Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees...

Click here to load reader

 • date post

  05-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees...

 • Dia 1
 • Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen directeur AKV, ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 24-3-2011 gebr. Duijvestijn
 • Dia 2
 • Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2 Duurzaamheid en de glastuinbouw 1.energie 2.gewasbescherming 3.personeel/arbeid 4.meststoffen
 • Dia 3
 • Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 3 Verdienen: License to produce en s op alle terreinen blijvend vooruitgang maken om license to produce te behouden ! Tegelijkertijd verdienen : preferente leverancier bedien tussensegmenten => consumenten betalen meer voor duurzaam geproduceerd op termijn lagere kosten
 • Dia 4
 • Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 4 Energiekengetallen glastuinbouw A Energiekosten20 25 % v.d. bedrijfskosten Elektriciteits productie 10 % NL-productie Energie-efficintie1990: 100 2009: 47% Aardgasgebruik10 % NL. gasgebruik 4 miljard m3/jaar CO2-emissie w.v. voor teelt 7 Mton (102% 1990) 5,3 Mton (77% 1990)
 • Dia 5
 • Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 5 Ambitie en doelen glastuinbouw 2020 Verminderen afhankelijkheid van gas: Klimaatneutraal bij nieuwbouw Economisch rendabel Leverancier van warmte en elektriciteit & 45 % minder CO2-emissie t.o.v. 1990 Verbetering e-efficiency met 2 % per jaar 20 % duurzame energie
 • Dia 6
 • Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 6 Programma Kas als Energiebron Innovatie- en actieprogramma glastuinbouw voor realisatie van ambitie en doelen Samenwerking tussen: LTO Glaskracht Nederland Productschap Tuinbouw Ministerie EL&I e.v.a. (kennisinstellingen, toeleverende industrie, adviesbureaus,..)
 • Dia 7
 • Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 7 Energie besparen Programma Kas als Energiebron En integrale aanpak met 7 transitiepaden: Zonne-energie AardwarmteBiobrandstoffenLichtTeeltstrategien Duurzame(re) elektriciteit Duurzame(re) CO Duurzame energiebronnen Fossiele energie efficint inzetten Overig
 • Dia 8
 • Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 8 Budget 2011 Ministerie EL&I 5 mln onderzoek, demo, voorlichting en communicatie Energiesubsidieregelingen: MEI: 2x 8 mln. = 16 mln. IRE: 2 mln. Productschap Tuinbouw 4 mln onderzoek, demo,voorlichting en communicatie
 • Dia 9
 • Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 9 Aardwarmte-acties KAE 1 Studies 2005 en 2007: n van de weinige praktisch rendabele duurzame energie-opties Groot energiebesparings- en duurzame energiegebruikpotentieel: minimaal 10% Ambitie: In 2011 120 ha glastuinbouw op aardwarmte In 2015 300 ha In 2020 500 ha = 0,3 Mton CO2-reductie, ca 5%
 • Dia 10
 • Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 10 Aardwarmte-acties KAE 2 Garantie op misboren: Maatwerkgarantievoorziening voor 1 e project in NL (2006) Agendering noodzaak garantie: - bank/verzekeraars (2007/2008) EL&I-garantieregeling (vanaf 2009) MEI-subsidie EL&I: 24 projecten (vanaf 2007) Kennisontwikkeling en - uitwisseling: bijeenkomsten vd Bosch, Ammerlaan, Duijvestijn, MEI-tuinders stappenplan www.energiek2020.nu Verkenning aardwarmte met hoge temperatuur opslag Onderzoek naar mogelijkheden ondiepe aardwarmte (500-1000m)
 • Dia 11
 • Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 11 Actieplan Aardwarmte EL&I april 2011 Aardwarmte is een duurzame energieoptie met potentie Bij stijgende energieprijzen snel economisch aantrekkelijk Doel voor 2020: 11 PJ ca 70 projecten (glastuinbouw 4-5 PJ) Potentie voor 2050: wellicht 20% van het totale energiegebruik Prille ontwikkeling: 6 projecten (4 glastuinbouw, 1 woningbouw, 1 benutten mijnbouw) Vele plannen (84 opsporingsvergunningen aangevraagd, ca 70 in de glastuinbouw, 24 x MEI-subsidie) Focus: stimuleren bestaande plannen en acties voor alle partijen april naar de Tweede kamer
 • Dia 12
 • Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 12 energiekenniskas leerbedrijf marktgericht begeleidingscommissie onderzoek Aardwarmte personeelsbeleid open voor innovaties kennisdelen Gebr. Duijvestijn