Dutch Dictionary

Click here to load reader

 • date post

  20-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  75
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Dutch Dictionary

 • Verkeersveiligheidstermen Nederlands-Engels en Engels-NederlandsStephen Harris & Anita van der Vorst

  D-99-6

 • VerkeersveiligheidstermenNederlands-Engels en Engels-NederlandsEen overzicht van verkeersveiligheids-, verkeers-, en algemeneonderzoekstermen

  D-99-6Stephen Harris & Anita van der VorstLeidschendam, 1999Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

 • Documentbeschrijving

  Rapportnummer: D-99-6Titel: Verkeersveiligheidstermen Nederlands-Engels en Engels-

  NederlandsOndertitel: Een overzicht van verkeersveiligheids-, verkeers-, en algemene

  onderzoekstermenAuteur(s): Stephen Harris & Anita van der Vorst

  Trefwoord(en): Dictionary, road safetyProjectinhoud: Dit rapport bevat een lijst met termen op het gebied van de

  verkeersveiligheid en verkeer en vervoer met een Engelstaligevertaling van die termen. Het rapport is bedoeld voorNederlandse en Vlaamse onderzoekers op het gebied vanverkeer, vervoer en verkeersveiligheid. De lijst is niet bedoeld omeen vertaler te vervangen, maar dient enkel ter ondersteuning.De lijst kan gebruikt worden door vertalers zonder specialistischkennis van verkeersveiligheidstermen

  Aantal paginas: 56 blz.Prijs: f 25,-.Uitgave: SWOV, Leidschendam, 1999

  Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOVPostbus 10902260 BB LeidschendamTelefoon 070-3209323Telefax 070-3201261

 • SWOV-rapport D-99-6 3

  Introductie

  AchtergrondStephen Harris, een Engelse SWOV medewerker, is in de jaren tachtiggestart met het maken van een lijst van termen op het gebied vanverkeersveiligheid, verkeer & vervoer, voertuigen en onderzoek, met deEngelse vertaling ervan. Dit in antwoord op de hem vaak-gestelde vraag:Wat is ................... in het Engels? Vanaf januari 1995 is systematisch eenalfabetisch lijst van diverse woorden en termen bijgehouden.Een officile lijst of handboek van met name verkeersveiligheidstermenbestond niet. Omdat er steeds meer vraag ontstond naar een dergelijkelijst, heeft de SWOV besloten deze ook aan anderen ter beschikking testellen. De lijst is in het eerste deel van dit rapport opgenomen alfabetischgesorteerd op Nederlandse term. In het tweede deel is gesorteerd opEngelstalige term.

  DoelstellingDeze lijst is bedoeld voor Nederlandse en Vlaamse onderzoekers op hetgebied van verkeer, vervoer en verkeersveiligheid. De lijst is niet bedoeldom een vertaler te vervangen, maar dient enkel ter ondersteuning. De lijstkan natuurlijk ook gebruikt worden door vertalers zonder specialistischkennis van verkeersveiligheidstermen.

  Woordkeuze en spellingOmdat de hoofdauteur een Engelsman is, wordt de spelling gegeven in hetzogenaamde Brits Engels (GB). Waar nodig (om eventuele misverstandente voorkomen) wordt het Amerikaanse woord en de spelling gegeven (US).Bijvoorbeeld: een vrachtwagen heet in de UK lorry en in de USA truck.

  BronnenVele termen in de lijst in dit rapport komen uit de SWOV-publicatie R-77-31:Translation into English of Terms and Definitions used in the Road AccidentStatistics of The Netherlands. Deze laatste publicatie is twintig jaar laterherzien, en is nu te bestellen onder nummer R-96-54.Dankbaar gebruik is ook gemaakt van een oude viertalige SWOV publicatieWoordenlijst verkeer en verkeersveiligheid (R-79-33).Gebruik is ook gemaakt van de lijst van termen voor de geaggregeerdeNederlandse ongevallen-en expositiestatistieken in de International RoadTransport and Accident Database (IRTAD), van de OECD, 1988.Behalve Engelstalige verkeersveiligheidsrapporten, met name die uitEngelssprekende landen, en de kennis van diverse SWOV onderzoekers,is soms het van Dale woordenboek Nederlands-Engels gebruikt.De enige gepubliceerde specialistisch woordenlijst die wij kennen, en diegebruikt is, is het Autotechnisch woordenboek Engels. (VAM Educatieve entechnische boeken, 1983 ISBN 90 405 5571 0).Voorts, voor een aantal termen voor het gebruik van steekproeven, is dezestallige Glossary of Marketing Research gebruikt, van de EuropeanSociety for Opinion and Marketing Research (E.S.O.M.A.R.), 1998, ISBN92-831-0139-1.

 • 4 SWOV-rapport D-99-6

  Commentaar en aanvullingen/suggestiesWij stellen het zeer op prijs wanneer u ons informeert indien u op de hoogtebent van het bestaan van andere specialistische Nederlands-Engelsewoordenboeken of woordenlijsten.Indien u vindt dat er woorden of termen zijn die ontbreken, kunt u uiteraardook contact met ons opnemen, liefst samen met uw voorstel voor devertaling. Wij wensen u veel succes met het gebruik van deze woordenlijst.

  P.S.In de zomer van 1999, heeft het Nederlands zijn enige internationaleverkeers(veiligheid)sterm verloren. Het jarenlang in allerlei landengebruikte woord woonerf is door het Engelse woord homezone vervangen,nadat Engeland in 1999 enkele gebieden als homezones heeft ingericht.

 • SWOV-rapport D-99-6 5

  Nederlandse term English term4-takskruispunt met verkeersregelinstallatie signalised 4-way intersection4-takskruispunt zonder verkeersregelinstallatie non signalised 4-way intersectionaandacht / oplettendheid attention / concentrationaandachtsgebied area of interestaangrijpingspunt point of applicationaanhangwagen trailer / caravanaanpak verkeersongevallenconcentraties(AVOC)

  approach to road accident concentrations

  aantal numberaanvullend vervoer supplementary transportaanwinst acquisitionaanwonende (next-door) neighbours, residentsaardolie (ruwe olie) petroleumabsorptie absorptionacademisch ziekenhuis teaching hospitalaccessoires accessoriesaccu batteryachteraanrijding rear-end collisionachterbank rear seatsachterlicht rear lightachterpassagier back-seat passengerachterruit rear windowachteruitkijkspiegel rear view mirrorachterzijde rearactor actor (UK), stakeholder (USA)adaptatie adaptionademalcoholgehalte (AAG) breath alcohol content (BrAC)ademanalyse breath analysisademanalyse-apparaat breath tester / breath analyserademproef breath testadsorptie adsorptionafgesloten rijweg road closureafloop outcomeafmeting dimensionafrit entryafslaan (links & rechts) turn off (left & right)afslag junctionafstand distanceafstelling van koplampen head lamp setting / - aiming / - adjustmentafstemmen / -ing tuningafwikkelingsniveau level of serviceagglomeratie conurbationairbag / luchtzak airbagalcoholongeval alcohol accidentalgemene maatregel van bestuur (AMvB) Order in Councilalgemene periodieke keuring (APK) MoT test / Ministry of Transport testantiblokkeersysteem / remmeninrichting (abs) anti-locking - / anti brake-lock device, ABSantiverblindingsscherm glare screen

 • Nederlandse term English term

  6 SWOV-rapport D-99-6

  aquaplaning (let op: n n) aquaplaningarbeidsplaats place of workas (lijn) axisas (voertuig) axleasbelasting axle loadasfalt (beton) asphalt (-ic concrete)asstreep axis lineattitude attitudeautobus busautogordel seat beltautogordels achter in de auto seat belts on the rear seatsautogordels voorin de auto seat belt on the front seatsautomatisch automaticautomatische halve overwegbomen (ahob) half-barrier crossingautomatisering computerising, digitalisingautomobilist motorist, car driverauto-onderdelen en -toebehoren components of the carautoportier car doorautopsie post mortemautosnelweg (asw) motorway (US = freeway / highway)autoweg trunk road, express roadbajonet-aansluiting staggered junctionbakfiets carrier tricycleband tyrebandprofiel tyre treadbasculebrug bascule bridgebatterij batterybebakening marker post / beaconbebording signingbebouwde kom urban areabediening / besturing controlbedrijfsauto commercial vehiclebedrijfsrem service brakebegeleid rijden accompanied drivingbeginner novicebegrenzing(en) boundary (-ies)begrip (het begrijpen) comprehension (comprehend)bejaarden elderly people / the elderlybekeuring finebelasting taxbeleid policyBeleidsinformatiesysteem VerkeersveiligheidBIS-V

  Road Safety Information System RIS

  belettering letteringbenzine petrol (US = gas)benzinestation petrol stationbenzinetank fuel tank

 • Nederlandse term English term

  SWOV-rapport D-99-6 7

  beoordelen verkeersveiligheidweginfrastructuur

  road safety audit

  beperkt meagrebeproevingsmethode test method / test procedureberm shoulderbermbeveiligingsconstructie roadside safety construction / crash barrierbermplank marker postberoepsgoederenvervoer / beroepsvervoer road transfer and haulageberoepsgroep professional categorybeslissingsproces decision processBesluit administratieve bepalingen wegverkeer(BABW)

  Decision administrative regulations road traffic

  Besluit rijonderricht motorrijtuigen (BRM) Motor Vehicle Driver Instruction Orderbesmeurd befouledbesneeuwd / ijzel snow / icebestand databasebestelwagen, bestelauto (delivery) vanbesturing op afstand remote controlbestuurder driverbetaald parkeren pay parkingbeton concretebetrokken involvedbetrokken voertuig vehicle involvedbetrouwbaarheid validity (combination of: accuracy, precision,

  completeness, timeliness)beveiligde spoorwegovergang protected level crossingbeveiligingsmiddelen protection devicesbevestiging(spunten) anchoragebevolking populationbewegend movingbewegwijzering signpostingbewegwijzeringspaal signpostbijna-ongeval near miss (nt near accident)bijrijder drivers matebijzondere wegsituatie special road situationbinnen insidebinnen de bebouwde kom (bibeko) inside built-up area / urbanbinnenkomend verkeer inbound trafficbiomechanica biomechanicsblaaspijpje (chemical) test tubeblack spot (accident) black spotblikschade material damagebloedalcoholgehalte (BAG) blood alcohol contents (BAC)bloedproef blood testblokkeren van de wielen wheel lockingblokmarkering block markingbocht bend, curvebocht (weg) bend (road)

 • Nederlandse term English term

  8 SWOV-rapport D-99-6

  boog (straal) curve (radius)borstkas thoraxborstwering parapetbotsenergie collision energybotsho