Dutch Times 20121013

download Dutch Times 20121013

of 8

 • date post

  04-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Dutch Times 20121013

 • 7/31/2019 Dutch Times 20121013

  1/8

  Maadag 17 sptmb 2012 7 jaagag, 1925 I www.dutcabad.l

  Spaa t miliu. Bkijk d

  Dutc Tims digitaal

  DIT WAS voorheen De

  WereLDKrAnT

  Maadag 17 sptmb 2012 7 jaagag, 1925 I www.dutcabad.l

  Spaa t miliu. Bkijk d

  Dutc Tims digitaal

  DIT WAS voorheen De

  WereLDKrAnT

  Bst lzs,

  hatlijk dak d l actisdi w bb gkg p dDutc Tims. ht gt m-

  dl ia is glukkig zpsiti.elk iuw stat gaat gzldmt idiss. Dat gldt k d Dutc Tims. D stdag add w t kamp mtmd wdabkig mt sms icsistt p-maak. ng it all kidziktzij lp, maa w zij adp wg.ok iudlijk zij w g lpbzig. D st blagijk -iuwig zag u gist p d ac-

  tpagia taa id ij-dag: d bscuwig a Aukja rsl, plitik cmmtata piiblad D G Amst-damm. Als g ad plaatst zijd plitik twikklig i n-dlad i pspcti. Btkk,scp bsd, maa bjc-ti.e ad blagijk btigis d tgig a Mastcad,visa Amica expss aa d albstaad btaalptis. Id,waa k t wld ka u

  abmt m. Mct td it zij glukt m u i tscij da zk w u mt gmaals t pb. Scij ui. W bb u dig!nams d dacti, Tmas Ats,hddactu Dutc Tims

  Maadag 17 sptmb 2012 7 jaagag, 1925 I www.dutcabad.l

  Spaa t miliu. Bkijk d

  Dutc Tims digitaal

  DIT WAS voorheen De

  WereLDKrAnT

  D acksgp Aymusdigt mt gt aaal p did ittpids. Daaal zu adaag mt plaats-id, p d m d stictigBi, KPn, Zigg, Tl2, UPC XS4All. op wbsit di d gpaak gbuikt staa als dlwit kd Twd Kam, d rijksid

  t miisti a Dsi.Aalidig d digdaaal is lgs Aymus dblkkad a d dwladsit TPiat Bay. D pids blkkd dwladsit a is ad ctbak i D haag.

  ht natiaal Cyb ScuityCtum (nCSC) a t miistia viligid Justiti mt ddigig sius. ht udt sidsdisdag ctact mt d bdigdbdij idsistllig.D makact is dubbld, zgtt nCSC. ok d pids bbmaatgl gt. Z zgg

  it wlk: w will acks itwijz mak da z al zij, zgt wdd a Tl2. hij -wact dat d acks l imatitglijk aa d wbsits a d p-ids d idsistlligstu.

  Maadag 17 sptmb 2012 7 jaagag, 1925 I www.dutcabad.l

  Spaa t miliu. Bkijk d

  Dutc Tims digitaal

  DIT WAS voorheen De

  WereLDKrAnT

  Maadag 17 sptmb 2012 7 jaagag, 1925 I www.dutcabad.l

  Spaa t miliu. Bkijk d

  Dutc Tims digitaal

  DIT WAS voorheen De

  WereLDKrAnT

  Maadag 17 sptmb 2012 7 jaagag, 1925 I www.dutcabad.l

  Spaa t miliu. Bkijk d

  Dutc Tims digitaal

  DIT WAS voorheen De

  WereLDKrAnT

  De Nobelprijs voor deVrede is gewonnen door de

  Europese Unie. Dat heefthet Nobelcomit in Oslo be-kendgemaakt.

  vlgs t nblcmit zgtd eups Ui al zstig jaa d dmcati. vzittJaglad zi dat lg i eupa,z dcia a t id a d

  Twd Wldlg, dkbaais. Jaglad md d ct badtuss d g ijad Fak-ijk Duitslad. ok ps ij d eU t bg a stabilitit i

  ost-eupa a d al a t cm-muism, id ja tactig.

  I l actis klk d datt pjct-eupa mmtl izwaa w kt d d scul-dcisis d cmisc ma-lais, maa k dat d pijs d-stpt dat t d mit waad ism d t gaa. ht nblcmitt eupa blagijk bd-scap gstuud dat is dat d eu-ps Ui its kstbaas is, watt waad is m t kst, t wlzij a d bugs

  t wlzij a d wld, luiddbijbld d acti a Js Ma-ul Bas, psidt a d eu-ps Cmmissi.

  ok i ndlad wa d -actis wgd blij ast.Pmi Mak rutt md t pactig kig a d isti-sc l a d eups Ui d, iligid dmcati. 67

  Jaa a d Twd Wldlg islg tuss eU-lad dk-baa gwd.

  D eU was bij d bkmaks a d ait d pijs.ok wd blggs di acti wa- tijds d Aabisc Lt alspttil wiaas gmd.

  D nblpijs d vd isd mst pstigiuz dspijs

  t wld. vig jaa wd di-

  uw dscid ustijd uwct. edwiaas zij d Cis Liu Xiab(2010), psidt obama (2009) ud-icpsidt G (2007).

  Al d l wk wd d tnblcmit nblpijswiaasbkdgmaakt. Maadag wdt dlaatst wiaa bkd; da wdtduidlijk wi d nblpijs d

  ecmi kijgt.

  Blgisc dua

  dscpt 8000

  kil ck

  hllywd ladt

  p Cuaa

  pams slaflm

  ht amiliga

  zg auit

  t buitlad

  Nobelprijs voor Vrede naar EU

  PAG 2 PAG 5 PAG 8

  Js Maul Bas tagt blmtj a d ns ambassadu. (Ft: ePA)

  Zatdag 13 ktb 2012 1 jaagag, 13 I www.dutcabad.l

  Spaa t miliu. Bkijk d

  Dutc Tims digitaal

  DIT WAS voorheen De

  WereLDKrAnT

  I d lp a dctd mtd bwlkig

  t. Dz buitkk i dmiddag d t lad i daa kmt k w. D middagtmpatuuwdt g 12 gad d wid is matig zuidst.

  Bui w

  Hackers dreigen met cyberaanval

  http://www.dutchabroad.nl/word-abonnee/http://www.dutchabroad.nl/word-abonnee/http://www.rnw.nl/nederlands/article/wereldexpat-magazinehttp://www.rnw.nl/nederlands/article/wereldexpat-magazinehttp://www.rnw.nl/nederlands/article/wereldexpat-magazinehttp://www.rnw.nl/nederlands/article/wereldexpat-magazinehttp://www.rnw.nl/nederlands/article/wereldexpat-magazinehttp://www.rnw.nl/nederlands/article/wereldexpat-magazine
 • 7/31/2019 Dutch Times 20121013

  2/8

  2BINNENLANDZATERDAG 13 OKTOBER 22

  D Blgisc dua t id a a Atwp -cdagst a 8000 kil ccagdaa. D dugs mt waada g 280 milj u wa- bstmd ndlad. Dnatial rcc t disdagi s lad ij ma aagu-d, aldus t opbaa Miisti.D dugs zij maadag aagk-m i Atwp zat aabd a actscip uit ecua-d. D dugs wa stpt i

  ctai mt baa. Bij c-

  tl blk dat bija 7000 ct-kig pakktt d d baalag. ht ttaalgwict was 8032kil. D ctai, di was bstmd bdij i Ztm,kwam disdagmiddag aa pt rttdams idustitiSpaas Pld. ht taspt wdglgd d d pliti. Di ildd cauu, 46-jaig Blg, i ma aa di d ctaiuitlaadd. Zij zij ijdag g-lid aa d ct-cmmissais i

  rttdam. D natial rc-

  c gaat d dzk daa d uitidlijk bstmmig,d aciig d pdactg-s a d dugspatij.

  vlgs d autitit is td p a gtst agst iti eupa d gtst agsti ndlad Blgi. D staat-

  waad zu g g zij g-wst, mdlijk m da al miljad u. I ndlad w-d d gt agst gdaa,maa di kwam it i d buuta dz patij. I vlissig wdaa t bgi a dz uw s4000 kil ck dscpt, i rt-tdam i 2005 g 4600 kil.D rttdams ditui Blijdpt d 20.000 kil baa gk-g di did als dkladig ad ck. Gist wd k bkdgmaakt dat 37-jaig ecua-

  diaas uw maadag tijds

  duactl p Sciplis aagud, mdat z 16 kilcca bij zic ad. D passagiwas akmstig uit Guayaquil zu diz aa Fakut. Duw mt g 14 dag ast zit-t. D cca t gscattstaatwaad a 650.000 u.

  2

  Tw ud zij ld.mdlijk adat z zalmadd ggt di bsmtwas mt d salmllabact-

  i. ht rIvM zit bij d twstgall mglijkbad mt d bacti di izalm a abikat Fpp uithadwijk is aagt. Ttu t zij i ndlad zk550 ms zik gwdd d bsmtt gktzalm.

  noS-camama rl rkk

  t d Sta Stimas Pijs2012 gkg. D 40-jaigcamama kijgt d pijs ptag di ij tJuaal maakt i Syi. D

  juy idt d iuwsptaguitgspk glaagd.

  02

  Gigantische partijcocane onderschept

  op d bdm a d abij t oijssls Kamp is scpswak tdkt. Aclgsluit it uit dat t m t waka 14-uws kgg gaat, zilscip dat i d tijd a d

  hazstd wd gbuikt, aldusrijkswatstaat. rijkswatstaat isbij Kamp bzig mt wk t aalgg a -gul lags d IJssl i t kad at iiuimigspgamma.ht wak ligt t buit d uidigaagul a d IJssl bij d igaga d a a Kamp. Disdagzull dwataclg ddst ispct m ast t stl-l t iddaad m kgg

  gaat. I ndlad zij all bijt dglgg a d Flpl-ds d kl st a kg-g gd. ht wak dat bij

  Kamp is aagt zu i uit-zdlijk gd staat zij. rijkswa-tstaat spkt a mglijkwldtdkkig.

  Takpslagbdij odll irttdam t iuw g-dlt a t bdij stilglgd.vlgs rTv rijmd bb i-spctidist aglp dagtktkmig gcstatd bijt gdlt odll Maitim. htwk bij dit ddl is daapstpgzt. e wdd aodll bstigt dat t Maitim-gdlt buit gbuik is gstld,

  maa lgs m staat di llcati i d mttball. Dstig wdt al ja all ggbuikt t pmp at scip aa t ad, it pslag, zgt ij. e lpwl lidig, maa d wdt

  d tmial it gbuikt.oigs zij d pblm

  bij takpslagbdij odll rt-tdam it tkd dad isicll bdij i dgi rttdam-rijmd. Datstaat i tw dzk di dpici Zuid-hllad t uitg-bact. D appt zij gmaaktawg icidt aglp jaabij odll. D ns dmig

  t t bdij t d zwaduk a d autitit stilglgd.Tijds d ispctis a taks blus- klsystm bij 12 b-dij zij g tdig g-cstatd di acuut gaa d mgig pl.

  Scheepswrak gevonden in de IJssel

  Gedeelte Odjfell stilgelegd

  D pijs a pasptgaat lgd jaa mg.Gmt gaa lgd jaamaximaal 50,35 u ag paspt; u is datg 48,73. Sids jui dit jaa

  mt kid aa 14jaa ig idtititskaatbb. Kid bd diltijd btal 30 u di kaat.

  Baa? n, kils ccai. (Ft: AnP)

  Beter geen ministerBuitenlandse Handel

  vicpmi Maxim vagzu t g gd id idals t iuw kabit kmt mt apat miist a Buit-lads hadl di pst d-bgt bij Buitlads Zak.vlgs vag mt buit-lads adl d d miista ecmisc Zak blijall ka staatssctaiszic tm. Glt pt it dat w i ndlad lgld di mt xpt, mt miist a ecmiscZak zic bzig ud mtd buitlads adl. ht zumd zij als j daa apatmiist bt.

  Kamp, mt ud scp, maa it z ud als t gd scip. (Ft: AnP)

  Cameraman Rekkokrijgt Storimans Prijs

  Paspoort wordt eenstukje duurder

  Twee doden na etenvan besmette zalm

 • 7/31/2019 Dutch Times 20121013

  3/8

  3BUITENLANDZATERDAG 13 OKTOBER

  D

  I t kt...

  3

  I t kt...

  I Ptsdam, bij Blij, bbgist m da tiduizdms u uis mtlat a d dst a bm uit d Twd Wld-

  lg. D bm a 250 kil wdgd i d tui a wuis. Tal a mwdmst u uis uit. Gmid-dld wdt i Ptsdam m dmaad zwa WoII-bmtdkt.

  3

  I t kt...

  3

  I t kt...

  3

  I t kt...

  3

  dacti Dutc Tims

  ht Japas gibdijTpc t t st tg-g dat d kamp a a-dal jaa gld t kmwas gwst. Tpc wist dat iligidsisics wa, maa zagt l gati ct bij dplssig daaa. Z d Tpcaagscpt iligidsmaat-gl t duu was t bdijbag dat z zud lid tt a-tikptst. Sids d amp mtd kctal a Fukusima

  t Tpc gt acil pbl-m. ht bdij mt miljad

  aa scadgdig bta-l t ad kctalsmt sluit. ok mt t b-dij d du tmatlig a tcmplx i Fukusima btal.

  D kctal Fukusima It d a Tki wd p 11maat 2011 spld d tsuami. D klig il uit, waa-d splijtststa gdltlijksmlt. na ks xplsis bad aakt d wijd mgigadiacti bsmt. ht gbid is

  mglijk titall ja -bwbaa.

  Kernramp in Japanwas te voorkomen

  I t kt...

  03

  D spacsuttl edau isbzig aa zij alllaatst is, dd stat a Ls Agls. htuimt wdt a t ita-tial ligld aa zij idb-stmmig gslpt: t Caliia

  Scic Ct. D tct dw