Dynamische websites met ASP en PHP

download Dynamische websites met ASP en PHP

of 38

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  5

Embed Size (px)

description

ASP, PHP, databanken, plugins

Transcript of Dynamische websites met ASP en PHP

 • Kris Merckx voor http://www.ardeco.be en http://www.computerkit.be Voor meer infoover software: COMPUTERKIT

  Algemene inleiding1.+

  Internetprotocollen +1.Websites, FTP en Browsers +2.Websites en HTTP +3.HTML-editors en WYSIWYG-HTML-editoren +4.DYNAMISCHE WEBSITES +5.Content Management +6.

  Hypertext transfer protocol (in depth...) +Internetprotocollen en het wereldwijde web +1.Hypertext Transfer Protocol +

  Standaardprotocol +1.MIME voor het verzenden van multimedia via het web +2.HTTP is statusloos +3.HTTP-methodes +4.Samenstelling van een URL +5.

  2.

  2.

  HTML, statische pagina's +HTML-tags +1.Metagegevens +

  headsectie en Dublin Core +1.Zoekrobots zijn niet te misleiden +2.robots.txt +3.Problemen met framespagina's +4.Brugpagina's (doorways) +5.Code swapping +6.Cloaking +7.de KEI-index +8.

  2.

  3.

  Interactie in statische pagina's +Scripttalen en programmeertalen +

  Het einde van HTML +1.Compileren of interpreteren +2.Volg de spelling- en de spraakkunstregels... +3.

  1.

  Javascript of Java? +Het verschil tussen JavaScript en Java +1.Java is straffe koffie... +2.Wat is JavaScript? +3.

  2.

  Flash en Director +3.

  4.

  Vorm en inhoud scheiden +Klassieke opmaak +1.Cascading Style Sheets +2.XML: Extended Markup Language +

  XHTML +1.Formuleer uw eigen tags +2.Kenmerken van XML +3.

  3.

  XML in samenwerking +XML, CSS en XSL +1.XML en Javascript +2.XML en Flash +3.SMIL +4.MathML +5.Scalable Vector Graphics +6.

  4.

  5.

  Dynamic HTML en DOM +Wat is DHTML? +1.Browsers en DHTML +2.Document Object Model +3.

  6.

  Cursus dynamische websites http://www.ardeco.be/cursus/materiaal/webdesign/dynamisc...

  1 van 38 19-02-2009 12:34

 • Dynamische pagina's +Wat zijn dynamische webpagina's? +1.Toepassingen +2.Hoe beginnen we eraan? +

  Technieken +1.Informatie uitwisselen tussen pagina's +2.Informatie uitwisselen met GET en POST +3.Gegevens bewaren met sessies en cookies +4.Wachtwoordbeveiliging +5.

  3.

  Gegevensverwerking +Databanken +

  Databanktypes +Structuren +Opslag van gegevens in een databank +Voorbeelden +

  1.

  Content Management Systemen +Gegevens tonen +Gegevens toevoegen +Mappen en bestanden maken +Gebruikersbeheer +WYSIWYG-editors +Gegevens aanpassen +Gegevens verwijderen +

  2.

  Bestanden lezen +3.Een online bestandenverkenner +4.

  4.

  7.

  Interessante boeken en software +8.

  1. Algemene inleiding ^1.1 Internetprotocollen^

  Het internet ondersteunt meerdere protocollen voor gegevensoverdracht.Het Transfer Protocol (FTP) voorziet in een constante verbinding. Die verbinding wordtbeindigd als er zich een fout voordoet bij de transfer, als er een time-out optreedt op de server ofals de gebruiker de verbinding verbreekt. Men noemt dit een state-maintaining-verbinding.Het http-protocol dat door webbrowsers wordt gebruikt is stateless. Als u in de adresbalk vanuw browser een URL van een website opgeeft, stuurt de browser een aanvraag naar de server. Alsde browser de opgehaalde bestanden (HTML-paginas, fotos, swf-bestanden, Java-applets)ontvangen heeft, verbreekt de server de verbinding. Telkenmale de surfer op een hyperlink naareen nieuw bestand klikt, wordt er opnieuw een verbinding aangemaakt.

  1.2 Websites, FTP en Browsers ^

  Webontwikkelaars gebruiken FTP-programmas voor het doorsturen van bestanden naar hunwebruimte op een webserver.Via een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen ze toegang tot de bestanden op de server. Zonprogramma toont een lijst van de bestanden op de server en een lijst met de lokale bestanden. Viaeenvoudige drag and drop-mogelijkheden kan je bestanden tussen beide verplaatsen. Menspreekt van uploaden bij het doorsturen van bestanden naar de server en van downloaden inhet geval van het binnenhalen van bestanden naar de clientcomputer.

  voorbeeld van een FTP-programma: smartFTP, WSftp, Filezilla (eenopensourceprogramma)

  Naast http is bij de gewone internetgebruiker vooral het SMTP - of simple mail transfer protocol ingebruik

  Cursus dynamische websites http://www.ardeco.be/cursus/materiaal/webdesign/dynamisc...

  2 van 38 19-02-2009 12:34

 • BrowsersInternet Explorer is momenteel de meest gebruikte browser doordat hij is ingebakken in hetWindowsbesturingssysteem. Jarenlang deed Internet Explorer een nek-aan-nekrace met Netscape,maar die strijd is in het nadeel van die laatste beslecht. Mozilla is de opensource-variant vanNetscape. Daarnaast wint ook Opera aan belang. Op KDE-Linuxdesktops zwaait Konqueror deplak. Apple bracht recentelijk de browser Safari op de markt, gebaseerd op de Konquerorbroncode.Minder bekend: de tekstgebaseerde browser Lynx, Omniweb

  1.3 Websites en HTTP ^

  Het meest gebruikte internetprotocol is momenteel zonder twijfel het HyperText Transfer Protocol,kortweg HTTP. Browsers zoals Netscape, Konqueror of Internet Explorer maken gebruik van hetHTTP-protocol. Dit is de manier waarop jan en alleman het internet ook kent: het bezoeken vanwebsites via browsers.Webpaginas zijn opgemaakt in HTML hetzij hypertext markup language, een basisopmaaktaaldie enkel beschrijft hoe een pagina er moet uitzien. Afbeeldingen, applets en dies meer, worden nietin het bestand opgenomen, maar gelinkt. De term hypertext verwijst naar de mogelijkheid omhyperlinks op te nemen waardoor de HTML een soort van metataal wordt metverwijzingen naar andere teksten of bronnen.

  1.4 HTML-editors en WYSIWYG-HTML-editoren. ^

  Voor het ontwerpen van HTML-paginas kan je gebruik maken van een standaard teksteditor zoalsWindows Notepad. HTML-paginas bevatten platte ASCII- of UNICODE-tekst.M.a.w. als je HTML-codes intikt in een tekstverwerker zoals Wordpad, MS Word of CorelWordPerfect, dan zal die naast HTML ook RichText-opmaakcodes wegschrijven.Daarom zijn de meeste moderne tekstverwerkers ook voorzien van een mogelijkheid omopgemaakte tekstdocumenten te converteren naar HTML.ASP is de servertoepas sing van de Active Desktop, waardoor server en client tot een dynamischgeheel moesten verweven worden door ActiveX-toepassingen.De meeste webdesigners maken echter gebruik van een WYSIWYG-editor zoals MacromediaDreamweaver of Adobe Golive waarin ze naast een codevenster voor het ingeven van HTML,Javascript, Vbscript ook beschikken over een WYSIWYG-venster (What you see is what you get)waarin ze hun paginas net zoals in een tekstverwerker kunnen samenstellen.

  In het oog houden: NVU (een opensource afgeleide van Netscape Composer)

  HTML-editors: FirstPage 2000 met een uitgebreide set Javascripts en DHTML-templates

  1.5 DYNAMISCHE WEBSITES ^

  Grotere websites hebben nood aan een eenvoudiger manier om informatie toe te voegen, aan tepassen en/of te verwijderen. Daarom is zeer snel de nood ontstaan om websites te kunnenkoppelen aan databanken.HTML voorziet echter niet in die mogelijkheid. Daarom zijn er doorheen de jaren zowel commercileals gratis toepassingen ontwikkeld voor databankgestuurde websites.Meest gebruikt is zonder twijfel PHP in een combinatie met een Linux- of UNIX-server en eenMySQLdatabank.Grotere toepassingen maken gebruik van een Oracle-databank en of CGI-toepassingengeschreven in C of Perl.Ook Microsoft kon niet te na blijven en ontwikkelde met die doeleinden voor ogen ASP oftewelActive Server Pages.

  1.6 Content Management ^

  Tal van PHP- en ASP-sites beschikken over een systeem van content management (CMS). De

  Cursus dynamische websites http://www.ardeco.be/cursus/materiaal/webdesign/dynamisc...

  3 van 38 19-02-2009 12:34

 • mogelijkheid tot het online wijzigen, invoeren en verwijderen van gegevens op de website biedtimmers heel wat voordelen. Daar de klant zijn eigen site op vrij eenvoudige wijze kan beheren,bespaart dit niet alleen tijd, maar op langere termijn ook geld. Bovendien krijgt de webontwikkelaarmeer ademruimte om te werken aan nieuwe projecten n een werkend content management-systeem kan heel snel gemplementeerd worden op een andere site.

  2. Hypertext Transfer Protocol (in depth...) ^2.1 Internetprotocollen en het wereldwijde web ^

  In de inleiding hebben we het al kort over HTTP gehad. In dit hoofdstuk zullen we het wat verderuitdiepen.

  Protocollen zijn regels die een standaard vormen voor de communicatie tussen computers. HTTP ishet protocol voor gegevenstransport over het world wide web. Servers en browsers gebruiken httpom hypermedia (webdocumenten) te vervoeren via internet. In feite zijn het de HTTP-servers enclientbrowsers die het world wide web vormen.

  We moeten dan ook goed opletten welke terminologie we gebruiken. Het WWW is een onderdeelvan het internet maar niet het internet zelf. Het WWW werd begin jaren '90 ontwikkeld door TimBerners Lee en Robert Caillou. Zij zijn de grondleggers van de meest populaire computertoepassingtot nog toe: het web. Bedoeling was een vlotte gegevensuitwisseling tussen diverse systemen,platformen en computers op het internet mogelijk te maken.Onder internet verstaan we aldus de wereldwijde verzameling van servers en clients die vianetwerken tot een reusachtig grid zijn verbonden. Op het internet zijn diverse protocollengangbaar:

  Protocol poortnummerhypertext transfer protocol (http) 80file transfer protocol (ftp) 21simple mail transfer protocol (smtp) 25trivial file transfer protocol (tftp) 69gopher protocol 70telnet protocol 23finger protocol 79

  Daarnaast kennen we nog:

  peer to peerIRCenz.

  De basis van dit alles wordt gevormd door TCP/IP (transfer control protocol en internet protocol).OPMERKING

  Wie beweert dat Linux geen toekomst heeft, zit fout. Een groot deel van de webservers werkt opLinux of UNIX. Google is de