E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

of 55 /55
Excellent in ecommerce Juridische aspecten van ecommerce Sirius Legal – The Aim – 16 sept. 2014 Bart Van Besien Advocaat – of counsel Sirius Legal advocaten www.siriuslegal.be [email protected]

Embed Size (px)

description

Presentatie rond Belgische e-commerce regels (retourrecht, bedenktermijn, algemene voorwaarden, privacy en cookies, BTW, enz.)

Transcript of E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

Page 1: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

Excellent  in  e-­‐commerce  Juridische  aspecten  van  e-­‐commerce  Sirius  Legal  –  The  Aim  –  16  sept.  2014    Bart  Van  Besien  

Advocaat  –  of  counsel  Sirius  Legal  advocaten  

www.siriuslegal.be  

[email protected]  

 

 

 

Page 2: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

Juridische  aspecten  van  e-­‐commerce  -­‐  2014  

Sirius  Legal:   e-­‐commerce,  IT  (soGware  contracten,  enz.),  IP  (merken,  auteursrecht,  octrooien),  media-­‐  en  internetrecht,  domeinnamen,  reclamerecht,  privacy  &  cookies,  consumentenbescherming,  reis-­‐  en  toerismerecht,  contracten,  handelsrecht,  distribuPerecht,  vennootschapsrecht,  fiscaal  recht,  arbeidsrecht,  invorderingen  facturen,  enz.

Page 3: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

Juridische  aspecten  van  e-­‐commerce  -­‐  2014  

Sirius  Legal  in  e-­‐commerce: •  Gespecialiseerde  kennis •  CerPficeringspartner  van  SafeShops.be •  Banken,  distribuPe,  retail,  tour  operators,  talloze  KMO’s  en  kleine  

zelfstandigen,  …

Page 4: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

E-commerce is booming business… E-­‐commerce  is  booming  business…  

•  Veel  start-­‐ups  •  Weinig  informa?e  •  Jonge  wetgeving  •  Snelle  technologische  evolu?es    Veel  webshops  niet  conform  de  wet  

Page 5: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Consumentenbescherming  

•  Wetboek  Economisch  Recht  –  boek  VI):  Marktprak?jken  en  Consumentenbescherming:  in  werking  31  mei  2014  

•  Burgerlijk  Wetboek:  garan?e  op  consump?egoederen  

•  Vennootschapsrecht:  verplichte  iden?teitsvermeldingen  

•  EU  Richtlijn  2005/29/EG  –  EU  Richtlijn  2011/83/EU      

Page 6: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

 

Concreet:      InformaPe  verplichPngen •  Belangrijkste  karakteris?eken  van  product  of  dienst  •  Iden?teit,  adres,  enz.  van  ondernemer  •  Totale  prijs,  incl.  kosten  en  belas?ngen  

•  Extra  kosten  (levering,  betaling,  verzekering,  enz.)  à  expliciet  &  vooraf  akkoord  klant  vragen    

•  Geen  pre-­‐checked  boxes  •  Electronische  betaling:  kost  niet  hoger  dan  werkelijke  

kost  (geen  forfait  voor  kredietkaart  betaling)  •  Wijze  en  voorwaarden  van  levering  en  betaling  •  Bestaan  van  we[elijke  garan?e  

Juridische  aspecten  van  e-­‐commerce  -­‐  2014

Page 7: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

 Concreet:  informaPe  verplichPngen    •  Herroepingsrecht  

•  Klant  op  rechten  wijzen  •  Niet-­‐verplicht  modelformulier  •  Moet  klant  kosten  van  terugzending  dragen?  •  Nieuwe  lijst  uitzonderingen  

•  Bestelknop:  “bestelling  met  betaalverplich?ng”  •  Bestaan  van  relevante  gedragscodes  •  Bestaan  en  werking  van  klachtenprocedure  of  bemiddeling  •  Enz.

Juridische  aspecten  van  e-­‐commerce  -­‐  2014

Page 8: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

 

InformaPe  verplichPngen •  “Voordat  de  consument  door  de  overeenkomst  gebonden  is”    

•  Algemene  voorwaarden  lijken  te  volstaan  •  Sanc?es:  bvb  terugbetaling  kosten  aan  consument  als  geen  info  

over  kosten  •  Bewijslast  ligt  bij  verkoper  

•  “Bij  aanvang  bestelproces”    •  Aanvaarde  betaalmiddelen  •  Aangeboden  leveringsmethode  •  Beperkingen  in  levering  (bv.  enkel  binnen  Benelux)  •  Beperkingen  in  aanbod  (beperkingen  in  ?jd,  hoeveelheid,  enz.)  •  We[elijke  garan?e  •  Herroepingsrecht  

Juridische  aspecten  van  e-­‐commerce  -­‐  2014

Page 9: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

Informa6eplichten  Nieuw  in  het  W.E.R.  

Levering  Betaalmiddelen  

Beperkt  aanbod  Minimale  hoeveelheid  …  

Page 10: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

         Bij  m-­‐commerce  of  s-­‐commerce:  info  in  func?e  van  beschikbare  ruimte,    Minstens:    •  ID  verkoper  •  Basisinfo  over  product  of  dienst  •  Herroepingsrecht  •  Totale  prijs  •  Duur  overeenkomst  –  opzegvoorwaarden  als  onbepaalde  ?jd  

Informa6eplichten  Nieuw  in  het  W.E.R.  

Page 11: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

 Informa6e  verplich6ngen  •  Bij  orderbeves?ging:  

•  Alle  info  nog  eens  opnieuw  geven  +  beves?ging  dat  overeenkomst  gesloten  

•  Op  “duurzame  drager”  (pdf,  word,  html,  géén  link  naar  website)  •  Ten  laatste  bij  levering  

 

 

Juridische  aspecten  van  e-­‐commerce  -­‐  2014  

Page 12: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

“Bestelling  met  betaalverplich6ng”  

Betalende  bestelling?    Bij  beves?gingsknop  vermelden    “Bestelling  met  betalingsverplich6ng”  of  gelijkwaardige  woorden.    Sanc?e:  consument  is  niet  gebonden    

Page 13: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

 

 

 

“Bestelling  met  betaalverplich6ng”  

Duidelijk  maken  dat  klant  verplicht  is  te  betalen:    •  Niet  goed:  “plaats  uw  bestelling”,  “bestellen”,  “beves?gen”,  “confirm  

order”,  “naar  de  kassa”,  enz.    

•  Wel  goed:  “bestelling  met  betalingsverplich?ng”  of  “bestel  en  betaal”.    

Page 14: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Bedenktermijn  –  herroepingsrecht  -­‐  retourrecht  

•  Ondernemer  moet  klant  inlichten  van  geldigheid  (of  uitslui?ng)  herroepingsrecht  “bij  begin  van  bestelproces”    

•  à  link  of  knop  op  elke  pagina  waar  producten/diensten  aangeboden  worden  

•  Modelformulier  (vervangt  kader).  Modelformulier  gebruikt  =  infoplicht  nageleefd  

•  Sanc?e:  herroepingstermijn  van  12  maand  na  oorspronkelijke  termijn  

•  Klant  heej  minstens  14  dagen  bedenktermijn:  14  dagen  om  overeenkomst  te  herroepen  

•  14  dagen  na  ontvangst  (laatste)  product  of  na  slui?ng  overeenkomst  (voor  diensten)    

 

Page 15: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Bedenktermijn  –  herroepingsrecht  

•  Onderneming  moet  klant  volledig  terugbetalen:  •  Prijs,  inclusief  (standaard)  leveringskosten    •  Terugbetalen  binnen  14  dagen  na  kennisname  van  herroeping,    

•  maar  onderneming  mag  wachten  tot  ze  goederen  effec?ef  terug  ontvangt  of  bewijs  krijgt  van  terugzending  door  klant  (recht  voorbehouden  in  retourpoli?ek  en  Alg.  Vw.)  

•  zelfde  betaalmiddel  als  klant  •  “Ongebruikt”,  “ongeopend”,  “originele  verpakking”:  mag  je  niet  vragen  •  Dwingend  recht  à  je  kan  er  niet  van  afwijken  

Page 16: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Bedenktermijn  –  herroepingsrecht  

•  Hoe  kan  klant  herroepen?    •  Modelformulier  gebruiken  •  Andere  verklaring  van  herroeping  (email,  brief,  

enz.)  •  Bewijslast  ligt  bij  klant  •  Klant  moet  goederen  binnen  14  dagen  na  

herroeping  terugzenden  •  Klant  moet  geen  reden  opgeven  •  Klant  mag  geen  kosten  dragen,  enkel  kosten  van  

terugzending  op  voorwaarde  dat  onderneming  dat  heej  meegedeeld  

Page 17: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

Retourrecht  Verplichte  vermelding  op  “eerste  pagina”      

Page 18: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

     

   

Uitzonderingen  herroepingsrecht  -­‐  retourrecht  

1      Diensten  na  volledige  uitvoering  als  uitvoering  begonnen  binnen  14  dagen  en  als  consument  vooraf  aanvaard  heej  

2      Financiële  producten  (aandelen,  enz.)  à  waardeschommelingen  

3      Op  maat  gemaakte  goederen  of  goederen  die  “duidelijk  bestemd  zijn  voor  een  specifieke  persoon”  

4      Bederfelijke  waren  

5      Hygiëne,  openbare  gezondheid  “als  zegel  verbroken”    

6      Goederen  die  na  levering  geïncorporeerd  zijn  in  andere  goederen  

7      Alcohol  als  geleverd  na  meer  dan  30  dagen  en  als  prijs  aoankelijk  is  van  marktschommelingen  

Page 19: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

     

   

Uitzonderingen  herroepingsrecht  -­‐  retourrecht  

8      Dringende  herstellingen  

9      Audio,  video,  soUware  als  zegel  verbroken  

10  Kranten  en  6jdschriUen    

11  Openbare  verkopen  

12  Hotels,  transport,  catering,  ontspanning  “als  een  specifieke  uitvoeringsdatum  voorzien  was”    

13  Digitale  content  als  het  gebruik  begonnen  is  en  de  consument  heej  verlies  van  herroepingsrecht  aanvaard  

14  Weddenschappen  en  loterijen  

Page 20: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

     

   

Sanc6e  retourrecht  

•  Geen  retourrecht  verleend  waar  dat  wel  moest:  consument  betaalt  niet  en  behoudt  goederen  

•  Geen  vermelding  informa?everplich?ngen:              herroepingsrecht  uitgebreid  tot  12  maanden  +  14  dagen    •  Strafsanc?es:  150  tot  60.000  euro!  

Page 21: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

Snel  geleverd        •  Levering  binnen  30  kalenderdagen  na  dag  volgend  op  bestelling  

•  “Tenzij  anders  overeengekomen”  (impliceert  voorafgaand  akkoord)  •  Te  laat  geleverd  =  zonder  kosten  ontbinden  (als  levering  nog  niet  

begonnen)  •  Terugbetaling  binnen  30  dagen  

Page 22: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

Snel  geleverd        •  Risico  voor  verzending  ligt  bij  verkoper    

•  Ook  bij  terugzending  (Belang  Alg.  Vw.:  aangetekende  zending  eisen)  •  Bewijsregeling  t.a.v.  consumenten:  onderneming  moet  kunnen  

bewijzen  dat  ze  al  haar  we[elijke  verplich?ngen  heej  nagekomen  

Page 23: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

     

PrakPsche  Pps   Algemene  voorwaarden  =  Verkoopsvoorwaarden    

•  duidelijk  zichtbaar  op  elke  pagina  van  de  website  (link,  tab)  •  klant  moet  algemene  voorwaarden  expliciet  aanvaarden  (via  een  

check-­‐box)  •  op  een  “duurzame  gegevensdrager”  (pdf,  word,  papier,  enz.:  klant  

moet  die  kunnen  bewaren/afdrukken)  •  Loutere  link  naar  website  niet  voldoende  •  in  beves?gingsmail  kopie  van  algemene  voorwaarden  

meezenden,  of  •  papieren  versie  met  de  levering  meeleveren  (bijvoorbeeld  op  de  

achterkant  van  de  factuur).  

Page 24: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

     

PrakPsche  Pps   Iden6teit  verkoper  moet  makkelijk  vindbaar  zijn:    

•  Op  website:  naam  van  bedrijf,  handelsnaam,  ondernemingsnummer,  BTW  nummer,  adres,  e-­‐mailadres,  bankrekeningnummer,  telefoonnummer,  faxnummer  à  bijvoorbeeld  onder  “contact”  of  “wie  zijn  wij”.    

•  Ook  in  algemene  voorwaarden  

Page 25: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

     

PrakPsche  Pps   Waardeverminderingen  product    •  Consument  aansprakelijk  voor  waardevermindering  goederen  die  het  

gevolg  is  van  behandeling  goederen  die  “verder  gaat  dan  wat  nodig  is  om  de  aard,  de  kenmerken  en  de  werking  van  de  goederen  vast  te  stellen”  •  Vermelden  in  retourpoli?ek  &  algemene  voorwaarden  •  Bewijsprobleem?  

•  Consument  niet  verantwoordelijk  voor  waardevermindering  als  verkoper  geen  (voldoende)  informa?e  heej  gegeven  i.v.m.  herroepingsrecht  

 

Page 26: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

     

PrakPsche  Pps   Bij  het  “begin  van  het  bestelproces”  (zodra  producten  in  beeld  komen,  zodra  klant  producten  begint  te  kiezen):    •  Welke  betaalmiddelen  aanvaardt  u    •  Wanneer  en  hoe  zal  levering  plaatsvinden  en  welke  beperkingen  zijn  er  

i.v.m.  levering  (vb.  “enkel  in  Benelux”)  •  Bijvoorbeeld  aparte  knop  “verzendinfo”  •  Klant  informeren  als  levering  niet  kan  plaatsvinden  of  laapjdig  

•  Beperkingen  in  aanbod  (vb.  beperkt  in  ?jd,  minimale  hoeveelheid,  enz.)  •  Bestaan  van  garan6e  (we[elijke  garan?e  2  jaar,  voorwaarden,  enz.)  

•  Op  elke  pagina  waar  producten  worden  aangeboden:  link  of  knop  naar  pagina  met  info  ivm  garan?e  

•  Ook  in  algemene  voorwaarden      

Page 27: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

     

PrakPsche  Pps  

Informa6e  geven  i.v.m.  klachtenprocedure    •  Waar  kan  klant  klacht  indienen  •  Hoe  wordt  klacht  behandeld  (wanneer  antwoord,  enz.)  •  Bijvoorbeeld  aparte  tab  “support”  of  “klachten”  toevoegen  op  

verschillende  pagina’s  •  Eventueel  klachtenformulier,  bij  voorkeur  ook  direct  email  adres,  

telefoonnummer  en  postadres  vermelden  •  Vermelding  in  algemene  voorwaarden  

 

Page 28: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

     

PrakPsche  Pps   Betaling  en  kosten    •  Expliciete  toestemming  van  klant  nodig  voor  alle  kosten  (levering,  

betaling,  extra  verzekering,  …)  •  Prijs  incl.  kosten,  BTW  en  andere  belas?ngen  vermelden  •  Verbod  op  pre-­‐checked  boxes    •  Sanc?e:  terugbetaling  van  de  betreffende  kosten  •  Kost  voor  electronische  betaling  mag  “werkelijke  kost”  niet  meer  

overschrijden  •  Herroepingsrecht:  verkoper  moet  alle  kosten  terugbetalen,  behalve  

kosten  van  retour  als  dat  vooraf  duidelijk  gemaakt  is    

Page 29: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

 •  Voorafgaande  toestemming  (“Opt-­‐in”)  vereist  voor  elke  

verwerking  van  persoonsgegevens  (uitzonderingen)  •  “Vrije  en  geïnformeerde”  Opt-­‐in  •  Overdracht  van  gegevens  aan  een  3de?    =  bijkomende  Opt-­‐

in  nodig  •  Aangije  doen  bij  Privacycommissie  vóór  verwerking  van  

persoonsgegevens  (bijv.  vóór  verzameling  van  gegevens)  •  Speciale  regels  voor  verzending  data  naar  buitenland  

   

Privacy  

Page 30: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

Update  i.v.m.  privacy    Basisprincipes  Belgische  wet  van  1992    •  Brede  defini?e  van  begrip  “persoonsgegevens”:    

•  alle  informa?e  m.b.t.  een  geïden?ficeerde  of  iden?ficeerbare  natuurlijke  persoon  

•  bijv.  naam,  adres,  foto,  telefoonnummer,  IP-­‐adres,  emailadres,  bankrekeningnummer,  zoekgeschiedenis,  enz.  

•  ‘Verboden  gegevens’:  m.b.t.  ras,  poli?ek,  godsdienst,  gezondheid,  seksuele  voorkeur,  strafrechtelijk  verleden,  enz.  (uitzonderingen  mogelijk)  

•  Bijzondere  regels  voor  bijv.  kredieten,  telecom,  bewakingscamera’s,  direct  marke?ng,  enz.  

           

Page 31: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

 Let  op    Los  van  privacywet  heej  elk  social  media  plavorm  eigen  gebruiksvoorwaarden  voor:    •  Bedrijfspagina’s  •  Wedstrijden  •  Reclame          

Privacy  Opgelet  voor  social  media

Page 32: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

 Rechten  van  de  betrokkene    •  Recht  om  zich  te  verze[en  tegen  de  verwerking  van  

gegevens  •  Recht  op  toegang  en  verbetering  •  Recht  om  zich  te  verze[en  tegen  toekoms?ge  verwerking  •  Recht  op  informa?e  (via  de  privacy  policy)        

Privacy  De  Basics  van  het  privacyrecht

Page 33: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

•  Boetes  tot  500.000  euro  •  Voorlopig  weinig  boetes,  weinig  controle  •  Maar  toenemende  gevoeligheid  voor  privacy  •  Nieuwe  EU  Verordening  mbt  privacy  

•  One  stop  shop  doorheen  de  EU  •  Grotere  hamonisering  •  Sterkere  burgerrechten    •  Minder  administra?eve  last  (?)  •  Meer  efficiënte  in  het  beleid  en  vervolging  

     

Privacy  De  Basics  van  het  privacyrecht

Page 34: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

Update  i.v.m.  privacy  

Prak?sche  ?ps    

•  Up  to  date  blijven  met  nieuwe  ontwikkelingen  •  Herzie  je  privacy  policy,  procedures  bij  inbreuk  op  privacy,  enz.  •  Op  elke  pagina  van  website:  link  naar  privacy  &  cookie  policy  (bij  voorkeur  pdf  document)  

•  Klanten  moeten  privacy  policy  expliciet  aanvaarden  (check-­‐box)  voor  ze  persoonsgegevens  bij  registra?e  of  bestelling  meedelen  

•  Data  protec?on  by  design  and  data  protec?on  by  default  •  Anoniem  maken  /  encryp6on  van  data  om  strenge  regels  te  vermijden    •  Zorg  dat  pesoonsgegevens  adequaat  beschermd  worden            

   

Page 35: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

Update  i.v.m.  cookies  

Wat  zijn  cookies?    

 

Een  cookie  is  een  hoeveelheid  data  die  door  de  server  naar  de    browser  gestuurd  wordt.  De  browser  slaat  die  info  op  op  je  computer  en  stuurt  ze  terug  naar  de  server  bij  een  volgend  bezoek.      

   

Page 36: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

Update  i.v.m.  cookies   Verschillende  soorten  cookies    

First  party  cookies      vs.      Third-­‐party  cookies    Geplaatst  en  gecontroleerd  door  website  zelf    Geplaatst  door  bijv.  Google  Analy?cs  

 

Func6onele  cookies    vs.    Niet-­‐func6onele  cookies:      Cookies  zijn‘strikt  noodzakelijk’  om  site  te  bezoeken      Niet  ‘strikt  noodzakelijk’  

Bijv.  log-­‐in,  registra?e,  taal,  enz.        Bijv.  sta?s?sche  data,  remarke?ng,  enz.  

 

Permanente  cookies    vs.    Sessie  cookies      blijvend            gewist  na  surf  sessie  

 

Page 37: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

Update  i.v.m.  cookies   Wat  onthouden?    •  Func6onele  ‘first  party’  cookies  (taal,  winkelmandje,  sepngs,  session-­‐id  

cookies):    •  Geen  opt-­‐in  of  toestemming  nodig  •  Je  moet  bezoekers  wel  informeren  (bijv.  in  privacy  &  cookie  policy)  •  Adequate  bescherming  van  data  +  anonimisa?e  van  data  vereist  

 •  Niet-­‐func6onele  cookies  of  ‘third  party’  cookies  (bijv.  remarke?ng,  Google  

Analy?cs,  …):    •  Informeren  voor  je  cookies  plaatst    •  Opt-­‐in  of  toestemming  nodig  voor  je  cookies  plaatst  •  Mogelijkheid  vermelden  van  opt-­‐out  in  toekomst  

 

Page 38: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

Update  i.v.m.  cookies Prak?sch  gezien:    •  Duidelijke  informa6e  geven  over  gebruik  van  cookies,  type  van  cookies,  

doel  van  cookies,  toegang  3e  par?jen,  herroepbaarheid,  enz.  (bijv.  in  privacy  policy)  

•  Duidelijke  ‘warning’  met  vraag  om  toestemming:  enkel  nodig  bij  eerste  bezoek    +  link  naar  informa?e  (voor  niet-­‐func?onele  of  third  party  cookies)  

•  Bijv.:  pop-­‐up,  splash  screen,  warning  in  banner  of  footer,  browser  sepngs:  met  ac6eve  interven6e  van  bezoeker  (check-­‐box  klikken)  

•  Vrije  keuze  van  bezoeker  om  al  dan  niet  cookie  te  aanvaarden:  ‘no?ce’  dat  door  website  te  bezoeken  je  akkoord  gaat  met  cookies  is  af  te  raden  (controverse)    

   

Page 39: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

Update  i.v.m.  cookies   Cookies:  vaak  anonieme  data  (geen  persoonsgegevens)    Als  cookie  ook  persoonsgegevens  verwerkt  (bijv.  IP-­‐adressen  of  zoekgeschiedenis  verzamelen):  •  aparte  opt-­‐in  of  toestemming  vereist  •  aangeven  bij  Privacycommissie  •  vermelden  in  privacy  policy        

Page 40: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

   Bart  Van  Besien        www.websitecer?fier.be  Advocaat            Volledige  juridische  audit  van  uw  webshop  

Sirius  Legal  advocaten        5  dagen  –  vaste  prijs  750  euro  

www.siriuslegal.be  

[email protected]        www.campaignchecker.be              Snelle  check  van  al  uw  reclame  en  marke?ngac?es  

         Binnen  24  uur  voor  vaste  prijs  300  euro  

 

               

 

   

 

   

   

Juridische  aspecten  van  e-­‐commerce  -­‐  2014

Page 41: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

 

 

Bart  Van  den  Brande  Advocaat  –  partner  Sirius  Legal  advocaten  

www.siriuslegal.be  [email protected]    

 

Fiscale  cross-­‐border  aspecten  van  e-­‐commerce

Page 42: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

Inleiding  

Page 43: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

1.   Begrippen:  •   levering  van  een  goed:    

   “  De  overdracht  of  de  overgang  van  de  macht  om  als      eigenaar  over  een  goed  te  beschikken.”  

 • Levering  van  een  dienst:  

   “  Elke  handeling  die  geen  levering  van  een  goed        is”  

   

Indirecte  belasPngen:BTW

Page 44: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

Belgische  elektro-­‐zaak    

2.   Principe  om  plaats  te  bepalen:  A.   Levering  van  goederen    

 België:  Belgische  BTW  

wasmachine  

Page 45: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

Binnen  EU:  

•  B2B:  levering  vrijgesteld  –  verwerving  is  belast    •  B2C:  Regime  van  verkoop  op  afstand  =  >  Drempel  35  

000  euro  

meubelwinkel  

Frankrijk   België  

21%  BTW  

Page 46: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

B.   Levering  van  diensten  

Binnen  België:  Belgische  BTW      Binnen  EU:  

•  B2B:  BTW  verschuldigd  door  de  afnemer  •  B2C:  BTW  verschuldigd  door  de  leverancier  

belas?ngadviseur  

België   Duitsland  

21%  BTW  

Page 47: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

C.   Toepassing  op  e-­‐commerce    Indirecte  e-­‐commerce  :  bestelling  die  online  maar  levering  niet  online  

 =>  levering  van  goederen    Bv.  de  aankoop  van  een  CD  met  soCware  via  het  internet      Belgische  situa?e:  Belgische  BTW  verschuldigd  

Page 48: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

Binnen  EU:  • B2B:  levering  vrijgesteld  -­‐    verwerving  belastbaar  

• B2C:  regels  van  verkoop  op  afstand  

Buiten  EU  • Uitvoer:  vrijgesteld  van  BTW  

• Invoer:  BTW  verschuldigd    

website  

België   Duitsland  

onderneming  19%  BTW  

Page 49: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

Directe  e-­‐commerce:  bestelling  online  en  levering  ook  via  internet    =>  levering  van  een  dienst  

Bv.  Aankoop  van  een  anFvirus  via  internet  die  nadien  gedownload  wordt    Belgische  situa?e:  Belgische  BTW  verschuldigd    

Page 50: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

Binnen  EU:  •  B2B:  levering  vrijgesteld  –  verwerving  belastbaar  

•  B2C:  belastbaar  in  lidstaat  van  leverancier    

website   onderneming  19%  BTW  

website  

An?virus  

An?virus  

21%  BTW  

Page 51: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

Buiten  de  EU:  •  Uitvoer:  geen  BTW  verschuldigd  

•  Invoer:  BTW  verschuldigd  

Wijziging  situa?e  vanaf  1  januari  2015  •  B2B:  blijj  het  zelfde  dus  levering  vrijgesteld  –  

verwerving  belastbaar  

•  B2C:  BTW  verschuldigd  in  lidstaat  van  de  klant  

Page 52: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

Nieuwe  situa?e  vanaf  1  januari  2015  

Page 53: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

2.   BTW-­‐uitdagingen    BTW  op  basis  van  richtlijn    Verschillende  BTW  tarieven  in  verschillende  lidstaten    Drempel  verkoop  op  afstand  aoankelijk  van  lidstaat  

Page 54: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

1.   Fiscale  discrimina6e    BTW-­‐tarief  papieren  boek  =  6%    BTW  tarief  e-­‐book  =  21%        reden:  volgens  Eu  richtlijn  geen  verlaagd  tarief  voor  

elektronische  diensten    

 gevolg:  fiscale  discrimina?e  

Page 55: E-commerce Juridische Regels België (Sirius Legal - 2014)

 

 

Bart  Van  den  Brande  Advocaat  –  partner  Sirius  Legal  advocaten  

www.siriuslegal.be  [email protected]  

[email protected]    

 

Fiscale  cross-­‐border  aspecten  van  e-­‐commerce