DSD-NL 2014 - NGHS Symposium - SOBEK 3 Pilot - HHNK, Jeroen Hermans, Hoogheemraadschap Hollands...

of 12/12
Gebruikerservaring SOBEK3 bij HHNK 19 juni 2014

Embed Size (px)

Transcript of DSD-NL 2014 - NGHS Symposium - SOBEK 3 Pilot - HHNK, Jeroen Hermans, Hoogheemraadschap Hollands...

  • 1. Gebruikerservaring SOBEK3 bij HHNK 19 juni 2014

2. HHNK 3. Modelbouw HHNK 1D-flow database SOBEK 1D-flow modelBasisdata IRIS Peilbeheer Gemaalcapaciteiten Neerslag-Afvoer database SOBEK RR modelBasisdata AHN2 LGN Kwelkaart Bodemkaart 4. Koppeling RR-1D-flow 100 m 5. Testen SOBEK3 Om ervaring op te doen en waar mogelijk bij te sturen 1. Test 1: Import bestaand SOBEK2 model 2. Test 2: Import GIS database 6. Test 1 Import SOBEK2 model User interface SOBEK3 (DeltaShell) 7. Test 1 Import SOBEK2 model Bevindingen modelimport: - Laterale debieten (rational method) niet ondersteund - SOBEK3 wil ook rekenpunten op connectienodes - SOBEK3 is kritisch op datum notaties - SOBEK3 is kritisch op kunstwerk codering - SOBEK3 vindt dubbele/ overbodige definities 8. Test 1 Import SOBEK2 model Bevindingen rekenen met SOBEK3: - Rekentijden SOBEK3 9. Test 1 Import SOBEK2 model Bevindingen rekenen met SOBEK3: - Rekentijden SOBEK3 - Tonen rekenresultaten Nadeel: Niet geclusterd zoals SOBEK2 Nadeel: Output settings niet onthouden Voordeel: Gecombineerd tonen mogelijk Voordeel: RR resultaten per polygon 10. Bevindingen rekenen met SOBEK3: - Rekentijden SOBEK3 - Tonen rekenresultaten Niet geclusterd zoals SOBEK2 Gecombineerd tonen mogelijk Weergeven RR resultaten per polygon Gewenste output settings niet onthouden - Rekenresultaten Test 1 Import SOBEK2 model Mogelijke oorzaak 11. Bevindingen GISimport: - Eerst WL daarna pas netwerk locaties - Aanmaken van mappingfiles scheelt veel tijd - Wat kan nog niet: - Wandruwheid type duikers en bruggen - Brugtype (pilar/ abutment etc) - Siphons - RR schematisatie - Kunstwerkregelingen Test 2 Import GIS database SOBEK3 invoer GIS kolom 12. Slot Bevindingen 1. SOBEK3 vergt gewenning maar oogt modern 2. SOBEK2 importer werkt goed 3. GIS importer moet uitgebreider 4. Benieuwd naar toekomst met andere modelconcepten Wensen: 1. Laterals rational method terug (of vergelijkbare functionaliteit) 2. Rekenresultaat toevoegen: bergend oppervlak per rekenpunt 3. Toevoegen beheer controllers