DVV_seizoen_08_09_nr1 DEF

download DVV_seizoen_08_09_nr1 DEF

of 36

 • date post

  19-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Van de redactie• Van de bestuurstafel• Van de sponsorcommissie• Van het eerste• Van de dames• Pupil van de week• Club van 100• Ingezonden stukken• Pupil van de week Club van 100 van het eerste voetbalvereniging Dvv Duiven • seizoen 08-09 • nummer 1 Pagina 29 Pagina 19 Pagina 27 Autorijschool Boelens • Weidekervel 3 • 6922 GA Duiven • Telefoon [0316] 28 09 68 www.rijschool-boelens.nl • e-mail: rijschoolboelens@lycos.nl tsdesign foto: Bob Schouten

Transcript of DVV_seizoen_08_09_nr1 DEF

 • v o e t b a l v e r e n i g i n g D v v D u i v e n s e i z o e n 0 8 - 0 9 n u m m e r 1

  Door Vriendschap VooruitVoetbalvereniging

  P a g i n a 1 9van het eerste

  P a g i n a 2 9Club van 100

  P a g i n a 2 7Pupil van de week

  postpostpostpostpostpostDVV1

  Van de redactieVan de bestuurstafel

  Van de sponsorcommissieVan het eersteVan de dames

  Pupil van de weekClub van 100

  Ingezonden stukken

 • De Juiste weg voor het halen van je rijbewijs

  Autorijschool Boelens Weidekervel 3 6922 GA Duiven Telefoon [0316] 28 09 68www.rijschool-boelens.nl e-mail: rijschoolboelens@lycos.nl

  tsdes

  ign

  foto

  : Bob

  Sch

  oute

  n

 • Overzicht data clubblad:Bladnr. Deadline Redactievergaderingen Verschijnt in weekend2 21 okt 22 oktober & 12 november 8/9 november 2008

  3 2 dec 3 december & 7 januari 20/21 december 2008

  4 10 feb 11 februari & 4 maart 28 februari/1 maart 2009

  5 31 maart 1 april & 22 april 18/19 april 2009

  6 2 juni 3 juni & 24 juni 20/21 juni 2009

  Do

  or

  Vri

  end

  sch

  ap

  Vo

  oru

  it -

  DV

  V P

  os

  t -

  sep

  tem

  ber

  200

  8 -

  nu

  mm

  er 1

  i n h o u D P a g i n a 3

  De Juiste weg voor het halen van je rijbewijs

  Autorijschool Boelens Weidekervel 3 6922 GA Duiven Telefoon [0316] 28 09 68www.rijschool-boelens.nl e-mail: rijschoolboelens@lycos.nl

  tsdes

  ign

  foto

  : Bob

  Sch

  oute

  n

  Van de redactie 3Van de bestuurstafel 5Zomaar een foto 9Van de sponsorcommissie 13Van het eerste 16Van de dames 23Pupil van de week 27Club van 100 29Ingezonden stukken 31De grote verbouwing 34

  DVV Post is een uitgave van DVV voetbalvereniging

  Door Vriendschap Vooruit. DVV Post verschijnt 6 maal per jaar.

  Hoofdredactie: John van der Meer 0316 26 39 90

  Eindredactie: Geert Roelofs 0316 26 62 91

  Leon Ruesen 0316 28 12 26

  Bart Frouws 0316 26 46 18

  Sven Meijer 06 50 83 85 88

  Peter Smits 026 44 65 379

  E-mail: dvvpost@hotmail.com

  Kopij-bus: Sportpark Horsterpark Duiven

  Druk: JP Tamminga, Duiven www.jp.nlVormgeving: Sven Meijer

  Oplage: 1100 exemplaren

  Van de redactieDoor: John van der Meer

  Sportvrienden,

  Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne vakantie achter

  de rug en is ieder weer 100% gemotiveerd voor een nieuw

  voetbalseizoen! Succes allemaal in het seizoen 2008-2009

  wordt jullie toegewenst door de redactie van de DVV Post.

  We hopen dat jullie een succesvol, maar bovenal prettig

  en sportief jaar beleven. Uiteraard willen wij ons steentje

  bijdragen door weer 6 clubbladen uit te brengen. Het overzicht

  (dat al eerder in het Bewaarnummer werd gepubliceerd) volgt

  na dit voorwoord.

  Wij vragen aan de lezers het volgende:

  Kopij voor met name de Jeugdcorner. Leiders, ouders van

  pupillen en junioren: stimuleer jullie kinderen om stukjes te

  schrijven voor ons clubblad. Laat het een blad worden dat niet

  alleen voor, maar ook door de leden gemaakt wordt!

  Elftallen voor Het profiel van. Vorig jaar hebben we

  een serie prachtige profielen geplaatst van een aantal

  jeugdelftallen. Dit is je kans! Vind je dat nu jouw elftal eens

  aan de beurt is voor een profiel? Benader je leider! Een

  serie fotootjes, een groepsfoto en een omschrijving van de

  individuele kwaliteiten en je naam en foto is vereeuwigd in

  ons mooie clubblad.

  Nieuwe redactieleden. Versterk ons team door op vaste basis

  stukken aan te leveren, te helpen bij de samenstelling en

  vormgeving in de vergaderingen. Het kost niet te veel tijd: voor

  het vergaderschema: zie hieronder! In ons laatste clubblad

  vroegen wij bezorgers voor o.a. de edelstenenbuurt en het

  Eilandplein. Teleurstellend was dat geen van de daar wonende

  leden gereageerd heeft; gelukkig hebben wel enkele al actieve

  bezorgers laten weten de verspreiding in deze buurten op zich

  te willen nemen. Hulde voor deze sportieve leden!

  Aanwijzingen:

  Kopij digitaal aanleveren via ons mailadres dvvpost@

  hotmail.com. Bij voorkeur niet wachten tot de deadline i.v.m.

  piekbelasting van de redactie. Ondersteunend fotomateriaal

  in aparte bestanden aanleveren (dus NIET verwerkt in het

  tekstbestand); svp wel letten op de resolutie (geen webfotos

  van sites dus)! Te lange bestanden kunnen door de redactie

  ingekrompen worden: bij voorkeur dus niet langer dan een

  halve pagina tekst aanleveren.

 • Adv

  ertentie

  O N A F H A N K E L I J K C L U B B L A D D O O R V R I E N D S C H A P V O O R U I T O P G E R I C H T 1 5 S E P T E M B E R 1 9 4 5

  DVV Post juli 2006 nr. 632

  Adv

  ertentie

  O N A F H A N K E L I J K C L U B B L A D D O O R V R I E N D S C H A P V O O R U I T O P G E R I C H T 1 5 S E P T E M B E R 1 9 4 5

  DVV Post juli 2006 nr. 632

 • Do

  or

  Vri

  end

  sch

  ap

  Vo

  oru

  it -

  DV

  V P

  os

  t -

  sep

  tem

  ber

  200

  8 -

  nu

  mm

  er 1

  v a n D e b e s t u u r s t a f e l P a g i n a 5

  Van de voorzitterDoor: Erik van der Laan

  Na een lange aanloop is de uitbreiding van de

  kleedaccommodatie eindelijk begonnen. Een ingrijpende

  gebeurtenis waar we tot en met november rekening moeten

  houden. De aannemer zal al eerder al klaar zijn, de laatste

  weken zal worden gebruikt om de afwerking te doen. De

  afwerking gaan we zelf doen met hulp van vrijwilligers. In

  de uitbreiding is rekening gehouden met een ruimte voor

  fysiotherapie/verzorging. Het is de bedoeling dat vanaf

  januari 2009 elke donderdagavond een fysiotherapeut

  aanwezig is voor blessure preventie en/of hersteladvies.

  Informatie hierover volgt aan het eind van het jaar.

  Alle elftallen zijn weer begonnen met de trainingen en de

  competitie, met alle aanloop problemen. Dit jaar is het

  ongemak groter omdat we afscheid hebben genomen van

  een aantal vrijwilligers. We zijn blij met elke vrijwilliger

  maar een aantal gebeurtenissen aan het einde van het

  seizoen maakt dat we als bestuur hebben besloten om

  afscheid te nemen. Waar ik enthousiast van word, is dat

  er heel veel ouders /leden de schouders eronder zetten.

  Er wordt elke week heel veel tijd gestopt in de vereniging.

  Vele uren, meerdere dagen per week. Vaak onzichtbaar

  voor andere mensen. Waar ik me over verbaas is de

  vanzelfsprekendheid van een klein deel van de ouders /

  leden dat alles voor je geregeld wordt. We doen ons best,

  kom ons helpen. De speelsters van Dames 1 verdienen

  een groot compliment. Niet alleen omdat ze van de

  titelfavoriet hebben gewonnen maar ook omdat ze een

  voorbeeld zijn voor fair play. In de eerste wedstrijd van het

  seizoen troffen de dames een scheidsrechter die op zn

  zachtst gezegd niet erg gelukkig floot. De tegenstander

  incasseerde gele/rode kaarten voor uitschelden en

  agressief gedrag. De speelsters van Dames 1 zijn daar niet

  in meegegaan en hebben op de juiste manier gereageerd,

  met de voetbalschoenen (winst). We moeten blij zijn dat

  we scheidsrechters hebben en natuurlijk: ze maken net als

  de spelers/speelsters ook fouten.

  Op zondagochtend zal Frank van Huet starten met

  techniektraining voor E1 t/m E4. In december wordt

  bekeken hoe het bevalt en hoe het in de tweede helft van

  het seizoen verder gaat. Nieuw is ook dat we gaan starten

  met accommodatie- en kantinediensten voor elftallen. In

  de komende periode gaan we hier mee aan de slag.

  Ik wens iedereen veel plezier op en langs het veld.

  Basis Opleiding Scheidsrechter

  Dit is je kans: word voetbalscheidsrechter !!

  De KNVB organiseert samen met de verenigingen de

  Basisopleiding tot voetbalscheidsrechter. Bij voldoende

  deelname van een vereniging (evt. met aanvulling van

  omliggende verenigingen) wordt de opleiding gegeven

  bij de vereniging. In 6 avonden wordt je spelregelkennis,

  omgaan met emoties en het nemen van beslissingen

  bijgebracht. De 7e avond wordt een theorie-examen

  afgenomen, terwijl een tweetal praktijkwedstrijden tijdens

  de opleiding met succes volbracht dienen te zijn. Aan deze

  cursus kunnen minimaal 14 tot maximaal 18 personen

  deelnemen en kan bij voldoende deelname worden

  gegeven bij de vereniging DVV. Voorwaarde: men moet lid

  zijn of worden van DVV of de KNVB. Kosten ( 20,00) zijn

  voor rekening van de vereniging.

  Opgave via onderstaande formulier opsturen naar Geert

  Tijssen, Steenstraat 39, 6921 LA Duiven, of per e-mail:

  geert.tijssen@online.nl

  Opgaveformulier, Basis Opleiding Scheidsrechter:

  Naam: Adres:

  Postcode: Woonplaats:

  Geb. datum: KNVB lidnr.:

  E-mail adres: Telefoonnr.:

 • Lithograaf 11 6921 AA Duiven Telefoon (0316) 26 21 36

 • v a n D e b e s t u u r s t a f e l P a g i n a 7D

  oo

  r V

  rien

  ds

  cha

  p V

  oo

  ruit

  - D

  VV

  Po

  st

  - s

  epte

  mb

  er 2

  008

  - n

  um

  mer

  1

  Fair Play-regeling KNVBAangeleverd door: Geert Tijssen, secr