Dutch Times 20121013

download Dutch Times 20121013

of 8

Transcript of Dutch Times 20121013

 • 7/31/2019 Dutch Times 20121013

  1/8

  Maadag 17 sptmb 2012 7 jaagag, 1925 I www.dutcabad.l

  Spaa t miliu. Bkijk d

  Dutc Tims digitaal

  DIT WAS voorheen De

  WereLDKrAnT

  Maadag 17 sptmb 2012 7 jaagag, 1925 I www.dutcabad.l

  Spaa t miliu. Bkijk d

  Dutc Tims digitaal

  DIT WAS voorheen De

  WereLDKrAnT

  Bst lzs,

  hatlijk dak d l actisdi w bb gkg p dDutc Tims. ht gt m-

  dl ia is glukkig zpsiti.elk iuw stat gaat gzldmt idiss. Dat gldt k d Dutc Tims. D stdag add w t kamp mtmd wdabkig mt sms icsistt p-maak. ng it all kidziktzij lp, maa w zij adp wg.ok iudlijk zij w g lpbzig. D st blagijk -iuwig zag u gist p d ac-

  tpagia taa id ij-dag: d bscuwig a Aukja rsl, plitik cmmtata piiblad D G Amst-damm. Als g ad plaatst zijd plitik twikklig i n-dlad i pspcti. Btkk,scp bsd, maa bjc-ti.e ad blagijk btigis d tgig a Mastcad,visa Amica expss aa d albstaad btaalptis. Id,waa k t wld ka u

  abmt m. Mct td it zij glukt m u i tscij da zk w u mt gmaals t pb. Scij ui. W bb u dig!nams d dacti, Tmas Ats,hddactu Dutc Tims

  Maadag 17 sptmb 2012 7 jaagag, 1925 I www.dutcabad.l

  Spaa t miliu. Bkijk d

  Dutc Tims digitaal

  DIT WAS voorheen De

  WereLDKrAnT

  D acksgp Aymusdigt mt gt aaal p did ittpids. Daaal zu adaag mt plaats-id, p d m d stictigBi, KPn, Zigg, Tl2, UPC XS4All. op wbsit di d gpaak gbuikt staa als dlwit kd Twd Kam, d rijksid

  t miisti a Dsi.Aalidig d digdaaal is lgs Aymus dblkkad a d dwladsit TPiat Bay. D pids blkkd dwladsit a is ad ctbak i D haag.

  ht natiaal Cyb ScuityCtum (nCSC) a t miistia viligid Justiti mt ddigig sius. ht udt sidsdisdag ctact mt d bdigdbdij idsistllig.D makact is dubbld, zgtt nCSC. ok d pids bbmaatgl gt. Z zgg

  it wlk: w will acks itwijz mak da z al zij, zgt wdd a Tl2. hij -wact dat d acks l imatitglijk aa d wbsits a d p-ids d idsistlligstu.

  Maadag 17 sptmb 2012 7 jaagag, 1925 I www.dutcabad.l

  Spaa t miliu. Bkijk d

  Dutc Tims digitaal

  DIT WAS voorheen De

  WereLDKrAnT

  Maadag 17 sptmb 2012 7 jaagag, 1925 I www.dutcabad.l

  Spaa t miliu. Bkijk d

  Dutc Tims digitaal

  DIT WAS voorheen De

  WereLDKrAnT

  Maadag 17 sptmb 2012 7 jaagag, 1925 I www.dutcabad.l

  Spaa t miliu. Bkijk d

  Dutc Tims digitaal

  DIT WAS voorheen De

  WereLDKrAnT

  De Nobelprijs voor deVrede is gewonnen door de

  Europese Unie. Dat heefthet Nobelcomit in Oslo be-kendgemaakt.

  vlgs t nblcmit zgtd eups Ui al zstig jaa d dmcati. vzittJaglad zi dat lg i eupa,z dcia a t id a d

  Twd Wldlg, dkbaais. Jaglad md d ct badtuss d g ijad Fak-ijk Duitslad. ok ps ij d eU t bg a stabilitit i

  ost-eupa a d al a t cm-muism, id ja tactig.

  I l actis klk d datt pjct-eupa mmtl izwaa w kt d d scul-dcisis d cmisc ma-lais, maa k dat d pijs d-stpt dat t d mit waad ism d t gaa. ht nblcmitt eupa blagijk bd-scap gstuud dat is dat d eu-ps Ui its kstbaas is, watt waad is m t kst, t wlzij a d bugs

  t wlzij a d wld, luiddbijbld d acti a Js Ma-ul Bas, psidt a d eu-ps Cmmissi.

  ok i ndlad wa d -actis wgd blij ast.Pmi Mak rutt md t pactig kig a d isti-sc l a d eups Ui d, iligid dmcati. 67

  Jaa a d Twd Wldlg islg tuss eU-lad dk-baa gwd.

  D eU was bij d bkmaks a d ait d pijs.ok wd blggs di acti wa- tijds d Aabisc Lt alspttil wiaas gmd.

  D nblpijs d vd isd mst pstigiuz dspijs

  t wld. vig jaa wd di-

  uw dscid ustijd uwct. edwiaas zij d Cis Liu Xiab(2010), psidt obama (2009) ud-icpsidt G (2007).

  Al d l wk wd d tnblcmit nblpijswiaasbkdgmaakt. Maadag wdt dlaatst wiaa bkd; da wdtduidlijk wi d nblpijs d

  ecmi kijgt.

  Blgisc dua

  dscpt 8000

  kil ck

  hllywd ladt

  p Cuaa

  pams slaflm

  ht amiliga

  zg auit

  t buitlad

  Nobelprijs voor Vrede naar EU

  PAG 2 PAG 5 PAG 8

  Js Maul Bas tagt blmtj a d ns ambassadu. (Ft: ePA)

  Zatdag 13 ktb 2012 1 jaagag, 13 I www.dutcabad.l

  Spaa t miliu. Bkijk d

  Dutc Tims digitaal

  DIT WAS voorheen De

  WereLDKrAnT

  I d lp a dctd mtd bwlkig

  t. Dz buitkk i dmiddag d t lad i daa kmt k w. D middagtmpatuuwdt g 12 gad d wid is matig zuidst.

  Bui w

  Hackers dreigen met cyberaanval

  http://www.dutchabroad.nl/word-abonnee/http://www.dutchabroad.nl/word-abonnee/http://www.rnw.nl/nederlands/article/wereldexpat-magazinehttp://www.rnw.nl/nederlands/article/wereldexpat-magazinehttp://www.rnw.nl/nederlands/article/wereldexpat-magazinehttp://www.rnw.nl/nederlands/article/wereldexpat-magazinehttp://www.rnw.nl/nederlands/article/wereldexpat-magazinehttp://www.rnw.nl/nederlands/article/wereldexpat-magazine
 • 7/31/2019 Dutch Times 20121013

  2/8

  2BINNENLANDZATERDAG 13 OKTOBER 22

  D Blgisc dua t id a a Atwp -cdagst a 8000 kil ccagdaa. D dugs mt waada g 280 milj u wa- bstmd ndlad. Dnatial rcc t disdagi s lad ij ma aagu-d, aldus t opbaa Miisti.D dugs zij maadag aagk-m i Atwp zat aabd a actscip uit ecua-d. D dugs wa stpt i

  ctai mt baa. Bij c-

  tl blk dat bija 7000 ct-kig pakktt d d baalag. ht ttaalgwict was 8032kil. D ctai, di was bstmd bdij i Ztm,kwam disdagmiddag aa pt rttdams idustitiSpaas Pld. ht taspt wdglgd d d pliti. Di ildd cauu, 46-jaig Blg, i ma aa di d ctaiuitlaadd. Zij zij ijdag g-lid aa d ct-cmmissais i

  rttdam. D natial rc-

  c gaat d dzk daa d uitidlijk bstmmig,d aciig d pdactg-s a d dugspatij.

  vlgs d autitit is td p a gtst agst iti eupa d gtst agsti ndlad Blgi. D staat-

  waad zu g g zij g-wst, mdlijk m da al miljad u. I ndlad w-d d gt agst gdaa,maa di kwam it i d buuta dz patij. I vlissig wdaa t bgi a dz uw s4000 kil ck dscpt, i rt-tdam i 2005 g 4600 kil.D rttdams ditui Blijdpt d 20.000 kil baa gk-g di did als dkladig ad ck. Gist wd k bkdgmaakt dat 37-jaig ecua-

  diaas uw maadag tijds

  duactl p Sciplis aagud, mdat z 16 kilcca bij zic ad. D passagiwas akmstig uit Guayaquil zu diz aa Fakut. Duw mt g 14 dag ast zit-t. D cca t gscattstaatwaad a 650.000 u.

  2

  Tw ud zij ld.mdlijk adat z zalmadd ggt di bsmtwas mt d salmllabact-

  i. ht rIvM zit bij d twstgall mglijkbad mt d bacti di izalm a abikat Fpp uithadwijk is aagt. Ttu t zij i ndlad zk550 ms zik gwdd d bsmtt gktzalm.

  noS-camama rl rkk

  t d Sta Stimas Pijs2012 gkg. D 40-jaigcamama kijgt d pijs ptag di ij tJuaal maakt i Syi. D

  juy idt d iuwsptaguitgspk glaagd.

  02

  Gigantische partijcocane onderschept

  op d bdm a d abij t oijssls Kamp is scpswak tdkt. Aclgsluit it uit dat t m t waka 14-uws kgg gaat, zilscip dat i d tijd a d

  hazstd wd gbuikt, aldusrijkswatstaat. rijkswatstaat isbij Kamp bzig mt wk t aalgg a -gul lags d IJssl i t kad at iiuimigspgamma.ht wak ligt t buit d uidigaagul a d IJssl bij d igaga d a a Kamp. Disdagzull dwataclg ddst ispct m ast t stl-l t iddaad m kgg

  gaat. I ndlad zij all bijt dglgg a d Flpl-ds d kl st a kg-g gd. ht wak dat bij

  Kamp is aagt zu i uit-zdlijk gd staat zij. rijkswa-tstaat spkt a mglijkwldtdkkig.

  Takpslagbdij odll irttdam t iuw g-dlt a t bdij stilglgd.vlgs rTv rijmd bb i-spctidist aglp dagtktkmig gcstatd bijt gdlt odll Maitim. htwk bij dit ddl is daapstpgzt. e wdd aodll bstigt dat t Maitim-gdlt buit gbuik is gstld,

  maa lgs m staat di llcati i d mttball. Dstig wdt al ja all ggbuikt t pmp at scip aa t ad, it pslag, zgt ij. e lpwl lidig, maa d wdt

  d tmial it gbuikt.oigs zij d pblm

  bij takpslagbdij odll rt-tdam it tkd dad isicll bdij i dgi rttdam-rijmd. Datstaat i tw dzk di dpici Zuid-hllad t uitg-bact. D appt zij gmaaktawg icidt aglp jaabij odll. D ns dmig

  t t bdij t d zwaduk a d autitit stilglgd.Tijds d ispctis a taks blus- klsystm bij 12 b-dij zij g tdig g-cstatd di acuut gaa d mgig pl.

  Scheepswrak gevonden in de IJssel

  Gedeelte Odjfell stilgelegd

  D pijs a pasptgaat lgd jaa mg.Gmt gaa lgd jaamaximaal 50,35 u ag paspt; u is datg 48,73. Sids jui dit jaa

  mt kid aa 14jaa ig idtititskaatbb. Kid bd diltijd btal 30 u di kaat.

  Baa? n, kils ccai. (Ft: AnP)

  Beter geen ministerBuitenlandse Handel

  vicpmi Maxim vagzu t g gd id idals t iuw kabit kmt mt apat miist a Buit-lads hadl di pst d-bgt bij Buitlads Zak.vlgs vag mt buit-lads adl d d miista ecmisc Zak blijall ka staatssctaiszic tm. Glt pt it dat w i ndlad lgld di mt xpt, mt miist a ecmiscZak zic bzig ud mtd buitlads adl. ht zumd zij als j daa apatmiist bt.

  Kamp, mt ud scp, maa it z ud als t gd scip. (Ft: AnP)

  Cameraman Rekkokrijgt Storimans Prijs

  Paspoort wordt eenstukje duurder

  Twee doden na etenvan besmette zalm

 • 7/31/2019 Dutch Times 20121013

  3/8

  3BUITENLANDZATERDAG 13 OKTOBER

  D

  I t kt...

  3

  I t kt...

  I Ptsdam, bij Blij, bbgist m da tiduizdms u uis mtlat a d dst a bm uit d Twd Wld-

  lg. D bm a 250 kil wdgd i d tui a wuis. Tal a mwdmst u uis uit. Gmid-dld wdt i Ptsdam m dmaad zwa WoII-bmtdkt.

  3

  I t kt...

  3

  I t kt...

  3

  I t kt...

  3

  dacti Dutc Tims

  ht Japas gibdijTpc t t st tg-g dat d kamp a a-dal jaa gld t kmwas gwst. Tpc wist dat iligidsisics wa, maa zagt l gati ct bij dplssig daaa. Z d Tpcaagscpt iligidsmaat-gl t duu was t bdijbag dat z zud lid tt a-tikptst. Sids d amp mtd kctal a Fukusima

  t Tpc gt acil pbl-m. ht bdij mt miljad

  aa scadgdig bta-l t ad kctalsmt sluit. ok mt t b-dij d du tmatlig a tcmplx i Fukusima btal.

  D kctal Fukusima It d a Tki wd p 11maat 2011 spld d tsuami. D klig il uit, waa-d splijtststa gdltlijksmlt. na ks xplsis bad aakt d wijd mgigadiacti bsmt. ht gbid is

  mglijk titall ja -bwbaa.

  Kernramp in Japanwas te voorkomen

  I t kt...

  03

  D spacsuttl edau isbzig aa zij alllaatst is, dd stat a Ls Agls. htuimt wdt a t ita-tial ligld aa zij idb-stmmig gslpt: t Caliia

  Scic Ct. D tct dwg aa t musum aa d ada t ctum a Ls Aglsduut tw dag. Z ddtscuws zag d suttlgist g zspgag a-a t ligld aa d it bg.

  v d tct a 19 kilmtd d stad zij z 400 bmgkapt m uimt t mak t uimt. ht Caliia Sci-c Ct zgt dat duizd

  bm tugkm.edau kwam p 21 sp-

  tmb aa p d lucta aLs Agls, a is aa Cap

  Caaal i tw tapps p dug a Big 747. ht uim-tligtuig maakt luct a1992 tt mt 2011.

  Kabinet steunt Yad

  Vashem in Jeruzalem

  ht kabit lpt t Isalischlcaustmumt Yad vasmmt t digitaal pslaa algsdcumt. Staats-sctais vlduijz a Zattkt daa 100.000 u uit.Yad vasm i Juzalm bstaatuit d m musum biblitk. ht bt d

  gtuigiss di zij igdidm aaaag t dstu d titl rctaadig dd lk. Dat is titl it-Jd, di u l p tspl bb gzt d Jd tdd. ruim 5000 ndladsdag di titl.

  Somalische piratenveroordeeld in Rdam

  D ctbak i rttdam tg Smalisc piat clsta- a 4,5 jaa pglgd. vlgsd cts zij d masculdig aa z. D Smalisadd Iaas isssscipgkaapt. T maiis a d h.Ms. Tmp t scip wild ct-l, pd d Smalis tuu. Bij t uugct kwamtw piat m t l aak-t zs gwd. ht oM wild

  dat d ma k dldzud wd pgig ttmd. D ctbak zgt dat itka wd astgstld wi a dpiat t gsct spkt daam ij a pgig ttmd.

  Kroonjuwelen Ashantikoning gestolen

  I nwg zij d kju-wl a d Asati kiggstl. D k mt d sia-d wd gstl uit t tla kig otumu osi Tutu IIi osl. D Gas kig is iosl zaktp tussAikaas ns bdij.D k zu uit d lbby a ttl zij tmd. D plitiwt g it wi d distal tgplgd, maa zgt dat gd

  bld a d dad zij. Dkig gbuikt d juwl tijdszij cmil plictig.otumu osi Tutu II is sids 1999d st a d Asati. hij is blagijk lid d gtsttisc gp i Gaa.

  Spaceshuttle door straten Los Angeles

  I t kt...

  nabstaad a d bm-aaslag p Bali bbmgdaa aa d-kigsbijkmst i Idsi.ht was gist ti jaa

  gld dat ld a d t-ugp Jmaa Islamiyazic pbliz bij tw duk-bzct uitgaasglg-d. 202 Ms kwam m,d wi i ndlads.

  Dmstat zid t al lag; d kamp i Japa was t km. (Ft: ePA)

  Syrische leger lijdtzware verliezen

  ht Syisc lg t dzwaast liz p daggld sids t bgi ad pstad tg psidtAssad. Bij gct wd87 militai gdd, zgt t

  Syisc obsatium d Msct. okkwam z 60 bll z 60 bugs m t l.

  Iws a Ls Agls bkijk t bi jzd scuwspl. (Ft: ePA)

  Slachtoffers aanslagop Bali herdacht

  Evacuatie Potsdamom oorlogsbom

 • 7/31/2019 Dutch Times 20121013

  4/8

  4ZATERDAG 13 OKTOBER

  Het Nederlandselftal heeft ook de derdekwalifcatiewedstrijd opweg naar het WK in winst

  omgezet. De ploeg boekteeen magere zege op hetzwakke Andorra: 3-0.

  4SPORT

  Bi kwati std tndlads ltal al mt 2-0 d dlput a raal a dvaat Klaas-Ja hutlaa, maadaaa stkt d pducti. Alldbutat rub Scak wist kta ust g t sc. oaj wd i gp D a Tukij (2-0) hgaij (4-1).

  oaj lk al sl mt t

  d bij d uitwdstijd a dis-dag bij rmi, dat a d kappzg bij Tukij (0-1) a di dulss zd putlis is.

  Bdscac Luis a Gaald d uitslag tg Ada wataa d kaig kat. ht was its twiig. va ad ik al gzgd datt it z gmakklijk wd-stijd zu wd. Dat is gblk.D tgalld sc was wlklaabaa, d va Gaal. Allspls a d tgstad b-b l ad gwkt.

  Rabobank blijft

  ploeg sponsoren

  hd spsig hlCilaad a rabbak is g-sckt d iud a tUsada-appt Lac Am-stg. Tglijk zit z alsgg d d aciig a dwilplg stp t ztt. htzij gall uit t ld, tmt u it gbu atuulijk,

  zi Cilaad. W gaa u it a17 jaa ps stpp.

  Politie Hillsborough

  wordt onderzocht

  e kmt iuw dzk,spciaal aa t ptd a dBits pliti bij d hillsbug-amp i 1989. Bij d amp kwa-m 96 as a FC Liplm t l. D pliti ga alsl t ct suppts dsculd a d gbutiss.

  I appt dat ig maadsc, wd bstigd dat dulpdist dstijds t taag a-gd lat mt klaigdaa sjmld. nu wdtdzct agt kuwd lgd ddslag.

  Rusland wint thuis

  van Portugal

  ruslad is i WK-kwalicatigpF aa kp gkm dakzij auwlijks did 1-0 tuisz-g p Ptugal. Ptugal pd

  stk, maa ruslad kwam al slp spg. Adj Kzjakkg ij dgag a miss p t Ptugs mid-dld. Ptugal was l stk kg gd kas, maa kdi it zil.

  Davids wordt speler

  n coach van Barnet

  edga Daids kt piuwtug p t ld. Bat FC, ddklass uit eglad, td ud-itatial als spl/cac wt t stikk. D 39-ja-ig Daids maakt i 2010 alss cmback als spl bijCystal Palac.

  Bij Bat gaat ij samw-

  k mt d uidig cac Makrbs. Daids is a pla bitw wk k als spl Bat i acti t km. hk-ksluit Bat stkt ziclags k al mt Cllis J.

  Tudictu Cistia Pud-mm is p tg m d z- tuwiig a LacAmstg aa ad t g. vlgs t Amikaasatidpigbuau Usada was dAmikaas d spil i tgtst dpigscadaal i disti a d spt. W kuit scillig blij wat

  t Usada dz wk aa buitt gbact. e is iti-gd bld gsctst, aldus Pud-mm. ed ptd k dFas wilbd m dwiig a Amstgit aa d umms tw t twijz. Al di s zij al s

  gmd bij dpigzaak daa gscst.

  ht lgd slact id dpigzaak is Ja Buyl.D radiSack-wilplg tm als plglid tslag. Zijtk is gwst m d kalmt d csi bi t tamt ada, aldus d plg i psklaig. I t Usada-

  dssi wd Buyl gztals dlspl i t d-pigtwk d d zudig

  Tu-wiaa. radiSack ad d-ddag klaad it aast twill adl, maa zag zic gis-t dus gdzaakt m d Blgt tslaa.

  ht zu misdaad zij als

  Cistia rald dit jaa itd gud bal kijgt. Cac JsMui a ral Madid t ditgzgd. D Ptugs tai a-gd p d uitspak a zijcllga Tit vilaa a Bacla,di zij spl Lil Mssi bstm-

  pld als wg d bst spli d wld. Mui: Als imadi dzld ucti als ik tg mijzgt: mij spl is d bst a d

  wld, da mt ik zgg: dia mij is it gb i Madia,ij is gb p Mas. hij it dbst a dz plat, ij is dbst a t uisum. ht zu misdaad zij als rald dgud bal it zu wi.

  Magere zege Nederlands elftal op Andorra

  Zeges Armstrong niet naar ander

  Ronaldo moet degouden bal winnen

  04

  Bdscac Luis a Gaal wisslt raal a d vaat i d wdstijd tg Ada. (Ft: AnP)

 • 7/31/2019 Dutch Times 20121013

  5/8

  05ECONOMIE & THEMAZATERDAG 13 OKTOBER

  ht aatal uisiga datmit t d yptkkstt btal, stijgt i ap tmp. Ci-ca 72.367 wigbzitts bbmmtl mit m u yp-tk t btal, stijgig abija 10.000 sids d stat a t

  jaa, blijkt uit cijs a t BuauKdit rgistati (BKr).

  BKr wact dat t aataluisiga mt stig bta-ligspblm p d yptkaa t id a dit jaa uitkmtp g 76.000, tam

  a dik 20 pct. D d da-ld uizpijz staa stdsm uiz d wat. Datbtkt dat d waad a dwig lag is da d yptk,waad stsculd blijtbij kp a d wig.

  D pblm mt msdi i d sculd zitt, mal ja t. D mst btaligs-actstad d zic lgsBsc bij d blastigdist,utsbdij, wigcpatis ziktkstzkaas.

  30 Miljoen mensenwerkloos door crisis

  Sids t bgi a d aci-l cisis zij wldwijd 30 mil-

  j m ms zd baa.Dat stlt Guy ryd, dictu-

  gaal a d ItatialAbidsgaisati (IAo). ok zijbija m da 40 milj msgstpt mt t zk aa baa. D cijs km midd it stds gt wdd dbat d sultat a d gt-scalig bzuiigig, al ieupa. I smmig lad is tpctag wklz daadpglp tt 25 pct. Wld-wijd zij u z 200 milj m-s wkls. og dda is jg da 25 jaa.

  Steden: kanslozenniet meer in WSW

  D i gt std (G4) wil-l d scial wkziigmdis. D Wt ScialWkziig (WSW) zu al-l tgaklijk mt zij abidsgadicapt di kasmak m uitidlijk aa g-w baa t km. vlgs dhaags wtud hk Kl is -g d lt a d ms di

  d WSW istm, it i staat mbij guli wkg aa dslag t gaa.

  Duitsland verlaagtverwachting 2013

  D Duits gig gaat dgiwactig lgd

  jaa fik aa bd bijstll.Dat mldt d Duits kat ha-dlsblatt. D wactig d gi dit jaa zull juistwd gd. Kmd wkmaakt d Duits id d jg-st gipgss bkd. vl-gs d kat zal d wactig lgd jaa wd gstldp 1 pct, twijl d wactig gi a 1,6pct wd agg. ok

  dit jaa wact Blij lgshadlsblatt waascijlijk gi a 1 pct.

  BKR: meer problemen

  bij betalen hypotheek

  Film over Curaaose slavenleider Tula in de maak

  hllywdst Day Gl splt Tula. (Ft: Ba Mdt)

  Stds m uisiga km i d pblm mt u yptk. (Ft: AnP)

  Het verhaal van sla-venleider Tula kende hijnog niet, maar Curaao ishem niet onbekend. DannyGlover (66) is honkballief-hebber en fan van de be-kendste Curaaonaar in de

  Verenigde Staten, Andruw

  Jones. De Amerikaanse ac-teur is de komende tweeweken op het eiland omopnames te maken voor despeelflm Tula, the Revolt.

  Gl, bkd a hllywd-lms als Ltal Wap TCl Pupl is d gtst aamdi msplt i d lm. D nd-lads/Cuaas pduc Dlpa Stapl idt t l m mt m t mg wk.

  Tula, t rlt mt lgd jaait all i ndlad eg-lad gdistibud wd maak i d vigd Stat. MtDay i d cast wdt dat stukmakklijk , zgt va Stapl.

  Tula is p Cuaa lg-daisc guu. hij lidd i 1795

  pstad a sla, di pts-td tg d slct l- wkmstadigd p d pla-tags. na paa wk wd Tulapgpakt d d ndladsmactbbs gxcutd.

  Gl wd mt ggpd t scipt. Bdi ad ij

  uig ws m i d adaga zij cai g its a dwld t zi. ng blagijk iszij bdid mt t tmaslaij d stijd ijid.D md a mij gtad is

  gb i 1852, als slaa. Zij tmij i aa am gud, tik adal jaa ud was. Z dict-bij is t dus g, zgt Gl.

  Itatial cast

  Pduc cimatgaa vaStapl ka t iglijk it gl-. vi jaa adat ij mt md-pduc J Litjs d stidtjs d lm bspak, staat u aaspkd itati-al cast i Cuaa. naast DayGl spl k J Kabb,Dk d Lit hitt Tl m.

  ok actus actics at ilad wk m aa Tula.D lm gaat i apil mi lgd

  jaa i pmi. I 2013 is t 150

  jaa gld dat d slaij wdagscat.

  M imati lm is tid p www.s.l

  Beurzen

  AEX 327,95 -0,49%

  Dow 13.328,85 +0,02%

  Nasdaq 3.044,11 -0,17%

  S&P 500 1.428,59 -0,30%

  Nikkei gesloten

  1 = US$ 1,465

  http://nos.nl/artikel/428435-.htmlhttp://nos.nl/artikel/428435-.html
 • 7/31/2019 Dutch Times 20121013

  6/8

  300 Jaar oud galjoengevonden bij Sicili

  e gpj Italia t it zad p d zbdm lak d kust a t uitst zuidsta Sicili Spaas galj g-d dat lgs d ids i

  blud gd staat kt.D ids zij gpj gs-wact di buit disttijd aat duik wa.

  est d z bij Cap Pas-s ka i t zad lgs stds m a tmdlijk i 1718 tijds zslag gzk scip. ht is bui-tgw, lgs d cmma-dat a dS iciliaas gswact,kll Cstaz Ciapii, watt scip is lmaal l. ht is t a di uw gld.

  vlgs Ciapii is g it bsl-t wat mt t scpswakgaat gbu.

  D duiks a d gswactwd d m igzt bijdzk aa d dgag abt mt luctlig di aaItali pb t a.

  606REIZENZATERDAG 13 OKTOBER

  Plotselinge sneeuwval overvalt Australi

  Transavia richt zichmeer op Eindhoven

  Een van de twee oudsteecoducten van Nederlandgaat aanstaande zaterdageven open voor het pu-bliek. Het gaat om Terlet,aan de A50 tussen Arnhemen Apeldoorn. Tussen 11.00

  en 15.00 uur zijn bezoekerswelkom op delen die an-ders alleen voor dieren be-doeld zijn.

  ht cduct wd 25 jaa gl-

  d gpd, sam mt t -dp glg wildiaduct Wsth. D bgid bug di wd bdact t slwg wd aaglgd tussAm Apld. Tg daalg was l zt a atuu-

  bscms. D t wildiaductbl t mglijk di ma d kat a d vluw aad ad t lp.

  Bswacts g adaaguitlg bijbld dl-

  Oudste wildviaduct paar uur open voor mensen

  Tasaia stigt aa kmdjaa tuisbasis p eid-

  Aipt statit daa diligtuig. Mglijk km daalat g tw tstll bij. Datscijt t eids Dagblad.

  Tasaia wact aa 201330 pct m passagis aaeid Aipt t ,al aa ppulai akatib-stmmig. D plaatsig ad ligtuig zu wk pl m da 100 ms. Zwd dls gplaatst aScipl rttdam Aipt, zgt

  Tasaia-dictu Bam Gb p

  d wbsit a t dagblad. ok zal cabipsl wd gw- i d gi Zuidst-Babat.

  D uzpada di i sptm-b wd gb i d ditui

  a Wasigt zs dag latsti, kwam m t l d lzikt. Dat t d dituia d Amikaas stad bkd-gmaakt. ht AD scijt .

  Padas zij bdigd di-st t ba a padas igagscap gbut zld. ICia l i t wild g 1.600stuks twijl wldwijd 300 igagscap l. Gagpadas plat zic ct lmilijk t. D 14-jaig pada-md is d Cia aa d vS uit-

  gld. D gbt zgd l ugd, maa t jg ddt it.

  Tonny Dubbelman stuurde ons deze foto, gemaakt tijdens

  een reis door Malawi. Deze man is op weg naar de marktom zijn handgemaakte manden te verkopen, schrijft Tonny.Mail uw fotos [email protected]

  Panda in Washingtondood door leverziekte

  ok d kags wd ast d d pltslig suw. (Ft: ePA)

  Zeldzame sneeuwvalheeft in Australi geleid tot

  een verkeerschaos. Meerdan 300 mensen stranddenin hun autos bij de BlueMountains.

  I d Blu Mutais zij dtmpatu gdaald tt d 0

  gad. D d kud wid ltt lkaal aa als mi 10. D ba

  wsmstadigd zwasuwal zg wgaslui-tig mak t mglijk tik m t ijd. opsmmig plaats zals Guyais m da ijti ctimtsuw gall.

  Als glg a uw z ad wid, zij i Sydy -dist gauld.

  Sneeuwpret

  Tc bb l bwsa d Blu Mutais k plziaa t kud w. ht is t dik-st pak dat w i 10 jaa bbgad. Ik b g ski, maa ikb a tuigd dat ik p kaski, tlt D McGg, lid ad Blu Mutais City Cucil.

  ok d kid is dsuw gt st. vlgsactu rys Muld kwam all

  kid uit d buut aa bui-t zda z d suw zag. Zbg t spl buwdsuwppp. ht is gwgk. ht zit uit als bdp.Mij dct git l g. ht isd st k dat z suw zit.

  t, mats agdiss tcduct gbuik. ok is sputct kid. B-di ku lps s ctds bijzspkmst saai-jgg t cduct.

  ok tw ad cduct

  zij pgstld, d Jac. P. Tijss d A12 d huulsst d A28. I ttaal zij uim twitigwildiaduct i ndlad. o-dzk bwijst dat gt kliwild d cduct lp gbuikt.

  Groeten uit Malawi

  mailto:reacties%40dutchabroad.nl?subject=mailto:reacties%40dutchabroad.nl?subject=http://www.flickr.com/photos/32814074@N00/213331783/sizes/m/in/photostream/mailto:reacties%40dutchabroad.nl?subject=
 • 7/31/2019 Dutch Times 20121013

  7/8

  07SERVICEZATERDAG 13 OKTOBER

  08:35 NOS Journaal08:55 Weerbericht

  09:00 Strictly Come Dancing10:20 Nieuwsuur11:15 Weerbericht Amerika en

  Cariben11:20 Pauw & Witteman12:10 Terzake12:55 Iedereen beroemd13:00 VRT Journaal13:35 Een wereld op zee14:00 De laatste ronde14:55 Metropolis15:25 Erica op reis16:05 NOS Journaal16:10 Sesamstraat16:40 Dip & Dap16:45 KRO Kindertijd16:46 Devi Maya kleit

  16:49 Martin morning17:01 De post17:03 Veters strikken? Zo kan

  het ook17:04 Anton17:10 SchoolTV-weekjournaal17:40 De sterrenparade18:15 Groenland18:35 EenVandaag19:00 NOS Sportjournaal19:10 VRT Journaal19:45 Vlaanderen vakantieland20:30 NOS Journaal20:50 Weerbericht20:55 Telefilm: Black out22:20 Nieuwsuur

  22:50 Weerbericht Amerika enCariben22:55 NOS De hand van Claus23:35 Koefnoen07:15

  VRT Journaal

  00:00 NOS Studio Sport00:30 Iedereen beroemd

  01:00 VRT Journaal

  01:35 Een wereld op zee

  02:00 De laatste ronde02:55 Metropolis

  03:25 Erica op reis

  04:05 NOS Journaal

  04:10 Sesamstraat04:40 Dip & Dap

  04:45 KRO Kindertijd

  04:46 Devi Maya kleit04:49 Martin morning05:01 De post

  05:03 Veters strikken? Zo kan

  het ook

  Onderstaand de

  Nederlandse tijden.

  Voor de gids in een

  andere tijdzone zie:

  www.bvn.tv

  Oplossing puzzel:

  Kwarktaart

  http://www.bvn.nl/
 • 7/31/2019 Dutch Times 20121013

  8/8

  Colofon

  Dutch Times is een digitale krant in

  PDF-formaat voor Nederlanders in het

  buitenland. uitgegeven door Dutchabroad.

  nl BV.

  Hoofdredactie:Thomas ArtsRedactie: Jorge Munoz Ortiz, Marnix Quee,

  Hans van den Berge, Benno de Jongh,

  Ana Karadarevic, Judith Popken en Tom

  Onsman.

  Vormgeving:Allset Rotterdam

  08ACHTERGRONDZATERDAG 13 OKTOBER

  Terug in Nederland en opbezoek gaan bij het graf vaneen overleden familielidmaar dan is onverwachtshet graf er niet meer. Datgebeurt met enige regel-maat, weet Willem van derPutten van de StichtingGrafzorg Nederland. Volgensde wet in Nederland kan eengraf onder bepaalde voor-waarden geruimd worden,ook voordat het termijn is

  verstreken.

  hi zij l ms zic itbwust a, zgt va d Putt,ok als btaald is lagtmij zls uwig ka ditgbu. I d kli ltttjsa bija id ndlads b-gaaplaats is mld dat gaaltijd p aam a ctb-bd mt staa dudmt wd. Z it, da ka tga all wd klaad guimd wd. vlgs d wtmag ga k wd guimdwa t stk waalsd is.

  Dk daabij it aa wat ms pd st agbk kj,maa wl aa gamumtdat is igzakt gbk.

  ht is lgs va d Putt i -st istati blagijk m t wtp wis aam ga staat. P-blm tstaa bijbld alsd ctbbd lijdt. ebgaaplaats gaat st altijd pzk aa amilild; daa zij zzguldig i. Maa als imadt id is wa ab-staad it d zg t ga

  p zic mt, mag t a jaawijd wd.

  Hulp

  Dit ka dus pblm pl- ndlads i tbuitlad als bgaaplaats it ka id mdat zt wg w m t ga tzg. hibij ka d StictigGazg ndlad ulp bid.Zij ku ctbbd wda ga z t b -m. D ct a gaku d aa lgd wd z ka zg dat mu-mt wd gpad. euitkmst d ndlad dit wg wt m zij aa a-miliga t ku dud.

  Gazg ndlad bt uz 4.000 ga i ndlad m da 50 ga a ndla-ds i t buitlad. Als ik p a-kati ga i Itali, da stp ik smsbij bgaaplaatsj i Zwits-

  lad aa d Lag Maggi . Daa isd laatst ustplaats a nd-lads uw. haa ma a id tactig, di daa g wt, zalit aast aa wd bga.omdat z g kid bb,bb z t b a t gabij d stictig glgd.Mmtl zgt d stictigall ga i eupa, am-lijk Blgi, Fakijk Duitslad,maa z bb d kis m datal t wld t d. Als wmaa mt d dsbtd c-tactps a bgaaplaats

  i t Fas, egls Duits kucmmuic.

  Familie

  Gazg ndlad t zic ja-lag gspcialisd i gazg dat blijkt it bdig t zij.Zls bi ndlad scilltm glgig p gi.Spaakwaig ku smsslijk situatis zak. Zis uuga i gi t-zld als amiliga, maa i

  ad gi wdt imad iz uuga juist mt mdgplaatst is t it mglijk m amililid bij t plaats.

  Gazg ndlad t gwistgmk staat p m

  ms di ag bb i-mati t g. Dat ddk dam di li aimwil blij. Zij wt al 25 jaa iZwitslad aa ma is i amiliga i ndlad bga.

  T t lk zij pblm gig

  kijg mt t dud a a-miliga i ndlad, t zctact pgm mt d stic-tig. Z ga gd imati dd dat p pttig ma-i. Zij was t di Dutc Abadws p t bstaa a Stictig

  Gazg ndlad i d p datzij ad k a dist ka zij.Uitidlijk t z bi damili ad plssig g-d d stictig p tict m d amiliga t -dud. oit zal z, u bija 80

  jaa, wl aast aa ma i nd-lad bga wd. Tt di tijdgit z a aa l i Zwits-lad.

  Wi wil wt wi ctbbdis a ga i ndlad, mtctact pm mt d gm-

  t waa t ga staat, adist vad Putt. v m imati gabzgig kut u tctp www.gazg.l www.uit-aat.l/itk/t-ga.

  Familiegraf verzorgen

  vanuit het buitenlandD vassa Dij

  All patij aapakk

  di btkk wa bijd slaadl.

  ok smmig klulig

  wa slaud.

  Gt a d Bg agt pt atikl slaij. Ikb a mig dat t kamp-Spg d spijk lmaal misslaat. D ct sculdig d slaij slaadl ismijs izis d ms-kat-lik kk di p cat dAikaas blkig als itglijkwaadig klaad zd Ptugz Spajaa-d ijbi ga m uklis a iuw wk-

  ms t zi. vd was g slaadl mglijkzd dstuig a dAikaas lkal mactb-bs, di zic maa al t gaaga u maktwaa tddtg gpast gdig. Als

  j d wilt aapakk, mtj d st k mm. Dusbgi bij t bgi maaks paatj mt d paus d vaticaas bak m tzi z aa d basis kluwill bk.

  okk t h scijt tzld dwp: ewdt it tld dat dl a d slaudszl zwat gklud was, lal slaactgdbzat bij u ijw-dig slaud wd. Dgscidis zit dus wat gu-acd i lkaa is itlut zwat/wit-aal.e bld was slaadi msttimmma was.

  Bij zij maumissi (idiidu-l ijlatig a sla tijdsd slaijpid) tigij d aam Willm vlijtma. I1863 was ij igaa a aamsbdij bzat ij twitigtal sla di alstimmma wkt. v tlis a dz sla wddz x-slaa gd.

  Als dacti will w ws iuw dwpaazwgl. vijdag wd

  bkd dat d nblpijs d vd wdt tgkdaa d eups Ui. Is dattct, wt u btwiaa?

  [email protected]

  M imati, klik i >

  e bgaaplaats i Liddp. (Ft: fick / dbs-y)

  http://www.grafzorg.nl/http://www.grafzorg.nl/http://www.grafzorg.nl/http://www.uitvaart.nl/infotheek/het-grafhttp://www.uitvaart.nl/infotheek/het-grafhttp://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31&id_site=154http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31&id_site=154mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:re?subject=mailto:reacties%40dutchabroad.nl?subject=http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31&id_site=154http://www.flickr.com/photos/debbcollins/http://www.flickr.com/photos/debbcollins/http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31&id_site=154mailto:reacties%40dutchabroad.nl?subject=mailto:re?subject=http://www.uitvaart.nl/infotheek/het-grafhttp://www.uitvaart.nl/infotheek/het-grafhttp://www.grafzorg.nl/