Dynamische koorwerking

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Dynamische koorwerking

1. Koor&Dirigentendag 2010 Gent 18 september 2010 Geel 9 oktober 2010 Koor&Dirigentendag 2010 2. Happiness is singing in the choir 3. DYNAMISCHE KOORWERKING 10 Gps Koor & Stem Koor&Dirigentendag 2010 4. lange termijnvisie organisa4e voor juiste vocale muziek genera4emix zangcultuur, levenslang onze zingen bekommernis dynamische koorwerking netwerking koken kost geld werkt koordirec4e is kijk over een vak grenzen doe vooral mee Koor&Dirigentendag 2010 5. lange termijnvisie juiste genera4emix dynamische koorwerking netwerking werkt Koor&Dirigentendag 2010 6. de juiste generaGemix in je koor Koor&Dirigentendag 2010 7. Wie ben ik? Koor&Dirigentendag 2010 8. Ik ben niet alleen op de wereld!Bevolkingsonderzoek: organisatieverband 37% van de Vlamingen van 14 jaar en ouder beoefent minstens n creatieve hobby 27 % van de Vlamingen beoefent een creatieve hobby op regelmatige basis 9. Mijn ouders en vrienden brachten mij in contact met zang!Bevolkingsonderzoek: eerste contact discipline Beeldexpressie Schrijven Dansen Zingen Theater BeeldendeMuziekPopmuziekJazz/Folk/Instrumentalekunst algemeen Wereldmuziekmuziekvriendenof57,9%41,3%58,3%57,2%62,8%48,0% 57,7%82,6% 70,7%43,1%kennissenmijn23,0%8,1% 26,7%34,2%24,4%27,0% 45,8%37,2% 23,6%63,3%oudersiemanduit mijn 9,7%8,8% 20,7%19,5%15,9%16,7% 27,0%33,9% 12,9%32,8%gezineenspecifiekeleerkracht12,0%16,9%8,6% 24,5%17,8%26,9% 12,9%14,9% 13,8%13,0%uit mijnschooliemanduit mijn15,9%6,9% 10,5%12,4%12,2%16,5% 18,2%24,0% 13,8%20,7%ruimerefamiliecollegas 12,6%23,8%4,5% 7,3%6,6% 9,4% 7,4% 13,2% 12,9%3,0%(N) 309 160266477320540 936121 225469 10. Ik begon op school of na een fijn concert!Bevolkingsonderzoek: introducerende instantiesBeeldexpressie Schrijven Dansen Zingen Theater BeeldendeMuziekPopmuziekJazz/Folk/Instrumentale kunst algemeen WereldmuziekmuziekSchool 17,6%12,0%28,8%49,3%45,9%43,1%39,7% 47,7%17,5%50,6%Tentoonstellingen52,0%3,7% 1,6%,6%7,0%75,8%3,7%7,4%2,5%2,9%Opendeurdagen 23,3%10,8%20,4%4,2% 5,4% 36,4% 9,0% 9,4%6,0%11,0%of beurzenHet werk van eenbekende18,7%5,1% 1,9% 4,2% 7,0% 57,5%16,1% 32,9%27,4% 6,5%kunstenaarWedstrijden27,8%20,2%6,6% 9,7% 5,9% 26,0%11,1% 22,8% 4,6%12,1%Optredens,concerten of6,9%7,4% 42,6%65,3%47,8%12,4%74,1% 91,9%82,8%64,6%evenementenDKO11,6%7,4% 9,1% 35,7%20,5%57,2%41,0% 21,5%34,4%53,2%Workshop,lessenreeks of 30,9%23,6%32,9%14,6%18,6%47,8%20,7% 23,5%31,9%15,7%vorming buitenDKOTijdschriftartikels44,2%23,1%14,4%5,5% 12,4%48,5%27,6% 58,4%47,0% 9,2%Internetsites 30,9%47,0%17,9%7,2% 6,8% 28,8%23,6% 52,3%33,7% 9,8%en/of -foraAndere media(kranten, tv,18,2%11,7%14,7%9,9% 15,9%33,5%28,8% 69,8%35,8%14,5%radio,etc)N450 351319527370788 1130 149 285553 11. Mijn collegas naderen de 50!Bevolkingsonderzoek: leeftijdDisciplineGemiddelde leeftijdBeeldexpressie39.01Schrijven 35.67Dans36.17Zang42.71Beeldende kunst 41.20Theater/Toneel34.16Muziek30.85 12. Ik zing in een groep!Bevolkingsonderzoek: organisatieverband% DKO% Cursus % Club % Vrienden % AlleenNBeeldexpressie 11.114.611.8 19.652.9 226Schrijven1.1 5.0 3.64.7 90.9 341Dans 6.7 15.654.4 28.95.9167Zang 16.05.0 56.7 24.914.1 333Beeldende kunst26.115.110.4 13.054.7 428Theater/toneel 10.67.3 52.4 31.64.8193Muziek 31.611.629.3 28.442.5 379Algemeen 25,220,251,4 34,453,6 104538,4 72,3 13. Ik zing in een vrouwenclub!Bevolkingsonderzoek: geslachtsverdeling disciplines Totale bevolking 48,851,2 Beeldende kunst29,470,6Zang30,969,1Dans31,368,7Schrijven 38,761,3Theater43,856,3Muziek 62,137,9Beeldexpressie 64,435,60%10% 20% 30% 40% 50% 60%70%80% 90% 100%Man Vrouw 14. Help, ik ben een zanger?Bevolkingsonderzoek: conclusies ik ben vrouw ik ben 40 plus ik zing in koor ik zing met andere vrouwen ik heb steeds minder collegas Koor&Dirigentendag 2010 15. negaGeve oprichGng 10 jaar 20 jaar 30 jaar 40 jaar evoluGe + 65 65-55 55-45 65-55 lange termijnvisie 45-35 55-45 acGe? koor ORGANISATIE 45-35 acGe? acGe? 35-25 acGe? acGe? acGe? Koor&Dirigentendag 2010 16. posiGeve oprichGng 10 jaar 20 jaar 30 jaar 40 jaar evoluGe 45-35 55-45 65-55 + 65 lange termijnvisie 35-25 45-35 55-45 65-55 koor 35-25 45 -35 55-45 ORGANISATIE 35-25 45-35 35-25 jongeren en jongeren en Jongeren en jongeren en kinderen kinderen kinderen kinderen Koor&Dirigentendag 2010 17. Onderwijs Koor Lokaal netwerk kinderkoorwerking wisselwerking met jeugdverenigingen jeugdkoorwerking dagonderwijs bibliotheek jongeren aanspreken muzische projecten cultuurcentra of jongeren in bestuur wisselwerking met gemeenschapscentra familie en vrienden deelGjds kunst-lokale contacten imago opfrissen onderwijs uitbouwen repertoire samenwerking met brede partners buiten de cultuursector parGcipaGeprojecten meerkoren projecten interdisciplinaire projecten Koor&Dirigentendag 2010 18. lange termijnplanning voor je koor Koor&Dirigentendag 2010 19. KORTE TERMIJN Concert Concept ? ? ? ????????? ARTISTIEK Koor&Dirigentendag 2010 20. dirigent arGsGekrepertoire zangers kwaliteit inzicht organisaGe maatschappij onderzoek Koor&Dirigentendag 2010 21. kwaliteit arGsGek proel repertoire opleiding opleiding kennis samenstelling openheid keuze sociale cohesie traject dirigent zangers Koor&Dirigentendag 2010 22. kwaliteit organisaGe evoluGes kennis kader koorwerking maatschappij belang competenGes prioriteiten invulling exibiliteit inzicht onderzoek Koor&Dirigentendag 2010 23. acGeplan acGeplan 2011 2012 arGsGek zangers lange termijnvisie organisaGe dirigent ARTISTIEK acGeplan acGeplan 2013 2014 Koor&Dirigentendag 2010 24. lange termijn visie lange termijn doel doel doel doel korte termijn ac4eplan 2011 korte termijn ac4eplan 2012 korte termijn ac4eplan 2013 Koor&Dirigentendag 2010 25. Koor&Dirigentendag 2010