E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

39
Webinar E-mailmarketing: Optin & Listbuilding mr. ir. Arnoud Engelfriet [email protected] @ictrecht

description

Deze presentatie hoort bij het webinar op Yargon: http://www.yargon.nl/gratis-webinars/webinar-e-mailmarketing-optin-listbuilding/ In dit webinar, georganiseerd door Yargon en ICTRecht gaat Arnoud Engelfriet dieper in op de relatie tussen e-mailmarketing en de wet. Wat mag wel en wat mag niet op e-mailmarketingebied? Leer het in dit webinar.

Transcript of E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

Page 1: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

Webinar E-mailmarketing: Optin & Listbuilding

mr. ir. Arnoud Engelfriet

[email protected]@ictrecht

Page 2: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet
Page 3: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet
Page 4: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet
Page 5: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet
Page 6: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

“Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is uitsluitend toegestaan, mits...”

Telecommunicatiewet, art. 11.7 lid 1

Page 7: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

“Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten

Telecommunicatiewet, art. 11.7 lid 1

voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is uitsluitend toegestaan, mits...”

Page 8: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

Commercieel, ideëel of charitatief

Page 9: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

Commercieel, ideëel of charitatief

Page 10: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

“Het gebruik van ... is uitsluitend toegestaan, mits de verzender kan aantonen dat de desbetreffende abonnee daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend, tenzij ...

Telecommunicatiewet, art. 11.7 lid 1

Page 11: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

Toestemming

Page 12: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

Uitzondering voor klanten

Contactgegevens moeten zijn verkregen bij verkoop van product of dienst

Gebruiken voor commerciële communicatie voor eigen gelijksoortige producten of diensten

mits bij verkrijging duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden om kosteloos en eenvoudig wijze dit te weigeren, en

bij elke communicatie een mogelijkheid van opt-out is opgenomen

Page 13: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

Uitzondering voor klanten

Contactgegevens moeten zijn verkregen bij verkoop van product of dienst

Gebruiken voor commerciële communicatie voor eigen gelijksoortige producten of diensten

mits bij verkrijging duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden om kosteloos en eenvoudig wijze dit te weigeren, en

bij elke communicatie een mogelijkheid van opt-out is opgenomen

Page 14: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet
Page 15: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

Standpunt telemarketing, OPTA, p. 8

Page 16: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

Standpunt telemarketing, OPTA, p. 8

Page 17: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet
Page 18: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

Uitzondering voor klanten

Contactgegevens moeten zijn verkregen bij verkoop van product of dienst

Gebruiken voor commerciële communicatie voor eigen gelijksoortige producten of diensten

mits bij verkrijging duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden om kosteloos en eenvoudig wijze dit te weigeren, en

bij elke communicatie een mogelijkheid van opt-out is opgenomen

Page 19: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet
Page 20: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet
Page 21: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

Uitzondering voor bedrijven

Gebruik maken van mailadressen die door bedrijf voor ontvangst van commerciële berichten

zijn bestemd en opengesteld, en worden gebruikt volgens de door de abonnee aan die

contactgegevens verbonden doeleinden

Toesturen van commerciële berichten aan bedrijven buiten Europa mits voldaan is aan de regels uit dat land over

het verzenden van ongevraagde communicatie

Page 22: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

Toestemming

Page 23: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

“toestemming van een betrokkene als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens”

“elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt”

Page 24: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

Specifiek?

“Ik geef toestemming voor reclame” “Ik wil mailings van partners ontvangen” “Ik wil reclame over verzekeringen

ontvangen” “Ik wil gebeld worden voor een

hypotheekoffertegesprek” “Ik wil uw nieuwsbrief ontvangen”

Page 25: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet
Page 26: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

Methode A: toestemming voor ‘partnermailings’

Als van bedrijf zelf: inhoud moet bedrijfsgerelateerd zijn reclame van derden is verboden

Als van partner: alle partners moeten specifiek bekend zijn geen nieuwe partners toevoegen

Te verwachten inhoud moet worden beschreven

Page 27: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

Methode B: de nieuwsbrief

Page 28: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet
Page 29: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

“Ik geef toestemming voor deelnemende partijen om mij te benaderen voor commerciële aanbiedingen.”

Methode C: toestemming voor commerciële aanbiedingen

Page 30: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

“Ik geef toestemming voor deelnemende partijen om mij te benaderen voor commerciële aanbiedingen.”

Methode C: toestemming voor commerciële aanbiedingen

Page 31: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

“Ik geef toestemming voor deelnemende partijen om mij te benaderen voor commerciële aanbiedingen.”

Methode C: toestemming voor commerciële aanbiedingen

“...en mogelijk andere derden”

Page 32: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

Methode D: Toestemming in algemene voorwaarden

Page 33: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

Verkoop of verhuur van bestanden

Page 34: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

Opt-in

Verkoop of verhuur van bestanden

Page 35: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

Opt-in

Verkoop of verhuur van bestanden

Page 36: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

Opt-in voor cruisereis

Verkoop van bestanden

Opt-in voor verzekeringen

Opt-in voor hypotheek

Page 37: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

Opt-in voor cruisereis

Verkoop van bestanden

Opt-in voor verzekeringen

Opt-in voor hypotheek

Page 38: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

Informatieplichten

Werkelijke identiteit van afzender Naam, adres, vestigingsplaats1

KVK en BTW nummers1

Geldig adres voor afmelden2

Prijs en andere essentiële informatie3

Relevante voorwaarden noemen4

Direct herkenbaar als reclame4

1: Art. 3:15d BW2: Art. 11.7 Tw3: Art. 3:15e BW4: Art. 7:46c BW

Page 39: E-mailmarketing: Optin / Listbuilding & De Wet

Vragen?

mr. ir. Arnoud Engelfriet

[email protected]@ictrecht