Dsb 20141022

20
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES STEENBERGSE MIDWEEKEDITIE 22 OKTOBER 2014 WEEK 43 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 10.000 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @SteenbergseBode Komend weekend krijgen we een uurtje ‘extra’. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 oktober komt er een eind aan de zomertijd. De klok gaat dan om 03.00 uur een uurtje terug. In de volksmond zegt men, dat komend week- end de ‘wintertijd’ ingaat. Dat klopt niet helemaal, want de wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf maanden. Bij overgang naar wintertijd schuift de dag- lichtperiode een uur op waardoor het ‘s ochtends eerder licht en ‘s avonds eerder donker wordt. In de nacht van 28 op 29 maart 2015 gaat de zomertijd weer in. Klok gaat weer een uurtje terug STEENBERGEN - Wethouders Lepolder en Van Geel (foto) sluiten de expositie van ruim zestig jaar vakfotografie in Steenbergen af. Een aannemer trof op zolder van voormalig vakfotograaf Verschuren een doos vol negatieven aan. Studenten van de kunstacademie Sint Joost in Breda maakten een expositie van dit bijzondere beeldarchief. FOTO LEO ADRIAANSEN WALGEMEENTEN EN VGZ ONDERTEKENEN CONVENANT CORNELIUSKERK LAAT BIJZONDERE HISTORIE ACHTER LAATSTE LOODJES VOOR WERK AAN A4 DOOR RIA VAN MEIR De aanpassingen komen er na overleg met de werkgroep Groen van de Dinte- loordse dorpsraad over een aantal knel- punten in de Prinses Irenestraat. Het aanzicht van de straat wordt nu enigszins aangetast door de zieke kastan- jes en het te grote containerparkje in de straat. Ook komen de gezonde bomen nog te weinig uit de verf. Met behulp van een kwaliteitsimpuls van de provincie kan volgende week gestart worden met de werkzaamheden. Plantvakken Daarbij worden de zieke kastanjes ter hoogte van de nummers 1 tot en met 25 gerooid en vervangen door de Amber- boom (Liquidambar styraciflua ‘Festival’) en een solitaire boom, ‘Royal red’ (Acer platanoides). De overige bomen blijven staan, maar krijgen wel meer ruimte. Zij staan nu in een te krappe boomspiegel en hebben tekort aan zuurstof en water. De bomen krijgen grotere plantvakken, waar ook lage beplanting in wordt aan- gebracht. Die beplanting zorgt niet alleen voor een groenere uitstraling, maar helpt ook bij een betere toevoer van lucht en water. Tot slot krijgen de containers voor plastic afval een nieuwe plaats in de straat. Beide containerplaatsen worden aangekleed met groen, zodat ze beter in het straatbeeld passen. Groenimpuls voor Prinses Irenestraat Werkzaamheden volgende week van start DINTELOORD – De Prinses Irenestraat in Dinteloord krijgt een kwaliteitsinjectie om de groene uitstraling van de straat te verbeteren. Daarvoor worden de zieke kastanjes gerooid en vervangen voor nieuwe bomen, komt er meer groen in de straat en worden de afvalcontainers beter in het straatbeeld ingepast. DOOR RIA VAN MEIR ‘Eerst het zoet, dan het zout’ is het credo voor het waterschap om te voorkomen dat de West-Brabantse polders, die afhankelijk zijn van zoet water uit het Volkerak-Zoommeer, na verzilting voor een voldongen feit komen te staan. Die zienswijze heeft het dagelijks bestuur van het waterschap dan ook uitgesproken richting het ministerie van Infrastructuur en Milieu, dat heeft ingestemd met een verzilting van het Volkerak-Zoommeer. Op initiatief van de VVD is die zienswijze nog extra kracht bijgezet door de speci- fieke polders te benoemen die nu recht- streeks water halen uit het meer. Dat zijn de Auvergnepolder bij Halsteren, de polders bij Nieuw-Vossemeer en de Prins Hendrikpolder bij Dinteloord. “Wij willen dat agrarische ondernemers nu en in de toekomst zelf kunnen beslissen wat zij produceren. De verzilting van het Vol- kerak-Zoommeer mag daar geen verschil in maken, dus moet de zoetwatervoorzie- ning gegarandeerd zijn. Het waterschap draagt daar nu zorg voor”, ligt Hage toe. Geen proeftuin De vrije keuze voor teelt vertaalt zich ook in de extra toevoeging dat de drie genoemde polders geen proeftuin mogen worden voor zilte landbouw. Het ministe- rie van Infrastructuur en Milieu kondigde eerder deze maand nog aan dat door de verzilting van het Volkerak-Zoommeer er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor recreatie, landbouw en schelpdierteelt. “Dat laatste kan best op de Zeeuwse ei- landen Walcheren, Schouwen-Duiveland en Noord- en Zuid-Beveland, maar niet in de Auvergnepolder, Prins Hendrikpolder en bij Nieuw-Vossemeer, waar agrariërs afhankelijk zijn van de reguliere land- bouw. De garantie voor zoet water en het behoud van het gebied voor reguliere landbouw zijn dan ook belangrijke beslui- ten voor de toekomst van deze polders”, stelt Hage. Waterkwaliteit De ministerraad stemde eerder deze maand in met de verzilting van het Vol- kerak-Zoommeer om de waterkwaliteit te verbeteren. Sinds de aanleg van de Oesterdam en Grevelingendam is het Volkerak-Zoommeer zoet en ontbreken er getijden. De te hoge concentraties aan voedingsstoffen spoelen daardoor niet meer weg, waardoor er jaarlijks problemen optreden met blauwalgen. De ontwerp-Rijksstructuurvisie voor het Volkerak-Zoommeer en nabij gelegen Grevelingen, het bijbehorende milieuef- fectrapport (MER) en de maatschappe- lijke kosten-batenanalyse (MKBA) liggen nog tot en met 1 december ter inzage bij onder meer de gemeente en via www. zwdelta.nl/rgv. Zoet water polders gegarandeerd ‘Polders geen proeftuin voor zilte landbouw’ DINTELOORD/NIEUW-VOSSEMEER – Ook nu het kabinet besloten heeft dat het Volkerak-Zoommeer een zoute toekomst tegemoet gaat, blijft de zoetwatervoorziening voor de aangrenzende West-Brabantse polders behou- den. De meerderheid van het algemeen bestuur (AB) van waterschap Brabantse Delta heeft ingestemd met een amendement van de VVD om het gebied dat nu zoet water uit het Volkerak-Zoommeer haalt, ook na verzilting beschikbaar de beschikking blijft houden over zoet water voor de reguliere landbouw. “Deze polders mogen geen proeftuin worden voor zilte landbouw”, aldus het Kruislandse AB-lid Mees Hage. STEENBERGEN – Bart Suijkerbuijk zal Nic- ky Broos opvolgen als raadslid namens de VVD. De 32-jarige Steenbergenaar wordt volgende week officieel geïnstalleerd. Hij is de eerstvolgende in de rij, na het vertrek van Broos. De Kruislander stapte eerder deze maand op als raadslid, omdat hij on- danks de excuses die hij heeft aangeboden in de burgemeesterskwestie steeds weer in verband werd gebracht met de aangifte die tegen hem als lid van de functione- ringscommissie is gedaan. Suijkerbuijk is momenteel burgerraadslid namens de VVD en haalde in maart 74 voorkeursstemmen. Hij werkt als teamleider bij de meldkamer in Rotterdam. Bart Suijkerbuijk volgt Broos op in raad STEENBERGEN – Speciaal voor de zeven- tigste verjaardag van de bevrijding heeft het Kunstforum twee etalages in het cen- trum van Steenbergen ingericht met be- vrijdingsexposities. In de leegstaande win- kelpanden op de Kaaistraat 41 en Grote Kerkstraat 6 is sinds deze week het werk te zien van Robert W. Catsburg en Toos Sandvos. Catsburg is onder meer bekend van het boek Vijf dagen in November over de bevrijding van Welberg en Steenber- gen. In de loop van dertig jaar heeft hij een collectie militaire artefacten opgebouwd, waarvan hij een deel exposeert. Sandvos toont haar klaprozen op doek als eerbe- toon aan de vrijheidsstrijders. Exposities in teken van bevrijding STEENBERGEN – Voetballer Piërre van Hooijdonk uit Steenbergen is met twee doelpunten genomineerd voor een prijs van de Europese voetbalbond UEFA. De vrije trap van Van Hooijdonk tegen SC Freiburg in 2002 waarbij de voetballer uit Steenbergen vanuit een onmogelijke hoek de bal in het doel schiet is één van de doelpunten die genomineerd is. De andere betreft ook een vrije trap maar dan in de finale van het UEFA-cup toernooi in 2002 tegen Borussia Dortmund. Van Hooijdonk is niet de enige Nederlandse voetballer die genomineerd is. Ook Marco van Basten en Arjan Robben komen voor op de lijst met mooie doelpunten. Pi-air genomineerd Voor UEFA prijs STEENBERGEN – De Sweet Eve, de nieu- we aardbei die in juni bij de Steenbergse teler Rini Goossens werd gepresenteerd, is in de race voor de titel Beste Product van het Jaar. De ‘Rolls Royce onder de aard- beien’ doet mee in de categorie ‘aardappe- len, groenten en fruit’ en neemt het daarbij op tegen de Cotton Candy witte druif, de trostomaten van Coop en het kookpakket pastasaus van de Albert Heijn. De Sweet Eve is volgens de ontwikkelaars zoeter en steviger dan andere aardbeiensoorten. Op 25 juni werd het eerste mandje geoogst door leerlingen van basisschool De Nieu- we Veste. Stemmen kan via www.beste- productvanhetjaar.nl/stemmen. ‘Steenbergse’ aard- bei in race voor prijs STEENBERGEN – Huisvuilinzamelaar Sita gaat maatregelen nemen tegen de te volle afvalcontainers, die door bewoners aan- geboden. Volgens de afvalwijzer van de gemeente en Sita dienen de containers met gesloten deksel aan straat te worden gezet. Het gebeurt echter steeds vaker dat de klep niet meer dicht kan, omdat de con- tainers te veel afval bevatten. Met name de kleine restafvalcontainers zijn volgens de gemeente vaak overvol. Sita gaat daar- om waarschuwingen in de vorm van gele kaarten uitdelen aan huishoudens die een te volle container aanbieden. Gaat men daarna nog eens in de fout, dan leegt Sita de te volle bak niet meer. Sita laat te volle containers staan STEENBERGEN - Op 27 oktober houden gemeenten in West-Brabant West een informatiebijeenkomst voor aanbieders in de jeugdzorg. Toegelicht wordt wat er verandert voor zelfstandige professionals als de gemeenten vanaf januari 2015 ver- antwoordelijk worden voor de jeugdzorg. De bijeenkomst is van 19.00u tot 21.00 in het gemeentehuis van Moerdijk. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moer- dijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert geven info over het inkoopproces en leggen uit hoe onder- nemers eventueel een plaats kunnen krij- gen in het nieuwe stelsel. Aanmelden via [email protected] Bijeenkomst over jeugdzorg WOENSDRECHT - De maanden oktober en november staan dit jaar in het teken van 70 jaar bevrijding van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. VVV Brabantse Wal biedt daarom de Be- vrijdingsfietsroute over de Brabantse Wal gratis aan. De route is verkrijgbaar van 20 t/m 27 oktober bij VVV Brabantse Wal en de VVV agentschappen in Steenbergen en Hoogerheide. In het kader van de be- vrijding zijn er twee fietsroutes, een van 50 kilometer en een van 36 kilometer. Ze gaan langs verschillende schuilplaatsen, herdenkingsmonumenten, restanten van bunkers en gedenkwaardige plaatsen in de verschillende gemeenten. Bevrijdingsfietsroute gratis verkrijgbaar

description

 

Transcript of Dsb 20141022

Page 1: Dsb 20141022

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

S T E E N B E R G S EMIDWEEKEDITIE22 OKTOBER 2014WEEK 43

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 10 . 0 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @SteenbergseBode

Komend weekend krijgen we een uurtje ‘extra’. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 oktober komt er een eind aan de zomertijd. De klok gaat dan om 03.00 uur een uurtje terug. In de volksmond zegt men, dat komend week-end de ‘wintertijd’ ingaat. Dat klopt niet helemaal, want de wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf maanden. Bij overgang naar wintertijd schuift de dag-lichtperiode een uur op waardoor het ‘s ochtends eerder licht en ‘s avonds eerder donker wordt. In de nacht van 28 op 29 maart 2015 gaat de zomertijd weer in.

Klok gaat weereen uurtje terug

STEENBERGEN - Wethouders Lepolder en Van Geel (foto) sluiten de expositie van ruim zestig jaar vakfotografie in Steenbergen af. Een aannemer trof op zolder van voormalig vakfotograaf Verschuren een doos vol negatieven aan. Studenten van de kunstacademie Sint Joost in Breda maakten een expositie van dit bijzondere beeldarchief. FOTO LEO ADRIAANSEN

WALGEMEENTEN ENVGZ ONDERTEKENEN

CONVENANT

CORNELIUSKERK LAAT BIJZONDERE HISTORIE ACHTER

LAATSTE LOODJESVOOR WERK

AAN A4

DOOR RIA VAN MEIR

De aanpassingen komen er na overleg met de werkgroep Groen van de Dinte-loordse dorpsraad over een aantal knel-punten in de Prinses Irenestraat. Het aanzicht van de straat wordt nu enigszins aangetast door de zieke kastan-jes en het te grote containerparkje in de straat. Ook komen de gezonde bomen nog te weinig uit de verf. Met behulp van een

kwaliteitsimpuls van de provincie kan volgende week gestart worden met de werkzaamheden.

PlantvakkenDaarbij worden de zieke kastanjes ter hoogte van de nummers 1 tot en met 25 gerooid en vervangen door de Amber-boom (Liquidambar styracifl ua ‘Festival’) en een solitaire boom, ‘Royal red’ (Acer platanoides). De overige bomen blijven staan, maar krijgen wel meer ruimte. Zij

staan nu in een te krappe boomspiegel en hebben tekort aan zuurstof en water. De bomen krijgen grotere plantvakken, waar ook lage beplanting in wordt aan-gebracht. Die beplanting zorgt niet alleen voor een groenere uitstraling, maar helpt ook bij een betere toevoer van lucht en water. Tot slot krijgen de containers voor plastic afval een nieuwe plaats in de straat. Beide containerplaatsen worden aangekleed met groen, zodat ze beter in het straatbeeld passen.

Groenimpuls voor Prinses IrenestraatWerkzaamheden volgende week van star t

DINTELOORD – De Prinses Irenestraat in Dinteloord krijgt een kwaliteitsinjectie om de groene uitstraling van de straat te verbeteren. Daarvoor worden de zieke kastanjes gerooid en vervangen voor nieuwe bomen, komt er meer groen in de straat en worden de afvalcontainers beter in het straatbeeld ingepast.

DOOR RIA VAN MEIR

‘Eerst het zoet, dan het zout’ is het credo voor het waterschap om te voorkomen dat de West-Brabantse polders, die afhankelijk zijn van zoet water uit het Volkerak-Zoommeer, na verzilting voor een voldongen feit komen te staan. Die zienswijze heeft het dagelijks bestuur van het waterschap dan ook uitgesproken richting het ministerie van Infrastructuur en Milieu, dat heeft ingestemd met een verzilting van het Volkerak-Zoommeer. Op initiatief van de VVD is die zienswijze nog extra kracht bijgezet door de speci-fi eke polders te benoemen die nu recht-streeks water halen uit het meer. Dat zijn de Auvergnepolder bij Halsteren, de polders bij Nieuw-Vossemeer en de Prins Hendrikpolder bij Dinteloord. “Wij willen dat agrarische ondernemers nu en in de toekomst zelf kunnen beslissen wat zij produceren. De verzilting van het Vol-

kerak-Zoommeer mag daar geen verschil in maken, dus moet de zoetwatervoorzie-ning gegarandeerd zijn. Het waterschap draagt daar nu zorg voor”, ligt Hage toe.

Geen proeftuinDe vrije keuze voor teelt vertaalt zich ook in de extra toevoeging dat de drie genoemde polders geen proeftuin mogen worden voor zilte landbouw. Het ministe-rie van Infrastructuur en Milieu kondigde eerder deze maand nog aan dat door de verzilting van het Volkerak-Zoommeer er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor recreatie, landbouw en schelpdierteelt. “Dat laatste kan best op de Zeeuwse ei-landen Walcheren, Schouwen-Duiveland en Noord- en Zuid-Beveland, maar niet in de Auvergnepolder, Prins Hendrikpolder en bij Nieuw-Vossemeer, waar agrariërs afhankelijk zijn van de reguliere land-bouw. De garantie voor zoet water en het behoud van het gebied voor reguliere

landbouw zijn dan ook belangrijke beslui-ten voor de toekomst van deze polders”, stelt Hage.

WaterkwaliteitDe ministerraad stemde eerder deze maand in met de verzilting van het Vol-kerak-Zoommeer om de waterkwaliteit te verbeteren. Sinds de aanleg van de Oesterdam en Grevelingendam is het Volkerak-Zoommeer zoet en ontbreken er getijden. De te hoge concentraties aan voedingsstoffen spoelen daardoor niet meer weg, waardoor er jaarlijks problemen optreden met blauwalgen. De ontwerp-Rijksstructuurvisie voor het Volkerak-Zoommeer en nabij gelegen Grevelingen, het bijbehorende milieuef-fectrapport (MER) en de maatschappe-lijke kosten-batenanalyse (MKBA) liggen nog tot en met 1 december ter inzage bij onder meer de gemeente en via www.zwdelta.nl/rgv.

Zoet water polders gegarandeerd‘Polders geen proef tuin voor z i l te landbouw’

DINTELOORD/NIEUW-VOSSEMEER – Ook nu het kabinet besloten heeft dat het Volkerak-Zoommeer een zoute toekomst tegemoet gaat, blijft de zoetwatervoorziening voor de aangrenzende West-Brabantse polders behou-den. De meerderheid van het algemeen bestuur (AB) van waterschap Brabantse Delta heeft ingestemd met een amendement van de VVD om het gebied dat nu zoet water uit het Volkerak-Zoommeer haalt, ook na verzilting beschikbaar de beschikking blijft houden over zoet water voor de reguliere landbouw. “Deze polders mogen geen proeftuin worden voor zilte landbouw”, aldus het Kruislandse AB-lid Mees Hage.

STEENBERGEN – Bart Suijkerbuijk zal Nic-ky Broos opvolgen als raadslid namens de VVD. De 32-jarige Steenbergenaar wordt volgende week offi cieel geïnstalleerd. Hij is de eerstvolgende in de rij, na het vertrek van Broos. De Kruislander stapte eerder deze maand op als raadslid, omdat hij on-danks de excuses die hij heeft aangeboden in de burgemeesterskwestie steeds weer in verband werd gebracht met de aangifte die tegen hem als lid van de functione-ringscommissie is gedaan. Suijkerbuijk is momenteel burgerraadslid namens de VVD en haalde in maart 74 voorkeursstemmen. Hij werkt als teamleider bij de meldkamer in Rotterdam.

Bart Suijkerbuijk volgt Broos op in raad

STEENBERGEN – Speciaal voor de zeven-tigste verjaardag van de bevrijding heeft het Kunstforum twee etalages in het cen-trum van Steenbergen ingericht met be-vrijdingsexposities. In de leegstaande win-kelpanden op de Kaaistraat 41 en Grote Kerkstraat 6 is sinds deze week het werk te zien van Robert W. Catsburg en Toos Sandvos. Catsburg is onder meer bekend van het boek Vijf dagen in November over de bevrijding van Welberg en Steenber-gen. In de loop van dertig jaar heeft hij een collectie militaire artefacten opgebouwd, waarvan hij een deel exposeert. Sandvos toont haar klaprozen op doek als eerbe-toon aan de vrijheidsstrijders.

Exposities in teken van bevrijding

STEENBERGEN – Voetballer Piërre van Hooijdonk uit Steenbergen is met twee doelpunten genomineerd voor een prijs van de Europese voetbalbond UEFA. De vrije trap van Van Hooijdonk tegen SC Freiburg in 2002 waarbij de voetballer uit Steenbergen vanuit een onmogelijke hoek de bal in het doel schiet is één van de doelpunten die genomineerd is. De andere betreft ook een vrije trap maar dan in de fi nale van het UEFA-cup toernooi in 2002 tegen Borussia Dortmund. Van Hooijdonk is niet de enige Nederlandse voetballer die genomineerd is. Ook Marco van Basten en Arjan Robben komen voor op de lijst met mooie doelpunten.

Pi-air genomineerd Voor UEFA prijs

STEENBERGEN – De Sweet Eve, de nieu-we aardbei die in juni bij de Steenbergse teler Rini Goossens werd gepresenteerd, is in de race voor de titel Beste Product van het Jaar. De ‘Rolls Royce onder de aard-beien’ doet mee in de categorie ‘aardappe-len, groenten en fruit’ en neemt het daarbij op tegen de Cotton Candy witte druif, de trostomaten van Coop en het kookpakket pastasaus van de Albert Heijn. De Sweet Eve is volgens de ontwikkelaars zoeter en steviger dan andere aardbeiensoorten. Op 25 juni werd het eerste mandje geoogst door leerlingen van basisschool De Nieu-we Veste. Stemmen kan via www.beste-productvanhetjaar.nl/stemmen.

‘Steenbergse’ aard-bei in race voor prijs

STEENBERGEN – Huisvuilinzamelaar Sita gaat maatregelen nemen tegen de te volle afvalcontainers, die door bewoners aan-geboden. Volgens de afvalwijzer van de gemeente en Sita dienen de containers met gesloten deksel aan straat te worden gezet. Het gebeurt echter steeds vaker dat de klep niet meer dicht kan, omdat de con-tainers te veel afval bevatten. Met name de kleine restafvalcontainers zijn volgens de gemeente vaak overvol. Sita gaat daar-om waarschuwingen in de vorm van gele kaarten uitdelen aan huishoudens die een te volle container aanbieden. Gaat men daarna nog eens in de fout, dan leegt Sita de te volle bak niet meer.

Sita laat te volle containers staan

STEENBERGEN - Op 27 oktober houden gemeenten in West-Brabant West een informatiebijeenkomst voor aanbieders in de jeugdzorg. Toegelicht wordt wat er verandert voor zelfstandige professionals als de gemeenten vanaf januari 2015 ver-antwoordelijk worden voor de jeugdzorg. De bijeenkomst is van 19.00u tot 21.00 in het gemeentehuis van Moerdijk. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moer-dijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert geven info over het inkoopproces en leggen uit hoe onder-nemers eventueel een plaats kunnen krij-gen in het nieuwe stelsel. Aanmelden via [email protected]

Bijeenkomst over jeugdzorg

WOENSDRECHT - De maanden oktober en november staan dit jaar in het teken van 70 jaar bevrijding van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. VVV Brabantse Wal biedt daarom de Be-vrijdingsfi etsroute over de Brabantse Wal gratis aan. De route is verkrijgbaar van 20 t/m 27 oktober bij VVV Brabantse Wal en de VVV agentschappen in Steenbergen en Hoogerheide. In het kader van de be-vrijding zijn er twee fi etsroutes, een van 50 kilometer en een van 36 kilometer. Ze gaan langs verschillende schuilplaatsen, herdenkingsmonumenten, restanten van bunkers en gedenkwaardige plaatsen in de verschillende gemeenten.

Bevrijdingsfi etsroute gratis verkrijgbaar

Page 2: Dsb 20141022

koopzondag 26 oktober**babypark en prominent zijn gesloten

!Nu direct naar alle websites van de winkels via de homepage van

www.gostores.nl/roosendaal facebook.com/goStoresroosendaal

Rucphensebaan / Oostplein

gratISparkeren

box ambra120 x 200 cm+ hoofdbord+ gestoffeerd bonellveermatras+ topmatras+ gratis bezorgd

In diverse maten en kleuren leverbaar.Nu bij Beter Bed van € 665,-

brandpreventie-artikelen koop je bij gaMMa roosendaal

zaterdag 25 oktobernajaarSactIeS bIj goStoreS rooSendaal

BorstvoedingscaféBorstvoedingscafé• Leer alles over borstvoeding:

training & workshop• Stel je vraag aan een deskundige

Brandpreventieweken• Brandweermannen geven

advies over brandpreventie• Demonstratie over hoe een

blusdeken te gebruiken en een vlam in de pan te doven

najaarsuitverkoop• Tot 25% korting op

nieuwe collectie• 2e fauteuil voor de helft

van de prijs!+ Gratis en vrijblijvend zitcomfort advies en een heerlijk kopje koffie

Al 45 JAAR alles in huis voor elke kamer in jouw woning. Kom naar Bcc Roosendaal en profiteer van onze juBiLeuMdeaLs

Lever op 24 & 25 oktober je skiset met schoenen in en wij steLLen deZegratis af af zodat jeveilig op wintersport kunt

vip weekend hapje en drankje en 50% kortingop apparatuur + eXtrafeesteLijke korting bij aanschaf van een keuken

voor € 389,-

nu 20%keuzekorting*

First alert combimelderDetecteert zowel rook als gevaarlijke

concentraties koolmonoxide

First alert vluchtladder• Lengte 4,3 meter• Getest tot 510kg• Haken voor vensterbanken

van 15 tot 33 cm• Treden met antislip

First alert blusdeken

Ideaal voor keuken, werkplaats, magazijn of garage 1 x 1 meter Inclusief houder

*Actie alleen geldig i.c.m. GAmmA Voordeelpas

First blusdeken•

••

* Geldig t/m 1 november 2014

Page 3: Dsb 20141022

actualiteit

DOOR RICHARD LOOMANS

De werkterreinen van de gemeenten, on-der meer op het gebied van welzijn en de WMO, en dat van de zorgverzekeraars (on-der meer huisartsenzorg en wijkverpleeg-kundigen) raken elkaar veelvuldig. Door deze werkterreinen beter op elkaar aan te laten sluiten en hierover afspraken te ma-ken, kunnen inwoners langer zelfstandig en zelfredzaam in hun eigen woonomge-ving blijven wonen. In het gemeentehuis van de gemeente Woensdrecht in Hoog-erheide werd het convenant ondertekend door de wethouders Yvonne Kammeijer (Bergen op Zoom), Lars van der Beek (Woensdrecht) en Cor van Geel (Steenber-gen) en namens VGZ door manager inte-grale zorg Bart Verhulst.

VersterkingDe wethouders lichtten toe dat er in de drie gemeenten al samenwerkingsvormen zijn in het zogenoemde sociale domein, zoals Vraagwijzer, het WMO Loket en het Centrum voor Jeugd en Gezin, waar professionals elkaar weten te vinden. De samenwerking in het medische domein wordt nu versterkt. “Het uitgangspunt hierbij is dat we kijken naar hoe we socia-le netwerken van mensen zelf, vrijwilligers

en welzijnsvoorzieningen kunnen inzetten bij de zorgvraag”, zeggen de drie wet-houders. “Met samenwerking tussen het medische domein en het gemeentelijke sociale domein voorkomen we dat soci-ale problemen van inwoners uitgroeien tot medische problemen.”

WijkverpleegkundigeVGZ zou aanvankelijk met alleen Bergen op Zoom een convenant sluiten, maar Ver-hulst vindt het fijn dat het nu op Brabantse Wal-niveau plaatsvindt. De verzekeraar heeft al zo’n 25 soortgelijke convenanten met gemeenten gesloten.

“Het gaat om verbinden en samenwerken. Teveel mensen gaan onnodig naar de huis-arts. De wijkverpleegkundige krijgt een rol in de verbindende functie die we zoeken”, aldus Verhulst. Door de betrokkenheid van welzijn en zorg worden medische proble-men tijdig gesignaleerd en kan de huisarts snel ingeschakeld worden. “Zo kunnen we ervoor zorgen dat de professionele zorg en ondersteuning bij die mensen terecht-

komen doe het ook echt nodig hebben”, zegt Verhulst. De wethouders vinden in VGZ een goede partner om de preventie

zo te maken dat de vraag naar zorg wordt uitgesteld. Na de ondertekening in viervoud kregen

Verhulst en zorginkoper Jelle Vrijsen van VGZ ieder nog het boek “Ontdek de Bra-bantse Wal”.

PaGiNa 3

‘Het gaat om verbin-den en samenwerken’

Altijd actueel en altijd bij de hand

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

VÓÓR U EN DÓÓR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

Bezoek nuwww.internetbode.nl

voor het nieuws uit uw buurt

DOOR CLAUDIA KOOLE

Voorzitter van de parochiekerncommissie Anlia Bakx: “Het was niet meer te voor-komen. Als je ziet hoeveel bezoekers we

nog hebben, dan gaat het niet meer.” Haar vrijwilligersfunctie zal ze neerleggen, maar als parochiaan zal ze liturgische diensten in een andere kerk gaan bezoeken. Ooit was Welberg een bekend oord en was

het dorp verdeeld in sterke aanhangers en sceptici als het om het geloof ging. Dat had te maken met de gestigmatiseerde Johanna Gorissen, bekend als Janske, die religieuzen en gelovigen tot ver buiten de

bisdomgrenzen deed verwonderen.

MariadevotieVandaag de dag lopen Welbergenaren er niet zo hard meer voor. Eerder heerst het credo ‘hoe verder weg, hoe groter het wonder’. Nog steeds wordt het graf, dat achter de Corneliuskerk ligt tussen de graven van pastoor Ermen en kapelaan Kock, zo nu en dan bezocht. Een aantal jaren geleden nog door een bus met pelgrims uit België, nota bene met een priester die het graf wijdde met een wijwaterkwast en wierook. In de periode van 1934 tot circa 1951 heeft Welberg een krachtige Mariadevotie gekend. Dat kwam door de visioenen en stigmata die de Wel-bergse Johanna Gorissen ervoer. In 1937 verscheen het schilderij, gemaakt door Wijnand Geraedts, over Maria zoals Jans-ke haar heeft gezien. In 1998 is dit achter slot en grendel gegaan in de archieven van bisdom Breda. Het bisdom dat overigens sowieso het archief van deze mystica on-der embargo gesloten houdt.

VerdeeldheidDe Corneliuskerk vierde in deze periode van Mariadevotie hoogtijdagen. Op vrijda-gen waren de lijdenstekenen het best te zien bij Janske. Een citaat van de Deurnse pastoor Anton Witlox in 1937: “Rondom haar hoofd boven de ogen een bloedbron, waaruit bloed gevloeid was.” Er waren veel voor- en tegenstanders. Veel getuigen met verslagen en veel sceptici met kritiek. Ook diverse meningen bij de bisschoppen onderling. In die periode wa-ren er zelfs plannen in Welberg om een

pelgrimshotel te beginnen. Pelgrims kon-den dan in Welberg blijven en de eredien-sten blijven bezoeken in de Heilige Corne-liuskerk. Maar dit alles is geschiedenis. Onder andere het graf van Janske en één van de kerkklokken die in 1949 vernieuwd werden herinnert nog aan de vereringen. Eén van de kerkklokken draagt de naam: “Ave Maria, Mijn naam is Johanna – Moe-derke, bescherm ons Welberg 1949”.

HerinneringOver een herbestemming is dit jaar ge-sproken door oud-raadslid Jan Ooms en diverse bestuurders van verenigingen. Ooms: “Er is geen animo om alle verant-woordelijkheden erom heen op te pakken van organisatie tot aan de financiële ad-ministratie en het vullen van voorraden. Maar de kerk is bijzonder geschikt voor koren en muziek vanwege de akoestiek.” Robert Catsburg van Stichting Bevrijdings-monument Welberg organiseert mede de 70-jarige herdenking in Welberg. Op 2 november 2014 zal het ABS man-nenkoor zingen in de Corneliuskerk. Tevens vindt er een overdracht plaats van de drie bronzen plaquettes. “Die gaan naar het ge-meentehuis van Steenbergen. Dat is een goede publieke plaats”, vindt Catsburg. Na de laatste viering op 15 november 2014 sluiten de deuren en zal alles wat er gebeurd is in de Corneliuskerk een herin-nering zijn.

Dit was de laatste aflevering in een drieluik over de drie kerken in de ge-meente Steenbergen die komende maand de deuren sluiten.

Welberg en Corneliuskerk onlosmakelijk verbondenRijke opmerkel i jke histor ie Hei l ige Cornel iuskerk staat in de geschiedenisboeken geschreven

Alles wat er is gebeurd in de Heilige Corneliuskerk te Welberg blijft een herinnering. FOTO CLAUDIA KOOLE

WELBERG – Ook de Heilige Corneliuskerk in Welberg moet eraan geloven om de deuren te gaan sluiten. Waar deze kerk ruim 70 jaar geleden nog zo’n 1000 tot 1500 bezoekers trok, telt de parochiekerncommissie nu nog maar een handjevol mensen per eredienst. Het beeldbepalende gebouw heeft nog geen herbestemming. De bronzen plaquettes in de kerk, die een eerbetoon zijn aan Canadese strijders en burgerslachtoffers uit de WO-II, krijgen wel een nieuwe publieke bestemming.

Brabantse Walgemeenten en VGZ ondertekenen convenantVoorkomen dat sociale problemen medische problemen worden

De wethouders Y. Kammeijer (Bergen op Zoom), L. van der Beek (Woensdrecht) en C. van Geel (Steenbergen) en B. Verhulst (VGZ) onder-tekenden het convenant. FOTO RICHARD LOOMANS

HOOGERHEIDE - Wethouders van de gemeenten Woensdrecht, Steenber-gen en Bergen op Zoom en zorgverzekeraar VGZ ondertekenden donder-dagmiddag een convenant voor intensieve samenwerking.

Page 4: Dsb 20141022

WOENSDAG

22OKTOBER

VRIJDAG

17OKTOBER

ZATERDAG

18OKTOBER

DONDERDAG

23OKTOBER

ZATERDAG

25OKTOBER

VRIJDAG

24OKTOBER

WOENSDAG

15OKTOBER

DONDERDAG

16OKTOBEROKTOBER

KOOPAVOND

OKTOBER

KOOPAVOND KOOPAVOND

OKTOBER

KOOPAVOND

OKTOBER

KOOPAVOND KOOPAVOND

5950,- 7490,-

4850,-

KOKEN MET PASSIE SINDS 1877

DESIGN PRIMEUR!

Hét nieuwe Neff designBeleef het nú al exclusief

in onze showrooms!

Maak kans op GRATIS dinercheque!Maak kans op GRATIS dinercheque!Maak kans op GRATIS dinercheque!Maak kans op GRATIS dinercheque!

TOP DUO:

NEFF COMBI-OVENVerkoopprijs 1349,-

890,-

NEFF VAATWASSERVerkoopprijs 999,-

690,-

COMPOSIET-STEENACTIE

NEW DESIGN!

NEFF COMBI-OVENVerkoopprijs 1349,-

NEW DESIGN!NEW DESIGN!NEW DESIGN!

GENIET VAN DIVERSE KOOKDEMO ’S! GENIET VAN DIVERSE KOOKDEMO ’S!

KOOPAVOND KOOPAVOND

KOOKDEMO’SKOOPAVONDKOOPAVOND

KOOKDEMO’SKOOKDEMO’S KOOPAVOND KOOPAVOND

KOOKDEMO’SKOOPAVONDKOOPAVOND

KOOKDEMO’SKOOKDEMO’S

WOONMAAND ACTIEWEKENWOONMAAND ACTIEWEKENWOONMAAND ACTIEWEKENWOONMAAND ACTIEWEKENWOONMAAND ACTIEWEKEN

DE FRISSE WIND DOOR DE PRIJZEN!

170,-p/m

Leverbaar in 4 eigen-tijdse kleuren!

FRANKEDesign kraan

99,-KIJK VOOR MEER ACTIES OP; WWW.DBKEUKENS.NL

Page 5: Dsb 20141022

actualiteit

PaGiNa 5

ColofonKantoor regio West-BrabantSint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089

HoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP Zundert, Postbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Steenbergse Bode

Steenbergse Bode

Redactie Ria van MeirCorrespondent Joan Geerts, Elna Hellemons, Claudia KooleAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij VorsselmansSluittijdenAdvertenties dinsdag 14.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 12.00 uurAanleveren via www.internetbode.nlBezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

Puzzel week 43De oplossing van deze puzzel is in week 44 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Stroopwafelpieten. Kaaspieten. Bloemkoolpieten. Macaronipieten. Andijviepieten. Zwempieten. Tennispieten. Hagelslagpieten. Sinaasappelpieten. Rock-‘n’-rollpieten. Tomatenpieten. Voetbalpieten. Pepermuntpieten. Spaghettipieten. Bordeelpieten. Vuilnispieten. Wodkapieten. Yoghurtpieten. Frikadelpieten. Schatkistpieten. Prui-menpieten. Spinaziepieten. Colapieten. Hardlooppieten. Zangpieten. Strijkpieten. Trompetpieten. Strooipieten. Streepjespieten. Cadeaupieten. Bakkebaardpieten. Ver-pleegpieten. Pindakaaspieten. Cementpieten. Buikgrieppieten. Shoarmapieten. Wan-delpieten. Rolstoelpieten. Bokkenpootpieten. Drankpieten. Trompetpieten. Scheer-zeeppieten. Shampoopieten. Landbouwpieten. Pannenkoekpieten. Hobbyclubpieten. Pantoffelpieten. Guillotinepieten. Adoptiepieten. Skinheadpieten. Dichtpieten. Hockeypieten. Reclamepieten. Schoonheidspieten. Taartpieten. Antiekpieten. Klei-pieten. Wasstraatpieten. Wielerpieten. Boswachterpieten. Zeevaartpieten. Theater-pieten. Receptiepieten. Chemicaliënpieten. Kapstokpieten. Steunzoolpieten. Brand-stofpieten. Gevechtsvliegtuigpieten. Eskimopieten. Borsthaarpieten. Heksenpieten. Nagelbijtpieten. Restaurantpieten. Streepjescodepieten. Veiligheidspieten. Schuld-saneringspieten. Geitenkaaspieten. Majorettepieten. Homopieten. Wietpieten. Ca-merapieten. Hangpieten. Belastingpieten. Onderzoekspieten. Alarmpieten. Fabriek-spieten. Rijschoolpieten. Figuurzaagpieten. Communicatiepieten. Huishoudpieten. Reggaepieten. Lawaaipieten. Speculatiepieten. Nomadenpieten. Kruistochtpieten. Verzekeringspieten. Mestputpieten. Komkommerpieten. Defensiepieten. Creditcard-pieten. Bosbessenjampieten. Roofpieten. Parkeerpieten. Studiepieten. Champagne-pieten. Puntschoenpieten. Brabopieten. Hospitaalpieten. Rodeopieten. Wijnpieten. Ziekenfondspieten. Kermispieten. Hotelpieten. Woonwagenpieten. Gebedspieten. Stroompieten. Bouwpieten. Schoonmaakpieten. Dierentuinpieten. Cocaïnepieten. Misschien ligt het aan mij, maar ik heb nu al heimwee naar onze vertrouwde Zwarte Pieten. Of ben ik nu een zeurpiet? Alvast een fijn Sinterklaasfeest allemaal.

Zeurpiet

ColumnAddo Sprangers

De bevrijding is na 70 jaar nog steeds indrukwekkend.

Wie de oorlog meemaakte, werd op het hart gedrukt voorzichtig te zijn wanneer je een Duitser tegen het lijf zou lopen. De Duitsers waren immers slecht en je wist niet wat ze met je zouden doen. Die woorden werden ook tegen Piet van Dijk uit Bergen op Zoom, geboren in 1938, gezegd, maar zijn eigen ervaring zou leren dat niet alle Duitsers slecht en gevoelloos waren. “We woonden in Bergen op Zoom aan de Zuidzijde Zoom. Omdat de Zoom echter precies de scheidslijn was tussen de canadezen en de Duit-sers, moesten wij daar weg. We konden bij een tante inwonen aan de Fortuinstraat. als kind vonden wij dat helemaal niet erg, omdat mijn tante een snoepwinkel had en in de kelder was genoeg voorraad aan snoep. Omdat we niet echt on-dergedoken zaten, konden we wel met enige voorzichtigheid de straat op. Mijn grootouders woonden in de Steenbergsestraat. Op een dag ging ik lopend naar mijn opa en oma toe. aan de ene kant van de straat zag ik een Duitse soldaat lo-pen. Omdat altijd tegen mij gezegd was dat ik voor Duitsers moest oppassen, stak ik de straat over. leerlingen van de ambachtsschool fietsten aan de overkant. Ze reden mij omver, ik viel en verloor het be-wustzijn. ik kwam weer bij in het huis van mijn grootouders, waar ik vervolgens als eerste keek in het gezicht van de Duitse soldaat. Hij had mij na mijn val opgepakt en naar mijn grootouders gebracht.”

Piet van Dijk

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN

Verhalen van Canadese strijders en de er-varingen van Nederlandse burgers en ver-zetsstrijders zijn in de loop der jaren wel grotendeels bekend geworden bij het pu-bliek. Verhalen van Duitse strijders waren minder populair, juist door die anti-Duitse gevoelens. Toch geven ook de verhalen van die Duitse soldaten een goed beeld van hoe de oorlog destijds was. Wat be-leefden de Duitsers, hoe waren hun erva-ringen? Via Robert Catsburg, historicus op het gebied van de Tweede Wereldoorlog, kwam de Bode aan diverse verhalen van Duitse strijders, verhalen die uitstekend passen bij deze reeks over de Slag om de Schelde. Het verhaal van Eugen Griesser is er slechts één van….

Het verhaal van EugenEugen Griesser, een Duitse soldaat aan het front bij Woensdrecht, vertelde in het boek ‘Die Löwen von Carentan’ van Volker Griesser, over zijn ervaringen. “In Hoog-erheide en Woensdrecht kwamen wij in aanraking met de Canadezen. Men kon ze goed herkennen aan hun uniformen, meer groen en niet zo bruin als de uniformen van de Britten, de Tommies. We voerden een verbeten strijd om de dorpen, waarbij we meestal niet van huis tot huis gingen, maar

van kamer tot kamer en zelfs van spijker tot spijker. Eenmaal zaten we in een com-pleet vernielde slaapkamer, de kinriemen van de helmen los en onze uniformen losgeknoopt. We hapten naar lucht na de felle strijd met de Canadezen.

Beneden in de eveneens volledig vernielde woonkamer, in hetzelfde huis, zaten de Canadezen in eenzelfde setting: buiten adem, de kleding losgeknoopt. Zij hadden slechts een handgranaat in de slaapkamer hoeven te werpen om ons volledig uit te schakelen, maar ook zij waren moe van de strijd. Toen we eenmaal weer op adem waren gekomen, maakten we ons op voor de verdere gevechten. We liepen de trap af om naar de Canadezen te gaan, maar zij waren via het geopende venster vertrok-ken, de duisternis in.”

Stille getuigenDeze strijd hadden de Duitsers dan gewon-nen, de geschiedenis leert dat zij uiteinde-lijk het strijdtoneel verlieten en zich verder terugtrokken naar het noorden van de regio, richting Bergen op Zoom en Steen-bergen, waar de strijd gewoon verder ging.

In Bergen op Zoom lag de frontlinie daarbij onder meer bij de Zoom. De huizen aan de Noord- en Zuidzijde Zoom zijn de stille ge-tuigen van die tijd, met hier en daar nog steeds de inslaggaten van de kogels dui-delijk zichtbaar.

Duitse verhalen zijn ook verhalen70 jaar Bevri jding

Verhalen van Canadese strijders en de ervaringen van Nederlandse burgers en verzetsstrijders zijn in de loop der jaren wel grotendeels bekend geworden bij het publiek.

STEENBERGEN - Anti-Duitse sentimenten. Wie de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, heeft vaak geen goe-de herinneringen aan de Duitsers. De bezetters waren wat ze waren, bezetters, maar de Duitsers waren in veel gevallen ook gewoon mensen, soldaten, die gedwongen waren voor hun vaderland te vechten. Ook deze soldaten kwamen met verhalen thuis, verhalen die ons een beeld geven van de strijd in oorlogstijd.

‘Ze trokken deduisternis in’

Page 6: Dsb 20141022

PAGINA 6

DOOR ELNA HELLEMONS

Met de datum van openstelling is de laat-ste jaren nogal wat heen en weer gescho-ven. Zou het stuk snelweg aanvankelijk al eind 2013 klaar zijn, later werd dat tijdstip tot ongenoegen van veel partijen vooruit-geschoven naar maart 2015. Uiteindelijk is het dan november 2014 geworden.

Ruimte“De uiteindelijk toch vervroegde opleve-ring hebben we te danken aan de zachte

winter. Daardoor kon er gelukkig zonder onderbreking doorgewerkt worden. Mede dankzij de goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Combinatie A4 kwam er daardoor ruimte vrij voor extra inspan-ningen van beide partijen. Nu, ruwweg een maand voor de opleve-ring, gaan we nog de laatste puntjes op de i zetten”, legt omgevingsmanager van RWS Joep de Greef uit. Dit houdt in dat er nog wat laatste zaken verricht moeten worden, zoals de benodigde keuringen ten bate van de veiligheid.

AfwerkingHet ontbrekende stuk snelweg met een lengte van 15 kilometer zal bestaan uit 2 x 2 rijstroken, waarop een maximumsnel-heid van 120 km. per uur geldt. Opmerkelijk onderdeel van de snelweg is het aquaduct onder de Steenbergse Ha-ven, het eerste aquaduct in Noord-Brabant. Momenteel is de laatste asfaltlaag over de hele lengte klaar en zijn alle borden ge-plaatst en markeringen aangebracht. Het gaat hier om een nieuw en verbeterd type markering met zogenaamde natte nacht-zichtbaarheid. Verlichting op de snelweg is alleen geplaatst bij de aansluitingen Din-teloord, Steenbergen en Halsteren.

OpeningHet informatiecentrum van RWS aan de Zeelandweg Oost zal ook na de openstel-ling van de A4 nog een poosje open blij-

ven. ‘De aandacht van het publiek voor het project is vanaf het begin goed geweest. Met name de eerste tijd was het telkens behoorlijk druk. Ik verwacht dat het gebouw dit jaar ze-ker nog openblijft. Over de opening van de snelweg op 24 november kunnen we momenteel nog niets concreet melden. Achter de schermen zijn we druk bezig om samen met de partners de mogelijkheden te bekijken’, aldus Joep de Greef. De eerste en laatste en daarom unieke gelegenheid voor het publiek om lopend de snelweg te verkennen is tijdens de A4-run die op zondag 9 november gehouden wordt.

Laatste stuk A4 nadert voltooiingVanaf 24 november is snelweg tussen Bergen op Zoom en Halsteren open

Het aquaduct Steenbergen aan Zee is een opmerkelijk onderdeel van de nieuwe snelweg. LUCHTFOTO JOOP VAN HOUDT

STEENBERGEN - Na jarenlange werkzaamheden en een nog veel langere periode van aanloop en voorbereidin-gen is het binnenkort zover: het ontbrekende stuk A4 tussen Bergen op Zoom en Dinteloord wordt dan opengesteld voor het verkeer. Vanaf maandag 24 november kan het verkeer gebruik maken van de ontbrekende schakel in de verbinding tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. Hierdoor zal tevens naar verwachting het lokale wegen-net aanzienlijk ontlast worden.

Met de naderende opening van de A4 wordt de snelweg op steeds meer plaatsen aangesloten op het huidige wegennet. In het weekend van vrijdagavond 24 oktober 19.00 uur tot maandagochtend 27 okto-ber 06.00 uur is de aansluiting van de N259 op de A29 bij Dinteloord afgesloten voor de werkzaamhe-den. In het weekend worden vier betonnen bochtverbredingen, een rijbaanscheiding voor voorsorteer-stroken en een oversteekplaats voor fietsers aangebracht. Het ver-keer wordt omgeleid via de A59 en afrit 24 bij Fijnaart. Rijkswaterstaat verwacht nauwelijks hinder voor het verkeer.

Weekendafsluiting

STEENBERGEN - Het zou een moeilij-ke wedstrijd worden. Het 1e van V.V. Steenbergen moest in de 2e beker-ronde tegen 2e-klasser Madese Boys.

Daarbij moest trainer Marco Ernest nog een elftal zien op te stellen, waarbij enkele basisspelers ontbraken. Mix van 1, 2 en de A1 reisde af naar Made. Het jeugdige elf-tal dat kon aantreden tegen de nummer 6 in de 2e klasse E kwam al snel op een 1-0 achterstand, door een corner die ongeroerd achter keeper Martijn Hagens kwam. Nog niet bekomen van de schrik, mocht Hagens opnieuw aan de bak, maar het misverstand in de verdediging werd niet afgestraft. Niet veel later kon spits Vincent Mosmans de gelijkmaker binnenkoppen, maar de bal ging net over.Tempo van de thuisploeg lag

veel hoger, waardoor Steenbergen onder druk kwam. De Steenbergse goalie hield zijn doel schoon met enkele mooie red-dingen. Na een half uur spelen kwamen de blauw-witten meer onder de druk vandaan en begonnen zelf ook te geloven in hun kunnen. Zeker toen uitblinker Lennart Boot zijn directe tegenstander Bjorn de Bruijn regelmatig de baas was.Aan de andere kant was Thom Luijks een plaag voor de verdediging. Met zijn rushes zorgde hij voor dreiging en gevaar. Enkele schoten van hem en Dennis van Schilt werden gekeerd. Al met al een goede 1e 45 minuten. Madese Boys begonnen de 2e helft feller. De Bruijn verraste zijn vaste be-lager Boot met een schot op het doel, maar Hagens hield de bal tegen. Daarop volgde een counter van Steenbergen. Mosmans

kon net niet bij de bal komen toen de bal tussen de laatste verdediger en de keeper belandde. Het geloof op een stuntje was na 55 minuten verdwenen. Diagonaal schot van de rechtsbuiten van Madese Boys zorgde voor de 2-0.Trainer Ernest liet na de 3-0 nog een 3-tal A1 spelers invallen, waardoor de gemid-delde leeftijd uitkwam op 20 jaar. De 2e klasser liep nog uit tot 5-0. Iwan Hoefna-gels had nog een mogelijkheid om een ere-treffer te maken, maar werd reglementair gestopt.Na de zeperd van vorige week heeft het op verschillenden plaatsen gewijzigde elf-tal van trainer Ernest een goede 1e helft gespeeld. Zondag 26 oktober speelt het 1e thuis tegen hekkensluiter WVV’67 uit Woensdrecht.

Einde bekeravontuur van vv Steenbergen 1

STEENBERGEN - Voor alle nieuwsgie-rige kinderen van 8 tot en met 11 jaar organiseert Bibliotheek de Markie-zaat een vier-delige serie colleges.

Ben jij een nieuwsgierige aap? Dan zijn deze kindercolleges echt iets voor jou! Echte wetenschappers en experts ver-tellen je alles over een spannend, grap-pig of bijzonder onderwerp. De colleges vinden plaats op verschillende zondagen van 12.30 tot 13.30 uur. De sprekers zijn wetenschappelijk medewerkers van een museum, wetenschappers uit de academi-sche wereld of experts uit het vakgebied. Dit zijn inspirerende mensen, die waanzin-nig veel over hun onderwerp weten! Je krijgt tijdens de colleges dan ook de moge-lijkheid hen het hemd van het lijf te vragen.

Ave, Ceasar: de Romeinen in Neder-land: Zondag 2 november door Arend van Dam. Ongeveer vijftig jaar voor onze jaar-telling stuurde Julius Caesar zijn soldaten naar Nederland. Pas vierhonderd jaar later verdwenen ze weer. Wat is er in die tijd allemaal gebeurd? De bekende kinderboe-kenschrijver Arend van Dam komt je alles vertellen over de Romeinen in Nederland. Over onder meer veldtochten, het solda-tenleven, maar ook over vriendschap.

Op oertijdsafari: Zondag 30 november door Dennis Voeten MSc. Wist je dat Lau-rasia en Gondwana de namen zijn van de twee continenten die bestonden in de tijd dat de dinosauriërs leefden en waaruit la-ter de andere continenten zijn ontstaan? Paleontoloog en archeoloog Denni die spe-ciaal voor jullie overvliegt uit Tsjechië waar hij fossielen uit de tijd van de dino’s onder-zoekt - neemt je mee op een geïllustreerde reis door Laurasia en Gondwanaland!

Denk je wat je denkt?: Zondag 7 decem-ber door prof. dr. Bas HaringBas Haring is

een bekende filosoof en wetenschapper. Hij probeert wetenschap en filosofie zo uit te leggen dat ‘t begrijpbaar wordt voor ie-dereen. Hij legt stapje voor stapje uit hoe je met denken vooruit komt. Als bijzonder hoogleraar, tv-presentator en schrijver, helpt hij jou verder om het “kwartje te la-ten vallen”!

Geloven moslims ook in God?: Zondag 4 januari door drs. Alia Azzouzi. Vragen staat vrij tijdens dit college! Alia beant-woordt alles: wat is de hadj? Wat is halal? Waarom dragen veel moslima’s een hoofd-doek? Wie is Mohammed? Wat is het suikerfeest? Wat is een Ka’ba? Alia Azzouzi (34) is moslima, Rotterdamse, Marokkaanse, communicatie adviseur, ei-genaar van Espresso Dates (espressobar), vice voorzitter van Moslimvrouwenorgani-satie Al Nisa en actief bij heel veel maat-schappelijke projecten.

InschrijvenNieuwsgierig geworden? Schrijf je nu snel in via [email protected]. Er is een beperkte ruimte dus wees er snel bij! Aanmelden is verplicht.

Volg kindercolleges bij de bieb

WELBERG - Zondag 12 oktober was het groot feest op de Welberg. De Woonvoorziening voor Jongeren bestond namelijk10 jaar. Een goede reden om deze kinderen eens in het zonnetje te zetten.

Het was wel spannend want de kinderen wisten niet wat hun te wachten stond. Het was één grote verrassing. Om half 1 ver-trokken de kinderen naar Bergen op Zoom, ze kwamen daar terecht bij een restaurant en mochten allemaal hun eigen pizza ma-ken. En wat hadden ze hun best gedaan. Eenmaal terug op de Welberg was de woning helemaal versierd hier hadden de vrijwilligers hard aan gewerkt. Als ver-rassing stonden alle medewerkers in de woonkamer om de kinderen op te vangen. Er werd uit volle borst gezongen. De kin-

deren vielen van de ene verrassing in de andere. Er stond een echte DJ namelijk DJ Owen. Met grote boxen en een rookma-chine. Er waren Oudhollandse spellen die we mochten lenen van. Een groot spring-kussen in de tuin van Happy Jumping uit de Welberg, helemaal geweldig. Er was iemand om te schminken, nl. Carina Nuij-ten. Nadat de meiden waren geschminkt kwam er een echte fotograaf om van de meiden een fotoshoot te maken. Ze voel-den zich enorm speciaal. Een collega gaf een aantal kinderen kickboksles dat was oppassen geblazen. En als afsluiter van deze geweldige middag zijn ze nog ver-wend met mooie cadeaus.De kinderen maar ook wij als begeleiding hebben enorm genoten. Iedereen ontzet-tend bedankt die heeft geholpen dit waar te maken op welke manier dan ook!

Feest op de Welberg

De kinderen werden geschminkt.

Page 7: Dsb 20141022

All-in groepsuitje met:Koffie, Activiteit & Buffet

€ 49,95

www.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractieVoor meer informatie & voorwaarden zie:www.akkermans.com/winteractie of bel ons direct op 0167-502621

l e i s u r e & g o l f

Voordelige bloemen

0.89v van 1.39

0.59v van 1.19

0.89v nú voor

50%goedkope

r

24%goedkope

r

36%goedkope

r

23%goedkope

r

3.89

speciale aanbieding

2.79

speciale aanbieding

4.492.19

volgens VARA Kassa**VOOR HUISMERKENvolgens de Consumentenbond*

0.99v van 1.09

0.75v van 0.89

2.89v van 3.79

1.99v van 2.59

VERKRIJGBAAR IN DE KOELING

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VOORDEELVOORDEELWEEKEND

40 cm, 20 stelen of 50 cm,10 stelen.

Rozen**

300 g

Spinazie*Elstar appelen*

MET JUS

1.5 KG

10 STUKS

450 g

Jam

Japanse mix250 g

Magere runderlappen*

450 g

Luxe midi bolletjes*

Grootmoeders gehaktballen*

6 stuks.

250 g

Gesneden kaas 30+

* Bron: Consumentengids april 2014

* Aanbiedingen geldig van 24 t/m 26 oktober

** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014

** Geldig t/m zondag 26 oktober.

100 g

Hollandse garnalen

50 cm, max 20 stelen.

Bloemen-boeket**

PRIJSVERLAGINGEN

Page 8: Dsb 20141022

PAGINA 8

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112.

Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 - 27 38 55, Boerhaaveplein 1, Ingang: Van Swietenlaan. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee.ApotheekDienstapotheek Bergen op Zoom naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939.Dienstapotheek Roosendaal naast de huisartsenpost bij het Franciscus Ziekenhuis, Boerhaavelaan 21, tel. 0165 591 400.TandartsHet antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt.WijkzusterTelelefoon 0165 - 54 66 13

TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

De beste zorg, waar thuis ook is. 0900-900 4444 (24 uur per dag), altijd bereikbaar voor directe zorgverlening. www.tantelouise-vivensis.nl

Openingstijden Gemeente Steenbergen Buiten de Veste 1 4652 GA Steenbergen Tel: 14 0167Maandag 09.00 – 13.00 uur Maandag t/m Donderdag 13.00 – 15.30 uur (op afspraak)Woensdag, Donderdag 09.00 – 13.00 uur Donderdag 17.30 – 19.30 uur Vrijdag 09.00 – 12.00 uur

STEENBERGEN - De A4Run is op de goede weg richting het startschot op 9 november. Vijf weken na start inschrijving heeft men al bijna het spectaculaire aantal van 2.000 deel-nemers bereikt.

De organisatie is trots met de bekendma-king van Gouden Kalf winnaar Nasrdin Dchar als ambassadeur en deelnemer aan de A4Run. Als toevoeging aan het toch al unieke evenement heeft de organisatie afgelopen weekend het zaterdagavond-programma ‘A4 verbindt BY NIGHT’ gelan-ceerd.

A4 verbindt BY NIGHTDe organisatie van de A4Run was al een tijd op zoek naar de juiste invulling om naast het sportieve gedeelte, ook een gezellige avond te bieden aan de samen-leving en bedrijven om nader tot elkaar te komen.Binnen het centrale thema van het eve-nement ‘verbinden’ zal de ‘A4 verbindt BY NIGHT’ op zaterdagavond 8 november gestalte krijgen.

Walking Dinner & STOOT!Het zaterdagavondprogramma zal starten met een, hoe toepasselijk, Walking Din-ner. In een informele sfeer kunnen bedrij-ven en burgers genieten van een culinair

hoogstaand meergangen-diner. Voor de muzikale omlijsting na het diner heeft de organisatie in coverband ‘STOOT! een ware publiekstrekker weten te strikken. Dit alles zal plaatsvinden in een luxe ver-warmde tent aan de Zeelandweg-Oost, aan de voet van de A4. Een gedeelte van de opbrengst van de za-terdagavond zal naar de goede doelen van de A4Run gaan.

Ambassadeur Nasrdin DcharOp 9 november zal acteur en Gouden Kalf winnaar Nasrdin Dchar als ambassadeur van de A4Run ook meelopen tijdens de 10 kilometerloop. Zijn sterke band met Steenbergen, en het centrale thema ‘verbinding’ heeft voor Dchar de doorslag gegeven om zich te verbinden aan het evenement. “Ik vind het een eer om ambassadeur te zijn van dit unieke evenement. Mensen verbinden is een groot goed en dit sportspektakel zorgt daarvoor, waarbij de opbrengsten naar goede doelen gaan.”, aldus een enthousiaste Dchar. Eric van Herel, voorzitter van de A4Run en tevens jeugdvriend van Nasrdin, is trots met Dchar als ambassadeur. “Nasrdin is een geweldig positief persoon, en zet zich graag in voor de samenleving. Dit past perfect bij het karakter van het evenement.” Dchar ter afsluiting: “Ik zeg:

kom lopen en laten we er een groot feest van maken!”

Bijna 2.000 inschrijvingenDe zogeheten ‘A4Run on Tour’ promotie-campagne werpt 5 weken nadat de or-ganisatie zichzelf symbolisch uit de start-blokken schoot, zijn vruchten af met het spectaculaire aantal van inmiddels bijna 2.000 deelnemers. Deze deelnemers zijn verspreid over de verschillende onderdelen tijdens de dag, met de ochtendloop voor wandelaars 5km en 10km, de kidsrun, busi-nessrun, en de hardlooponderdelen 5km, 10km en halve marathon. “Overal waar we komen ter promotie van de A4Run, niets anders dan positieve reacties. Echt geweldig”, aldus Willemsen die nog geen schatting van verwachte deelnemers durft te geven. Om hier een leuke anekdote aan toe te voegen “Zo hadden wij afgelopen week een inschrijving voor de 5km van een dame uit Groningen. Waarom? Ze wil graag iets unieks beleven. Mooi toch? Daar gaan wij voor zorgen!”.

InschrijvingenWil je je als individu of met een bedrijfs-team inschrijven voor de A4Run of de A4 verbindt BY NIGHT? Ga naar www.a4run.nl. Volg het evenement via social media op Facebook (@a4run of @a4 verbindt by night) of Twitter (#a4run2014).

A4Run lanceert ‘A4 Verbindt BY NIGHT’

STOOT! publiekstrekker bij A4 verbindt BY NIGHT

NIEUW-VOSSEMEER - Biljarten Regio Competitie 2014-2015, na ronde 10.

A-Teams: 1. Welberg 1 467,717 11, 2. Vossemeer 1 436,988 10, 3. Halsteren 2 430,932 11, 4. Oud Gastel 1 430,367 11, 5. Oud Gastel 2 423,651 11, 6. S.B.Ponderosa 1 420,493 10, 7. Hoeven 1 413,760 11, 8. Steenbergen 2 409,557 10, 9. Lepelstraat 2 404,152 10, 10. Steenbergen 1 400,432 10, 11. Halsteren 5 399,087 10, 12. Wel-berg 2 398,962 10, 13. Keijenburg-1 398,725 11, 14. de Heen 1 391,729 10, 15. Halsteren 4 391,076 10, 16. Lepelstraat 1 389,263 10, 17. Welberg 3 383,903 10, 18. S.B.Ponderosa 2 382,683 10, 19. Halsteren 1 369,050 10, 20. Halsteren 3 368,515 10.

B-Teams: 1. Halsteren 8 447,870 11, 2. de Duiventoren 1 437,780 11, 3. de Heen 2 435,645 11, 4. Oud Gastel 5 422,206 11, 5. Halsteren 10 419,793 10, 6. Stampersgat 1 417,732 10, 7. de Heen 3 415,442 10, 8. Halsteren 6 408,882 10, 9. S.B.Ponderosa 3 407,048 11, 10. Steenbergen 3 406,486 10, 11. de Duiventoren 2 399,094 10, 12. Steenbergen 5 396,607 10, 13. Halsteren 9 394,297 10, 14. Steenbergen 4 392,933 10, 15. Halsteren 7 391,295 10, 16. Oud Gastel 4 387,941 11, 17. Welberg 4 385,302 10, 18. Welberg 5 382,641 10, 19. het Fort 1 364,772 10, 20. Oud Gastel 3 361,031 10.

Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

Biljarten Regio Competitie

BRIDGECLUB DE VLIETUitslag 7e zitting 1e ronde van competitie 2014-2015, A-lijn: 1. Ton Voorheijen-Ad van Opdorp 63,54%, 2. Ada Bot-Rina Timmers 57,99%, 3. Diny van Dijk-Anton van der Wegen 56,60%, 4. Marja Hagen-Cees Franken 55,90%, 5 Toos Peeters-Toos Peeters 54,17%.

B-lijn: 1. Arie Snijders-Rinus van Iwaarden 65,10%, 2. Wilma van Oevelen-Jacob Bouma 62,57%, 3. Jeanne Voeten-Will Huijbregts 57,22%, 4. Dick Kardux-Adje Kardux 56,67%, 5. Jo Goderie-Mien van Oevelen 54,89%.

BRIDGE

Eind oktober is er voor de tweede keer een grote Zeeuwse woonmarkt in Goes. In de TMC Woonwinkels (Marconistraat 13-15b) presente-ren veertig bedrijven hun primeurs die het wonen nog aangenamer gaan maken. Verder zijn er allerlei workshops en proeverijen, die de bezoekers van de Zeeuwse woon-markt gratis worden aangeboden. Wanneer u plannen hebt om iets te gaan vernieuwen of te veranderen of misschien zelfs op zoek bent naar een nieuwe of andere woning, dan is de Zeeuwse woonmarkt een echt aanrader.

Vorige jaar was de 1e Zeeuwse Woonmarkt bracht die wat u er van verwachte?Jaap Witte (een van de organisatoren): Eerlijk gezegd overtrof het onze stoutste verwachting. Veel bezoekers, veel ge-zelligheid en goede resultaten voor de

deelnemers. Dit blijkt ook duidelijk uit het feit dat 85% van de deelnemers van vorig jaar ook nu weer aanwezig is.

Wat maakt het dan zo aantrekkelijk om de Zeeuwse woonmarkt te bezoeken?Allereerst heeft Zeeuwse Woonmarkt de toegankelijkheid van een winkel, dus geen entree iedereen kan zo even bin-nen wippen. Informatie, voordeel en gezelligheid zijn echter de pijlers die het voor de mensen interessant maakt om de Zeeuwse woonmarkt te bezoeken.Gaat het nu over bouwen, kachels, in-richting, keukens, tuinen, zon- of wind-energie enz. Op de woonmarkt treft u de meest actuele informatie en primeurs onder 1 dak. Natuurlijk zijn erook spe-ciale acties, die het aantrekkelijk ma-ken om tijdens de woonmarkt je slag te slaan. Plus het is ook nog eens super gezellig, want er is ook tijd en plaats ingeruimd voor de inwendige mens. Een

lekker aangekleed kopje koffie, of deel-nemen aan de gratis wijn- en bierproe-verij, met daarna een gratis friet met frikadel of mosselen, het kan allemaal op de Zeeuwse woonmarkt. Vorige jaar waren er bezoekers, die kwamen zelfs meerdere malen omdat ze alles wilden meemaken.

De Zeeuwse woonmarkt blijft dus een jaarlijks terugkerend evenement?Dat is zeker de bedoeling en dat gaat ook gebeuren, want het is zowel voor de bezoekers als de deelnemers interes-sant. Weinig kosten voor de deelnemers en alle financiële inspanningen worden aangewend ten gunste van de bezoe-kers. Wel moeten we ervoor zorgen dat de deelnemers het laatste nieuwe tonen. De introductie van de primeurs moet dus jaarlijks plaats vinden op de Zeeuwse Woonmarkt. Het credo voor de toekomst is: “Niet groter maar beter”.

De 2e Zeeuwse Woonmarkt is een echte woonhappening!BEDRIJVIG NIEUWS- ADVERTORIAL -

Page 9: Dsb 20141022

auto / caravan / camper en boot

stallingJaarcontractvanaf e175,-www.booten

caravanstallingzeeland.nl

Oud VossemeerTel. 06 12864807

Dan is een kroon op een implantaat een goede oplossing. Het plaatsen van een implantaat is een eenvoudige ingreep, waar onze deskundige implantologen veel ervaring in hebben. Wij helpen u graag. Vraag naar onze mogelijkheden.

Voordelen kroon op een implantaat:• het slijpen van naastgelegen tanden/

kiezen onnodig • implantaat voorkomt verdere slinking

van de kaak • eenvoudige ingreep, structurele oplossing • vaak voordeliger dan 3-delige brug

Volledige behandeling inclusief kroon en kwalitatieve implantaten vanaf slechts € 1.395,- *

* Dit betreft een eenvoudige behandeling in de zijdelingse delen. Uw tandarts geeft u graag meer informatie over de mogelijkheden.

Een kroon op een implantaat valt niet onder de basisverzekering. Bij een aanvullende tandartsverzekering worden de kosten mogelijk deels vergoed door uw zorgverzekeraar. Neemt u hierover contact op met uw zorgverzekeraar.

Mist u een tand Mist u een tand Mist u een tand Mist u een tand Mist u een tand Mist u een tand of een kies?of een kies?of een kies?of een kies?of een kies?of een kies?

Bergen op Zoom: Stationsplein 11 T: 0164 - 24 64 72

Tholen: Eendrachtsweg 9T: 0166 - 60 64 44

Mailen kan naar: [email protected] Meer info op: www.mondzorgtotaal.nl

Zierikzee: Haringvlietplein 7aT: 0111 - 41 65 34

Halsteren: Poelekes 15T: 0164 - 68 64 40

Powered by:

lage prijs,hoge kwaliteit

Uw oude dak

vervangen met

nieuwe golfplaten

of

epdm dakrubber

Tel. 06 - 20957897

Jan JochemsH a n d e l e n T r a n s p o r T

Te koop:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

• Poorten (ook automatisch)• Industriële hekwerken• Gaashekwerken• Sierhekwerken• Balkonhekken

Rucphensebaan 58, 4714 RE SprundelTel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656

www.verstijlenhekwerken.nl

Infra & verhuurRiool veRstopt 24-uuRs seRvice

ook aanleg/onderhoudTel. 0165 303332

www.vanewouw.nl

Bedrijfsruimte nodig? www.kantoor-opslag-bedrijfsruimte.nl

ONGEDIERTE?

GRATIS!

Wilt u meer informatie

bel 088 - 22 121 22of kijk op:

GRATIS!

gezochtMotoren, Brommers

en Scooters Oldtimers en Youngtimers en

onderdelen oldtimers06 - 22 33 20 58

Rolluiken met de

betrouwbare Somfy motor

Vraag naar meer informatie en de voorwaarden in de winkel of kijk op:

www.somfy.nl

CHRONIS tijdklok T.W.V. € 169

CADEAU

Met de Chronis Tijdklok (io of RTS) automatiseert u eenvoudig de openings- en sluitingstijden van de rolluiken naar eigen voorkeur!

Actie geldig vanaf 15/9/2014 tot 30/11/2014

Rolluiken actie

Meer comfortBovendien zorgen rolluiken voor koelte in de zomer en beschermen tegen warmteverlies in de winter.

Meer veiligheidHuizen met rolluiken zijn minder inbraakgevoelig. Het kost dermate meer tijd dat inbrekers er liever vanaf zien.

Minder energiekostenDe meeste warmte verliest een huis via de ramen. Wie de rolluiken gebruikt, bespaart veel energie.

Rolluiken winnen aan populariteit in Nederland. Ze worden steeds fraaier, beter betaalbaar en makkelijker te bedienen. Zeker met de Chronis Tijdklok die u tijdelijk bij aanschaf van drie - op afstand bedienbare - rolluiken krijgt.

CHRONIS TIJDKLOK BIJ AANKOOP VAN 3 OP AFSTAND BEDIENBARE ROLLUIKEN CADEAU.

www.sebrechts.nl

Gibsonstraat 94651 SW SteenbergenT: [email protected]

Openingstijden:Ma 13.00-17.00 uurDi t/m Vr 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uurZa 10.00-16.00 uur

Sebrechts zonwering

www.sebrechts.nl

Gibsonstraat 94651 SW SteenbergenT: [email protected]

Openingstijden:Ma 13.00-17.00 uurDi t/m Vr 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uurZa 10.00-16.00 uur

Sebrechts zonwering

Rolluiken met de

betrouwbare Somfy motor

Vraag naar meer informatie en de voorwaarden in de winkel of kijk op:

www.somfy.nl

CHRONIS tijdklok T.W.V. € 169

CADEAU

Met de Chronis Tijdklok (io of RTS) automatiseert u eenvoudig de openings- en sluitingstijden van de rolluiken naar eigen voorkeur!

Actie geldig vanaf 15/9/2014 tot 30/11/2014

Rolluiken actie

Meer comfortBovendien zorgen rolluiken voor koelte in de zomer en beschermen tegen warmteverlies in de winter.

Meer veiligheidHuizen met rolluiken zijn minder inbraakgevoelig. Het kost dermate meer tijd dat inbrekers er liever vanaf zien.

Minder energiekostenDe meeste warmte verliest een huis via de ramen. Wie de rolluiken gebruikt, bespaart veel energie.

Rolluiken winnen aan populariteit in Nederland. Ze worden steeds fraaier, beter betaalbaar en makkelijker te bedienen. Zeker met de Chronis Tijdklok die u tijdelijk bij aanschaf van drie - op afstand bedienbare - rolluiken krijgt.

CHRONIS TIJDKLOK BIJ AANKOOP VAN 3 OP AFSTAND BEDIENBARE ROLLUIKEN CADEAU.

Rolluiken met de

betrouwbare Somfy motor

Vraag naar meer informatie en de voorwaarden in de winkel of kijk op:

www.somfy.nl

CHRONIS tijdklok T.W.V. € 169

CADEAU

Met de Chronis Tijdklok (io of RTS) automatiseert u eenvoudig de openings- en sluitingstijden van de rolluiken naar eigen voorkeur!

Actie geldig vanaf 15/9/2014 tot 30/11/2014

Rolluiken actie

Meer comfortBovendien zorgen rolluiken voor koelte in de zomer en beschermen tegen warmteverlies in de winter.

Meer veiligheidHuizen met rolluiken zijn minder inbraakgevoelig. Het kost dermate meer tijd dat inbrekers er liever vanaf zien.

Minder energiekostenDe meeste warmte verliest een huis via de ramen. Wie de rolluiken gebruikt, bespaart veel energie.

Rolluiken winnen aan populariteit in Nederland. Ze worden steeds fraaier, beter betaalbaar en makkelijker te bedienen. Zeker met de Chronis Tijdklok die u tijdelijk bij aanschaf van drie - op afstand bedienbare - rolluiken krijgt.

CHRONIS TIJDKLOK BIJ AANKOOP VAN 3 OP AFSTAND BEDIENBARE ROLLUIKEN CADEAU.

Rolluiken met de

betrouwbare Somfy motor

Vraag naar meer informatie en de voorwaarden in de winkel of kijk op:

www.somfy.nl

CHRONIS tijdklok T.W.V. € 169

CADEAU

Met de Chronis Tijdklok (io of RTS) automatiseert u eenvoudig de openings- en sluitingstijden van de rolluiken naar eigen voorkeur!

Actie geldig vanaf 15/9/2014 tot 30/11/2014

Rolluiken actie

Meer comfortBovendien zorgen rolluiken voor koelte in de zomer en beschermen tegen warmteverlies in de winter.

Meer veiligheidHuizen met rolluiken zijn minder inbraakgevoelig. Het kost dermate meer tijd dat inbrekers er liever vanaf zien.

Minder energiekostenDe meeste warmte verliest een huis via de ramen. Wie de rolluiken gebruikt, bespaart veel energie.

Rolluiken winnen aan populariteit in Nederland. Ze worden steeds fraaier, beter betaalbaar en makkelijker te bedienen. Zeker met de Chronis Tijdklok die u tijdelijk bij aanschaf van drie - op afstand bedienbare - rolluiken krijgt.

CHRONIS TIJDKLOK BIJ AANKOOP VAN 3 OP AFSTAND BEDIENBARE ROLLUIKEN CADEAU.

Rolluiken met de

betrouwbare Somfy motor

Vraag naar meer informatie en de voorwaarden in de winkel of kijk op:

www.somfy.nl

CHRONIS tijdklok T.W.V. € 169

CADEAU

Met de Chronis Tijdklok (io of RTS) automatiseert u eenvoudig de openings- en sluitingstijden van de rolluiken naar eigen voorkeur!

Actie geldig vanaf 15/9/2014 tot 30/11/2014

Rolluiken actie

Meer comfortBovendien zorgen rolluiken voor koelte in de zomer en beschermen tegen warmteverlies in de winter.

Meer veiligheidHuizen met rolluiken zijn minder inbraakgevoelig. Het kost dermate meer tijd dat inbrekers er liever vanaf zien.

Minder energiekostenDe meeste warmte verliest een huis via de ramen. Wie de rolluiken gebruikt, bespaart veel energie.

Rolluiken winnen aan populariteit in Nederland. Ze worden steeds fraaier, beter betaalbaar en makkelijker te bedienen. Zeker met de Chronis Tijdklok die u tijdelijk bij aanschaf van drie - op afstand bedienbare - rolluiken krijgt.

CHRONIS TIJDKLOK BIJ AANKOOP VAN 3 OP AFSTAND BEDIENBARE ROLLUIKEN CADEAU.

www.sebrechts.nl

Gibsonstraat 94651 SW SteenbergenT: [email protected]

Openingstijden:Ma 13.00-17.00 uurDi t/m Vr 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uurZa 10.00-16.00 uur

Sebrechts zonwering

broos meubelen bergen op zoomook uw adres voor seniorenmeubelen

En een goede prijsvoor uw oude

meubelen bij aankoopnieuwe

broos meubelenBurgemeester van Hasseltstraat 64 Bergen op Zoom Tel:0164-234990

Zuid-Oostsingel 23 Bergen op Zoom magazijn (1000m2) nieuwe en gebruikte meubelen tel:0164-242097

Sta-opfauteuils

elektrisch 40stuks

te zien

Grote keuze± 60 bank-

stellen

van blokhutten

Aannemersbedrijf van Haaften B.V. Sierbestrating van Haaften

Wij zijn leverancier van o.a.: Sierbestrating Blokhutten Schuttingen Tuinverlichting Speeltoestellen Tuinbeelden Trampolines / Skelters Overkappingen Aanleg , grondwerk , riolering, plaatsen van blokhutten Paasdijkweg 19A Pilootweg 5 4693 RE Poortvliet 4696 RJ Stavenisse Tel. 0166 61 92 00 Tel. 0166 69 29 77

WWW.VANHAAFTENPOORTVLIET.NL

Wij zijn leverancier van o.a.: Sierbestrati ng Blokhutt enSchutti ngen Tuinverlichti ngSpeeltoestellen TuinbeeldenTrampolines / Skelters Overkappingen

Paasdijkweg 19A, 4693 RE POORTVLIET Tel.: 0166 61 92 00Pilootweg 5, 4696 RJ STAVENISSE Tel.: 0166 69 29 77

WWW.VANHAAFTENPOORTVLIET.NL

Aanleg, grondwerk,

riolering, plaatsen

van blokhutt en

stichting de bergkristal

op zondag 26 oktober 2014Zalencentrum ‘De Raayberg’

Antwerpsestraatweg 267 Bergen op Zoom

Meer dan 30 mediums; o.a. handlijnkunde, magnetiseren, tarot, wastekenen, reiki,

paragnosten, pendelen, etc.Tevens verkoop van New-age artikelen.

Geopend van 11.00-17.00 uur. Entree e 7,-

Inlichtingen: 0167-565444 of 0167-565185www.debergkristal.nl

Paranormale beurs

U krijgt dan een eerlijk bod, direct geld +

RDW Vrijwaring

Uw auto verkopen?Bel: 06-51286089

Ook ‘s avonds en op Zondag!

Alle auto’s vanaf BJ 2000Max. 175.000 km

AUTODEMONTAGEBEDRIJFJOKO

• Sloop-loop-schade auto’s - motors te koop gevraagd.

• Alle gebruikte onderdelen online.

• Vrijwaring bij ophalen.• Reparatie en onderhoud.

Lid ARN-Stiba-RDWMaalbergenstr. 24a Wernhout

Tel. 076-5971739 / [email protected]

Meer dan een half miljoen

Bodes elke week!

Page 10: Dsb 20141022

Zeeuwsemosselen

ECHTE ZEEUWSE MOSSELEN VOOR DE

BEZOEKERS VAN DE ZEEUWSE WOON-

MARKT OP ZATERDAG (BONNEN ZIJN

TE VERKRIJGEN BIJ DE DEELNEMERS)

Crea pleinEEN CREA PLEIN VOOR DE KIDS MET

O.A. CUPCAKES, DIE OP VERSIERING

WACHTEN EN ZATERDAG EEN SPRINGKUSSEN

InspirationTourGRATIS ADVIES DOOR EEN ONAFHANKELIJKE

BINNENHUISARCHITECT AANGEBODEN DOOR

TMC WOONWINKELS OP DONDERDAG

EN ZATERDAG. SCHRIJF U IN VIA

WWW.INSPIRATIONTOUR.NL

Gratisfotoshoot DOOR FOCUSS FOTO STUDIO.

Beleefbij ons de trends voor 2015!

Z� uw�

30, 31 okt & 1 nov.‘14Locatie: TMC, Marconistraat 13-15b, Goes

do. 13.00 tot 21.00 uur, vr. 13.00 tot 18.00 uur, za. 10.00 tot 16.00 uur.

Op 30, 31 okt. en 1 nov. houden Zeeuwse

ondernemers de tweede Zeeuwse

Woonmarkt! Met ruim 40 marktkramen

staat de Zeeuwse Woonmarkt bol van

veel noviteiten en activiteiten zoals work-

shops, presentaties en demonstraties.

Uiteraard presenteren de 40 deelnemers

- van autodealers, makelaars, architecten

tot keuken- en serreaanbieders -

eenmalige acties en kortingen!

WWW.INSPIRATIONTOUR.NL

Barefoot CoffeeHOUTEN KOFFIEBAR WAAR U EEN

KOFFIEBELEVENIS KUNT ERVAREN

( OOK THEE EN GEBAK)

ECHTE ZEEUWSE MOSSELEN VOOR DE

BEZOEKERS VAN DE ZEEUWSE WOON-

MARKT OP ZATERDAG (BONNEN ZIJN

TE VERKRIJGEN BIJ DE DEELNEMERS)

do. 13.00 tot 21.00 uur, vr. 13.00 tot 18.00 uur, za. 10.00 tot 16.00 uur.

do. 13.00 tot 21.00 uur, vr. 13.00 tot 18.00 uur, za. 10.00 tot 16.00 uur.

WoonmarktchequeT.W.V. 450,00 DIE U KUNT WINNEN DOOR DE

ZEEUWSE WOONMARKT TE BEZOEKEN. LET OP

DE MARKTOMROEPER, VOLG ZIJN AANWIJZINGEN

EN U BENT ZOMAAR 450,- RIJKER. Zeeuwse

do. 13.00 tot 21.00 uur, vr. 13.00 tot 18.00 uur, za. 10.00 tot 16.00 uur.

shops, presentaties en demonstraties.

Facebook actieTIJDENS DE ZEEUWSE WOONMARKT

MAAKT FOCUSS GRATIS FOTO’S VAN

DE BEZOEKERS MET DE NIEUWE

SMART. DEZE FOTO WORDT OP DE

FACEBOOKPAGINA VAN TMC GE-

PLAATST. DEGENE MET DE MEESTE

LIKES KRIJGT EEN TESTRIT MET DE

NIEUWE SMART AANGEBODEN.

KOFFIEBELEVENIS KUNT ERVAREN

MOODBOARDPLEINMAAK JE EIGEN MOODBOARD . EEN MOOIE LEIDRAAD

VOOR DE TOEKOMSTIGE VERANDERINGEN IN JE

INTERIEUR. HET BESTE MOODBOARD WORDT BELOOND

MET EEN WOONCHEQUE VAN 450,- BESCHIKBAAR

GESTELD DOOR TMC WOONWINKELS

Barefoot CoffeeMOODBOARDPLEIN

GESTELD DOOR TMC WOONWINKELS

U vindt de tweede Zeeuwse Woonmarkt in de woonwinkels van TMC Goes en TMC WoonWenz. www.zeeuwsewoonmarkt.nl

Page 11: Dsb 20141022

Bloemschikken verzorgd door bloembinderij ’t BlommetjeDonderdag 16.00 - 16.30 uur 19.30 - 20.00 uur Vrijdag 15.30 - 16.00 uurZaterdag 13.30 - 14.00 uur 15.00 - 15.30 uur Een binnenhuisadviseuse van TMC Woonwinkels presenteert u de basis voor een goede inrichting en de nieuwste woontrendsDonderdag 14.00 - 15.00 uurVrijdag 16.00 - 17.00 uurZaterdag 14.00 - 15.00 uur

De beste huidverzorging verzorgd door LIFE M Beauty at HomeDonderdag 13.30 - 14.00 uur 20.00 - 20.30 uur Vrijdag 14.30 - 15.00 uur Zaterdag 11.00 - 11.30 uur 13.00 - 13.30 uur

Buiten/ binnen schilderen verzorgd door een vakspecialist van PPG coatings op zaterdag. Buiten schilderen: 10.00 - 12.00 uurBinnen schilderen: 13.30 - 15.30 uur

Ook veel gelegenheid voorhet stellen van vragen;hoe, wanneer en welke verf?

Graag vooraf inschrijven voor één van de verschillende workshops. Geef s.v.p. de betreffende workshop door plus dag en tijdstip per mail door naar [email protected] of meld je aan via zeeuwsewoon-markt.nl

ANGUSFOKKERIJ POELZICHT: INFORMATIE OVER DE VEESTAPEL EN BIOLOGISCH VLEES

AAPROTEC: PRESENTEERT LAATSTE NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN GARAGADEUREN ENLOOPDEUREN

AUTO TOONDER: HET LAATSTE NIEUWS VAN SUZUKI EN ALLES OVER UW AUTO-ONDERHOUD

ARCHITECTEN ALLIANTIE: ONTWERPT UW BOUWDROOM

BLOEMBINDERIJ ’T BLOMMETJE: ALLEEN TIJDENS DE WOONMARKT: 10% KORTING OPUW BRUIDSBOEKET

BAREFOOT COFFEE: GENIET VAN EENULTIEM KOFFIEMOMENTJE MET DE HOUTEN KOFFIE-AUTOBAR

BOUWBUREAU IBW: ALLES OVER VENTILATIE, WINDENERGIE EN BOUWEN

BOUWBEDRIJF RIJK: VOOR REALISATIE VAN AL UW BOUWPLANNEN

ARCHITECT EN INTERIEURARCHITECT VAN DEN BOORN: PRESENTEERT GEREALISEERD WERK EN GEEFT GRATIS INTERIEUR- ENKLEURADVIES. OOK HET ADRES VOOR UWADVIES VAN UW VERBOUWING

BOSMAN HOVENIERS EN TUINADVIES:TUINIDEEËN EN ONDERHOUDSCONTRACTEN

FOCUSS FOTOSTUDIO : PRESENTEERT EEN CREATIEVE WANDBEKLEDING

FRITUUR LEE: MET OVERHEERLIJKE FRITES, KROKETTEN EN FRIKADELLEN

GEMEENTE BORSELE: PRESENTEERT DE BOUWPLANNEN IN DE KERNEN VAN DE GE-MEENTE BORSELE EN KOMT MET DE PRIMEUR: VAN UITGIFTE VAN BOUWGROND IN ERFPACHT!

GEMEENTE GOES: VERKOOP VAN BOUWKA-VELS IN GOES E.O. ZOALS MANNEE, ARIA EN IN WOLPHAARTSDIJK

HOEKMAN INSTALLATIE: PRESENTEERT VAN BAD NAAR DOUCHE IN ÉÉN DAG. PLUS PELLET KACHELS EN EEN RIMFREE TOILET

INSPIRATIONTOUR: ZELFSTANDIGE BINNEN-HUISADVISEURS OP DONDERDAG EN ZATERDAG VOOR GRATIS INTERIEURPLAN.

INSTALLATIE TECHNIEK NIEWENHUIJSE:ALLES OVER DOMOTICA, DUURZAMETECHNIEK ETC.

JAN DE MOSSELMAN: MET OP ZATERDAGOVERHEERLIJKE MOSSELEN GRATIS VOORALLE WOONMARKTBEZOEKERS

KUUB MAKELAARS: PRESENTEERT ZIJN WONINGAANBOD

LIFE M: PRESENTEERT DE MOGELIJKHEDEN VAN EEN SCHOONHEIDSBEHANDELING BIJ U THUIS

MAKELAARDIJ FAASSE & FERMONT:PRIMEUR PROJECT RITTENBURG TE MIDDEL-BURG EN ANDERE NIEUWBOUWMOGELIJKHEDEN

MEERHUIS: PRESENTEERT EEN RECREATIE-BOUWPROJECT IN FRANKRIJKE EN EEN SPECI-AAL BOUWSYSTEEM VOOR HUIZEN

MERCEDES-BENZ VAN OEVEREN: TOONT DE NIEUWSTE MERCEDES-MODELLEN

MIKRO ELECTRO: TOONT EEN SCALA AAN MO-GELIJKHEDEN OM HEERLIJKE KOFFIE TE ZETTEN

PELMA/ARDI KEUKENS: TOONT DIVERSE NOVITEITEN OP HET GEBIED VAN FRONTEN EN WERKBLADEN. PLUS DE NIEUWSTE VERSIE VAN DE NEFF-OVENLIJN.

PLUIMERS ISOLATIE: TOONT U ALLESOVER SPOUWMUURISOLATIE, VLOERISOLATIE EN DAKISOLATIE

RABOBANK OOSTERSCHELDE: FINANCIEEL ADVIES M.B.T. WONEN: HYPOTHEKEN,VERZEKERINGEN ETC.

R&B WONEN: PRESENTEERT WONING-CORPORATIE PROJECT OOSTGAARDE

SAARTJES CONFITURE: STREEK CONFITURES, WALNOTENLIKEUR EN DIVERSE ANDEREPRODUCTEN

SCHRIJVER-VERSLUYS MAKELAAR:LAAT ZIJN WONINGAANBOD ZIEN

STOFFEERDERIJ BROUWER: DEMONSTRATIE MEUBELS STOFFEREN

TMC WOONWINKELS: ALLES WAT NODIG IS OM GEZELLIG TE WONEN

UNIQUE FLOOR AND WALL: MET O.A.WATERDICHTE BETONSTOLE VOOR BADKAMERS EN ZWEMBADEN EN TERRASVLOEREN VAN MARMER BETON

VENESTRA: ALLE MOGELIJKHEDEN OP HET GE-BIED VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN EN SERREBOUW

WALDOR: ALLES OP HET GEBIED VAN KACHELS, HOUTKACHELS, PELLETKACHELS ETC.

WATERSPECIALIST: DEMONSTREERT DEWATERONTHARDERS

ZONNEPANEEL ZEELAND: ZONNEPANEEL NIEUWS: GEEN LAST MEER VAN SCHADUW DOOR PARALLEL GESCHAKELDE MICRO OMVORMERS

GRATIS WORKSHOPS Schrijfje snel in!

Deelnemers aan de 2e Zeeuwse Woonmarkt

40 deelnemers,40 marktkramen!

Kijk voor alle activiteiten, workshops (en het inschrijven) en de deelnemers op:www.zeeuwsewoonmarkt.nl

door naar [email protected] door naar [email protected]

Bier- enwijn-

proeverij

Page 12: Dsb 20141022

DOOR VERA DE GEUS

“27 oktober blijft 27 oktober. De bevrijding van Bergen op Zoom moeten we blijven gedenken, evenals de andere plaatsen”, zegt Frans de Vos resoluut. “Op die data moeten we ook gewoon kransen blijven leggen bij de monumenten, daar wil ik echt niet aan tornen”, verzekert hij. “Wel vinden wij als comité dat er veel meer aandacht moet komen voor de Slag om de Schelde. Dat was een gigantisch be-langrijke slag voor de regio. Daar leverden en wonnen de Canadezen de zware slag. Helaas raakt de Slag om de Schelde in de vergetelheid.”

Vaste dagHet comité wil daar verandering in bren-

gen door jaarlijks of vijfjaarlijks een her-denking voor de Slag om de Schelde in te voeren. Daartoe zitten de bestuursleden nu aan tafel met de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen (ook bevrijd door de Canadezen) en de provincie Zeeland waar het Bevrijdingsmuseum met de slag als centraal thema gevestigd is.

“Wij denken er aan om de laatste zaterdag van oktober als datum aan te houden. Een vaste dag in de agenda werkt mee aan de waarde van zo’n herdenking”, vindt De Vos die ook de Canadese ambassade in zijn plannen wil betrekken. “We willen, door

middel van zo veel mogelijk samenwer-kende partijen, body creëren, er echt een herdenking van maken.”

UitbouwenAls het aan De Vos ligt, krijgt een en an-der komend jaar vorm, maar de basis is nu al gelegd. “Dit jaar houden we de bevrij-dingsroute van Zeeland naar Bergen op Zoom waar we op diverse plaatsen waar de Canadezen de slag geleverd hebben, kransen en bloemen neerleggen. Ook heb-ben we lespakketten gemaakt en geleverd aan scholen, zodat het daar ook weer meer gaat leven. Het verhaal willen we levend houden en dat gaan we steeds verder uit-bouwen. Hopelijk hebben we volgend jaar een volwaardige herdenking”, besluit de voorzitter.

PAGINA 12

‘We willen het ver-haal levend houden’

Comité pleit voor intensievereherdenking van Slag om de Schelde

Bergen op Zoom, Woensdrecht , Steenbergen en provincie Zeeland slaan handen ineen

De Vos vindt dat de jeugd het verhaal achter de Slag om de Schelde moet kennen. ARCHIEFFOTO

STEENBERGEN - De bevrijdingsherdenking van de diverse plaatsen, dáár mag niet aan getornd worden. Wel vindt Frans de Vos, voorzitter van het Comité 70 jaar Bevrijding Bergen op Zoom, dat ook de Slag om de Schelde niet vergeten mag worden. “En dan dreigt nu wel te gebeuren”, stelt De Vos. “Terwijl deze slag enorm belangrijk was voor de bevrijding van de hele regio.” Het comité zit nu aan tafel met de gemeenten Bergen op Zoom, Woens-drecht, Steenbergen en de provincie Zeeland om een samenwerking te vinden in het intensief en gezamenlijk herdenken van de Slag om de Schelde.

DOOR RIA VAN MEIR

In steeds meer gemeenten stappen steden en dorpen over op glasvezel. In tegenstelling tot kabel is glasvezel een open netwerk waarop meerdere provi-ders hun diensten kunnen aanbieden. Groot voordeel tegenover de kabel is dat de uploadsnelheid even hoog ligt als de downloadsnelheid. Door de toenemende vraag kunnen marktpartijen echter selec-tiever te werk gaan en kiezen zij vooral voor de krenten uit de pap. Zo is in de gemeente Halderberge enkel de kern Oudenbosch aangesloten op glasvezel, is in Bergen op Zoom glasvezel slechts mo-gelijk in de nieuwbouwwijk De Markieza-ten en zijn in de gemeente Woensdrecht weliswaar alle kernen aangesloten, maar moeten het buitengebied, de bedrijven-terreinen en buurtschap Calfven het zon-

der het snelle internet doen.

AanvragenIn plaats van kosten te maken voor een haalbaarheidsonderzoek meldt het col-lege in de programmabegroting daarom dat er gekozen is voor aansluiting op het breedbandfonds van de provincie. Die heeft daarvoor zo’n vijftig miljoen euro uit de verkoop van de Essent-aandelen gereserveerd. Vorige week doken echter berichten op vanuit de gemeente Eind-hoven dat de provincie de stekker uit het fonds zou willen trekken, wegens te wei-nig belangstelling vanuit de markt. Een woordvoerder vanuit de provincie spreekt dat echter tegen. “Er zijn tot dusver vier voorlopige aanvragen vanuit de markt binnengekomen, waarvan één voorlopige aanvraag al ontvankelijk voor behande-ling is verklaard.” Volgens de zegsman

zijn er om die reden geen voornemens om het project af te blazen. “De totale vergla-zing van Brabant is een opgave waaraan wij nog maar net zijn begonnen. Wij roe-pen de inwoners en partners in Brabant op om met de provincie de handen ineen te slaan voor dit doel.”

VerglazenOok de gemeente Steenbergen blijft ver-trouwen hebben in het breedbandfonds. “Bij ons zijn er geen signalen bekend dat de provincie de stekker uit het fonds zou trekken. Er is voor ons dus geen aanlei-ding om af te haken, al staan wij natuur-lijk open voor andere initiatieven”, aldus een gemeentewoordvoerster. Het college verwacht dat in het eerste kwartaal van 2015 er meer duidelijkheid komt over de kansen om de hele gemeente te vergla-zen.

Deelname aan breedbandfondsStreven om hele gemeente aan te s lui ten op glasvezel

STEENBERGEN – De gemeente Steenbergen sluit zich aan bij het breedbandfonds van de provincie Noord-Bra-bant. Dat is opgericht om ervoor te zorgen dat ook het platteland wordt aangesloten op het nieuwe, supersnelle glasvezelnetwerk. Volgens het college zijn marktpartijen immers steeds selectiever en investeren zij vooral nog in de meest rendabele gebieden. Deelname aan het breedbandfonds moet daarom de kans op glasvezel voor de hele gemeente – inclusief buitengebied en bedrijventerreinen – vergroten, al klinken ook daar gelui-den van te weinig marktinteresse door.

DINTELOORD - De oefenwedstrijd van dinsdag tegen NVS (4-3 winst) toonde aan dat DIVO nog zoekende is naar zijn vorm en nog erg wisselvallig presteert.

Van deze wisselvalligheid en vormcrisis was echter in de 1e helft weinig te mer-ken. Waar de afgelopen weken afwach-tend werd gevoetbald, was het opeens DIVO dat de1e helft het spel maakte en de bovenliggende partij was. Niet alles liep goed, maar er waren momenten te zien van het sprankelende en onbevangen spel van begin vorig seizoen. Buitenspelers Derrick Vinjé en Peter van Giels werden weer va-ker gezocht en vooral laatstgenoemde wist hier vandaag wel raad mee. Hij leverde in de 25e minuut en prima bal achter de ver-dediging en zette Maikel den Ouden alleen voor de keeper. Zijn inzet kon nog worden gekeerd door de prima doelman, maar de rebound was een eenvoudige klus voor de meegelopen Joey van Tilburg: 1-0 en ein-delijk eens een voorsprong voor de roodge-len. Tot aan de rust mocht Achtmaal in de handjes klappen dat verschillende kansen om zeep werden geholpen of dat DIVO net dat beetje geluk miste.Dat geluk had DIVO begin 2e helft wel bij 2 pogingen van Achtmaal. Gelukkig ston-den hierbij de verdediging en keeper Joery Leest goed in de weg en wisten zij beide kansen onschadelijk te maken. Zo bleef de 1-0 op het scorebord staan en kwam DIVO niet onder grote druk van Achtmaal te staan.

Het doorschuiven van een Achtmaal-verdediger na rust, was voor trainer Hans Vos het signaal om Daan Huijps in te brengen voor Maikel den Ouden en Pieter Suijkerbuijk in de spits te posteren. Deze wissel pakte buitengewoon goed uit. Een mooie combinatie over links bracht de bal bij Peter van Giels die de bal afgemeten voorbracht en Joey van Tilburg op maat bediende. Droge knal in de bovenhoek was voldoende om de keeper de baas te zijn en DIVO in veilige haven te schieten.Kort hierna werd Peter van Giels diep ge-stuurd, hij speelde zijn man uit en trok de bal prima terug op de meegelopen Pieter Suijkerbuijk. De 3-0 was voor hem geen moeite om te maken en hiermee was het verzet van Achtmaal nu definitief gebro-ken. Ze mochten dan ook nog van geluk spreken dat Suijkerbuijk en Van Giels nog grote kansen misten. Al met al een wed-strijd waar ze positief op terug kunnen kijken. Zondag 26 oktober staat de ogen-schijnlijk eenvoudige confrontatie met TPO op het programma.

UitslagZondag 19 oktoberDIVO 1-Achtmaal 1 3-0DIVO 2-Cluzona 4 2-2Nw. Borgvliet 6-DIVO 3 3-5ProgrammaZondag 26 oktoberTPO 1-DIVO 1, aanvang 14.30 uurFc. Moerstraten 2-DIVO 2, aanv. 12.30 uurDIVO 3-De Fendert 3, aanvang 11.00 uurDVO’60 vr-DIVO vr, aanvang 10.00 uur

DIVO wint met 3-0

Uitslag Zaterdag 18 oktober Z.B.C.’97-Dinteloord (beker) 1-7ProgrammaZaterdag 25 oktober

Dinteloord-Brielle a. 14.30u. Pelikaan 3-Dinteloord 2 v. 13.15u. V.V.R. 2-Dinteloord 3 v. 13.00u. Dinteloord 4-De Fendert 5 a. 14.30u.

VV Dinteloord

UitslagZaterdag 18 oktober Bekerprogramma voor de volgende teams: Zwaluwe B1-Prinsenland B1 2-7 Internos B4-Prinsenland B2 vervallen S.P.S. C1-Prinsenland C1 3-6 M.O.C.’17 MC2-Prinsenland MC1 0-3 Victoria’03 D1-Prinsenland D1 0-2 Prinsenland D2-W.V.V.’67 D2 uitgesteld Steenbergen D4-Prinsenland D3 2-3 Prinsenland E1-Dioz E1 10-0 Prinsenland E2-Hoeven E2 0-5 Prinsenland E3-Halsteren E6 2-4 M.O.C.’17 E10-Prinsenland E4 1-5

Prinsenland ME1-M.O.C.’17 ME1 4-0 Prinsenland F1-Roosendaal F3 0-14 FC Moerstraten F1-Prinsenland F2 4-1

ProgrammaZaterdag 25 oktober S.J.O. Prinsenland-jeugd Kogelvangers B1-Prinsenland B1 v. 11.00u. Prinsenland B2-Rimboe B1 a. 12.00u. Vivoo C1-Prinsenland C1 v. 08.15 u. Prinsenland D1-M.Z.C. 11 D1 a. 10.30u. Seolto E3-Prinsenland E3 v. 07.45u. Wernhout F1-Prinsenland F1 v. 08.45u.

SJO Prinsenland

STEENBERGEN - Het 1e team van T.C.S. blijkt momenteel in goede vorm te verkeren.

Tegen Pinpongers 2, dat toch 3e op de ranglijst staat, werd een spannende match verwacht. Dat klopte ook vrij aardig met het wedstrijdbeeld in de 2e helft. De eerste sets gingen echter duidelijk naar de Steen-bergse tafeltennissers. Pas in het dubbel werd het spannend, maar via een zege in 5 games werd de stand op 0-4 gebracht. Net voor de pauze werd een tegenpunt ge-scoord. Daarna ging het echter moeizamer en hadden bijna alle sets een verlenging nodig voor de beslissing viel. De 1e hiervan leverde Pinpongers opnieuw winst op, maar daarna trok T.C.S., met enig geluk, steeds

de winst naar zich toe. Door de 2-8 overwin-ning liep men 2 punten verder uit op con-current Kerkwerve. T.C.S. 2 deed het minder goed bij Witac’89 3. Door de 7-3 nederlaag wist de naaste concurrent voor de titel de achterstand terug te brengen tot 2 punten. Ook T.C.S. 3 deelde in de malaise. Vice-ver-sa’51 6 boekte tegen hen een geflatteerde 7-3 zege. Helft van de set werden pas in de 5e game beslist en daarvan viel er maar één in handen van de Steenbergse speelsters. Komend weekend komt alleen de jeugd in actie.

Programma Zaterdag 25 oktober09.00 uur Witac’89 1-T.C.S. 1 09.00 uur Witac’89 2-T.C.S. 2

TCS vergroot voorsprong

DINTELOORD - Op 1 november orga-niseert Stichting Fietsen voor levens een spinningmarathon voor Hulphond Nederland in de Buitelstee te Dinte-loord. Het ingezamelde geld word besteed aan de opleiding van, een hulphond die aan stichting Fietsen voor levens gekoppeld is.

Naast het fietsen zijn er ook tal van andere leuke dingen te doen, bijvoorbeeld op de foto met een slang of spin, een spring-kussen voor de kleintjes en uiteraard de demo’s van echte hulphonden. Mis deze dag niet en ben er bij op 1 no-vember. Inschrijven voor de marathon kan via www.fietsenvoorlevens.nl

Spinningmarathon voor Hulphond

Page 13: Dsb 20141022

UW WONING DIRECT EN ZONDER ZORGEN VERKOPEN?

www.bagrovastgoed.nl

Bagro Vastgoed koopt uw huis!Bagro VastgoedOostvoorstraat [email protected]

0167 522622

Bel geheel vrijblijvend voor het hoogste bod met...

DE VOORDELEN:• geen makelaarskosten• geen verkoop-stress• geen dubbele woonlasten• snelle afwikkeling• geen ontbindende

voorwaarden• ook als uw woning

al te koop staat

Veilingweg 9, 4697 RB Sint-Annaland T; 0166-653190 F: 0165-653740

Kies voor Den Engelsman Tuinmaterialen

www.denengelsmansierbestrating.nl

www.denengelsmansierbestrating.nl

SierbeStrating • natuurSteen • tuinhouttuinverlichting • tuinhuiSjeS • verandaS

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418www.deschanstuinschermen.nl

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren.Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan.Betonpaal in combinatie met betonplaat.Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

Evt. gratis thuisbezorging.

Ook voor rooienen verwijderenvan uw oudeerfafscheding!!!

ADVERTENTIE 1 ste 8-10-2014 BODE

DE GEZONDHEIDSMARKT IS ER WEERAL VOOR DE 6E KEER MET NIEUWE STANDSDINTELOORD / DE HEENKRUISVERENIGING

DINTELOORD / DE HEEN

ADVERTENTIE 2 de 15-10-2014 WB

ADVERTENTIE 3 E 22-10-2014 BODE

DE GEZONDHEIDSMARKT IS ER WEERAL VOOR DE 6E KEER MET NIEUWE STANDSDINTELOORD / DE HEENKRUISVERENIGING

DINTELOORD / DE HEEN

UW LIDMAATSCHAP DE MOEITE WAARD:WIJ HOUDEN EEN GEZONDHEIDSMARKT IN HETDORPSHUIS

U KOMT TOCH OOK OP 1 NOVEMBER VAN 9:45 TOT 16:15 UUR30 STANDS, INFORMATIE EN NOG MEER TESTMOGELIJKHEDEN

KINDERANIMATIE IS AANWEZIG O.A. SJOELEN GRABBELEN TEVENS DAN INFO AANWEZIG OVER INTERESSANTELEDENKORTINGEN, O.A. TAMOIL EN VERZEKERINGEN

VOOR INFORMATIE OF LID WORDEN BEL R. BLOK 523649 of K. de BRUIJN 524984

UW GEZONDHEID IS U TOCH OOK ALLES WAARD ? DUS KOM. DIVERSE DEMONSTRATIES O.A. EHBO OOK LONG- EN VETMETING

TEVENS DAN INFO AANWEZIG OVER INTERESSANTELEDENKORTINGEN, O.A. TAMOIL EN VERZEKERINGEN

VOOR INFORMATIE OF LID WORDEN BEL R. BLOK 523649 of K. de BRUIJN 524984

WIJ HOUDEN EEN GEZONDHEIDSMARKT IN HET DORPSHUISU KOMT TOCH OOK OP 1 NOVEMBER VAN 9:45 TOT 16:15 UUR

Extra geld voor mensen met een laag inkomen

Veel mensen hebben moeite om rond te komen. Daarom krijgen mensen met een laag inkomen dit jaar extra geld van de gemeente.

Voor wie?Mensen met een uitkering, maar ook werkenden en zelf-standigen met een laag inko-men kunnen de koopkracht-tegemoetkoming aanvragen. Om te bepalen of iemand recht heeft op het extra geld wordt gekeken naar het inko-men in de maand september 2014. Het hangt van iemands persoonlijke situatie af waar de inkomensgrens precies ligt. Die grens varieert van € 245,- tot € 1500,-.

Heeft u recht op extra geld? Wilt u weten of u recht heeft op extra geld? Ga dan naar www.laaginkomen.nl en doe de test. Zo ziet u gelijk of u recht heeft op extra geld. En waar u dit kunt aanvragen.

Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of bijstand? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld.

Het extra geld is:

• 100 euro voor een (echt)paar,

• 90 euro voor een alleenstaande ouder,

• 70 euro voor een alleenstaande.

Heeft u recht op extra geld? Ga naar www.laaginkomen.nl en doe de test!

30JAARCOMATHERMCOMATHERM30JAAR

ETTEN-LEUR: Industrieterrein Vosdonk • Ecustraat 1 • tel. 076 - 50 88 077 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur WWW.COMATHERM.NL

• Kozijnen

• Serres

• Zonweringen

• Aanbouwen

• Overkappingen

• Lichtstraten

• Garagedeuren

• Dakkapellen

• Screens

• Rolluiken

AL 30 JAAR KWALITEIT EN ZEKERHEID!

KOM NAAR ONZE SHOWROOM EN PROFITEER VAN HET VOORDEEL

10% KORTING OP ALLE NIEUWE DEUREN EN KOZIJNEN VAN PROFEL T/M 31 OKTOBER

10% KORTINGOP ALLE NIEUWE DEUREN

KOZIJNEN VOOR

ELK BUDGET!

PERFECTE PRIJS/KWALITEIT!

Plantenkwekerij Marc Raats

Bergsebaan 118, Nispen 06-16380941

WinterhardeViolen, Heide planten, Bolchrysanten, Heesters/klimplanten, Vaste tuinplanten, Buxus, Sierfruit

www.plantenkwekerijmarcraats.nl

Openingstijden: maandag t/m zaterdag 9.00u – 18.00u

Dagelijks verse aardbeien. Tot begin november

Uitgebreid en vernieuwd!!!!! Extra groot Herfst Assortiment!!! z

GASTELSEWEG / BOSSTRAAT 38, 4704 RL ROOSENDAAL

HOGE KORTINGENtot wel 70%

GROTE MAGAZIJN UITVERKOOPDIVERSE Loungesets, Dinnersets, Parasols,

Gazebo’s, BBQ’s en Buitenkeukens, etc.Vrijdag 31 oktober van 10.00 tot 20.00 uur. Zaterdag 1 november

en zondag 2 november van 10.00 tot 17.00 uur

Page 14: Dsb 20141022

PAGINA 14

DINTELOORD - Zondag-middag 26 oktober zal voor de laatste keer het Maria-lof zijn in de pa-rochiekern H.H. Petrus en Paulus te Dinteloord.

Pastor Sebastiaan is de voorganger in het lof. Aangezien dit de laatste keer is zal ere en special tintje aan worden gege-ven. Natuurlijk hoopt men dat er veel parochianen van de andere kernen van St. Anna de weg naar Dinteloord zullen vinden zodat het een plechtige afsluiting zal zijn van de oktobermaand. Aanvang van deze viering is 15.00 uur. U bent allen van harte welkom!

Maria-lof in de H.H. Petrus en Pauluskerk

Maria.

DOOR ELS ROMMERS

Tijdens de hartelijke ontvangst valt meteen op dat de twee jubilarissen, ondanks hun respectabele leeftijd van 83 en 84 jaar, nog altijd jong van hart en geest zijn. Toch mag het een wonder genoemd worden dat Cor-rie haar diamanten bruiloft met haar geliefde Anton heeft kunnen vieren. Want afgelopen januari kreeg zij in vijf dagen tijd tweemaal een hartinfarct, een hart-stilstand en een herseninfarct. ‘Ik ben dankbaar dat ik het overleefd heb en zo goed hersteld ben’, zegt Cor-rie die sindsdien wat sneller vermoeid is en met een rollator loopt. ‘Dat is ook de reden waarom we nu op de Kroonestede wonen, waar we dagelijks mogen ge-nieten van een bezoekje van één van onze dochters.”

Brand!Uit hun verhalen blijkt het plezier dat ze samen hebben beleefd en hun positieve houding in tijden van tegen-slag. ‘We komen allebei uit de Hoeksche Waard en ik ontmoette Anton op de kermis’, blikt Corrie terug. ‘Die avond hadden we heel veel lol samen. Hij bracht me thuis maar pas later kregen we serieuze verkering. Na twee jaar stapten we in het huwelijksbootje. We vierden een gezellig, intiem feest in Goudswaard en kochten een prachtig huis in Simonshaven, vlakbij

Spijkenisse.’ Toch verhuisde het stel, toen oudste dochter Nel al geboren was, naar Numansdorp. ‘Een kinderloze oom had me gevraagd zijn boerderij over te nemen’, legt Anton uit. ‘Daarvoor had ik gewerkt als keurder van gewassen. Op de boerderij werden onze dochters Margriet, Cora, Wilma en Trudie geboren. In 1973, tijdens het kinderfeestje van Cora, vloog de boerderij in brand. Snel hebben we de kinderen uit de schuur gehaald en Margriet kon gelukkig op tijd Trudie uit haar wiegje plukken. Alles was verwoest. We had-den helemaal niets meer, ook geen foto’s. Vanwege de ruilverkaveling zijn we toen vertrokken naar een andere boerderij in Goudswaard. In de jaren daarna zijn we regelmatig verhuisd. Naast mijn werk als boer ben ik ook een periode raadslid geweest. Dat politieke spel vond ik prachtig.’

BroodtrommeltjesTerwijl Anton aan het werk was op het land, bestierde Corrie niet alleen het huishouden voor haar gezin, ook kookte ze voedzame maaltijden voor de landar-beiders die de aardappelen kwamen rooien. ‘Mijn moeder stond om 5.00 uur ’s ochtends op en als wij naar school gingen, stonden al onze broodtrommeltjes klaar. De hele dag was zij in touw en geen moeite was haar teveel’, aldus dochter Wilma. ‘Ondanks het

drukke leven van onze ouders, kwamen wij nooit wat tekort’, verzekert ze. ‘We gingen ook altijd op vakantie. Eerst nog in Nederland maar later ook naar het buiten-land. Tot voor kort zijn we dat altijd blijven doen, zelfs met de kleinkinderen erbij.’

HuizenjachtOp 58-jarige leeftijd hingen Anton en Corrie hun boe-renbestaan aan de wilgen. ‘Toen gingen we in de hui-zenhandel’, vertelt Corrie stralend. ‘Een geweldige tijd vond ik dat! In onze nette kleding koffie drinken met

kopers en verkopers. En dan die spanning…. Uitein-delijk zijn we neergestreken in Dinteloord, waar we na een jaar de zaak overgedragen hebben aan onze jongste dochter Trudie en we met pensioen gingen. Nu genieten we samen in Hoeven van een wandelingetje, doen aan gym en krijgen gelukkig veel aanloop.’ aldus het goedlachse stel dat overduidelijk nog steeds gek is op elkaar. ‘Corrie is precies degene die ik wil. Dat is altijd zo geweest en dan is nooit veranderd’, stelt Anton resoluut. ‘En hij is al zestig jaar mijn schatje’, besluit Corrie….

Corrie en Anton Groeneweg na 60 jaar nog altijd dol op elkaar‘Toen was het al l iefde en dat is het nog steeds! ’

Diamanten bruidspaar Corrie en Anton Groeneweg zeggen nog elke dag ‘ja’ tegen elkaar. FOTO ELS ROMMERS

DINTELOORD – Op 13 oktober 1954 gaf Corrie ’t Hart haar jawoord aan Anton Groeneweg. Zes-tig jaar later zijn ze vijf dochters plus aanhang en acht kleinkinderen rijker. Beiden zijn dank-baar voor de hechte gezinsband die er altijd is geweest en koesteren warme herinneringen aan hun arbeidzame leven waarin ze zij aan zij werkten. Samen vertellen zij over het lief en leed dat zij altijd gedeeld hebben.

KRUISLANDBingo: Zondag 26 oktober is er weer een grote KBO bingo in Siemburg, Graaf Engelbrecht-straat te Kruisland. Er zijn weer prachtige prijzen te winnen. De aanvang is om 13.30 uur en de zaal is open om 13.00 uur. Breng uw familie en huisgenoten mee, en voor we beginnen wordt u een kopje koffie aangeboden, waarna de balletjes gaan rollen.

KORTE BERICHTEN

Stoppen ! met rokenLasertherapie

De behandeling wordt vergoed.www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Afslanken met succes!Lasertherapie

De behanDeling worDt vergoeDwww.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

het leven is samen zo veel mooier

Blijf niet langer alleen. 75% slagingskans bij Mens & Relatie. Persoonlijke bemiddeling.

Bel nu: Lia van der Wel 0165-388816Of 088-0221900 (alle regio’s)

www.mens-en-relatie.nlomdat niets zo persoonlijk is als een relatie

Van de Kar grondwerken bv

• minigraver verhuur• afval container verhuur• ophoogzand• teelaarde/zwarte grond

vraag naar vrijblijvende [email protected] www.vdkar.com

06-53639243

WWW.HOBBYKAS.NL

Showterrein met 36 kassen

EmBrEgtS KASSEN gors 70 Hoeven

0165-502506

GRATIS JURIDISCH

ADVIESINLOOPSPREEKUUR:

Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uurPasteurlaan 1

Bergen op Zoom(nabij Lievensberg Ziekenhuis)

Of maaK tELEfONISch EEN afSPRaaK: 0164-266600

VITAK Advocaten

KunststofKozijnen?

GOES | T 0113 - 22 77 66 | [email protected]

ROOSENDAAL | T 0165 - 80 01 22 | [email protected]

Mooi, strak, sterk, lange levensduur, weinig onderhoud, stijlvol, natuurlijke uitstraling, leverbaar in vele kleuren, sterk isolerend.

VENESTRA.NL

Voegwerk!vakbekwame

voeger

zoekt voegwerk

06-55887266

BERGEN OP ZOOM

COMPUTEROPLEIDINGEN

www.bitbybit.nl

0164 230 209 [email protected] | ADOBE | OFFICE | WEBDESIGN

Iets te vieren en op zoek naar een bijzondere feestlocatie?Ons monumentale Koetshuys met Orangerie als decor voor uw receptie, diner en/of feestavond.Informeer naar de mogelijkheden.

Het pannenkoekenrestaurant is geopend op:di-wo-don vanaf 17.00 uurvrij-zat-zon vanaf 12.00 uur

Camping, Chaletparc &Pannenkoekenboerderij De UitwijkDorpsweg 136 • 4655 AH De HeenTel.: 0167 560000www.pannenkoekenboerderijdeuitwijk.nl

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | MAROS.NL 43

RUNDERBIEF ½KG 3.99 RUNDERKOGELBIEF ½KG 4.99

DRUMSTICKS KG 2.49

KIPKARBONADE 2KG 3.49

blanke SCHNITZEL KG 4.49HEEL KONIJN KG 5.99 GEPANEERDE

SCHNITZELS KG 3.99 RUNDER GEHAKT 3KG 10.-

Page 15: Dsb 20141022

300 KEUKENS & BADKAMERS 1001 VLOER- & WANDTEGELS 4500 M2 WINKELPLEZIER!Kijk voor meer inspiratie, informatie en openingstijden op www.janvansundert.nl

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.Jan van Sundert Lokkerdreef 10, Etten-Leur Tel. (076) 504 8800

Incl. fornuis 90 cm, afzuigkap, koelkast en werkblad. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren

4140,-

Complete keuken4290,-

Incl. inloopdouche, stortdouche met thermostaatkraan, badmeubel, wastafelkraan, wandcloset combinatie en designradiator, excl. tegels.*

Complete badkamersignatuur

A.S. ZONDAG GEOPEND VAN 11:00 TOT 17:00

Complete keuken13.854,-

Incl. vaatwasmachine en inductie kookplaat. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

9895,-1001 soorten wand- & vloertegels Vloertegels 60x60cm nú per m vanaf

Wandtegels nú per m vanaf

2

2

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] � www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels � Pelletkachels � Liftdeur houtkachels � Design gashaarden � Open haarden � Afvoervrije gashaardenBio haarden � Electrische kachels � Natuursteen schouwen � Snelle levering � Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

GROOTSTE SHOWROOM ZUID NEDERLAND

AANBIEDING: Bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels GRATIS

Nu EXTRA KORTING op alle haarden

en kachels

GROOTSTE SHOWROOMZUID NEDERLAND

GKOOPZONDAG29 SEPTEMBER11.00-17.00 UUR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaarden

Bio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag

11.00-17.00 uur

Welkom in de wereld

van sfeer en warmte

Grootste shoWroom

Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing

op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoom

zuid nedeRlAnd

koopzondAg

30 SepTembeR

11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

26 oktober

Houtkachels � Pelletkachels � Liftdeur houtkachels � Design gashaarden � Open haarden � Afvoervrije gashaardenBio haarden � Electrische kachels � Natuursteen schouwen � Snelle levering � Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

GROOTSTE SHOWROOM ZUID NEDERLAND

AANBIEDING: Bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels GRATIS

Nu EXTRA KORTING op alle haarden

en kachels

GROOTSTE SHOWROOMZUID NEDERLAND

GKOOPZONDAG29 SEPTEMBER11.00-17.00 UUR

300 kilo pelletkorrels GRATIS

OESTERDAMDE

OPENINGSTIJDEN:

Donderdag 16:00 – 21:00Vrijdag 16:00 – 21:00Zaterdag 12:00 – 21:00Zondag 12:00 – 21:00

O E S T E R D A M 3

4 6 9 1 P V T H O L E N

0 1 6 6 - 6 0 7 4 5 2

WWW.WATERRIJKOESTERDAM.NL

SPECIALE ACTIES VOOR JONG EN OUD

VRIJDAG ONBEPERKT SPARERIBS Onze spareribs worden geserveerd met frites, salades en diverse sauzen.

€ 13,50 per persoon

ZATERDAG VOORDEEL PIZZA Overheerlijke pizza’s voor maar € 6,95.

ZONDAG LUNCH EN DINER VANAF 2 Geniet vanaf 2 personen van onze lekkere zondagaanbiedingen.

Tussen 12:00 en 16:00 uur een high-tea vanaf € 14,95 p.p. en tussen 17:00 en 21:00 uur een grill arrangement voor € 15,- p.p.

Beide arrangementen op reservering

Gezellige familie- en groepsarrangementen met o.a. • familiebuffet• BBQ en grill arrangementen • ik hou van Zeeland quiz• te combineren met onze overige

activiteiten

Stoere kinderfeestjes:• koksmuts maken• kindercocktail shaken• pizza baken en eten• pizza bakker diploma• gratis ranja€ 16,50 euro per persoon.

• actieve spelletjes• leuke quizvragen• pizza bakken en eten• pizza bakker diploma• gratis ranja€ 16,50 euro per persoon.

RESTAURANT

OESTERDAMDE

OPENINGSTIJDEN:

Donderdag 16:00 – 21:00Vrijdag 16:00 – 21:00Zaterdag 12:00 – 21:00Zondag 12:00 – 21:00

O E S T E R D A M 3

4 6 9 1 P V T H O L E N

0 1 6 6 - 6 0 7 4 5 2

WWW.WATERRIJKOESTERDAM.NL

SPECIALE ACTIES VOOR JONG EN OUD

VRIJDAG ONBEPERKT SPARERIBS Onze spareribs worden geserveerd met frites, salades en diverse sauzen.

€ 13,50 per persoon

ZATERDAG VOORDEEL PIZZA Overheerlijke pizza’s voor maar € 6,95.

ZONDAG LUNCH EN DINER VANAF 2 Geniet vanaf 2 personen van onze lekkere zondagaanbiedingen.

Tussen 12:00 en 16:00 uur een high-tea vanaf € 14,95 p.p. en tussen 17:00 en 21:00 uur een grill arrangement voor € 15,- p.p.

Beide arrangementen op reservering

Gezellige familie- en groepsarrangementen met o.a. • familiebuffet• BBQ en grill arrangementen • ik hou van Zeeland quiz• te combineren met onze overige

activiteiten

Stoere kinderfeestjes:• koksmuts maken• kindercocktail shaken• pizza baken en eten• pizza bakker diploma• gratis ranja€ 16,50 euro per persoon.

• actieve spelletjes• leuke quizvragen• pizza bakken en eten• pizza bakker diploma• gratis ranja€ 16,50 euro per persoon.

RESTAURANT

OESTERDAMDE

OPENINGSTIJDEN:

Donderdag 16:00 – 21:00Vrijdag 16:00 – 21:00Zaterdag 12:00 – 21:00Zondag 12:00 – 21:00

O E S T E R D A M 3

4 6 9 1 P V T H O L E N

0 1 6 6 - 6 0 7 4 5 2

WWW.WATERRIJKOESTERDAM.NL

SPECIALE ACTIES VOOR JONG EN OUD

VRIJDAG ONBEPERKT SPARERIBS Onze spareribs worden geserveerd met frites, salades en diverse sauzen.

€ 13,50 per persoon

ZATERDAG VOORDEEL PIZZA Overheerlijke pizza’s voor maar € 6,95.

ZONDAG LUNCH EN DINER VANAF 2 Geniet vanaf 2 personen van onze lekkere zondagaanbiedingen.

Tussen 12:00 en 16:00 uur een high-tea vanaf € 14,95 p.p. en tussen 17:00 en 21:00 uur een grill arrangement voor € 15,- p.p.

Beide arrangementen op reservering

Gezellige familie- en groepsarrangementen met o.a. • familiebuffet• BBQ en grill arrangementen • ik hou van Zeeland quiz• te combineren met onze overige

activiteiten

Stoere kinderfeestjes:• koksmuts maken• kindercocktail shaken• pizza baken en eten• pizza bakker diploma• gratis ranja€ 16,50 euro per persoon.

• actieve spelletjes• leuke quizvragen• pizza bakken en eten• pizza bakker diploma• gratis ranja€ 16,50 euro per persoon.

RESTAURANT

Page 16: Dsb 20141022

PAGINA 16

www.west-Point.nl - [email protected] - www.west-Point.nl - [email protected] - www.west-Point.nl

W e s t- P o i n t v o o r d e m u z i e k l i e f h e b b e rWe s t - Po i n t ge e f t g ra a g a a n e e n i e d e r d e ru i m te o m z i ch te p re s e n te re n .h e b j e wa t te m e l d e n ? l a a t va n j e h o re n v i a w w w. we s t - p o i n t . n l

Paus Mezz Breda donderdag 23 oktoberLadies Of The Fifties Nieuwe-Nobelaer Etten-Leur donderdag 23 oktoberSoldaat van Oranje De Maagd Bergen op Zoom vrijdag 24 oktoberBradley’s Circus Mezz Breda vrijdag 24 oktoberWouter Hamel Mezz Breda vrijdag 24 oktoberNavarone Gebouw-T Bergen op Zoom vrijdag 24 oktoberGekkenhuis El Corazon Roosendaal vrijdag 24 oktoberStarkoo Troy Bergen op Zoom vrijdag 24 oktoberCopycat ‘t Slik Bergen op Zoom vrijdag 24 oktober80’s/90’s Party De Klomp Etten-Leur zaterdag 25 oktoberThe Doors In Concert Theater De Schuur Zevenbergen zaterdag 25 oktoberDi-Rect Gebouw-T Bergen op Zoom zaterdag 25 oktober40UP Mezz Breda zaterdag 25 oktoberGesellies Live Gesellies Zevenbergen zaterdag 25 oktoberTiroler Feesten De Commerce Kruisland zaterdag 25 oktoberAJ and The Wildgrooves De Gouden Leeuw Nispen zaterdag 25 oktoberOktoberFest An de Sloove Dinteloord zaterdag 25 oktoberWicked Saturday Kaffee De Bonnefooi Dinteloord zaterdag 25 oktoberBeats By Naffz El Corazon Roosendaal zaterdag 25 oktoberCode-5 De Schorre Bergen op Zoom zaterdag 25 oktoberCrapshoot Time Out Roosendaal zaterdag 25 oktoberEar Candy Centrum Roosendaal zondag 26 oktoberHarry Sacksioni Podium Kloosterhof Hoogerheide zondag 26 oktoberIndische Middag De Commerce Kruisland zondag 26 oktoberWolfpack Café De Fles Steenbergen zondag 26 oktoberCQ Koor De Schorre Bergen op Zoom zondag 26 oktoberMarkiezaats Musicalkoor De Raayberg Bergen op Zoom zondag 26 oktoberGetback 2 Live Grandcafé Chagall Roosendaal zondag 26 oktoberJamsessie Gesellies Zevenbergen zondag 26 oktoberBird On The Wire Mezz Breda zondag 26 oktoberMagnus Mezz Breda zondag 26 oktoberBevrijdingsconcert De Maagd Bergen op Zoom maandag 27 oktoberEric Taylor Vestzaktheater Bergen op Zoom maandag 27 oktoberKlub Bulk Mezz Breda donderdag 30 oktober

Agendaof saxofonist Benjamin Herman nu met zijn eigen trio, kwartet of het gro-tere ensemble new Cool Collective optreedt, hij is immer de bandleider. Het is met zijn trio, bestaande uit Joost Patocka en ernst Glerum, waar-mee Benjamin Herman op vrijdag 7 november Gebouw-t aan doet.

Het optreden is naar aanleiding van het uit-komen van het nieuwe album ‘Trouble’. Dit nieuwe album is opgenomen met de jonge en bijzonder getalenteerde zanger/pianist Daniel von Piekartz. Von Piekartz is een graag geziene gast in Sociëteit De Kring in Amsterdam, waar Benjamin Herman veel-vuldig optreedt. Ze maakten zeer recent indruk tijdens hun optreden in De Wereld Draait Door. Op het album is Von Piekartz op acht van de tien nummers te horen, al-len covers uit het omvangrijke jazzreper-toire. Stukken van onder meer Fats Waller, Henry Mancini en Sly Stone krijgen op het album een postmoderne make-over. Benjamin Herman is voornamelijk bekend van het in 1993 door hem opgerichte New Cool Collective, een achtkoppige band met invlouden uit de jazz-, soul- en latinmuziek. In 2013 bracht New Cool Collective zijn dertiende album uit. Tevens hebben ze re-

cent een samenwerking met Guus Meeu-wis aangekondigd, waarmee Nederlandse popklassiekers in een nieuw jasje gestopt worden. Naast Guus Meeuwis heeft Her-man samen gespeeld met onder andere Jan Akkerman, Candy Dulfer, Chef’Special, Roos Jonger en Michiel Borstlap. Benja-min Herman heeft al jaren een zeer hecht trio met Ernst Glerum en Joost Pato ka. Of

het de composities van Misha Mengelberg zijn, evergreens of eigen werk, zeker is dat deze worden geïnterpreteerd met visie en “prettige virtuositeit”. Puttend uit Herman’s creatieve geest en de twee werelden van Glerum (ICP Orchestra) en Pato’ka (Rita Reys) is het werk van deze formatie altijd van hoge klasse.Meer info: gebouw-t.nl

Jazzvirtuoos benjamin herman naar bergen op zoom

Vri jdag 7 november

Benjamin Herman komt met zijn trio naar Bergen op Zoom.

Je moet toch even in je ogen wrij-ven als je naar de bomvolle agenda van het etten-leurse muziekcafé De Klomp kijkt. Hoezo crisis? elke week staan hier, en dat al vele jaren lang, twee optredens gepland. Daarnaast besteedt eigenaar Jac van Dongen ook nog eens structureel liefdevol aandacht aan een ander kindje; het groot india hulp project.

En iedere keer komen weer vele mensen op deze activiteiten af; De Klomp bruist! Het café mag zich, met recht en al weer sinds heel lang, hét muziekcafé van West-Brabant noemen. Niet alleen omdat er iedere week muziekliefhebbers kunnen genieten van live-muziek. De Klomp biedt ook een podium aan West-Brabantse mu-

zikanten. Soms zeer prille talenten, vaak ook gevestigde namen.De muziekagenda voor de laatste maan-den van het jaar ziet er in ieder geval weer prachtig uit. Geprogrammeerd zijn onder andere de JPK Band, Rock’nRonnie, La-vent Band, Radiovox, Butterfly Blues Band, Goldfish en Los Cabronitos.Zowel in november als december zijn er 8 live-optredens gepland. Met tussen de muzikale bedrijven door natuurlijk ook nog eens aandacht voor de Etten-Leurs herfst-marathon, Sint Nicolaas, al dan niet met zwarte (?) Piet, een muziekquiz, Kerstfeest en een eindejaarsbal.Dat ziet er toch helemaal prima uit? Zo’n kroeg zou je in je eigen dorp of stad toch ook willen hebben?Meer info: cafedeklomp.nl

etten-leurs muziekcafé blijft bruisen

De Klomp bl i j f t nummer 1

Los Cabronitos brengt op het podium van De Klomp muziek van Santana.

De tekst voor ‘Kung fu fighting’ werd geschreven door Carl Douglas. De muziek is van Biddu Appaiah. Doug-las werd in 1942 in de hoofdstad van Jamaica, Kingston, geboren. Hij ver-huisde op jonge leeftijd naar Groot-Brittannië.

Er gaan twee verhalen over het ontstaan van het nummer. Het eerste verhaal is dat Douglas op straat twee vechtende jonge-

tjes zag en daar zijn inspiratie voor de song uit haalde. Een ander verhaal is dat hij naar een vechtkunstfilm was geweest met na afloop een concert van Oscar Peterson, en dat pijnstillers voor een voetblessure de rest deden. Het was in eerste instantie helemaal niet de bedoeling het nummer op te nemen. Douglas zong teksten in voor de single ‘I Want To Give You My Everything’. Hij was daar dagen mee bezig geweest. ‘Kung Fu

Fighting’ daarentegen werd extreem snel opgenomen. Het zou immers oorspronke-lijk toch maar de B kant van een single wor-den en de beschikbare studiotijd was zeer beperkt. Na twee keer proberen werd het nummer binnen tien minuten opgenomen! Uiteindelijk besliste de muziekproducent dat het beter zou zijn als Kung Fu Fighting zou worden uitgebracht. Een beslissing die goed uitpakte want de wereld was op dat moment (1974) in de greep van de televi-sieserie Kung Fu met David Carradine in de hoofdrol. Hoewel het niet vanzelf ging. In de eerste vijf weken dat het nummer werd uitgebracht was het nauwelijks op de ra-dio te horen. Het nummer werd eerst po-pulair in dance clubs. Pas daarna werd het nummer regelmatig op de radio gedraaid en werd de single een enorm succes en haalde wereldwijd in hitlijsten de eerste plaats. Het nummer won ook nog eens een Grammy Award voor ‘Best Selling Single’. Uiteindelijk ging de plaat maar liefst 11 miljoen keer over de toonbank. Douglas’ verdere loopbaan stond daarna met name in het teken van deze single. Daar waar maar gesproken werd over Kung Fu werd het nummer er bij gesleept, zoals in de film Kung Fu Panda. Een een-dagsvlieg werd Kung Fu Fighting net niet; de volgende twee singles hadden in Ne-derland ook succes: ‘Dance The Kung Fu’ en ‘Blue Eyed Soul’.De top 5 van 19 oktober 19741.Kung Fu Fighting - Carl Douglas2.The Wall Street Shuffle - 10cc3.Rock Your Baby - George McCrae4.I Don’t Want To Die In An Air Disaster - Albert Hammond5.In The Summernight - Teach In

kung fu fightingVeert ig jaar geleden

Carl Douglas’ leven is sterk beïnvloed door één hit.

ear Candy festival: 5 kroegen en 2 buitenpodiaHet Roosendaalse Ear Candy Festival is zondag 26 oktober aan haar eerste lustrum toe. Dit jaar is een groot aantal acts in vijf kroegen en op 2 buitenpodia terug te vinden. De deelnemende cafés zijn De Sjoes, Wapen van Roosendaal, Time Out, De 3 Wees-gegroetjes en Heksenketel. Op de Nieuwe Markt is een buitenpodium te vinden. En op het buitenpodium dat op de (Oude) Markt staat opgesteld organiseert Stuiterbeesten een showcase. Verder is er nog een expositie te vinden in Markt 39.

nieuws

Page 17: Dsb 20141022

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

Aanbiedingen geldig van woensdag 22 oktober t/m dinsdag 28 oktober 2014

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

bestewinkelketen.nl/action

45 cm

RVSSOEPLEPEL33 cm1.19UNOXSOEPdiverse smaken800 ml1.19

LUXEKERSTKAARTENdiverse variantenkeuze uit set van 10, 24 of 30 stuksincl. enveloppen

GLAZENSFEERLANTAARNmet tekst en koorddiverse variantenexcl. kaars

13x16 cm 2.49

24x34 cm

2995

WERCKMANN LI-IONACCUBOORMACHINEmet 10.8V krachtige en compacte li-ion accu (1.3Ah)snelle 1-uurslader, snelspanboorhoudertwee versnellingen, draaisnelheid traploos regelbaar, geintegreerd LED werklicht

XL FORMAAT

UITZOEKEN SPEELGOEDDisney kleurdoos,Peppa big 13-delige theeset,Eichorn houten puzzel ofMy fi rst activities speelgoed

DAMES OF TIENERLOUNGEBROEKdiverse designs, o.a. Betty Boop en Mickey Mousekatoen, maten S-XXL

399

995

JONGENMET LANTAARNwaxinelichthouder

KATTENHUISMET KRABPAALantraciet/ivoor27x27x57 cm

ROZEN- OF BLOESEMBOOMmet LED verlichting

45 cm 6.99

DAMES BASICT-SHIRTdiverse kleurenkatoen/elastanmaten S-XXL

lange mouw 2.99

korte mouw

249

199 895

079229

5 95

LEDKAARSdiverse kleuren 7x9 cm 0.89

7x13 cm 1.19

KRABPAALMET SPEELTJEantraciet/ivoor48x40 cm

4.49

BEKIJK DE VIDEO OP ACTION.NL

THERMOLATEHANDSCHOENENdiverse kleuren, dames en herenmaten S-XL

159

DAMES OF TIENERBIG SHIRTdiverse designskatoenmaten S-XXL

3.49 DAMESBEDSOKKENdiverse dessinsmaten 35-422 paar

1.89

EMAILLESOEPPANwit met uiendecorgeschikt voor gas,elektra, keramisch en halogeenø24 cm

6 956 LITER

069

CHIO STIXI OF BOWLERSStixi: cheese of paprika150 gramBowlers: 100 gram

899

DEKBEDOVERTREKSETdiverse kleuren en dessinsfl anel/katoen200x220 cm 12.99 240x220 cm 14.99

139

AXE SHAMPOOdiverse varianten300 ml

25 cm

ZWARTE AGENDAmet elastiek12x18 cm0.99 TRENDYJAARAGENDAdubbel spiraal A60.79

LUXEJAARAGENDAleder look oftrendy designA5

149

140x220 cm

139

COLOUR CATCHER wasmachine doekjeswit of kleur10 stuks

OOK GESCHIKT VOOR BUITEN

heren XL-XXL 1.79

Page 18: Dsb 20141022

PAGINA 18

DINTELOORDNederlands Hervormde GemeenteZondag 26 oktober: 10.00u Ds. F.J.M. van Veldhuizen; 18.30u Ds. B. de Borst uit Den BommelParochie H. Petrus en PaulusZaterdag 25 oktober: 19.00u Eucharistieviering m.m.v. R.K. kerk-koor. Intenties: Leo Testers. Frans van Eekelen en Wilhelmina Hack. Jgt. Adrie van Rosendaal-van Sprundel. Frans Geers e.v. Tinekeboets en dochter Anneke. Overl ouders Koenraadt-Jacobs. Voorgangers: Par. Vic .Chazhoor/dhr R vd Ham. Zeswekelijksge-bed: Adriana Petronella de Jongh-Huismans. ( 6 )Donderdag 30 oktober: rondbrengen thuiscommunie door vrijwil-ligers.Gereformeerde kerk Dinteloord & SteenbergenZondag 26 oktober: 10.00u Bijbelzondag, organist Hans den Hoed, predikant mevr. Ds C.Biemond, Steenbergen

NIEUW-VOSSEMEERGemeente Het Levende Woord

H. Joannes de DoperVrijdag 24 oktober: 19.00u H. Mis in De VossemerenZondag 26 oktober: 09.00u Oecumenische viering, voorgangers ds. De Bie en p.w. Lenie Robijn. Na afloop van de dienst is er weer ons jaarlijks Kerkontbijt, waarvoor u zich heeft kunnen opgeven. Intenties: jgt. Lies van Geel e.v. Kees van Rooij.Maandag 27 oktober: 18.00u Rozenkrans en H. Mis. Woensdag 29 oktober: 18.45u Rozenkrans en H. Mis. Donderdag 30 oktober: 19.00u Medjugorjeviering en Rozenkransgebed. Vrijdag 31 okto-ber: 19.00u H. Mis in De VossemerenProtestantse Gemeente te Halsteren en Nieuw VossemeerElke zondag 9.00u dienst in de Protestantse Kerk, Voorstraat, Nieuw Vossemeer. Predikant: Ds. H.C. van het Maalpad, Zwarte-waal 46, 4717 NS Bergen op Zoom, tel. 0164-231992, [email protected]. Voor informatie: J. Keijzer, tel. 0167-502593.Zondag 26 oktober: 9.00u eredienst in de Protestantse Kerk aan de Voorstraat; Ds. J. de Bie uit ‘s Gravenpolder.

STEENBERGENEvangelische kerk Open DeurIedere zondag 10.30u samenkomst; zondagavond 19.00u gebeds-

bijeenkomst en iedere maandagavond 20.00u evangelisatiestudie . Geert Vinckestraat 2 te Steenbergen. Meer info: 06-53118236, www.opendeursteenbergen.nl of [email protected] Voor een goed gesprek of gewoon een kop koffie bent U door de weeks van harte welkom in de keuken van Open Deur, maandag van 13.30u tot 17.00u en dinsdag t/m zaterdag van 10.00u tot 17.00u.Hervormde GemeenteZondag 26 oktober: ds. K. Vogelaar, DordrechtSt. GummaruskerkPersonalia: geen meldingenDe aanvangstijd van de zondagviering is 9.30u. Openingstijden Parochiesecretariaat: van maandag t/m vrijdag van 9.15-11.30u. Spreekuur: Op dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30-10.30u in het Parochiesecretariaat in de Gummaruskerk, Westdam 83 (ingang marktzijde). Misintenties: Wilt u een misintentie aanvragen? Ge-lieve dit minstens een week van tevoren (ivm tijdige plaatsing in de krant) door te geven bij het secretariaat op maandag t/m vrijdag van 9.15 t/m 11.30u of via de website. De prijs voor het aanvragen van een misintentie is 10,50 euro.De enige plaats waar succes vóór werk komt, is het woordenboek.Kerkdiensten: jaarcyclus A.: Zaterdag 25 oktober: 19.00u Woord -en Communieviering, pastor L. Robijn: Antonius v. Loon; Mariélle Smout; overleden ouders Moors-van der HeijdenZondag 26 oktober: 9.30u pater B. van Schaik. Jan en Toos v.d. Noort-Meesters; Maria v. Etten en overleden familie; fam. Uit-dewilligen- v. Bergen; Jaargetijde Antonius van Loon-Voorbraak; ter ere van de jaargetijde van Marijke Welten; Johanna Lucia van Osta, echtgenote van Adrianus van Loon.Maandag 27 oktober: 19.00u pastoor H. van Geel.

RK VredeskerkZaterdag 25 oktober: 19.00u Eucharistieviering; 30e zondag door het jaar; voorganger Pater B.van Schaik; zang Vredeskoor; wij ge-denken: Jos van Ham ev Liza van Ham-Frijters, jgt Cornelis Adri-anus de Pree.Woensdag 29 oktober: 09.30u Eucharistieviering in de Vonk; voor-ganger Pastor Sebastian.Donderdag 30 oktober: 20.00-22.00u 1e doopvoorbereidingsbij-eenkomst in de Vonk voor de gehele Sint Anna- en Sint Christof-felparochie. Zaterdag 1 november 19.00u Allerzielen-viering.

KERKELIJK NIEUWS

DINTELOORD - Maria-lof in de H.H. Petrus en Pauluskerk.

Zondagmiddag 26 oktober zal voor de laat-ste keer het Maria-lof zijn in de parochie-kern H.H. Petrus en Paulus in Dinteloord. Pastor Sebastiaan is de voorganger in het lof.

Aangezien dit de laatste keer is, zal er een special tintje aan worden gegeven. Natuurlijk hoopt men dat er veel parochi-anen van de andere kernen van St Anna de weg naar Dinteloord zullen vinden, zodat het een plechtige afsluiting zal zijn van de oktober-maand. Aanvang van deze viering is 15.00 uur Iedereen welkom.

Maria-lof

Nostalgische Bietentocht

DE HEEN - Het levert iedere editie weer nostalgische plaatjes op, de doorkomst van de Bietentocht. Daarbij varen 25 historische platbo-dems vanaf de Zeeuwse eilanden via Benedensas bij De Heen naar Willemstad om de geschiedenis van de Zeeuwse bietenvaart in ere te houden. De tocht vertrok op zondag 19 oktober vanuit Goes en komt op donderdag 23 oktober aan in Willemstad. FOTO COBY WEIJERS

KRUISLAND - De Pompeblaozers zetten een nieuwe koers in met het PB-variété op zaterdag 8 november in Siemburg. Het variété wordt een avond die bol zal staan van muziek en entertainment. De voorstelling start om 21.00 uur (zaal open om 20.30).

Het traditionele artiestengala maakt plaats voor het PB-variété. De organise-rende Pompeblaozers vonden het tijd voor iets nieuws. Met het PB-variété komen ze met een volledig nieuw programma. Na 23 edities van het artiestengala heeft Dick zijn snor aan de wilgen gehangen. Samen met zijn huisband Bosters van Baal ston-den zij jarenlang garant voor kwaliteit en gezelligheid. Met PB-variété nemen de Pompeblaozers afscheid van Dick en Dina.

Dit duo presenteerde het artiestengala. Na hun jarenlange rondreis die hen bracht van het Wilde Westen, Tirol, de ruimte en de Vliet hebben Dick en Dina de deuren van het Café definitief gesloten. Bosters van Baal, de band die alle artiesten die Dick en Dina tegen kwamen op hun rei-zen altijd live begeleidde doet ook een stapje terug. Na avonden brainstormen en discussie hebben De Pompeblaozers een nieuw concept gevonden, PB-variété. De Pompeblaozers willen op deze variété-avond de bezoekers graag verrassen met humor, muziek en dans, kortom alles wat een goede variétéavond tot een succes kan maken. De Pompeblaozers zelf vinden het reuze spannend. Het is iets nieuws na een succesformule die jarenlang stand heeft gehouden. Tijdens het variété zul-

len Prins Jurgen van Pompedurp en zijn gevolg geïnstalleerd worden. Deze traditie blijft natuurlijk behouden voor Pompedurp. Wat de bezoekers nu precies kunnen ver-wachten op deze avond laat zich niet zo makkelijk omschrijven. Het wordt zeker geen concert- of toneelavond, er mag ge-danst worden! Kees Hagens, Kruislander, thans woonachtig in Wehl, presenteert deze avond. Daarnaast zullen ook onder andere de Backstienk Boys en Marlea van Loenhout hun medewerking verlenen. De muziek staat centraal op deze avond. De Pompeblaozers zullen muzikale acts opvoeren waarbij het publiek niet stil kan blijven staan of zitten. Wat ook nieuw is is de entree. De Pompeblaozers vragen een bescheiden entree. Er zijn geen kaarten in de voorverkoop!

PB-variété op Kruislandse 11-11Art iestengala verdwijnt maar feest bl i j f t

STEENBERGEN - De bekendheid met het werk van vrijwilligers in de pal-liatieve terminale zorg neemt steeds meer toe. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) West-Brabant & Tholen heeft daarom behoefte aan nieuwe vrijwilligers.

De 212 VPTZ-organisaties in den lande staan voor: “Er zijn” voor de mensen in de laatste levensfase en diens naasten, thuis of zo dicht mogelijk bij huis. Er zijn, als het er om gaat. De meeste mensen die te horen krijgen dat er voor hen geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven bij voorkeur in de eigen omgeving doorbrengen. Behalve dat er zich prakti-sche problemen kunnen voordoen, kan de zorg zwaar zijn voor de mensen rondom de patiënt. VPTZ-vrijwilligers ontlasten de mantelzorgers, zodat de zorg beter is vol te houden. Wegens de toenemende vraag naar onze zorgverlening is VPTZ is op zoek naar nieuwe vrijwilligers, mensen die iets willen en kunnen betekenen voor de pal-liatieve cliënt en hun naasten. Eigenschap-pen als liefde voor de medemens, flexibi-liteit en bereidheid om te leren zijn een vereiste. Je moet ervan houden om met mensen om te gaan en mensen te nemen zoals ze zijn. Vrijwilligers doen wat fami-lieleden en vrienden als mantelzorgers ook doen: gezelschap houden, thee drinken, wandelen, voorlezen of waken. Zo krijgen de naasten de gelegenheid even rust te nemen, een boodschap te doen of s nachts eens rustig te slapen.VPTZ West-Brabant en Tholen biedt as-

pirant vrijwilligers een introductiecursus aan. De eerstvolgende zal plaatsvinden in Bergen op Zoom op woensdagmiddag 29 oktober, 5,12,19 en 26 november en 3 december van 13.30 tot 16.00 uur. Voor deze cursus zijn nog enkele plaatsen be-schikbaar. Mensen die woonachtig zijn in de gemeenten Etten Leur, Zundert, Ruc-phen, Halderberge, Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen worden van harte uitgenodigd te reageren. De introductietraining is bedoeld om aspirant vrijwilligers zoveel mogelijk voor te bereiden op de taken die zij als vrijwilliger in onze organisatie hebben en om te kijken of het iets voor hen is. Door VPTZ worden regelmatig bijscholingen georganiseerd met uiteenlopende thema’s zoals communicatie, verlieservaringen ver-werken, kennis van ziektebeelden, hygiëne en veiligheid en ziekenzorg in huis. Kunnen delen met je collega’s is heel belangrijk. We organiseren daarom ook inspiratieda-gen en teambuilding activiteiten. Zo heb-ben we in september twee fantastische dagen beleefd in het Dominicanenklooster te Huissen en in juli een gezellige Ameri-kaanse picknick.Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Schroom niet om te bellen met een van de coördinatoren op 06-51498069 of stuur een email naar [email protected]. Neem ook een kijkje op www.vptz-westbrabanttholen.nl. Vrijwilligers worden onderdeel van een hecht team en het werk geeft heel veel voldoening. Vrijwilliger worden bij VPTZ geeft u de kans om persoonlijk te groeien. Hebt u tijd om uw medemensen te helpen?

Speciale vrijwilligers gezocht

STEENBERGEN - Mantelzorgers zor-gen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers verdienen waardering.

Daarom organiseert Steunpunt Mantel-zorg Steenbergen voor mantelzorgers van zorgvragers in de gemeente Steenbergen de ‘Dag van de mantelzorg 2014’. Het the-ma van dit jaar is ‘allemaal verhalen’. Om de waardering voor de mensen die zich in-zetten om anderen te helpen op een leuke manier vorm te geven is gekozen voor een theatermiddag. Zondag 9 november bent u van 12.00 tot 17.00 uur als mantelzorger van harte welkom in theaterschool Myra Ceti aan de Wouwsestraat 49 in Steen-bergen.De middag zal geopend worden door

wethouder Cor van Geel, waarna u in de foyer een lunchbuffet wordt aange-boden. Hierna volgt het nieuwe blijspel van toneelvereniging ‘de Vrolijke spelers’ genaamd ‘Gewoon te gek’. Het stuk gaat over 4 ex-psychiatrische patiënten die hun eigen boontjes willen doppen. Zij zul-len dat, met een flinke dosis humor, eens duidelijk maken aan de wethouder die de subsidie wil stoppen en de betuttelende sociotherapeut.Deze en andere verhalen kunnen bespro-ken worden tijdens de borrel ter afsluiting van deze dag.Om het voor alle mantelzorgers moge-lijk te maken aanwezig te zijn, willen wij vragen om contact op te nemen met het Steunpunt wegens vervoer of respijt uit-dagingen. Mantelzorgers kunnen zich tot 1 november aanmelden bij het Steunpunt via [email protected] of 0167-541137.

Allemaal verhalen tijdens de Dag van de Mantelzorg

STEENBERGEN - De Stadsraad Steenbergen organiseert een Buurtbijeen-komst voor omwonenden van het Floraplein.

Deze bijeenkomst zal gehouden worden op dinsdag 4 november om 19.30 uur in de Gummarusschool. Er ligt een eerste presentatie Project Floraplein op tafel, welke op de Jaarmarkt vele positieve reacties kreeg. De Stadsraad wil nu met buurtbewoners van het Floraplein verder overleggen of hier voldoende draagvlak voor is voor verdere stappen. Aanvullende ideeën zijn dus van harte welkom om dit Floraplein-project te kunnen realiseren. Het einddoel van deze avond is o.a. om een werkgroep te starten voor een verdere ‘plan van aanpak’. De Stadsraad rekent op een goede betrokken bijeenkomst om ‘pro-ject Floraplein’ te kunnen realiseren.Zijn er vragen, dan kunt altijd contact opnemen met Danker Kouwen [email protected] Of kijk op onze Website www.stadraadsteenbergen.nl

Buurtbijeenkomst Project Floraplein

Page 19: Dsb 20141022

Ook voor botox- rimpel- en laserbehandelingen.

huid- en laserklinieken • poliklinieken dermatologie • huidtherapieBergen op Zoom- Middelburg

Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging: > Rimpelfi lling met Restylane,

> Botoxbehandelingen,> Fractional Laser en CO2-fractional laser, > en de nieuwe Ultherapie tegen huidverslapping.

huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog veel meer…

Er weer jonger uitzien… zonder plastische chirurgie

> Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum Lievensbergwww.huidlaser.nl

> Huid- en laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouwwww.dermateam.nl

huid- en laserklinieken • poliklinieken dermatologie • huidtherapie

Bergen op Zoom - Middelburg - GoesBij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging: - Rimpelfilling met Restylane- Botoxbehandelingen- Fractional Laser en CO2-fractional laser- en de nieuwe Ultherapie tegen huidverslapping

Verder alle laserbehandelingen tegen overbeha-ring, couperose, pigmentvlekken, huidoneffen-heden, kleine spatadertjes en nog veel meer...

Er weer jonger uitzien...zonder plastische chirurgie

> Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum Lievensberg Boerhaaveplein 3d • 4624VT Bergen op Zoom • 0164-263822 • www.huidlaser.nl

> Huid- en laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 www.dermateam.nl

> Huid- en laserkliniek Goes Beatrixlaan 20 • 4461 PN Goes • 0118-673050 www.dermateam.nl

Ma. t/m vrij. van 8.00-12.30 u. en van 13.00-17.30u. Zat. van 8.00-16.00 u. www.tegel-discount.nlHOOGWAARDIGE

KWALITEIT

Argon 29, 4751 XC Oud Gastel, Borchwerf 2, 0165 530540

HOEZO DUUR? BIJ ONS VASTE

LAGE PRIJZEN!!!Heeft u al een offerte?

Breng deze gerust mee, wij zijn gegarandeerd

goedkoper.

SPHINXV&B - MOSA NU BLIJVEND

SCHERP GEPRIJSD

TEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNT

Europe Steel CenterEurope Steel Center is een internationaal opererende handelsorganisatie en staal snij-bedrijf. Wij zijn geves-tigd te Moerdijk en houden ons bezig met de handel in kwarto-platen en de verkoop van: autogeen-, plasma- en laser gesneden stalen en RVS producten.

Wij vragen voor onze productieomgeving per direct

CAD/CAM tekenaar, 38 uur • Afgeronde Mbo- of Hbo-opleiding richting werktuigbouwkunde• Technische tekeningen kunnen lezen en omzetten in AutoCAD (2013)• Innovatief en een professional in je vakgebied

Kwaliteitscontroleur level 1, 38 uur• Minimaal MBO werk- en denkniveau• Technische tekeningen kunnen lezen• Relevante werkervaring of stage-ervaring bij voorkeur in de staalindustrie

Storing-/onderhoudsmonteur, 38 uur• Afgeronde Mbo-opleiding richting werktuig- bouwkunde• Affi niteit met elektrotechniek (NEN1010/3140)• Kennis en ervaring op het gebied van hydrauliek en pneumatiek

Ter ondersteuning van onze administratie zoeken wij

Financieel administratief medewerker, 20-24 uur• MBO werk- en denkniveau door werkervaring en/of opleiding• Ervaring met alle voorkomende boekhoudkundige werkzaamheden• Kennis van de werkkostenregeling is een Pre Meer informatie over de functies kunt u vinden op

www.europe-steel-center.com/careers

*Actie geldig op voorraadauto’s t/m 31 oktober 2014 bij AutoTeam & Vriens Opel, zolang de voorraad strekt. **Deze actie betreft een niet-doorlopend kredietaanbod via Opel Financial Services (GMAC Nederland N.V. te Breda KvK nr. 24107861, AFM registernr. 12013025). Informeer in onze showroom naar de voorwaarden of bel Opel Financial Services (076-544 89 32). Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Genoemde prijs is rijklaar inclusief BTW/BPM en exclusief metallic lak. © 10-14 Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 7,6 – 3,2; km/liter 13,2 – 31,3; CO2 gr/km 178 – 85.

MODEL ADVIES CONS. PRIJS AANBETALING KREDIETSOM LOOPTIJD IN MND. TOTAAL TE BETALEN BEDRAG MAANDLAST VASTE DEBETRENTEVOET JAARLIJKSE KOSTENPERCENTAGE

Corsa 1.2 BlitZ 3 deurs € 13.995 € 6.495 € 7.500 60 € 7.500 € 125 0% 0%

Corsa 1.4 BlitZ 5 deurs € 15.495 € 5.495 € 10.000 60 € 10.000 € 167 0% 0%

Goes (0113) 23 79 23Bergen op Zoom (0164) 27 92 00Roosendaal (0165) 57 85 78

www.autoteam.nl

Breda (076) 587 79 50Etten-Leur (076) 502 06 52

www.vriensopel.nlonderdeel van Automotions Groep

Goes (0113) 23 79 23Bergen op Zoom (0164) 27 92 00Roosendaal (0165) 57 85 78

www.autoteam.nl

Breda (076) 587 79 50Etten-Leur (076) 502 06 52

www.vriensopel.nlonderdeel van Automotions Groep

DE CORSA BLITZ

STANDAARD MET MEER. NU VOOR MINDER.

Goes (0113) 23 79 23Bergen op Zoom (0164) 27 92 00Roosendaal (0165) 57 85 78

Breda (076) 587 79 50Etten-Leur (076) 502 06 52www.autoteam.nl www.vriensopel.nl

Inclusief: • 16” Lichtmetalen velgen• Donkergetinte ruiten • Electronic Climate Control

JAAR0%RENTE** 21X

Geheel rijklaar vanaf:

€ 12.950*

Uw voordeel:

€ 2.184

ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

snuffelmarkt goes25 + 26 okt

ZeelanDHallen *9.00-16.30 uur

gratIs Parkerenwww.miekehairstyl.nl

Zondag 2 november 2014Cromwiel in SteenbergenGratis toegang, 12.00-17.00 uur.

De toneelzaal vol met beauty, verkoop, workshops, demonstraties

en optredens.

Zien we u ook weer?

KOOP

LEASE

HUUR

ONDERHOUD

NIEUWE CV-COMBI KETEL?

ZONNEPANELENDoor Vigar geïnstalleerd van het dak

tot in de meterkast!

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR DIVERSE INSTALLATIE WERKEN PV PANELEN.

STAP NU OVER OP ZONNEPANELEN! NIEUWE CV-COMBI KETEL?

U HUURT AL

EEN HR-KETEL

VOOR MINDER DAN

1 EURO PER DAG!

Ook voor u hebben wij

een betaalbare oplossing!Vaillant ecoTEC plus is door de Consumentenbond voor de tweede

keer op rij uitgeroepen tot “Beste uit de test”.

Volgens de Consumentenbond zijn de voordelen van de ecoTEC plus

niet gering. De Consumentenbond roemt de volgende voordelen:

• Hoog verwarmingsrendement

• Hoog warmwaterrendement

• Kan op zeer laag vermogen werken

• Vult een bad zeer snel

• Snel heet water

De Vaillant ecoTEC plus is daarmee onafhankelijk bewezen het meest

efficiënte toestel van Vaillant en beschikbaar in alle CW-klassen.

BESTE UIT DE TEST LEAFLET_2013.indd 1

ONDERHOUD

ALWEER ALS ‘BESTE UIT DE TEST’!

Door Vigar geïnstalleerd van het dak

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR DIVERSE DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE: WWW.VIGAR.NLVAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

• VERHUUR • VERKOOP• FLEXLEASE • ONDERHOUD

Paneel kleur geheel BLACK. Nu BTW teruggaaf mogelijk op aanschaf en installatie.

Techno Select BV is al bijna 20 jaar onderscheidend in de technische uitzendbranche. Wij bemiddelen technisch flexibel personeel op LBO en MBO niveau.

Behalve in de techniek zijn wij ook sterk in de productie en logistiek. Door onze mani-er van werken spelen wij snel in op de kwaliteit, kennis en kunde van onze uitzend-krachten zodat zij van toegevoegde waarde zijn en blijven. Onze persoonlijke aanpak biedt maatwerk die toepasbaar is op veranderingen in de markt en veranderingen binnen organisaties.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega!

TECHNISCH CONSULTANT M/V(40 uur per week)

De consultant die wij zoeken is sterk commercieel gedreven,resultaatgericht, ondernemend, daadkrachtig, ambitieus en flexibel.

Je weet goed prioriteiten te stellen, en kunt je werk goed plannen en organiseren. Je blijft onder tijdsdruk goed presteren. Je pakt kansen en wilt scoren en bent gewend om met targets en doelstellingen te werken. Je kunt snel schakelen inde communicatie met verschillende partijen. Je zorgt voor de juiste match tussenkandidaten, vacatures en bedrijfsculturen. Vanzelfsprekend heb je kennis enervaring met het gebruik van social media en weet deze professioneel in te zetten.Je hebt minimaal MBO niveau en ruime vergelijkbare werkervaring in de,bij voorkeur technische, uitzendbranche.

Techno Select BV biedt je veel mogelijkheden! Naast een veelzijdige en uitdagen-de fulltime job en ons uitgebreide interne opleidingsprogramma bieden wijje uitstekende mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Je wordt onderdeel van een team enthousiaste consulenten dat veel plezier heeft in het werk.Wij bieden je een marktconform salaris met een prestatieafhankelijke bonusre-geling en 24 vakantiedagen. Je krijgt de beschikking over een laptop en/of tablet, een mobiele telefoon en er wordt een bedrijfsauto ter beschikking gesteld.

Meer informatie en een uitgebreid functieprofiel kun je verkrijgen viamw. Jeannine van Aert, Commercieel Office Manager, telefoon 06-10174744.

Je sollicitatiebrief met aanhangend CV kun je vóór 7 november 2014via email zenden aan: [email protected].

Techno Select BVPottenbakkerstraat 414871 EP Etten-Leur076 5040747 www.technoselect.nl

T: 076 - 50 40 747 F: 076 - 50 40 748 E: [email protected] I: www.technoselect.nl

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 20: Dsb 20141022

TMC Kruiningen | Zandweg 1b | (0113) 38 26 26 | www.tmcwoonwinkels.nl

Bij TMC Kruiningen kunnen wij nagenoeg alle meubelen leveren. Of

het nu een tafel, kast, slaapkamer of zitmeubel betreft, wij maken het

exact voor u op maat. Zo heeft u altijd het hoogste wooncomfort.

TMC, de leukste interieurspecialist

die de verwachtingen overtreft.

Erstellt mit KPS Ambiente Pro

KIRA-System

Gratis 3Dtekening met

VOOR IEDEREEN DIE KLEURRIJKHEEFT VERKOZEN TOT Z‘N NIEUWE LIEVELINGSKLEUR.

Op deze wijze brengen wij uw persoonlijk ontwerp tot leven, met het unieke Musterring tekenprogramma wordt inrichten 3-dimensio-naal. Onze adviseurs helpen u graag! Tijdloos wandsysteem met onbegrensde mogelijkheden in zowel lak als hout leverbaar.

Een collectiekwalitatiefhoogstaandemeubelen.

Optimale ontspanning! Verschillende

armleuningen en pootvarianten

maken dat u helemaal kunt

afstemmen naar uw wensen.

Leverbaar in zowel stof als leder.

MR 4500

KARA