DRV Uurtje Wijzer Goese golf 25 mei 2016

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of DRV Uurtje Wijzer Goese golf 25 mei 2016

PowerPoint-presentatie

1

Uurtje wijzerFlexibel Personeel60:0059:59

Welkom allemaal bij ons Uurtje Wijzer van April. Vandaag neem ik jullie mee in de wetgeving en mogelijkheden rondom flexibel personeel. Een stuk flexibiliteit in het personeelsbestand is voor veel ondernemers een must. De Wet Werk en Zekerheid en de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties stellen echter strenge eisen aan flexibel personeel en beperken ook vaak de mogelijkheden. In deze Uurtje Wijzer kijken we naar de veranderingen, de risicos en de mogelijkheden voor u als ondernemer. Oke, daar gaan we.

2

InleidingTerugblik WWZ en actualiteitenWet Deregulering Beoordeling ArbeidsrelatiesHoe kunt u toch flexibel blijven qua personeel? Vragen

Programma Uurtje Wijzer

Even op hoofdlijnen het programma.Eerst een stukje inleiding- Daarna kijken we kort terug naar de invoering van de WWZ en de meest actuele punten die ook nu van belang zijnVervolgens het meest actuele en wellicht ook meest risicovolle onderdeel: de Wet DBAUiteraard zou Uurtje Wijzer Uurtje Wijzer niet zijn als we niet ingaan op de praktische oplossingen. Tot slot is er zoals altijd nog ruimte voor vragenEn dan zijn we als het goed is ongeveer een uurtje verder.3

1 januari 2015 ingevoerdAanzeggenProeftijd0-uren1 juli 2015 aanpassingen in keten3x3x3 naar 3x2x6TransitievergoedingOntslagrecht (!!!)Ingevoerd voor:Versterking positie flexwerkersSneller en goedkoper ontslagSneller van werk naar werk

Terugblik Wet Werk en Zekerheid

Eerst een korte terugblik naar de wet werk en zekerheid. Op 1 januari is de WWZ ingevoerd, met name de aanzegplicht en bijvoorbeeld de restricties van de proeftijd waren daarbij de pijnpunten. We zien meer dan een jaar later nog steeds ondernemers die de aanzegplicht niet hanteren of een ongeldige proeftijd in contracten opnemen. Let daar dus mee op, want het kost geld. Verder ook de beperking van de uitsluiting van loondoorbetaling ofwel het 0-urencontract zoals iedereen het wel kent. Er mag maar maximaal 6 maanden op oproepbasis worden gewerkt. We zien echter nog steeds situaties waarin medewerker de volledige periode bepaalde tijd en soms zelfs in onbepaalde tijd op 0-urenbasis werken.

Op 1 juli waren de twee grootste veranderingen de aanpassing van de contractketen van 3x3 naar 2x3 met 6 maanden tussentermijn, de transitievergoeding en de wijzigingen in het ontslagrecht. Qua contracten zien we gelukkig dat inmiddels de meeste ondernemers wel de juiste opzet hanteren. Echter, niet iedereen houdt rekening met de transitievergoeding bij 2 jaar dienstverband. Waar met name de grootste problemen liggen is de verandering in het ontslagrecht. Vanwege de zwaardere eisen worden meer dossiers afgewezen door de kantonrechter. Dossiervorming is cruciaal. Zorg dat je dossiers op orde zijn. Leg zaken vast, zorg voor goede afspraken, etc.

Dit waren nog de uitgangspunten van de WWZ, waarom het was ingevoerd. Inmiddels weten we allemaal dat die doelen niet gehaald zijn. Flexwerkers krijgen niet sneller een contract, ontslag is alleen maar lastiger geworden en mensen komen ook niet sneller naar een andere baan door de transitievergoeding.

Met name op het gebied van flexibiliteit is het alleen maar lastiger geworden. Kortere periode van tijdelijke contracten, beperking van het 0-urencontract, minder proeftijd, langere periode tussen de ketenmaar gelukkig was daar altijd nog: 4

Jawel, de ZZP-er. De zelfstandige die flexibel ingehuurd kon worden voor projecten, vervanging of piekmomenten. Bij veel werk, inhuur van veel ZZP-ers en als het werk er niet is, dan kun je weer snel van ze af, zonder kosten of gedoe. Een ideale oplossing, vandaar ook veel ondernemers er graag gebruik van maken. Vanwege de vraag hebben veel werknemers inmiddels de stap naar ZZP-er gemaakt en telt ons land er inmiddels al meer dan 1.000.000.5

Duidelijkheid voor opdrachtgeverVrijwaring van risicosVaak ZZP-er toch werknemerOnterecht profiteren van financile voordelenSchijnzelfstandigheid aanpakken

VAR

De vraag was alleen of de ZZP-er nu een ondernemer was of gewoon een verkapte werknemer. In dat laatste geval zou de opdrachtgever werkgever worden en voor de werknemer premies moeten afdragen. Daar zat natuurlijk niemand op te wachten, maar daarvoor hadden we de Verklaring Arbeids Relatie ofwel de VAR.

Met de VAR werd een opdrachtgever gevrijwaard van enige aansprakelijkheid, ook wanneer na controle zou blijken dat de ZZP-er eigenlijk toch een werknemer was. Het risico en de gevolgen lagen met de VAR volledig bij de ZZP-er. Ideaal zou je zeggen.

In de praktijk bleek echter dat de VAR te vaak, te snel en onterecht werd afgegeven. ZZP-ers waren eigenlijk werknemers, maar beide partijen konden middels de VAR profiteren van financile voordelen. Dit is aangemerkt als schijnzelfstandigheid en daar wilde onze staatssecretaris Wiebes iets aan doen.

6

De uitdaging!

HOE GAAN WE DIE VERHOUDING REGELEN?

Maar de uitdaging is dan natuurlijkhoe ga je het regelen? In de praktijk is er dus sprake van een opdrachtgever die werk aanbiedt en dat werk wordt uitgevoerd door een opdrachtnemer. Daar maken beide partijen afspraken over. De overheid wil daarbij duidelijk een verschil hebben tussen werknemers en opdrachtnemers. Maar waar zit m dat verschil nu in en hoe zorg je dat deze relatie niet als een dienstbetrekking wordt gezien? Daarvoor is de Wet Deregulering Arbeidsrelaties voor in het leven geroepen, om partijen daarin duidelijkheid te geven.7

Er is een dienstbetrekking als iemand: verplicht is persoonlijk arbeid te verrichten ndaarvoor een beloning ontvangt nin een gezagsverhouding staatDienstbetrekking De kern

Volgens de wet is er sprake van een dienstbetrekking als:Iemand verplicht is de arbeid persoonlijk te verrichten. Ik ben hier in dienst en ik kan morgen niet zomaar iemand anders sturen om achter mijn bureau te gaan zitten.Voor het uitgevoerde werk een beloning wordt gegeven. Vrijwilligerswerk is dus nooit een dienstbetrekking.Er een gezagsverhouding tussen partijen is, ofwel: de ene partij geeft de andere instructies over de wijze waarop het werk moet worden uitgevoerd, controleert, beoordeeld, etc.

Het daarbij een kwestie van n n n, dus aan alle punten moet voldaan worden. Als er n mist, dan is het geen dienstbetrekking, maar een overeenkomst van opdracht.8

Activiteiten in het economische verkeerVerwachten van positief resultaatOndernemersrisicoInvesteringenAantal opdrachtgeversEigen visitekaartje / website / e.d.

OndernemerschapDe kern

De kern van ondernemerschap is:Dat er activiteiten in het economisch verkeer plaatsvinden. Iemand moet dus een Het moet erop gericht zijn om een positief resultaat te behalen, anders is er geen levensvatbaarheidEen ondernemer loopt ondernemersrisicoEen ondernemer doet investeringenMaar wellicht de meest cruciale is.het aantal opdrachtgevers. Als iemand maar n opdrachtgever heeft, dan kan het al heel snel worden gezien als een dienstbetrekking.En dat iemand een eigen visitekaartje, website, bedrijfslogo, kleding, etc. Dus aantoonbaar ook ondernemer is.9

Het verschil

Maar afgezien van die regels wordt er met name gekeken naar de praktijk. Iedereen kent waarschijnlijk wel de case van PostNL. Het is uitgebreid in het nieuws geweest.

Zoek de verschillen, de n is een werknemer, de ander een ZZP-er. Ja, lastig, want dat verschil is er dus eigenlijk niet.

PostNL maakt gebruik van zowel eigen werknemers als ZZP-ers voor het bezorgen van de pakketten. De ZZP-ers kregen echter minder vergoeding dan de normale werknemers en de situatie is juridisch aan de kaak gesteld. Eind 2015 heeft de rechter geoordeeld dat de ZZP-ers eigenlijk een dienstbetrekking hadden bij PostNL.

PostNL had dus ineens een hele hoop nieuwe medewerkers in dienst. De uitspraak van de rechter leidt er ook toe dat ZZP-ers bij andere bedrijven nu aanspraak kunnen maken op een dienstverband als zij onder min of meer dezelfde voorwaarden werken.

We komen hier later nog even op terug.10

Persoonlijke arbeid

BouwondernemingPersoonlijke arbeid

= wel dienstbetrekking

BouwondernemingVrije vervanging

= geen dienstbetrekking

Bij persoonlijke arbeid is eigenlijk het enige verschil dat een medewerker zelf de arbeid moet verrichten en een ZZP-er vrij moet zijn om vervanging te regelen die in zijn plaats komt. Opdrachtgever mag daar geen beslissingsbevoegdheid in hebben. ZZP-er blijft wel verantwoordelijk voor eindresultaat.11

BeloningBouwondernemingSalaris per uur/maandSalarisstrook (geen BTW)O.b.v. Cao

= wel dienstbetrekkingBouwondernemingOp basis van resultaatFactuur per periode incl. BTWVrij onderhandelbaar

= geen dienstbetrekking

LET OP: Stel beloning ZZP-er niet gelijk aan werknemer!

Beloning is wellicht de eenvoudigste factor om verschil tussen wel of geen dienstbetrekking te realiseren. Iemand in een dienstbetrekking krijgt een salaris per uur of per maand. Krijgt per periode een salarisstrook, zonder BTW. Beloning gebeurt o.b.v. Cao.

Een ZZP-er wordt beloond o.b.v. resultaat. Daarvoor stuurt hij periodiek een factuur met BTW. Het tarief is vrij onderhandelbaar.

Let op dat je als opdrachtgever de geldende salarissen niet als leidraad neemt voor de tarieven van de ZZP-er.12

WerkgeversgezagBouwondernemingGeeft instructies over wijze werkenDagelijkse leidingBewaakt de voortgangWerktijden/vakantiesAuto van de zaakGereedschap/materiaal van de zaakWerkgever aansprakelijk

= wel dienstbetrekkingBouwondernemingBepaalt zelf wijze van werkenSpreekt eindresultaat afBeoordeelt eindresultaatBepaalt zelf tijden/vakantiesEigen autoEigen gereedschap/ materiaalPersoonlijk aansprakelijk

= geen dienstbetrekking

De meest complexe en oo