Duurzaam issuu

20
Energie... Biodiversiteit... ...Groenafval! Het goede ‘groen’ nieuws Kruidenier.nl uurzaam

description

 

Transcript of Duurzaam issuu

Page 1: Duurzaam issuu

Energie...

Biodiversiteit...

...Groenafval!

Het goede ‘groen’ nieuws Kruidenier.nluurzaam

Page 2: Duurzaam issuu

2 ’ Inleiding

Dit boekje gaat over Maatschappelijk verantwoord Ondernemen (MVO)

in een duurzame samenleving. In het bijzonder willen we je vertellen

hoe Kruidenier duurzaam en verantwoord onderneemt. Er wordt

namelijk voortdurend gewerkt aan innovatie en duurzame vergroening

van de totale bedrijfsvoering. Bij Kruidenier zijn we proactief en gedreven;

de Rotterdamse ondernemersmentaliteit van dit familiebedrijf draagt

daar zeker aan bij.

Dit wordt een “groeiboekje” met verhalen over en dromen van Kruidenier.

Vanuit verschillende afdelingen van het bedrijf zullen wij je kleine en

grote nieuwtjes vertellen en van de ontwikkeling op de hoogte houden.

En natuurlijk zijn we bij Kruidenier trots op de resultaten die al zijn behaald.

We hebben veel te vertellen, maar ook zeker nog veel te leren. We gaan daarom

graag het gesprek graag aan; we willen weten wat jij vindt van onze

ontwikkeling en hoe wij samen verder kunnen komen als het gaat om het

verduurzamen van onze gezamenlijke activiteiten.

Page 3: Duurzaam issuu

Toen ik in het voorjaar van 1994 met een klant ‘De Groene Weg’ (een slachtplaats in Boxtel) bezocht, wist ik dat dit een biologisch vleesbedrijf was. Een eerste kennis­making. De producten die we daar te zien kregen waren echter volledig ongeschikt voor onze klanten. De verpak­king was anders. In de cateringbranche, toen onze groot­ste klantgroep, werd met retailverpakkingen niet gewerkt. Maar ook de inhoud van die verpakkingen voldeed niet helemaal aan de verwachtingen. Het zag er ‘anders’ uit, en het smaakte ook ‘anders’.

Nu zijn we nu 19 jaar verder; verantwoorde en duurzame producten zijn niet meer weg te denken uit ons assorti­ment. De kwaliteitsverschillen zijn er bijna niet meer, de kwaliteit onderscheidt zich vaak zelfs positief ten opzichte van de ‘normale’ producten.

We zagen toen al het belang van deze ontwikkeling, en zijn in actie gekomen. Om vooruitgang te kunnen maken moesten we natuurlijk zelf ook het nodige doen. Dit varieert van het ontwikkelen van Milieukeur­certificatie­schema’s voor het zogenaamde ‘tussensegment’ tot bijdrage in kennis en tijd voor van de ontwikkeling van de criteriasets ‘Duurzaam Inkopen Catering’. Alles met maar één doel. Terug naar de kernwaarden; een eerlijk en heerlijk product leveren met respect voor mens en milieu.

De afgelopen 19 jaar waren een avontuur op het gebied van verduurzaming, maar er worden nog iedere dag nieuwe hoofdstukken geschreven. We kunnen zeker niet zeggen dat we nu ‘klaar’ zijn. Verduurza­ming is een continu proces dat steeds onze aandacht verdient en krijgt. Lees je mee?

Peter KruidenierAlgemeen directeur

.Voorwoord ’ 3

“ Verduurzaming is een continu proces dat steeds onze aandacht verdient en krijgt.”

Page 4: Duurzaam issuu

4 ’ Ambassadeursschap

DuurzaamheidsketenKruidenier

Page 5: Duurzaam issuu

Voortdurend ambassadeurschapSMK maakte voor het eerst kennis met Kruidenier in het Blaarkopproject. De bedoeling is om op termijn de levering van rundvlees volledig in te vullen met Milieukeur gecer­tificeerd blaarkoprundvlees. Vanuit dit project zijn inmid­dels Milieukeurcriteria voor rundvlees gepubliceerd. Kruidenier leverde op een actieve wijze een bijdrage aan de ontwikkeling van Milieukeur criteria voor een groot aantal producten: diverse fruitsoorten en glasgroenten, champignons, varkens­ en rundvlees, zuivel en maaltijden.

Daarnaast is Kruidenier ook op themaniveau initiator van ontwikkelingen. Dit jaar (2013) is gestart met de ontwik­keling van een biodiversiteitslabel, in aansluiting op Milieukeur en biologische producten. Een onderschei­dende eigenschap van de aanpak van Kruidenier is de integrale visie op verduurzaming. Bedrijven, product­stromen en mensen worden met elkaar verbonden. Resten van het snijden van groenten en bierbostel bijvoorbeeld worden ingezet als waardevol veevoer. Onze ervaring is dat Kruidenier daarin een verbindende factor speelt.

Het is uniek dat een foodservice bedrijf als Kruidenier, die aan het einde van de voedingsketen werkt, het initia­tief neemt voor de ontwikkeling van certificatiesystemen voor producten en daar actief aan bijdraagt. Kruidenier speelde ook een actieve rol bij de invulling van de criteria voor catering voor Duurzaam Inkopen door de overheid. Kruidenier kiest voor de lange termijn. Bij het Blaarkop­penproject is bijvoorbeeld vanaf de start aangegeven dat herintroductie van de Blaarkop minimaal tien jaar gaat duren. Dit is belangrijk voor het vertrouwen van producenten. Met al deze activiteiten toont Kruidenier zich voortdurend ambassadeur voor de verduurzaming van de foodketen.

Herman Docters van LeeuwenProjectleider SMK agro/food

SMK ontwikkelt en beheert duurzaamheidscriteria voor product en diensten. Bekende certificatie­systemen van SMK in de agrofood wereld zijn Milieu­keur, diverse duurzaamheidsbarometers, Groen Label Kas en Maatlat Duurzame Veehouderij. Ontwikkeling van criteria vindt alleen plaats als er vraag is vanuit het bedrijfsleven. Voor Milieukeur zijn inmiddels voor vrijwel alle voedingsproducten criteria ontwikkeld.

Ambassadeursschap ’ 5

Page 6: Duurzaam issuu

6 ’ Biodiversiteit

Biodiversiteit? Ohhh, je bedoelt de natuur!!

Page 7: Duurzaam issuu

Biodiversiteit ’ 7

Essentieel voor al het leven op aardeSinds 1900 zijn verschillende soorten dieren en planten helemaal uit Nederland verdwenen en zijn aantallen dieren en planten per soort gemiddeld met meer dan de helft afgenomen. Dat komt bijvoorbeeld door verstedelijking, overbevissing en milieuvervuiling. Het verlies van biodiversiteit (de verscheidenheid aan levensvormen op aarde) is schadelijk, ook voor mensen. Biodiversiteit is essentieel voor al het leven op aarde. Dankzij biodiversiteit komt de mens aan zuurstof en voedsel.

Maatschappelijke waardeBiodiversiteit is ook op een andere manier nuttig voor de maatschappij. Denk aan brand­stof, bouwmaterialen, kleding en medicijnen. Maar ook aan kustbescherming en stads koeling. Deze zogenoemde ecosysteemdiensten of eco­systeemfuncties hebben een maatschap pelijke waarde. Een van de beleidsdoelen is een verantwoord en duurzaam gebruik van eco­systeemdiensten.

Vernieuwbare hulpbronnenBiodiversiteit kan ook helpen om de klimaat­verandering tegen te gaan. Bossen en veen­gebieden houden veel koolstof (CO2) vast. Dat helpt tegen het overschot aan CO2 in de lucht. Mensen kunnen het teveel aan de CO2 in de atmosfeer ook tegengaan door minder bossen te kappen en natte veengebieden niet droog te leggen. Natuurlijke hulpbronnen zijn alle stoffen die in de natuur aanwezig zijn en van econo­misch nut zijn. Sommige van die hulpbronnen kunnen, als we er voorzichtig mee omgaan, steeds weer door de natuur worden aangevuld of hersteld. Die hulpbronnen heten vernieuw­bare hulpbronnen. Vernieuwbare hulpbron­nen zijn bijvoorbeeld vruchtbare bodem, vis

en hout. Bij te intensief gebruik vermindert of verdwijnt het vermogen van de natuur om zich te herstellen of aan te groeien.

Het gaat over ‘onze eigen boterham’Kruidenier is een groothandel in levens­middelen. Het zou vreemd zijn als wij ons, na het bovenstaande gelezen te hebben, niet zou­den bekommeren om biodiversiteit. Uiteindelijk is het ook onze ‘eigen boterham’. Wij kunnen via duurzaam inkopen een directe invloed uitoefe­nen op het verbeteren van de biodiversiteit. Daarom staat het thema hoog op de Kruide­nier agenda. Al vanaf 2008 zijn we actief om het biodiversiteit verlies onder de aandacht van onze stakeholders te brengen.

Wat kunnen we doen?• Wij vragenmet vaste regelmaat aandacht

voor biodiversiteit in ons magazine H’eerlijk. • Wijhebbeneen‘GreenDeal’afgeslotenmet

de overheid waarin wij via de Community of Practice met andere bedrijven werken aan het biodiversiteitsbewustzijn binnen bedrijven.

• Wij willen biodiversiteit beter zichtbaarmaken. Daarom hebben een 2e ‘Green Deal’ afgesloten om een ‘+’ voor biodiversiteit op producten met Milieukeur certificering mogelijk te maken.

• DaarnaasthebbenweeenPPSafgeslotenmet de brancheorganisatie voor producen­ten van biologische producten; Bionext. Ook voor biologisch geproduceerde producten wordt een ‘biodiversiteit+ label’ ontwikkeld. Dit past in het Kruidenier beleid om alle ingekochte producten te kunnen meten op biodiversiteit. Het sluit tevens aan op de criteriaset ‘duurzaam inkopen’ in de toekomst.

Page 8: Duurzaam issuu

8 ’ Inkoop AGF

bij het begin

Page 9: Duurzaam issuu

Inkoop AGF ’ 9

Als groothandel hebben wij de mooie taak om producten in te kopen om deze ver­volgens weer te kunnen verkopen. Dit is de basis waar de werkzaamheden van een groothandel liggen. Gelukkig is dat niet het enige wat wij doen, maar het is wel het begin. Dagelijks zijn onze collega’s van de afdeling Inkoop bezig om het assortiment verder uit te bereiden met producten met de juiste keurmerken en/of verantwoorde productieprocessen. In deze eerste uitgave is het de beurt aan de productengroep AGF.

Voor de inkoop van het gehele AGF assor­timent heeft Kruidenier specialisten in huis. Zij houden bij de inkoop rekening met verschillende keurmerken die er zijn voor deze productgroepen. Denk hierbij aan Fairtrade bananen, biologische kiwi’s of appels en peren met het milieukeurmerk.

Naast erkende keurmerken en certifica­ten bieden wij ook startende, kleine lokale ondernemers met de juiste visie en een kwalitatief goed product graag een podium.

Verduurzaming van het assortiment is een dynamisch en herhalend proces. We zijn altijd op zoek naar de juiste leveranciers. Eenmaal leverancier wil ook niet zeggen ‘altijd leverancier’, hoewel wij ook duur­zaamheid in de relaties met onze partners voorstaan. Wij toetsen onze leveranciers periodiek om te controleren of de keur­merken en de visie nog steeds kloppen, zowel op schrift als in de praktijk. Tijdens deze periodieke toetsing van de leveran­ciers neemt onze afdeling kwaliteitszorg ook haar kwaliteitseisen mee. Zo kunnen wij kwalitatief goede en duurzame produc­ten garanderen.

bij het beginBeginnen

Page 10: Duurzaam issuu

Wij steken graag in onze energie

10 ’ Facilitair

Page 11: Duurzaam issuu

Onderwerp ’ 11Facilitair ’ 11

Alle gebruikte stroom binnen het bedrijf is natuurlijk groene stroom, geleverd met de benodigde certificaten. Maar naast het gebruik van verantwoorde energie proberen wij uiteraard ook om zo efficiënt mogelijk met deze stroom om te gaan. Zo maken wij in Rotterdam gebruik van een slimme warmtekoppeling oplossing. De vrijkomende warmte van het wassen van de kratten wordt gebruikt bij transport van de goede­ren wordt een tweede keer gebruikt. Deze warmte wordt namelijk ook gebruikt om het hoofdkantoor te verwarmen tijdens gure winterdagen. Dat is wel zo efficiënt.

Van de warmte gaan we naar de kou. Al onze nieuwe koelinstallaties worden zo energiezuinig mogelijk ontworpen. Dit doen we door gebruik te maken van speciaal ontworpen componenten. Verder maken we gebruik van een goede zelf­denkende en lerende regeling. Het leidingwerk van de koelinstallatie is bijvoorbeeld van groot belang voor het energiegebruik. Als de leidingen

te klein van diameter zijn dan ontstaat er teveel weerstand in het leidingwerk en hierdoor wordt er meer energie gebruikt. Dat is natuurlijk niet wat we willen.

Het eindresultaat hiervan is dat de complete installatie bij elkaar past en op elkaar is afgestemd. Hierdoor kan de regeling een optimale balans vinden tussen de opgenomen energie uit het stroomnet en de afgegeven energie in de koel­cellen. De regeling kijkt goed naar de gewenste cel temperatuur zodat deze gegarandeerd is, maar zal er zeker ook voor zorgen dat de ruimte niet te koud wordt. Dat immers, is weggegooide energie. De regeling kijkt ook naar de ontdooiing van de verdampers en bepaalt zelf wanneer er ontdooid moet worden. Sommige verdampers ontdooien maar één keer in de week. Bij een normale installatie kan dit makkelijk oplopen naar 28 keer per week. Door deze manier van werken ontstaan energie besparingen tussen de 20% en 40%! En dat is natuurlijk wel wat we willen!

Page 12: Duurzaam issuu

12 ’ Logistiek

Ridders op de weg

Page 13: Duurzaam issuu

Logistiek ’ 13

Ringggggggg! 02.45 uur. De meeste wekkers gaan af bij de chauffeurs van Kruidenier. Snel een klap op de knop vóór de rest van de familie wakker wordt. Vlug geruisloos dou­chen, een stevige bak koffie en hup de weg op. Om chauffeur te zijn bij Kruidenier moet je uit speciaal hout gesneden zijn. En gelukkig zijn ze dat ook. Goedlachs begint iedere dag op het DC. En ja, geen dag is hetzelfde, geen route is hetzelfde, geen klant is hetzelfde en dan is er het weer natuurlijk nog. Sneeuw, ijzel… van sleur is geen sprake. Hindernissen onderweg nemen zij vakkundig en rustig, zij weten als geen ander hoe kwetsbaar de (food)producten zijn die ze vervoeren. De chauffeurs van Kruidenier doen veel meer dan de bestelling van A naar B vervoeren. Onze chauffeurs zijn onze visitekaart­jes! Zij vinden het leuk om service te verlenen. En doen dat bij voorkeur met een ‘smile’.

Al onze chauffeurs rijden in vracht­wagens die het ‘Lean and Green’ logo mogen dragen. Kruidenier heeft zich in 2008 geconformeerd aan de Lean and Green Award, een initiatief van ministerie Infrastructuur & Milieu waarbij in 2012 een reductie van 20% CO2 uitstoot gerealiseerd moest zijn. Dit is ruimschoots gelukt. Het pro­gramma loopt nu door en jaarlijks moet Kruidenier aantoonbaar een verdere CO2 reductie aantonen. Monitoring hiervan loopt via TNO.

Een verdere reductie is alleen haalbaar door wekelijks alle ge­reden ritten te analyseren met als doel verdere verbeteringen aan te brengen in het aantal gereden kilometers en de beladingsgraad. Daarnaast leiden wij onze chauf­feurs op, op het gebied van ‘Het Nieuwe Rijden’ waarbij veel aan­dacht wordt besteed aan reductie van het brandstof verbruik.

Niet alleen aan de uitstoot maar ook geluid van de vrachtwagens is gereduceerd. Al vele jaren inves­teert Kruidenier in geluidsarme koelmachines en laadkleppen, die voldoen aan de PIEK normering. Met deze PIEK normering mogen wij vroeger afleveren in woonge­bieden. Bij aanschaf van nieuwe voertuigen wordt gekeken naar de nieuwste ontwikkelingen qua aandrijving.

Sinds mei 2013 rijdt Kruidenier met het eerste Euro 6 voertuig van Renault met een maximaal totaal gewicht van 12.000 kg. In samenwerking met de gemeente Utrecht onderzoeken we de mo­gelijkheden om de binnen stede­lijke distributie onder te brengen in de elektrische Cargo hopper en is een eerste aanzet gedaan om te onderzoeken of een CNG­voer­tuig (aardgas) de binnen stedelijke distributie van Den Haag kan ver­zorgen.

Page 14: Duurzaam issuu

14 ’ Cradle to Cradle

Cradle to Cradle (van wieg tot wieg) is een ontwerpconcept. Een nieuwe manier van systeemdenken ontwikkeld door architect William McDonough en chemicus Michael Braungart op basis van eco­effectiviteit.

Cradle to Cradle (C2C) betekent dat producten zo moeten zijn ontworpen dat zij na gebruik op een hoogwaardige manier kunnen worden hergebruikt in een nieuw product of een voedende functie hebben

(afval is voedsel) voor het systeem als geheel.

Om bouwstoffen na het afdanken van een product te kunnen inzetten als

voeding voor nieuwe producten of terug te brengen in de (ecologische) kringloop of te kunnen herwinnen, dient een product te bestaan uit zo min mogelijk componenten. Het principe voor hun ontwerpen ontlenen McDonough en Braungart aan de werking van eco systemen, waarin het ene organisme een functie heeft voor andere organismen. Hierbij staan kenmerken als samenwerking, het dienen als voedsel en onderlinge verrijking centraal.

Kruidenier heeft vanaf 2009 anderhalf jaar deelgenomen aan de Leercommunity Cradle to Cradle. Zeventien bedrijven namen aan deze community. In tien ses­sies zijn zeer verschillende onderwerpen

behandeld, van intern draagvlak tot het sluiten van kringlopen. De deelnemers con­cluderen samen: Cradle to Cradle loont voor profit, people en planet.

Kruidenier zoekt nu naar verankering en werkt aan uitwerking van diverse kringlopen. Dat vormt een uitdaging in een tijd waar de verleiding bestaat aan­besteding nog steeds alleen op prijs te beoordelen. Het vraagt namelijk niet alleen een andere benadering binnen het bedrijf zelf. Het vraagt ook om een andere benadering van de stakeholders van Kruidenier. C2C is ondertussen onderdeel van veel regulier (duurzaamheids­)beleid van Kruidenier.

Wat kan non-food leren van food ? non-food food ?

Page 15: Duurzaam issuu

Rotterdamse munt ’ 15

Urban Gardening op z’n Rotterdams

Iedereen kent het vertrouwde beeld en geluid van hijskranen en heimachines op de vele bouw­plaatsen die Rotterdam rijk is. Ook in de Laan op Zuid in Rotterdam wordt flink getimmerd en door­gewerkt. Niet aan een bouwpro­ject maar aan de verwezenlijking van de eerste Rotterdamse krui­dentuinderij ‘Rotterdamse Munt’. Nadat Stadsontwikkeling en de deelgemeente Feijenoord in mei de grond symbolisch overgedra­gen hebben aan de stichting Rot­terdamse Munt, is het nu tijd om de plantbedden op te bouwen en de eerste kruidenplanten aan te planten.

De TuinderijDe kruidentuinderij wordt opge­bouwd uit verhoogde plantbed­den met verschillende kruiden, omsloten door een groene om­heining. Verse kruiden als munt, salie, basilicum en koriander wor­den verbouwd voor Rotterdamse horecabedrijven. Een team van enthousiaste vrouwen uit de om­liggende buurten werkt samen met buurtgenoten om de kruiden te verzorgen en een mooie tuin te creëren waar bezoekers welkom zijn. Over enkele weken herken je de tuinderij door een tuinderskas en een tuindersschuur. De krui­denplanten groeien in vruchtbare teelaarde, zodat er al snel kruiden kunnen worden geoogst en ook geproefd op Rotterdamse festivals.

Tijd om te zaaienDe vergunningen en de finan­ciering voor de kruidentuinderij zijn rond. Het is de bedoeling om na twee groeiseizoenen door te groeien naar een grotere kruiden­lokatie verderop aan de Laan op Zuid. De tuinderij moet op termijn een zelfstandige sociale onderne­ming worden en daarvoor werkt de stichting Rotterdamse Munt samen met een enthousiast team van ‘founding partners’. De ko­mende maanden wordt er vooral gebouwd en gezaaid om aanko­mend voorjaar de eerste oogst te vieren. Rotterdamse Munt wordt een boeiende, aantrekkelijke en groene ruimte voor de buurt, waar ontwikkelen, ontdekken en ont­moeten centraal staan. Kruidenier is als een van de founding partners van dit concept uiteraard bijzon­der trots.

AfnemersDe afnemers van de lokaal en biologisch geteelde kruiden en de verse munt zijn lokale horeca­ ondernemingen en bedrijven, zoals Kruidenier zelf. Op verzoek van chef­koks kunnen ook ver­schillende bijzondere kruiden worden verbouwd. Een particulier kruidenloket en een theehuis be­hoort tot de toekomstplannen.

Page 16: Duurzaam issuu

Naast het verduurzamen van de inkoop van grondstoffen vormt het een uitdaging na te denken over kringloop­sluiting van materialen of het sluiten van de productketens. Bij kringloopsluiting worden niet alleen productieresiduen maar ook afvalstoffen een nieuwe grondstofbron. Voor kringloopsluiting is het relevant of een productieresidu als een bijproduct of als een afvalstof wordt aangemerkt. Ook kunnen afvalstoffen onder bepaalde voorwaarden na recycling weer als product op de markt worden gezet. Wanneer het om een afvalstof gaat moet er worden voldaan aan andere administratieve en financiële ver­plichtingen, dan wanneer het geen afvalstof is. Voor het verwerken, toepassen en vervoeren van afvalstoffen gelden ook specifieke regels en vergunningprocedures.

Koeien, kippen en varkens brengen ongewild grote schade toe aan de natuur vanwege hun voedselinname. Om soja, de meest gebruikte grondstof voor krachtvoer, te kunnen verbouwen, worden namelijk grote stukken oerwoud gekapt. Door het verdwijnen van regenwouden warmt de aarde sneller op en sterven verschillende plant­ en diersoorten uit.

Om bij te dragen aan het tegengaan van dit scenario, bedacht Kruidenier een cradle­to­cradle concept om op een

andere manier veevoer te produceren. De innovatieve oplossing die we bedachten is om ons dagelijkse groen­afval uit de totale keten, wat gaat om tonnen voedselres­ten, te hergebruiken in de productie van veevoer voor dieren. Het haalbaarheidsonderzoek naar deze economi­sche en milieuvriendelijke oplossing, draaide om de vraag hoeveel CO2­uitstoot deze innovatieve oplossing kan reduceren. Kruidenier keek in de eerste fase van deze SBIR ook naar de financiële, commerciële en technische haalbaarheid van de productie van veekoeken uit groen­afval. Ook onderzocht Kruidenier of er draagvlak is in de agroketen om hiervoor een logistiek proces op touw te zetten.

Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de productie van ‘veekoeken’ bijdraagt aan een CO2­reductie van in de agro­logistieke sector.’ Ook is er draagvlak voor het logis­tieke proces voor het terughalen van de AGF reststromen.

Momenteel werken we het logistieke proces uit in een aantal pilots. Hierin willen we onder meer het logistieke proces uitwerken. Dit willen we doen door inzet van ons eigen wagenpark in combinatie met de hulp van partners in de keten. Inmiddels is bekend geworden dat ze binnen SBIR dit logistieke proces ook daadwerkelijk kunnen gaan uitwerken.

Groenafval als veevoer voor onze eigen blaarkopkoeien

16 ’ SBIR

Page 17: Duurzaam issuu

SBIR ’ 17

Page 18: Duurzaam issuu

18 ’ Duurzaamheidsscan

Page 19: Duurzaam issuu

Duurzaamheidsscan ’ 19

De duurzaamheidscanKruidenier Foodservices heeft een duurzaam­heidscan ontwikkeld waarmee het assortiment van klanten, maar ook van niet klanten kan worden doorgelicht. Met deze scan kan een analyse gemaakt worden van het aandeel duur­zame producten dat wordt ingekocht. Daarna kunnen we, op basis van deze scan, adviseren over hoe het assortiment verder kan worden ‘vergroend’. Uiteraard wordt daarbij de kostprijs voor de klant niet uit het oog verloren.

Criteria voor duurzaam inkopen van levensmiddelen*Duurzaamheidaspecten die van belang zijn bij de inkoop van dranken en voedselproducten zijn: • Natuur, milieu en biodiversiteit: is het pro­

duct aantoonbaar geproduceerd met respect voor het behoud en duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen?

• Milieu en klimaat: welke afstand moet hetproduct afleggen voordat het de consument bereikt en via welk vervoermiddel? Hoeveel energie en water is per producteenheid nodig om het gewenste product te leveren of te koelen tijdens transport?

• Dierenwelzijn: isdierenwelzijneenpuntvanaandacht bij de productie van de levensmid­delen?

• Socialeaspecten:hetgaatdaarbijomeerlijkehandel, mensenrechten en het bevorderen van de toepassing van internationale arbeidsnor­men, zoals kinderarbeid en dwangarbeid.

• Gezondheid.

Wij toetsen het assortiment onder andere op:• Fairtrade • Biologisch• WNFviswijzer• MSC(vis)• CPE(scharreleieren)• Milieukeur• Diervriendelijk• UTZ• RainforestAlliance• Dolfijnvriendelijkgevangenproducten. * De bovengenoemde duurzaamheidaspecten zijn nog

niet allemaal vertaald naar algemeen toepasbare en

controleerbare richtlijnen of normen. Ook is geen een-

duidig antwoord te geven op de vraag welke van de

vele initiatieven voor het verduurzamen van de voedsel-

productie de meest duurzame is.

Hoe duurzaam koop jij in?

Wij helpen je graag een handje.

Page 20: Duurzaam issuu

Onze bezorggroothandels:

AMSTERDAM: Kombuisweg 1­5 1041 AV Amsterdam T 020 ­ 645 93 44 F 020 ­ 645 97 64

NIJMEGEN: Bijsterhuizen 1126 6546 AS Nijmegen T 024 ­ 366 88 88 F 024 ­ 366 88 89

MEPPEL: Industrieweg 8 7944 HS Meppel T 0522 ­ 265 454 F 0522 ­ 265 404

OOSTERBLOKKER: Veilingweg 1 1696 AJ Oosterblokker T 0229 ­ 291 291 F 0229 ­ 262 661

ROTTERDAM: Sluisjesdijk 111 3008 PE Rotterdam T 010 ­ 49 50 788 F 010 ­ 42 95 415

WEERT: Fahrenheitstraat 21 6003 DC Weert T 0495 ­ 536 969 F 020 ­ 645 97 64

Altijd & Overal lekker vers!

“ The future depends on what you do today.” Mahatma Gandhi