Dutch Dictionary

of 58 /58
Verkeersveiligheidstermen Nederlands- Engels en Engels-Nederlands Stephen Harris & Anita van der Vorst D-99-6

Embed Size (px)

Transcript of Dutch Dictionary

Page 1: Dutch Dictionary

Verkeersveiligheidstermen Nederlands-Engels en Engels-Nederlands

Stephen Harris & Anita van der Vorst

D-99-6

Page 2: Dutch Dictionary
Page 3: Dutch Dictionary

VerkeersveiligheidstermenNederlands-Engels en Engels-Nederlands

Een overzicht van verkeersveiligheids-, verkeers-, en algemeneonderzoekstermen

D-99-6Stephen Harris & Anita van der VorstLeidschendam, 1999Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

Page 4: Dutch Dictionary

Documentbeschrijving

Rapportnummer: D-99-6Titel: Verkeersveiligheidstermen Nederlands-Engels en Engels-

NederlandsOndertitel: Een overzicht van verkeersveiligheids-, verkeers-, en algemene

onderzoekstermenAuteur(s): Stephen Harris & Anita van der Vorst

Trefwoord(en): Dictionary, road safetyProjectinhoud: Dit rapport bevat een lijst met termen op het gebied van de

verkeersveiligheid en verkeer en vervoer met een Engelstaligevertaling van die termen. Het rapport is bedoeld voorNederlandse en Vlaamse onderzoekers op het gebied vanverkeer, vervoer en verkeersveiligheid. De lijst is niet bedoeld omeen vertaler te vervangen, maar dient enkel ter ondersteuning.De lijst kan gebruikt worden door vertalers zonder specialistischkennis van verkeersveiligheidstermen

Aantal pagina’s: 56 blz.Prijs: f 25,-.Uitgave: SWOV, Leidschendam, 1999

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOVPostbus 10902260 BB LeidschendamTelefoon 070-3209323Telefax 070-3201261

Page 5: Dutch Dictionary

SWOV-rapport D-99-6 3

Introductie

AchtergrondStephen Harris, een Engelse SWOV medewerker, is in de jaren tachtiggestart met het maken van een lijst van termen op het gebied vanverkeersveiligheid, verkeer & vervoer, voertuigen en onderzoek, met deEngelse vertaling ervan. Dit in antwoord op de hem vaak-gestelde vraag:Wat is ................... in het Engels? Vanaf januari 1995 is systematisch eenalfabetisch lijst van diverse woorden en termen bijgehouden.Een officiële lijst of handboek van met name verkeersveiligheidstermenbestond niet. Omdat er steeds meer vraag ontstond naar een dergelijkelijst, heeft de SWOV besloten deze ook aan anderen ter beschikking testellen. De lijst is in het eerste deel van dit rapport opgenomen alfabetischgesorteerd op Nederlandse term. In het tweede deel is gesorteerd opEngelstalige term.

DoelstellingDeze lijst is bedoeld voor Nederlandse en Vlaamse onderzoekers op hetgebied van verkeer, vervoer en verkeersveiligheid. De lijst is niet bedoeldom een vertaler te vervangen, maar dient enkel ter ondersteuning. De lijstkan natuurlijk ook gebruikt worden door vertalers zonder specialistischkennis van verkeersveiligheidstermen.

Woordkeuze en spellingOmdat de hoofdauteur een Engelsman is, wordt de spelling gegeven in hetzogenaamde Brits Engels (GB). Waar nodig (om eventuele misverstandente voorkomen) wordt het Amerikaanse woord en de spelling gegeven (US).Bijvoorbeeld: een vrachtwagen heet in de UK lorry en in de USA truck.

BronnenVele termen in de lijst in dit rapport komen uit de SWOV-publicatie R-77-31:Translation into English of Terms and Definitions used in the Road AccidentStatistics of The Netherlands. Deze laatste publicatie is twintig jaar laterherzien, en is nu te bestellen onder nummer R-96-54.Dankbaar gebruik is ook gemaakt van een oude viertalige SWOV publicatieWoordenlijst verkeer en verkeersveiligheid (R-79-33).Gebruik is ook gemaakt van de lijst van termen voor de geaggregeerdeNederlandse ongevallen-en expositiestatistieken in de International RoadTransport and Accident Database (IRTAD), van de OECD, 1988.Behalve Engelstalige verkeersveiligheidsrapporten, met name die uitEngelssprekende landen, en de kennis van diverse SWOV onderzoekers,is soms het van Dale woordenboek Nederlands-Engels gebruikt.De enige gepubliceerde specialistisch woordenlijst die wij kennen, en diegebruikt is, is het Autotechnisch woordenboek Engels. (VAM Educatieve entechnische boeken, 1983 ISBN 90 405 5571 0).Voorts, voor een aantal termen voor het gebruik van steekproeven, is dezestallige Glossary of Marketing Research gebruikt, van de EuropeanSociety for Opinion and Marketing Research (E.S.O.M.A.R.), 1998, ISBN92-831-0139-1.

Page 6: Dutch Dictionary

4 SWOV-rapport D-99-6

Commentaar en aanvullingen/suggestiesWij stellen het zeer op prijs wanneer u ons informeert indien u op de hoogtebent van het bestaan van andere specialistische Nederlands-Engelsewoordenboeken of woordenlijsten.Indien u vindt dat er woorden of termen zijn die ontbreken, kunt u uiteraardook contact met ons opnemen, liefst samen met uw voorstel voor devertaling. Wij wensen u veel succes met het gebruik van deze woordenlijst.

P.S.In de zomer van 1999, heeft het Nederlands zijn enige internationaleverkeers(veiligheid)sterm verloren. Het jarenlang in allerlei landengebruikte woord woonerf is door het Engelse woord homezone vervangen,nadat Engeland in 1999 enkele gebieden als homezones heeft ingericht.

Page 7: Dutch Dictionary

SWOV-rapport D-99-6 5

Nederlandse term English term4-takskruispunt met verkeersregelinstallatie signalised 4-way intersection4-takskruispunt zonder verkeersregelinstallatie non signalised 4-way intersectionaandacht / oplettendheid attention / concentrationaandachtsgebied area of interestaangrijpingspunt point of applicationaanhangwagen trailer / caravanaanpak verkeersongevallenconcentraties(AVOC)

approach to road accident concentrations

aantal numberaanvullend vervoer supplementary transportaanwinst acquisitionaanwonende (next-door) neighbours, residentsaardolie (ruwe olie) petroleumabsorptie absorptionacademisch ziekenhuis teaching hospitalaccessoires accessoriesaccu batteryachteraanrijding rear-end collisionachterbank rear seatsachterlicht rear lightachterpassagier back-seat passengerachterruit rear windowachteruitkijkspiegel rear view mirrorachterzijde rearactor actor (UK), stakeholder (USA)adaptatie adaptionademalcoholgehalte (AAG) breath alcohol content (BrAC)ademanalyse breath analysisademanalyse-apparaat breath tester / breath analyserademproef breath testadsorptie adsorptionafgesloten rijweg road closureafloop outcomeafmeting dimensionafrit entryafslaan (links & rechts) turn off (left & right)afslag junctionafstand distanceafstelling van koplampen head lamp setting / - aiming / - adjustmentafstemmen / -ing tuningafwikkelingsniveau level of serviceagglomeratie conurbationairbag / luchtzak airbagalcoholongeval alcohol accidentalgemene maatregel van bestuur (AMvB) Order in Councilalgemene periodieke keuring (APK) MoT test / Ministry of Transport testantiblokkeersysteem / remmeninrichting (abs) anti-locking - / anti brake-lock device, ABSantiverblindingsscherm glare screen

Page 8: Dutch Dictionary

Nederlandse term English term

6 SWOV-rapport D-99-6

aquaplaning (let op: één ‘n’) aquaplaningarbeidsplaats place of workas (lijn) axisas (voertuig) axleasbelasting axle loadasfalt (beton) asphalt (-ic concrete)asstreep axis lineattitude attitudeautobus busautogordel seat beltautogordels achter in de auto seat belts on the rear seatsautogordels voorin de auto seat belt on the front seatsautomatisch automaticautomatische halve overwegbomen (ahob) half-barrier crossingautomatisering computerising, digitalisingautomobilist motorist, car driverauto-onderdelen en -toebehoren components of the carautoportier car doorautopsie post mortemautosnelweg (asw) motorway (US = freeway / highway)autoweg trunk road, express roadbajonet-aansluiting staggered junctionbakfiets carrier tricycleband tyrebandprofiel tyre treadbasculebrug bascule bridgebatterij batterybebakening marker post / beaconbebording signingbebouwde kom urban areabediening / besturing controlbedrijfsauto commercial vehiclebedrijfsrem service brakebegeleid rijden accompanied drivingbeginner novicebegrenzing(en) boundary (-ies)begrip (het begrijpen) comprehension (comprehend)bejaarden elderly people / the elderlybekeuring finebelasting taxbeleid policyBeleidsinformatiesysteem VerkeersveiligheidBIS-V

Road Safety Information System RIS

belettering letteringbenzine petrol (US = gas)benzinestation petrol stationbenzinetank fuel tank

Page 9: Dutch Dictionary

Nederlandse term English term

SWOV-rapport D-99-6 7

beoordelen verkeersveiligheidweginfrastructuur

road safety audit

beperkt meagrebeproevingsmethode test method / test procedureberm shoulderbermbeveiligingsconstructie roadside safety construction / crash barrierbermplank marker postberoepsgoederenvervoer / beroepsvervoer road transfer and haulageberoepsgroep professional categorybeslissingsproces decision processBesluit administratieve bepalingen wegverkeer(BABW)

Decision administrative regulations road traffic

Besluit rijonderricht motorrijtuigen (BRM) Motor Vehicle Driver Instruction Orderbesmeurd befouledbesneeuwd / ijzel snow / icebestand databasebestelwagen, bestelauto (delivery) vanbesturing op afstand remote controlbestuurder driverbetaald parkeren pay parkingbeton concretebetrokken involvedbetrokken voertuig vehicle involvedbetrouwbaarheid validity (combination of: accuracy, precision,

completeness, timeliness)beveiligde spoorwegovergang protected level crossingbeveiligingsmiddelen protection devicesbevestiging(spunten) anchoragebevolking populationbewegend movingbewegwijzering signpostingbewegwijzeringspaal signpostbijna-ongeval near miss (nót ‘near accident’)bijrijder driver’s matebijzondere wegsituatie special road situationbinnen insidebinnen de bebouwde kom (bibeko) inside built-up area / urbanbinnenkomend verkeer inbound trafficbiomechanica biomechanicsblaaspijpje (chemical) test tubeblack spot (accident) black spotblikschade material damagebloedalcoholgehalte (BAG) blood alcohol contents (BAC)bloedproef blood testblokkeren van de wielen wheel lockingblokmarkering block markingbocht bend, curvebocht (weg) bend (road)

Page 10: Dutch Dictionary

Nederlandse term English term

8 SWOV-rapport D-99-6

boog (straal) curve (radius)borstkas thoraxborstwering parapetbotsenergie collision energybotshoek collision anglebotsing collisionbotspartner collision partner / crash opponentbotsproef full scale test / impact test / collision testbotssnelheid collision speedbotsveiligheid passive safetybout boltbouw / aanleg constructionbouwplaats construction sitebovenbouw (van een brug) superstructure (of a bridge)brancard stretcherbrand firebrandbaarheid flammabilitybrandblusapparaat fire extinguisherbrandstof fuelbrandstoftank fuel tankbrandstofverbruik fuel consumptionbreedte widthbreekpunt frangible jointbril spectacles / glassesbromfiets mopedbromfietser mopedist / moped riderbrug bridgebrug (in een bocht) curved bridgebrug pijler tower of a bridgebrugleuning parapet / ballustradebrugpijler bridge pierbufferton safety drumbuiten de bebouwde kom (bubeko) outside built-up areas / ruralbuitenkant outsidebulldozer bulldozerbumper bumperburgerlijke stand marital statusbus busbusbaan bus lanebushalte bus stopbussluis bus sluicebusstrook bus lanebuurtweg local roadcapaciteit (weg) capacity (road)carburateur carburettor (US = carburetor)carrosserie body (car)centrum / middelpunt centrechassis chassis

Page 11: Dutch Dictionary

Nederlandse term English term

SWOV-rapport D-99-6 9

chromatografie chromatographyclassificatie classificationclaxon horncoëfficiënt coefficientcollege lecturecomfort (voor voertuig en bestuurder) ambiencecomputergeheugen data storage mediumconcurrentie / mededinging competitioncongestie traffic jam / congestion / bunchingconvenant Memorandum of Understandingcorrectie correctioncorrelatie correlationcorrosie corrosioncybernetica cyberneticsdag (24 uur) / etmaal daydageraad dawndaglicht daylightdashboard / instrumentenpaneel dashboard / control panel / instrument paneldatabank data bankdemping (van schokbrekers) dampingderde remlicht third stop lampdeterminant(en) determimant(s)dicht asfaltbeton (DAB) non porous alphaltdienstkring service districtdienstregeling timetabledieselmotor diesel enginedieselolie / gasolie diesel fueldiffractie / breking diffractiondiffusie / verstrooiing diffusiondijkweg causewaydimensie dimensiondimlicht front dipped headlight / low beam lightsdiscontinu / onderbroken discontinuousdode hoek blind areadodelijk ongeval fatal accidentdoden / overledenen fatalities / (road) deathsdoelmatigheid efficiencydoelstelling goaldoeltreffendheid efficiencydolly (verrijdbaar onderstel bij botsproeven) impact sleddonker-adaptatie dark adaptationdood deaddoodlopende weg cul de sac / dead-end streetdooi thawdoorbuigen / uitbuigen deflectiondoor-de-weekse dag weekday (Monday to Friday)doordringbaarheid permeabilitydoorgaand / aanhoudend ongoing

Page 12: Dutch Dictionary

Nederlandse term English term

10 SWOV-rapport D-99-6

doorgaand verkeer through-trafficdoorgaande weg buiten de bebouwde kom express-roaddoorgetrokken streep barrier line / continuous linedoorijders na een ongeval hit-and-run driversdoorlaatbaarheid permeabilitydoorrijden na een ongeval hit-and-run accidentdraagbaar portabledraagplicht (van autogordels) compulsory seat belt usagedraagvlak social support, base(ed)draaibrug swing bridgedrempel speed bump, sleeping policemandronkenschap drunkennessdrugs drugsdubbelbaans weg met gesloten verklaring dual carriageway restricted to motorcarsdubbelbaans weg voor alle verkeer dual carriageway for all trafficduisternis darknessduo-passagier pillion passengerduurzaam-veilig wegverkeer sustainably safe traffic systemdwarsdoorsnede van de weg transverse profiledwarsprofiel cross section / cross sectional profiledwarsstreep cross/traverse line/-stripe/-banddynamo generator / dynamoeenduidig unambiguous, unequivocaleenogig one-eyedeenrichtingsfietspad one-way cycle trackeenrichtingsverkeer one-way trafficeentonigheid monotonyeenzijdig ongeval single vehicle accidenteenzijdig voetgangersongeval (niet in VN-ECEinternationale definitie)

pedestrian-only accident (not in UN-ECEinternational definition)

eerste hulp first aideerste hulp afdeling (van ziekenhuis) Accident & Emergency department (A&E)effect effectivenesseigen vervoer transport on own account / private transporteindstation terminuselasticiteit elasticityelektrische auto battery car / electric carelektroncefalografie (EEG) electroencefalography (EEG)elektronica electronicselektronisch snelheisbeheersingssysteem (esb) electronic speed managing systemenkelbaansweg single carriagewayenkelbaans weg met gesloten verklaring single carriageway restricted to motorcarsenkelbaans weg voor alle verkeer single carriageway for all trafficenquête survey / interview / questionnaireerftoegangsweg access roadergonomie ergonomicsernst severity

Page 13: Dutch Dictionary

Nederlandse term English term

SWOV-rapport D-99-6 11

Europese overeenkomst voor het vervoer vangevaarlijke stoffen over de weg (ADR)

European regulations for the transport ofhazardous substances by road weg (ADR)

Evaluatiemodule Verkeer en Vervoer (EVV) module for evaluating transport and trafficexcentrisch eccentricexpositie exposure (oorspronkelijk een medisch term)feestdag public holidayfiets (bi)cycle (bike = US voor motorfiets)fiets met hulpmotor motorized bicyclefietsenrek cycle rackfietser cyclistfietsgoot (langs trap) cycle ramp (at the side of a staircase)fietsnetwerk cycling networkfietspad cycle track / cycle pathfietspad: aanliggend fietspad (door zeer smalletussenberm (<0,7m) gescheiden van rijbaan)

adjoining cycle track

fietspad: dubbelzijdig fietspad (ook tweezijdiggenoemd = fietspaden aan beide zijden van deweg in een of twee richtingen bereden)

double side cycle track (also two sided cycletrack)

fietspad: enkelzijdig fietspad (ook wel eenzijdigfietspad of enkelvoudig fietspad genoemd =fietspad langs een zijde van de weg, (meestalin twee richtingen bereden)

single sided cycle track (also one sided cycletrack, singular cycle track)

fietspad: onverplicht fietspad voluntary cycle trackfietspad: verplicht fietspad compulsory cycle trackfietspad: vrijliggend fietspad separate cycle trackfietsroute cycle routefietsstrook cycle lanefietssuggestiestrook (niet verplicht) cycle lane (non compulsory or of a different

colour)fietsvoorziening cycling facilityfile traffic-jam / tailback / queuefile beveiligingssysteem queue warning systemflank botsing side collisionfly-over (ongelijkvloerse kruising) flyover / overpassforens commuterfout errorfrontale botsing head-on collisionfundering foundationgas gasgeavanceerde transport-telematica Advanced Transport Telematicsgebied region / districtgebiedsontsluitingsweg distributorgecoördineerde verkeerslichten linked signals / co-ordinated signalsgedood & ernstig gewond killed & seriously injured (KSI)gegenereerd verkeer generated trafficgegevens / data / cijfers datagegevensverwerking data processinggehandicapte disabled persongelaagd glas laminated glass

Page 14: Dutch Dictionary

Nederlandse term English term

12 SWOV-rapport D-99-6

geleiderail safety barrier / crash barriergelijksoortigheid homogeneitygelijkvloers kruispunt junction at gradegelijkvloerse kruising level crossing / interchange at gradegelijkwaardig equivalentgeluiddemper silencergeluidssignaal acoustic signalgemeente municipality / boroughgemeentebestuur municipal authority /- government / local gov.gemeenteweg municipal roadgemengd profiel (voor langzaam ensnelverkeer)

mixed profile (for slow and rapid traffic)

gemiddeld(e) averagegemiddelde snelheid average speedgemotoriseerde twee-wieler powered two-wheelers (PTW)geneesmiddel drug / medicinegenerator generatorgeparkeerd parkedgeprofileerde wegmarkering rumble strip / singing stripgeregelde oversteekplaats controlled crossinggeslacht sex, gendergeslipt skiddedgetrapt rijbewijs graduated driving licencegetuige witnessgeul gullygevaar danger / hazardgevaarlijk punt (accident) black spotgevaarlijke goederen dangerous goodsgevaarlijke situatie black spotgevaarlijke stof hazardous substance / dangerous goodgevoeligheid sensitivitygewond / gewonden injuredgewonnen levensjaren years of life gained (YLG)gezichtsveld field of visiongezichtsvermogen visiongezondheid healthglas glassglijdende werktijden staggered working hoursgoot guttergordel (schouder, heup, 3-punts) seat belt (diagonal, lap, 3-point)grafiek / diagram chartgreppel ditchgrintweg metalled road / low cost road / gravel roadgroen (verkeers)licht green lightgroen (verkeers)licht; afslaand verkeer green arrowgroene golf green sequencegrondwater ground watergroot licht driving light

Page 15: Dutch Dictionary

Nederlandse term English term

SWOV-rapport D-99-6 13

groot rijbewijs HGV licencegrootte dimensionhaaks parkeren (loodrecht op rijbaan) perpendicular parking (at right angles)haarspeldbocht hairpin bendhagel hailhandhaven (-ing) enforce (-ment), compliance controlhandrem hand brakehangbrug suspension bridgehanteerbaarheid workability / consistencyhartkwaal cardiac disorderhartslag heart beathaven port / harbourhectare hectare (=0.01 km2)helderheid luminancehellingshoek gradienthellingspercentage gradient percentagehelm (voor motorrijders, [brom] fietsers) crash helmetherhaalbaarheid reproducibility / consistencyherhaling iterationherindeling regrouping, redivision, rearrangementherinrichting regrouping, redivision, rearrangementherkomst-bestemmingsverkeer origin-destination trafficherscholing van bestuurders retraining of driversherstel repairheterogeniteit heterogenityheup hipheupgordel lap belt / lap straphogedruk gasontladingslampen High-intensity discharge lamps/-headlightshomogeniteit homogeneityhoofdader main arteryhoofdbotsing main collisionhoofdsteun head resthoofdverkeersweg major roadhooggeplaatst remlicht high-mounted stop lamp (or brake light)horizontale verlichtingssterkte horizontal lighting intensityhuishouding (-en) householdhulpbrug temporary bridgehulpmotor auxiliary engineijking calibrationijzel black ice / glazed icein het algemeen as a rule / in general / generally speakingin langsrichting longitudinalinductie inductionindustriegebied industrial areainfrarood infraredingaand verkeer inbound trafficinhalen overtaking (US = passing)inhoudelijke eisen demands of substance

Page 16: Dutch Dictionary

Nederlandse term English term

14 SWOV-rapport D-99-6

injectie injectioninkomen incomeinkomend verkeer inbound trafficinrichting design, layoutinrijhoek impact angleinspuiting injectionintensiteit (traffic) volumeinterdepartementaal interministerialintern inside, internalinterview interviewintrekking van rijbewijs confiscation of driving licence / licence

suspension / withdrawal of driving licenceinvalide disabled personinvalshoek (line of) approach / point of viewinventarisatie inventoryinvestering investmentinvoegen join (the traffic)inwendig insideinwoners populationinzittende occupantIRTAD (v.d. OECD) International Road Traffic and Accident Database

of the OECDIWS Incident Warning Systemjaarverslag annual reportjasbeschermer wheel spoke coverkaart mapkale band smooth tread tyre / bald tyrekantaanduiding delineator, delinationkantelen rolloverkantstreep border line / edge markingkantstrook edge strip (inside-/ outside-)kattenoog cat’s eyekeien cobbles / cobblestoneskengetallen key figureskenteken (vehicle) registration numberkentekenbewijs registration certificatekentekenplaat number plate / registration plateketting botsing multiple collision, pile-upkeuze selectionkilometer per uur (km/uur) kilometre per hour (km/h)kilometerteller odometerkinderzitjes child seat, child restraint systemsklaverblad clover-leaf (intersection)klaverblad (aansluiting) cloverleaf junctionkleurenblind (-heid) colour blind (-ness)kleuter infantklinkers bricksknaldemper, knalpot silencer

Page 17: Dutch Dictionary

Nederlandse term English term

SWOV-rapport D-99-6 15

knelpunt bottleneckknieschijf knee capkooiconstructie rigid occupant compartmentkooldioxide carbon dioxide / carbonic acidkoolmonoxide carbon monoxidekop/staart-botsing rear-end collisionkoplamp head lamp / head lightkoppel kenmerk common key variablekoppel(ing): statistiek link(age) NB: niet te verwarren met matchingkoppeling (auto) clutchkosten-baten analyse cost-benefit analysiskracht force, powerkrap profiel tight profilekreukelzone crush area, crumpling zonekritisch profiel, (twijfelachtig of autoverkeerfietsverkeer kan inhalen qua ruimte)

critical profile, (doubtful whether or not motorizedtraffic can overtake bicycles)

kromme curvekromming degree of curvaturekruipspoor /rijstrook voor zwaar verkeerbergopwaarts

climbing lane

kruisend verkeer intersecting traffic / crossing traffickruising / knooppunt interchange, (road) junctionkruispunt intersection, junction = large type-kruispunt zonder verkeerslichten uncontrolled junctionkruispunt, bajonet staggered/offset junctionkwetsbare verkeersdeelnemers vulnerable road userslaadbak tipping body / dump bodylaadklep tailboardlaadvermogen carrying capacitylaboratorium laboratorylandbouwvoertuig/-trekker agricultural vehicle/tractorlandschapsarchitectuur landscaping / landscape engineeringlandweg country roadlangsparkeren (evenwijdig aan de wegas) parallel parking (parallel to road axis)langsprofiel (van de weg) longitudinal profilelantaarn (straatverlichting) lanternlantaarnpaal lamppost, light poleleeftijdsgroep age bandleeftijdsklasse age group)leesbaarheid legibilitylengteprofiel alignmentlezing lecturelicht (tegengestelde van donker) lightlicht (van gewicht) light-weightlicht (van kleur) light-coloured / lightlicht emitterende diode (fietsverlichting) light emitting diodelichtbundel / straal beam / raylichte mist haze

Page 18: Dutch Dictionary

Nederlandse term English term

16 SWOV-rapport D-99-6

lichter van kleur maken lighteninglichtgesteldheid light conditionslichtmast lighting colomn / -standard/ -polelichtomstandigheden lighting conditionslichtspreiding light dispersallichtsterkte luminous intensitylineair linearlos voorwerp object lying on the roadluchtdrukrem airbrakeluchtspoorweg elevated railwayluminantie luminance / brightnesslus (meting) inductive loops (measurement)magazijn wharehousemanoevre manoeuvre / movementmarkering markingmast poleMasterplan Fiets Bicycle Master Planmateriële schade material damagematrix matrixmaximumsnelheid maximum speedmedisch onderzoek medical examination / -researchmedische aspecten medical aspectsmeer dan één rijstrook multi lane / number of lanesMeerjarenplan verkeersveiligheid (MPV) Long term policy plan road safetyMeerjarenprogramma verkeersveiligheid Long-range road safety programmemeerstrooks multi lane / number of lanesmeetlus detection loopmenselijk lichaam human bodymenselijke factor human factormenselijke fout human errormethode methodmeting measurementmetro underground (railway) / tube / metromiddelpuntvliedende kracht centrifugal forcemiddelpuntzoekende kracht centripetal forcemiddenafscherming median barriermiddenberm medianmiddenstreep centre linemilieu environmentminirotonde mini roundaboutmist fog / mistmistlamp fog lamp / fog lightmoeheid (materiaal, metaal) fatigue (metal)monster samplemontage installationmotief motive, purposemotivatie motivationmotor motor / engine

Page 19: Dutch Dictionary

Nederlandse term English term

SWOV-rapport D-99-6 17

motorfiets motorcyclemotorkap bonnet (car) (US=hood)motorrijder motorcyclistmotorrijtuigenbelasting road taxmotorrijwiel motorcyclemotortweewieler motorised two-wheeledmotorvoertuig motor vehiclemotorvoertuigverlichting overdag (MVO) daytime running lights (DRL)motorwagen lorry (solo)naastgelegen rijbaan adjacent carriagewaynaleven / -ing comply / compliancenat / vochtig wet / dampnevel hazeniet brandend unlitniet-autowegen rural roadsnoemer denominatornoodbrug temporary bridgenoodrem emergency brakenoodtoestand emergencynulmeting baseline measurement (ESOMAR, 1998)numeriek numericalnut (van) effectiveness / the use (of)obstakelbeveiliger impact - / crash attenuator / crash cushionobstakelvrije zone (langs de rijbaan) obstacle-free zoneomgeving environmentomlegging (voor doorgaand verkeer) by-passomleiding by-pass (road)omvang size, volume, extent, dimensiononachtzaamheid negligenceonbewaakte spoorwegovergang unprotected level crossingonderbouwd (goed-) well-foundedonderbroken streep broken lineondergrondse parkeergarage underground parking garageonderhoud maintenanceonderrapportage under-reporting and / or under-recordingonderrapportage under-reporting = not reported to the policeonderrapportage under-recording = reported to the police but not

reported by the police to the central data fileonderrijbeveiliging underrun-protectionOnderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) National Traffic Survey (NTS)onderzoeksproject research projectonderzoeksverslag research reportonervaren inexperienced, noviceongelijksoortigheid heterogenityongelijkvloers kruispunt grade separated junctionongelijkvloerse kruising split level interchange / flyover junctionongeval met dodelijke afloop fatal accidentongevallenonderzoek ter plaatse on-the-spot accident investigation

Page 20: Dutch Dictionary

Nederlandse term English term

18 SWOV-rapport D-99-6

ongevallenpreventie accident preventionongevallenquotiënt accident rateongevalsvatbaarheid accident pronenessonontgonnen terrein virgin territoryonopzettelijk inadvertent(ly)ontmoeting intersectionontruimingstijd clearance timeontsluitingsweg collector roadontwerprichtlijnen design standards/ -guidelinesontwerpsnelheid design speedontwikkeling developmentontwikkelingslanden developing countriesontwrichting luxationonverharde berm unsurfaced shoulderonverharde weg unsurfaced-/ farm-/ forest- / gravel roadoogbeweging eye movementooghoogte eye levelop / nabij voetgangersoversteekplaats on / near pedestrian crossingopdooi soil subsidence owing to thawopen laadbak loading platform (body)openbaar vervoer public transportopenbare nutsbedrijven public (utility) servicesopenbare weg public road /-highwayopgeblazen fietsopstelstrook (OFOS) expanded bicycle streaming lane (EBSL)opgenomen in ziekenhuis in-patientopgewaaide sneeuw drifting snowophaalbrug draw bridgeoplegger semi-traileroppervlak surfaceoppervlakte surface) areaoprit entryopstelruimte streaming areaopstelstrook streaming laneopstelvak streaming spaceoptimaliseren optimiseopvangfietspad (vrijliggend fietspad vanbeperkte lengte bij kruispunt om fietsers tegeleiden naar oversteekplaats)

streamed cycle track (of limited length to leadcyclists to a crossing)

opvoeren (van motor) tune up (engine)oranje verkeerslicht yellow lightover de kop somersaultedover de kop gaan overturningoverbelasting excess load (vehicle)overbrenging transmissionoverbrenging (mechanisch) transferoverdag daylight, daytimeovergangsboog transition curveoverheid government

Page 21: Dutch Dictionary

Nederlandse term English term

SWOV-rapport D-99-6 19

overleden died / deadoversteekplaats voor fietsers bicycle-crossingoversteken cross over (the street)overstroming floodingovertreder offenderovertreding offenceoverweg level crossingpaal pile / polepaalafstand post distancepakkans risk / chance of being caught / arrestedparkcijfers vehicle (fleet/stock) numbersparkeergarage multi-storey parking garageparkeerhaven lay-byparkeermeter parking meterparkeerplaats parking placeparkeerpolitie / parkeerwachter traffic wardenparkeerstrook parking laneparkeerterrein car park / parking spaceparkeerverbod no parkingparkeerwachter traffic wardenparkeren parkingparkeren en rijden park and rideparkeren langs de trottoirband kerb side parking / - parallel to the kerbparkeren verboden no parking / parking prohibitedpassage / overdekte winkelgalerij arcadepassagier passengerpasseren (iets stilstaand voorbij gaan; niethetzelfde als inhalen)

passing (a stationary road user or object; not thesame as overtaking

pech break-downpendelbus shuttle bus (service)perceptie perceptionPeriodiek Regionaal OnderzoekVerkeersveiligheid (PROV)

Periodic Regional Road Safety Survey

personenauto car (incl. taxi's)personenverkeer passenger travelpersonenvervoer passenger trafficpetroleum kerosenepeuter infantplaatselijk bestuur local authority / local governmentplatteland(sgebied) rural area / countrysidepleisterplaats service areapoisson verdeling poisson’s ratiopolarisatie polarisationpolitieregio police district, constabularypolitietoezicht police enforcementpols(slag) heart beatpopulatie populationportaalbrug portal frame bridge

Page 22: Dutch Dictionary

Nederlandse term English term

20 SWOV-rapport D-99-6

praatpaal (ANWB wegenwacht) emergency calling pointprioriteit priorityProces-verbaal wegens artikel 26 charged with driving while intoxicated; DWIproef test, experimentproefbaan test trackproefbaan (cirkelvorming) (circular) test trackproefbank test rigproefpersoon subjectproeftraject experimental road / - stretch of roadprofieldiepte tyre tred depthprofielmeter (wegen) profilometerprognose forecast / estimation / prognosispromillage (0,5‰) (50mg/100ml) (0.5) evt. 0.05% i.p.v. 0.5‰)provinciale weg provincial roadprovincie province (Holland has 12)psychologisch en medisch onderzoek voorrijexamen

psycho-medical examination for driving test

publiciteit publicitypunaise op de weg road studraakvlak interfaceraamwerk frame (-work)railvoertuig tram ór trainrandvoorwaarde preconditionRDS-TMC Radio Data System - Traffic Message Channelreanimatie resuscitationrecept prescriptionrechtdoor straight aheadrechte weg straight (stretch of) roadrechtuit straight aheadrecidivist recidivistrecreatief fietspad recreational cycle trackreddingsvoertuig emergency vehiclereflecterend materiaal reflectorised materialreflecterende wegpunaise reflecting road studregio region / districtRegionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) Regional Road and Transport Planregionale directie regional managementregionale indeling regional divisionregistratieformulier report formregistratiefouten registration inaccuracies, -discrepanciesregistratiegraad registration rate / -reporting /-percentageregistratiewaardig reportable (to-) / recordable (by police)Reglement Rijonderricht Motorrijtuigen Motor Vehicle Driver Instruction CodeReglement Verkeersregels en Verkeerstekens(RVV)

Traffic Code (ook wel Highway Code genoemd)

regressieanalyse regression analysisreis journey / tripreismotief traffic motivation / journey purpose /- goal

Page 23: Dutch Dictionary

Nederlandse term English term

SWOV-rapport D-99-6 21

reistijd journey timereizigerskilometers kilometres travelledrem brakeremlicht stop lamp / brake light / (US = brake lamp)remmen brakingremvoering brake liningremweg braking distancerentabiliteit economic efficiencyreparatie repairreproduceerbaarheid reproducibility / consistencyrevalidatie rehabilitationrichtingaanwijzer direction indicatorrijbaan carriageway (US = roadway)rijbewijs driving licencerijbewijs, getrapt graduated driving licencerijbewijs, voorlopig provisional driving licencerijden onder invloed driving while intoxicated (DWI)/ drink drivingrijdend moving / drivenrijder onder invloed drunk driver / impaired driverrij-en drinkgewoonten drink-drivingrijervaring driving experiencerijexamen driving testrijgeschiktheid driving aptitude / fitness to driverij-instructeur driving instructorrijksweg state roadrijopleiding driving course / driver training / road user

educationrijrichting directionrijspoormeter profilometerrijstrook (traffic) lanerijtaak driving taskrijtijdenbesluit regulations governing driving hours, speed, and

duration / timerijtijdenwet Driving Hours Actrijvaardigheid driving skillrijverbod driving banrimpelbuisobstakelbeveiliger impact attenuatorringweg ring roadrisico fatal/injury/MDO accident per billion m/kms.

Travelled death/injury/accident raterisico nemen risk taking / careless -/ dangerous drivingroestvrij stainlessrondweg ring roadrood verkeerslicht red lightrotonde roundaboutrotonde zonder verkeersregelinstallatie non signalised roundaboutroute itineraryRSIA Road Safety Impact Assessment

Page 24: Dutch Dictionary

Nederlandse term English term

22 SWOV-rapport D-99-6

ruimtelijk spatialruit windowruitenwisser windscreen wiperrupsvoertuig tracked vehicle / caterpillar vehicleruwheid roughnesssanctie penaltyschadevergoeding indemnityscharen (van aanhanger) jack knifingschedel skullscheiding van verkeerssoorten segregation (traffic, pedestrians)schemer twilightschemer (avond) duskschemer (ochtend) dawnschijfrem disc brakeschok shockschokbreker shock absorberschouder shoulder, vergeschuwafstand (afstand die weggebruikersbewaren tot objecten en andere weggebruikersteneinde er niet mee te botsen)

safety distance (distance which road user keepsfrom objects and other roadusers to ensure there is no contact with them)

secundaire weg secondary roadselectie selectionsensor sensor / detectorsepabalk (separatiebalk=verhardingselementom fietsers en gemotoriseerd verkeer tescheiden

separation beam (pavemant element applied totseparate cyclists and motorized traffic

signaal signal / traffic signalsignificantie significanceslaapbus sleeper coachslachtoffers casualties / victims (= fatalities + injured)slepen towing (away)slipongeval skidding accidentslippen skiddingslipweerstand skidding resistancesluipverkeer rat runsluiting (autogordel) buckle (safety belt)smeermiddel lubricantsmering lubricationsneeuw / hagel snow / hailsneeuw ruimen snow clearancesneeuwkettingen snow chainssneeuwschutting snow fencesnelbus express bussnelheidsbegrenzer speed limiter / -governor / -limiting devicesnelheidsbeperking speed limitsnelheidslimiet speed limitsnelheidsremmer speed inhibitorsnelheidsverloop speed profile

Page 25: Dutch Dictionary

Nederlandse term English term

SWOV-rapport D-99-6 23

sneltram express tramsnelverkeer rapid trafficsnelverkeerssysteem rapid transit systemsnelweg trunk roadsnorfiets low speed- / light mopedsnorfietser low speed moped ridersociale beïnvloeding social coercionspaakafscherming spoke-screen(s)spanning stressspatlap mud flapspatscherm mud guardspeciale voertuigen (bijv. ziekenwagens) special vehicles (e.g. ambulances)spijkerband studded tyrespits(uur) rush hour / peak hourspitsverkeer peak trafficspoedeisend urgentspoedeisende hulp first aidspookrijder wrong-way driverspoor- en ribbelvorming (wegdek = wasbord) corrugationspoorweg railway (US = railroad)spoorwegovergang level crossingspreiding (statistiek) dispersion (statistics)stadscentrum town centrestadsontwikkeling urban developmentstadsontwikkeling town (and country) planningstand van zaken state of the artstandaardafwijking standard deviationstandaardisatie standardisationstapvoets walking pacestapvoets rijden slow drivingstarre verkeerslichtenregeling fixed-time signalsstatistische relatie statistical relationshipstedebouw town (and country) planningstedebouwkundige urban developmentstedelijk gebied urban areasteekproef samplestempel hallmarkstijfheid stiffnessstijging increasestoeprand kerb (US = curb)stopstreep stop linestopverbod no stoppingstraalbreking (van licht) refractionstraatmeubilair roadside fixturesstraatnaambord street signstraatverlichting road lighting / street lightingstraf penaltystroefheid skidding resistance

Page 26: Dutch Dictionary

Nederlandse term English term

24 SWOV-rapport D-99-6

strooizout de-icing saltstrook (zie rijstrook) (traffic) lanestroomkring circuit (electrical)stroomweg through-roadstudiedag workshopsturen steeringstuurbaar steerablestuurkolom steering columnstuurwiel steering wheelT-aansluiting met verkeersregelinstallatie signalised 3-way intersectionT-aansluiting zonder verkeersregelinstallatie non signalised 3-way intersectiontaakstelling voor verkeersveiligheid road safety targettachograaf tachographtachograafschijf tachograph disctak branchtalud side slopete water landed in watertechnische keuring vehicle inspectionteer tartegemoetkomend verkeer oncoming traffic / meeting traffictegenliggers oncoming vehicle / meeting vehiclestegenpartij crash opponenttekort(koming) flaw, shortcomingtelefoonpaal utility poleteller numeratorten eerste first and foremostter plaatse at the scene (of the accident)testbank test rigtestpop (anthropometric) dummytijdelijk temporary(-ily)tijdelijke omstandigheden temporary circumstancestijdreeks time seriestijdspanne (time) headwayT-kruising T-junctiontoedracht, verloop coursetoegangsweg access road (motorway = approach road)toegankelijkheid accessibilitytoename increasetoerit / afrit access ramptoeteren hoot / honktoezicht surveillance, supervisiontolweg toll roadtouringcar coachtrain(AUS) semi-trailer tractortramhalte tram stoptransmissie transmissiontransportmiddel (means of) transporttrefwoord keyword

Page 27: Dutch Dictionary

Nederlandse term English term

SWOV-rapport D-99-6 25

trekker met oplegger articulated lorry (GB) / trailer truck (US) / roadtrommelrem drum braketrompetaansluiting trumpet junctiontrottoir pavement (US = sidewalk)trottoirband kerb (US = curb)trottoirrand pavement edgetunnel / viaduct tunnel / viaducttussen verschillende steden interurban / intercitytwee takken splitsing forked roadTweede Structuurschema Verkeer en Vervoer Second Transport Structure Plantweewieler two-wheeled vehicletype ongeval type of accidenttype(goed)keuring type approvaluitbreiding extensionuitbuigingsruimte room for extensionuitgaand verkeer outbound trafficuitgang (-sweg) exit (road)uitgangspunt starting point, point of departureuitlaat exhaust pipe, tailpipe (US)uitlaatgas exhaust fumesuitrit exituitrusting equipmentuitslingeren ejectionuitsluitend materiële schade (UMS) material damage only (MDO)uitstraling radiationuitvoerbaarheid workability / consistencyurgentie emergencyuur van de dag time of dayvaardigheid skillvaliditeit validityvangrail (geleiderail) safety barrier/-device/crash barrier/guardrailvast voorwerp fixed objectveerkracht elasticityveiligheid safetyveiligheidscoëfficiënt safety coefficientveiligheidsglas safety glass / laminated glass / toughened -velgrem rim brakeventweg service roadveranderlijkheid variabilityverantwoordelijkheid responsibilityverbaliseren (proces-verbaal) (to) bookverbind(ings)weg connecting roadverblinding glare / dazzleverdeling distributionverdeling van verplaatsingen over routes traffic assignmentverdovend middel drugverharde berm hard shoulderverharde weg surfaced road

Page 28: Dutch Dictionary

Nederlandse term English term

26 SWOV-rapport D-99-6

verharde weg(en) surfaced road(s)verhoogde weg elevated roadvering suspension / damperverkanting superelevationverkantingsovergang torsion sectionverkeerdeelnemer road userverkeersader through-road / major roadverkeersafhankelijk vehicle actuatedverkeersbeheersing traffic managementverkeersbord traffic signverkeersdichtheid traffic concentration / traffic densityverkeersdode fatalityverkeersdrempel speed control hump, "sleeping policeman"verkeersdruppel traffic islandverkeerseconomie transport economicsverkeerseiland traffic islandVerkeersinformatie Systemen Traffic Information Systemverkeersintensiteit traffic flow / - concentration / - volumeverkeerskunde traffic engineeringverkeerslicht traffic signal / traffic lightverkeerslichtenregeling traffic light regulationverkeersluwe gebied traffic calming areaverkeersmiddel van de toekomst future transport modeverkeersnet networkverkeersonderzoek traffic surveyverkeersongeval road (traffic) accident US = motor vehicle

accidentverkeersongeval met dodelijke afloop fatal accidentverkeersongeval met persoonlijk letsel injury accidentverkeersongevallenregistratie van deAdviesdienst Verkeer en Vervoer, AfdelingBasisgegevens

National Road Traffic Accident Register of theTraffic Accident Data Administration, Basic Datadepartment

verkeersopstopping traffic jam / congestion / bunchingverkeersopvoeding road user education / driver trainingverkeersplein roundabout / squareverkeersprestatie vehicle kilometresverkeersregeling traffic controlverkeersregelinstallatie traffic regulation installationverkeersregels traffic laws (-rules)verkeersregulering traffic managementverkeersrisico traffic riskverkeersruit diamond interchangeverkeersslachtoffer road victim / - casualtyverkeersstroom traffic flowverkeersstroomlijn desire lineverkeerstechniek traffic engineeringverkeersteken road signverkeerstelling traffic count

Page 29: Dutch Dictionary

Nederlandse term English term

SWOV-rapport D-99-6 27

verkeersveiligheid road safety (géén traffic safety)verkeersveiligheidsbeleid road safety policyverkeersveiligheidsinformatiesysteem voorscenarioberekeningen v.d.infrastructuur

Road Safety Information System for scenariocalculation of Infrastructure

verkeersverdeling traffic distributionverkeersweg highwayverkeerszuil traffic signverlichting lightingverlichtingssterkte illuminanceverlies lossverloren levensjaren years of life lost (YLL)vermoeidheid fatiguevernieuwed / -ing innovative / innovationverplaatsafstanden per vervoerwijze modal splitverplaatsing journey, tripverpleegduur (dagen) patient days (at hospital)verplicht mandatory / obligatory / (legally) obligedversnelling acceleration / gearversnellingsbak gear box / transmissionverspreiding dissipation (of energy)vertraging decelerationvervoer transportvervoerd naar ziekenhuis taken to hospitalvervoermiddel vehicle / transport modevervoerregio transport regionvervoerwijze transport modevervoerwijzeverdeling modal splitverwachte waarde expected value / -scoreverzekering insuranceverzonken weg sunken roadverzorgingsgebied (van een ziekenhuis) catchment area (of a hospital)verzorgingsplaats langs autosnelweg service areavlak planevluchtheuvel refugevluchtstrook emergency lanevoeler sensor / detectorvoertuig vehiclevoertuigbezit vehicle ownership / car ownershipvoertuiginterieur car interiorvoertuiginzittende vehicle occupant (evt. passengers)voertuigkering (vehicle) safety barriervoertuigkilometer vehicle kilometre / vehicle milevoertuigpark number of vehicles / vehicle fleetvoertuigverlichting vehicle lightingvoetganger pedestrianvoetgangersbrug footbridgevoetgangersgebied pedestrian precinct / woonerfvoetgangersoversteekplaats pedestrian crossing / Zebra crossing

Page 30: Dutch Dictionary

Nederlandse term English term

28 SWOV-rapport D-99-6

voetpad footway (US = sidewalk)voetrem foot brakevolgafstand vehicle spacing / distance headwayvolgtijd (time of) headwayvolkstelling census (population)voor- en nastudie before-and-after studyvoorjaar springvoorkeur preferencevoorlichtingscampagne information campaignvoorligger (vehicle) in frontvoorlopig temporaryvoorrang right-of-way / priorityvoorrang voor langzaam verkeer van rechts right-of-way for cyclists and mopedists coming

from rightvoorrangskruising major / minor junctionvoorruit windscreen / windshieldvoorschriften / richtlijnen (het nakomen van) compliance (specifications)voorsignalering (route) advance direction signvoorsoorteren get in lanevoorspelbaarheid predictabilityvoorspelling forecastvoorstad suburb / outskirtsvoorwaarde preconditionvoorwerp objectvoorzieningen facilities, provisionsvoorzijde frontvorksplitsing bifurcationvormgeving lay-out / geometric designvorst frostvraaggesprek interviewvracht / lading freight / cargovrachtauto met aanhangwagen lorry with trailervrachtvervoer freight transportvrachtwagen lorry (GB) / truck (US)vrachtwagen met aanhangwagen lorry with trailervrije busbaan bus lanevuilniswagen dustcart (GB) / garbage truck (US)waarneming perception / observationwaarschijnlijkheid probabilitywachtstand-groenregeling (verkeerafhankelijkeverkeerslichtenregeling met groen licht zo langer geen verkeer uit conflictrichtingen isaangemeld)

green stand-by position (traffic dependent trafficlight whereby lights shown green as long as notraffic is registered from a conflicting direction)

waterschap Water Boardwederzijds mutual(ly exclusive)weekeinde weekendweerstandsvermogen v.h. menselijk lichaam human toleranceweg met éénrichtingsverkeer one way street

Page 31: Dutch Dictionary

Nederlandse term English term

SWOV-rapport D-99-6 29

weg met gescheiden rijbanen dual carriageway (US = divided road)wegas lane markingwegbeheerder road authoritywegberm shoulderwegdeel stretch of roadwegdek road surfacewegdekreflector road surface reflector (cats eyes)wegen buiten de bebouwde kom rural roadswegenbouw road construction / civil engineeringwegenclassificatie road classificationwegennet road networkWegenverkeersreglement traffic regulationsWegenverkeerswet Road Traffic Actweggebruiker road userweginrichting road designweglengte road lengthwegmarkering road markingwegmeubelair fixed roadside objectswegomlegging (road) diversionwegontwerp (overall) design / road designwegsoort type of roadwegtracé alignementwegvak road section, road stretchwegverkeer road trafficwegverlichting street lightingwegvervoer road transportwerk in uitvoering road works / road-upwerkdag weekday (Monday to Friday)wervelkolom spinal columnWet Gevaarlijke Stoffen Hazardous Substances ActWet Goederenvervoer over de Weg Road Transport of Goods ActWet Personenvervoer Transportation ActWet Rijonderricht Motorrijtuigen 1993 Motor Vehicle Driver Instruction Act 1993wetgeving legislationwetshandhaving law enforcementwielbasis wheelbasewielophanging suspensionwielspoor tracking / trackswijze van (verkeers)deelname modal split, kind / type of participationwijziging modification, mutationwindscherm wind barrierwindstoten gusts of windwoonerf homezone (m.i.v. trial of 9 in Aug.1999)woongebied residential areawoon-werkverkeer commuter trafficwoonwijk residential areawrijving frictionwrijvingscoëfficiënt coefficient of friction

Page 32: Dutch Dictionary

Nederlandse term English term

30 SWOV-rapport D-99-6

Y-splitsing Y-junctionzakelijk verkeer business trafficzandweg low cost roadzebrapad pedestrian crossing / zebra -/ zebra crossingzeer open alsfalt beton (ZOAB) very porous asphaltzelfde richting same directionzichtafstand sight distancezichtbaarheid visibilityzichtbaarheidsafstand visibility distancezichtlijn line of sightziekenhuis hospital / infirmaryziekenwagen ambulanceziekte illnesszijafscherming side-protection / side-shieldszijberm shoulder, vergezijbotsing flank collision / side swipezitplaats seatzomertijd daylight saving time (DST)zuil polezwaar verkeer heavy goods vehicleszwaar voertuig heavy goods/duty vehicle (HGV)zwarte doos black box

Page 33: Dutch Dictionary

SWOV-rapport D-99-6 31

Bovenstaande lijst volgt nu nogmaals, maar nu alfabetisch gesorteerd op de Engelse term

English term Nederlandse termabsorption absorptieacceleration / gear versnellingaccess ramp toerit / afritaccess road (motorway = approach road) erftoegangswegaccessibility toegankelijkheidaccessories accessoiresAccident & Emergency department (A&E) eerste hulp afdeling (van ziekenhuis)accident black spot black spot, gevaarlijk puntaccident prevention ongevallenpreventieaccident proneness ongevalsvatbaarheidaccident rate ongevallenquotiëntaccompanied driving begeleid rijdenacoustic signal geluidssignaalacquisition aanwinstactor (UK), stakeholder (USA) actoradaption adaptatieadjacent carriageway naastgelegen rijbaanadjoining cycle track fietspad: aanliggend fietspad (door zeer smalle

tussenberm (<0,7m) gescheiden van rijbaan)adsorption adsorptieadvance direction sign voorsignalering (route)advanced transport telematics geavanceerde transport-telematicaage band leeftijdsgroepage group leeftijdsklasseagricultural vehicle/tractor landbouwvoertuig/-trekkerairbag airbag / luchtzakairbrake luchtdrukremalcohol accident alcoholongevalalign(e)ment wegtracé, lengteprofielambience comfort (voor voertuig en bestuurder)ambulance ziekenwagenanchorage bevestiging(spunten)annual report jaarverslaganthropometric dummy testpopanti brake-lock device, ABS antiblokkeersysteem / remmeninrichtinganti-locking device, ABS antiblokkeersysteem / remmeninrichtingapproach to road accident concentrations aanpak verkeersongevallenconcentratiesaquaplaning aquaplaning (let op: één ‘n’)arcade passage / overdekte winkelgalerijarea of interest aandachtsgebiedarticulated lorry (GB) / trailer truck (US) trekker met opleggeras a rule / in general / generally speaking in het algemeenasphalt (-ic concrete) asfalt (beton)at the scene (of the accident) ter plaatseattention / concentration aandacht / oplettendheidattitude attitude

Page 34: Dutch Dictionary

English term Nederlandse term

32 SWOV-rapport D-99-6

automatic automatischauxiliary engine hulpmotoraverage gemiddeld(e)average speed gemiddelde snelheidaxis as (lijn)axis line asstreepaxle as (voertuig)axle load asbelastingback-seat passenger achterpassagierbarrier line / continuous line doorgetrokken streepbascule bridge basculebrugbaseline measurement (ESOMAR, 1998) nulmetingbattery accu, batterijbattery car / electric car elektrische autobeam / ray lichtbundel / straalbefore-and-after study voor- en nastudiebefouled besmeurdbend (road), curve bocht (weg)bicycle fietsBicycle Master Plan Masterplan Fietsbicycle-crossing oversteekplaats voor fietsersbike (US) motorfietsbifurcation vorksplitsingbiomechanics biomechanicablack box zwarte doosblack ice / glazed ice ijzelblack spot gevaarlijke situatieblind area dode hoekblock marking blokmarkeringblood alcohol contents (BAC) bloedalcoholgehalte (BAG)blood test bloedproefbody (car) carrosseriebolt boutbonnet (car) (US=hood) motorkapborder line / edge marking kantstreepbottleneck knelpuntboundary (-ies) begrenzing(en)brake rembrake lining remvoeringbraking remmenbraking distance remwegbranch takbreak-down pechbreath alcohol content (BrAC) ademalcoholgehalte (AAG)breath analyser / breath tester ademanalyse-apparaatbreath analysis ademanalysebreath test ademproefbreath tester / breath analyser ademanalyse-apparaat

Page 35: Dutch Dictionary

English term Nederlandse term

SWOV-rapport D-99-6 33

bricks klinkersbridge brugbridge pier brugpijlerbroken line onderbroken streepbuckle (safety belt) sluiting (autogordel)bulldozer bulldozerbumper bumperbus autobus, busbus lane (vrije) busbaan, busstrookbus sluice bussluisbus stop bushaltebusiness traffic zakelijk verkeerby-pass omlegging (voor doorgaand verkeer)by-pass (road) omleidingcalibration ijkingcapacity (road) capaciteit (weg)car (incl. taxi's) personenautocar door autoportiercar interior voertuiginterieurcar park / parking space parkeerterreincarbon dioxide / carbonic acid kooldioxidecarbon monoxide koolmonoxidecarbonic acid / carbon dioxide kooldioxidecarburettor (US = carburetor) carburateurcardiac disorder hartkwaalcareless or dangerous driving / risk taking risico nemencargo / freight lading / vrachtcarriageway (US = roadway) rijbaancarrier tricycle bakfietscarrying capacity laadvermogencasualties / victims (= fatalities + injured) slachtofferscat’s eyes / road surface reflectors kattenogen / wegdekreflectorencatchment area (of a hospital) verzorgingsgebied (van een ziekenhuis)caterpillar vehicle / tracked vehicle rupsvoertuigcauseway dijkwegcensus (population) volkstellingcentre centrum / middelpuntcentre line middenstreepcentrifugal force middelpuntvliedende krachtcentripetal force middelpuntzoekende krachtchance of being caught or arrested / risk pakkanscharged with driving while intoxicated; DWI Proces-verbaal wegens artikel 26chart grafiek / diagramchassis chassischemical test tube blaaspijpjechild seat, child restraint systems kinderzitjescivil engineering / road construction wegenbouwchromatography chromatografie

Page 36: Dutch Dictionary

English term Nederlandse term

34 SWOV-rapport D-99-6

circuit (electrical) stroomkringcircular test track proefbaan (cirkelvorming)classification classificatieclearance time ontruimingstijdclimbing lane kruipspoor /rijstrook voor zwaar verkeer

bergopwaartsclover-leaf (intersection) klaverbladcloverleaf junction klaverblad (aansluiting)clutch koppeling (auto)coach touringcarcobbles / cobblestones keiencoefficient coëfficiëntcoefficient of friction wrijvingscoëfficiëntcollector road ontsluitingswegcollision botsingcollision angle botshoekcollision energy botsenergiecollision partner / crash opponent botspartnercollision speed botssnelheidcollision test / full scale test / impact test botsproefcolour blind (-ness) kleurenblind (-heid)commercial vehicle bedrijfsautocommon key variable koppel kenmerkcommuter forenscommuter traffic woon-werkverkeercompetition concurrentie / mededingingcompliance (specifications) voorschriften / richtlijnen (het nakomen van)compliance control / enforce (-ment), handhaven (-ing)comply / compliance naleven / -ingcomponents of the car auto-onderdelen en -toebehorencomprehension (comprehend) begrip (het begrijpen)compulsory cycle track fietspad: verplicht fietspadcompulsory seat belt usage draagplicht (van autogordels)computerising, digitalising automatiseringconcrete betonconfiscation of driving licence / licencesuspension / withdrawal of driving licence

intrekking van rijbewijs

connecting road verbind(ings)wegconsistency / reproducibility herhaalbaarheid, reproduceerbaarheidconstruction bouw / aanlegconstruction site bouwplaatscontinuous line doorgetrokken streepcontrol bediening / besturingcontrol panel / dashboard / instrument panel dashboard / instrumentenpaneelcontrolled crossing geregelde oversteekplaatsconurbation agglomeratiecorrection correctiecorrelation correlatie

Page 37: Dutch Dictionary

English term Nederlandse term

SWOV-rapport D-99-6 35

corrosion corrosiecorrugation spoor- en ribbelvorming (wegdek = wasbord)cost-benefit analysis kosten-baten analysecountry road landwegcountryside / rural area platteland(sgebied)course toedracht, verloopcrash attenuator / impact attenator / crashcushion

obstakelbeveiliger

crash cushion / impact attenator / crashattenuator

obstakelbeveiliger

crash helmet helm (voor motorrijders, [brom] fietsers)crash opponent / collision partner tegenpartij, botspartnercritical profile, (doubtful whether or not motorizedtraffic can overtake bicycles)

kritisch profiel, (twijfelachtig of autoverkeerfietsverkeer kan inhalen qua ruimte)

cross over (the street) overstekencross section / cross sectional profile dwarsprofielcrossing traffic / intersecting traffic kruisend verkeercross/traverse line/-stripe/-band dwarsstreepcrush area, crumpling zone kreukelzonecul de sac / dead-end street doodlopende wegcurve kromme, bochtcurve (radius) boog (straal)curved bridge brug (in een bocht)cybernetics cyberneticacycle lane fietsstrookcycle lane (non compulsory or of a differentcolour)

fietssuggestiestrook (niet verplicht)

cycle path / cycle track fietspadcycle rack fietsenrekcycle ramp (at the side of a staircase) fietsgoot (langs trap)cycle route fietsroutecycle track / cycle path fietspadcycling facility fietsvoorzieningcycling network fietsnetwerkcyclist fietserdamping demping (van schokbrekers0danger / hazard gevaardangerous good / hazardous substance gevaarlijke stofdangerous goods gevaarlijke goederendark adaptation donker-adaptatiedarkness duisternisdashboard / control panel / instrument panel dashboard / instrumentenpaneeldata gegevens / data / cijfersdata bank databankdata processing gegevensverwerkingdata storage medium computergeheugendatabase bestanddawn dageraad

Page 38: Dutch Dictionary

English term Nederlandse term

36 SWOV-rapport D-99-6

dawn schemer (ochtend)day dag (24 uur) / etmaaldaylight daglichtdaylight saving time (DST) zomertijddaylight, daytime overdagdaytime running lights (DRL) motorvoertuigverlichting overdag (MVO)dazzle / glare verblindingdead dood, overledendead-end street / cul de sac doodlopende wegdeceleration vertragingdecision administrative regulations road traffic besluit administratieve bepalingen wegverkeer

(BABW)decision process beslissingsprocesdeflection doorbuigen / uitbuigendegree of curvature krommingde-icing salt strooizoutdelineator, delination kantaanduidingdelivery van bestelwagen, bestelautodemands of substance inhoudelijke eisendenominator noemerdesign speed ontwerpsnelheiddesign standards/ -guidelines ontwerprichtlijnendesign, layout inrichtingdesire line verkeersstroomlijndetection loop meetlusdetermimant(s) determinant(en)developing countries ontwikkelingslandendevelopment ontwikkelingdiamond interchange verkeersruitdied / dead overledendiesel engine dieselmotordiesel fuel dieselolie / gasoliediffraction diffractie / brekingdiffusion diffusie / verstrooiingdimension afmetingdimension dimensiedimension groottedirection rijrichtingdirection indicator richtingaanwijzerdisabled person gehandicaptedisabled person invalidedisc brake schijfremdiscontinuous discontinu / onderbrokendispersion (statistics) spreiding (statistiek)dissipation (of energy) verspreidingdistance afstanddistance headway / vehicle spacing volgafstanddistribution verdeling

Page 39: Dutch Dictionary

English term Nederlandse term

SWOV-rapport D-99-6 37

distributor gebiedsontsluitingwegditch greppeldouble side cycle track (also two sided cycletrack)

fietspad: dubbelzijdig fietspad (ook tweezijdiggenoemd = fietspaden aan beide zijden van deweg in een of twee richtingen bereden)

draw bridge ophaalbrugdrifting snow opgewaaide sneeuwdrink-driving rij-en drinkgewoonten, rijden onder invloeddriver bestuurderdriver training / driving course / road usereducation

rijopleiding

driver’s mate bijrijderdriving aptitude / fitness to drive rijgeschiktheiddriving ban rijverboddriving course / driver training / road usereducation

rijopleiding

driving experience rijervaringDriving Hours Act rijtijdenwetdriving instructor rij-instructeurdriving licence rijbewijsdriving light groot lichtdriving skill rijvaardigheiddriving task rijtaakdriving test rijexamendriving while intoxicated (DWI)/ drink driving rijden onder invloeddrug verdovend middeldrug / medicine geneesmiddeldrugs drugsdrum brake trommelremdrunk driver / impaired driver rijder onder invloeddrunkenness dronkenschapdual carriageway (US = divided road) weg met gescheiden rijbanendual carriageway for all traffic dubbelbaans weg voor alle verkeerdual carriageway restricted to motorcars dubbelbaans weg met gesloten verklaringdusk schemer (avond)dustcart (GB) / garbage truck (US) vuilniswagendynamo, generator dynamo, generatoreccentric excentrischeconomic efficiency rentabiliteitedge marking / border line kantstreepedge strip (inside-/ outside-) kantstrookeffectiveness effecteffectiveness / the use (of) nut (van)efficiency doelmatigheidefficiency doeltreffendheidejection uitslingerenelasticity elasticiteitelasticity veerkracht

Page 40: Dutch Dictionary

English term Nederlandse term

38 SWOV-rapport D-99-6

elderly people / the elderly bejaardenelectric car elektrische autoelectroencefalography (EEG) elektroncefalografie (EEG)electronic speed managing system elektronisch snelheisbeheersingssysteemelectronics elektronicaelevated railway luchtspoorwegelevated road verhoogde wegemergency noodtoestandemergency urgentieemergency brake noodrememergency calling point praatpaal (ANWB wegenwacht)emergency lane vluchtstrookemergency vehicle reddingsvoertuigenforce (-ment), compliance control handhaven (-ing)entry afritentry opritenvironment milieuenvironment omgevingequipment uitrustingequivalent gelijkwaardigergonomics ergonomieerror foutestimation / forecast / prognosis prognoseEuropean regulations for the transport ofhazardous substances by road weg

Europese overeenkomst voor het vervoer vangevaarlijke stoffen over de weg

excess load (vehicle) overbelastingexhaust fumes uitlaatgasexhaust pipe, tailpipe (US) uitlaatexit uitritexit (road) uitgang (-sweg)expanded bicycle streaming lane (EBSL) opgeblazen fietsopstelstrook (OFOS)expected value / -score verwachte waardeexperiment, test proefexperimental road / experimental stretch of road proeftrajectexposure (oorspronkelijk een medisch term) expositieexpress bus snelbusexpress tram sneltramexpress-road doorgaande weg buiten de bebouwde komextension uitbreidingeye level ooghoogte eye movement oogbewegingfacilities, provisions voorzieningenfatal accident dodelijk ongevalfatal accident ongeval met dodelijke afloopfatal accident verkeersongeval met dodelijke afloopfatal/injury/MDO accident per billion m/kmstravelled / death/injury/accident rate

risico

fatalities / (road) deaths doden / overledenen

Page 41: Dutch Dictionary

English term Nederlandse term

SWOV-rapport D-99-6 39

fatality verkeersdodefatigue vermoeidheidfatigue (metal) moeheid (materiaal, metaal)field of vision gezichtsveldfine bekeuringfire brandfire extinguisher brandblusapparaatfirst aid eerste hulpfirst aid spoedeisende hulpfirst and foremost ten eerstefitness to drive / driving aptitude rijgeschiktheidfixed object vast voorwerpfixed roadside objects wegmeubelairfixed-time signals starre verkeerslichtenregelingflammability brandbaarheidflank collision / side swipe zijbotsingflaw, shortcoming tekort(koming)flooding overstromingflyover / overpass fly-over (ongelijkvloerse kruising)fog / mist mistfog lamp / fog light mistlampfog light / fog lamp mistlampfoot brake voetremfootbridge voetgangersbrugfootway (US = sidewalk) voetpadforce, power krachtforecast voorspellingforecast / estimation / prognosis prognoseforked road twee takken splitsingfoundation funderingframe (-work) raamwerkfrangible joint breekpuntfreight / cargo vracht / ladingfreight transport vrachtvervoerfriction wrijvingfront voorzijdefront dipped headlight / low beam lights dimlichtfrost vorstfuel brandstoffuel consumption brandstofverbruikfuel tank benzinetankfuel tank brandstoftankfull scale test / impact test / collision test botsproeffuture transport mode verkeersmiddel van de toekomstgas gasgear box / transmission versnellingsbakgender, sex geslachtgenerated traffic gegenereerd verkeer

Page 42: Dutch Dictionary

English term Nederlandse term

40 SWOV-rapport D-99-6

generator, dynamo generator, dynamoget in lane voorsoorterenglare / dazzle verblindingglare screen antiverblindingsschermglass glasglazed ice / black ice ijzelgoal doelstellinggovernment overheidgrade separated junction ongelijkvloers kruispuntgradient hellingshoekgradient percentage hellingspercentagegraduated driving licence getrapt rijbewijsgreen arrow groen (verkeers)licht; afslaand verkeergreen light groen (verkeers)lichtgreen sequence groene golfgreen stand-by position (traffic dependent trafficlight whereby lights shown green as long as notraffic is registered from a conflicting direction)

wachtstand-groenregeling (verkeerafhankelijkeverkeerslichtenregeling met groen licht zo langer geen verkeer uit conflictrichtingen isaangemeld)

ground water grondwatergully geulgusts of wind windstotengutter goothail hagelhairpin bend haarspeldbochthalf-barrier crossing automatische halve overwegbomen (ahob)hallmark stempelhand brake handremharbour / port havenhard shoulder verharde bermhazard / danger gevaarhazardous substance / dangerous good gevaarlijke stofHazardous Substances Act Wet Gevaarlijke Stoffenhaze lichte mist, nevelhead lamp / head light koplamphead lamp setting / - aiming / - adjustment afstelling van koplampenhead rest hoofdsteunhead-on collision frontale botsinghealth gezondheidheart beat hartslag, polsslagheavy goods vehicles zwaar verkeerheavy goods/duty vehicle (HGV) zwaar voertuighectare (=0.01 km2) hectareheterogenity heterogeniteit, ongelijksoortigheidHGV licence groot rijbewijshigh-intensity discharge lamps/-headlights hogedruk gasontladingslampenhigh-mounted stop lamp (or brake light) hooggeplaatst remlichthighway verkeersweg

Page 43: Dutch Dictionary

English term Nederlandse term

SWOV-rapport D-99-6 41

hip heuphit-and-run accident doorrijden na een ongevalhit-and-run drivers doorijders na een ongevalhomezone (m.i.v. trial of 9 in Aug.1999) woonerfhomogeneity gelijksoortigheid, homogeniteithoot / honk toeterenhorizontal lighting intensity horizontale verlichtingssterktehorn claxonhospital / infirmary ziekenhuishousehold huishouding (-en)human body menselijk lichaamhuman error menselijke fouthuman factor menselijke factorhuman tolerance weerstandsvermogen v.h. menselijk lichaamillness ziekteilluminance verlichtingssterkteimpact angle inrijhoekimpact attenator / crash attenuator / crashcushion

obstakelbeveiliger, rimpelbuisobstakelbeveiliger

impact sled dolly (verrijdbaar onderstel bij botsproeven)impact test / full scale test / collision test botsproefimpaired driver / drunk driver rijder onder invloedinadvertent(ly) onopzettelijkinbound traffic ingaand verkeer, inkomend verkeer,

binnenkomend verkeerIncident Warning System IWSincome inkomenincrease stijging, toenameindemnity schadevergoedinginduction inductieinductive loops (measurement) lus (meting)industrial area industriegebiedinexperienced, novice onervareninfant kleuter, peuterinfirmary / hospital ziekenhuisinformation campaign voorlichtingscampagneinfrared infraroodinjection injectie, inspuitinginjured gewond / gewondeninjury accident verkeersongeval met persoonlijk letselinnovative / innovation vernieuwed / -ingin-patient opgenomen in ziekenhuisinside binnen, inwendiginside built-up area / urban binnen de bebouwde kominside, internal interninstallation montageinstrument panel / dashboard / control panel dashboard / instrumentenpaneelinsurance verzekering

Page 44: Dutch Dictionary

English term Nederlandse term

42 SWOV-rapport D-99-6

interchange, (road) junction kruising / knooppuntinterchange at grade / level crossing gelijkvloerse kruisinginterface raakvlakinterministerial interdepartementaalInternational Road Traffic and AccidentDatabase of the OECD

IRTAD (v.d. OECD)

intersecting traffic / crossing traffic kruisend verkeerintersection ontmoetingintersection, junction = large type- kruispuntinterurban / intercity tussen verschillende stedeninterview interview, vraaggesprekinventory inventarisatieinvestment investeringinvolved betrokkeniteration herhalingitinerary routejack knifing scharen (van aanhanger)join (the traffic) invoegenjourney / trip reis, verplaatsingjourney purpose / journey goal / traffic motivation reismotiefjourney time reistijdjunction afslagjunction at grade gelijkvloers kruispuntkerb (US = curb) stoeprand, trottoirbandkerb side parking / parking parallel to the kerb parkeren langs de trottoirbandkerosene petroleumkey figures kengetallenkeyword trefwoordkilled & seriously injured (KSI) gedood & ernstig gewondkilometre per hour (km/h) kilometer per uur (km/uur)kilometres travelled reizigerskilometersknee cap knieschijflaboratory laboratoriumlaminated glass / safety glass / toughened glass veiligheidsglaslamppost, light pole lantaarnpaallanded in water te waterlandscaping / landscape engineering landschapsarchitectuurlane marking wegaslantern lantaarn (straatverlichting)lap belt / lap strap heupgordellaw enforcement wetshandhavinglay-by parkeerhavenlay-out / geometric design vormgevinglecture college, lezinglegibility leesbaarheidlegislation wetgevinglettering beletteringlevel crossing overweg, spoorwegovergang

Page 45: Dutch Dictionary

English term Nederlandse term

SWOV-rapport D-99-6 43

level crossing / interchange at grade gelijkvloerse kruisinglevel of service afwikkelingsniveaulicence suspension / withdrawal of drivinglicence / confiscation of driving licence

intrekking van rijbewijs

light licht (tegengestelde van donker)light conditions lichtgesteldheidlight dispersal lichtspreidinglight emitting diode licht emitterende diode (fietsverlichting)light-coloured / light licht (van kleur)light pole, lamppost lantaarnpaallightening lichter van kleur makenlighting verlichtinglighting colomn / -standard/ -pole lichtmastlighting conditions lichtomstandighedenlight-weight licht (van gewicht)line of approach / point of view invalshoekline of sight zichtlijnlinear lineairlink(age) NB: niet te verwarren met matching koppel(ing): statistieklinked signals / co-ordinated signals gecoördineerde verkeerslichtenloading platform (body) open laadbaklocal authority / local government plaatselijk bestuurlocal road buurtwegLong term policy plan road safety Meerjarenplan verkeersveiligheidlongitudinal in langsrichtinglongitudinal profile langsprofiel (van de weg)Long-range road safety programme Meerjarenprogramma verkeersveiligheid lorry (GB) / truck (US) vrachtwagenlorry (solo) motorwagenlorry with trailer vrachtwagen met aanhangwagenloss verlieslow beam lights / front dipped headlight dimlichtlow cost road zandweglow speed- / light moped snorfietslow speed moped rider snorfietserlubricant smeermiddellubrication smeringluminance helderheidluminance / brightness luminantieluminous intensity lichtsterkteluxation ontwrichtingmain artery hoofdadermain collision hoofdbotsingmaintenance onderhoudmajor / minor junction voorrangskruisingmajor road hoofdverkeerswegmandatory / obligatory / (legally) obliged verplichtmanoeuvre / movement manoevre

Page 46: Dutch Dictionary

English term Nederlandse term

44 SWOV-rapport D-99-6

map kaartmarital status burgerlijke standmarker post bermplankmarker post / beacon bebakeningmarking markeringmaterial damage blikschade, materiële schadematerial damage only (MDO) uitsluitend materiële schade (UMS)matrix matrixmaximum speed maximumsnelheidmeagre beperktmeans of transport transportmiddelmeasurement metingmedian middenbermmedian barrier middenafschermingmedical aspects medische aspectenmedical examination / -research medisch onderzoekmedicine / drug geneesmiddelmeeting traffic / oncoming traffic tegemoetkomend verkeermeeting vehicles / oncoming vehicles tegenliggersMemorandum of Understanding convenantmetalled road / low cost road / gravel road grintwegmethod methodemini roundabout minirotondemist / fog mistmixed profile (for slow and rapid traffic) gemengd profiel (voor langzaam en snelverkeer)modal split, kind or type of participation verplaatsafstanden per vervoerwijze,

vervoerwijzeverdeling, wijze van(verkeers)deelname

modification, mutation wijzigingmodule for evaluating transport and traffic Evaluatiemodule Verkeer en Vervoermonotony eentonigheidmoped bromfietsmopedist / moped rider bromfietserMoT test / Ministry of Transport test Algemene Periodieke Keuringmotivation motivatiemotive, purpose motiefmotor / engine motormotor vehicle motorvoertuigMotor Vehicle Driver Instruction Act 1993 Wet Rijonderricht Motorrijtuigen 1993Motor Vehicle Driver Instruction Code Reglement Rijonderricht MotorrijtuigenMotor Vehicle Driver Instruction Order Besluit Rijonderricht Motorrijtuigenmotorcycle motorfiets, motorrijwielmotorcyclist motorrijdermotorised two-wheeled motortweewielermotorist, car driver automobilistmotorised bicycle fiets met hulpmotormotorway (US = freeway / highway) autosnelwegmoving bewegend

Page 47: Dutch Dictionary

English term Nederlandse term

SWOV-rapport D-99-6 45

moving / driven rijdendmud flap spatlapmud guard spatschermmulti lane / number of lanes meer dan één rijstrook, meerstrooksmultiple collision, pile-up ketting botsingmulti-storey parking garage parkeergaragemunicipal authority /- government / localgovernment

gemeentebestuur

municipal road gemeentewegmunicipality / borough gemeentemutual(ly exclusive) wederzijdsNational Road Traffic Accident Register of theTraffic Accident Data Administration, Basic Datadepartment

verkeersongevallenregistratie van deAdviesdienst Verkeer en Vervoer, AfdelingBasisgegevens

National Traffic Survey (NTS) Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG)near miss (nót "near accident") bijna-ongevalnegligence onachtzaamheidnetwork verkeersnetnext-door neighbours, residents aanwonendeno parking parkeerverbodno parking / parking prohibited parkeren verbodenno stopping stopverbodnon porous alphalt dicht asfaltbeton (DAB)non signalised 3-way intersection T-aansluiting zonder verkeersregelinstallatienon signalised 4-way intersection 4-takskruispunt zonder verkeersregelinstallatienon signalised roundabout rotonde zonder verkeersregelinstallatienovice, inexperienced onervaren, beginnernumber aantalnumber of vehicles / vehicle fleet voertuigparknumber plate / registration plate / licence plate kentekenplaatnumerator tellernumerical numeriekobject voorwerpobject lying on the road los voorwerpobligatory / (legally) obliged / mandatory verplichtobstacle-free zone obstakelvrije zone (langs de rijbaan)occupant inzittendeodometer kilometertelleroffence overtredingoffender overtrederoffset junction, staggered junction bajonet-aansluiting, kruispunt, bajoneton / near pedestrian crossing op / nabij voetgangersoversteekplaatsoncoming traffic / meeting traffic tegemoetkomend verkeeroncoming vehicle / meeting vehicles tegenliggersone way street weg met éénrichtingsverkeerone-eyed eenogigone-way cycle track eenrichtingsfietspadone-way traffic eenrichtingsverkeer

Page 48: Dutch Dictionary

English term Nederlandse term

46 SWOV-rapport D-99-6

ongoing doorgaand / aanhoudendon-the-spot accident investigation ongevallenonderzoek ter plaatseoptimise optimaliserenOrder in Council Algemene maatregel van bestuurorigin-destination traffic herkomst-bestemmingsverkeeroutbound traffic uitgaand verkeeroutcome afloopoutside buitenkantoutside built-up areas / rural buiten de bebouwde komoutskirts, suburb voorstadoverall design / road design wegontwerpoverpass / flyover fly-over (ongelijkvloerse kruising)overtaking (US = passing) inhalenoverturning over de kop gaanparallel parking (parallel to road axis) langsparkeren (evenwijdig aan de wegas)parapet borstweringparapet / ballustrade brugleuningpark and ride parkeren en rijdenparked geparkeerdparking parkerenparking lane parkeerstrookparking meter parkeermeterparking parallel to the kerb / kerb side parking parkeren langs de trottoirbandparking place parkeerplaatsparking space / car park parkeerterreinpassenger passagierpassenger traffic personenvervoerpassenger travel personenverkeerpassing (a stationary road user or object; not thesame as overtaking

passeren (iets stilstaand voorbij gaan; niethetzelfde als inhalen)

passive safety botsveiligheidpatient days (at hospital) verpleegduur (dagen)pavement (US = sidewalk) trottoirpavement edge trottoirrandpay parking betaald parkerenpeak hour / rush hour spits(uur)peak traffic spitsverkeerpedestrian voetgangerpedestrian crossing / zebra / zebra crossing zebrapad, voetgangersoversteekplaatspedestrian precinct / woonerf voetgangersgebiedpedestrian-only accident (not in UN-ECEinternational definition)

eenzijdig voetgangersongeval (niet in VN-ECEinternationale definitie)

penalty sanctie, strafperception perceptieperception / observation waarnemingPeriodic Regional Road Safety Survey Periodiek Regionaal Onderzoek

Verkeersveiligheidpermeability doordringbaarheid, doorlaatbaarheid

Page 49: Dutch Dictionary

English term Nederlandse term

SWOV-rapport D-99-6 47

perpendicular parking (at right angles) haaks parkeren (loodrecht op rijbaan)petrol (US = gas) benzinepetrol station benzinestationpetroleum aardolie (ruwe olie)pile / pole paalpillion passenger duo-passagierplace of work arbeidsplaatsplane vlakpoint of application aangrijpingspuntpoint of view / line of approach invalshoekpoisson’s ratio poisson verdelingpolarisation polarisatiepole mast, zuilpolice district, constabulary politieregiopolice enforcement politietoezichtpolicy beleidpopulation bevolking, inwoners, populatieport / harbour havenportable draagbaarportal frame bridge portaalbrugpost distance paalafstandpost mortem autopsiepowered two-wheelers (PTW) gemotoriseerde twee-wielerprecondition (rand)voorwaardepredictability voorspelbaarheidpreference voorkeurprescription receptpriority, right-of-way prioriteit, voorrangprobability waarschijnlijkheidprofessional category beroepsgroepprofilometer profielmeter (wegen), rijspoormeterprognosis / forecast / estimation prognoseprotected level crossing beveiligde spoorwegovergangprotection devices beveiligingsmiddelenprovince (Holland has 12) provincieprovincial road provinciale wegprovisional driving licence rijbewijs, voorlopigprovisions, facilities voorzieningenpsycho-medical examination for driving test psychologisch en medisch onderzoek voor

rijexamenpublic (utility) services openbare nutsbedrijvenpublic holiday feestdagpublic road /-highway openbare wegpublic transport openbaar vervoerpublicity publiciteitqueue / traffic-jam / tailback filequeue warning system file beveiligingssysteemradiation uitstraling

Page 50: Dutch Dictionary

English term Nederlandse term

48 SWOV-rapport D-99-6

Radio Data System - Traffic Message Channel RDS-TMCrailway (GB) railroad (US) spoorwegrapid traffic snelverkeerrapid transit system snelverkeerssysteemrat run sluipverkeerray lichtbundel / straalrear achterzijderear light achterlichtrear seats achterbankrear view mirror achteruitkijkspiegelrear window achterruitrear-end collision achteraanrijding, kop/staart-botsingrecidivist recidivistrecordable (by police) / reportable (to-) registratiewaardigrecreational cycle track recreatief fietspadred light rood verkeerslichtreflecting road stud reflecterende wegpunaisereflectorised material reflecterend materiaalrefraction straalbreking (van licht)refuge vluchtheuvelregion / district gebied, regioregional division regionale indelingregional management regionale directieRegional Road and Transport Plan Regionaal Verkeers- en Vervoersplanregistration certificate kentekenbewijsregistration inaccuracies, -discrepancies registratiefoutenregistration rate / -reporting /-percentage registratiegraadregression analysis regressieanalyseregrouping, redivision, rearrangement herindeling, herinrichtingregulations governing driving hours, speed, andduration / time

rijtijdenbesluit

rehabilitation revalidatieremote control besturing op afstandrepair herstel, reparatiereport form registratieformulierreportable (to-) / recordable (by police) registratiewaardigreproducibility / consistency herhaalbaarheid, reproduceerbaarheidresearch project onderzoeksprojectresearch report onderzoeksverslagresidential area woongebied, woonwijkresidential road erftoegangswegresponsibility verantwoordelijkheidresuscitation reanimatieretraining of drivers herscholing van bestuurdersright-of-way / priority voorrangright-of-way for cyclists and mopedists comingfrom right

voorrang voor langzaam verkeer van rechts

rigid occupant compartment kooiconstructie

Page 51: Dutch Dictionary

English term Nederlandse term

SWOV-rapport D-99-6 49

rim brake velgremring road ringweg, rondwegrisk / chance of being caught / arrested pakkansrisk taking / careless -/ dangerous driving risico nemenroad (traffic) accident (GB)motor vehicle accident (US)

verkeersongeval

road authority wegbeheerderroad classification wegenclassificatieroad closure afgesloten rijwegroad construction / civil engineering wegenbouwroad deaths / fatalities doden / overledenenroad design weginrichtingroad diversion wegomleggingroad length weglengteroad lighting / street lighting straatverlichtingroad marking wegmarkeringroad network wegennetroad safety (géén traffic safety) verkeersveiligheidroad safety audit beoordelen verkeersveiligheid weginfrastructuurRoad Safety Impact Assessment RSIARoad Safety Information System for scenariocalculation of Infrastructure

verkeersveiligheidsinformatiesysteem voorscenarioberekeningen v.d.infrastructuur

Road Safety Information System RIS Beleidsinformatiesysteem VerkeersveiligheidBIS-V

road safety policy verkeersveiligheidsbeleidroad safety target taakstelling voor verkeersveiligheidroad section, road stretch wegvakroad sign verkeerstekenroad stretch, road section wegvakroad stud punaise op de wegroad surface wegdekroad surface reflector (cats eyes) wegdekreflectorroad tax motorrijtuigenbelastingroad traffic wegverkeerRoad Traffic Act Wegenverkeerswetroad transfer and haulage beroepsgoederenvervoer / beroepsvervoerroad transport wegvervoerRoad Transport of Goods Act Wet Goederenvervoer over de Wegroad user verkeerdeelnemer / weggebruikerroad user education / driver training / drivingcourse

verkeersopvoeding / rijopleiding

road victim / road casualty verkeersslachtofferroad works / road-up werk in uitvoeringroadside fixtures straatmeubilairroadside safety construction / crash barrier bermbeveiligingsconstructierollover kantelenroom for extension uitbuigingsruimteroughness ruwheid

Page 52: Dutch Dictionary

English term Nederlandse term

50 SWOV-rapport D-99-6

roundabout / square rotonde / verkeerspleinrumble strip / singing strip geprofileerde wegmarkeringrural area / countryside platteland(sgebied)rural roads niet-autowegen, wegen buiten de bebouwde

komrush hour / peak hour spits(uur)safety veiligheidsafety barrier / crash barrier geleiderailsafety barrier/-device/crash barrier/guardrail vangrail (geleiderail)safety belt (buckle) autogordel (sluiting)safety coefficient veiligheidscoëfficiëntsafety distance (distance which road user keepsfrom objects and other roadusers to ensure there is no contact with them)

schuwafstand (afstand die weggebruikersbewaren tot objecten en andere weggebruikersteneinde er niet mee te botsen)

safety drum buffertonsafety glass / laminated glass / toughened glass veiligheidsglassame direction zelfde richtingsample monster, steekproefseat zitplaatsseat belt autogordelseat belt (diagonal, lap, 3-point) gordel (schouder, heup, 3-punts)seat belt on the front seats autogordels voorin de autoseat belts on the rear seats autogordels achter in de autoSecond Transport Structure Plan Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoersecondary road secundaire wegsegregation (traffic, pedestrians) scheiding van verkeerssoortenselection keuze, selectiesemi-trailer opleggersemi-trailer tractor road train (AUS)sensitivity gevoeligheidsensor / detector sensor, voelerseparate cycle track fietspad: vrijliggend fietspad separation beam (pavemant element applied totseparate cyclists and motorized traffic

sepabalk (separatiebalk=verhardingselement omfietsers en gemotoriseerd verkeer te scheiden

service area pleisterplaats, verzorgingsplaats langsautosnelweg

service brake bedrijfsremservice district dienstkringservice road ventwegseverity ernstsex, gender geslachtshock schokshock absorber schokbrekershoulder, verge schouder, zijberm, berm, wegbermshuttle bus (service) pendelbusside collision flank botsingside slope taludside-protection / side-shields zijafscherming

Page 53: Dutch Dictionary

English term Nederlandse term

SWOV-rapport D-99-6 51

side swipe / flank collision zijbotsingsight distance zichtafstandsignal / traffic signal signaalsignificance significantiesigning bebordingsignpost bewegwijzeringspaalsignposting bewegwijzeringsilencer geluiddemper, knaldemper, knalpotsinging strip / rumble strip geprofileerde wegmarkeringsingle carriageway enkelbaanswegsingle carriageway for all traffic enkelbaans weg voor alle verkeersingle carriageway restricted to motorcars enkelbaans weg met gesloten verklaringsingle sided cycle track (also one sided cycletrack, singular cycle track)

fietspad: enkelzijdig fietspad (ook wel eenzijdigfietspad of enkelvoudig fietspad genoemd =fietspad langs een zijde van de weg, (meestal intwee richtingen bereden)

single vehicle accident eenzijdig ongevalsignalised 3-way intersection T-aansluiting met verkeersregelinstallatiesignalised 4-way intersection 4-takskruispunt met verkeersregelinstallatiesize, volume, extent, dimension omvangskidded gesliptskidding slippenskidding accident slipongevalskidding resistance slipweerstand, stroefheidskill vaardigheidskull schedelsleeper coach slaapbussleeping policeman, speed control hump verkeersdrempelslow driving stapvoets rijdensmooth tread tyre / bald tyre kale bandsnow / hail sneeuw / hagelsnow / ice besneeuwd / ijzelsnow chains sneeuwkettingensnow clearance sneeuw ruimensnow fence sneeuwschuttingsocial coercion sociale beïnvloedingsocial support, base(ed) draagvlaksoil subsidence owing to thaw opdooisomersaulted over de kopspatial ruimtelijkspecial road situation bijxonder wegsituatiespecial vehicles (e.g. ambulances) speciale voertuigen (bijv. ziekenwagens)spectacles / glasses brilspeed bump, sleeping policeman drempelspeed control hump, sleeping policeman verkeersdrempelspeed inhibitor snelheidsremmerspeed limit snelheidsbeperking snelheidslimiet,

Page 54: Dutch Dictionary

English term Nederlandse term

52 SWOV-rapport D-99-6

speed limiter / speed governor /speed limitingdevice

snelheidsbegrenzer

speed profile snelheidsverloopspinal column wervelkolomsplit level interchange / flyover junction ongelijkvloerse kruisingspoke-screen(s) spaakafschermingspring voorjaarstaggered junction, offset junction bajonet-aansluiting, kruispunt, bajonetstaggered working hours glijdende werktijdenstainless roestvrijstandard deviation standaardafwijkingstandardisation standaardisatiestarting point, point of departure uitgangspuntstate of the art stand van zakenstate road rijkswegstatistical relationship statistische relatiesteerable stuurbaarsteering sturensteering column stuurkolomsteering wheel stuurwielstiffness stijfheidstop lamp / brake light / (US = brake lamp) remlichtstop line stopstreepstraight (stretch of) road rechte wegstraight ahead rechtdoor, rechtuitstreamed cycle track (of limited length to leadcyclists to a crossing)

opvangfietspad (vrijliggend fietspad vanbeperkte lengte bij kruispunt om fietsers tegeleiden naar oversteekplaats)

streaming area opstelruimte, opstelstrookstreaming space opstelvakstreet lighting wegverlichtingstreet sign straatnaambordstress spanningstretch of road wegdeelstretcher brancardstudded tyre spijkerbandsubject proefpersoonsuburb / outskirts voorstadsunken road verzonken wegsuperelevation verkantingsuperstructure (of a bridge) bovenbouw (van een brug)supplementary transport aanvullend vervoersurface oppervlaksurface area oppervlaktesurfaced road(s) verharde weg(en)surveillance, supervision toezichtsurvey / interview / questionnaire enquêtesuspension wielophanging

Page 55: Dutch Dictionary

English term Nederlandse term

SWOV-rapport D-99-6 53

suspension / damper veringsuspension bridge hangbrugsustainably safe traffic system duurzaam-veilig wegverkeerswing bridge draaibrugtachograph tachograaftachograph disc tachograafschijftailback / queue / traffic-jam filetailboard laadkleptaken to hospital vervoerd naar ziekenhuistar teertax belastingteaching hospital Academisch Ziekenhuistemporary voorlopigtemporary bridge hulpbrug, noodbrugtemporary circumstances tijdelijke omstandighedentemporary(-ily) tijdelijkterminus eindstationtest method / test procedure beproevingsmethodetest rig proefbank, testbanktest track proefbaantest, experiment proefthaw dooithird stop lamp derde remlichtthorax borstkasthrough-road stroomwegthrough-road / major road verkeersaderthrough-traffic doorgaand verkeertight profile krap profieltime of day uur van de dagtime of headway volgtijd, tijdspannetime series tijdreekstimetable dienstregelingtipping body / dump body laadbakT-junction T-kruisingto book verbaliseren (proces-verbaal)toll road tolwegtorsion section verkantingsovergangtoughened glass / safety glass / laminated glass veiligheidsglastower of a bridge brug pijlertowing (away) slepentown (and country) planning stadsontwikkeling, stedebouwtown centre stadscentrumtracked vehicle / caterpillar vehicle rupsvoertuigtracking / tracks wielspoorractor landbouwvoertuig/-trekkertraffic assignment verdeling van verplaatsingen over routestraffic calming area verkeersluwe gebiedTraffic Code (ook wel Highway Code genoemd) Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Page 56: Dutch Dictionary

English term Nederlandse term

54 SWOV-rapport D-99-6

traffic concentration / traffic density verkeersdichtheidtraffic control verkeersregelingtraffic count verkeerstellingtraffic density / traffic concentration verkeersdichtheidtraffic distribution verkeersverdelingtraffic engineering verkeerskunde, verkeerstechniektraffic flow verkeersstroomtraffic flow / traffic concentration / traffic volume verkeersintensiteittraffic information system verkeersinformatiesysteemtraffic island verkeersdruppel, verkeerseilandtraffic jam / congestion / bunching congestie, verkeersopstoppingtraffic lane rijstrook, strooktraffic laws (-rules) verkeersregelstraffic light regulation verkeerslichtenregelingtraffic management verkeersbeheersing, verkeersreguleringtraffic motivation / journey purpose / journey goal reismotieftraffic regulation installation verkeersregelinstallatietraffic regulations Wegenverkeersreglementtraffic risk verkeersrisicotraffic sign verkeersbord, verkeerszuiltraffic signal / traffic light verkeerslichttraffic survey verkeersonderzoektraffic volume intensiteittraffic warden parkeerpolitie / parkeerwachtertraffic-jam / tailback / queue filetrailer / caravan aanhangwagentram ór train railvoertuigtram stop tramhaltetransfer overbrenging (mechanisch)transition curve overgangsboogtransmission overbrenging, transmissietransmission / gear box versnellingsbaktransport vervoertransport economics verkeerseconomietransport mode vervoerwijzetransport on own account / private transport eigen vervoertransport region vervoerregioTransportation Act Wet Personenvervoertransverse profile dwarsdoorsnede van de wegtrumpet junction trompetaansluitingtrunk road, express road autoweg, snelwegtune up (engine) opvoeren (van motor)tuning afstemmen / -ingtunnel / viaduct tunnel / viaductturn off (left & right) afslaan (links & rechts)twilight schemertwo-wheeled vehicle tweewielertype approval type(goed)keuring

Page 57: Dutch Dictionary

English term Nederlandse term

SWOV-rapport D-99-6 55

type of accident type ongevaltype of road wegsoorttyre bandtyre tread band profieltyre tred depth profieldiepteunambiguous, unequivocal eenduidiguncontrolled junction kruispunt zonder verkeerslichtenunderground (railway) / tube / metro metrounderground parking garage ondergrondse parkeergarageunder-recording = reported to the police but notreported by the police to the central data file

onderrapportage

under-reporting = not reported to the police onderrapportageunder-reporting and / or under-recording onderrapportageunderrun-protection onderrijbeveiligingunlit niet brandendunprotected level crossing onbewaakte spoorwegovergangunsurfaced shoulder onverharde bermunsurfaced-/ farm-/ forest- / gravel road onverharde wegurban area bebouwde kom, stedelijk gebiedurban development stadsontwikkeling, stedebouwkundeurgent spoedeisendutility pole telefoonpaalvalidity (combination of: accuracy, precision,completeness, timeliness)

betrouwbaarheid, validiteit

variability veranderlijkheidvehicle voertuigvehicle (fleet/stock) numbers parkcijfersvehicle / transport mode vervoermiddelvehicle actuated verkeersafhankelijkvehicle in front voorliggervehicle inspection technische keuringvehicle involved betrokken voertuigvehicle kilometre / vehicle mile voertuigkilometervehicle kilometres verkeersprestatievehicle lighting voertuigverlichtingvehicle occupant (evt. passengers) voertuiginzittendevehicle ownership / car ownership voertuigbezitvehicle registration number kentekenvehicle safety barrier voertuigkeringvehicle spacing / distance headway volgafstandverge, shoulder schouder, zijberm, berm, wegbermvery porous asphalt zeer open alsfalt beton (ZOAB)victims / casualties (= fatalities + injured) slachtoffersvirgin territory onontgonnen terreinvisibility zichtbaarheidvisibility distance zichtbaarheidsafstandvision gezichtsvermogenvoluntary cycle track fietspad: onverplicht fietspad

Page 58: Dutch Dictionary

English term Nederlandse term

56 SWOV-rapport D-99-6

vulnerable road users kwetsbare verkeersdeelnemerswalking pace stapvoetsWater Board waterschapweekday (Monday to Friday) door-de-weekse dag, werkdagweekend weekeindewell-founded onderbouwd (goed-)wet / damp nat / vochtigwharehouse magazijnwheel locking blokkeren van de wielenwheel spoke cover jasbeschermerwheelbase wielbasiswidth breedtewind barrier windschermwindow ruitwindscreen / windshield voorruitwindscreen wiper ruitenwisserwithdrawal of driving licence / confiscation ofdriving licence / licence suspension

intrekking van rijbewijs

witness getuigeworkability / consistency hanteerbaarheid, uitvoerbaarheidworkshop studiedagwrong-way driver spookrijderyears of life gained (YLG) gewonnen levensjarenyears of life lost (YLL) verloren levensjarenyellow light oranje verkeerslichtY-junction Y-splitsingzebra / zebra crossing / pedestrian crossing zebrapad, voetgangersoversteekplaats