Drumschool mark eeftens

Click here to load reader

 • date post

  21-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  239
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Drumschool mark eeftens

 • DrumschoolMarkEeftens

 • Inhoud

  Inleiding Drumschool Mark EeftensOrganisatie-analyseTijdlijnConceptboomDoelgroep analyseEen dag uit het leven vanInfographicMarktonderzoekTrendonderzoekValuefitVisieKernwaardenConceptdragersVoorspeelavondenOnline omgevingWebsite inspiratieUitleg gebruikte toolsBijlageBronnenlijst

  1234, 56, 78, 9101112-1920, 2122, 2324252627, 28293031, 3233-4748, 49

 • Inleiding1

  Welkom in het conceptboek voor drumschool Mark Eeftens. In dit conceptboek vindt u het slapende concept, ontwakende concept en levende concept.

  We hebben onderzoek gedaan naar de markt, de doelgroep en relevante trends, en hebben met deze informatie vervolgens een visie ontwikkeld. Deze visie vindt u op pagina 22 in dit conceptboek, en met deze visie zullen wij het pad van conceptontwikkeling verder in het boek gaan vervolgen. Wij hopen dat u zult genieten van dit conceptboek.

  Esther Buijnsters en Teun van Son

 • Drumschool Mark Eeftens

  Drumschool Mark Eeftens bestaat al sinds 1991, en is verrassend genoeg opgericht door Mark Eeftens. De focus ligt op individuele drumlessen. De drumschool bestaat uit 2 gesoleerde studios met elk 2 drumstellen.

  Naast drumleraar is Mark redacteur voor Slagwerkkrant en speelt hij in een groot aantal bandjes. (zie bijlage: interview)

  Probleemverkenning

  - Hij kan niet meer verdienen dan er op een dag lesgegeven kan worden- Hij wil innoveren maar er is onvoldoende tijd en geld om dit te realiseren- Mensen geven steeds minder om kwaliteit, steeds meer om prijs, terwijl Mark juiststaatvoorkwaliteit,depersoonlijkeaanpakenflexibiliteit- Crisis -> mensen willen minder uitgeven aan hobbys

  2

  (zie ook bijlage: interview)

 • Organisatie-analyse

  Kernwaarden

  Kwaliteit Flexibiliteit Moderniteit Persoonlijkeaanpak

  Tot voor kort konden mensen alleen individueel drumles krijgen bij drumschool Mark Eeftens, maar nu kunnen er ook duolessen gevolgd worden. Mark en een aantal andere docenten geven les in twee studios met elk 2 drumstellen. Voor Mark is de kwaliteit van zijn lessen erg belangrijk, en hij heeft het liefst dat mensen cht iets aan de lessen hebben. Dat vindt hij belangrijker dan de entertainmentwaarde.

  Op dit moment heeft Mark ambities om te moderniseren, maar hij heeft maar weinig tijd om dit te realiseren. Hij merkt dat voor het verhogen van de omzet eigenlijk altijd compromissengemaaktmoetenwordenmetdekwaliteitenflexibiliteitvandelessen, omdat nog meer lesgeven nou eenmaal geen optie is. Hij wil deze kernwaarden het liefst zo veel mogelijk behouden.

  3

  (zie ook bijlage: interview)

 • 4< 1991Mark zit op het Conservatorium en geeft al af en toe les. Locatie: huiskamer, 1 drumstel.

  Mark komt van het Conservatorium af en geeft les aan 6 leerlingen, groeit later naar 15.

  1991Drumschool Mark Eeftens wordt opgericht, Locatie: gesoleerde zolderstudio, 2 drumstellen.

  Modernisering: synthesizer, geluidsinstallatie, drumcomputer, filmcameraenTV.

  Drumschool Mark Eeftens heeft 80 leerlingen, met 40 mensen op de wachtlijst

  Tijdlijn(zie ook bijlage: interview)

 • 5Drumschool Mark Eeftens heeft 80 leerlingen, met 40 mensen op de wachtlijst

  De drumschool breidt weer uit, er kunnen meer leraren gaan lesgeven. Locatie: 2 garagestudios, 4 drumstellen.

  ~20104-5 freelancers aan het werk naast Mark. Mensen komen niet alleen meer uit Breda, maar uit het hele land.

  2010-2013Financilecrisis,minderleerlingen,minder freelancers. Mark gaat meer lesgeven om het op te vangen.

  2013-2014Weer lichte groei in aantal leerlingen.

 • Kernwaarden- Kwaliteit

  - moderniteit- persoonlijk-flexbiliteit

  Websitewww.drumschool.nl

  Facebook(18 likes)

  Concept identiteitGepersonaliseerde

  drumlessen op elk niveau

  VisieElke leerling heeft recht op een individuele

  aanpak

  MisieLessen optimaal aanpassen aan de wensen en

  kwaliteiten van de leerling

  6

  Mailmail@drumschool.nl

 • Communicatie doelstelling

  -interessecreeren

  Concept identiteitGepersonaliseerde

  drumlessen op elk niveau

  VisieElke leerling heeft recht op een individuele

  aanpak

  MisieLessen optimaal aanpassen aan de wensen en

  kwaliteiten van de leerling

  Conceptboom7

  FlyersLandelijk Tijdschrift Slagwerkkrant

  Mond-tot-mond reclame

  Telefoon076-565 88 97

  (zie ook bijlage: interview)

 • Onderzoek

  Voor de doelgroep hebben we van Mark de nodige informatie verkregen. Naast enkele belangrijke cijfers en percentages, heeft hij ook een hoop informatie gegeven in het interview. Hier heeft hij het gehad over zijn beleving van de muziekwereld, de drumwereld, en de wereld van het geven van drumles.

  Ook hebben we gekozen voor de techniek een dag in het leven van.... Hierbij heeft onze eigen Teun van Son een typische dag uit zijn leven omschreven. Teun past perfect binnen de doelgroep van Mark en achtten we daarom meer dan geschikt voor deze techniek.

  Doelgroep analyse 8

 • Huidige doelgroep

  Mensendieopzoekzijnnaarkwaliteitenflexibiliteitinhundrumlessen,enmensenmet speciale wensen, zoals mensen die doorverwezen worden door therapeuten of mensen met ADHD/ADD.

  De huidige doelgroep past goed bij de missie en visie van de drumschool, maar het probleem is dat deze doelgroep schijnbaar steeds kleiner wordt. Volgens Mark willen steeds meer mensen goedkope lessen, en daarbij is kwaliteit ondergeschikt.

  Precentages

  5-8 jaar71%

  19 jaar en ouder29%

  Vrouwen6%

  Doelgroep analyse9

  (Bron: Mark Eeftens, 2014)

 • Een dag uit het leven van Teun van Son

  Zijnwekkergaatom10:00.TeunstudeertaandeFontysACIinTilburg.Hierhoudthij zich bezig met de creatieve branches, want daar ligt zijn passie. Voor deze studie moet hij elke dag met de trein, maar niet op maandag.Wel moet hij om 11:45 op de plaatselijke basisschool zijn om als vrijwilliger een uurtje te helpen met de middagpauze. Hierna gaat hij meteen door naar Mark voor zijn wekelijkse drumles. Als hij de les uitkomt is hij zo genspireerd dat hij, eenmaal thuisgekomen, meteen gaat oefenen. Naast de oefeningen speelt hij ook veel met muziek mee. Na het drummen oefent hij ook meteen wat voor zijn keyboardles.Alshijdaarmeeklaaris,zethijeenmuziekjeaan,maakthijkoffieenbesteedthijeen uurtje op het internet, waar willekeurige maar nuttige informatie en nutteloze bezigheden zich razendsnel afwisselen.Daarnaast moet er natuurlijk ook nog het n en ander aan de studie gebeuren, maar daarmee wacht hij tot in de avond. Met een muziekje erbij is ook dat zo gedaan.Om21:45ishijklaar,enbesluithijomeenfilmtegaankijken voordat hij gaat slapen.

  ConclusieMarks doelgroep is veel met bezig muziek en andere culturele activiteiten. Hoewel van muziek niet meteen een beroep gemaakt hoeft te worden, wordt er toch elke dag tijd in gestoken. Ook als er geen muziek wordt gemaakt, staat er vaak muziek op.

  Een dag uit het leven van 10

 • 13-25 jaar

  infographic11

 • Marktonderzoek

  Model van Porter

  De macht van de leveranciersOmdatdrumscholenenlerarengrotendeelshuneigenwaardecreren(kennisen vaardigheid), zijn er weinig leveranciers om rekening mee te houden. Er moet natuurlijk wel voor de juiste faciliteiten en materialen gezorgd worden, zoals drumstellen, isolatiemateriaal, lesboeken, et cetera. Dit zijn echter bijna allemaal eenmalige aankopen. De macht van de leveranciers is dus klein.

  De macht van de afnemersIn de markt van de muzieklessen zijn er vrij grote prijsverschillen. Een ander belangrijk verschil is de kwaliteit van de lessen en de ervaring van de leraren. Ook de totaalbeleving is tegenwoordig belangrijk. Zo geven sommige drumscholen ook andere muzieklessen, of les aan huis, of online. Dit alles zorgt ervoor dat de afnemers veel keuze hebben. Als je te duur bent gaan mensen naar een goedkopere school. Als je lessen niet spannend genoeg zijn, gaan ze naar een school waar wl van alles om de lessen heen wordt gedaan. De afnemers hebben dus vrij veel macht.

  12

 • Marktonderzoek13

  Prijzen concurrentenPrijzen markTot 18 jaar 63,- /maand 19,89,- /les18+ 73,- /maand 23,05,- /les(Les 30 minuten)

  Prijzen RollingsticksOnder 21 jaar 51,- /maand21 jaar en ouder 62,- /maand(les 30 minuten)

  Beatsupplier1 blok a 60 minuten 65,-

  Drumschool JuliusTot 21 jaar: 17,50,- /les Vanaf 21 jaar: 21,15,- /les(Les 30 minuten individueel les of 45 minuten duo)

  Ik drumtot 21 jaar: 70,- maandvanaf 21 jaar: 83,40 /maand(les 30 minuten)

  Bronnen: (Rollingsticks, z.d.) (beatsupplier, z.d.) (drumschooljulius, 2015) (Ikdrum, 2015) (Mark Eeftens, 2015).

 • Marktonderzoek

  De dreiging van substitutenDrumscholen hebben concurrentie van andere scholen en instituten die hobbys aanbieden. Hierbij kan gedacht worden aan muziekscholen, maar ook sportclubs enandereverenigingen.Alsdeconsumentspecifiekopzoekisnaardrumlessen,is zelfstudie een alternatief. Omdat er tegenwoordig enorm veel informatie op het internet te vinden is, kan er veel zelf worden geoefend, waardoor sommigen het ideezullenkrijgendatechtedrumlesseneenoverbodige(envooraldure)luxeis.

  De dreiging van nieuwe toetredersDe markt van de muziekeducatie is vrij verzadigd; zelfs de drumscholen die al lang meegaan en een goede naam hebben opgebouwd - zoals Mark Eeftens - groeien de laatste jaren maar moeizaam. Nu we langzaam uit de crisis geraken (Bron: Europa Nu, 2014), gaat dit weer iets gemakkelijker. Nog steeds geldt: nieuwe toetreders zullen van goede huize moeten komen (goede apparatuur, moderne lesmethoden, competente leraren) om te kunnen doordringen in deze markt. De dreiging van