DSD-NL 2014 - Simona Gebruikersdag - Simona 2014 release, Huib Tanis, Deltares

download DSD-NL 2014 - Simona Gebruikersdag - Simona 2014 release, Huib Tanis, Deltares

of 26

Embed Size (px)

Transcript of DSD-NL 2014 - Simona Gebruikersdag - Simona 2014 release, Huib Tanis, Deltares

  • 1. 19 juni 2014 Simona gebruikersmiddag Huib Tanis (Awista)

2. Simona2014 major release Performance op Rijkswaterstaat rekencomputers 3. 19 juni 2014 Simona2014 release Upgrade compiler verschillen door afronding wijziging in uitvoer (bijv. 0.000 in plaats van .000) verbeterde performance 4. Simona2014 release Triwaq-berekening extra controle in Waqpre controle op verschil in laagdiktes tussen twee opeenvolgende lagen (>40% warning) waqpre-message file: ************************************************************************** *** WARNING number 5603 , in module WAQPRE:wap000:wapg03:wap0mn The thicknesses of layer 1 and 2 differ more than 40 percent: 7.5000E-001 versus 2.5000E-001. This may give numerical inaccuracies. ************************************************************************** 19 juni 2014 5. Anti-creep implementatie in Waqpro Verschil in waterstanden van enkele centimeters 19 juni 2014 6. Anti-creep implementatie in Waqpro Verschil in zoutconcentratie 19 juni 2014 7. Anti-creep implementatie in Waqpro 19 juni 2014 8. OpenDA Verbeteringen en bug fixes van het afgelopen jaar zijn meegenomen. 19 juni 2014 9. Waqmorf Voor het schatten van lokale morfologische effecten door een lokale ingreep (Waqua vuistregel). Rivierverruimende ingrepen (zoals kribverlaging, nevengeul) om MHW te reduceren Gevolg: bij hoogwater minder afvoer door de hoofdgeul Afvoerafname in de hoofdgeul aanzanding in het zomerbed ter hoogte van de ingreep Inschatting van evenwichtsbodemveranderingen in het zomerbed op langere termijn als gevolg van een ingreep. Detailstudie met Sobek of Delft2D 19 juni 2014 10. WaqBank, oever-erosiemodule Erosie door (scheeps)golven en stroming berekent lokale erosiegevoeligheid visualiseert de maximale oeverterugtrekking geeft een schatting van de hoeveelheid vrijgekomen oevermateriaal 19 juni 2014 11. WaqBank Toepassingen: oeveraanpassingen wijziging vooroeverbescherming wijziging scheepstype of intensiteit verbreding vaargeul Resultaten visualiseren in Waqview 19 juni 2014 12. Simona Workbook i.c.m. Excel2010 In Excel2010 moet nog wel onder File --> Options --> Customize Ribbon een vinkje gezet worden bij Developer. 19 juni 2014 13. Simona toolbar voor ArcGIS Vanaf Simona2014 wordt de Simona toolbar voor ArcGIS ook voor Windows 64-bit platform ondersteund. 19 juni 2014 14. Diverse verbeteringen in Getdata data naar TEKAL formaat wegschrijven Maptable invoer wegschrijven (flow_state.001) NetCDF-bestand wegschrijven volgens OGC CF-standaard bestand kan door THREDDS-ncWMS on-the-fly geplot worden als OGC WMS. OGC WMS kan ingelezen worden door ArcGIS, QGIS, Google Earth, DeltaShell, RWS webviewer (http://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/mapviewer2i/) (voorbereiding op ADAGUC-standaard) http://adaguc.knmi.nl/ opvragen van alle Barrier tijdreeksen bij maximale/minimale waterstanden dummy waarden voor permanente droge punten 19 juni 2014 15. Simona2014 uitlevering vergelijkbaar als Simona2013 (setup, zip, tgz bestanden) extra example voor Waqbank (totale omvang toegenomen) oplevering aan Rijkswaterstaat na goedkeuring beschikbaar voor projecten 19 juni 2014 16. Performance testen RWS HPC Hardware: 2 Intel Xeon E5 3.10 Ghz met 8 cores (16 cores in totaal) 128 Gb intern geheugen OS: Windows 7 64 bit Waqua schematisaties: simona-rijn-hr2006_4 simona-maas-hr2006_4 Berekeningen: 1, 2, 4, 8, 16, 32 cores 19 juni 2014 17. Performance testen RWS HPC Simona2011-release: Windows 32-bit met MPICH2 (versie 1.0.8 en 1.4.1) Simona2013-release: Windows 64-bit met OpenMPI 19 juni 2014 18. Bevindingen Enkelvoudige berekeningen: Rijntakken kan op 1 core doorgerekend worden (niet op XP) voor Windows 64-bit is netwerk connectie vereist voor OpenMPI betere prestaties door nieuwe MPICH2 versie 19 juni 2014 19. Resultaten, Simona2011, MPICH2 1.0.8, Rijntakken 19 juni 2014 20. Resultaten, Simona2011, MPICH2 1.4.1, Rijntakken 19 juni 2014 21. Resultaten, Simona2013, win64, Maas 19 juni 2014 22. Resultaten, Simona2013, win64, Rijntakken 19 juni 2014 23. Simona2013 versus Simona2011 Rekentijden, Maas model, simulatie 12 dagen (speed up in %) 19 juni 2014 cores Simona2011 Simona2013 (win64) speed up 1 41716 34384 18 4 9005 7855 13 8 4463 3911 12 16 2277 2098 8 32 1907 1713 10 24. Simona2013 versus Simona2011 Rekentijden, Rijntakken model, simulatie 18 dagen (speed up in %) 19 juni 2014 cores Simona2011 Simona2013 (win64) speed up 1 119248 107201 10 4 29908 26977 10 8 14858 13722 8 16 6464 5875 9 32 5118 25. Conclusies Rijntakken draait op 1 processor onder Windows7 Simona2011 draait onder Windows7 MPICH2 versie 1.4.1 geeft veel betere performance Meerdere berekeningen kunnen gelijktijdig gestart worden, zonder nadelige gevolgen voor de performance Schaalbaarheid op meerdere cores voor Simona2013 64-bit is vergelijkbaar met Simona2011 met MPICH2 1.4.1 Simona2013 64-bit release rekent 10% sneller dan Simona2011 Door toepassen van hyper-threading neemt de rekentijd 10-15% af 19 juni 2014 26. 19 juni 2014 Simona: release en performance RWS HPC