DVO Bazuin Magazine 4 2011

Click here to load reader

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  260
 • download

  6

Embed Size (px)

description

clubblad dvo bennekom

Transcript of DVO Bazuin Magazine 4 2011

 • 4Wedstrijdprogramma veldcompetitie (voorjaar)

  Evert en Bep Rigter samen meer dan 65 jaar DVO

  FEEST aankondiging, DVO 65 jaar

  De BazuinMagazinevoor en door ckv DVO Bennekom 34e jaargang nummer 4 - april 2011

 • ColofonDe Bazuin MagazineIs een uitgave van ckv DVO Bennekom enverschijnt 5x per jaar.

  RedactieGea BurgsteijnGeertje van DusschotenJoke Veenendaal Overname artikelen alleen toegestaanmet duidelijke bronvermelding!

  Dagelijks bestuurMatthijs Soede, voorzitter Ben Delsman, secretarisKees Mak, penningmeester

  SponsorsPraxisIntersport Van WonderenWolferine Tube Europe BVVan Putten/Van ApeldoornRabobank BennekomJillis Baggerman makelaardijAuto van de Weerd BVAdministratiekantoor WienEquus Acc. en bel. Adv.Gibo groep Acc. en bel. Adv.Eijgenraam MannenmodeKapsalon Widy, by EverlineAH BennekomBax & van BeekBel CompanyEye Wish GroeneveldDrukkerij ModernDe KaasjagerHartman tweewielersBennekomse ApotheekDe Nooij PompinstallatiesComputicationJust for FeetE.S.A. badkamersBril 29Installatiebedr./showr.shop Van GinkelWerkman en de JongGroveko schoonmaakartikelenCarwash en Cleaning Janssen & Zn

  Website: www.dvo-korfbal.nl

  Contributie Incasso DVO Bank/giroper maand per kwartaal

  Welpen 8,25 24,75Pupillen 11,25 33,75Aspiranten 13,75 41,25Junioren 15,35 46,05Senioren 19,25 57,75Recreanten 9,00 27,00Alleen zaal 14,85 44,55Trainend lid 9,00 27,00G-korfbal 9,00 27,00Overig lid 4,50 13,50Te voldoen op Postbanknummer 1514215t.n.v. DVO contributieAlle bedragen zijn incl. 4,50 basisbedrag.

  2

  Foto omslag: B1 Kampioen van Nederland.Foto Eelco Noortman.

  &RPPDQGHXUVZHJ 3RVWEXV $$ %HQQHNRPWHO ID[ LQIR#MLOOLVEDJJHUPDQQOZZZMLOOLVEDJJHUPDQQO

  Commandeursweg 2aPostbus 406720 AA Bennekomtel. 0318-419996 fax. 0318-418961 [email protected]

  :LM ZHQVHQ DOOH '92 OHGHQYHHO VSRUWSOH]LHU WRH

  6WDDQG YOQU -DQ WHQ 'RQNHODDU 6DQGHU +HPPHV %HUW +XLVPDQHQ -LOOLV %DJJHUPDQ=LWWHQG YOQU (OOHQ %RVKRYHQ 5ROLQGD YDQ %HHP

  -DQQHNH +DPVWUD HQ 5LHNH YDQ GHQ %ULQN

 • SupportersverenigingLeague seizoen 2010-2011Daar was ie dan: het langverwachte seizoen in de korfballeague!Zou DVO kunnen gaan stunten of voor lijfbehoud moeten gaan vechten? Allemaal dingen diedoor de hoofden van de DVOers spookten maar 1 ding was zeker we hadden er allemaal ont-zettend veel zin in. Met Vak-D de schone taak om DVO elke wedstrijd te ondersteunen ennaar de overwinning te schreeuwen. Na vele vergaderingen op het veld en voorbereidingenwaren wij er zeker klaar voor. De nieuwe plek, nieuwe truien en tubes hebben wij eraan toege-voegd om er een sfeervol en succesvol seizoen van te maken. We begonnen ontzettend goeden verrassend met 2 overwinningen uit 3 wedstrijden. Iedereen in de korfbalwereld had ditnooit verwacht en wij zelf hadden dit alleen maar kunnen dromen. De vele supporters hebbenhierbij zeker een grote rol gespeeld, in het bijzonder de wedstrijd tegen Dalto uit, wat was dateen ongelofelijk sfeervolle groen witte aanhang! De wedstrijden verliepen steeds minder enDVO had het moeilijk ook al deden we niks voor de tegenstanders onder. Ondanks de verlorenwedstrijden bleven we erin geloven en probeerden we elke wedstrijd weer ons vlaggenschipnaar de overwinning te schreeuwen. In deze moeilijke periode hebben wij laten zien onvoor-waardelijk achter ons 1e te staan bij winst of verlies!! Daarvoor willen wij alle trouwe suppor-ters ontzettend bedanken, dat ze elke wedstrijd weer DVO steunen. De laatste wedstrijdenwaren aangebroken en het moest nu echt gaan gebeuren: we moesten punten gaan pakkentegen KVS thuis om in de Lotto korfballeague te blijven en de DVO droom levend te houden.De DVO-hal was voorbereid op een zinderende wedstrijd waarin het hard tegen hard zou zijnen de beide ploegen voor elke bal zouden gaan. Vak-D was in grote getalen aanwezig en heeftde ploeg gesteund tot het laatste fluitsignaal. En met succes, want DVO won ruim en het leeknet of we kampioen waren geworden, de vreugde was van iedereen af te lezen. Bij de wedstrijdtegen PKC thuis was iedereen vol goede moed om deze lijn door te zetten en vol vertrouwenging iedereen deze wedstrijd in. Voorbereidingen voor deze wedstrijd waren goed gelukt (netzoals de voorgaande wedstrijden thuis) en ook deze wedstrijd werd tot verbazing gewonnenen zo ging het er steeds beter uitzien voor ons 1e. We stonden boven KVS en als het zo zoublijven zouden we ons klaar kunnen gaan maken voor de play-offs tegen de hoofdklassers.Maar we moesten niet te vroeg juichen want er stonden nog 3 wedstrijden op het programmate beginnen met Fortuna uit. Daar werd verloren ondanks erg goed spel en vechtlust. KVS ver-loor en zo kwamen we steeds dichterbij de definitieve 9e plek. In de laatste wedstrijd haddenwe nog 1 puntje nodig! Tegen DOS 46 was het dus er op of er onder. Casper Boom, AndrKuipers en Miriam de Klein waren er niet bij dus de verwachtingen waren hoog. En zogeschiedde: de wedstrijd verliep steeds in het voordeel van DVO maar in een spannende slot-fase wist DOS toch de gelijkmaker binnen te schieten en het werd ook gelijk! Dit enormbelangrijke punt dat we nodig hadden was behaald en we zijn daardoor ook ontzettend trotshoe ons 1e deze geweldige eindsprint goed heeft afgesloten. De voorbereidingen voor de play-offs zijn al begonnen en we kijken er met zn allen naar uit. We gaan er weer een feest vanmaken en DVO naar de overwinning schreeuwen net zoals vorig jaar!! DVO supporters wijroepen jullie nu al op om in grote getalen naar de play-offs te komen en de DVO-hal in eengroen-witte massa te veranderen!

  Wij willen iedereen bedanken die ons heeft geholpen met de voorbereidingen voor de wed-strijden en natuurlijk ook tijdens de wedstrijd. In het bijzonder willen wij nog een pluimpjegeven aan het speciale vak: VAK MAX. Deze oudere generatie brengt de sfeer bij de ouderener ook zeker in. Wij zijn trots op jullie en hopen dat dit doorgezet wordt!

  X-jes de Supportersvereniging

  3

  KOPIJInleveren kopij voor het eerst volgendeBazuin Magazine, uiterlijk zondag 29 mei 2011 voor 22.00 uur naar:[email protected]

  Van de redactieWij staan nog even stil bij het overlijdenvan ons ere lid Arie Weideman, vele jarenbetrokken bij DVO. Artie, kinderen enkleinkinderen, veel sterkte om met ditgemis verder te leven.

  Het was de afgelopen periode eenspannende tijd nog voor ons vlaggenschip,wat waren de wedstrijden spannend, erwerd gewonnen en dan die wedstrijdenvan gaat de bal er in of niet! Oei. Maar wijblijven achter jullie staan en gaan er voormet zn allen.In deze uitgave staan veel kampioenen vanonze jeugd wij feliciteren alle teams diekampioen zijn geworden. Wat een doel-punten zijn er gemaakt, geweldig. Kopijvoor de Bazuin Magazine is ook voorteams die geen kampioen zijn, wij vragendan ook wel eens aan andere teams schrijfeens wat leuks over je team, laat het onsdan eens horen en mail eens wat! Devolgende Bazuin M. rekenen wij op jullie.Alle teams veel succes met het veldseizoen.Maak er een mooi seizoen van.Ondertussen is de ledenvergadering algeweest, de volgende uitgave zullen wijhierover verslag doen.

  Wat een drukte op zaterdag 26 maart. Ophet veld waren oefenwedstrijden voor dejeugd, enkele kinderen speelden hun eer-ste wedstrijd op het veld. Het weer zat ookmee. En na afloop lekker douchen en danja heerlijke pannenkoeken eten. Ik hoordevan ouders dat er per team wel 60 pannen-koeken werden opgegeten. Dus de oudershadden ze lekker gebakken. In de hal washet recreantentoernooi, daar was het ookdruk, in plaats van een koekje bij de koffiezaten ze al aan de taart.Er staat ook nieuws over het eindfeest indit nummer. Dit jaar bestaat DVO 65 jaar.Volg ook het nieuws hierover op de DVOsite.We gaan nu het veld weer op en daar kun-nen we weer genieten van het korfbalspelen de zon.

  We feliciteren Maarten Blok & EllenSavelkoul met hun zoon Jitse. Veel plezieren geluk met hem.

  Voor alle zieken en geblesseerden beter-schap.

  Sfeervol groen-wit.

 • Wat ook heel anders was dan nu was deaccommodatie. DVO heeft op vele plekkengezeten in Bennekom. Er bestaat zelfs nogeen fietsroute langs alle DVO- locaties vandestijds. En van de locaties is de VanBalverenweg geweest, weiland met trog en

  water. Bijna niet meer voor testellen. Een grote vooruitgangwas het zelf bouwen van eeneigen kleedlokaal van ruwhout, dit kleedlokaal is ookdiverse keren meeverhuisdnaar andere korfbalplekken inBennekom.

  In die tijd was DVO ingedeeldmet DKOD en SSS en bij drieUtrechtse en drie Amsterdam-se korfbalploegen. Uitwedstrij-

  den gingen dan met de bus. Alle Gelderseploegen in n bus richting Amsterdam waarze alle drie op een andere plek bij een anderetegenstander werden afgezet. Gelukkighadden ze DKOD voor in de bus, die haddenaltijd een goede voorbereiding en wistenwaar ze naar toe moesten en ook waar DVOmoest spelen, was wel makkelijk. Op deterugweg werd dan nog wel eens gestopt bijHet Hofje in Renswoude. DVO lekker aaneen biertje en DKOD aan de melk, echt waar!

  Zo staat Bep en Evert ook nog een beslis-singswedstrijd bij in Almelo. Op donderdag-avond in de eigen Simca 1000 richtingNoorden, wedstrijd spelen, winnen en weerna twaalf uur thuis komen in Bennekom ofdie zaalwedstrijd in de koude eierenhaltussen de veertjes in Barneveld.

  Als ik na de hoogtepunten van DVO vraag inde afgelopen 65 jaar vinden ze dat een moei-lijk te beantwoorden vraag. Iedereen die je

  Volgens de ledenlijst zijn ze gelijktijdig lidgeworden maar daar zijn ze het niet helemaalmee eens. Evert was echt eerder lid. Komendvanuit een echte korfbalfamilie was hetnatuurlijk vanzelfsprekend dat Evert ook gingballen. Na n van de eerste schoolkorfbal-

  toernooien, ja die bestonden toen al, is Evertin 1952 lid geworden. Bep is iets later viahaar vriendin, toevallig een zus van Evert lidgeworden.

  Samen hebben ze veel gedaan binnen devereniging. En ook nog eens veel samen.Beide in het bestuur, beide verliefd en beidekorfballend in het eerste op het hoogsteniveau van de Christelijke Korfbalbond waarDVO destijds bij was aangesloten.

  Bep was met 18 jaar al penningmeester vanDVO en dit is ze vele jaren geweest. Er wasniemand anders dus ik moest wel. Eenhandgeschreven begroting van 2.200 guldenwas voor die tijd al heel veel maar stelttegenwoordig niks meer voor. De contributievan 50 cent per maand werd door de pen-ningmeester persoonlijk bij de leden opge-haald, elke maand weer. s Zomers wel leukom te doen maar s winters waren het zwarefietstochten.

  4

  We gaan richting 65 jaar DVO en als je daneen keer de altijd actuele ledenlijst van LiaMak erbij pakt en gaat kijken naar de top 10van leden die het langst lid zijn van DVO dankom je twee keer de naam Rigter tegen. Dustijd om op Evert en Bep op te zoeken met devraag of ze na zoveeljaren nog steeds vanDVO kunnen genieten.

  Evert en Bep zijn nogsteeds volop betrokkenbij DVO dus wil je zetegen het lijf lopen,grote kans dat als heteerste thuis speelt ditlukt. En inderdaad, Bepstaat zelfs achter hetbarretje in de Bestuurs-kamer om de gasten, sponsoren en genodig-den te voorzien van een drankje of hapje,groene kaas bijvoorbeeld. Geen speciale DVO-kaas maar pestokaas weet ze te vertellen.

  Ik vraag of ze samen met Evert mee wilwerken aan dit interview. Moet dat nou? isde eerste reactie maar een positief antwoordvolgt snel. Wanneer zou het kunnen enmoet ik Evert ook eerst vragen? vraag iknog, maar dat is niet nodig. Bep is een drukbezet persoontje, veel sporten vertelt ze inde gauwigheid maar donderdagavond komtuit. Hoeven jullie dan niet O, o Tirol te kij-ken vraag ik nog lachend. Onzinnige vraagnatuurlijk. Afspraak gemaakt en in de gangloop ik toevallig meteen Evert tegen het lijf.Op weg van de voor hem o zo bekendebeheerdersruimte naar zijn vaste plekje in desporthal om de tweede helft DVO-PKC tebewonderen. Natuurlijk, hij zal er ook zijndonderdagavond.

  Tijdens de tweede helft komt Bep regelmatigeven kijken vanuit de bestuurskamer enbeiden genieten volop meelevend van heteerste en die prachtige overwinning.

  Donderdagavond bel ik bij Bep en Evert aanbij hun woning aan de Molenstraat. Ze zittendaar net een jaar en ze komen van bijna deoverkant. Voor veel DVO-ers was dat diebekende plek waar de sleutel van ons veldaan de kromme spijker hing in die openschuur.Als ik binnen kom vind ik het boven verwach-ting modern en licht ingericht. Leuk plekjeom te wonen wat ze zelf meteen volopbeamen. Wat gelijk opvalt, is de computerdie aan staat met daarnaast een stapel DVO-spullen. Bep is druk bezig met het maken vande notulen van de clubhuiscommissie. Dit isniet haar eigenlijke functie maar wel typerendBep. Bijspringen daar waar het nodig is enliefst rustig een beetje op de achtergrond. Ze hoeft niet zo nodig vooraan te staan. Ditgeldt ook voor Evert. Samen heel betrokken,veel gedaan hebbend voor de vereniging ennu ietsjes rustiger aan, zeggen ze, maar nogsteeds draait heel veel om DVO.

  Evert en Bep Rigterdoor Nico Utens

  Samen veel meer dan 65 jaar DVO

 • 5dit vraagt zal wel iets anders zeggen zegtEvert. En van de hoogtepunten die ze tochwel willen noemen is het winnen van heteerste Nederlands Kampioenschap voor DVOmet de aspiranten in Leidschendam. In eenbusje met gelegenheids-chauffeur Kees Makwon de aspirantenploeg met onder anderezoon Johan en de huidige trainer Jacko nvan de grootste prijzen uit DVOs bestaan.Wat is er dan zo moeilijk om dit hoogtepuntte benoemen vraag ik dan. Het moeilijkeblijkt te bestaan uit het feit dat een van huneigen kinderen hierbij betrokken was. Ja, alsde ouders korfballen dan gaan bijna vanzelf-sprekend de kinderen ook korfballen. Hetschijnt echter dat Johan voordat hij gingkorfballen het heeft geprobeerd bij het voet-bal. Daar kwam hij echter snel van terug,daar moest hij teveel lopen! vertelt Beplachend. Dat Johan, ondanks dat hij nooit inAhoy heeft gestaan en Christa wel, n vanDVOs grootste korfballers is geweest enmisschien wel de grootste, maar dat zul jeBep en Evert nooit hardop horen zeggen, iswel een feit.Thuis werden Johan en Christa wel met beidebeentjes op de grond gehouden. Als ze thuiskwamen met ik heb zoveel doelpuntengemaakt dan kregen ze meteen de vraag erover heen en hoeveel heb je er dan doorge-

  laten?" Of wie heeft ze aangegeven? Bepen Evert zien het korfbal echt als een team-sport voor jongens en meisje, mannen envrouwen, vrienden en vriendinnen. Enmisschien is dat juist wel n van de mooiedingen die DVO velen heeft geboden in haar65-jarig bestaan. DVO voelt gewoon als ngrote familie.

  Nog steeds gaan Bep en Evert graag bijJohan en Christa kijken. Ze zijn dan ook devaste supporters van ons vijfde en werdenhiervoor pas door het team verrast met eenbos bloemen. Tegenwoordig hebben ze ookeen korfballend kleinkind waardoor ze ookop zaterdagochtend al vroeg in de DVO-halte vinden zijn.

  De bouw van onze DVO-hal is natuurlijk ookn van de hoogtepunten van DVO hoewelEvert de bouw van het eerste clubhuis aan deAchterstraat mooier vindt. Samen met zijnbroer heeft Evert in de hal alle verwarmings-buizen aangelegd en daarna is hij vele jarenblijven plakken in het onderhoudsteam vanDVO.

  Genieten doen ze ook nog van de prestatiesvan ons eerste. Knap hoe deze groep top-sport bedrijft en hoeveel tijd ze er in steken.Jammer is dat deze tijd ten koste gaat vanhet trainen geven aan onze jeugd. Het is heelbelangrijk dat het eerste zichtbaar is binnende vereniging, daarom is het goed dat spelersmee doen aan de korfbalclinics en gast-trainingen verzorgen. Alleen die sokken vanhet eerste h, dat was vroeger ook al zo bijDVO en dat is nog steeds zo. Het ziet er nietprofessioneel uit. stelt Bep. Maar op ditgebied heeft ze zelf boter op haar hoofd.Ondanks dat ze zelf regelmatig in een onbe-rispelijke witte schort achter de bar vanhet clubhuis is te vinden, daar kun je zomakkelijk je handen aan afvegen, heeft zezelf bijgedragen aan n van de grootstestunts van DVO. Speciaal voor weer eentoernooi om het Nederlands Kampioenschapwerden door Bep, veel te grote witte broekengenaaid waarin uiteindelijk ook nog het toer-nooi winnend werd afgesloten. We warenvoor die stadse korfballers toch de boertjesuit Bennekom, maar wonnen wel. DVO ophet podium in veel te grote witte broeken,het was destijds een schande volgens dewedstrijdleiding maar wel typisch het eigen-zinnige DVO.

  Het is mij duidelijk geworden, Bep en Evertgenieten nog dagelijks van DVO en DVO vanBep en Evert. Ik hoop dat dit nog lang zo zalblijven.

 • zette zijn handtekening onder het contract.De sponsor commissie is bijzonder blij metdeze nieuwe Goldsponsor.

  Wolverine Tube Europe is een onafhankelijkeleverancier van non-ferro halffabrikaten. Ook al zijn we onderdeel van de fabrikantWolverine, dit wil niet zeggen dat we u altijdproducten van Wolverine willen verkopen.Uw eisen en wensen vormen het uitgangs-punt en op basis daarvan leveren we u demeest geschikte producten. Van welkeproducent dan ook. Ook de service die wijleveren, wordt volledig afgestemd op uwspecifieke behoeften. Wolverine Tube Europelevert maatwerk met de kwaliteit en prijs diebij u past.Klanten vertrouwen al vele jaren opWolverine Tube Europe om een aantalbelangrijke redenen:Onze knowhow: Wolverine Tube Europe BVbiedt de beste oplossing (voor wat betreftmateriaalkwaliteit, herkomst van materialen,leveringstijd en prijsstelling) die volledig isafgestemd op de prioriteiten en het budgetvan de klant.Ons uitgebreide productassortiment:Wolverine Tube Europe BV kan veel verschil-lende legeringen leveren.

  De meest gevraagde producten zijn: Kopernikkellegeringen Koper Messing Admiraliteitsmessing Aluminiummessing Zeewaardig messing / Muntz-metaal Bronslegeringen Nikkellegeringen Titanium en titaniumlegeringen

  Ons complete dienstenpakket: WolverineTube Europe BV beheert en is verantwoorde-lijk voor elke stap in de productieketen:materiaalinkoop, verpakken, merken, trans-port naar het verzendpunt of de eindbestem-ming, controles, in/uitklaring, documentatieen testcertificaten. Alle processen vindenplaats oveeenkomstig internationale normenen projectspecificaties.Onze nauwe betrokkenheid bij de klant:Wolverine Tube Europe BV staat u met raaden daad bij in elke projectfase, van offertetot levering, inclusief de kleinere stappenvoor orderintegratie.

  Jillis Baggerman & Estaete steken DVO 5 in nieuwe shirts

  DVO 5 is door Jillis Baggerman (JillisBaggerman Makelaardij) en Bert Huisman(Estaete Hypotheken & Verzekeringen) innieuwe wedstrijdshirts gestoken. In een eer-der stadium is reeds het sponsorcontractverlengd. Als sponsorcommissie zijn weuiteraard erg blij dat we hen ook de komen-de jaren als sponsor mogen begroeten en wezien uit naar de samenwerking de komendejaren.

  Het team wordt al jaren gesponsord doorJillis Baggerman en Bert Huisman enmaandagavond was daarom ook een mooimoment om als sponsorcommissie en alsteam hen hiervoor te bedanken. Voor dezespeciale gelegenheid ontvingen beide hereneen ingelijst wedstrijdshirt uit handen vanhet team en Eelco Noortman schoot enkelenieuwe fotos, waarvan hieronder het eind-resultaat.

  Jillis Baggerman is ondertussen een websitebegonnen voor netwerken in de regio:www.0318netwerkagenda.nl . In de 0318net-werkagenda is een overzicht te vinden vanevents uit deze regio, georganiseerd door envoor ondernemers en businessclubs.Uiteraard is het woningaanbod te bekijkenvia www.jillisbaggerman.nl. Informatie overhypotheken en verzekeringen: www.estae-te.nl

  Namens de sponsorcommissie, Jan-Anne van Ginkel

  Wolverine Tube Europe BV nieuweGoldsponsor

  Op zaterdagavond 26 februari, tijdens dewedstrijd DVO - KVS is het contract metWolverine Tube Europe bv afgesloten.Directeur en verenigingsman Hans Alberts

  Sponsorpresentatie

  Carwash & Cleaning Janssen & Zn. shirtsponsor DVO 4

  DVO 4 is door Carwash & Cleaning Janssen,uit Renkum, geheel in het nieuw gestoken.Henk Janssen en zijn zoon Mark zijn al jarenbekende gezichten binnen DVO en tot hedenal te zien als bordsponsor en tevens trouwbezoeker van de thuiswedstrijden van DVO.Als sponsorcommissie zijn we erg blij metdeze vernieuwde samenwerking. Carwash &Cleaning Janssen en de sponsorcommissiezijn een contract voor 3 jaar overeengeko-men.

  Hieronder volgt een korte bedrijfs-presentatie:Al ruim 75 jaar is H. Janssen en Zn BV geves-tigd in Renkum / Heelsum aan deBennekomseweg. Vanaf 1974 op de huidigelocatie. Vanuit de hout en kolenhandel is hetmet de verkoop van olie gegroeid tot eenmodern tank en wascentrum. De afgelopenjaren heeft er een grondige renovatie plaatsgevonden. In 2004 is er een geheel nieuwewashal gebouwd. Daarin bevinden zich deautomatische wasstraat, de poetsruimte eninpandige opslag van flessengas.In 2007 is het tankstation geheel gereno-veerd met als aanvulling de bouw van 3 was-boxen. De locatie voldoet aan de wettelijkeeisen van deze tijd. De locatie wordt nugerund door de 4de generatie (HenkJanssen) en de 5de generatie (Mark Janssen).Iedere generatie zal te maken hebben methet veranderen van de tijd. Om de continui-teit te waarborgen, zal de toekomst een aan-tal investeringen met zich meebrengen.

  Zie voor meer informatie: www.carwash-cleaning.nl

  Namens de sponsorcommissie,Jan-Anne van Ginkel

  6

 • Zij waren blijkbaar niet ongeschonden uit deopeningswedstrijd gekomen. Bebloed, volblauwe plekken en met gebroken armen enbenen kwamen ze het veld op. Gelukkigwaren er genoeg doctoren in de zaal.De B3 jongens en meiden hadden zich voor12 minuten laten bekeren tot moslim broedersen zusters. Zij moesten korfballen tegen eenoer Hollands boeren team. Dit team metsuperboeren had 1 feestvarken in hunmidden. Omdat de Moslims alleen naar hetOosten wilden spelen, gingen de ballenregelmatig in de verkeerde korf. Resultaateen grote overwinning voor de boeren.

  Na de pauze maakte C2 er een zwartebedoeling van. Uit Spanje kwamen over eenteam met zwarte Pieten en uit Mexicokwamen meerdere Zorros over.hoezwart wil je het hebben. Onder begeleidingvan Sinterklaasmuziek gingen onze hartjesweer sneller kloppen.Van zwart naar Oranje, we zagen alle kleurenvan de regenboog. Tijdens de voetbalwed-strijd Hongarije Nederland, kwamen er nogwat verdwaalde supporters in Oranje gehuldnaar de DVO hal. Onder luid getoeter lietenzij zich horen en intimideerden hiermee alhun charmante in Hawai kledij gehuldetegenstanders van C4. Het we are the champions bulderde nog 1keer door de zaal voor onze B1. Met kronenop, presenteerden zij zich aan het publiek alsechte helden. Hun ouders lieten zich nietvan de wijs brengen en probeerden huntegenstanders te vloeren als heuse judokas.Dit lukte echter niet helmaal. De wedstrijdging voor hen verloren met 4-1.Daarna zorgde C3 voor een wedstrijd dieuniek zal blijven in de geschiedenis van onzevereniging. Een hok vol kippen speelde eenpartijtje korfbal tegen het smurfenvolk.Gelukkig waren er ook nog wat boeren bijom hun kakelende kippen na de wedstrijd

  Strrrrrijd der Giganten 25 maart 2011:

  7

  Op vrijdag 25 maart was het weer zover, dejaarlijkse Strijd der Giganten barstte weer los. Er was vooraf al heel wat psychologischeoorlogsvoering geweest tussen de oudersen hun kinderen en aan menig keukentafelwerd vooraf al uitgebreid gediscussieerdover de korfbalkwaliteiten van ouders en hunkinderen. Dat moest dus maar eens uitge-vochten worden.Om 18.30 uur klonk het eerste fluitsignaalvan scheidsrechter Steven van de Linden. Deeerste wedstrijd was er een om het echie.Een korfbalwedstrijd tussen de B1/C1 selectieen korfballende ouders van aspiranten kids.Het werd een spectaculaire wedstrijd metalles erop en eraan. Uiteindelijk eindigde dewedstrijd onbeslist in een 15-15 gelijkspel. Daarna volgden de gekostumeerde wedstrij-den en was het vooral chaos top.

  De eerste wedstrijd, die van B5, liet gelijk aleen tegenstelling zien tussen de ouders enhun kinderen. Daar waar de kinderen het nogvolop winter hadden, speelden de ouders alalsof het hoogzomer was. Een betere tegen-stelling kon je niet hebben. De toon wasalweer gezet.Daarna volgde er een wedstrijd tussen B4-paashazen en doktoren. De paashazen werdenin ieder geval niet besmet, want de artsenspeelden allemaal, zoals het hoort metmondkapjes op. Misschien is het een ideeom dit voor een contactsport als korfbal is,in te voeren. Vervolgens kwamen er allemaal MegaMindies en Tobies het veld op, terwijl hunkinderen in galakledij opkwamen. Gelukkigmaakten beide teams er een galavoorstellingvan. De strijd eindigde onbeslist in 1-1. De opkomst van de C1 ouders was er n omnooit te vergeten. Ze konden niet wachtenom te beginnen en liepen al ruim voor tijdonder luid gezang warm. Hun kinderen daar-entegen, hadden weinig reden om te zingen.

  weer in hun hokken terug te stoppen. De laatste wedstrijd was vooral een gevoeli-ge pot. De buren speelden tegen elkaar. VVBBennekom speelde tegen de korfbalplaatjesvan DVO. Er werd zelfs tijdens de wedstrijdnog fanatiek geruild. Korfbal sterren zoalsbijvoorbeeld Ans Musche, Bert Heimel,Wilma ter Beest en Alina van Roekel, speeldentegen de B2 van VVBennekom. Natuurlijkkonden zij het weer niet laten om af en toeeen wilde trap naar voren te schieten.Gelukkig zag scheidsrechter Alex dit maardoor de vingers.Over scheidsrechters gesproken. Daar waarchaos top is, is het moeilijk fluiten. Soms washet nodig om op te treden, maar vaker ookniet. Er werd 1 gele kaart uitgedeeld. De eervan de eerste gele kaart uitdelen tijdens deStrijd der Giganten komt op naam van NielsJansen. Hij deelde deze kaart uit aan zijncoach Thijs de Nooij. Oscar, Niels, Willem,Alex en Steven, heel hartelijk dank voor hetfluiten. De gehele avond hebben Jos Mannee, MichielKreeft, Klaudia Wesseling en Sandra Barthvan ons G-team achter de jury tafel gezetenom te beoordelen, welk team het meestorigineel verkleed was. Zij hebben dat heelgoed gedaan en vonden het ook heel leukom te doen. Uiteindelijk kozen zij er voor omde taarten uit te reiken aan de ouders van C1(matrozen) en de kinderen van C3 (smurfen).Jury leden bedankt.

  Speciale dank gaat ook uit naar de beheer-ders van de zaal en de mensen achter de barvan het clubhuis. Verder willen we iedereenweer bedanken voor de enthousiaste bijdra-ge aan de Strijd der Giganten 2011.

  De aspiranten commissie.

 • 8en DVO mocht van geluk spreken dat het bij19-19 bleef. Doordat KVS haar wedstrijd hadverloren was de 9e plek een feit.

  Hoewel de spanning er bij het eerste teamvoor de wedstrijd tegen Blauw Wit af was,wachtte er voor het tweede nog wel eenspannende wedstrijd. In de laatste wekenwas het team van Evert Houtriet in de geva-renzone terecht gekomen en de laatste wed-strijd kon er nog van alles gebeuren. Hettweede had het moeilijk tegen Blauw Wit(dat eerste is geworden in de reserve KorfbalLeague), maar wist toch n punt uit hetvuur te slepen. Omdat TOP/Wereldtickets.nl2 had verloren van Koog Zaandijk 2, speelthet tweede van DVO ook volgend seizoen inde Korfbal League.

  Voor het eerste is het nog even afwachten ofook zij volgend seizoen zijn terug te zien opdit niveau. Vorig jaar speelde DVO alsHoofdklasser tegen de toenmalige League-club OVVO/De Kroon en won toen knap. Dit jaar staat DVO aan de andere kant enzijn zij de League-club die zich moet zien tebehouden. Met een uit- en een thuiswed-strijd hebben de Bennekommers twee wed-strijden om zich te bewijzen. Het spel zal inieder geval beter moeten dan de afgelopenweken!

  Nog een paar weken volle bak er tegen aanen dan weten we waar we volgend seizoenstaan. De laatste loodjes wegen het zwaarst,maar zijn in dit geval ook het belangrijkst.We hebben het nog altijd in eigen handen ofwe dit seizoen succesvol kunnen afsluiten enof we ons toegangsbewijs voor de KorfbalLeague met nog minstens een seizoenkunnen verlengen.

  Amy Mooij

  Met het water aan de lippen ontving DVOvier wedstrijden voor het einde de anderepromovendus KVS. Na de Hoofdklassefinalevan vorig jaar en de uitwedstrijd dit jaar hadde formatie van Jacko Vermeer heel watgoed te maken. Gretig en gedreven liep DVOvoorzichtig weg van de Scheveningers. Detweede helft stokte de Bennekomse scoresechter en de hoop op een grote overwinning(nodig voor een gunstig onderling resultaat)vervloog als sneeuw voor de zon. Als wemaar wel zouden winnen! Een opstootjetussen Jos Roseboom en Djin Schot, waarbijSchot met rood het veld moest verlaten, brakde wedstrijd open en DVO kon die o zobelangrijke twee punten binnenhalen. De ontlading was groot, want we wisten wedoen nog steeds mee.

  Het zag er echter nog lang niet goed uit voorde revelatie van vorig seizoen. DVO was danwel op gelijke hoogte gekomen met KVS, hetonderlinge resultaat was nog altijd in hetvoordeel van de Scheveningers. Er moestensowieso nog punten gehaald worden. Deeerstvolgende tegenstander was het op datmoment tweede staande PKC/LukassenBoer.Uit had DVO geen schijn van kans gehad,maar PKC was de laatste weken duidelijk inmindere vorm. De Groen-Witten haddenjuist vertrouwen getankt uit de winst op KVSen waren op jacht naar lijfsbehoud. Er volgdeeen spannende wedstrijd en DVO trok nuwl aan het langste eind: er werd gewonnenmet 24-23.

  Voor het eerst in lange tijd kon DVO einde-lijk de laatste plaats overdragen aan KVS.Maar met nog twee wedstrijden te spelenwaren de Bennekommers er nog lang nietgerust op. Tegen DOS46 (zonder AndrKuipers, Casper Boom en Mirjam de Kleijn)leek het lange tijd de goede kant op te gaan.Door het slechte en slappe spel konden deDrenten echter terug komen in de wedstrijd

  De laatste loodjesOp het moment van schrijven is de reguliereLotto Korfbal League competitie net afgelo-pen. De play-off kandidaten zijn bekend enmogen in de aankomende weken gaan uit-maken wie er in Ahoy om de 3e/4e plek gaanspelen en wie in de finale gaan strijden omde zaaltitel 2010-2011. Ook onderin zijn dekaarten geschud. KVS is als laatste geindigden degradeert rechtstreeks naar de Hoofd-klasse. DVO is n plek hoger uitgekomen enmag zich gaan opmaken voor de promotie/degradatiewedstrijden tegen DeetosSnel/Volhuis of het ons nog van vorig jaar bekendeOVVO/De Kroon.

  Voorafgaand aan dit seizoen waren er hoog-gespannen verwachtingen in Bennekom. Metde nodige versterkingen werd er ingezet op

  de 8ste plek (handhaving in de Lotto KorfbalLeague) en stiekem werd er misschien nogwel op meer gehoopt. Ook van buitenafwerden DVO goede kansen toegedicht. Hetliep echter allemaal anders. Na een flitsendestart (we zouden het bijna vergeten: 4 puntenuit 3 wedstrijden na winst op Nic./Alfa-college en Dalto), zakte DVO ver weg. Tot delaatste plaats zelfs. Dieptepunt in deze reekswas toch wel het dikke verlies uit bij KVS,waarbij de Bennekommers geen moment inde wedstrijd zaten.

  De tweede helft van de competitie werd hetspel echter langzaam beter. Vooral de eerste30 minuten van de wedstrijd liet DVO zienhet Korfbal League-niveau waardig te zijn.Van de laatste negen wedstrijden stonden deBennekommers bij rust alleen achter tegende nummers 1 en 2 van de competitie, res-pectievelijk Koog Zaandijk en Fortuna/MHIR.De overige wedstrijden stonden de Groen-Witten voor of ten minste gelijk. Maar ja, ervolgde ook nog een tweede helft waarinDVO altijd even een dipje leek te hebben endaardoor telkens aan het kortste eind trok.

 • Bouw- en Onderhoudsbedrijf

  E.J. MeursDriestweg 86721 NE Bennekomtelefoon (0318) 41 95 31

  no

  tari

  ssen

  Contactgegevens Van Putten Van Apeldoorn:Locatie Ede Locatie Bennekom Locatie Lunteren Locatie WageningenStationsweg 36 Edeseweg 52 Dorpsstraat 22 Gen. Foulkesweg 45Postbus 94 Postbus 82 Postbus 110 6703 BM Wageningen6710 BB Ede 6720 AB Bennekom 6740 AC LunterenTel.: 0318 - 685 685 Tel.: 0318 - 41 81 81 Tel.: 0318 - 48 31 51 Tel.: 0317 427 00Fax: 0318 - 616 364 Fax: 0318 - 413 537 Fax: 0318 - 485 078 Fax: 0317 427 424

  E-mail: [email protected] Web: www.notaris.com/

  VA N P U T T E N VA N A P E L D O O R N

  SIGARENMAGAZIJNHANS MEKKING

  Brinkstraat 18 - BENNEKOM - Tel. 41 56 62

  Staatsloten

  bij onsverkrij

  gbaar

  Gas - Water - Sanitair Centrale verwarming Dakbedekking ZinkwerkSilver Sponsor

  tuincentrumHANSROZEBOOM

  bruidsboeketten - bloemarrangementenkamerplanten - snijbloemen

  afd. potterie

  bloemsierkunstHANSROZEBOOM

  ONTWERPONDERHOUDAANLEG VAN TUINEN

  Van Balverenweg 50Tel. 41 80 766721 ZW Bennekom

  Plantsoen 5, 6701 AV WageningenTel. 0317 - 42 36 74 Fax 0317 - 46 02 15

  van der zandtK e u k e n - i n t e r i e u r s

 • Schildersbedrijf HOEFAKKER Lindelaan 3, 6721 VB Bennekom

  Tel. 0318 - 416175

  e-mail: [email protected]

  www.hoefakkerschilder.nl

  Kierkamperweg 25, Postbus 91 - 6720 AB BennekomTel.: (0318) 415343 - Fax: (0318) 418518

  Brinkstraat 76721 WR BennekomTel. (0318) 41 80 22

  Behandeling volgens afspraak- Gediplomeerd STIVAS A, B en B nieuwe stijl

  - Lid ANBOS- Lid WEVOS

  Heidelaan 146721 CL BennekomTel. (0318) 41 51 98

  Edeseweg 109, Bennekomtel. (0318) 41 81 18www.makelaardijjacobs.nl

  Stadsbrink 30WageningenTel: 0317-414981

  www.vermeulenwoninginrichting.nl

  AannemersbedrijfM. van Beek

  [email protected]

  Voor al uw: Verbouwingen Renovatie Onderhoudswerkzaamheden Kunststof kozijnen Isolerende beglazing Nieuwbouw Machinale houtbewerking Inbraak preventie Keukens en badkamers en allerhande werkzaamheden

  Adres: Molenstraat 51, 6721 WK BennekomPostadres: Laarweg 1, 6721 DA BennekomTelefoon: 0318 - 416053Fax: 0318 - 413955

  Bakkerij ten VeenDe echte warme bakker in het binnenveld

  Dijkgraaf 24, 6721 NK BennekomTel. 0318-414451

  Eikenlaan 5, 6721 DM BennekomTel. 0318-419407

  www.bakkerijtenveen.nlDiverse soorten groot en klein brood, streekproducten,gesorteerd gebak, taarten en belegde broodjes

 • 11

  Uit het nestkastjeIeder voorjaarkomen de meestactieve DVO-vogeltjes navond naar hetclubhuis om hethele voorgaandejaar te bespreken.Vaak worden erook nieuwe be-stuursleden ge-kozen.Belangrijk, wanthet bestuur

  vormt het hart van de club. Ze zorgen voorhet DVO-nestje en houden contact met denestkastjes die aan de vereniging zijn vast-gespijkerd. In de kastjes van de StichtingDVO-hal en de Stichting Topsport DVOhoren geen koekoeksjongen thuis die degroen-witte vogeltjes in de verdrukking doengeraken. Sommige bestuursleden zitten jarenlang ophetzelfde nestje. De plek bevalt goed en er isgeen ander vogeltje dat opzichtig staat tetrappelen. Het nestje wordt eens lekkeropgeschud en gaat na een paar keer hetzelf-de doen voelen als een eigen bedje waarinhet kussen altijd op dezelfde manier isneergelegd. Heel anders gaat het met de spelende vogel-tjes. Vooral in de topteams is het een stukmoeilijker om in het eigen nestje te blijvenzitten, iedereen springt en kwettert om zichheen en bewaakt het eigen territorium.Tegelijk proberen vogeldeskundigen van declub de juiste nestgeuren uit te stralen.Steeds vaker ook kijken vreemde vogeltjesvan buiten om een hoekje naar binnen enhopen op een plekje tussen de andere kuikensof vogels. Even verder staat de trainer, de hulptraineren de verzorger. Ook voor hen zijn warmenestjes lang niet altijd een garantie voor detoekomst. Voordat je het weet denken dedeskundigen een andere kant uit en valt aande achterkant van het nest een vogel uit degroen-witte boom, terwijl deze ogenschijnlijknog in volle bloei stond.Kortom het worden weer spannende tijdenvoor de gevleugelde vrienden die samenDVO heten. Voor de siervogels die de DVO-familie een spectaculair kijkje lieten nemenin de Korfballeague, maar ook voor de mezenen de vinken die, nu ze een jaartje oudergaan worden, graag in het gewenste nestjeterecht willen komen.En ding is al wel zeker: die twee gele kana-riepietjes, vlug en snel met de dweil tijdensde zaalwedstrijden van DVO 1, mogen blijven.Samen zorgden ze voor het betere poetswerk.Topkorfbal is overal.

  Piet de Koolmees

  De reguliere competitie voor DVO 1 en 2 ziterop. Op moment van schrijven heeft DVO 2zich net zeker gesteld van een ticket in deReserve Korfbal League voor het komendeseizoen. Een ongekende prestatie die geheelop eigen kracht is bereikt. Een felicitatiewaard! Via Twitter was het volgen van dewedstrijden die elders gespeeld werdenminstens zo spannend als de wedstrijd tegenBlauw Wit zelf.

  TOP 2 uit Sassenheim plukt nu de zurevruchten van de ontkoppeling van de eersteen tweede teams en degradeert naar deReserve Hoofdklasse. Daar zit je dan met alje plannen en programmas en dan kun je alje uitwedstrijden op verschillende locatiesspelen

  Voor DVO 1 is het zaak scherp te zijn bij deontknoping van de zaalcompetitie. We zullenover twee wedstrijden tegen de verliezer vande Hoofdklassefinale moeten laten zien datwe echt thuis horen in de Lotto KorfbalLeague. Er heerst veel vertrouwen in eengoede afloop, zeker gezien de goede ontwik-keling van het spel en de resultaten van onsvlaggenschip de laatste periode van decompetitie. Het zou toch geweldig zijn alsDVO wordt toegevoegd aan het rijtje KoogZaandijk en TOP? Dat zijn de ploegen die hettot nu toe is gelukt zich te handhaven in deLotto Korfbal League.

  Als bestuur van de Stichting Topkorfbalbezinnen wij ons op de invulling van hetvolgende seizoen. In de League spelen isenerzijds heel mooi. De gewonnen wedstrij-den (NIC en Dalto uit, KVS en PKC thuis)waren n groot feest voor de ploeg en desupporters. Daar doe je het allemaal voor. De beleving in de vereniging is prachtig omte zien, evenals de ontwikkeling van de velejonge talenten die wij hebben in de selectie

  in combinatie met de ervaring van de ouderespelers. Het biedt heel veel perspectief voorde toekomst.

  De League is anderzijds ook zwaar voor spe-lers en trainers. Wij zitten als (amateur)sportop de rand van wat mogelijk is en wat ergevraagd kan worden van mensen. Kijk naarhet grote aantal trainers wat ermee stoptaan het einde van het lange seizoen. Moetenwij onze hoofdtrainer een halve betaaldebaan aanbieden? Hoe gaan we dat betalen?Mogen wij om de kosten te dekken van alletoeschouwers (ook DVO-leden) een bijdragevragen in de vorm van entreegeld of eenseizoenkaart tegen gereduceerd tarief? Hoe kunnen wij overbelasting bij spelersvoorkomen en hoe voorkomen we het voor-tijdig opgebrand zijn van spelers?Verder is het voor ons erg belangrijk breeddraagvlak binnen de vereniging te hebben nte houden voor topkorfbal. De top kan nietzonder de vereniging en andersom is het ooklastig. Welke afspraken moeten gemaaktworden zodat alle geledingen binnen de ver-eniging tevreden kunnen zijn?

  SponsorzakenHet zaalseizoen zit er bijna op en daarmeewordt een succesvolle periode voor de werk-groep sponsorzaken afgesloten.De contracten met Just 4 Feet, subsponsorvan DVO 5, is verlengd en de contracten vanCarwash & Cleaning H. Janssen en Zn. enHartman Tweewielers zijn verbeterd.Nog meer goed nieuws voor DVO 5, naasthet kampioenschap en de verlenging van Just4 Feet: Jillis Baggerman en Estaete hebbennieuwe wedstrijdshirts ter beschikkinggesteld.Tijdens het zaalseizoen zijn veel sponsorenen nieuwe relaties aanwezig geweest bij dewedstrijden in de Lotto Korfbal League. Ophet programma staat nog een gezamenlijkbezoek aan de finale in Ahoy en de jaarlijkseBBQ.

  Met sportieve groet,Stichting Topkorfbal DVO

  Korfbalplaatjes prijsuitreikingDe korfbalplaatjes actie is al even geleden.Als jullie je boek nog niet vol hebben kan jede ontbrekende plaatjes nog opvragen bijKees Mak, per e-mail: [email protected]

  Maar als laatste actie had de BazuinMagazine nog een oproep om je favorieteteam in te sturen.Nadat de jury alle inzendingen bekeken had,was het leukste en zeer gevarieerdefavoriete team van Kees Heitink in de prijzengevallen. De prijs was een zak bitterballenvan de C1000.

 • 12

  BestuurVoorzitter Matthijs Soede, Stadswaardenlaan 53, 6833 LN Arnhem.

  T 06-44202544, e-mail: [email protected] Ben Delsman, Fl. Nightingalelaan 17, 6721 BK Bennekom.

  T 06-14758900, e-mail: [email protected] Kees Mak, Kerkhoflaan 35, 6721 EX Bennekom.

  T 0318-415527, e-mail: [email protected]

  St. Topkorfbal DVOVoorzitter Jan Pieter van de Dijk, T 06-47428714, [email protected]

  St. DVO-halVoorzitter Jaap van den Bos, T 0318-416739, [email protected] Jaap van Roekel, T 0318-418543 M 06-46257175, [email protected]

  Sponsorcommissie DVOVoorzitter Koen Lijnkamp, T 06-42788954, [email protected]

  DVO+Begeleiding Gea van de Peppel, e-mail: [email protected]

  Ic-commissie e-mail: [email protected], www.dvo-korfbal.nl

  Redactie De BazuinRedactielid Joke Veenendaal, Algemeer 8a, 6721 GC Bennekom

  T 0318-416400, e-mail: [email protected]

  Technische CommissieVoorzitter: Nick Rijken, T: 06-25433487, e-mail: [email protected] Sen Emilie v.d. Brink, T: 416354, e-mail: [email protected]

  D.V.O. scheidsrechterscommissie:Voorzitter: Jaap van Roekel, T: 0318-418543 of 06-46257175, [email protected] Secretaris: Peter van de Giessen, T: 0318-419210 of 06-23594650, [email protected] KNKV ver.begeleider: Wim van de Born, T: 0318-419398 of 06-21544060, [email protected]

  Schoolkorfbalcommissie:Secretaris: Bert v. Zoeren, T: 0318-418216, [email protected]

  Leden- en contributieadministratie, sportkledingverkoopSecretariaat Lia Mak, Kerkhoflaan 35, 6721 EX Bennekom, T 0318-415527,

  [email protected]

  Vertrouwenspersonen Bianca Laisina T: 06-50739956Wim Verweij T.: 06-20302853, [email protected]

  RecreantencommissieVoorzitter Danille Anneveld, Spinakker 1, 6721 ZD Bennekom, T 0318-621893Secretaris Gerrit Schets, Dolderstraat 76, 6706 JG Wageningen, T 0317-422611,

  [email protected] Bejanca van Grootheest, tel.nr.: 0318-419707, [email protected],comSecretaris Nicolette Borgers, tel.nr.: 0318-589666, [email protected]

  Kommissie Senioren AktiviteitenLid Elna de Visser, [email protected], Telefoon 06-50861597Lid Kelly van Aalten, [email protected], Telefoon 06-23564039

  JuniorenVoorzitter Wout Hagenbeek, T 0318-413270, [email protected] Paul Constant, T 0318-413094, [email protected] Astrid Huis in t Veld, e-mail: [email protected]

  AspirantenVoorziter Marten v.d. Brink, T: 413825, e-mail: [email protected] Peter de Kiewit, T: 416353, e-mail: [email protected] Gea van de Peppel, T: 630756, e-mail:[email protected]

  Pupillen commissieVoorzitter Wim vd Brink, Commandeursweg 36, T 0318-416354, [email protected] Agnes van Beek, Vossenweg 24b, T 0318-414704, [email protected] Mike Welgraven, Halderweg 107, T 0318-416816, [email protected]

  WelpenBegeleidster Manon van der Lans, T 842668, e-mail: [email protected]

  ClubhuiscommissieVoorzitter Wouter Rozeboom, T 415441, e-mail: [email protected] Henny Rozeboom, T 415193, e-mail [email protected] Kees Roseboom, T 416215, e-mail: [email protected] T 419093, e-mail: [email protected]

  Namen en adressenlijst Geboren

  JitseOp 1 februari 2011

  Trotse ouders zijn:Maarten Blok & Ellen SavelkoulVeenderweg 45a6713 AC Ede

  Bedankt

  Afscheid op zaterdag 22 januari 2011 vanPiet BurgsteijnMet veel bezieling heeft Piet ruim 3 jaar allezaken rondom de selectie behartigd. In derust van de wedstrijd van DVO 1 is er aan-dacht besteed aan het bovengenoemdeafscheid. De STD en DVO 1 bedankten Piethartelijk voor zijn inspanning.

  In memoriamArie WeidemanOp dinsdag 8 februari is Arie Weidemanoverleden. Velen in onze vereniging zul-len hem niet gekend hebben. De laatstejaren waren zijn vrouw en hij op afstandbetrokken bij alles wat DVO bezighield.Arie werd lid kort na de oprichting in1946. Hij heeft vele jaren in het eersteteam van DVO gespeeld en meegedaanaan de ontwikkeling van DVO. Bij debouw van de sporthal hebben wij ooknog gebruik gemaakt van zijn kennis eninzet. Sinds juni 1971 was Arie Weidemanerelid van DVO.Wij wensen ons erelid Artie Weideman,kinderen, kleinkinderen en verderefamilie sterkte met dit grote verlies.

  Namens bestuur van de c.k.v. DVO

 • Molenstraat 49 6721 WK Bennekom 0318 - 413 793

  Doe het zelf, doe het simpel, doe het samen metShowroomshop van Ginkel

  Sanitair - Kranen - Sierradiatoren - Waterleiding - Cv ketels - kachels

  SilverSponsor

  de volledige kaasboetiekmet voortrffelijke kwaliteit

  kaasVRIJDAGS BIJ U OP DE MARKT !Altijd met aanbiedingen naast de kerk!

  nu ook vrijdagavond geopend

  Dorpsstraat 44 - Bennekom

  Verstand van zaken en persoonlijke aandacht

  Verzekeringen Hypotheken Financile diensten PensioenenEdeseweg 28c Bennekom tel 0318 - 417866

  www.vanbeek-advies.nl Email: [email protected]

  SilverSponsor

 • AutoschadeKAARDEBOL 9 - 6721 RX BENNEKOMTEL. 0318-413100 FAX 0318-430446

  remmentestbank metweegsyteem

  4-wieluitlijning plaatwerk

  autoruiten richtspecialist

  schadetaxaties modernemilieuvriendelijke

  spuitcabine

  PROFILE

  REPAIRCARAVANWANDHERSTEL

  Onze caravan-afdeling verzorgt onderhoud,schade-reparatie en focwa-garantiekeuring.

  Conditieverbeteren - (bedrijfs)fitness - aerofit - rugschool - slenderen - zwemmen

  Bij ons kunt u onder deskundige leiding deelnemen aan: Fitness zowel in een groep als individueel, overdag en s avonds Aerofit Rugschool IF sauna Conditie verbeteren voor bijzondere doelgroepen Zwemles voor kinderen vanaf 51/2 jaar Vrij zwemmen, overdag en s avonds (watertemperatuur 33 C)

  SLENDER FIT Introduc 4 x voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,-Ook kunt u bij ons SLENDEREN op 8 bewegingsbanken. Liggend aktief uw spieren versterkenter figuurcorrectie. Ook zeer geschikt voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat,zoals reuma en arthrose. U beindigt dit programma met een massage op de HYDROJETmassagebank. Een uur slenderen is een weldaad voor lichaam en geest.

  INFO:Agnes van der Toolen, tel. 0318-418050Fysio-Fit Centrum, tel. 0318-415347Veenderweg 38, 6721 WE Bennekom

  Faunaland WolfDe Dierenspeciaalzaak

  Dorpsstraat 96721 JH Bennekom

  0318-416202

  Dorpsstraat 2 Bennekom0318 430158

  Informeel en verzorgdVoor lunches en diner

  Ook voor feestjes en vergaderingen! Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.30 22.30 uur

  www.het-oudepostkantoor.nl

  Jan van den Brink

  GRINTWEG 255WAGENINGENTEL. (0317) 41 11 83

  WASAUTOMATEN - KOELKASTENDIEPVRIEZERS - STOFZUIGERS

  EIGEN

  SERVIC

  E

  DIENST

  Op de marktBennekom: vrijdagEde: maandag en zaterdag

 • De C1 van DVO werd vandaag in de bestuurs-kamer ontvangen voor een heerlijk ontbijtjemet o.a. vers fruit! (Bianca en Akkelinabedankt voor de verzorging).De spelers enstaf hebben hier heerlijk van genoten en deverwachting was dan ook dat dit de teamspi-rit ten goede deed. Waarschijnlijk is dat welhet geval maar helaas konden we het in deaansluitende oefenwedstrijd niet korfballendlaten zien. Het collectieve voorverdedigen,wat vorige week nog zo goed ging, was nucompleet verdwenen. Tot 1-1 gingen we dank-zij een schitterend afstandschot van Julesnog gelijk op maar al snel bleken de gastenuit Putten het betere korfbal te tonen.Omdraaiballen, doorloopballen en korte kan-sen vlogen ons om de oren en de klasse vande tegenstander om geen poging onbenut telaten bracht de rust stand op 3-9. Nu alledames van de C1 weer topfit zijn konden welekker doorwisselen, echter bij de mannenhadden we met het uitvallen van Melle nogmaar 3 heren en waren we blij dat Boyd, Julesen David een halve mee wilde spelen! Detweede helft hebben we geprobeerd onszelfweer in de wedstrijd te krijgen door beter teverdedigen. Hoewel er volgens de trainersnog te veel fouten in zaten was het al stuk-ken beter dan de eerste helft. Helaas kwa-men we aanvallend niet meer tot hele goedekansen, de meiden van DVO bleken nog weleen enkele keer gevaarlijk maar het was nietvoldoende om er echt weer een wedstrijd vate maken. Een wedstrijd met veel leerpunten,de belangrijkste was het opgewassen zijntegen het fysieke spel dat een ouder teammet zich meebrengt. Nou dat kunnen weaanstaande dinsdag dan mooi gaan oefenenin de laatste oefenwedstrijd voor de compe-titie. Dinsdag 17.10 DVO C1 DVO B2 uiter-aard gewoon thuisTot dan!

  DVO C1 verliest van Meeuwen C1 in oefenpotje

  15

  Maandag16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 20.00 21.00 21.30 22.00 22.30

  Veld 1aVeld 1bVeld 2aVeld 2b/1c

  Dinsdag16.00 17.00 18.00 19.00 20.30 22.30

  Veld 1aVeld 1bVeld 2aVeld 2b

  Woensdag16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30

  Veld 1aVeld 1bVeld 2aVeld 2b

  Donderdag16.00 17.00 18.00 18.30 19.30 20.00 21.00 21.30 22.30

  Veld 1aVeld 1bVeld 2aVeld 2b

  Vrijdag15.45 16.00 17.00 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.30

  Veld 1aVeld 1bVeld 2aVeld 2b

  B1

  C4

  E3

  B2

  Sen 6

  Sen 1 en 2

  C2C1

  Sen 3A1

  F4

  F3

  E5 D4A2C5

  D2

  B5

  A1

  C1C2

  Sen 9Sen 10

  Sen 5

  A6

  Sen 4

  B4

  D1

  E2

  Sen 1 en 2

  C3

  E4D3

  D2

  G-team

  Veldschema 2010/2011 definitief

  G-teamG-team

  A3B3F2

  E1

  Sen 8

  A2B2

  A BreedteInstroom F gr 4

  D1D Breedte

  B Breedte

  A3

  E1 jeugd extra

  C1C BreedteF en E extraInstroom D,E gr 5-8

  Sen 7

  E6, F1, D5

  A4

  Sen 1 en 2

  Sen 3B1

  A5

  Sen 4

  DVO2 heeft zich gehandhaafd in de Reserve Lotto Korfbal League, nu het 1e nog!.

 • 16

  2 april 2011OA/Hotel Warnsborn 2 - DVO 4 14:00 Oost-Arnhem ArenaDVO 3 - Pernix 2 15:30 Sportpark De EikelhofRheko 2 - DVO 5 14:00 Sportcomplex IJsselsingelDVO 6 - SKV (W) 2 14:00 Sportpark De EikelhofDVO 7 - Spirit (Vo) 3 12:30 Sportpark De EikelhofODIK A1 - DVO A2 12:30 Sportpark OosterbosKCD A1 - DVO A3 12:30 Sportpark TuillandDSC B1 - DVO B1 11:15 Sportcomplex Eindhoven-NoordDVO C1 - Roda C1 11:15 Sportpark De EikelhofVictum/IGCN B1 - DVO B2 12:40 Sportpark WeteringhoekDVO C2 - SSS/VADA C1 10:00 Sportpark De EikelhofKVZ D1 - DVO D1 12:00 Sportcomplex ZuidveenDVO 8 - Wit-Blauw 5 15:30 Sportpark De EikelhofDVO 9 - SVMM 1 14:00 Sportpark De EikelhofZetten A1 - DVO A4 12:30 Veld bij Hendrik Pierson CollegeKVZ A3 - DVO A5 15:30 Sportcomplex ZuidveenDVO A6 - Victum/IGCN A3 12:30 Sportpark De EikelhofDKOD B2 - DVO B3 11:15 Sportpark WilhelminaTiel 72 BM2 - DVO B4 11:15 Sportpark RauwenhofSSS/VADA B3 - DVO B5 11:15 SSS-veldDVO C3 - Kesteren C2 11:15 Sportpark De EikelhofHemur Enge C2 - DVO C4 13:30 Sportpark De BurgwalDVO C5 - DOT (O) C2 11:15 Sportpark De EikelhofTiel 72 D1 - DVO D2 11:15 Sportpark RauwenhofDVO D3 - Zetten D1 10:00 Sportpark De EikelhofDVO D4 - Midlandia D2 09:00 Sportpark De EikelhofDVO D5 - Soesterkwartier D1 12:30 Sportpark De EikelhofSSS E1 - DVO E2 12:00 SSS-veldDVO E1 - Dalto E1 09:00 Sportpark De EikelhofSSS E2 - DVO E3 11:00 SSS-veldViking E1 - DVO E4 10:00 Sportpark MarinhoeveTweemaal Zes E3 - DVO E5 10:30 FJH van Eck sportparkDKOD E1 - DVO E6 10:00 Sportpark WilhelminaRheko F1 - DVO F1 11:00 Sportcomplex IJsselsingelDVO F2 - Activitas F1 10:00 Sportpark De EikelhofDVO F3 - SSS F2 09:00 Sportpark De EikelhofDVO F4 - SKF F2 09:00 Sportpark De Eikelhof

  6 april 2011DVO MW1 - Reehorst 45 MW1 19:30 DVO-halSkunK MW1 - DVO MW2 21:30 Gymnasion

  9 april 2011DVO 4 - Telstar 2 17:00 Sportpark De EikelhofODO 2 - DVO 3 14:00 Sportpark De CommandeurDVO 5 - SKF 4 15:30 Sportpark De EikelhofMIA 4 - DVO 7 14:00 Veld MIADVO A2 - Rigtersbleek A1 14:00 Sportpark De EikelhofDVO A3 - ODIK A2 17:00 Sportpark De EikelhofDindoa B1 - DVO B1 11:15 De Zanderij (Dindoa)Dindoa C1 - DVO C1 10:00 De Zanderij (Dindoa)DVO B2 - Sparta (N) B1 12:30 Sportpark De EikelhofWoudenberg C1 - DVO C2 12:30 Sportpark De GriftDVO D1 - DSC D1 10:00 Sportpark De EikelhofOranje Zwart 4 - DVO 8 14:00 Sportpark De PelikaanSEV (Z) 3 - DVO 10 12:00 Sportpark De PluimerskampKVZ G1 - DVO G1 11:00 Sportcomplex ZuidveenDVO A4 - Noviomagum A1 15:30 Sportpark De EikelhofDVO A5 - Eerbeek/Turbulas A1 14:00 Sportpark De EikelhofKCD A2 - DVO A6 14:00 Sportpark TuillandDVO B3 - SKF B3 11:15 Sportpark De EikelhofDVO B4 - Animo B2 12:30 Sportpark De EikelhofDVO B5 - SKF B4 11:15 Sportpark De EikelhofSSS/VADA C3 - DVO C3 11:15 SSS-veldDVO C4 - DKOD C1 11:15 Sportpark De EikelhofEKCA/ImpactPersoneel C1 - DVO C5 13:00 Veld EKCADVO D2 - Animo D1 09:00 Sportpark De EikelhofDOT (O) D2 - DVO D3 12:00 De RusheuvelTweemaal Zes D3 - DVO D4 09:30 FJH van Eck sportparkSKV (U) D1 - DVO D5 09:30 Sportpark Marco van BastenDVO E2 - KVZ E1 10:00 Sportpark De EikelhofWoudenberg E1 - DVO E1 10:00 Sportpark De GriftDVO E3 - DOT (O) E1 10:00 Sportpark De EikelhofDVO E4 - SKF E2 09:00 Sportpark De EikelhofDVO E5 - Dalto E2 09:00 Sportpark De Eikelhof

  DVO E6 - OA/Hotel Warnsborn E3 09:00 Sportpark De EikelhofDVO F1 - KVZ F1 10:00 Sportpark De EikelhofVADA/SKV F2 - DVO F2 10:00 Veld VADA/SKVTiel 72 F1 - DVO F3 10:00 Sportpark RauwenhofVADA/SKV F3 - DVO F4 10:00 Veld VADA/SKV

  13 april 2011DVO MW2 - DVO MW1 19:30 DVO-hal

  16 april 2011DVO D1 - Dalto D1 11:15 Sportpark De EikelhofDVO G1 - Atalante G1 12:30 Sportpark De EikelhofVADA D2 - DVO D2 12:00 Veld VADA/SKVDVO D3 - Keizer Karel D1 11:15 Sportpark De EikelhofDalto D4 - DVO D4 09:30 Sportpark De WoerdRDZ D3 - DVO D5 10:00 BisonparkReehorst 45 E1 - DVO E2 09:00 Sportcomplex t SchuttersveldDVO E1 - VADA E1 10:00 Sportpark De EikelhofTiel 72 E1 - DVO E3 11:15 Sportpark RauwenhofDVO E4 - Victum/IGCN E2 10:00 Sportpark De EikelhofDVO E5 - Midlandia E1 10:00 Sportpark De EikelhofKCD E1 - DVO E6 10:30 Sportpark TuillandSSS F1 - DVO F1 10:00 SSS-veldSKF F1 - DVO F2 10:00 Sportpark De Groene VeldenDVO F3 - Keizer Karel F1 11:15 Sportpark De EikelhofReehorst 45 F1 - DVO F4 09:00 Sportcomplex t Schuttersveld

  23 april 2011GKV (G) 1 - DVO 1 16:00 Sportpark MolenvlietOranje Wit (D) 2 - DVO 2 14:00 Sportcomplex StadspoldersSparta (Zw) 2 - DVO 4 14:00 StadshagenDVO 3 - DES (D) 2 15:30 Sportpark De EikelhofNKC 51 2 - DVO 5 14:00 Sportpark GagelmanDVO 6 - DWS 2 14:00 Sportpark De EikelhofDVO 7 - Telstar 4 18:30 Sportpark De EikelhofSSS/VADA A1 - DVO A2 12:30 SSS-veldDVO A3 - Spirit (Vo) A1 14:00 Sportpark De EikelhofDVO B1 - Antilopen B1 12:30 Sportpark De EikelhofDVO C1 - Koog Zaandijk C1 11:15 Sportpark De EikelhofDVO B2 - De Meeuwen B2 11:15 Sportpark De EikelhofFiducia C1 - DVO C2 12:00 Sportpark Fletiomare OostDalto D1 - DVO D1 09:30 Sportpark De WoerdDVO 8 - Sparta (Zw) 4 17:00 Sportpark De EikelhofVADA/SKV 5 - DVO 9 14:00 Veld VADA/SKVDVO 10 - Rheko 4 18:30 Sportpark De EikelhofDVO A4 - EKCA/ImpactPersoneel A1 15:30 Sportpark De EikelhofRheko A2 - DVO A5 12:30 Sportcomplex IJsselsingelDVO A6 - Dalto A4 17:00 Sportpark De EikelhofHemur Enge B1 - DVO B3 13:30 Sportpark De BurgwalViking B2 - DVO B4 11:15 Sportpark MarinhoeveDVO B5 - ODIK B2 12:30 Sportpark De EikelhofDVO C3 - Woudenberg C2 12:30 Sportpark De EikelhofZetten C1 - DVO C4 10:00 Veld bij Hendrik Pierson CollegeDVO C5 - Tiel 72 C3 10:00 Sportpark De EikelhofDVO D2 - VADA D2 10:00 Sportpark De EikelhofKeizer Karel D1 - DVO D3 11:00 Sportpark StaddijkDVO D4 - Dalto D4 09:00 Sportpark De EikelhofDVO D5 - RDZ D3 11:15 Sportpark De EikelhofDVO E2 - Reehorst 45 E1 09:00 Sportpark De EikelhofVADA E1 - DVO E1 13:00 Veld VADA/SKVDVO E3 - Tiel 72 E1 09:00 Sportpark De EikelhofTiel 72 E2 - DVO E4 11:15 Sportpark RauwenhofMidlandia E1 - DVO E5 12:00 Veld MidlandiaDalto E6 - DVO E6 09:35 Sportpark De WoerdDVO F1 - SSS F1 10:00 Sportpark De EikelhofDVO F2 - SKF F1 14:00 Sportpark De EikelhofKeizer Karel F1 - DVO F3 11:00 Sportpark StaddijkDVO F4 - Reehorst 45 F1 09:00 Sportpark De Eikelhof

  26 april 2011OA/Hotel Warnsborn MW1 - DVO MW221:00 Valkenhuizen

  27 april 2011DKOD MW1 - DVO MW1 20:00 De Rijnkom

  Wedstrijd Starttijd AccomodatieWedstrijd Starttijd Accomodatie

  Wedstrijdprogramma 2e helft veld voorjaar 2011

 • 17

  DVO B5 - SSS/VADA B3 10:00 Sportpark De EikelhofKesteren C2 - DVO C3 10:00 Sportpark De LeedeDOT (O) C2 - DVO C5 12:00 De RusheuvelAnimo D1 - DVO D2 11:00 Sportcomplex Hoge WeideDVO D3 - DOT (O) D2 09:00 Sportpark De EikelhofDVO D4 - Tweemaal Zes D3 09:00 Sportpark De EikelhofDVO D5 - SKV (U) D1 14:00 Sportpark De EikelhofKVZ E1 - DVO E2 11:00 Sportcomplex ZuidveenDVO E1 - Woudenberg E1 09:00 Sportpark De EikelhofDOT (O) E1 - DVO E3 13:00 De RusheuvelWoudenberg E3 - DVO E4 10:00 Sportpark De GriftDalto E2 - DVO E5 12:30 Sportpark De WoerdKVZ F1 - DVO F1 10:00 Sportcomplex ZuidveenDVO F2 - VADA/SKV F2 10:00 Sportpark De EikelhofDVO F3 - Tiel 72 F1 12:30 Sportpark De EikelhofDVO F4 - VADA/SKV F3 09:00 Sportpark De Eikelhof

  24 mei 2011OA/Hotel Warnsborn MW1 - DVO MW1 21:00 Valkenhuizen

  25 mei 2011DVO MW2 - Reehorst 45 MW1 20:00 DVO-hal

  28 mei 2011Die Haghe 1 - DVO 1 15:30 Baambruggestraat 10Die Haghe 2 - DVO 2 14:00 Baambruggestraat 10Dalto 4 - DVO 4 12:30 Sportpark De WoerdDVO 3 - Rohda 4 15:30 Sportpark De EikelhofFortissimo 2 - DVO 5 13:45 Sportpark IJsseloeverDVO 6 - SGV 2 17:00 Sportpark De EikelhofDVO 7 - De Meeuwen 5 15:30 Sportpark De EikelhofDVO A1 - DSC A1 14:00 Sportpark De EikelhofDVO A2 - Duko/CargoTeam A1 12:30 Sportpark De EikelhofAnimo A2 - DVO A3 11:30 Sportcomplex Hoge WeideDVO B1 - Oranje Wit (D) B1 11:15 Sportpark De EikelhofDVO C1 - Antilopen C1 10:00 Sportpark De EikelhofSparta (N) B1 - DVO B2 11:00 Sportpark LuxoolDVO C2 - Woudenberg C1 11:15 Sportpark De EikelhofDVO 8 - DWS 4 14:00 Sportpark De EikelhofDVO 9 - Koveni 5 17:00 Sportpark De EikelhofEerbeek/Turbulas 5 - DVO 10 15:30 Veld EerbeekNoviomagum A1 - DVO A4 13:30 Sportpark dAlmarasweg-zuidEerbeek/Turbulas A1 - DVO A5 14:00 Veld EerbeekDVO A6 - KCD A2 12:30 Sportpark De EikelhofSKF B3 - DVO B3 11:15 Sportpark De Groene VeldenAnimo B2 - DVO B4 12:30 Sportcomplex Hoge WeideSKF B4 - DVO B5 10:00 Sportpark De Groene VeldenDVO C3 - SSS/VADA C3 10:00 Sportpark De EikelhofSKF C4 - DVO C4 10:00 Sportpark De Groene VeldenDVO C5 - EKCA/ImpactPersoneel C1 10:00 Sportpark De Eikelhof

  2 juni 2011Fortuna/MHIR A1 - DVO A1 15:30 Sportpark Kruithuisweg-Oost

  4 juni 2011DVO 1 - De Meervogels 1 15:30 Sportpark De EikelhofDVO 2 - KCC/Hijbeko 2 14:00 Sportpark De EikelhofDVO 4 - Amicitia 2 12:30 Sportpark De EikelhofKCC/Hijbeko 3 - DVO 3 13:00 Sportpark SchenkelDVO 5 - ODIK 2 12:30 Sportpark De EikelhofODIK 4 - DVO 6 14:00 Sportpark OosterbosUnitas/Perspectief 4 - DVO 7 12:45 Het SlingerbosDalto A1 - DVO A1 11:15 Sportpark De WoerdKVZ A1 - DVO A2 17:00 Sportcomplex ZuidveenDVO A3 - SSS/VADA A2 14:00 Sportpark De EikelhofSKF B1 - DVO B1 09:45 Sportpark De Groene VeldenGroen Geel C1 - DVO C1 11:15 Sportpark TrickelsoordSpirit (Vo) 4 - DVO 8 15:30 Sportcomplex OverhorstVictum/IGCN 4 - DVO 9 14:00 Sportpark WeteringhoekDVO 10 - KVZ 6 15:30 Sportpark De EikelhofDVO C4 - Activitas C1 11:15 Sportpark De EikelhofDVO E6 - Wesstar/Total Projec E1 11:15 Sportpark De Eikelhof

  11 juni 2011DVO 1 - Vriendenschaar (H) 1 15:30 Sportpark De EikelhofDVO 2 - Vriendenschaar (H) 2 14:00 Sportpark De Eikelhof

  7 mei 2011OVVO/De Kroon 1 - DVO 1 15:30 Sportpark DaalseweideOVVO/De Kroon 2 - DVO 2 14:00 Sportpark DaalseweideRust Roest A1 - DVO A1 12:30 Karel Martelweg

  11 mei 2011DVO MW1 - SkunK MW1 19:30 DVO-halDKOD MW1 - DVO MW2 20:00 De Rijnkom

  14 mei 2011DVO 1 - Kinderdijk 1 15:30 Sportpark De EikelhofDVO 2 - KVS 3 14:00 Sportpark De EikelhofDVO 4 - Victum/IGCN 2 12:30 Sportpark De EikelhofONDO (G) 2 - DVO 3 14:00 Juliana SportparkDVO 5 - MIA 2 17:00 Sportpark De EikelhofTiel 72 3 - DVO 6 16:00 Sportpark RauwenhofExakwa 3 - DVO 7 14:30 Sportpark LangezandDVO A1 - PKC/LukassenBoer A1 12:30 Sportpark De EikelhofDVO A2 - SKF A2 14:00 Sportpark De EikelhofViking A1 - DVO A3 15:30 Sportpark MarinhoeveDalto B1 - DVO B1 09:30 Sportpark De WoerdFortissimo C1 - DVO C1 11:15 Sportpark IJsseloeverDe Meeuwen B2 - DVO B2 11:15 Sportpark Putter EngDVO C2 - Fiducia C1 10:00 Sportpark De EikelhofDVO D1 - KVZ D1 10:00 Sportpark De EikelhofDVO 9 - Hebbes 3 17:00 Sportpark De EikelhofAladna 1 - DVO 10 15:30 Veld AladnaAtalante G1 - DVO G1 12:15 Sportpark De MatenEKCA/ImpactPersoneel A1 - DVO A4 14:00 Veld EKCADVO A5 - Rheko A2 15:30 Sportpark De EikelhofDalto A4 - DVO A6 12:00 Sportpark De WoerdDVO B3 - Hemur Enge B1 11:15 Sportpark De EikelhofDVO B4 - Viking B2 11:15 Sportpark De EikelhofODIK B2 - DVO B5 11:15 Sportpark OosterbosWoudenberg C2 - DVO C3 10:00 Sportpark De GriftDVO C4 - Tiel 72 CM2 11:15 Sportpark De EikelhofTiel 72 C3 - DVO C5 11:15 Sportpark RauwenhofDVO D2 - Tiel 72 D1 10:00 Sportpark De EikelhofZetten D1 - DVO D3 11:00 Veld bij Hendrik Pierson CollegeMidlandia D2 - DVO D4 10:00 Veld MidlandiaSoesterkwartier D1 - DVO D5 11:00 Veld SoesterkwartierDVO E2 - SSS E1 09:00 Sportpark De EikelhofDalto E1 - DVO E1 09:30 Sportpark De WoerdDVO E3 - SSS E2 09:00 Sportpark De EikelhofDVO E4 - Hemur Enge E1 09:00 Sportpark De EikelhofDVO E5 - Tweemaal Zes E3 10:00 Sportpark De EikelhofDVO E6 - Woudenberg E4 09:00 Sportpark De EikelhofDVO F1 - Rheko F1 12:30 Sportpark De EikelhofActivitas F1 - DVO F2 10:00 Sportpark MaurikSSS F2 - DVO F3 11:00 SSS-veldSKF F2 - DVO F4 10:00 Sportpark De Groene Velden

  21 mei 2011Excelsior (D) 1 - DVO 1 15:30 Sportpark BieslandExcelsior (D) 2 - DVO 2 14:00 Sportpark BieslandDVO 4 - Dindoa 2 14:00 Sportpark De EikelhofDVO 3 - Excelsior (D) 3 15:30 Sportpark De EikelhofDVO 5 - Unitas/Perspectief 3 17:00 Sportpark De EikelhofSEV (Z) 2 - DVO 6 14:00 Sportpark De PluimerskampDindoa 5 - DVO 7 13:00 De Zanderij (Dindoa)SKF A1 - DVO A1 11:00 Sportpark De Groene VeldenAmicitia A1 - DVO A2 10:30 Sportpark Het MiddenDVO B1 - OA/Hotel Warnsborn B1 12:30 Sportpark De EikelhofDVO C1 - Tempo C1 10:00 Sportpark De EikelhofDVO B2 - Victum/IGCN B1 11:15 Sportpark De EikelhofSSS/VADA C1 - DVO C2 12:30 SSS-veldDSC D1 - DVO D1 10:00 Sportcomplex Eindhoven-NoordErmelo 3 - DVO 8 11:30 De Zanderij (Ermelo)SkunK 2 - DVO 9 14:00 Universitair SportcentrumDVO 10 - Regio 72 4 17:00 Sportpark De EikelhofDVO G1 - KVZ G1 14:00 Sportpark De EikelhofDVO A4 - Zetten A1 15:30 Sportpark De EikelhofDVO A5 - KVZ A3 12:30 Sportpark De EikelhofVictum/IGCN A3 - DVO A6 13:55 Sportpark WeteringhoekDVO B3 - DKOD B2 11:15 Sportpark De EikelhofDVO B4 - Tiel 72 BM2 11:15 Sportpark De Eikelhof

  Wedstrijd Starttijd AccomodatieWedstrijd Starttijd Accomodatie

 • Aspiranten dames: Esther Brandse, Sara vanden Brink, Marlijn Brink, Charlene van derDeijl, Femke van Geenhuizen, Rene Jacobs,Sanne van Meegdenburg, Maartje Minnema,Laura de Nooij, Anouk van de Peppel, EvaSchootstra, Rosalie Spaans, Luut Veldkamp,Sanne Vonk, Marije de Voort, Nienke van derWal, Sanne de Wilde

  Pupillen heren: Marc van den Breemen, Timvan den Brink, Arnoud Heerema, MarijnSoede, Luuk Veenendaal

  Pupillen dames: Hanneke van den Berg,Cornelle Datema, Marleen van der Garde,Esther van de Glind, Elise Jansen, FleurKoolstra, Nynke Kreeft, Naomi Vos

  G-korfbal heren: Marc van Dusschoten,Victor de Jong, Michiel Kreeft, Frank vanMierlo, Frits Noordhuis, Jarno Welgraven

  G-korfbal dames: Alette van den Berg,Vivian Eitjes, Tynette Hooijer

  Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden:Wij wensen jullie een heel prettige tijd bijDVO.

  Aspiranten: Stefanie PrinsPupillen: Lon Hartman, Noa SemmelinkInstroom: Louise en Anne Roos Mol, QuintyHageraats, Folke AltenaWelpen: Jonne Smit, Jade Heitink, Marcovan den BornG korfbal: Tessa Jochems+ korfbal: Vincent Glezer

  De volgende leden hebben bedankt:

  Senioren: Marijke JanssenJunioren: Wesley van der CraatsAspiranten: Sjoerd de WittePupillen: Maartje van den BergInstroom: Louise en Anne Roos Mol

  Groeten, Lia Mak

  Ledenadministratie Pasfotos inleverenHet is weer maart, dus ik ga weer beginnenom pasfotos te verzamelen voor nieuwespelerskaarten.De senioren leveren 2 pasfotos bij mij in.De junioren, aspiranten en pupillen leveren 2 pasfotos bij hun leiders(sters) in.De G-korfballers leveren 1 pasfoto bijNicolette Borgers in.De uiterste inleverdatum is 30 april a.s.

  Onderstaand een overzicht van de leden diehun pasfotos nog niet hebben ingeleverd.

  Senioren heren: Marten Baan, Wim van denBrink, Erik van Buren, Rik Danen, Arjan vander Garde, Simon van Grootheest, Alex denHartog, Mark Janssen, Andre Jochemsen,Martin Kreeft, Tom de Leeuw, ChristianLutgendorff, Jan Willem Lutgendorff, JohanRigter, Wilco Ruijsch, Momo Stavenuiter,Benjamin Verhoef, Tjeerd de Vries, Tim vanZoeren, Christian van Zwieten

  Senioren dames: Agnes van Beek, MartinaBouman, Carla van der Garde, AnneliesHeikamp, Berna Heikamp,Henritte van denHul, Janneke de Kramer, Amy Mooij, WendyRuijsch, Marlies Scherrenburg, Tanja Utens,Elna de Visser, Marloes Weideman

  Junioren heren: Joey van den Brink, DennisBrunekreeft, Joris Janssens, Reinier Jol, KoenKieft, Marijn Rekers, Bart van Roekel, Titusvan Warmerdam

  Junioren dames: Nikki Keizer, Yvette vanNieuwamerongen, Dienke Stomph

  Aspiranten heren: Sjoerd Aalbers, JoasAlkema, Jeroen Baan, Bart Buitenhuis, Joshuavan Driel, Jeroen Jansen, Gideon Kats,Willem Jan Koppelaar, Sander Leijen, ArnoudSmits, Robert van Steenbergen, Gerco Treur,Jasper Vierbergen

  TC nieuwsDe zaalcompetitie zit er weer op en we heb-ben gelukkig weer een aantal kampioenen.Helaas zijn er ook teams die het minder goedgedaan hebben, maar hopelijk kijken dezeteams wel terug op een heel leuk zaalsei-zoen.

  Dan zijn de meeste teams al weer begonnenmet buiten trainen en met dit mooie lente-weer is dat natuurlijk geen straf. Voor decompetitie hopen we ook weer op mooieresultaten en een hoop kampioenen.Iedereen heel veel succes. Voor de volledig-heid hebben we het trainingsschema erbijgedaan of kijk op de DVO-site.

  Als commissie zijn we op dit moment al weerbegonnen met het volgende seizoen. De eva-luaties met de teams en de indeling voor hetvolgende seizoen zijn al begonnen.

  Verder zijn we volop bezig met het training-schema voor het volgende seizoen, waarinwe proberen rekening te houden met devroege trainingstijden. Dit willen proberenzoveel mogelijk te beperken.

  We zijn ons ook bewust van de volle teams inde breedte senioren. We zijn hierover aanhet nadenken hoe we dit kunnen oplossenvoor het volgende seizoen. We willen dituiteraard in overleg doen met de betreffendeteams.

  Ook het zoeken naar trainers begint al weer.Geef je op dit moment nog geen trainen ofheb je dit nog nooit gedaan, maar lijkt je ditwel heel leuk en zou je dit volgend jaar welwillen doen, schroom dan niet en meld je bijeen van de TC leden of stuur een mailtjenaar [email protected] We kunnen dan kij-ken of we eventueel een geschikt team voorje hebben. Je hoeft niet bang te zijn dat jehet niet kan, iedereen is een keer begonnenen wij als tc kunnen je daarin begeleiden eneventueel een cursus aanbieden. Deze cursusgeldt uiteraard ook voor huidige trainers alsze deze willen volgen. Hiervoor kan je je bijons opgeven.

  We hopen op een mooi veldseizoen en tot ophet dvo veld.

  Groeten de TC

  18

  Even de zeecontainers leeg halen!Zaterdagmorgenvroeg enkele leden liepen buiten de lijnen van het veld met kruiwagens enrijdende karretjes. Wat ging er gebeuren! Zoals jullie waarschijnlijk wel weten. de rommel vanDVO en anderen ging in een container op het veld. Nu gaan de containers weg, vanwege

  ouderdom maar, dan moetenze leeg gehaald worden. Dusenkele jongens en meisjeswaren daar aan het sjouwenom alles op een andere contai-ner te gooien. Het was besteen zware klus, want er zatenzware dingen bij. Maar de kluswas zo geklaard. Of je de halmoet versieren met toeters enbellen kaartjes verkopen, zedoen het! Bedankt.

 • T h e D i f f e r e n c eT h e D i f f e r e n c eT h e D i f f e r e n c eT h e D i f f e r e n c e

  Persoonlijk en deskundig advies Goede diagnose middels 3 stappen

  Individuele aanpassingen Pasvormgarantie

  Sportschoenenspeciaalzaak en Sportpodologisch centrum

  Boogstraat 3, Ede Tel (0318) 69 31 89

  Schoolstraat 336721 CR BennekomTel. (0318) 41 69 62

  HEIDA

  DORPSSTRAAT 24 - BENNEKOM - TEL. (0318) 41 42 82

  CHINEES INDISCH RESTAURANTGEOPEND VAN 11.30 - 22.00 UUR

  s MAANDAGS GESLOTEN BEHALVE OP FEESTDAGEN

  M.C. Lee (Charly)

  Oude Bennekomseweg 80Tel.: (0317) 41 27 00Wageningen

  Silver Sponsor

  Bloemenkiosk

  voor kwaliteit vanBloemen en Planten

  Standplaats:Dorpsstraat 55C1000 Snetselaar

  Iedere vrijdag in BennekomZaterdags in Ede

  (033) 2 98 56 02

  APK REPARATIE ONDERHOUDBANDEN AUTOCOMFORT SCHADE HERSTEL

  Tevens leveren wij alle merken autos, nieuw en gebruikt

  www.ottink.nlKelvinstraat 10 Nude 23II6716 BW Ede 6702 DJ WageningenTel. (0318) 64 63 00 Tel. (0317) 62 10 05

  In Wageningen tevens Benzine, LPG en Diesel met bediening.

  Dorpsstraat 336721 JJ Bennekom

  Telefoon (0318) 43 00 04

  Groveko B.V.SCHOONMAAKARTIKELEN.NL Si

  lverSponsor

 • Sterk in

  Pompinstallaties

  - Pompgemalen voor riool-,

  drainage- en regenwater

  - Riolering buitengebieden

  - Individuele behandeling

  afvalwater (IBA)

  - Waterwinning en behandeling

  - Besturing en telemetrie

  Bezoekadres:

  Voltastraat 76716AJ EdeNederland

  +31(0)318 49 32 10+31(0)318 41 76 [email protected]

  T

  F

  I

  E

  Kronenburgsingel 60-216831 GX ArnhemTel: 026-3233353

  Pizza - Express De KorenbloemKorenlaan 17 - 19

  Afhaal & Bezorgservice

  0318430088

  Buiten Bennekom rekenen wij 1,20 bezorgkosten.Betaling op maat.

  Bezorgers hebben maximaal 15,- wisselgeld bij zich.

  Pizza - Express Cafetariamaandag - gesloten maandag - geslotendi t/m za - 16.00 tot 22.00 uur di t/m za - 12.00 tot 23.00 uurzondag - 16.00 tot 20.00 uur zondag 16.00 tot 20.00 uur

  Silver Sponsor DVO

  Alleen op demarkt

  Bennekom: Vrijdag 8.00 - 13.00 uurWageningen: Zaterdag 8.00 - 17.00 uur

  de kaasjager: J.C. OskamReehorsterweg 25d Ede Tel.: 06-29044140

  Lindelaan 1Bennekom(0318) 41 44 87

  GazelleBatavusGiantSilver Sponsor DVO

  Gas - Water - CV

  Kaardebol 5, BENNEKOMTel. (0318) 41 46 12

  MAKELAARDIJ O.Z. HYPOTHEKEN TAXATIES

  Edeseweg 61Postbus 67, 6720 AB BennekomTel. 0318 - 43 00 43Fax 0318 - 41 86 27

  Email: [email protected]: barneveld-schuurman.nl

  Dorpsstraat 16, BennekomTelefoon (0318) 419800

  [email protected]

  Silver Sponsor

 • 21

  MEI1 Tessa Jochems2 Gerrit Visscher3 Koen Regensburg

  Gerrit Schets 4 Bente Hesselink5 Marleen Jager

  Rianne Schoeman7 Dienke Stomph8 Daan van den Hul

  Melle Smit9 Heleen Hubregtse10 Linda Benthem

  Rob van den HulMike Schroten

  12 Danille BoadiNaomi van DijkJacko Ruijsch

  13 Irene Benthem Berna Heikamp

  15 Noa BlanksmaRuben Wieser

  16 Pernilla Geursen Jeroen MichelsMarian Wesseling

  17 Wilco van Dusschoten19 Riet Hooijer

  Nienke Miedema20 Sander Leijen

  Ton Weideman21 Marlies Geurtsen

  Laura van Haren22 Dries Herikhuizen23 Cees Engelen

  Annemarie vd.HeuvelStijn HofmanBram JagerHenk Jansen

  24 Bets BloklandJohan v. Grootheest

  25 Mark BoonErik TimmerHans Vroegh

  26 Bart van den HulBart van Roekel

  27 Nicole ter BeestAad HuterElise JansenNatasja v.Steenbergen

  28 Wilbert van Beek29 Peter van Beek31 Piet Heikamp

  Steven Landman

  JUNI1 Sybe Derks

  Sanne van MeegdenburgCaroline RoozenboomAkkelina van der Zee

  2 Hugo HoefnagelsRick van RoekelSuzan Wiersma

  4 Dennis BrunekreeftRoos ScherrenburgEd StaalMerel Visscher Marloes Weideman

  5 Roel KieftAnnemiek Noordeloos

  6 Eline van Steenbergen7 Ninke Bosman8 Rob van Diermen9 Dianne Dijkman

  Koen LijnkampFrits Noordhuis

  10 Noortje vd Brink11 Jan Anne v Ginkel

  Henk vd Hul12 Sjoerd Aalbers

  Anouk van de Peppel Teikje van Veen

  15 Danille AnneveldIris Schuurman

  16 Erik vd Garde17 Erik Jager18 Ineke van Dooren

  Kelly BloklandLinette Rozeboom

  21 Kees Noordeloos22 Annet van Beek24 Geertje v Dusschoten

  Johan Rigter25 Bertha Feenstra

  Henk Jacobs26 Jan Pieter vd Dijk

  Hamke Meijer27 Willem van Ieperen

  Elke Utens28 Isa Delsman

  Evelien Schouten29 Kees Benthem

  Henny BorgersRineke vd BornDik van Roekel

  30 Alina van RoekelRick van Veldhuisen

  JULI1 Riet vd Pol

  Corina van Eden-Veldhuizen2 Maarten Blok

  Rinie ElbertsenJol HarbersMike Schouten

  3 Rina vd HulLia Teunesen

  4 Ilse van Amerongen Senna van den BosCoen van Roekel

  5 Marleen Bogers Rebecca HulsAndr JochemsenSteven vd LindenJanine van SchieOlivier vWarmerdam

  6 Annemijn van der Steege7 Edith Roseboom8 Nathan Korsten

  Koos v.d. LindenHeleen van Wijk

  9 Werner v GrootheestEvert Rigter

  10 Henritte v Nielen11 Sandra Aleman

  Verjaardagskalender

  12 Ilko BartenWillem JellemaTanja Utens

  13 Sandra BarthJan Willem vd GlindNico UtensJeanet Wichards

  14 Evert Benthem15 Gerben de Nooij

  Leonard OstMarijn Rekers

  16 Matthijs vd BergRob v Steenbergen

  17 Evelien van de KliftFleur Oude Lansink

  18 Bep GijsbertsenPriscilla HagenbeekMartin HubertCarlijn de KiewitHarold OskamArtie Weideman

  19 Daan NijlandSara Wiertsema

  20 Mariska vd Brand Annelies HeikampFebe de VosTim van Zoeren

  22 Hester den Hollander23 Annemieke vd Berg

  Emilie vd BrinkThomas KorstenCo Rozeboom

  24 Piet Burgsteijn25 Joshua v Driel

  Jorine vd MadeLinda van der WalGery vd Weg

  26 Diede BerensJoey vd BrinkBennie v EgdomNikki KeizerIke van de Linden

  27 Jeroen Wildekamp28 Marille Joosten

  Bianca LaisinaDaan MrelleNiek TeunissenRik Verwey

  29 Dianne BosGea BurgsteijnLodewijk de GrootCoen HartmanHester HeitinkTynette HooijerRoos Jansen

  30 Jolanda van MeegdenburgJeanette OostendorpCees Roseboom

  31 Jaap vd BosNick RijkenElke van Roekel

 • 22

  Fietstocht - Traditioneel was vroeger de DVO-fietstocht uitgezet door onder andereAnnemarie. Oude tijden herleven weer en juist dit jaar is er weer mooie fietsroute uitgezetwaarmee de DVO-feestdag officieel wordt geopend.

  Jubileumdag-korfbaltoernooi - In de middag wordt er een gezellig en vriendschappelijkkorfbaltoernooi georganiseerd voor jong en oud, ouders en spelers, familie enzovoort. Maak je eigen team en geef je op (minimaal 5 dames/5 mannen).

  3 vakken-korfbalwedstrijd - Tot 1992 werd er buiten gekorfbald in drie vakken. Een team vanoud-DVO-spelers zal aan de nieuwe lichting in een echte wedstrijd demonstreren hoe vloeiendde bal vanuit de verdediging naar de aanval wordt opgebracht. Wie zal er winnen jong of oud?

  DVO-Picknick - Rondom het veld waar de drie vakken-korfbalwedstrijd wordt gespeeld kunnende kleedjes worden uitgespreid en kan ieder zijn eigen picknick-korfbal-mandje openen omgezellig met elkaar genietend van een mooie wedstrijd te picknicken.

  Feestavond - Een feestavond voor iedereen! Onder andere de oude jaren 80/90-muziek zalschallen uit de boxen waarop iedereen echt los kan gaan op de dansvloer.

  KOSCARS-uitreiking - Wie kent ze nog de oude KOSCARS? Dit jaar kan er weer volop genomi-neerd en gestemd worden voor de KOSCARS-verkiezingen. Wie wordt de DVO-er met ..

  Finale koppelschieten - In de komende weken volgt er een korfbal-koppelladder-schiettoer-nooi. De finale tussen de twee beste teams zal deze avond worden gespeeld. Wie wordt hetbeste DVO koppelschietteam?

  Meer informatie volgt de komende weken via onze DVO-site en de DVO-nieuwsbrief.

  65 jaar DVO

  zaterdag 18juni FEEST

  Feest voor de hele club

  6 juni 1946 - 6 juni 2011

 • Het is tijd voor sport.Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen

  dichter bij elkaar brengt.Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven

  ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hun vereniging.

  En natuurlijk steunen we jullie vereniging ook.Waar en wanneer we maar kunnen.

  Rabobank BennekomT (0318) 660 660E [email protected] www.rabobank.nl

  Silver SponsorDVO

  bij een vollespaarkaart

  5,=korting!!

  fournituren Lederwaren Sleutels Graveren Klein orthopedie Podologie(volgens afspraak)

  Gediplomeerd, gecertificeerd en erkendvoor reparatie van alle merken schoenen.

  Brinkstraat 1, Bennekomtel. 0318 - 417535 - fax 0318 - 478881

  Ontwerp-, aanleg- enonderhoud van tuinen!

  Langenhorst 82 - 6714 LT EdeTelefoon (0318) 41 96 93

 • KKOOOOPP bbiijjoonnzzee

  ssppoonnssoorreenn

  Werkman en De Jong is ht Werving & Selectiebureau voor toonaangevende bedrijven in de Valleiregio.

  Wij zijn werkzaam in diverse branches voor uiteenlopende functies van MBO+ tot en met Academisch niveau.

  Informatie over onze activiteiten en vacatures vindt u op: www.werkmanendejong.nl

  Werkman en De Jong | Stationsweg 19 | 6711 PJ Ede | 0318 687 250 | [email protected]

  Vind de baan van je dromen

  en steun tegelijkertijd jouw club!

  WenDJ_Adv_A6_DVO_WT_BW.indd 1 07-04-10 11:12

  Het adres voor eengoed stuk vlees.Uw specialist voorFondue, Barbeque, Gourmet en koud buffet!

  Van RooyenKEURSLAGER

  Voor uw complete badkamer

  Hoflaan 166715 AJ Edewww.esa-badkamers.nl

  RRiinniiee EEllbbeerrttsseennTelefoon 06 - 10 977 473

  GGeerrrriitt--JJaann SSttuunnnneennbbeerrggTelefoon 06 - 10 977 711

  Boekhandel Novita VOFDorpsstraat 41, 6721 JJ Bennekom

  telefoon 0318-414326e-mail: [email protected]

  www.boekhandelnovita.nl

  De banketbakkerijmet een werelds tintje

  Nassaulaan 276721 DW Bennekom

  Telefoon (0318) 41 44 80Fax (0318) 41 42 56

  Specialiteit: Eetbare fotos en logosop ieder gewenste lekkernij

  http://www.gebak.net [email protected]

  H.A.C.C.P. gecertificeerd

  SilverSponsor

  Silver Sponsor

  SilverSponsor

 • 25

  Na een wat magere bezetting vorig jaarhadden recreanten van 4 verenigingen(EKCA, Oranje Nassau, Tweemaal Zes en SSS)genoeg moed opgevat om op 26 maartsamen met de DVO-ers te strijden voor dehoogste eer en de beker. Geheel in de tradi-tie begonnen we de dag met een gezamenlijkontbijt, heel belangrijk voor de sfeer in deploeg. Na jarenlang op de vroege ochtenddoor Geus vertroeteld te zijn was het dit jaarWilleke die ons een prima ontbijt voor zette. Het toernooi zelf begon met een warming

  RecreantennieuwsDoelstelling van de recreanten is bezig zijnmet korfbal, en het spelen van wedstrijdenen op zn tijd een toernooi is dan heelbelangrijk. Afgelopen periode kwam allesweer bij elkaar, het was alweer een tijdjegeleden dat wij een wedstrijd haddengespeeld, maar op maandag 21 maart washet dan eindelijk zover. De recreanten vanSKF hadden ook wel zin in een wedstrijd enzo speelden wij dus een uitwedstrijd inVeenendaal. Om zeven uur was het verzame-len bij de DVO hal, om dan gezamenlijk naarVeenendaal te gaan. Om acht begon dewedstrijd en speelden we 2 keer 25 minuten.Het was een hele gezellige en toch ook welspannende wedstrijd. We stonden al gauwmet 1 punt achter, maar wij moesten natuur-lijk nog wel even wennen aan de zaal en aande bal. In de laatste 5 minuten stonden weachter met 2 punten (6-4), en in de laatsteminuut nog met 1 punt. Uiteindelijk heeftGerrit het in die spannende laatste minuuttoch nog tot een gelijk spel weten te bren-gen (6-6). Het was een leuke wedstrijd envoor herhaling vatbaar. Misschien de volgen-de keer weer een keer bij ons. We haddenook enthousiaste toeschouwers en Hetty vanSteenbergen als een goede coach. Na afloopnog gezellig een hapje en een drankje alsafsluiting van een leuke sportieve avond. Stiekem was dit een voorbereiding op hetvolgende hoogtepunt van het seizoen: onseigen recreantentoernooi.

  up, verzorgd door Herbert. Ook de teamsvan SSS en ECKA deden mee zodat het alruim voor 10 uur gezellig druk was in de zaal.Daarna de wedstrijden, al snel bleek dat deteams van EKCA en Oranje Nassau de sterk-sten bleken, ze wonnen al hun wedstrijdenzodat het onderlinge duel in de een na laatstewedstrijd de beslissing moest brengen. Dieeindigde echter in een gelijkspel waardoorOranje Nassau op basis van hun betere doel-saldo tot toernooiwinnaar uitgeroepen konworden. Zelf hebben we, ondanks de verlies-partijen tegen genoemde ploegen een lekkertoernooi gespeeld, als de hoofdprijs wasgegaan naar de meest scorende ploeg, danhadden we hoge ogen gescoord! Een vermel-denswaardig hoogtepunt was de steun diewe in de wedstrijd tegen ECKA kregen vande DVO-jeugd. Zo hard zijn de recreantennog nooit toegezongen, we waanden onsbijna het eerste. Terugkijkend kunnen weconstateren dat het weer een heel geslaagdtoernooi was, met leuke wedstrijden enzonder zware blessures en ander onheil.

  De afgelopen tijd lijkt het aantal recreantenwat terug te lopen, bij deze dus de uitnodi-ging voor iedereen die zin en tijd heeft omeen uurtje in de week vrijblijvend met korfbalbezig te zijn om een paar keer mee te trainen.Ouders van jeugdleden, oud-korfballers enandere belangstellenden: we trainen opdonderdag (in de zaal) van 21.30 22.30 uur.

  De Recreantencommissie

  Kosak Hier een berichtje van de Kosak! Op 5 maarthebben we na de geweldige overwinning vanons eerste op PKC een leuk feest gehad, metthema Carnaval! Een aantal mensen had echtzn best gedaan om er mooi uit te zien. Hetwas een geslaagd feest.Maar we zijn nog niet klaar dit seizoen, zo iser op 8 april een darttoernooi, dus geef je opzodat het een leuke en spannende avondwordt! Verder willen we nog een klaverjasavondorganiseren, de datum is nog niet helemaalrond,maar het wordt ergens in mei! Dushoud de site goed in de gaten, we hopen dathet net zo geslaagd wordt als de vorige keer!Verder is er door de oudere senioren veelvraag naar een echte Gouwe OuweDiscomet swingende muziek zodat we eens eenavond ons lekker kunnen uitleven op dedansvloer.. Nou mensen ik kan jullie vertel-len, dat die ook in de planning zit voor in demaand mei, dus ook hiervoor houd de site ende affiches in het clubhuis goed in de gaten!Want we verwachten dan natuurlijk eengrote opkomst van de ouwe lullen?.En verder bestaat onze vereniging natuurlijk65 jaar in juni, en daar hoort natuurlijk eengroot feest bij, wij als Kosak organiseren eenheuse Koscar uitreiking, velen van jullie

  zullen die nog wel kennen van het 50 jarigbestaan van DVO! Maar daarover een apartstukje waar alles in staat hoe het werkt enhoe je jezelf of teamgenoot of held kanopgeven! Het wordt zeker de moeite waard het heleeindfeest, dus houd 18 juni maar vrij in je

  agenda van s ochtends vroeg tot s avondslaat ???! Dus zoals jullie lezen zitten we zekerniet stil, mochten er mensen nog spectacu-laire ideen hebben of ook in de Kosakwillen, laat het dan weten bij ons!

  Groetjes van de Kosak!

 • 26

  Trainingen:Op het veld is de trainingstijd weer van19.00-20.00. Dat is fijn. Dan kan iedereenmooi op tijd zijn en kunnen we het hele uurlekker trainen. Na de eerste veldtraining op30 maart, is er op 6 april geen trainen zoalsalle sporters weten. Dan zijn we namelijk uit-genodigd door de Brandweer Ede voor eendemonstratie. Jarno wilde heel graag zijnteam laten zien, waar hij zo lang gewerktheeft. En zon kans willen we natuurlijk nietlaten liggen. Het belooft vast een onvergete-lijke avond te worden!

  Bowlen, Griezelen & voorstellen met DVO 1:In de wintermaanden was er ook buiten detrainingen en wedstrijden genoeg te belevenbij DVO. Eerst het bowlen. Dat was een

  gezellig sportief avondje uit. Elke baan hadeen winnaar, maar Jos ging er uiteindelijkmet de overwinning en de eretitel Bowling-kampioen 2011 vandoor. De pupillencom-missie had in februari een spannende griezel-tocht georganiseerd. De G-korfballers kregenook een uitnodiging en hebben een meerdan geslaagde avond beleefd. Een beetje lefwas wel nodig, maar dat is aan de G-korfbal-lers wel toevertrouwd. Het voorstellen metDVO 1 in de Korfballeaguewedstrijd tegenDalto was helemaal een avond om niet snelte vergeten. Met de spelers oplopen in eenbomvolle DVO-hal en daarna DVO heel hardaanmoedigen: was het maar weer volgendjaar. De uitgebreidere verslagen vind je opde DVO-site.

  G-kamp 2011:Natuurlijk sluiten we ook dit korfbaljaar afmet het supergezellige korfbalkamp voorsporters en vrijwilligers. De kampcommissiemet Annelies, Henriette, Bejanca enNicolette heeft er al zin in, jullie toch ook?Dit jaar is het kamp van 17 tot en met 19 juni2011 op Kaas & Kampeerboerderij Hoekelumvan de familie van de Kamp in Bennekom.Binnenkort krijg je al de eerste informatie.

  Tot slot:Veel plezier en succes met alle trainingen enwedstrijden op het veld!!!

  Groeten van Nicolette

  Koscar NominatiesWe moeten nog aan het 2e gedeelte veld-seizoen beginnen, maar toch wordt er al heelhard nagedacht over het grote feest voor het65-jarig bestaan van DVO! Vanuit de KOSAKzullen ze er dan eindelijk weer eens gaankomen:

  DE KOSCAR NOMINATIES!!!

  Wat houdt dit in?Wij als Kosak hebben 12 categorien vastge-steld. In deze categorien moeten natuurlijkgenomineerden worden gekozen. En daarbijhebben we jullie hulp nodig! Dussss.. Wievind jij dat de mooiste benen heeft? Of wieis de Grootste Zuipschuit van DVO? Reageer!Mail naar [email protected] of vul hetformulier in (van de site of in het clubhuis?)en doe die in de Kosakbox in het clubhuis,laat het ons weten! De bedoeling is dat ermensen door DVOers voorgedragen worden,wij als Kosak nomineren dan 5 mensen percategorie waarop iedereen zijn stem kan uit-brengen. De nummers 1 ontvangen dan opde feestavond een echte Koscar, wie kent dienog, of heeft er nog 1 thuis staan en wil hemverdedigen.

  De categorien:1. Wie is de leukste trainer/trainster?2. Wie is de beste dweiler/dweilster (of kop-

  pel)?3. Wie heeft de mooiste benen?4. Wie is de fanatiekste G-supporter/-

  sporter? 5. Wie is de knapste selectie speler/speel-

  ster?6. Wie heeft de dikste bierbuik?7. Wie is de grootste zuipschuit?8. Wie is de fanatiekste supporter van

  DVO 1?9. Wie is de beste scheidsrechter?10. Wie is de gezelligste barkeeper/

  barkeepster?11. Wie is de beste voorzitter?

  (commissie/club/ex-voorzitter)12. Wie is de beste speler/speelster uit

  DVO 1?

  Dus, voel je je aangesproken, vind jij datiemand anders de perfecte kandidaat is voorvan bovenstaande Koscar Nominaties? Geefhet aan ons door! Wij hebben er zin in, jullie ook?

  Liefs, Kosak

  G korfbalnieuwsHet zaalseizoen is al weer voorbij voor de G-korfballers van DVO. Nu het voorjaarwordt, kunnen we lekker het veld op. Deafgelopen maanden hebben de G-korfballersweer van alles meegemaakt. Lees maar snelverder!

  Sporters en vrijwilligers:Allereerst onze aanvoerder Jarno. Het wasflink schrikken toen Jarno in het ziekenhuismoest worden opgenomen omdat hij veeldingen niet meer kon. Ondertussen is Jarnokeihard zijn best aan het doen, zoals weJarno ook kennen, om weer te herstellen. Endat gaat gelukkig al de goede kant op. Jarno,heel veel sterkte en we hopen dat je je teambinnenkort eens komt aanmoedigen! Arjanmoet ook even passen voor de trainingen enwedstrijden. Hij zit met een knie die evenniet meer wil. Beterschap! Vivian en Luukzijn ondertussen wel weer elke woensdag opde training te vinden. Gelukkig zijn ze hetkorfballen niet verleerd en het lijkt wel alsofze nooit zijn weggeweest. Dan hebben weook nog leuk nieuws: we hebben er weer eendame bij! Tessa Jochems vond het korfballenzo leuk, dat ze maar gelijk lid is geworden.Veel succes en plezier bij DVO, Tessa! Bij devrijwilligers hebben we afscheid genomenvan Sandra Aleman als trainster. Natuurlijkzullen we Sandra gaan missen, maar namensalle sporters en vrijwilligers willen we Sandravooral bedanken voor alle trainingen engezelligheid. Bij de wedstrijden hebben we ersinds de zaal een nieuwe coach bij. GertKreeft, de vader van ja, heeft ondertussen allaten zien dat hij een echte winnaarscoach is.Wel 6 punten heeft de zaalcompetitie opge-leverd. Met zon topcoach zijn we natuurlijkerg blij!

  Wedstrijden:In de zaal speelde DVO G1 acht wedstrijdentegen KVZ en Atalante. Halverwege de com-petitie kon het nog alle kanten op en paktenalle teams de punten van elkaar. Veel span-nende wedstrijden dus en dat maakt korfbalzo leuk! Uiteindelijk werd KVZ de kampioenen wist DVO toch het podium te halen: de 3eplaats. Op het veld komt DVO KVZ enAtalante weer tegen. Aan de DVO ers detaak om er weer een mooie competitie vante maken. Succes daarbij!

  G korfbalteam en selectie.

  Lekker griezelen...

 • 27

  Aspiranten Vraagbaak nr. 4Met wie wil ik wel een avondje stappenSara Met vrienden gezelligLaura Met ons teamMegan Met ons team, omdat het een leuk

  team is

  Favoriete artiestSara Heel veelLaura Heel ve