Duurzaam Geproduceerd editie oktober 2013

Click here to load reader

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Duurzaam Geproduceerd editie oktober 2013

 • Prins Carlos de Bourbon de Parme (MVO Nederland) wil terug naar de tekentafel

  Jury zoekt nieuwe Enlighten-mentz voor een duurzame wereld

  Onderzoek: hoe duurzaam is Tesla cht?

  Editie oktober 2013

  Bavaria: Liever investeren in energiebesparing dan in zonnepanelen

  001_A_cover.indd 1 01-10-13 11:09

 • LUCHT

  www.coltinfo.nl

  in de voLgende ediTie: AARde

  Het creren van een gezond en veilig binnenklimaat, waarin werknemers zich behaaglijk voelen, is een voorwaarde voor een duurzame productieomgeving.

  Lucht bepaalt in een productieomgeving in hoge mate het thermisch comfort. Luchttemperatuur, -kwaliteit, -vochtigheid, en -snelheid zijn de parameters die met behulp van efficinte klimaatbeheersingstechnieken positief benvloed worden.

  Lees op: www.coltinfo.nl/lucht hoe Colt op effectieve wijze de eigenschappen van lucht gebruikt voor het ontwerp van innovatieve, energie- en kostenbesparende klimaatsystemen passend bij een duurzaam productiebeleid.

  duurzaam produceren met de vier natuurelementen als basis voor innovatieve ideen en oplossingen

  duurzaam geproduceerd!

  Colt_DG_Lucht.indd 1 21-08-13 13:23002_colt.indd 1 01-10-13 08:58

 • 3oktober 2013

  Twintro

  Meer dan vijftig kopstukken leveren autosleutels inMeer dan vijftig topbestuurders die normaal dagelijks in de auto stappen, laten die tien dagen staan. Zij volgen namelijk de tweede editie van het Low Car Diet. Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, leveren zij hun autosleutels in en ma-ken tien dagen kennis met (elektrische) deelautos, trein, bus, tram, metro, OV-fiets, taxi en werk- en vergaderfaciliteiten op stations. Vorig jaar is het Low Car Diet voor het eerst georganiseerd (zie fotos) op initiatief van Urgenda, de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie. Tien topbestuurders van bekende bedrijven kwamen zonder auto vaak voor verras-

  singen te staan. Zo bleek werken in de trein een openbaring en was de elektrische scooter op de stations een grote hit. Dit jaar doen topbestuurders van onder meer Unilever, PwC, T-Mobile en RBS mee, plus SER-voorzitter Wiebe Draijer. Iedere topman of -vrouw die zich aanmeldt wordt opgeroepen de ei-gen werknemers te motiveren om ook mee te doen. Zij kunnen zich gemakkelijk aanmelden via www.lowcardiet.nl en worden uitgedaagd via een filmpje. Het winnende bedrijf met (relatief ) de meeste deelnemers krijgt tien dagen de beschikking over drie elektrische deelautos van Tesla. Daarnaast kan dit bedrijf een dag op stap met een eigen trein en machinist.

  @DGeproduceerd: Low Car Diet populair bij topbestuurders http://dlvr.it/3yQxzn #duurzaam

  003_C_twintro.indd 3 01-10-13 09:26

 • 4 oktober 2013

  Trias Energetica

  Nederland heeft voor duurzame energie er ouderwets op los gepolderd. Het re-sultaat in het SER Energieakkoord is dan ook navenant gemiddeld te noemen. Het primaire doel van het kabinet, hoe te komen tot 16 procent duurzaam opgewekte energie in 2020, is teruggeschroefd naar 14 procent, maar dat valt nog net binnen de EU-grenzen. Niets aan de hand, zou je zeggen, plus dat vele neuzen in dezelfde richting zijn gebracht en goede contacten zijn gelegd.

  Op enkele belangrijke punten blijft er een onbevredigend gevoel hangen. Denk daarbij aan de eerste stap van de Trias Energetica: ga efficint om met bestaande energiebronnen. Daarin slagen de partijen niet tot grote stappen te komen. Sterker nog: de 1,5 procent energie-efficiency per jaar die het Energieakkoord noemt, wordt volgens doorberekening van ECN en PBL niet gehaald.

  Onze expert Sible Schne roert op dit vlak een belangrijk punt aan in zijn Expert Post op DuurzaamGeproduceerd.nl. De energie-efficinte warmtekrachtkoppeling staat bij de energie-intensieve industrie onder druk. Maar waar men een vernuftige oplossing verwacht, is voor het Energieakkoord besloten dat energie-intensieve be-drijven niet worden afgerekend op de tegenvallende resultaten van de meerjarenaf-spraken. En dat noemt Schne terecht treurig.

  Die kansen zijn er namelijk wel: Bavaria-topman Jan Renier Swinkels zegt in deze editie van Duurzaam Geproduceerd dat samenwerking met andere bedrijven niet alleen deuren opent bij de overheid, maar ook nog eens daadwerkelijk besparing oplevert. Kijk ook eens naar zijn uitleg van de Trias Energetica, heel speels Trias Bava-rica genoemd: de eerste stap is nadenken of je een activiteit berhaupt moet doen! Brabantse boerenslimheid noem ik dat.

  Die samenwerking is wat wij Energy Savers noemen. U hoort er alles over tijdens ons eerste congres op 25 november in NEMO Amsterdam, want dan komen Energy Savers volop aan de orde. U bent van harte welkom!

  Harmen Weijer Hoofdredacteur Duurzaam Geproduceerd

  @hweijer @DGeproduceerd

  Colofonnummer 2 - oktober 2013 ISSN: 2214-7608

  Uitgave van Industrielinqs pers en platformVeembroederhof 7, 1019 HD AMSTERDAM

  UitgeverWim Raaijen (Industrielinqs pers en platform, 020 3122 081)

  HoofdredactieHarmen Weijer 06 460 97 122

  EindredactieInge Janse 020 3122 796

  MedewerkersDavid van Baarle, Elise Quaden, Liesbeth Schipper

  Lay-outGabriele Kbbemann

  Cover Bavaria

  AdvertentieverkoopArthur Middendorp, Jetvertising, 070 399 0000

  TrafficBreg Schoen

  Websitewww.duurzaamgeproduceerd.nl

  [email protected]

  Linkedinwww.linkedin.com/groups/Duurzaam-Geproduceerd-4468707

  Facebook www.facebook.com/DuurzaamGeproduceerd

  Missie Kennisplatform Duurzaam GeproduceerdDuurzaam Geproduceerd is ht onafhankelijke kennisplatform over duurzaamheid in de industrie. Het informeert en inspi-reert de professional door nieuws, visies van experts, interes-sante projecten, innovatieve producten en door het aanbieden van inspirerende evenementen. Tegelijkertijd is Duurzaam Geproduceerd een complementair en interessant netwerk van personen en bedrijven.Het kennisplatform heeft als missie de verduurzaming van de industrie te stimuleren door kennis en visie te delen. Tussen overheid en bedrijfsleven, tussen professionals en experts, tus-sen startups en multinationals. Met als doel: hoe verlagen deze bedrijven de footprint van hun producten, zowel in het eigen proces als in de keten?Duurzaam Geproduceerd is bedoeld voor mensen die werk-zaam zijn bij bedrijven in voornamelijk de maakindustrie, die ook energie-intensief zijn.

  Partner of lid wordenProfessionals uit industrie met een duurzaamheidambitie of -traditie voelen zich thuis bij het platform DuurzaamGeproduceerd. Partners en leden van Duurzaam Geproduceerd horen bij een selectief, en snel groeiend netwerk van duurzame bedrijven in de industrie, technologie en overheid.

  Partners van Duurzaam geproduceerd adviseren de redactie over de koers en de actuele themas van het magazine en de internetsite, werken mee aan de opzet en uitrol van het Duur-zaam Geproduceerd Congres, en zijn altijd welkom op de evene-menten die bij hun platform horen. Partners zijn met hun logo zichtbaar op alle uitingen van het Platform, zijn eventpartner van het jaarcongres en hebben toegang voor twee personen bij evenementen die horen bij Duurzaam Geproduceerd en het vakblad Utilities, waaronder Watervisie. Daarnaast krijgen zij een advertorial, een BIZZ56film en meer.

  Als lid van Duurzaam Geproduceerd krijgt u voor twee perso-nen toegang tot het Duurzaam Geproduceerd Congres n het Watervisie-congres. Bovendien ontvangt u een papieren en di-gitaal abonnement op het magazine Duurzaam Geproduceerd.

  Meer informatie vindt u op www.duurzaamgeproduceerd.nl bij partner worden of kunt u contact opnemen met Anouk Bouw-meester, [email protected] of 020 3122 797.

  Column

  004_colofon_column.indd 4 02-10-13 10:10

 • 5oktober 2013

  Inhoud

  10 INTERVIEW Liever investeren in energiebesparing dan in zonnepanelen Geen Trias Energetica maar de Trias Bavarica. Oftewel: liever zoveel mogelijk

  inzetten op energiebesparing en efficiency dan op duurzame energie. Daarmee geeft bierbrouwerij Bavaria zijn duurzaamheidsbeleid vorm, vertelt directievoorzitter Jan-Renier Swinkels.

  15 ENLIGHTENMENTZ Wie heeft de duurzaamste? Duurzaam, bruikbaar en nog mooi ook: naar die combinatie zoekt de jury van de Enlightenmentz 2013. Duurzaam Geproduceerd zet alvast vier Enlightenmentz op een rij die bij uitstek laten zien wat deze innovaties kunnen betekenen voor een duurzame wereld.

  20 ONDERZOEK Hoe duurzaam is Tesla cht? Is Tesla, de fabrikant van populaire elektrische autos, vooral hip vanwege de combinatie van geweldig ontwerp en nul procent bijteling, of gaat het bij het bedrijf en de bezitter daadwerkelijk om de duurzaamheid?

  24 ENERGYSAVERS Windenergie krijgt grote scheerbeurt De Rotterdamse industrie heeft een enorm potentieel in zich om overtollige windenergie op een nuttige manier aan te wenden. De schakels hiervoor moeten alleen nog samengesmeed worden.

  28 INTERVIEW Productieproces is de kern van MVO 2.0 Prins Carlos de Bourbon de Parme maakt zich in MVO Nederland sterk voor een betere wereld. Echte duurzaamheid betekent volgens hem terug naar de tekentafel om verspilling terug te dringen.

  31 BEST PRACTICE Duurzame sportkleding van wieg tot wieg Wat is er voor nodig om de productie van sportkleding geheel cradle to cradle te krijgen? Duurzaamheidsmanager Justin DeKosmovsky van Puma weet wat er allemaal bij komt kijken, maar ook welke uitdagingen er nog zijn.

  34 INNOVATIE Biomassaproject zoekt investeerders (m/v) Nederland lijkt de primeur te krijgen van twee nieuwe technieken om biomassa te verwerken. Het ontwerp van de fabrieken is klaar en de vergunningen zijn binnen. Nu de financiering nog.

  38 ACHTERGROND Weinig animo voor slimme biomassaprojecten Het produceren van energie uit biomassa gebeurt efficinter en dus