  • Wat is Europass ook al weer?
  • 31 Nationale Europass Centra in Europa
  • In Nederland: consortium van negen organisaties
  • DUO is aangewezen als Nationaal Europass Centrum NL en voorzitter van het consortium
 • 13.
 • 14. Europass consortium
 • 15.
  • Wat hebben we in huis?
  • Europass CV
  • Europass Taalpaspoort
  • Europass Mobiliteit
  • Europass Certificaatsupplement (MBO)
  • Europass Diplomasupplement (HO)
 • 16.
  • Europass CV:
  • Online invulhulp
  • D Europese standaard
  • 31 verschillende talen
  • Toepassing studenten / werkzoekenden:
   • Eerste CV gemakkelijk te maken
   • Voor een stage
   • Sollicitatietraining
 • 17.
  • Europass Taalpaspoort:
  • Zelfinschatting kennis van een Europese taal: - schrijfvaardigheid - spreekvaardigheid - leesvaardigheid - luistervaardigheid
  • Gebaseerd op het Europese Referentiekader voor talen (CEF)
 • 18.
  • Europass Mobiliteit:
  • Beschrijving buitenlandse stage
  • Via centrale tool voor stagecordinatoren
  • Aanvullend bij diploma
   • Inland (domestic) Mobility: opstapje naar European Skilsspassport
   • Binnenlandse stages
   • Vrijwilligers
   • Stages buiten Europa
 • 19.
  • Europass Certificaatsupplement:
  • Beschrijving van MBO opleiding:
  • Maakt je competenties zichtbaar
  • Nederlands en Engels (700 nieuw)
  • Gratis te downloaden
  • Toepassing door MBO-studenten:
   • Uitgereikt bij diploma of op aanvraag
   • Meesturen met sollicitatie in het buitenland
   • Ook bij stages of sollicitaties in Nederland
 • 20.
  • Europass Diplomasupplement:
  • Beschrijving van HO opleiding
  • Nederlands en Engels
  • Toepassing HO studenten:
   • - Uitgereikt bij diploma
   • - Meesturen met sollicitatie
   • - Maakt competenties zichtbaar
 • 21.
  • Europass als e-portfolio
  • Idee 2 3 jaar geleden: n groot gestandaardiseerd nationaal e-portfolio
  • Ontwikkeling van Mijn Europass als digitaal kluisje op Internet voor de Europass documenten
  • Aansluiting op Mijn Werkm@p van het UWV
 • 22.
  • Europass als e-portfolio
  • Dit jaar:
  • NEC NL onderzoekt of een e-portfolio geschikt is binnen de life long learning programmas
  • NEC NL onderzoekt of het geschikt is voor het Europese Skillspassport
  • NEC NL wil ervaring opdoen (en delen) bij het ontwikkelen van een e-portfolio
 • 23.
  • Europass als e-portfolio
  • Conclusies:
  • Meerdere portfolios i.p.v. een centrale portfolio:
  • Maar uitwisselbaarheid (technisch en semantisch) standaardiseren, ook internationaal
  • Gegevens zijn meeneembaar
  • Burger is eigenaar van zijn eigen gegevens
 • 24.
  • Europass als e-portfolio
  • Het Europass-portfolio is n van de vele portfolios
  • NEC NL stimuleert gebruik van Europass documenten in digitale vorm
  • NEC NL wil ook het gebruik van Europass documenten in ieder e-portfoliosysteem stimuleren
  • NEC NL wil keurmerk ontwikkelen (uw portfolio is Europass proof)
 • 25.
  • NEC NL wil ook het gebruik van Europass documenten in andere e-portfoliosystemen stimuleren.
  • Waarom?
  • gemak
  • gratis
  • standaardisatie verhoogt herkenbaarheid
  • internationaal erkend en herkend
  • Hoe ziet er dat dan uit?
 • 26. Relatie met standaardcompetenties uit de kwalificatiestructuur zoals ze ook in de Europass C