duurzamere klantenrelaties - Sage BOB... Algemene brochure Sage BOB 50 Sage BOB 30 Gelinkt met uw...

Click here to load reader

 • date post

  01-Jun-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of duurzamere klantenrelaties - Sage BOB... Algemene brochure Sage BOB 50 Sage BOB 30 Gelinkt met uw...

Sage BOB 50 Expert De software van Accountants en Erkende Boekhouders.
Optimaliseer uw werk en dat van uw medewerkers Creëer extra meerwaarde voor duurzamere klantenrelaties
Sage BOB 50 Expert Samen creëren we toegevoegde waarde voor uw klanten
Sage BOB 50 Expert Algemene brochure
Kunt u werkelijk opportuniteiten creëren in tijden van economische crisis, een wetgeving die om de haverklap wijzigt en toenemende concurrentiedruk? Sage gelooft van wel, dankzij een uitgebreid, Belgisch en performant pakket zoals ‘Sage BOB 50 Expert’ dat u helpt om uw taken snel, efficiënt en foutloos uit te voeren. Meer nog, het zorgt ervoor dat u de concurrentie kunt voor zijn. Want dankzij de functionaliteiten van ‘Sage BOB 50 Expert’ kunt u uw klanten heel wat toegevoegde waarde bezorgen.
Een schoendoos vol facturen en rekeningen omtoveren tot een digitale kwartaalafsluiting is een zware opdracht, zeker als u daar steeds minder tijd voor krijgt. Bovendien verwachten ondernemers dat u hen in het huidige economische klimaat helpt bij het in stand houden en opkrikken van hun business, hen wegwijs maakt in de veranderende regelgeving en ervoor zorgt dat hun activiteiten winstgevend zijn. Ze beseffen dat ze zich weer volop op hun eigen business moeten concentreren en rekenen erop dat hun fiscaal expert de boek- houding autonoom tot in de puntjes regelt.
Deze situatie kan al eens leiden tot ongemakken, zodat de relatie tussen u en uw klanten onder druk komt te staan. De weg naar succes is er immers één die samen wordt bewandeld. Sage gelooft dat beide partijen enkel optimaal de vruchten kunnen plukken indien de samenwerking vlot verloopt, diepgaand is en veel toegevoegde waarde biedt. Vandaar dat we blijven investeren in de ont- wikkeling van oplossingen die de relatie tussen boekhouder en klant helpen optimaliseren.
Het begint al bij de bron: ondernemers hebben nood aan tools om hun administratieve taken te vereenvoudigen en te minimaliseren, zodat ze hun zaak beter kunnen beheren. Hiervoor biedt Sage diverse kostenefficiënte oplossingen. Nog meer meerwaarde bieden we echter op het volgende niveau: de link tussen de fiduciaire en de klant voor
de uitwisseling van documenten en informatie. Op dat vlak is er trouwens heel wat werk aan de winkel. Want ook voor fiduciaires breken er nieuwe tijden aan. Vandaag worden ze immers met een hele reeks uitdagingen geconfronteerd. Klanten willen niet meer dat u enkel voor de benodigde documenten zorgt. Ze willen ook dat u hen ondersteunt met uw kennis en expertise. Daarnaast is er de schaarste op de arbeidsmarkt: goede medewerkers vinden die het verschil maken, is weinig evident. Het komt er dus op neer om uw medewerkers hun eigen talenten ten volle te laten benutten en de minder leuke taken, zoals ingave van gegevens, tot een minimum te beperken.
Verschillende functies in Sage BOB 50 Expert laten het reeds toe om uw werk te vergemakkelijken. Om de belastingberekening eenvoudig en snel te laten verlopen hebben we verschillende exporten naar programma’s voor belastingberekening voorzien. Recent werd er een uitgebreide export naar het programma Sofisk voorzien. Dit zal u helpen om de belastingberekening, inclusief de verworpen uitgaven, eenvoudig te laten invullen via een simpele druk op de knop.
Sage wil u helpen deze uitdagingen aan te gaan door u te voorzien van tools die een maximum aantal taken automatiseren zonder dat u de controle verliest. Daarnaast investeren wij eveneens in oplossingen die het toelaten om uw advies te staven met rapporten en bewijzen. Met deze tools in handen, kan u uw tijd en expertise ten volle benutten om met uw klanten een duurzame relatie met toegevoegde waarde op te bouwen.
Philippe Tailleur, CEO Sage Belux
3
Sage BOB 50 Expert Een volledig gamma tools perfect afgestemd op uw beroep!
Sage BOB 50 Expert Algemene brochure
Sage BOB 50
Sage BOB 30
Sage DBFACT
Intrastat Tabel V.U.
(*) Per klantendossier / per maand, update en helpdesk inbegrepen. Aan degressieve tarieven en prijs
exclusief btw
Analytische boekhouding Beheer tot acht analytische plannen tegelijkertijd! Sage BOB 50 Expert genereert op eenvoudige wijze analyserapporten. De beheermogelijkheden beperken zich niet uitsluitend tot het alfanumerieke veld. Ook het beheer van hoeveelheden, datums en derden is mogelijk.
Audit Nota’s Bij het boeken van facturen kunnen zowel vragen en opmerkingen van uw medewerkers als klanten met Sage BOB 50 via de Audit Nota’s de nodige berichten aan het dossier toevoegen. Dit laat een efficiëntere opvolging en snellere behandeling van klantenvragen toe.
Beheer verworpen uitgaven Beheer op een eenvoudige manier de verworpen uitgaven door ze met de rekeningen te linken. Voor dossiers die veel wagens bevatten, behoort analytisch beheer eveneens tot de mogelijkheden!
BOB Cash Krijg een volledig en nauwkeurig overzicht van de openstaande bedragen bij klanten en leveranciers. BOB Cash zorgt er tevens voor dat u meteen alle nodige acties kunt nemen: aanmaningen via e-mail, inningsdossiers, categoriseren van het risico, ...
BOB Direct Link direct met externe websites (Intervat, VIES, Belcotax,...) via Sage BOB 50 Expert. U hebt meteen de juiste site ter beschikking en kan dus op eenvoudige manier aangiftes indienen, gegevens binnenhalen, …
Boekhoudkundige Audit Tijdens het nazicht van een boekhouding controleert u ongetwijfeld een groot aantal specifieke punten. De module Boekhoudkundige Audit toont u direct alle aandachtspunten. Zo hoeft u niet in lange lijsten en historieken te zoeken en kan u uw dossier sneller afsluiten.
Centraal beheer van boekhoudplan Stroomlijn uw boekhoudplannen. Creëer uw eigen plannen en link ze met de vereiste dossiers. Het standaardplan functioneert als bron voor nieuwe rekeningnummers. Zo blijven de boekhoudplannen in alle dossiers gelijk. Indien gewenst, kan een dossier ook van het centrale boekhoudplan worden losgekoppeld.
Centraal beheer van derde Beheer de gegevens van derden centraal in uw dossiers. Op die manier zijn de fiches steeds volledig ingevuld en up-to-date. Aanpassingen worden immers onmiddellijk en automatisch in alle gerelateerde fiches en dossiers doorgevoerd. Deze module werkt eveneens met Pack Bank: één keer het bankrekeningnummer invullen en u vindt het in alle dossiers terug.
Expertmodus Corrigeer de boekhouding meteen wanneer u dit nodig acht. Met de Expert Modus kunt u ook extra lijsten trekken om een boekhoudkundige audit door te voeren, fiscale dossiers op te maken, ...
Export belastingberekening Exporteer naar verschillende belastingberekenings- programma’s zoals Sofisk. Met een druk op de knop kunt u uw belastingberekening maken inclusief de verworpen uitgaven. De vakken zullen direct worden ingevuld en de tabel verworpen uitgaven zal worden overgenomen uit Sage BOB 50 Expert.
Financiële Analyse Vraag eenvoudig de financiële analyse op, en dit zowel in printvorm als in werkmodule. Deze laatste biedt een belangrijk pluspunt: door één dubbelklik krijgt u onmiddellijk de achterliggende gegevens te zien. Indien er correcties nodig zijn, maakt Sage BOB 50 Expert direct diverse boekingsvoorstellen aan.
Officiële documenten BTW-brieven: Bij een BTW-aangifte genereert het systeem automatisch per klant een brief of mail met het BTW-saldo, voorschotten, rekeningnummer, mededelingen, ... en dit in de taal van de klant.
Fiches 281.50: De opmaak van de fiches 281.50 hoeft u niet meer zelf te doen. Sage BOB 50 Expert doet dit voor u. Vervolgens kan u ze nazien, eventueel corrigeren en de nodige bestanden opmaken om naar Belcotax te sturen.
Intrastat: Boek uw facturen automatisch in met de juiste Intrastatcodes. Aangiftes worden in Sage BOB 50 Expert snel en correct opgemaakt.
Tabel V.U.: Door het linken van een rekeningnummer met een categorie verworpen uitgaven, kan Sage BOB 50 Expert de berekening automatisch maken. Voor dossiers met grote wagenparken kan dit zelfs via de analytiek.
Takenbeheer Krijg in één oogopslag een overzicht van uw taken. Sage BOB 50 Expert genereert een lijst met taken die voor elk dossier moeten worden uitgevoerd. Belangrijke data worden automatisch in een kalender opgenomen. Naast een algemene lijst, kan u ook een lijst met taken per dossier of per medewerker trekken.
Volledige Dossierfiche Beheer niet-boekhoudkundige klantgegevens ook in Sage BOB 50 Expert! Controlekantoren, aandeelhouders, leningen, … kunnen gemakkelijk centraal in Sage BOB 50 Expert worden bewaard.
Zie ook de extra aanvullende modules voor uw Sage BOB 50 Expert op pagina 6-7 www.3eur.be
5
Extra aanvullende modules
Beheer Vast Actief
Audit Nota’s
Beheer verworpen uitgaven
Intrastat Tabel V.U.
Een volledig gamma modules met exclusieve beroepsfunctionaliteiten
Beheer Vast Actief Bereken afschrijvingen per jaar, maar ook per maand. De module Beheer Vast Actief berekent ook uitboekingen en verkopen, en boekt deze automatisch. Ze laat tevens toe projecties naar de toekomst van geplande aankopen te maken. Op die manier krijgt u een klare kijk op toekomstige afschrijvingen.
BOB-Olé Verkrijg automatische rapporten voor uw klanten dankzij een link tussen Excel en de data van Sage BOB 50 Expert. Denk maar aan een vergelijking van de evolutie van vaste en variabele kosten, een overzicht van openstaande posten, de top 10-klanten, ... U hoeft deze gegevens enkel nog met uw professioneel advies aan te vullen
Budgetbeheer Beheer uw budgeten eenvoudig in Sage BOB 50 Expert. Bereken een budget met een combinatie van rekeningen en/of analytische codes! Verder biedt deze handige tool hulp bij het plannen en opvolgen van projecten.
NIEUWE MODULE: DigiDesk (Dematerialisatie) Met de DigiDesk module is het mogelijk om alle documenten in verschillende formaten (papier, pdf, xml) digitaal op te slagen en uit te wisselen. Facturen worden geboekt, brieven en andere documenten worden digitaal opgeslagen in de Sage-box. Door intelligente herkenning kan de DigiDesk voor een factuur direct een boekings- voorstel doen. De pdf documenten zijn bovendien overal in het programma raadpleegbaar. (zoveel meer ontdek pagina 8)
Facturatie De facturatiemodule van Pack Service is volledig geïntegreerd met zowel Sage BOB 50 Expert Boekhouding als Presta. Hierdoor verkrijgt u
de vele voordelen van één geïntegreerd pakket: perfecte samen-werking, één database en één gestroomlijnde workflow.
Forfaitaire BTW Beheer eenvoudig en efficiënt de klanten die een forfaitair BTW-regime hanteren, zoals slagers, bakkers, frituurhouders, cafés, ...
Pack Bank Lees uw elektronische uittreksels in en punt de juiste facturen af. Pack Bank voorziet bovendien in de functionaliteit om via trefwoorden linken te leggen. Ook kunt u uw werkwijze personaliseren, zodat vaak terugkerende kosten of opbrengsten (zoals huur of maandelijkse voorschotten) automatisch op de juiste rekeningen worden ingeboekt.
Presta Factureer uw klanten snel dankzij een volledige uurregistratie die met Sage BOB 50 Expert is gelinkt. Factureer op verschillende manieren: met voorschotten, forfaits en in regie! Deze module laat tevens toe om uw prestaties te evalueren en bij te sturen, dit dankzij verschillende statistieken met historische informatie over elk dossier en medewerker.
Sage Fista Wees zeker dat uw neerleggingen bij de NBB (België) of eCDF (Luxemburg) 100 % betrouwbaar zijn. Dankzij de integratie van deze eenvoudige en efficiënte tool met Sage BOB 50 Expert worden alle gegevens automatisch ingelezen. Bovendien kan u op verschillende tijdstippen een tussentijdse toestand opmaken en dit aan de hand van verschillende ratio’s die in Sage FiSta automatisch worden berekend.
7
« DigiDesk » voor Sage BOB 50 Expert Kies als Fiduciaire voor een gedema- terialiseerd beheer en een digitale uitwisseling van alle soorten documenten met uw klanten
Sage BOB 50 Expert Algemene brochure
Facturen, betalingsherinneringen, aangetekende zendingen, wettelijke en BTW-documenten,… In welke mate dematerialisatie voordelig is voor uw activeiteiten als boekhouder? Dankzij de dematerialisatie kunnen back- upproblemen en ingavefouten voorgoed vaarwel worden gezegd! U wisselt informatie in een mum van tijd uit en vermindert hierdoor kosten en transactietermijnen. Zo heeft u meer tijd om uw expertise te laten renderen voor uw klanten.
Laat het talent binnen uw bedrijf renderen! Laat uw medewerkers hun tijd efficiënt besteden. Zorg ervoor dat ze niet enkel facturen inboeken maar gebruik hun talent en kennis ten volle.
1. De papieren documenten (facturen, brieven, rekeninguittreksels, ..) worden op een intelligente manier gescand naar uw DigiDesk. PDF en XML bestanden kunt u slepen naar uw Digidesk. Zo bevindt zich alles op 1 plek.
2. Inputwerk wordt tot een minimum herleid. Gegevens (btw-nummers, bedragen, leveranciers, vervaldag, ... als ook de aard van het document) worden overgenomen dankzij intelligente dataherkenning (OCR) in Sage BOB 50 Expert.
3. In uw Sage BOB 50 Expert krijgt u voor facturen een voorstelling tot boeking. Na validatie door u, wordt de boeking voltooid en wordt het oorspronkelijke document als bewijsstuk aan deze boeking toegevoegd.
4. Zoekwerk wordt beperkt want alle documenten zijn direct raadpleegbaar in Sage BOB 50 Expert.
5. U kunt dus meer tijd besteden aan adviesverlening en een hogere meerwaarde voor uw klanten genereren.
Nog meer besparen op administratieve kosten? Via de module DigiDesk eInvoice kunnen facturen voortaan elektronisch in XML-formaat (UBL 2.0, Belgische standaard e-fff) worden verstuurd en heeft u in slechts enkele muisklikken al uw leveranciersfacturen verwerkt.
Voor een effectief beheer van elektronische facturen, is het aan te raden om te abonneren op de Sage eInvoice diensten. De voordelen hiervan zijn:
• Automatische melding van nieuwe ontvangen facturen.
• Beheer van aanvragen tot elektronische facturatie en automatisch bijwerken van signaletiekfiches klanten.
• Elektronische rechtsgeldige archivering in een digitale kluis gedurende 10 jaar.
• Extern laten drukken en opsturen van brieven en facturen.
Uw documenten op een snelle en transparante manier uitwisselen? Dat kan voortaan met DigiDesk, de tool bij uitstek voor het uitwisselen van informatie met uw medewerkers, en zoveel meer dan dat!
Met de dienst Sage eFiduciary wisselt u gegevens transparant uit met uw klanten, en dit rechtstreeks van programma naar programma. Volledige dossiers, DP, opvolging van betalingen, te boeken facturen, ... U boekt het financieel bij van uw klanten. Deze informatie stuurt u terug naar de uw klanten met een Sage DigiDesk. Deze kunnen dan betalingsbestanden en aanmaningsbrieven opmaken.
Nieuwe
Module
8
Sage BOB 50 Expert Algemene brochure
« Sage DigiDesk » voor uw klanten De administratieve software voor ondernemingen die hun boekhouding 100% aan u uitbesteden
De dagelijkse verwerking van A tot Z van zijn onderneming beheert uw klant zelf, terwijl hij de boekhouding aan u over laat. Lees hier hoe Sage DigiDesk ondernemers stap voor stap helpt om zijn administratief beheer te verbeteren, vergemakkelijken en versnellen!
Gedematerialiseerd beheer en uitwisseling van documenten Met behulp van de nieuwe intelligente software Sage DigiDesk kunnen de stapels papierwerk op kantoor, het vele opzoekwerk in diverse mappen in uitpuilende archiefkasten en de “schoenendoos” die hij uitwisselt met u, zijn boekhoudprofessional, eindelijk definitief de rug worden toegekeerd: verloren of vergeten documenten, onvolledige informatie en voortdurende verplaatsingen behoren voorgoed tot het verleden…
Al zijn documenten worden met Sage DigiDesk volledig gedematerialiseerd beheerd. Het volstaat om alles in te scannen, de software doet de rest: van sorteren tot automatisch in elektronisch formaat klasseren. Het spreekt voor zich dat dit geautomatiseerd beheer compatibel is met elk type document (facturen, loonfiches, rekeninguittreksels, …) en elk formaat (papier, PDF, XML).
Uw klant kan gemakkelijk met u samenwerken. Hij stuurt u regelmatig zijn documenten door. De uitwisseling van deze documenten in een enkele muisklik en via een beveiligd platform!
Bovendien bieden de opties van Sage DigiDesk nog veel meer dan enkel de automatisering van zijn administratief beheer.
Automatische aanmaak van betalingen aan leveranciers Dankzij de krachtige motor voor gegevensherkenning haalt Sage DigiDesk automatisch de benodigde informatie (leveranciers, rekening, vervaldatum, bedrag, …) op en bereidt het betalingsbestand voor dat naar de bank zal worden gestuurd.
Opmaak van facturen in enkele muisklikken De optie Facturatie maakt het eveneens mogelijk om alle commerciële documenten (offertes, facturen en creditnota’s) eenvoudig op te maken en rechtstreeks in elektronisch formaat te versturen. Dit kan per mail of via het Sage eInvoicing platform. De facturen kunnen dan per post, mail of via een Service Provider bezorgd worden aan zijn klant. Uw klant gaat naadloos over naar het “e-Invoicing” tijdperk.
De voornaamste troeven van de Facturatie:
• Professionele offertes opmaken die eenvoudig om te zetten zijn in facturen. Hieruit kan men waar nodig, ook creditnota’s maken.
• Facturen kunnen worden geprint of gemaild in PDF of het nieuwe XML formaat. Dit kan ook via het Sage eInvoicing Platform.
• Eenvoudige bewerking van documenten op basis van voorgedefinieerde en aanpasbare lay-outs
• In een oogwenk een overzicht van de kerncijfers van uw onderneming in de vorm van tabellen en grafieken.
• Perfecte samenwerking tussen KMO en zijn boekhouder. De KMO stuurt de documenten tijdig door, de boekhouder stuurt de opstaande klanten terug na bijwerking van de boekhouding.
Opvolging van klantenbetalingen Sage DigiDesk maakt het eveneens mogelijk om betalingen van klanten van dichtbij op te volgen en automatisch aanmaningen op te maken op basis van voorgedefinieerde lay-outs. Op die manier zorgt u en uw klant voor een gezonde financiële situatie van het bedrijf.
Nieuwe
€19/maand
9
De nieuwe transparante en veilige 2.0 relatie tussen fiduciaire en klant
Klant
• Facturen • Kredietnota’s • Bankafschriften • Vergunningen
Hij werkt perfect samen met u, zelfs zonder enige boekhoudkundige kennis.
Hij maakt snel en eenvoudig professionele offertes en facturen op.
Hij stuurt al zijn documenten (aankoop- verkoopfacturen, brieven, andere documenten) efficiënt naar u door. Facturen en kredietnota’s worden door de Sage DigiDesk herkend en voor uw Sage BOB 50 Expert voorbereid.
Hij behandelt eenvoudig zowel elektronische (PDF, XML) als papieren facturen en andere documenten.
U als boekhouder werkt automatisch de open- staande klanten en leveranciers bij en stuurt deze terug naar uw klant. Hierna kan hij de aanmaningsbrieven automatisch versturen volgens de laatste boekhoud-gegevens.
Zowel u als uw klant heeft steeds toegang tot uw eigen documenten en kan deze snel digitaal terugvinden. Hij kan zijn gehele administratie op 1 centrale, digitale plek terugvinden wat hem een overzicht bezorgt en tijdwinst.
INPUT
OUTPUT
1
1 Uw klanten bezorgen u met 1 druk op de knop alle documenten die gestructureerde data bevatten en klaar zijn om te boeken. Dit kunnen ze op elk gewenst tijdstip doen: 1x per dag, week, maand.
Sage BOB 50 Expert en Sage DigiDesk
10
De nieuwe transparante en veilige 2.0 relatie tussen fiduciaire en klant
Fiduciaire
OUTPUT
INPUT
Documenten PDF / XML
Documenten PDF / XML
• Controle • Validatie • Boekingen
• Rapportages • Kwartaalafsluitingen • Jaarafsluitingen • Checklists
Uw klanten sturen u regelmatig hun documenten door. U kunt uw werk dus beter spreiden en plannen.
De binnenkomende gegevens zijn reeds herkend en voorbereid. Steek uw tijd in taken met een grotere toegevoegde waarde.
Na het boeken van de financiële gegevens stuurt u de nodige documenten terug naar de klant. Uw klanten krijgen een update van de openstaande facturen,...
De documenten blijven steeds voor u ter beschikking, deze zijn bovendien raadpleegbaar via de historieken van de leveranciers, rekeningen,…
U stuurt eenvoudig documenten terug naar de klant via Sage DigiDesk, dit kunnen zowel pdf, excel als andere type van formaten zijn.
Voordelen fiducaire
2
2 Uw krijgt alle boekklare documenten in het juiste klantendossier. Deze voorgestelde boekingen kan u boeken en het bewijsdocument wordt automatisch aan de boeking toegevoegd. Uw rapportage en feedback bezorgt u vanuit Sage BOB 50 Expert in uw klant zijn administratieve tool: Sage DigiDesk.
11
Sage DigiDesk
Digitaliseren van uw administratie processen en efficiënt samenwerken met derden. Voor wie zijn boekhouding 100% overlaat aan de externe boekhouder. sage.be/sage-digidesk
Sage BOB 30 Basisbeheer boekhouding met facturatie. Voor de start-up en eenmanszaken met groei-ambities. sage.be/bob30
Sage BOB 50
Uitgebreid financieel & commercieel beheer pakket. Voor de ’KMO met afgelijnde noden. sage.be/bob50
Sage DBFACT / Sage 100 i7
Doorgedreven beheer van administratie en commerciele activiteiten. Voor de groei-KMO met specifieke behoeftes in hun sector. sage.be/dbfact / sage.be/sage100i7
Sage ERP X3 Alle operationele benodigdheden voor productie- en distributiebeheer, logistiek, financiën en HR. Voor de kmo die over de grenzen, taalbarrières en wetgevingen heen gaat. sage.be/sageerpx3
Sage CRM Software voor het beheren van uw klantenrelaties: betaalbaar, personaliseerbaar en mobiel. Voor elke onderneming die dichter bij zijn klanten wil staan. sage.be/sagecrm
Hoe kunnen we u helpen ?
• Meer informatie, prijzen of een brochure? • Een demonstratie voor u of uw klanten? • Een cursus of opleiding?
sales@sage.be www.sage.be/demo www.sage.be/opleidingen
www.sage.be
Sage & Sage TML Noordkustlaan, 16C | 1702 Groot-Bijgaarden | T +32 (0)2 721 18 30 Rue Natalis 2 | 4020 Liège | T +32 (0)4 343 77 46
Ing Lee Njoo Fiduciaire consultant T +32 (0)2 721 18 30…