E-learning - ANSUL Brandbeveiliging · E-learning training advies E-learning 1 2. Totaalpakket...

of 3 /3
Beschikken over het juiste en goed onderhouden veiligheidsmiddel is één, de vaardigheden om er mee om te gaan is een tweede belangrijke voorwaarde om een calamiteit te bestrijden. Het volgen van een BedrijfsHulpVerleningstraining is daarom van essentieel belang. BHV'er in slechts 2 stappen 1 E-learning: theoriedeel wanneer u dat uitkomt 2 Praktijk: na afsluiting theoriedeel op locatie of binnen uw bedrijf Bij de e-learningmethode volgen de cursisten aan de hand van een inlogcode de theorie. De praktijktraining is puur gericht op vaardigheden en heeft daardoor een dynamisch karakter. Algemene voordelen BHV training Ansul • Basistraining 1 dag, herhalingstraining een halve dag; • Realistisch door Inzet van lotusslachtoffer en BHV trailer; • Gekwalificeerde trainers voor brand en ELH. Toepassing: Voor het aantal BHV´ers geldt geen vaste norm. Dit is afhankelijk van de risico´s binnen uw onderneming. Ansul kan u hierover adviseren. Frequentie: Jaarlijks trainen is noodzakelijk om te voldoen aan de ervaringseis die gesteld wordt in de Europese Richtlijn Artikel 12. BHV Voordelen E-learning Twee maanden voor de praktijktraining bezig zijn met veiligheid, zorgt voor meer veiligheidsbesef Theorie doornemen in eigen tempo De modules zijn gebruiksvriendelijk en voorzien van filmpjes en illustraties Voordelen praktijkdeel na E-learning Praktijk is gericht op vaardigheden en daardoor dynamisch en leuk om te volgen Jaarlijks anders door wisseling van scenario´s Kostenbesparend, door korte en efficiënte trainingswijze E-learning training advies E-learning 1 2 NIEUW

Embed Size (px)

Transcript of E-learning - ANSUL Brandbeveiliging · E-learning training advies E-learning 1 2. Totaalpakket...

 • Beschikken over het juiste en goed onderhouden veiligheidsmiddel is één, de vaardigheden om er mee om te gaan is een tweede belangrijke voorwaarde om een calamiteit te bestrijden. Het volgen van een BedrijfsHulpVerleningstraining is daarom van essentieel belang.

  BHV'er in slechts 2 stappen1 E-learning: theoriedeel wanneer u dat uitkomt2 Praktijk: na afsluiting theoriedeel op locatie of binnen uw bedrijf

  Bij de e-learningmethode volgen de cursisten aan de hand van een inlogcode de theorie.De praktijktraining is puur gericht op vaardigheden en heeft daardoor een dynamisch karakter.

  Algemene voordelen BHV training Ansul • Basistraining1dag,herhalingstrainingeenhalvedag;• RealistischdoorInzetvanlotusslachtofferen BHVtrailer;• GekwalificeerdetrainersvoorbrandenELH.

  Toepassing:Voor het aantal BHV´ers geldt geen vaste norm. Dit is afhankelijk van de risico´s binnen uw onderneming. Ansul kan u hierover adviseren.

  Frequentie:Jaarlijkstrainenisnoodzakelijkomtevoldoenaande ervaringseis die gesteld wordt in de Europese RichtlijnArtikel12.BHV

  Voordelen E-learning• Tweemaandenvoorde

  praktijktrainingbezigzijnmetveiligheid,zorgtvoormeerveiligheidsbesef

  • Theoriedoornemenin eigen tempo• Demoduleszijn

  gebruiksvriendelijk en voorzienvanfilmpjesenillustraties

  Voordelen praktijkdeel na E-learning• Praktijkisgerichtop

  vaardigheden en daardoor dynamisch en leuk om te volgen

  • Jaarlijksandersdoorwisseling van scenario´s

  • Kostenbesparend,doorkorteenefficiëntetrainingswijze

  E-learning

  training adviesE-learning

  12

  NIEUW

 • Beschikken over het juiste en goed onderhouden veiligheidsmiddel is één, de vaardigheden om er mee om te gaan is een tweede belangrijke voorwaarde om een calamiteit te bestrijden. Het volgen van een BedrijfsHulpVerleningstraining is daarom van essentieel belang.

  BHV'er in slechts 2 stappen1 E-learning: theoriedeel wanneer u dat uitkomt2 Praktijk: na afsluiting theoriedeel op locatie of binnen uw bedrijf

  Bij de e-learningmethode volgen de cursisten aan de hand van een inlogcode de theorie.De praktijktraining is puur gericht op vaardigheden en heeft daardoor een dynamisch karakter.

  Algemene voordelen BHV training Ansul • Basistraining1dag,herhalingstrainingeenhalvedag;• RealistischdoorInzetvanlotusslachtofferen BHVtrailer;• GekwalificeerdetrainersvoorbrandenELH.

  Toepassing:Voor het aantal BHV´ers geldt geen vaste norm. Dit is afhankelijk van de risico´s binnen uw onderneming. Ansul kan u hierover adviseren.

  Frequentie:Jaarlijkstrainenisnoodzakelijkomtevoldoenaande ervaringseis die gesteld wordt in de Europese RichtlijnArtikel12.BHV

  Voordelen E-learning• Tweemaandenvoorde

  praktijktrainingbezigzijnmetveiligheid,zorgtvoormeerveiligheidsbesef

  • Theoriedoornemenin eigen tempo• Demoduleszijn

  gebruiksvriendelijk en voorzienvanfilmpjesenillustraties

  Voordelen praktijkdeel na E-learning• Praktijkisgerichtop

  vaardigheden en daardoor dynamisch en leuk om te volgen

  • Jaarlijksandersdoorwisseling van scenario´s

  • Kostenbesparend,doorkorteenefficiëntetrainingswijze

  E-learning

  training advies

  E-learning

  12

 • Totaalpakket ANSULBVANSULbiedtualleproductenéndienstenvoor een optimale brandbeveiliging. Het brandbeveiligingspakket wordt voor u op maat gemaakt en voldoet aan alle voorschriften. Alle blusmiddelen worden in eigen beheer ontwikkeld en geproduceerd en zijnhetresultaatvanjarenlangeervaring en scherpe kwaliteitscontroles.

  Waaranderenzichbeperkentothetleverenvan blusmiddelen, het aanbieden van onderhoudscontracten of het leveren van kennis, daar geeft Ansul u de beschikking over het totale pakket.

  Een complete dienstverlening die garanties biedt voor het maximale rendement van uwinvesteringeninbrandveiligheid;debeschermingvanuwpersoneel,bezoekers,inventaris en gebouwen.

  De zekerheid van maatwerk.

  Platinastraat15

  8211ARLelystad

  Postbus209

  8200AELelystad

  T0320240864

  F0320247707

  [email protected]

  www.ansul.nl

  De brandmééster

  BlusmiddelenANSULBrandslanghaspels, poederblussers, vetblussers,sproeischuimblussers,koolzuursneeuwblussers,blusdekens, blusschuimen en blussystemen.Service en onderhoud

  Onderhoud en inspecties door erkende deskundigen vanANSULopallemerken.Trainingen

  Cursussen Bedrijfshulpverlening en Blusinstructies (theorie en praktijk).Noodplannen

  Verzorgenvanbedrijfsnoodplannen,ontruimingsplattegrondenennoodverlichting afgestemd op de actuele situatie binnen uw bedrijf.

  04.2008

  VCA-374**