Dru 20140820

20
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES RUCPHENSE MIDWEEKEDITIE 20 AUGUSTUS 2014 WEEK 34 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 10.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Informatie van Volg ons via twitter: @RucphenseBode KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL ...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS... WIJKVERENIGING LOUWEN 30 JAAR JONG GEMEENTE DOET NIET MEE AAN PILOT OPLAADPALEN SINT WILLEBRORD - De weekmarkt in Sint Willebrord bestaat vijftig jaar. Dat wordt gevierd met versierde kramen, kortingsac- ties en een loterij voor het winkelend pu- bliek. De gasten op de feestmarkt worden verrast door een ‘mystery guest’. Kraam- houders delen lootjes uit aan de klanten. Oud-raadslid Nil Brouwers verricht de trek- king van de loterij. Hij opende in 1964 als wethouder de weekmarkt. Voorafgaand aan de trekking houdt wethouder René Lazeroms een korte speech. De weekmarkt staat op het Emmausplein. De allereerst weekmarkt van Sint Willebrord vond op 28 april 1964 plaats in de Dorpsstraat. In 1992 verhuisde de markt naar het Emmausplein. Weekmarkt bestaat 50 jaar RUCPHEN - Juzt zoekt nieuwe pleegou- ders. Er worden specifiek gezinnen gezocht die jongeren tussen de 10 en 18 jaar een plekje willen geven. Dit kan voor korte en langere tijd, maar ook bijvoorbeeld voor een weekend in de maand. Pleegzorg wil ook mensen die geen traditioneel gezin vormen uitnodigen om pleegouder te worden: mensen van wie de kinderen al zelfstandig wonen, alleenstaanden of sa- menwonenden. Voor belangstellenden zijn er bijeenkomsten op 1 september bij Juzt aan de Erasmusweg 34 in Breda en op 16 september in Bibliotheek Markiezaat aan de Kortemeestraat 17 in Bergen op Zoom. Aanmelden kan via [email protected]. Pleeggezinnen gezocht voor tieners DOOR MONIQUE JANSEN In Rucphen werden twee eigenaren van auto’s de dupe van een mislukte diefstal van brandstof. Bij een wagen aan de Frans Halslaan werd de benzinedop van de wagen gehaald, maar lukte het de da- der niet om brandstof te stelen. Dat ge- beurde ook aan de Van Boutershemstraat in Rucphen. Van deze wagen vernielde de dader de benzineklep. Daarnaast werd de spiegel eraf gesloopt en bleef er een kras achter op de auto. Tank Een bestuurder uit de Sint Willebrord kwam erachter dat de benzine uit de auto was verdwenen op het moment dat de auto startte. De tank was leeg. De wagen stond geparkeerd aan de Wilgenburg. De auto werd toen opnieuw gevuld met benzine. “Op dat moment liep de benzine eruit. Het bleek dat er een gat in de benzine- tank was geboord”, vertelt Uytdehage. De politie heeft de drie aangiftes opge- nomen. De afgelopen dagen lijken zich geen nieuwe incidenten meer te hebben voorgedaan. Toch sluit Uytdehage niet uit dat er vaker is geprobeerd om brandstof uit een voer- tuig te stelen. “Mensen doen niet altijd aangifte, maar we vragen dat toch om te doen. Ook al gaat het alleen maar om het draaien van de tankdop”, benadrukt Uy- tdehage. Voor de politie is het dan snel duidelijk of het gaat om incidenten of een reeks zelfde soort delicten. Alertheid Daarnaast wordt iedereen gevraagd om extra alert te zijn. Daders van dergelijke diefstallen zijn het makkelijkst te arreste- ren op het moment dat ze op heterdaad kunnen worden betrapt. “Als iemand een verdachte situatie ziet, kan deze persoon altijd 112 bellen. We hebben liever dat mensen één keer teveel bellen dan he- lemaal niet”, legt Uytdehage uit. Het is raadzaam voor de eigenaren van auto’s om bij het wegrijden eerst te controleren of er nog brandstof in de auto zit of dat er geen vernielingen zijn aangericht aan de tankdop. Waarschuwing voor brandstofdieven Meerdere pogingen om benzine uit tank te stelen RUCPHEN/SINT WILLEBRORD – De politie waarschuwt voor de diefstal van brandstoffen uit voertuigen in de gemeente Rucphen. Vorige week vonden drie pogingen plaats in Rucphen en Sint Willebrord waarbij werd geprobeerd benzine weg te nemen. In één geval slaagde de dader daarin. “Het is verdacht dat dit zo kort achter elkaar gebeurt”, meldt politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage. SINT WILLEBRORD – In een garage aan de Sibeliusstraat is afgelopen week een hennepkwekerij met 160 planten ontdekt. Een monteur van een energiebedrijf waar- schuwde de politie toen hij bij het plaatsen van een nieuwe meter vermoedde dat er illegaal stroom werd afgetapt in het pand. De politie trof na onderzoek een hennep- kwekerij aan in de garage van de woning aan en ontdekte dat er inderdaad illegaal stroom werd afgetapt. Een gespeciali- seerd bedrijf heeft de kwekerij opgeruimd. De 54-jarige bewoner van het pand is aangehouden, zijn 52-jarige vrouw meldde zich later op het bureau. Na verhoor moch- ten ze met een proces-verbaal naar huis. Hennepkwekerij in Sibeliusstraat SPRUNDEL - De Kindervakantieweek Sprundel (KVW) vond deze week niet plaats op sportpark De Molenberg, maar op het oude honk in jeugdhuis De Vissenberg. Helaas bleek het terrein van sportpark de Molenberg te nat en te drassig, zeker omdat er rond het nieuwe clubhuis nog geen gras ligt. Daarom werd de aftrap op maandag, met het traditionele hutten bouwen, georganiseerd op de oude vertrouwde Sprundelse stek, met dit jaar het thema: Zon, Zee en Strand. Lees verder op pagina 5 van deze Bode. FOTO CORINE ROKS Breda (t.o. Mediamarkt) en Etten-Leur www.lifeandgarden.nl BREDA ZONDAG OPEN VAN 12 - 17 U. tuincentrum VROEGE VOGELACTIE! 25% KORTING OP ALLES* ZATERDAG 23 AUG. 9 - 12 UUR Alleen in Etten-Leur gratis koffie tussen 10 - 11 uur *uitgezonderd lopende acties, BP, diervoeding, tuinhout en bestrating

description

 

Transcript of Dru 20140820

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

R U C P H E N S EMIDWEEKEDITIE20 AUGUSTUS 2014WEEK 34

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 10 . 5 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Informatie van

Volg ons via twitter: @RucphenseBode

KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

...VOOR HET LAATSTE

ACTUELE LOKALE NIEUWS...

WIJKVERENIGINGLOUWEN

30 JAAR JONG

GEMEENTE DOET NIET MEE AANPILOT OPLAADPALEN

SINT WILLEBRORD - De weekmarkt in Sint Willebrord bestaat vijftig jaar. Dat wordt gevierd met versierde kramen, kortingsac-ties en een loterij voor het winkelend pu-bliek. De gasten op de feestmarkt worden verrast door een ‘mystery guest’. Kraam-houders delen lootjes uit aan de klanten. Oud-raadslid Nil Brouwers verricht de trek-king van de loterij. Hij opende in 1964 als wethouder de weekmarkt. Voorafgaand aan de trekking houdt wethouder René Lazeroms een korte speech. De weekmarkt staat op het Emmausplein. De allereerst weekmarkt van Sint Willebrord vond op 28 april 1964 plaats in de Dorpsstraat. In 1992 verhuisde de markt naar het Emmausplein.

Weekmarkt bestaat 50 jaar

RUCPHEN - Juzt zoekt nieuwe pleegou-ders. Er worden specifi ek gezinnen gezocht die jongeren tussen de 10 en 18 jaar een plekje willen geven. Dit kan voor korte en langere tijd, maar ook bijvoorbeeld voor een weekend in de maand. Pleegzorg wil ook mensen die geen traditioneel gezin vormen uitnodigen om pleegouder te worden: mensen van wie de kinderen al zelfstandig wonen, alleenstaanden of sa-menwonenden. Voor belangstellenden zijn er bijeenkomsten op 1 september bij Juzt aan de Erasmusweg 34 in Breda en op 16 september in Bibliotheek Markiezaat aan de Kortemeestraat 17 in Bergen op Zoom. Aanmelden kan via [email protected].

Pleeggezinnen gezocht voor tieners

DOOR MONIQUE JANSEN

In Rucphen werden twee eigenaren van auto’s de dupe van een mislukte diefstal van brandstof. Bij een wagen aan de Frans Halslaan werd de benzinedop van de wagen gehaald, maar lukte het de da-der niet om brandstof te stelen. Dat ge-beurde ook aan de Van Boutershemstraat in Rucphen. Van deze wagen vernielde de dader de benzineklep. Daarnaast werd de spiegel eraf gesloopt en bleef er een kras achter op de auto.

TankEen bestuurder uit de Sint Willebrord kwam erachter dat de benzine uit de auto was verdwenen op het moment dat de

auto startte. De tank was leeg. De wagen stond geparkeerd aan de Wilgenburg. De auto werd toen opnieuw gevuld met benzine. “Op dat moment liep de benzine eruit. Het bleek dat er een gat in de benzine-tank was geboord”, vertelt Uytdehage. De politie heeft de drie aangiftes opge-nomen. De afgelopen dagen lijken zich geen nieuwe incidenten meer te hebben voorgedaan. Toch sluit Uytdehage niet uit dat er vaker is geprobeerd om brandstof uit een voer-tuig te stelen. “Mensen doen niet altijd aangifte, maar we vragen dat toch om te doen. Ook al gaat het alleen maar om het draaien van de tankdop”, benadrukt Uy-tdehage. Voor de politie is het dan snel

duidelijk of het gaat om incidenten of een reeks zelfde soort delicten.

AlertheidDaarnaast wordt iedereen gevraagd om extra alert te zijn. Daders van dergelijke diefstallen zijn het makkelijkst te arreste-ren op het moment dat ze op heterdaad kunnen worden betrapt. “Als iemand een verdachte situatie ziet, kan deze persoon altijd 112 bellen. We hebben liever dat mensen één keer teveel bellen dan he-lemaal niet”, legt Uytdehage uit. Het is raadzaam voor de eigenaren van auto’s om bij het wegrijden eerst te controleren of er nog brandstof in de auto zit of dat er geen vernielingen zijn aangericht aan de tankdop.

Waarschuwing voor brandstofdievenMeerdere pogingen om benzine ui t tank te s telen

RUCPHEN/SINT WILLEBRORD – De politie waarschuwt voor de diefstal van brandstoffen uit voertuigen in de gemeente Rucphen. Vorige week vonden drie pogingen plaats in Rucphen en Sint Willebrord waarbij werd geprobeerd benzine weg te nemen. In één geval slaagde de dader daarin. “Het is verdacht dat dit zo kort achter elkaar gebeurt”, meldt politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage.

SINT WILLEBRORD – In een garage aan de Sibeliusstraat is afgelopen week een hennepkwekerij met 160 planten ontdekt. Een monteur van een energiebedrijf waar-schuwde de politie toen hij bij het plaatsen van een nieuwe meter vermoedde dat er illegaal stroom werd afgetapt in het pand. De politie trof na onderzoek een hennep-kwekerij aan in de garage van de woning aan en ontdekte dat er inderdaad illegaal stroom werd afgetapt. Een gespeciali-seerd bedrijf heeft de kwekerij opgeruimd. De 54-jarige bewoner van het pand is aangehouden, zijn 52-jarige vrouw meldde zich later op het bureau. Na verhoor moch-ten ze met een proces-verbaal naar huis.

Hennepkwekerij in Sibeliusstraat

SPRUNDEL - De Kindervakantieweek Sprundel (KVW) vond deze week niet plaats op sportpark De Molenberg, maar op het oude honk in jeugdhuis De Vissenberg. Helaas bleek het terrein van sportpark de Molenberg te nat en te drassig, zeker omdat er rond het nieuwe clubhuis nog geen gras ligt. Daarom werd de aftrap op maandag, met het traditionele hutten bouwen, georganiseerd op de oude vertrouwde Sprundelse stek, met dit jaar het thema: Zon, Zee en Strand. Lees verder op pagina 5 van deze Bode. FOTO CORINE ROKS

Breda (t.o. Mediamarkt) en Etten-Leurwww.lifeandgarden.nl

Breda zondag open van 12 - 17 u.

tuincentrum

vroege vogelactie!25% korting

op alles*Zaterdag 23 aug. 9 - 12 uur

Alleen in Etten-Leurgratis koffie tussen 10 - 11 uur*uitgezonderd lopende acties, BP, diervoeding,

tuinhout en bestrating

Kunstgebittentomson

reparaties & nieuwemet garantie076-5976183

afspraak 8-22 uur (ook za & zo)Vagevuurstraat 5 Zundert

Voor in- en verkoop gebruikte meubelen.

J.J. de Bomde meubelvriend

marijke meustraat 32, Breda 076-5141601

ma T/m VrIJ open Van 12-18 uur

Zeker vankwaliteit

Mon Plaisir 113Etten-Leur076 5985226

Dakwerkenvernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera.

Bel Zoomdak06-18514726

www.zoomdak.nl

Spaanse lesin Roosendaal

Start 3e week van januari 2013. (14 t/m 18 januari)

Verschillende niveaus, ook voor echte beginners!

Kosten voor 15 lessen van 1uur 15min.

(inc. Boeken + CD's) Reguliere groepen € 220

Kleine groepen € 260

[email protected]

0164-262516 / 06-48206241www.la-tertulia.nl

SPAANSE LESVerschillende niveaus, ook voor echte beginners

Conversatie, groeps- en privéles, Spaanstalige docentenStart week 36 (week van 01/05 sept)

Mw. Leyla Vissenberg-Ricra: 06-48098560/0165-396453Dhr. Louis Oomen: 076-5016816

[email protected] / www.la-tertulia.nl

DemonstratieZaterdag 23 augustus

Van 10.00 u. tot 16.00 u.

Er staat weer een nieuw najaar voor de deur dus we gaan weer beginnen met de demonstraties. De eerste keer komt Anja Zom weer naar ons toe. Wilt U ook al de eerste ideetjes voor de kerst kom dan gerust even kijken.

Overige demonstraties: Zaterdag 13 september Zaterdag 4 oktober en 25 oktober Zaterdag 15 november en 29 november

U bent van harte welkom bij:

Hobbyhoeve Bovenstraat 9 4741 AS Hoeven 0165502892

Demonstratie

Zaterdag 3 september van 10.00 u. tot 16.00 u.

Het demonstratie seizoen gaat weer beginnen. We starten deze keer met Marjan van der Wiel die komt demonstreren uit haar eigen boek die ze gemaakt heeft samen met Jenine Siemerink. Het thema is kerst. Er wordt gebruik gemaakt van stempels, 3D en de mooie stansmallen van Marianne Design.Dus voor degene die vroeg willen beginnen zijn er volop ideeën te zien. Overige demonstraties: Zaterdag 17 september door Petra van Dam Zaterdag 8 oktober Zaterdag 22 oktober door Anja Zom Zaterdag 12 november door Marjan van der Wiel en Zaterdag 26 november U bent van harte welkom bij: Hobbyhoeve Bovenstraat 9 4741 AS Hoeven 0165 502892

U bent van harte welkom bij:

Bovenstraat 9 4741 AS Hoeven 0165 502892

ReinigingsserviceJOHN

Riool of afvoer verstopt?

John Dictus06 - 55933753076 - 5985501

ZorgencoBremstraat 178 4711 RP St.Willebrord

ZorgencoHet bureau voor huishoudelijke hulp

en/of verpleegkundige zorg bij u thuis.

Ieder mens heeft het liefst een lang en zorgeloos leven. Toch kan er een moment komen waarop u zelf of iemand in uw familie een steuntje in de rug nodig heeft.

Bij Zorgenco staat de cliënt centraal en vinden we het belangrijk dat men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Onze medewerkers zijn deskundig en hebben oog voor persoonlijke aandacht.

De verleende hulp/zorg kan lopen via een Persoons Gebonden Budget (PGB) of voor particulieren.

Onze helpenden, verpleegkundigen en tuin en klusjes-mannen zijn ook in te huren door instellingen.

Voor vrijblijvende informatie staan wij u graag te woord,

tel 06 - 55511145 / 0165 - 383043

Houthandel HB Sprundel Maatwerk tuinhuizen,carports,tuinschermen enz. in eiken en douglas. Eiken vloeren, MDF plafonds tegen zeer scherpe prijzen! Bel voor info of een afspraak (ook ’s avonds)! Telnr: 06 57595375 www.houthandelhb.nl

Spoorwegstraat 1 • 2910 Essen • Tel. +32 3 677 02 77

www.bommeltje.beOpen van 6.30u tot 13.00uén van 14.00u tot 17.30u

Zaterdag doorlopend van 8.00u tot 17.00u

Zondag en maandagnamiddagGESLOTEN

tabakshop

dagbladhandel

Openvan 6.30u tot 13.00u.

en van 14.00u tot 17.30u.Zaterdag doorlopend van

8.00u tot 17.00u.Zondag en maandagnamiddag

gesloten

Spoorwegstraat 1 • 2910 Essen • Tel. +32 3 677 02 77

www.bommeltje.be

Tabakshop & Dagbladhandel

AKROLGespecialiseerd in:

Rolluiken, Zonweringen, Kunststof Kozijnen, Verandadaken, Garagedeuren,

Horren en hordeuren, Plisse voorkunststof kozijnen, Gevelbekledingen

Bel of mail [email protected]

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken• moderne uurwerken• wijzerplaten

Wilgenstraat 81 OudenboschTel. 0165 - 320948

www.klokkenmakerijdetijd.nl

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgAKTIE stopt !!!

Raadhuisplein 4 te Hoeven

Bel voor meer info:0165-505510

[email protected]

RadiateuR stuk?auto, tractor,

motor, schip…Teunis bellen!

0113-216261

BanketBakkerMarcel kas

presenteertalles op gebied van banket,

zoals gebak € 1.60

allerlei Foto taarten Kindertaarten Bruidstaarten Doop- en geboorte- taarten Jubileumtaarten

diverse soorten vlaaien en koeken enz.

(alles gratis bezorgd)

Bel voor afspraak of bestellingtel.: 0165-384532

{

Infra & verhuurPaardenbakken,

stal- en montagewerkTel. 0165 303332

www.vanewouw.nl

GRATIS JURIDISCH

ADVIESINLOOPSPREEKUUR:

Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uurPasteurlaan 1

Bergen op Zoom(nabij Lievensberg Ziekenhuis)

Of maaK tELEfONISch EEN afSPRaaK: 0164-266600

VITAK Advocaten

Antiekrenovatie Hans Swanenberg

• Verwijderen van verf- en laklagen. • Opnieuw kleuren en/of lakken. • Ook voor al uw overige meubelen. • Tevens straal- en spuitwerk.• Keukenrenovatie.• Stoelenmatten en webbing.

Zevenbergschen HoekTel/Fax 0168-452451

www.antiekrenovatie.nl

Metaalbewerkingsbedrijf Weggemans BV | Sportlaan 4 | 4695 BA Sint-Maartensdijktel. : 0166-664105 | email : [email protected] | website : www.weggemans.info

STAALCONSTRUCTIES /

DAK- EN GEVELBEPLATING

STAALCONSTRUCTIES /

DAK- EN GEVELBEPLATING

DAK- EN GEVELBEPLATING

DAK- EN GEVELBEPLATINGSpecialist in

RENOVATIE BESTAANDE EN ASBESTHOUDENDE DAKEN

WEGGEMANS BVMETAALBEWERKINGSBEDRIJF

• nieuwbouw agrarische loodsen & bedrijfspanden volledig in eigen beheer• profi elplaten, dakpanplaten en potdekselprofi elen uit eigen productie• geïsoleerde sandwichpanelen tbv dak & gevel• zetterij tot 8.000 mm o.a. onderhoudsvrije boeidelen• transport en kraanwerk• aluminium getrokken goten uit 1 stuk

vaarbewijscursus Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom - Dongen Etten-Leur - Rotterdam staRt mEDio sEptEmBERspoedcursus op zaterdag

Telefoon 0165-546707 www.yachtconsult.com.

Wespenbestrijding100% garantie

06-54398577www.josstruijs.nl

Meer dan een half miljoen

Bodes elke week!www.internetbode.nl voor het (gratis)

aanleveren van al uw nieuws

actualiteit

DOOR MONIQUE JANSEN

In het dagelijks leven werkt Ad als mon-

teur bij een bedrijf in grondverzetmachines en vrachtwagens. Collega Sjef heeft een baan als technicus in de auto’s. Hun ken-

nis en vaardigheden komen dan ook goed van pas bij de beweging/techniekploeg van Buurtschap Schijf. Ze vinden het niet

erg om in de avonduren ook nog te klus-sen aan de krab. “Het voelt juist als pure ontspanning”, vindt Ad.

GewichtDit jaar staat het team voor een grote uit-daging. Zij moeten acht enorme poten van het schaaldier zijwaarts door de straten van Zundert laten lopen. “Zo’n poot weegt ongeveer zevenhonderd à achthonderd kilo”, schat Ad in. Dat komt, omdat alle la-gen papier en vooral de dahlia’s een enorm gewicht met zich meetorsen.

De bezoekers van het bloemencorso moe-ten de illusie krijgen dat de krab zichzelf verplaatst. Naast de poten bewegen ook de twee scharen, twee delen van de bek, de ogen en de voelsprieten. Dat gebeurt handmatig door mensen binnen de wagen. De enorme poten vragen een andere aan-pak.

AansturingEen computer in de krab stuurt de acht po-ten aan. Het is de eerste keer voor Buurt-schap Schijf dat een groot deel van de wagen op zo’n manier wordt aangedreven. Om alles goed te laten verlopen is met be-hulp van een tekenprogramma op de com-puter een krachtenberekening gemaakt. Daar is de krab grotendeels op gebaseerd. Ook keken vrijwilligers naar filmpjes op

internet waarin te zien hoe het schaal-dier zich verplaatst. Sjef: “De krab moet vloeiend bewegen. Het moet er natuurlijk uitzien.” Het dier laten bewegen is geen sinecure. Er zijn tal van aspecten waarmee het buurtschap rekening moet houden bij de bouw van de constructie, zoals met de hydrauliek (aandrijftechniek), het gewicht, de snelheid en de motorbeweging.

SchakelsAlle bewegingen van de wagen zijn inmid-dels getest. Dat gebeurde handmatig met schakels. Ad en Sjef zijn tevreden over deze proef. “De poten kunnen lopen”, melden ze gezamenlijk. Inmiddels voorzien vrijwilligers de krab van dikke lagen papier. Hoewel het geraamte van de krab gereed is, zit het werk er voor de techniekploeg nog lang niet op. Zij blijven ook de ko-mende weken nog verder sleutelen, want er moeten voortdurend zaken worden ver-anderd. Het spannendste ogenblik is het moment dat de wagen vol dahlia’s naar buiten rolt. Dan weet iedereen zeker dat alle onderdelen van de krab werken. Som-mige vrijwilligers slapen de nacht daarvoor slecht van de spanning. Ad en Sjef roemen de sfeer binnen buurtschap Schijf. “Ieder-een is eensgezind en iedereen werkt mee: van kind tot bejaarde”, besluit Ad.

PaGiNa 3

‘Filmpjes van krab bekeken’

Altijd actueel en altijd bij de hand

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

VÓÓR U EN DÓÓR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

Bezoek nuwww.internetbode.nl

voor het nieuws uit uw buurt

De Rucphense Bode volgt Buurt-schap Schijf in de aanloop naar het Bloemencorso in Zundert. Deze week: deel 2.

Serie

Bewegende poten krab vormen belangrijkste uitdagingSpannendste moment is het ogenbl ik wanneer de wagen naar bui ten rol t

Vlnr: Ad Luijken, Pieter Oogstvogels, Sjef Matthijssen en Pierre Malfait. FOTO DIRKJE MARTENS

SCHIJF – De vrijwilligers van de ploeg beweging/techniek van buurtschap Schijf zijn bijna het hele jaar in touw voor het bloemencorso. Zodra de tent staat, beginnen zij met het bouwen van het geraamte van de wagen die op de eerste zondag van september in de straten van Zundert schittert. Ad Luijken en Sjef Matthijssen behoren tot dit team. Hun belangrijkste taak is er om voor te zorgen dat alle onderdelen van de krab goed bewegen.

DOOR CORINE ROKS

Een grootse activiteit, gepland op 6 sep-tember, is hiervan een uitstekend voor-beeld. Op deze zaterdag viert de wijkver-eniging namelijk haar dertigjarig bestaan met een afwisselend programma voor jong en oud. Nieuw bij dit jubileum is de orga-nisatie. Twee jonge twintigers geven de feestdag mede vorm, hetgeen heeft gere-sulteerd in nieuwe en verrassende activi-teiten die door de leden met enthousiasme worden ontvangen. Kortom een frisse wind waait door ‘De Louwen’, de wijk-vereniging van de turfsjouwers, die haar naam te danken heeft aan het turfverleden van het dorp op het rauwe veen, Rucven. Een van de nieuwe activiteiten is Crazy88, een bizar leuke activiteit voor jong en oud. Groepjes worden met een digitale camera het dorp ingestuurd om de meest waanzin-nige onderwerpen op de gevoelige plaat vast te leggen. “Een spel waar we als be-stuur nooit aan gedacht hebben, het spel doet een beroep op de creativiteit van de deelnemers waarin teamplaying centraal staats”, aldus een enthousiaste Johan Suijkerbuijk, voorzitter van wijkvereniging ‘De Louwen’.

FeestgidsMaar niet alleen dit spel staat in de mid-dag gepland, een half uurtje later, om half twee om precies te zijn, kan de oudere ge-neratie een kaartje leggen, met de keuze uit rikken en of jokeren. De ijscowagen komt nog langs en de dag wordt afgeslo-ten met een spetterend feest in een muzi-kale omlijsting van DJ Fer-E, inclusief een geheimzinnige gast. Wijkbewoners heb-ben een feestgids ontvangen en kunnen zich vóór 25 augustus aanmelden via bij-gevoegd formulier. Aanmelden kan ook via de website of Facebook. “De website van ‘De Louwen’ is vernieuwd en via Facebook worden de laatste ontwikkelingen bekend-gemaakt, mede dankzij de nieuwe aanwas van ons team. Het is een snel medium en je bereikt een grote groep”, promoot de voorzitter. “Hopelijk kunnen we hierdoor nog meer jeugd enthousiast krijgen voor onze wijkvereniging, ook organisatorisch”.

ToppertjeDe wijkvereniging telt momenteel 150 gezinnen die lid zijn. Elk jaar worden di-verse activiteiten georganiseerd, waar-van de leden middels een nieuwsbrief op de hoogte worden gebracht. Suijkerbuijk

steekt van wal: “Een toppertje is toch wel het rikken wat meestal zes avonden in de wintermaanden beslaat. Wim Suijkerbuijk, onze ere voorzitter omdat hij 23 jaar voor-zitter is geweest, neemt deze activiteit nog steeds voor rekening. Verder elk jaar een feestavond, fietstocht, tennistoernooi, een bezoek aan een kerstmarkt en natuurlijk

Sinterklaas die de wijk met een bezoekje vereert. Zelfs de 65-plussers krijgen be-zoekje van Zwarte Piet, inclusief een presentje”. De Louwen weet inmiddels wat feesten is. Elk lustrum wordt uitbun-dig gevierd. Goede herinneringen hebben ze eveneens aan hun vijfentwintigjarig bestaan. Op zes september worden oude

foto’s en films van dertig jaar ‘ De Louwen’ gepresenteerd op een display. De reden dat voor zes september is gekozen: “Door de drukke agenda’s in het voorjaar kregen we het niet eerder geland, dat is dan weer zo typisch 2014, dertig jaar geleden had-den we tijd genoeg”, besluit de voorzitter. Info: www.delouwen.nl

Wijkvereniging ‘De Louwen’ viert dertigjarig bestaanJongere generat ie vernieuwend

Elk lustrum wordt bij wijkvereniging ‘De Louwen’ gevierd, en ze weten wat feesten is, zo blijkt uit deze archieffoto van het 25-jarig jubi-leum. FOTO TIJMEN KIELEN

RUCPHEN - Op 30 maart 1984 zag wijkvereniging ‘De Louwen’ het levens-licht. Vijf bewoners uit de gelijknamige wijk die begin jaren tachtig uit de grond herrees namen dit initiatief. Belangenbehartiging van de wijkbewo-ners en het organiseren van activiteiten om het samenzijn te bevorderen waren de twee belangrijkste doelstellingen bij de oprichting. Nu, dertig jaar later, blijken deze twee speerpunten nog steeds actueel.

U krijgt dan een eerlijk bod, direct geld +

RDW Vrijwaring

Uw auto verkopen?Bel: 06-51286089

Ook ‘s avonds en op Zondag!

Alle auto’s vanaf BJ 2000Max. 175.000 km

De SchanS TuinSchermenbetonsysteem | tel. 0164 686418www.deschanstuinschermen.nl

RepaRatie Witgoed/tV/audio-Video!

24u service bij u aan huis! ElectroShop Rucphen

www.electroshoprucphen.nl de echte vakman!

Monteur nodig? Bel: 0165-329634 /

06-29150821

Wij nemen nieuwe patiënten aan!

AdresHoogstraat 1 (hoek Hoogstraat-Brugstraat)4702 ZN Roosendaal

Telefoon0165 - 56 00 66

Kijk voor meer informatie op www.eurodentroosendaal.nl

Een stralende lach begint bij een goed functionerend kunstgebit. Biedt een gewone

prothese onvoldoende houvast, dan is een klikgebit (kunstgebit op implantaten) een

goede oplossing. In meer dan 40 jaar heeft Eurodent al heel wat mensen aan een

stralende lach kunnen helpen. Bent u benieuwd naar een oplossing voor uw eigen

kunstgebit? Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de vergoedingen

door de zorgverzekeraars. Neem contact met ons op voor een afspraak.

Ook nieuwe patiënten zijn van harte welkom.

Lachen is geen kunst

met een goed kunstgebitU kunt bij ons terecht voor

een nieuwe prothese, een klik-gebit en (weekend)reparatie.

WELKOMNIEUWE

PATIENTEN

Wespenbestrijding

06 - 13940938

Terre des Hommes ,,‘t Spiegeltje”Molenstraat 138, Zundert. Tel: 5961214.

Openingstijden winkel (ook voor inleveren goederen): woensdag,donderdag en vrijdag van 13. tot 17.u.; zaterdag van 13. tot 16.u.

Kinderkleding: ��������� 3 halen = 1 betalenJaarboeken ���������������������������� per deel € 0,50 CD’s, DVD’s en computerspelletjes ����� € 0,25Pockets voor volwassenen ������������������ € 0,10Harde brillenkokers������������������������������ € 0,20Letterbakbeeldjes �������������������������������� € 0,10Div� balletjes voor spelen ��������������������� € 0,05Kandelaars en waxinelichthouders ������ € 0,10Alle bloempotten en vazen ����� halve prijs

Volop barbiepoppen, kleertjes enz�

Wij gaan er weer tegen aan! Jij ook?

AEROBIC-GYM voor jong en oud, met o.a. veel

bbb-oefeningen op leuke muziek maandagavond in Zaal Victoria, Zundert maandagmiddag in De Gong, Etten-Leur

dinsdagavond in Gymzaal Edward Poppelaan, Etten-Leur

Tot 1 oktober géén inschrijfgeld!

GRATIS PROEFLES Annemieke Akkermans-v.d. Enden

Tel: 0161–433647 [email protected] www.aerobic-gym.nl

HAARDHOUTvoornamelijk eiken - direct stookbaar

Leverbaar in big bags van ½ kuub en 1 kuub of los gestort

vanaf 2 kuub

www.basti aansenloonwerken.nlTel: 076-5968279

Vul nu uw wintervoorraad aan!

kunstgebitreparatiesOOK WEEKEND REPARATIESaanpassen gebit prothese op implantatenklikgebit

Informatie afspraak isGRATIS!

Tandprothetisch Centrum Etten-LeurVoorsteven 116b (1e verd.) Etten-Leur T. 076 5040794

www.tpczevenbergen.nl, [email protected] organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

best betalende goudinkopervan breda - gratis taxatie !

inkoop - verpandinggoud - zilver - munten

076-587.29.10nu ook reparatiewerk

Voor het mooiste gazon.

AUTODEMONTAGEBEDRIJFJOKO

• Sloop-loop-schade auto’s - motors te koop gevraagd.

• Alle gebruikte onderdelen online.

• Vrijwaring bij ophalen.• Reparatie en onderhoud.

Lid ARN-Stiba-RDWMaalbergenstr. 24a Wernhout

Tel. 076-5971739 / [email protected]

Van de Kar grondwerken bv

• minigraver verhuur• afval container verhuur• ophoogzand• teelaarde/zwarte grond

vraag naar vrijblijvende [email protected] www.vdkar.com

06-53639243

Persoonlijk & BetrouwbaarLia van der Wel 0165-388816

Of 088-0221900 (alle regio’s)

www.mens-en-relatie.nl

actualiteit

PaGiNa 5

ColofonHoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Rucphense Bode

Rucphense Bode

Redactie Monique Jansen

Correspondent Hélène Heijs, Corine RoksAcquisitie John van Aert

Druk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties dinsdag 13.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 11.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

Puzzel week 34De oplossing van deze puzzel is in week 35 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Wat is eigenlijk het probleem in de Schilderswijk in Den Haag? Zijn dat demonstra-ties of is er meer aan de hand? Niet veel meer, denk je als je het raadsdebat van donderdag hebt gezien. Burgemeester Jozias van Aartsen haalde als de doorgewin-terde politicus die hij is, ongetwijfeld geadviseerd door een peloton adviseurs, aan het begin de angel uit de discussie door een demonstratieverbod voor twee maanden af te kondigen. Probleem opgelost? Nee. Het helpt misschien even, maar het is er niet mee uit de wereld. Het is alsof het dak van je huis liters water lekt en jij dat met een rolletje plakband wilt bestrijden. In Nieuwsuur zat vorige week Schilderswijk-kenner Ibrahim Wijbenga. Volgens hem is het slechts een handjevol radicale moslims dat strijdt voor een islamitische staat, anderen opstookt en zo voor veel onrust in de wijk zorgt. Als burgemeester ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en moet je, zeker als het om een klein groepje gaat, weten wie die onruststokers zijn en ze met alle mogelijke middelen in toom proberen te houden. Deze zomer heeft laten zien dat het clubje niet of nauwelijks bekend was op het Haagse stadhuis. Als eerste burger moet je ook een ‘verbinder’ zijn, lees je in alle burgemeestersva-catures: iemand die de inwoners, jong en oud, arm en rijk bij elkaar brengt. Dat lijkt Van Aartsen niet te zijn, getuige de bevolkingsgroepen die lijnrecht tegenover leken te staan. Verder moet een burgemeester een burgervader zijn, iemand die er te allen tijde voor zijn inwoners is, vooral in moeilijke tijden. Van Aartsen had juist daarom na de uit de hand gelopen demonstraties zijn gezicht moeten laten zien en in gesprek moeten gaan met de buurtbewoners. Door in Frankrijk te blijven, daar later zelfs uit-voerig over te klagen in de media, liet hij doorschemeren zich vooral te storen aan zijn inwoners in plaats van er voor ze te zijn. Het probleem in de Schilderswijk zijn niet alleen demonstraties, het is ook Van Aartsen zelf. Daar sta ik met zes Haagse PVV-fractieleden, die donderdag in een motie Van Aartsen maanden op te stappen, echter alleen in. Dat is dan weer mijn probleem.

Demonstratieverbod

ColumnEugène de Kok

DOOR MONIQUE JANSEN

Het gemeentebestuur vindt de pilot niet uitgebreid genoeg om mee te doen. Bij de proef gaat het om de plaatsing van één op-laadpaal. “De gemeente vindt dit te wei-nig in relatie tot de capaciteit en inzet die de gemeente moet leveren. Tevens is het onduidelijk wie de kosten van onderhoud en dergelijke na plaatsen van de laadpaal draagt”, meldt wethouder Laura Matthijs-sen-De Jong.

SmidsstraatBinnen de gemeente staat er nu één open-bare laadpaal. Die is gevestigd aan de Smidsstraat in Sint Willebrord. Matthijs-sen vindt niet dat ze een belangrijke kans voorbij laat gaan: “De gemeente heeft on-langs beleid vastgesteld waarin de kaders voor laadpalen elektrische auto’s zijn op-

genomen. De belangrijkste is dat wanneer een verzoeker ruimte heeft op eigen terrein om de auto te parkeren en of een laadpaal te plaatsen er geen parkeerplaats wordt gereserveerd voor elektrische auto’s. Dit om openbare parkeerplaatsen voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te houden”.

OpladenHet opladen van een lege accu van een elektrische auto aan de oplaadpaal duurt zes tot acht uur; bijladen duurt vanzelfspre-kend korter. Voor wie haast heeft biedt een snellader uitkomst. Voor het opladen van een elektrische auto is een laadpas vereist. Die is verkrijgbaar bij diverse energiemaatschappijen. Elektrische auto’s zijn stil. Doordat ze rij-den op elektriciteit stoten ze geen kool-stofdioxide uit. Dat draagt bij aan een schonere lucht. In totaal telt Nederland

ongeveer achtduizend publieke en semipu-blieke oplaadpalen.

Positieve bijdrageElektrische auto’s leveren een positieve bijdrage aan het milieu. Als het aantal elektrische auto’s fors toeneemt, wordt de uitstoot van koolstofdioxide een stuk min-der. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt dat bij een volledig elektrische wagenpark de geluidshinder van auto’s met een derde afneemt. Dit geldt niet op het hoofdwegennet en regionale wegennet. Wel bestaat het risico dat het autogebruik toeneemt door de lagere verbruikskosten. Het PBL stelt wel dat een elektrische auto in aanschaf duurder zal blijven dan de nu nog populaire benzine- en dieselauto’s. Een elektrische auto wordt aangedreven door een elektromotor die gebruikt maakt van opgeslagen stroom in accu’s.

Gemeente doet niet mee aan pilot voor plaatsing oplaadpalen

Nu nog maar één laadpaal voor elektr ische auto in hele gemeente

RUCPHEN – De gemeente Rucphen doet niet mee aan de pilot voor het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. De provincie Noord-Brabant streeft naar een uitgebreide dekking van laadpalen, zodat accu’s van auto’s overal bijgeladen kunnen worden. Op deze manier worden mensen gestimuleerd om sneller over te gaan op het kopen van een energiezuinig voertuig. Daarom loopt er een pilot waarbij gemeenten kunnen aanhaken.

DOOR CORINE ROKS

Een twintigtal kinderen met meegebrachte hamer staan in de schuur van ‘De Vissen-berg’, klaar om een strandhut te bouwen uit de zo juist gearriveerde pallets. De groepkeuze blijkt dit jaar simpel, de jon-gens tegen de meisjes. Terwijl de heren tussen het hoge gras met veldbloemen een hut met twee verdiepingen ontwerpen, kiezen de dames voor een overdekt plekje in de schuur. Beide teams bouwvakkers timmeren ruim twee uur lang en het resul-taat mag gezien worden. “Kijk, wij hebben een tv, een lamp en tapijt”, legt een van de meisjes uit. De jongens daarentegen maken zich niet zo’n zorgen om de inrich-ting, zij geven de voorkeur aan praktisch. “Bij ons kun je naar boven klimmen, en dan heb je goed uitzicht”, verklaart een jonge timmerman.

Vast conceptAl zeven jaar lang organiseert een team van leden van de Sprundelse scouting,

aangevuld met enkele jongeren, de KVW volgens een vast concept, traditiegetrouw in de laatste week van de schoolvakan-tie. Maandag hutten bouwen, dinsdag de spelletjesdag met een bezoekje aan de Skidôme in de avond, vanaf woensdag een tweedaags kamp, dit jaar in het kader van het thema naar Burgh-Haamstede, en als afsluiter een bezoekje aan een pret-park. “Dit jaar gaan we voor de tweede maal naar de Skidôme, de kinderen von-den het vorig jaar zo geweldig en we zijn daar prima ontvangen”, aldus een van de organisatoren, Carissa van Nijnatten. De eerste jaren werd er tijdens het avond-programma gezwommen met aansluitend een bioscoopje in het zwembad. De twist van het vloeibare water naar het water in vaste vorm blijkt een noodzaak. Het zwem-bad is bezet omdat de opleidingen voor het zwem ABC tijdens de schoolvakanties tegenwoordig gewoon doorgaan.

DuinrellDe laatste dag, op vrijdag, vertrekken twee

taxibussen naar attractiepark Duinrell. Eén bus vertrekt vanuit Sprundel, opstapplaats De Trapkes, en de andere rijdt vanuit het kampeeradres rechtstreeks naar Wasse-naar. Carissa: “Voor het kamp hebben we nog maar een paar aanmeldingen, maar de kinderen kunnen zich tot en met vertrek op-geven. Dit geldt ook voor het uitstapje naar het pretpark. We hanteren het principe vol is vol, dus als kinderen nog meewillen, geef je op!”

MolenbergVolgende week wordt, als alles volgens plan verloopt, het clubgebeuren van de scouting verhuist naar de Molenberg te Rucphen. Vrijdag 29 augustus heeft scou-ting Sprundel in het nieuwe clubhuis, wat men nu nog aan het schilderen is, in deze haar primeur. Hopelijk is alles dan netjes bestraat en voorzien van gras, en kan de padvinderij van de gemeente Rucphen ge-nieten van een splinternieuw gezamenlijk clubhuis. Zie ook www.kvwsprundel.nl

Kindervakantieweek weer van startBouwvakkers in spe bi j Vissenberg

Hutten bouwen bij de Vissenberg. FOTO CORINE ROKS

SPRUNDEL - Wisselvallig, dat was het weer de afgelopen week. Reden voor de organisatie van de Kinderva-kantie week (KVW) Sprundel terug te keren naar het oude honk, jeugdhuis De Vissenberg. Het was eigenlijk de bedoeling dat deze week vol activiteiten voor de Sprundelse jeugd gehouden werd op de nieuwe locatie van de scouting. Helaas bleek het terrein van sportpark de Molenberg te nat en te drassig, zeker omdat er rond het nieuwe clubhuis nog geen gras ligt. Daarom werd de aftrap op maandag, met het traditionele hutten bouwen, georganiseerd op de oude vertrouwde Sprundelse stek, met dit jaar het thema: Zon, Zee en Strand.

PAGINA 6

Zaterdag 23 augustus13.00-18.00 uur: Vrijwilligersdag Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen, hiervoor heb-ben zich 20 mensen aangemeld.Zondag 24 augustus13.00-16.00 uur: Zondagsopenstelling Heemtuin Rucphen.Maandag 25 augustus10.00-12.00 uur: Spreekuur Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen. Ook tele-fonisch via 0165-343014 of per e-mail: [email protected] 27 augustus14.30 uur: Rondleiding docenten ecologi-sche siertuin Velt (België) met 10 perso-nen.Algemene informatieBezoekadres: Baanvelden 12, 4715 RH Rucphen. U vindt ons nu ook op facebook: facebook.com/heemtuinrucphen.Mede dankzij de inzet van vrijwilligers en medewerkers van het Reïntegratiehuis Rucphen die als gastvrouw of gastheer functioneren is de heemtuin open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.In de grote ruimte van Ut Gebouwke zijn in enkele vitrines bodemvondsten uit Schijf

en omgeving te zien, dit in samenwerking met de Werkgroep Archeologie uit Schijf. Er zijn ook foto’s van Sprundel toen en nu te zien in samenwerking met Heem-kundekring Onder Baronie en Markiezaat. Bovendien zijn daar gedichten over de Ruc-phense Heemtuin te lezen die zijn geschre-ven door leden van De Schrijftafel.Dankzij de inzet van vele vrijwilligers zijn er in 2014 weer tientallen zondagsopen-stellingen. De komende tijd zoals gebruikelijk van 13.00-16.00 uur op 24 augustus, 31 au-gustus, 21 september en 19 oktober. Voor groepen zijn excursies met gids mogelijk. Om teleurstelling te voorkomen is tijdig aanvragen dringend gewenst, ook al voor 2015. Informatie over de groepsrondlei-dingen uitsluitend via de website: www.heemtuinrucphen.nl

Programma Heemtuin Rucphen

DOOR MONIQUE JANSEN

De nadeelcompensatie betreft alleen de gemeente Rucphen en geen particulieren. “De kabels en leidingen worden alleen over het algemeen op openbaar gebied aangelegd. Voor particulieren geldt de regeling niet. Indien kabels en leidingen op particulier terrein komen, wordt door de nutsbedrijven rechtstreeks met betrokkene gecommuniceerd”, meldt een woordvoerder van de gemeente.

SchadeDe financiële regeling is nodig, omdat in sommige gevallen schade wordt aangericht aan de openbare ruimte. “Indien bij-voorbeeld een kabel wordt gelegd in een verharding dan ziet

men na herstel hiervan het litteken in de bestrating. Deze kwa-liteitsvermindering wordt gecompenseerd. Dit geldt overigens ook voor groen en andere verhardingen”, legt de gemeente-woordvoerder uit.

AfstemmingVoor het opstellen van de nieuwe regels voor vergunning zoekt Rucphen de samenwerking met buurgemeenten, zodat alles op elkaar kan worden afgestemd. “Dat is prettig is voor de nutsbe-drijven. Zij krijgen daardoor bij betrokken gemeenten dezelfde regeling. Het afstemmen zal de nodige tijd en afstemming kos-ten. Vandaar dat de eindtijd niet aan te geven is”, meldt de ge-meentewoordvoerder. De komende tijd wordt er nog verder over-legd met Brabant Water, Gasunie en Enexis over de regelingen.

Nieuwe regeling voor verleggen kabelsGemeente overlegt met nutsbedri jven

RUCPHEN – De gemeente Rucphen sluit met netbeheerders Brabant Water, Gasunie en Enexis nieuwe over-eenkomsten af voor een nadeelcompensatieregeling met betrekking tot het verleggen van kabels en leidingen. Dat is nodig, omdat de bestaande akkoorden verouderd zijn. Daarnaast wordt gewerkt aan nieuwe regels voor het verlenen van vergunningen voor het verplaatsen van deze ondergrondse vertakkingen.

ZEGGE - Het zomerprogramma van KBO Zegge heeft nog één activiteit te gaan op vrijdag 22 augustus met de Oosterse Theeproeverij en speciale hapjes in de tuin van de familie Oo-men.

Irma Houtepen die een tijdje in Azië heeft gewoond heeft zich bekwaamd in de thee. Met heel veel plezier gaat zij de theece-remonie presenteren. Op 27 juni was het eerste uitstapje naar het land van Maas en Waal met 46 KBO leden. We hebben daar een Tingieterij bezocht en een rondvaart gehad over de Maas. Daarna een bezoek aan het Commandomuseum te Roosendaal met 17 leden op 22 juli. Ons KBO koorle-den onder leiding van Els Vos hebben in de

Heemtuin te Rucphen gezongen tijdens het korenpikken op 28 juli. Zaterdag 9 augus-tus zijn er 11 leden afgereisd naar Ooster-hout voor een culinair/cultureel uitstapje met de Plusbus en één personen auto. Daar hebben we het Speelgoedmuseum bezocht en de Stoelendans gedaan d.w.z eerst een hapje eten dan een rondleiding door Oosterhout weer een hapje eten en weer een rondleiding. Het was bijzonder gezellig en interessant. Donderdagmiddag 14 augustus zijn we op de fiets naar Vlieg-veld Seppe gegaan voor een rondleiding in het museum met 12 leden. Net als andere uitstapjes weer bijzonder interessant en gezellig om mee te maken. Het bestuur is alweer bezig met het uitzoeken van nieu-we uitstapjes.

KBO Zegge Zomerprogramma

KBO Zegge op bezoek bij Vliegend Museum.

DOOR REMKO VERMUNT

Waarom de keuze op de valkerij van De Vleminck (36) is gevallen is al snel duide-lijk. Zijn enthousiasme verraadt meteen een enorme passie die de Belg heeft voor ‘zijn’ vogels. ‘Al van kind af aan was ik ge-fascineerd door de middeleeuwen en alles wat daar bij komt kijken.’ De Vleminck begon op zijn 22ste profes-sioneel in de valkerij en heeft daar nu zijn fulltime beroep van gemaakt. “De jacht met de roofvogel is het mooiste wat er is. Vijfentachtig procent van ons werk bestaat dan ook uit het bestrijden van duiven, etc. De overige vijftien procent bestaat uit het geven van roofvogelshows, zo doen we ongeveer vijfhonderd shows per jaar, zoals ook nu in Etten-Leur.”

TrainingIn de tijd dat De Vleminck valkenier wilde worden bestonden er nog geen opleidin-gen. “In mijn tijd moest je gewoon enorm veel passie en liefde voor de roofvogel hebben. Ik heb constant de natuurlijke eigenschappen van de vogel bestudeerd. Als een vogel dan niet naar je toe wilt komen, kan je reflecteren waar dat door kan komen.” Daarnaast ging de oprichter van Ardanwen regelmatig mee met andere valkeniers. “

Zo leer je van elkaar wat je bijvoorbeeld moet doen als een vogel in de boom blijft zitten.”Ardanwen verzorgt nu wel opleidin-gen voor mensen die met roofvogels willen werken. “Bij ieder dier dat je wilt trainen gaat het om vertrouwen. Zelfs de grootste roofvogel, zoals een arend, is van nature een vluchtdier.” De Vleminck legt uit dat je moet zorgen dat de vogel steeds sneller weer terugkomt, dat doe je door hem een beloning te geven. “Daar moet je minstens drie maanden intensief mee bezig zijn. Daarna kan je het wat rustiger aan doen, maar dan ben je alsnog dagelijks met de roofvogel bezig.”

SpektakelTijdens de show in Etten-Leur worden de kijkers meegenomen naar een compleet andere tijd. Zo treden de valkeniers op in middeleeuwse kledij en werken ze met attributen uit die tijd. “Een paar jaar ge-leden hebben we voor 30.000 euro mid-deleeuwse attributen en kleding gekocht. Sommige valkeniers treden op in hun nor-male kleren, maar wij willen de show leuk en aantrekkelijk maken voor het publiek.” Dat Ardanwen voor het totaalpakket gaat, behoeft geen verdere uitleg. “We nemen naar de show in Etten-Leur sowieso een aantal buizerds, arenden en uilen mee.” Een lievelingsroofvogel heeft De Vleminck

niet. “Iedere vogel heeft zijn eigen charme. Zo zijn de uilen enorm mysterieus en de valk zorgt juist weer voor actie. Wij laten de mensen op een educatieve manier ken-nis maken met de verschillende roofvogels en we laten ze een aantal jachttechnieken zien. Mensen uit het publiek gaan zelfs voor prooi spelen.”

Zin gekregen in deze middeleeuwse verschijning? De roofvogelshow is te zien op 30 en 31 augustus om 12.00 uur en om 15.00 uur op het burchtplein. De entree is gratis.

‘Van kind af aan wilde ik al in de middeleeuwen leven’

Spanning en sensat ie t i jdens professionele roofvogelshow

De roofvogelshow belooft spectaculair te worden.

ETTEN-LEUR - Valkeniers van het Belgische Ardanwen brengen op 30 en 31 augustus een bezoek aan Etten-Leur. Tijdens een tweedaags ridderevenement brengen de valkeniers uit Mellebeek een educatieve en spectaculaire roofvogelshow met arenden, buizerds en uilen. “Wij gaan echt terug naar de middeleeuwen”, vertelt oprichter Mark De Vleminck.

Iedere zondagmorgen om 10.00u dienst in De Nieuwe Nobelaer (ingang Vincent van Goghplein).Zondag 24 augustus spreekt Bert Niehof. Er is een aparte dienst voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.Weekactiviteiten: Woensdag 26 augus-tus 20.00 uur gebedsavond in De Nieuwe Nobelaer (kleine theaterzaal, ingang voor-

zijde). Zaterdag 30 augustus braderie ‘Het Event’ t.b.v. de voedselbank op de parkeer-plaats van De Nieuwe Nobelaer.Meer info over de Hoeksteen: Kijk op onze website: www.dehoeksteen.com. Alle preken van de voorgaande zondag zijn te beluisteren via onze website. De Hoek-steen is aangesloten bij de VPE, zie www.VPE.nl

Christengemeente de Hoeksteen

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur076-5012941

www.juweliermekes.nl

Bosschendijk 140 • 4731 RD Oudenbosch • T: 0165 502512

www.tuincentrumdebont.nl

SUPER SUMMER SALEkortingen tot wel

ook op héééél veeltuinmeubelen

50%* Uitgezonderd lopende aanbiedingen Vraag naar de overige voorwaarden/uitzonderingen

*

lief en leed

PAGinA 7

Familieberichten

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112.Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee.ApotheekBuiten de openingstijden van Apotheek Rucphen en Sint Willibrord wordt waargeno-men door : Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076 5953099. Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Franciscus Ziekenhuis, Boerhaave-laan 25, Roosendaal, tel. 0165 591400.TandartsHet antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt.WijkzusterTelelefoon 0165 - 54 66 13DierenartsDierenartsengroep voor gezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915. Voor landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333.Dierenhospitaal Visdonk, Visdonkseweg 2a, Roosendaal, tel. 0165 583 750.

Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 088 - 55 740 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Surplus Zorg thuiszorgPassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

Thuiszorg Ons ThuisVoor al uw zorgvragen professioneel & kwaliteit. Direct inzetbaar. Tel: 06-13918168 of 06-13918940

Thebe Thuiszorg Rucphen Voor persoonlijke verzorging/verpleging. Kleine teams,

vertrouwde gezichten. Bel: 088-117 67 46 of mail naar [email protected]

Openingstijden Gemeente Rucphen Binnentuin 1 4715 RW Ruchpen Tel: 0165 – 349 500Maandag t/m Vrijdag 08.00 – 12.00 uur

“Hans (47), vastberaden en sociaal, op hem kon je rekenen.”

Elke uitvaart verteltzijn eigen verhaal.

0165 - 801 999www.zuylen.nl

EEN UNIEK LEVEN VERDIENT EEN UNIEK AFSCHEID.Afscheidshuis: Schijfse Vaartkant 1B, RucphenKantoor: Sint Bavostraat 36 4891 CJ Rijsbergen Telefoon: 076-5963698Kijk op onze tarievenlijsten: www.jackmathijssen.nl

Afscheidshuis Rucphen

Verhoeven Rouwvervoer- wit rouwvervoer

Tel.: 06-53 33 84 16 www.verhoevenrouwvervoer.nl

076-5015807Markt 70 Etten-Leur www.jandewit-zn.nl

J&& d& W&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Nooit vragend, nooit klagend,haar lasten in stilte dragend.

Haar handen hebben voor ons gewerkt,haar hart heeft voor ons geklopt,

haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Verdrietig, maar trots op alles wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat van ons is heengegaan mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder

Rina Ossenblok - Boeren

echtgenote van

Sjaak Ossenblok

in de leeftijd van 82 jaar.

MarielleKees

Onze Lieve Vrouwestraat 2114735 RE Zegge

Zaterdag 16 augustus heeft de afscheidsdienst plaats-gevonden in crematorium Zegestede te Roosendaal.

DANKBETUIGING

Wij danken u allen voor de hartverwarmende

belangstelling en alle blijken van medeleven die

wij van u mochten ontvangen na het overlijden van

mijn man, onze (schoon-)vader en opa

Wout Kop

Uw aanwezigheid, de vele kaarten, prachtige

bloemen en troostende woorden hebben ons erg

gesteund in deze voor ons zo moeilijke periode.

In het bijzonder bedanken wij ook Dokter Snijders,

Apotheek Saturnus en team TWB voor de goede

zorgen die Wout en wij als familie hebben mogen

ontvangen.

Joke Kop-Konings

Peter en Miranda

Marly en Nicholas

PAGINA 8

ZEGGE - Het zomerprogramma van KBO Zegge loopt nog steeds. Nadat er al flink genoten is van de uitstap-jes naar het Land van Maas en Waal 27 juni met 46 leden en het bezoek aan het Commandomuseum 22 juli te Roosendaal met 17 leden, het KBO koor dat tijdens het korenpikken ge-zongen heeft in de Heemtuin doe we even verslag van ons uitstapje op za-terdag 9 augustus het Cultureel/culi-naire middag in Oosterhout.

We waren met 11 leden van de KBO en vertrokken om 12.30 uur. Deze keer hebben we gebruik gemaakt van de PlusBus met Cees als chauffeur. Rina reed samen met 3 leden erachteraan.Eenmaal aangekomen in Oosterhout aan de Zandheuvel waar het Speelgoedmuseum gevestigd is werden we ontvangen met koffie en peperkoek. Het was een echte verrassing het museum, de collectie oud speelgoed is erg groot . De herinnering aan vroeger was bijzonder Het

is een echte aanrader voor opa’s en oma’s met kleinkinderen. Om 15.00 uur kwam Ja-cob Jonker onze gids ons ophalen voor een rondwandeling door Oosterhout. Er viel veel te vertellen over het ontstaan van dit stadje Een verhaal vonden wij het mooist dat van mooie Keetje helemaal aan het einde van de dag. Zij leefde van 1807 tot 1895 en menig man heeft Keetje gekend en vonden haar het mooist meisje van Bra-bant. Zelfs prinsen en koningen kwamen graag in haar herberg dat gelegen lag op de handelsweg van Amsterdam/ Parijs toen der tijd. Nicolaas Beets de schrijver heeft onder de naam Hildebrand Keetje beschreven in zijn boek Camera Obscura. Hij heeft haar persoonlijk goed gekend. Het hele verhaal is te lezen op www.mooiekeetje.nl Tussendoor kregen we een heerlijk voorgerecht in het restaurant De Schout. De tweede wandeling ging langs alle voorname huizen en het park. De middag zette we voort met het hoofdge-recht en nagerecht. Iedereen vond het bij-

zonder prettig een hapje eten en dan een wandeling. We hebben echt genoten van deze dag en we zijn ervan overtuigd dat we meer van dit soort uitstapjes gaan doen. We hebben nog twee zomeractiviteiten te gaan donderdag 14 augustus naar het museum Vliegveld Seppe en de Theeproe-verij in de tuin van Joke Oomen op vrijdag 22 augustus waar Irma Houtepen de gast-vrouw zal zijn.

Cultureel/Culinair uitstapje KBO Zegge naar Oosterhout

Prachtige bouwwerken van Knex in het Speelgoedmuseum Oosterhout

GEMEENSCHAPSHUIS DE LANTEERNZaterdag 23 augustus: Gesloten.Zondag 24 augustus: Gesloten.Maandag 25 augustus: 08.30-10.00u SHL/Franciscus Ziekenhuis Prik-dienst & Bloedafname; 13.00-16.30u SKW Senioren Open Inloop; 13.00-16.30u WAO Biljart Groep De Spin; 13.00-16.00u Dansgroep Colijn; 18.30-21.00u Majorette.Dinsdag 26 augustus: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prik-dienst & Bloedafname; 13.00-16.30u SKW Senioren Open Inloop; 13.00-16.30u WAO Biljartgroep De Spin; 13.30-15.30u SKW Dansen; 19.00-20.00u Damesgym; 20.30-21.30u Zumba.Woensdag 27 augustus: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prik-dienst & Bloedafname; 10.00-11.30u Alleenstaandeclub Met moed voor-uit; 13.00-16.30u SKW Senioren Open Inloop; 13.00-16.30u WAO Biljart-groep De Spin; 13.30-15.30u KBO Bingo; 13.30-14.30u SKW Damesgym; 18.00-19.00u Majorette; 19.30-21.30u Zangvereniging Con Grazia.

Donderdag 28 augustus: 08.30-10.00u SHL/Franciscus Ziekenhuis Prik-dienst & Bloedafname; 09.00-10.00u Traverse Maatschappelijk Werk; 13.00-14.15u SKW Volksdans; 13.00-16.30u SKW Senioren Open Inloop; 13.00-16.30u WAO Biljartgroep De Spin; 18.30-21.30u Sempre Crescen-do; 20.00-22.00u Dansgroep Colijn; 20.00-22.00u Kletskousen.Vrijdag 29 augustus: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prik-dienst & Bloedafname; 10.30-11.30u RVP Spreekuur; 13.00-16.00u Open inloop; 13.00-16.00u WAO Groep De Spin; 13.30-15.30u KBO Koersbal Oefenen; 18.00-19.00u Majorette; 18.00-20.00u Jan Evers; 19.30-23.00u Bridgeclub De Lanteern; 20.00-23.00u Parkietensocieteit w-b

DORPSHUIS DE TRAPKESMaandag 25 augustus: 13.00-16.30u Ouderensoos; 13.30-15.30u KBO koor; 16.00-17.00u NSA tafeltennis sportzaal; 18.00-20.00u Archida sportzaal; 20.00-22.30u Heemkundekring.Dinsdag 26 augustus: 10.00-12.00u Biljarten Hertog Jan; 13.00-16.30u

Ouderensoos; 16.00-17.00u NSA Knutselen.Woensdag 27 augustus: 09.30-12.00u KBO werkgroep; 13.00-16.30u Ouderensoos.Donderdag 28 augustus: 10.00-11.00u Biljarten Ouderenwerk; 13.00-16.30u Ouderensoos; 13.30-15.30u Handwerken; 16.00-17.00u NSA Tekenen/schilderen; 16.00-17.00u NSA Schaken; 19.00-21.00u Zonne-bloem; 19.30-22.00u Sprundel Vocaal.Vrijdag 29 augustus: 10.00-12.00u Biljarten Ouderenwerk; 10.30-11.30u SKW Team; 13.00-16.30u Ouderensoos; 19.30-21.00u Suif’s in Muziekworkshop.Algemene informatie: Dorpshuis de Trapkes, Hertogstraat 5, 4714 BZ Sprundel, tel. 0165-382889. Voor informatie over bovengenoemde activiteiten kunt u contact opnemen met de Trapkes, tel. 0165-382889, mail [email protected]. U kunt ook onze website bezoeken: www.skwsprundel.nl Voor buurtpreventie neemt u contact op met uw eigen wijkcontactpersoon of via buurtpreventiesprundel

Activiteiten dorpshuizen Gemeente Rucphen

RUCPHEN - Met de start van de basisscholen, zullen ook de trainingen na de vakantie weer beginnen.

De 1e buitentraining is dus op dinsdag 26 augustus. De trai-ningstijden zijn als volgt: 18.30-19.30 uur E- en D-jeugd; 19.30-20.30 uur jongens C-jeugd en meiden B-jeugd; 20.30-22.00 uur Dames en heren senioren. De 1e buitentrainingsavond zal voor alle E- en D-jeugd traditioneel weer starten met een MiniMaxi-Training. Dit wil zeggen dat de (groot)ouders uitgenodigd wor-den om de eerste trainingsavond van hun kind(eren) mee te doen! Na afloop is er een uiteraard een bakje koffie en ranja in de kantine. In het weekend van 30-31 augustus zullen de GDJ,

HCJ en DBJ het spits afbijten met de eerste wedstrijden van het seizoen 2014-2015. Een week later, op zondag 7 september, spelen alle 5 onze teams thuis.Rucphense fiets-4-daagse. Met 268 deelnemers was de Rucp-hense fiets-4-daage 2014 een groot succes. Zo’n 200 van deze deelnemers namen 4 of 5 dagen deel, en mocht zodoende een mooie medaille mee naar huis nemen. Namens de organisatie willen wij iedereen die heeft bijgedragen aan dit grote succes hartelijk danken voor hun inzet en gezelligheid. Hopelijk maken we er komend jaar weer zo’n groot feest van. Op www.hvo-rion.nl vind je een hoop foto’s en een video van deze activiteit en al onze andere activiteiten.

Mini-Maxi training opent handbalseizoenSeizoensstar t HV Orion

RUCPHEN - De Rodeo Ruiters hebben er een Brabants Kampioen bij, Sterre Martens behaalde afgelopen zaterdag in Sint Antonis tijdens de Regio Kam-pioenschappen met haar pony Cindy deze titel in het onderdeel springen in de klasse A-B.

Sterre wist het basis parcours foutloos te rijden en in de barrage waar de punten verdeeld werden kreeg ze van de jury 74 stijlpunten wat voldoende wasvoor een prachtige 1e plaats, Sterre en Cindy mo-gen door deze eerste plaats 29 augustus naar Ermelo om de rijstijl competitie te rijden. Ook Femke v/d Maagdenberg met haar pony Colba viel in de prijzen, Femke uit-komend in de klasse D-B wist de lei ook twee maal schoon te houden en met 76.5 stijlpunten eindigde Femke en Colba op

een 6e plaats en ook deze combinatie mag naar Ermelo voor de rijstijlcompetitie. Ook door de overige combinaties die wa-ren afgevaardigd zijn er mooie resultaten behaald, bij het springen behaalde Joyce Franken met Santos in de klasse C-B een 8e plaats, Nicky Franken met Cupido in de klasse E-B een 7e plaats, Mitchell Koolho-ven met Joel in de klasse DE-M een 30e plaats en Annelin Schrauwen met Gideon’s Sultan ook in het DE-M na 2 manches een 22e plaats. In de dressuur behaalde Sterre Martens met Cindy in de klasse A-L2 een 7e plaats, Joyce Franken met Santos in de klasse C-L1 een 17e plaats, June Reynaert met Lavita in de klasse D-B een 28e plaats en Sharona v Oers met Paco in de klasse DE-M2 een 18e plaats. Alle ruiters gefe-liciteerd met het behalen van deze mooie prestaties, Sterre en Femke alvast heel veel succes in Ermelo.

Sterre Martens Brabants Kampioen Springen

Rodeo Rui ters Rucphen

RUCPHENSenioren-Express: Donderdag 21 augustus verzorgt de senioren-express van 9.00 tot 11.00 uur een radioprogramma op radio Rucphen FM 105.4 voor en door senioren met muziek agenda en informatie seniorenwerk gemeente Rucphen. Er is gelegenheid voor het indienen van een felicitatie of muzikale groet: tel. 342480. Verenigingen en Instellin-gen kunnen hun agenda en informatie betreffende seniorenwerk opgeven bij: J. Mang-nus tel. 388041, [email protected], www.radiorucphen.nlKBO: De reiscommissie heeft weer een dagreis georganiseerd, Deze is gepland op woensdag 1 oktober.Noteer deze datum alvast in uw agenda. In het maandblad ONS van september zit een flyer met opgavestrook voor de reis.

SINT WILLEBRORDGymseizoen begint: Op dinsdag 26 augustus is het weer koffie drinken en de agenda van het nieuwe seizoen doornemen voor de damesgymclub St Willebrord. Jullie worden om 19.00 uur verwacht in de Lanteern en op dinsdag 2 september gaan we weer aan de slag.

SCHIJFOphalen oud papier: Zaterdag 23 augustus is het weer de vierde zaterdag van de maand. Door vv Schijf in samenwerking met Buurtschap de Plas wordt dan het oud pa-pier opgehaald langs de vernieuwde route die ook door Buurtschap de Plas gaat. Het oud papier wordt opgehaald door 2 leden van VV Schijf en 1 lid van de Plas. Heeft u oud papier en ze komen niet bij u langs, dan kunt u bellen naar 343695 en wordt ook bij u het oud papier opgehaald. Het oud papier moet in kliko´s worden aangeboden. De wagen vertrekt om half negen.

KORTE BERICHTEN

SCHIJF - Zondag 17 augustus waren we te gast op het competitietoernooi van TTV Elektrotrekkers te Wuustwe-zel. Elf teams hadden zich ingeschre-ven voor het middagprogramma.

Met het GENSB-toernooi in Folkestone (Engeland) komend weekeinde (23 aug) én de WK in Madison (Amerika) de week daarna in het vooruitzicht, nog een laatste kans om de krachten te meten en de juiste opstelling uit te proberen. Voor de gele-genheid hadden we een samengesteld team met leden van FJ Retie en TTV de Grasgrieten. De uitslag is als volgt: 1. Elektrotrekkers 28 pt 2. FJ Retie 2 28 pt 3. FJ Retie 24 pt 4. TOWC Schijf 19 pt 5. TTV Versieck 16 pt 6. TTV Berketrekkers 14 pt 7. TTV Jagersrust 13 pt 8. TTV Mertensmannen 10 pt 9. TTV

Vandakker 4 pt 10. MIX-team (bc) 2 pt 11. TTV Elektrotrekkers 1 pt.Om de dagoverwinning werd gestreden tussen FJ Retie 2 (winnaar) en FJ Retie en tussen TOWC Schijf en TTV Elektrotrek-kers (winnaar). De strijd om het brons werd beslist in het voordeel van FJ Retie en de finale tussen FJ Retie 2 en de Elektrotrekkers werd ge-wonnen door FJ Retie 2. Komend weekend reizen leden van onze vereniging af naar Amerika om daar deel te nemen aan de WK voor clubteams in de klasse MIX tot 600 kg en de klasse Heren tot 700 kg. Verder nemen we deel aan de WK voor landenteams namens Nederland, ook in de klasse MIX tot 600 kg, in beide dames-klasses en in de klasse Heren tot 700 kg en onze Hugo neemt ook nog deel in het Belgisch Nationaal team.

TTV Jagersrust SchijfBREDA 076-5729568

HEIJNINGEN 0167-528558

Profi teer nu vanverlaagde BTW-tarief!

auto-bus verhuurklein en groot

www.QualityCarrent.nl 076-5022267 - etten-Leur

aLLes km vrij !

Altijd eengratis offerte!

* sierbestrating leggen en leveren

* beplanting verwijderen

* div. sloopwerken

T: 06-53999207

Het speciale werkdoor de gewone deur!

caf

c

afé zaal

EttEn-LEur

zondag 24 augustus 2014

live in concert

Café Zaal Hof van Holland bij Wim en Els

Van Bergenplein 41 Etten-LeurAanvang 14.30 uur

Zaal open vanaf 13.30 uur

[email protected]

Kaarten in voorverkoop e7,50 * Bij aanvang aan de zaal e10,00Voorverkoop bij: De Korenmolen, Korte Brugstraat 94 en

Bruna, Van Bergenplein 62 Etten-Leur

[email protected]

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

(Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG) 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Behandelingen ook ’s-avonds

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Zeer succesvol al in Duitsland, Frankrijk, België,Zwitserland Word vergoed door alle verzekeringsmaatschappijen Geen ontwenningsverschijnselen 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN en BURN-OUT

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Ook ’s-avonds en in het weekend

● Hoogste slagingspercentage, 90,5%● Nieuwste methode -> Luxopuncture● Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012 (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

● 3 behandelingen van 20 minuten● Geen extra kilo’s en pijnloos● Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

Definitief AFSLANKEN!!!!●Nieuwstemethode- > Luxopuncture●GEEN JOJO-EFFECT●Wordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!●Wekelijkseenbehandeling van 20 min.●Behandelingendoorgediplomeerde therapeuten●Luxopunctureook: BURN-OUT DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN, QIGONG

STOPPEN MET ROKEN

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

3 behandelingen door gediplomeerde therapeuten Geen extra kilo’s en pijnloos

Luxopuncture ook: MENOPAUZE,DEFINITIEF AFSLANKEN, DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN, QiGong/TaiChi

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: 076-5153143

Behandelingen ook ’s-avonds

Etten-Leur

Volg ons ook op Facebook: Keurslagerij Monden

koopjesweek:

keurslagerMoNDeNST. JANSTRAAT 38 SPRUNDELTELEFOON 0165 - 382 330

koopjesweek:

keurslagerAD MoNDeNST. JANSTRAAT 38 SPRUNDELTELEFOON 0165 - 382 330

koopje

3 kogelbiefstukken met gratis kruiden voor € 695SpeCIAL

Haas op stok(Varkenshaasmedaillon met ontbijtspekgevuld met zongedroogde tomaatjes)

100 gram voor € 225MAALTIjD VAN De Week

500 gram Italiaanse gehaktschotel voor € 525SpeCIAAL AANbeVoLeN

1 kilo Gekruid gehakt voor € 695Soep VAN De Week

Aspergesoep

1 liter € 325

Koopje

Gekruid Gehakt 500 gram € 375Special

De Wave Elke 4e GRATISSpeciaal aanbeVolen

bij 4 Megaburgers GRATIS bakje uiensausSoep Van De WeeK

Tomaten-cremésoep 1 liter € 425SalaDeaanbieDinG

eiersalade 150 gram halen 100 gram BETAlEn

bbQ-pakket4 BBQ-worstjes, 4 kipsaté, 4 speklapjes en 4 hamburgers

samen voor maar € 1275

Complete knip- en naaicursus- Lessen van 1,5 uur- Kleine groepen, max. 5 personen- Individuele begeleiding- Naaimachines en lockmachine op de les

aanwezig- Mogelijkheid voor zowel overdag als

‘s avondsInformatie:ENSAID Modevakschool LianGediplomeerd lerares CoupeuseHoevenTel. 0165-502317

St. WillebrordVoor het vakkundig en degelijk herstofferen van al uw meubelen. O.a. Capitonneer-werk, antiek, klassiek en modern. Ook boten, caravans en auto’s.Met ruim 25 jaar stoffeer ervaring. Gegarandeerd een goed resultaat. Bel voor een vrijblijvende prijsopgave: tel. 0165-383958. www.meubelstoffeerderij-koevoets.nl

tel. 0165-383119St. Janstraat 75 Sprundel

Ze gaan als warme broodjes over de toonbank bij Bakkerij van Oers!van vrijdag 22 Aug. 2014 t/m donderdag 28 Aug. 2014:

Bossche Bollen4 stuks € 2.95

Bezoek ook onze website: www.bakkerijvanoers.nlAanbiedingen alleen geldig in onze winkel!!

van vrijdag 22 Aug. 2014 t/m donderdag 28 Aug. 2014:

Kampioentjes5 stuks € 1.25

Iedere Vrijdag brood dag:

Wit, Tarwe en Volkoren Brood€ 1.95

Pallets Te koop gevraagd

Alle soorten ook kapot

06-51549157Minimaal 100 stuks.

Houthandel en Mach.Timmerbedrijf

g.van TrijpSpecialist in hardhouten:binnendeuren - buitendeuren

kozijnen - ramen

Tevens uw adres voor: schaven, zagen en frezen

Canadastraat 4 St.Willebrord

Tel. 0165-543094 Mobiel: 06-53498628

g e v r a a g dwordt evt. bij u thuis opgehaaldmet origineel vrijwaringsbewijs

Tevens uw adres voor gebruikte auto-onderdelen.

Telefoon 0165 - 341913Autodemontagebedrijf Franken

Heimolendreef 36a - Rucphen

cafe - feesterij ‘t trefpuntRaadhuisstraat 80, Rucphen,Tel. 0165-341533

www.feesterijtrefpunt.nl

er valt wat te vieren of te presenteren?

Zalen voor 20- tot 250 pers.!

Uw oude dak

vervangen met

nieuwe golfplaten

of

epdm dakrubber

Tel. 06 - 20957897

PAGINA 10

www.west-Point.nl - [email protected] - www.west-Point.nl - [email protected] - www.west-Point.nl

W e s t- P o i n t v o o r d e m u z i e k l i e f h e b b e rWe s t - Po i n t ge e f t g ra a g a a n e e n i e d e r d e ru i m te o m z i ch te p re s e n te re n .h e b j e wa t te m e l d e n ? l a a t va n j e h o re n v i a w w w. we s t - p o i n t . n l

Op de website van West-Point tref je voortdurend actuele achtergrondinfor-matie aan. De laatste nieuwtjes, agenda, films- en fotoseries, bandnieuws. West-Point is ook op de radio te beluisteren!

nu online

PalmParkies Vrouwenhofpark Roosendaal woensdag 20 augustusPalmParkies Wilhelminaveld Bergen op Zoom donderdag 21 augustusFlat Night Out De Schorre Bergen op Zoom donderdag 21 augustusCode-5 ‘t Slik Bergen op Zoom donderdag 21 augustusSimius + Infinite Mind Gebouw-T Bergen op Zoom donderdag 21 augustusStuiterbeesten El Corazon Roosendaal vrijdag 22 augustusKermisfeesten De Commerce Kruisland 23 tot en met 25 augustusSatérit HDCS Café De Fles Steenbergen zaterdag 23 augustusChitlin Crew Gessellies Blues Rock Café Zevenbergen zaterdag 23 augustusPre party Rock over Halsteren Café Les Vedettes B. op Zoom zaterdag 23 augustusClassic Beach Party Wapen van Roosendaal Roosendaal zaterdag 23 augustusTin Soldier In The Underwoods Mezz Breda zondag 24 augustusPalmparkies Valkenbergpark Breda dinsdag 26 augustusPalmParkies Vrouwenhofpark Roosendaal woensdag 27 augustusPalmParkies Wilhelminaveld Bergen op Zoom donderdag 28 augustusZomerconcert Gebouw-T Bergen op Zoom donderdag 28 augustusNytrox ‘t Slik Bergen op Zoom donderdag 28 augustusISoulation de Schorre Bergen op Zoom donderdag 28 augustusKing Of The World Gebouw-T Bergen op Zoom vrijdag 29 augustusDarkraver Troy Bergen op Zoom vrijdag 29 augustusFestival Plein 7 Tongerloplein Roosendaal zondag 31 augustus

Agenda

King of the world is een verbond van topmuzikanten uit de nederlandse Blues scene. De band is in 2012 op-gericht. toen bekend werd dat King of the world was geformeerd, werd er in muziekkringen als snel van een nederlandse ‘supergroep’ gesproken.

niet verwonderlijk wanneer gitarist erwin Java (Cuby & the Blizzards), drummer fokke de Jong (normaal), zanger/bassist Ruud weber (snowy white) en keyboard wizzard Govert van der Kolm (Rubf Blues Caravan) de krachten bundelen.

King Of The World refereert aan een songtitel van John Lee Hooker. Wie kent dat niet… wakker worden en het gevoel hebben dat je de hele wereld aankunt. De band laat diverse stijlen de revue passe-ren; van slowblues, New Orleans style, shuffleblues tot en met wat je popblues zou kunnen noemen.Sinds de oprichting is het rap gegaan met deze Nederlandse blues-,rhythm & rootsband. De snel uitverkochte try-outs en de belangstelling van grote festivals waren al veelbetekenend maar de groep voldeed met zijn liveshows ook nog eens ruimschoots aan de vooruitgesnelde ver-wachtingen.Met het in maart 2013 verschenen album ‘Can’t Go Home’ bewerkstelligt de groep zijn definitieve doorbraak. De reacties in de vaderlandse alsmede Belgische en Duitse muziekpers zijn unaniem lovend. Johan Derksen reikt de band het eerste exemplaar van ‘Can’t Go Home’ uit tijdens het Radio 2 programma ‘TROS-Muziekca-fé’ en draagt de band een warm hart toe. Een en ander resulteert verder in een live performance in het TV-programma ‘Vrije Geluiden’ van de VPRO. Veelzeggend in dit verband omdat nog nooit eerder een Ne-derlandse bluesband in dit , al jarenlang bestaande, programma had opgetreden. Ondertussen bleef en blijft de band een graag geziene gast in de grotere muziek-café ‘s en op festivals als de R&B-Night Groningen, Bluesrock Tegelen, Highlands Festival en Ribs&Blues. Maar ook pop-podia als Hedon (Zwolle), De Boerderij (Zoetermeer), P60 (Amstelveen) en vele anderen durven de band te boeken. Een bevestiging dat de band er in geslaagd is de blues in zo breed mogelijke zin voor het voetlicht te brengen.Meer info: gebouw-t.nl

king of the World in Gebouw-tBergen op Zoom vr i jdag 29 augustus

King of The World komt naar Gebouw-T.

tijdens de zomer is het relatief rustig in de Bergen op Zoomse en Bredase poppodia Gebouw-t en Mezz. Maar dat is binnenkort, gelukkig, weer verleden tijd. er staat weer een keur aan artiesten klaar om het publiek te vermaken.Mezz heeft bekend gemaakt dat onder andere de volgende artiesten hun opwach-ting zullen maken: Tim Akkerman, The Kik, De Jeugd Van Tegenwoordig, De Dijk, Case Mayfield, Tangarine, Gare Du Nord, Wouter Hamel, Navarone, Di-rect, Nina Hagen’s Wild Romance, Waylon, Admiral Freebee en Vandenberg’s MoonKings.Ook bij Gebouw-T wordt het smikkelen en smullen geblazen… King Of The World, Earth Wind & Fire Experience, Kicks ‘Fres-ku, Judy Blank, Giovanca, Hallo Venray, Lee Scratch Perry, Tangarine, Navarone, Di-Rect, Gare Du Nord, Benjamin Herman, Moss en The Juke Joints met Jan Akker-man.Op minder dan een half uur rijden van steden als Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda is nog een ander prachtig pop-podium te vinden; het Dordrechtse Bibelot.

Met ook een hele mooie gevarieerde pro-grammering; Cesar Zuiderwijk, Julian Sas, Rowwen Heze, Peter Pan Speedrock, Gers Pardoel, De Kift, Chef’Special, De Wolff, Di-Rect, Kayak, Elle Bandita, De Dijk en Jett Rebel.Bovenstaande namen staan allen in de

periode september - december gepro-grammeerd. Niet verkeerd dus! De West-Brabantse live-muziek-liefhebber heeft het lekker dichtbij, riant, voor het uitkiezen.

Meer info: mezz.nl, gebouw-t.nl en bibelot.net

Poppodia mezz, Gebouw-t en bibelot bijna terug van vakantie

Nieuw seizoen begint weer

Di-Rect op drie podia te zien.

op zondag 31 augustus vindt in het culturele hart van Roosendaal de ne-gende editie van Bn De stem festival Plein 7 plaats. op en rond het tonger-loplein is dan een sfeervol decor te vinden waar jong en oud zich kunnen vermaken.

Het festival verbindt zoals gebruikelijk muziek, theater en kunst en betekent te-vens de officiële start van de Kunstmaand Roosendaal. Iedereen kan genieten van zowel bekende als minder bekende (Roosendaalse) groe-pen en artiesten op het grote podium op het Tongerloplein.In de kleine zaal van De Kring Roosendaal geven amateurgezelschappen een voor-proefje van de nieuwe voorstellingen van het komend theaterseizoen. Ook in de mu-seumtuin worden diverse leuke en educa-tieve activiteiten georganiseerd. Gezellige

terrasjes, een drankje en een culinair hapje van een bekende kok maken het festival helemaal af!

Podium tongerloplein14.00 uur DJ Maui 14.50 uur Opening door presentatrice Hanneke van der Horst 15.00 uur Rhyt’m ’n Soul Revue 16.00 uur DJ Maui 16.30 uur Isabelle Amé 17.30 uur DJ Maui (met tussenin opening kunstmaand 18.30 uur 1984 19.30 uur DJ Maui (opzwe-pend naar feest) 20.30 uur STOOT! 22.30 uur Einde programma

Kleine zaal De Kring- Muzikaèl - Stimulering Podiumkunsten/Invitéater - RondomTrom - Vocal Group Nouveau en Meziekmeneer Ronald

Meer weten? Kijk op www.festivalplein7.nl De toegang is gratis.

roosendaals festival Plein 7 gaat voor lokaal

Zondag 31 augustus

Isabel Amé te zien op Plein 7.

PalmParkies weer bijna achter de rugAls PalmParkies er is, is het zomer. Ook dit jaar kwam weer een scala aan artiesten voorbij getrokken. Maar helaas, PalmParkies is weer bijna achter de rug….Het resterende programma: Roosendaal 20 augustus Frank Boeijen en 27 augustus PYT Hop Session, Bergen op Zoom 21 augustus De boM! en 28 augustus PYT Hop Session Breda 26 augustus PYT Hop Session.

etten-leur zaterdag 30 en zondag 31 augustusPopelucht festival gratis te bezoekenZoals ieder jaar vindt ook deze keer het Etten-Leurse Popelucht festival in het Oder-kerkpark plaats. Op 2 dagen: zaterdag 30 en zondag 31 augustus. Op zaterdag spelen van 20.00 tot 00.00 op het podium Impakt, Cashflow 3, Twenty Sicks en in de Dance Chapel: Dustin Hertz, G-Swatt, Yorick en MC O-Boy.Op zondag wordt groot uitgepakt met maar liefst 15 acts! Hier komen ze: Powerized, Tio Gringoo, Hunting The Robot, B&W and Friends, Royal Madness, The Eucalyptics, Whyne, Scone, Mc Swordfish, Newtons Cradle, Lockdown, Isee/Theysee, Rockafied, Squander Squad en Crazy Sounds.Meer informatie: facebook.com/popeluchtettenleur

nieuws

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | MAROS.NL

bbq all-in

11.80

34

DRUMSTICKS KG 2.49

SPARERIBS ½KG 3.49

RIB-HAASKARBONADE KG 4.49

RUNDERBIEFSTUK 500GR 4.49

RUNDERKOGELBIEFSTUK 500GR 4.99

kant&klaar piri-piri of ketjap

SPEK- LAPPEN KG 3.25 KIP

KARBONADE KG 1.75 SPARE RIBS KG 3.99

Vanaf woensdag 20-08-2014

17 %goedkoper

39 %goedkoper

0.75v van 0.79

0.99v van 1.19

0.72v van 1.19

0.75v van 0.79

volgens VARA Kassa**VOOR HUISMERKENvolgens de Consumentenbond*

129.00

14.99 19.99

2.49

INCL. BORSTRIEM3.6 V LI-ON ACCU

16 GB GEHEUGEN

LIJNLENGTE: CA 5M

IPS SCHERM

2.19

5.99

3.99

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

GOEDKOOPSTE SUPERMARKT**

Lucht-verfrisser

Bakmixen300-450 g

Dubbelvla1 l

Deo roll-on

Diverse soorten.Vanaf woensdag 20-08-2014.

Nazomer plantenmix

7.85" Tablet MD 98625

Accu-schroevendraaier

Trainings-horloge met hartslagmeter

Rozen*

15 stelen, lengte: 40 cm of max. 10 stelen, lengte: 50 cm.

Uitrolbare hondenriemMet poepzakjeshouder.

Hollandse zonnebloemen*

10 stelen, lengte: 50 cm.

* Prijzen geldig t/m 24-08-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

* Bron: Consumentengids april 2014 ** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014

* Kozijnen, Ramen, DeuRen* timmeRweRKen* HoogRenDement isolatieglas* teRRasoveRKappingen* RolluiKen/scReens/maRKiezen* seKtional gaRageDeuRenwww.iso-Reno.nl

De Waterman 2 4891 TL Rijsbergen 076 - 596 25 49aan de weg Rijsbergen/Etten-Leur

Openingstijden: di. t/m vr. 10.00-17.00 uur zat. 10.00 - 14.00 uur

‘s avonds op afspraakOfferte vrijblijvend

Iso-reno

www.evenaar.comBredaseweg 287 • Etten-Leur • Tel.: 076 5031660

ALLE ZONDAGEN GEOPEND VAN 10 - 17 U

OPrUimiNG - OPrUimiNG - OPrUimiNG - OPrUimiNG

Heel veel artikelen laag geprijsd!Enorm gevarieerd aanbod Boeddha beelden voor binnen & buitenVernieuwde PottenafdelingOok Bamboepalen in vele diktes!Veel (Boeddha) Schilderijen & Deco

KOrTiNG TOT WEL 70%

60x90 €9,95

Centrum voor volledigegebitsprothese en implantologiePraktijk open voor nieuwe klanten

Voor een nieuwe gebitsprothese, implantaatprothese en aanpassingen. Vergoeding door alle verzekeringen. Behandeling volgens telefonische afspraak.Ook voor patiënten met eigen tanden en kiezen is de praktijk geopend.Eigen tandarts aanwezig.

Venneveld 20 (Majoppeveld-Noord) 4705 RR Roosendaal

Open van ma. t/m do. van 7.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 7.00 tot 13.00 uur.

0165 527490 voor reparatie in het weekend: 06 54324222

Zon, zee, strand!! zelfverzekerd de zomer in? Bodycomfort wil u graag bijstaan met het

behalen van het lichaam dat bij u past. Voor informatie 076-5030408

Bisschopsmolenstraat 120a Etten-leur

WWW.BODY-COMFORT.NL

Begin direct, stel het niet uit.Weg met die vakantie kilo’s!!

Informeer naar onze mogelijkheden.Voor meer informatie neem contact op met

Bodycomfort 076-5030408Bisschopsmolenstraat 120a Etten-LeurWWW.BODY-COMFORT.NL

PAGINA 12

SPRUNDEL - Zo dichtbij huis en zo uniek, dat was de conclusie na het bezoek aan het Vogelrevalidatiecen-trum in Zundert. Velen waren hier begeleid door het zonnetje sportief vanuit Sprundel heen gefietst, ook waren er met de auto. Voor de rolator gebruikers was voor vervoer gezorgd door Jos en Martha.

Dit vogelrevalidatiecentrum is meer dan alleen maar voor vogels. Thans is dit het grootste opvangcentrum voor inheemse

dieren in ons land. Nu worden hier zowel vogels als zoogdieren opgevangen. De vrij-willigers werken er aan de verzorging van de hulpbehoevende dieren die binnenge-bracht worden door de dierenambulances en door particulieren. Vergiftigde vogels, moederloze kuikens, mishandelde of verwaarloosde dieren, vogels met gebroken vleugels of poten, aangereden egels en eekhoorntjes die met nest en al uit de boom gesnoeid zijn kunnen hier rekenen op een veilig onder-komen.

De dieren kunnen hier herstellen en wor-den, indien mogelijk, terug in de natuur ge-zet. De laatste jaren is er flink uitgebreid. Zowel van de introductie, de koffie en de excursie hebben de Sprundelse KBO leden genoten.Volgende week gaan we op bedevaart naar Meerseldreef. Op donderdag 21 augustus is er dan de jaarlijkse Pater Pi-odag. Het vertrek voor de fietsers is om 8.30 uur bij de kerk. De mensen die met de Boodschappen Plus Bus meegaan, worden vanaf 9 uur opgehaald.

Senioren Vakantie ActiviteitenKBO Sprundel

KBO Sprundel op bezoek bij het Vogelrevalidatiecentrum in Zundert.

PV DE POSTDUIF SINT WILLEBRORDUitslag Morlincourt 925 duiven: 1-2-5-7. Combinatie Marijnissen-Lindeloof; 3-4-12. Combinatie Saman & Zoon; 6-17. J. Aerts; 8. W. Wevers; 9-13. J. Jaspers; 10. J. de Pijper; 11-16. T. Schrauwen; 14-15. H. Gijzen; 18-19. A. Albers; 20. William v. Peer.Uitslag Quievrain 309 duiven: 1. Combinatie Saman & Zoon; 2-9-10. D. Heeren; 3-4. Combinatie Marijnissen-Lindeloof; 5-8-11-12-19. D. de Jong; 6. Combinatie Vissenberg; 7. William v. Peer; 13-14-17-18. D. v.d. Akker; 15. C. Lazaroms; 16. René Roks; 20. C. Theunis.

PV STEEDS-SNELLER RUCPHENUitslag 16 aug. Morlincourt 710 duiven: 1. Jos Mies; 2-19. Antoon Houtepen; 3. Sjon de Rond; 4-5-13-15-20. Jan Uitdehaag; 6-11-16. Ton Zopfi; 7-17. Jan Antonissen; 8-9-12. Frans Naalden; 10-18. Rianne Klijs; 14. Dre v. Dijk.Uitslag 16 aug. Quievrain 329 duiven: 1-4-6-10-12. Jan Uitdehaag; 2-15-16. Rob Roks; 3-8-20. Ad Ros; 5-7. Lowie Jochems; 9. Dre v. Dijk; 11-13. Merijn Antonissen; 14-17. Sjac de Bruyn; 18. Stan Kools; 19. Jos Mies.

SAMENSPEL WILLEBRORD E.O.Uitslag Quievrain 1370 duiven: 1. Combinatie Saman & Zoon Sint Willebrord; 2. L. Kools Achtmaal; 3-11-12. D. Heeren Sint Willebrord; 4-5. Combinatie Marijnissen-Lin-deloof Sint Willebrord; 6-10-13-17. D. de Jong Sint Willebrord; 7. J. Uitdehaag Schijf; 8. Combinatie Vissenberg Sint Willebrord; 9. William v. Peer Sint Willebrord; 14-16. R. Kools Sprundel; 15. Combinatie v. Rijsbergen Sprundel; 18. J. v. Nispen Sprundel; 19. Rob Roks Rucphen; 20. D. v.d. Akker Etten-Leur.Uitslag Morlincourt 2726 duiven: 1-3-7-9. Combinatie Marijnissen-Lindeloof Sint Willebrord; 2. J. Mies Rucphen; 4-6. Combinatie Saman & Zoon Sint Willebrord; 5. A. Houtepen Rucphen; 8. J. Aerts Sint Willebrord; 10. J. de Rond Sprundel; 11. W. Wevers Sint Willebrord; 12-14. J. Uitdehaag Schijf; 13-17-20. Combinatie Oomen Sprundel; 15. T. Zopfi Rucphen; 16-18. Combinatie v. Rijsbergen Sprundel; 19. L. Kools Achtmaal.

Duivensport

PRINSENBEEK - Wilt u zich inschrijven voor de Overbosloop welke we op 7 september organiseren, dan kan dat op de dag zelf bij het secretariaat.

Het secretariaat staat weer bij de ingang van het park aan de Valdijk. Inschrijving is mogelijk tot 15 minuten voor aanvang van de verschillende lopen. U kunt zich inschrij-ven voor de Trimloop kort (6 km), lang (10 km), Prestatieloop of de Familieloop. Let op: voorinschrijving is voor alle onderdelen 1 euro voordeliger en kan tot 1 september door gebruik te maken van deze link: http://overbosloop.nl/inschrijven/inschrijf-formulier/Na ontvangst van uw inschrijving en bevestiging van betaling zal het startnummer dan bij het secretariaat voor u gereed liggen op 7 september. Alle deelnemers aan de dag ontvangen naast de verzorging van water en fruit een leuke herinnering aan hun sportieve prestatie. Voor de winnaars (man en vrouw) van de 6 en 10 km-wedstrijden worden kunstwerken gemaakt. Bij alle onderdelen zijn er via een loterij leuke prijs-jes te winnen. Dit jaar hebben zich nog geen orkesten aangemeld voor de muzikale omlijsting. Omdat dit door lopers en publiek altijd zeer werd gewaardeerd hoopt de organisatie nog op deelname. Om een idee te krijgen van de sfeer van het evenement kunt u nog eens terugkijken naar voorgaande edities in de fotoalbums op deze site www.overbosloop.nl

Overbosloop Prinsenbeek

Inzage en reacties OmgevingsvergunningenInzage in het gemeentehuis tijdens ope-ningstijden, vanaf de dag van deze publi-catie.

Regulier verleend of ingetrokken: bezwaar Tegen een verleende, ingetrokken of gewei-gerde vergunning kunt u gedurende 6 weken na de verzenddatum bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften adviseert het college in de besluitvorming rond uw bezwaar.Een ingediend bezwaar heeft geen schor-sende werking. De vergunning is van kracht vanaf de dag van verlening. Wel kunt u binnen de bezwarentermijn een verzoek om een voorlopige voorziening doen. De ver-gunning wordt dan pas van kracht nadat op dat verzoek is beslist. Als er geen bezwaren zijn ingediend, wordt de vergunning zes weken na het verlenen ervan onherroepelijk.

Wet milieubeheerInzage vanaf de dag van deze publicatie bij de gemeente tijdens openingstijden.Als u de melding wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Gemeentewinkel, op werk-dagen van 09.00 tot 12.00 uur.

Nieuws en mededelingen• Afspraken maken of meldingen doen via een app? In Rucphen kan het met iGGIS.

Gratis te downloaden in de Appstore en in Google Play!• Geheimhouding van uw persoonsgegevens; dat regelt u veilig online met DigiD op

www.rucphen.nl• De vastgestelde besluitenlijst van het college (d.d. 5 augustus 2014) kunt u

inzien op het gemeentehuis, of aanvragen per e-mail via [email protected] inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Bovenstaand nieuws is uitgebreid te raadplegen op onze website www.rucphen.nl

Week 3420 augustus 2014

■ Aanvragen omgevingsvergunning (regulier)Afwijken van bestemmingsplan Aanvraag

Tuinprieel en een Pastoor van Leijsenstraat 8, Schijf 12 augustus 2014kippen/hoenderhok Bouw, afwijken van bestemmingsplan en in- en uitrit

Bouwen van carport en Jochems Roemstraat 47, 08 augustus 2014aanleggen extra uitrit St. Willebrord

Bouw

Plaatsen reclame-uitingen Korte hei 2 - 4, Sprundel 07 augustus 2014aan en rondom pand Uitbreiden bestaande Zwaantjesdreef 18, Rucphen 13 augustus 2014vrijstaande woning

■ Intrekking omgevingsvergunningOmgevingsvergunning beperkte milieutoets Verzonden

Het houden van dieren Groenstraat 3, Sprundel 15 augustus 2014

■ Wet milieubeheerMelding Activiteitenbesluit

Voor de inrichting Groenstraat 3, Sprundeli.v.m. het beëindigen van het houden van dieren

COLOFONDe Raadhuiskrant is een wekelijkseuitgave van de gemeente Rucphen.De volledige tekst van onze bekendmakingen vindt u op www.rucphen.nl/bekendmakingen

Postbus 9, 4715 ZG RucphenBinnentuin1, 4715 RW Rucphenwww.rucphen.nl Telefoon: 0165-349500Fax: 0165-341375E-mail: [email protected]

OpeningstijdenLoop binnen zonder afspraak:elke werkdag 08.00 - 12.00 uurwoensdag 08.00 - 20.00 uurOf maak een afspraak:elke werkdag 08.00 - 17.00 uurwoensdag 08.00 - 20.00 uur

Storingen: 0165–349649

@gemrucphen nieuws en contact@raadhuiskrant bekendmakingen@puurrucphen evenementen@bmrucphen burgemeester

OURANT NAC - SC EXCELSIOR 9 augustus

NAC HOOPT THUIS TEGEN FC TWENTE AANVAL TE VERZILVEREN

NAC OOGST LOF MET AANVALLEND VOETBAL

Na twee wedstrijden in de nieuwe Eredivisie-competitie mag worden gesteld dat NAC de wens om aanvallend te voetballen goed tussen de oortjes heeft geknoopt. Het is een kwestie van tijd alvorens de eerste driepunter genoteerd mag worden.

FOTO MAURICE VAN STEEN

"Blijf vooral zo voetballen, want dan komen de punten vanzelf wel, trainer," aldus tv-com-mentator Leo Driessen na het verloren duel van NAC tegen PSV, vorige week in het Philips Stadion in Eindhoven. Driessen had zichtbaar genoten van het spel van de Bredanaren, die ondanks het sprankelende voetbal toch een 6-1 nederlaag moesten incasseren.

STOORZENDERDe Bredase elf begonnen in Eindhoven fel aan het duel. De ploeg liet zich enigszins terugzak-ken, maar stoorde daarna goed en kwam er snel uit. Het leverde een aantal mogelijkheden op, met name voor spits Boateng. Zo werd hij in stelling gebracht door Hooi na goed stoor-werk van Ssewankambo. Even later creëerde hij zijn eigen kans na een goede solo, maar

SPITS VAN STAL GEHAALD

Stipe PericaNAC Breda kan ook dit seizoen beschikken over de diensten van Stipe Perica. De Kroatische spits van Chelsea wordt net als vorig sei-zoen voor een jaar gehuurd van het Engelse Chelsea. NAC, Chelsea en de spits hebben hierover overeenstem-ming bereikt. Afgelopen vrijdag zette Perica zijn handtekening.

De 19-jarige Perica maakte in de zomer van 2013 de overstap van het Kroatische NK Zadar naar de Londense grootmacht. Die verhuurde hem halverwege augustus aan NAC. Bij de Parel van het Zuiden kwam hij vorig seizoen in totaal 25 wedstrijden in actie, twintig als invaller en vijf als basisspeler. In die duels wist hij zes keer te scoren. Ook kwam hij in dat tijdsbestek driemaal uit voor Kroatië -21 in de kwalificatiewedstrijden voor het EK van 2015. Daarin wist hij één keer het net te vinden, tijdens een 3-1 overwinning op Letland.

NAC heeft met de handtekening de werkvergunning van de spits aange-vraagd. Hierdoor traint de aanval-ler deze week met de trainingen in Zundert. NAC hoopt dat hij tegen FC Twente (zondag 24 augustus) speel-gerechtigd is.

zijn schot eindigde op de vuisten van Zoet. Het doelpunt viel uiteindelijk aan de andere kant. Een goede actie en pass van Depay zet-ten Wijnaldum voor Ten Rouwelaar, die geen antwoord had op het geplaatste schot van de middenvelder. Niet veel later moest hij wederom de bal uit het net halen. Een voorzet van Arias werd getoucheerd door Damcevski, die de bal via de vingertoppen van zijn keeper binnen zag vallen.  Ondanks de 2-0 bleef NAC geloven in een goed resultaat. Het zorgde ervoor dat de ploeg van Nebojsa Gudelj de bovenliggende partij werd en uiteindelijk ook de verdiende 2-1 maakte. Uitblinker Tighadouini stuurde Falkenburg weg, die binnen de zestien werd vastgepakt door Arias. Nijhuis gaf een penalty,

maar spaarde de verdediger door slechts een gele kaart te tonen. 'Adje' benutte uiteindelijk het buitenkansje door de bal laag in het zijnet te schieten. Diezelfde linksbuiten was in het restant van de eerste helft de gevaarlijkste man aan de kant van NAC. Met twee gewel-dige, geplaatste schoten was hij dichtbij de gelijkmaker, maar het mocht niet zo zijn.  Vlak na rust ging NAC verder waar het ge-bleven was. Het zorgde ervoor dat de eerste grote kans van de tweede helft voor NAC was. Een voorzet van Sarpong werd gemist door Boateng, maar opgevangen door Matic. Die creëerde ruimte voor een schot dat door Zoet gekeerd werd. Het gaf de meegereisde NAC-supporters hoop op een goed resultaat, maar die hoop werd al snel teniet gedaan. Binnen tien minuten bouwde PSV de score uit naar 5-1. Depay (vrije trap), Locadia (pegel in de kruising), Wijnaldum (intikker) zorgen ervoor dat de wedstrijd een kwartier na rust in het slot zat. Depay maakte de uitslag een kwartier voor tijd nog geflatteerder, door de 6-1 binnen te knallen. OPHEVEN HOOFD Hoofdcoach Nebojsa Gudelj baalde na afloop van de grote uitslag. "Met deze uitslag kun je natuurlijk niet tevreden zijn, maar we heb-ben in de eerste helft bij vlagen prima voetbal laten zien. Ook na de 2-0 waren we mentaal sterk en vochten we ons terug in de wedstrijd. We hadden kansen op de gelijkmaker, maar we moeten scherper zijn op die belangrijke momenten. Op het vertoonde spel kunnen we verder bouwen."

NAC hoopt op zondag te kunnen profiteren van de vermoeidheid bij FC Twente. De Twen-tenaren kennen een stormachtige competi-tiestart met gelijke spelen tegen sc Cambuur (1-1) en ADO Den Haag (2-2) en spelen deze week Europees tegen Qarabag Agdam uit in Azerbeidzjaan.

WIN REIS MET #NACSELFIE NAC en UMBRO zijn maar wat trots op de nieuwe wedstrijd-shirts. Daarom willen beide partijen graag dat de supporters kleur bekennen. Met een speciale prijsvraag maken supporters van het geel-zwart kans op een reis voor twee personen naar het hoofdkantoor van UMBRO in Manchester. Het enige dat je hiervoor hoeft te doen is een selfie maken in de nieuwe NAC-gear en deze te plaatsen op Facebook of Twitter. Uiteraard met #NACselfie.

Net voor de Open Dag onthulden de beide samenwerkende partijen een megagroot doek op de voorgevel van het Rat Verlegh Stadion, waar de nieuwe UMBRO shirts vanaf spatten. Niets of niemand ontkomt aan het 40 meter brede en 7 meter hoge meesterwerk. Nu is het aan sup-porters om ook Twitter en Facebook te infecteren met geel-zwart.

Heb je nog geen shirt? In de compleet nieuw ingerichte Fanshop kun je op woensdag en tijdens de thuiswedstrijden van NAC nog een com-pleet nieuwe outfit in slaan. Om kans te maken op de unieke reis naar Engeland moet je selfie voor 1 september online staan!

TWEE KEER ZONDAG Voor de wedstrijden NAC - FC Twente van 24 augustus en van PEC Zwolle op 31 augustus geldt een Clubcard verplichting. Dit betekent dat alleen mensen met een seizoenkaart of Clubcard voor dit duel kaarten kunnen kopen via nactickets.nl of de S&I Desk. Seizoenkaarthouders mogen hierbij acht extra kaarten kopen, terwijl Clubcardhouders er maximaal vijf op de kop mogen tikken.

De kaarten zijn zoals gewoonlijk weer verkrijgbaar vanaf €17,00. De club hoopt op een net zo grote opkomst als in de seizoensopener tegen Excelsior. Toen mocht de club op de support van 18.100 toe-schouwers rekenen. Het is een tijdje geleden dat de eerste wedstrijd van NAC, notabene in een vakantieperiode, zo'n volle bak trok. De ploeg van Nebojsa Gudelj heeft de steun van het publiek op deze achtereenvolgende zondagen hard nodig. Ga naar nacticket.nl voor kaarten!

Na de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle heeft NAC Breda een week vrij. Daarna volgt een uitreis naar FC Dordrecht.

OURANTUpdate

NAC - FC TWENTE 24 augustus

NAC HOOPT THUIS TEGEN FC TWENTE AANVAL TE VERZILVEREN

NAC OOGST LOF MET AANVALLEND VOETBAL

Na twee wedstrijden in de nieuwe Eredivisie-competitie mag worden gesteld dat NAC de wens om aanvallend te voetballen goed tussen de oortjes heeft geknoopt. Het is een kwestie van tijd alvorens de eerste driepunter genoteerd mag worden.

FOTO'S MAURICE VAN STEEN

"Blijf vooral zo voetballen, want dan komen de pun-ten vanzelf wel, trainer," aldus tv-commentator Leo Driessen na het verloren duel van NAC tegen PSV, vorige week in het Philips Stadion in Eindhoven. Driessen had zichtbaar genoten van het spel van de Bredanaren, die ondanks het sprankelende voetbal toch een 6-1 nederlaag moesten incasseren.

STOORZENDERDe Bredase elf begonnen in Eindhoven fel aan het duel. De ploeg liet zich enigszins terugzakken, maar stoorde daarna goed en kwam er snel uit. Het leverde een aantal mogelijkheden op, met name voor spits Boateng. Zo werd hij in stelling gebracht door Hooi na goed stoorwerk van Ssewankambo. Even later creëerde hij zijn eigen kans na een goede solo, maar zijn schot eindigde op de vuisten van Zoet. Het doelpunt viel uiteindelijk aan de andere

SPITS VAN STAL GEHAALD

ru

Stipe Perica

handtekening.

overwinning op Letland.

zien in de spits van NAC."

Zetje in de goede richting

douini de goaltjesdief.

kant. Een goede actie en pass van Depay zetten Wijnaldum voor Ten Rouwelaar, die geen antwoord had op het geplaatste schot van de middenvelder. Niet veel later moest hij wederom de bal uit het net halen. Een voorzet van Arias werd getoucheerd door Damcevski, die de bal via de vingertoppen van zijn keeper binnen zag vallen.  Ondanks de 2-0 bleef NAC geloven in een goed resultaat. Het zorgde ervoor dat de ploeg van Nebojsa Gudelj de bovenliggende partij werd en uiteindelijk ook de verdiende 2-1 maakte. Uitblinker Tighadouini stuurde Falkenburg weg, die binnen de zestien werd vastgepakt door Arias. Nijhuis gaf een penalty, maar spaarde de verdediger door slechts een gele kaart te tonen. 'Adje' benutte uiteindelijk het buitenkansje door de bal laag in het zijnet te schieten. Diezelfde linksbuiten was in het restant

van de eerste helft de gevaarlijkste man aan de kant van NAC. Met twee geweldige, geplaatste schoten was hij dichtbij de gelijkmaker, maar het mocht niet zo zijn.  Vlak na rust ging NAC verder waar het gebleven was. Het zorgde ervoor dat de eerste grote kans van de tweede helft voor NAC was. Een voorzet van Sarpong werd gemist door Boateng, maar opgevangen door Matic. Die creëerde ruimte voor een schot dat door Zoet gekeerd werd. Het gaf de meegereisde NAC-supporters hoop op een goed resultaat, maar die hoop werd al snel teniet gedaan. Binnen tien minuten bouwde PSV de score uit naar 5-1. Depay (vrije trap), Locadia (pegel in de kruising), Wijnaldum (intikker) zorgen ervoor dat de wedstrijd een kwartier na rust in het slot zat. Depay maakte de uitslag een kwartier voor tijd nog geflatteerder, door de 6-1 binnen te knallen. OPHEVEN HOOFD Hoofdcoach Nebojsa Gudelj baalde na afloop van de grote uitslag. "Met deze uitslag kun je natuurlijk niet tevreden zijn, maar we hebben in de eerste helft bij vlagen prima voetbal laten zien. Ook na de 2-0 waren we mentaal sterk en vochten we ons terug in de wedstrijd. We hadden kansen op de gelijkmaker, maar we moeten scherper zijn op die belangrijke momenten. Op het vertoonde spel kun-nen we verder bouwen."

NAC hoopt op zondag te kunnen profiteren van de vermoeidheid bij FC Twente. De Twentenaren ken-nen een stormachtige competitiestart met gelijke spelen tegen sc Cambuur (1-1) en ADO Den Haag (2-2) en spelen deze week Europees tegen Qarabag Agdam uit in Azerbeidzjaan.

NIEUWE NAC TV Wie zich meer wil verdiepen in NAC op tv, hoeft niet meer perse aangesloten te zijn op FOX Sport. De Nederlandse voetbalclub heeft besloten Club TV uit te zenden via de eigen website. NAC TV is dit jaar actueler dan ooit tevoren. Met de enthousiaste me-dewerking van de Bredase televisieproducent Octonet wordt elke dag minstens twee minuten aan televisiecontent geproduceerd. Deze content wordt vervolgens, verspreid over vier dagen in de week, uitgezonden om 19.12 uur op de website van NAC, NAC.nl. Hiernaast krijgen de kijkers dit jaar twee fraaie documentaires over de voetbalclub te zien, van maar liefst 55 minuten lang. De eerste documentaire wordt uitgezonden in oktober en gaat over de recordjacht van keeper Jelle ten Rouwelaar.

WIN REIS MET #NACSELFIE NAC en UMBRO zijn maar wat trots op de nieuwe wedstrijdshirts. Daarom willen beide partijen graag dat de supporters kleur bekennen. Met een speciale prijsvraag maken supporters van het geel-zwart kans op een reis voor twee personen naar het hoofdkantoor van UMBRO in Manchester. Het enige dat je hiervoor hoeft te doen is een selfie maken in de nieuwe NAC-gear en deze te plaatsen op Facebook of Twitter. Uiteraard met #NACselfie.

Infecteer jij Facebook en Twitter ook met het geel-zwart? Kom maar op met die mobieltjes en doe mee! Heb je nog geen shirt? In de compleet nieuw ingerichte Fanshop kun je op woensdag en tijdens de thuiswedstrijden van NAC nog een com-pleet nieuwe outfit in slaan. Om kans te maken op de unieke reis naar Engeland moet je selfie voor 1 september online staan.

“Blijf vooral zo voetballen,want dan komen de punten

vanzelf wel, trainer...”

BESTEL VIA NACTICKETS.NLVoor de wedstrijden NAC - FC Twente van 24 augustus en van PEC Zwolle op 31 augustus geldt een Clubcard verplichting. Dit betekent dat alleen mensen met een seizoenkaart of Clubcard voor dit duel kaarten kunnen kopen via nactickets.nl of de S&I Desk. Seizoenkaarthouders

mocht de club op de support van 18.100 toeschouwers rekenen. Het is een tijdje geleden dat de eerste wedstrijd van NAC, notabene in een vakantieperiode, zo'n volle bak trok. De ploeg van Nebojsa Gudelj heeft de steun van het publiek op deze achtereenvolgende zondagen

NIEUWE NAC TVNAC TV is dit jaar actueler dan ooit tevo-ren. Met de enthousiaste medewerking van de Bredase televisieproducent Octo-net wordt elke dag minstens twee minuten aan televisiecontent geproduceerd. Deze content wordt vervolgens, verspreid over vier dagen in de week, uitgezonden om 19.12 uur op de website van NAC, NAC.nl. Hiernaast krijgen de kijkers dit jaar twee fraaie documentaires over de voetbalclub te zien, van maar liefst 55 minuten lang. De eerste documentaire wordt uitgezon-den in oktober en gaat over de recordjacht van keeper Jelle ten Rouwelaar.

NACourant_17augustus_DeBode kopie.indd 1 17-08-14 21:58

VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG

SCHOOLORDNERdiverse varianten en trendy kleurenA4

MUST-HAVESCHOOLSPULLENuitzoeken voor een bijzonder lage prijs!

vanaf:

0.99

1.19

4.99

0.49

TELESCOPISCHELADDERaluminium lichtgewicht ladder met 11 tredenwerkhoogte tot 4.3 mverstelbaar van 86 cm (ingeschoven) tot 3.2 m (uitgeschoven) geschikt voor diverse werkzaamheden inen om het huis

SCHOOLARTIKELENuitzoeken!

ESSELTE NIETMACHINE OF PERFORATORprofessionele topkwaliteit

BLUETOOTHTOETSENBORDbluetooth 3.0, 10 meter bereikzwart of wit, universeelideaal voor tablets en smart tv’s

EENDENVERENHOOFDKUSSEN1200 gram60x70 cm

0.79

8.95

59.95

1.59

DECOHART OF WOORDhouthart: ca. 18 cmwoord: 21x9 cm

3.2 METER

3.98

TRENDYTIJDSCHRIFTENREKhoutmet tekstgrijs of wit24x35 cm

FUNNYSTYLUS PENvoor smartphone en tablet

1.49

ESSELTENIETJES3000 stuks

0.79

CORRIGERENDONDERGOEDdiverse kleurenmaten S-XXL

2.59SLIP OF BOXER 2.59SINGLET 2.89BODYSTOCKING 3.99LEGGING 4.49

SCHOOLREKENMACHINEmet wetenschappelijke functie

1.19REKENMACHINEINCL. BATTERIJdiverse kleuren

2.29

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL

WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 20 AUGUSTUS T/M DINSDAG 26 AUGUSTUS 2014

DAMESTRAININGSBROEKdiverse kleurenpolyestermaten XS-XL

DOUCHEGORDIJNOF DOUCHEKOPdouchegordijn: 180x200 cmincl. 12 gordijnringen uni en printdouchekop:verchroomd kunststof5 standen

TROLLEYREISTASdiverse kleurende ideale reispartner

2.99

1.59

3.29

69.95

WENSKAARTENMAKEN3D-boek of stansblokvoor het zelf maken van prachtige wenskaarten o.a. everday en kerst

1.79

HOME WAX MOODSGEURVERSPREIDERluxe geschenkverpakkingkeuze uit diverse heerlijke geuren100 ml

9.95

1.59

2.99PRIJSSTUNT!

VOORDEELFLACON!

EXCLUSIEF BIJ ACTION!

SANEXDOUCHEGELdiverse varianten1 l

SILANWASVERZACHTERfresh blue, spring feeling of lemon tree37 wasbeurten

LOOMBANDSSORTEERDOOSincl. 2000 loombands, 50 s-sluitingenloombord, 6 bedeltjes en loomnaald

4.99

KNUTSELDECORATIEleuke stickers en strikjes voor het versieren van een wenskaart

0.59

KINDERTRAININGSBROEKmaten 110-164

2.79

SPORTTASroyaal formaat

3.98

GEURKAARSOF ROOMSPRAY50 ml

0.89

UITZOEKENLOOMBANDSdiverse soorten250/300 stuks

0.59

BESCHERMINGSSET6-delig maten S-L

3.99

PEDALERSTEP SCOOTERwordt aangedreven door bewegingbeweeg je voet op en neer om te rijdenvoor kinderen vanaf 8 jaar en ouder max. draaggewicht 100 kgmet handrem en standaardzwart of wit

EINDELOOSSPEELPLEZIER!

sport

pAGINA 16

Uitslagen seniorenDonderdag 14 augustusSeolto 1-Schijf 1 3-2Zondag 17 augustusSchijf 1-TPO 1 3-1Schijf 2-Kruisland 2 3-2

Programma seniorenDonderdag 21 augustus

Alliance 1-Schijf 1 av.19.30Schijf VR1-Viola VR1 av.19.30Schijf 4-Ostaaijense Boys av.19.30Zondag 24 augustusHSC’28 1-Schijf 1 av.14.30Sprundel 3-Schijf 2 vt.10.45Schijf 3-DIVO 3 av.10.30De Fendert VR1-Schijf VR1 vt.09.30Schijf VR2-Schijf VR3 av.10.30

VV Schijf

Programma jeugdZaterdag 23 augustus14.30 DIA A1-DIOZ A1 VRZaterdag 30 augustus14.30 DIOZ A1-Rood Wit W A2 beker10.00 DIOZ E1-Roosendaal E4 beker10.15 DSE F2-DIOZ F1 beker10.00 DIOZ F2-Unitas’30 F10 beker12.45 Neerlandia’31 MB1-DIOZ MB1 be-ker

Programma seniorenZaterdag 23 augustus16.00 Herkingen 1-RSV Antibarbari 1 VR wordt gespeeld op Dioz terrein.

Zondag 24 augustus14.30 Sprundel 1-DIOZ 1 beker11.30 DIOZ 2-Philippine 2 beker10.00 Victoria’03 3-DIOZ 3 beker10.00 DIOZ 4-Victoria’03 7 bekerDinsdag 26 augustus18.30 DIOZ 1-Beek Vooruit 1 bekerZondag 31 augustus14.30 DIOZ 1-SC Welberg 1 beker11.45 Sprundel 2-DIOZ 2 beker10.00 DIOZ 3-Steenbergen 4 beker

8.30 DIVO 2-DIOZ 4 beker

OnderhoudsdagOp 30 augustus is er weer een DIOZ-onder-houdsdag gepland. Wij hopen op een grote opkomst, want vele handen maken licht werk. De bedoeling is dat na deze dag al-les bij aanvang van de competitie er weer piekfijn bij ligt. Reserveer deze dag alvast in uw agenda. Aanvang is om 9.00 uur.

VoetbalquizDe activiteitencommissie van v.v. DIOZ organiseert op 12 september de jaar-lijkse voetbalquiz. Iedereen vanaf 15 jaar kan hier aan deelnemen, deelname is in duo’s. Inschrijven kan doormiddel van het inschrijfformulier dat op onze website www.dioz.nl te vinden is en in de kantine van v.v. DIOZ. Inschrijven kan tot en met 8 september. Let op: de volgorde van ontvangst van het in-schrijfformulier is bepalend voor deelname indien het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Voor meer informatie kijk op www.dioz.nl of kijk op onze facebookpagina!

VV DIOZ

Programma seniorenZondag 24 augustusRSV 1-Vosmeer 1 av.14.30u (beker)RCS 4-RSV 2 av.10.30uRSV 4-DIVO 2 av.12.00u (beker)BSC 8-RSV 5 av.10.00uDinsdag 26 augustusRSV 1-Moerstraten 1 av.18.30u (beker)

Info jeugdHet nieuwe voetbal seizoen nadert met rasse schreden. Voor vele zit de vakantie er op, of bijna op. Hierbij enige info voor aanvang van het nieuwe seizoen. De trainingen voor de jeugdteams zijn als volgt:B1 en C1 woensdag 20 aug. av.19.45u.A1 donderdag 21 aug. av.19.30u.E1 maandag 25 aug. 18.15-19.30u.E2 maandag 25 aug. 18.15-19.30u.F1 maandag 25 aug. 18.15-19.30u.F2 woensdag 27 aug. 18.15-19.30u.M1 woensdag 27 aug. 18.15-19.30u.

Gemeentelijk toernooi SV SprundelWoensdagavond 20 augustus E en F pupil-len.

Donderdagavond 21 augustus D1 en D2.

Toernooi Moerse BoysVrijdagavond 22 augustus: A jeugd.Zaterdag 23 augustus: E-jeugd hele dag; C-jeugd ochtend; D jeugd middag.Zondag 24 augustus: F-jeugd hele dag; B-jeugd jongens ochtend; B-jeugd meiden middag; D-jeugd meiden middag

LedenvergaderingDonderdag 28 augustus wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van VV RSV gehouden. De geplande trainingen op deze avond dienen uiterlijk om 20.45 uur wor-den beëindigd. Daarna zullen de spelers in de gelegenheid worden gesteld om een douche te nemen, zodat de vergadering om 21.15 uur kan be-ginnen. Alle leden van voetbalvereniging RSV worden bij deze uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. Het verslag van de vorige ledenverga-dering van 29 september is op te vragen bij de secretaris, Ad van Loon, tel. 0165-343321 of 06-30443490 of via e-mail [email protected]

Programma RSV

RUCPHEN - Ook dit najaar wordt er weer een opstapcursus gegeven bij de atletiekvereniging in Rucphen. De informatieavond m.b.t. deze opstap-cursus is op dinsdagavond 9 septem-ber en de eerste training is op dinsdag 16 september.

Tijdens de informatieavond wordt o.a. in-formatie verstrekt over het verloop van de cursus, kleding en loopschoenen. Verder is tijdens de informatieavond een fysiothe-rapeut aanwezig om iets te vertellen over

voeding en blessurepreventie. De cursus wordt gegeven door Piet Wagemakers. Piet verzorgde ook vorig jaar de zeer suc-cesvol verlopen trainingen van de opstap-cursus en de sfeer bij AVR’90 beviel hem zo goed dat hij lid van AVR’90 werd en zelf mee ging trainen bij René de Kok. Tijdens zijn eerste wedstrijd onder de vlag van AVR’90, het Rondje Sprundel, liep Piet 10 km in 36:48. Piet begeleidt de opstap-pers op een leuke manier naar de doelstel-ling van de opstapgroep: het lopen van een duurloop van een half uur.

Iedereen begint vanaf het nulpunt. Wat in eerste instantie voor sommigen een onmo-gelijke opgave lijkt, blijkt na verloop van tijd toch haalbaar. De opstapgroep traint vanaf 16 september iedere dinsdagavond om 19.15 uur. Natuurlijk is 1 training per week niet vol-doende en moet er huiswerk gemaakt wor-den. Hiervoor kunnen de opstappers ook op donderdag vanaf 19.00 uur op de baan van AVR’90 terecht en worden dan als groep, volgens het schema van Piet, begeleid door een ervaren loper van AVR’90. Na ie-dere training is er gelegenheid om samen de avond te evalueren (of gewoon voor een gezellig praatje) onder het genot van gratis koffie of thee in de kantine. De duur van de opstapcursus bedraagt 15 weken. De eerste twee trainingen van de opstap-cursus zijn geheel vrijblijvend. Op deze manier kan iedereen kosteloos testen of hardlopen iets voor hem/haar is. Na de tweede trainingsavond volgt pas de definitieve inschrijving voor de opstap-cursus en is het cursusgeld verschuldigd. Wil je meer weten over de nieuwe op-stapcursus, kom dan naar de informatie-avond op dinsdag 9 september om 19.30 uur in het clubgebouw van AVR’90 aan de Baanvelden (achter Skidome) in Rucphen. Voor verdere informatie kun je ook contact opnemen met Anton Verpaalen via het mailadres [email protected] of tel. 06-51607529.

Nieuw opstapgroep AVR’90 start in september

De deelnemers van de vorige opstapgroep ontvingen allemaal een certificaat.

Uitslagen seniorenRood-Wit 1-Zundert 1 3-3Rood-Wit 1-Groen Wit 4-4Rood-Wit 1-VVR 1 3-2

Uitslagen jeugdRood-Wit C1-RBC C2 1-4Rood-Wit C1-SC Gastel C1 2-4

Programma seniorenZaterdag 23 augustusFC Bergen 2 zat-Rood-Wit 2 zat v.13.15u (b)Zondag 24 augustusRood-Wit 1-Zundert 1 av.14.30u (b)Rood-Wit 2-BSC 2 av.12.00u (b)Rood-Wit 3-MOC’17 2 av.11.00u (b)Rood-Wit 4-Hoeven 5 av.10.00u (b)Dinsdag 26 augustusRood-Wit 1-MZVC 1 av.19.30u (b)Donderdag 28 augustusInternos 2-Rood-Wit 2 v.17.15u (b)SC Gastel 2-Rood-Wit 3 v.17.30u (b)

Programma jeugdWoensdag 20 augustus

Rood-Wit A1-Seolto A1 av.19.30u (v)Rood-Wit E1, E2, E3, F1 en F2 toernooi Sprundel v.17.30uDonderdag 21 augustusRood-Wit D1 toernooi Sprundel v.17.30uZaterdag 23 augustusDVO’60 A1-Rood-Wit A1 v.11.45u (v)SVC A1-Rood-Wit A2 v.13.15u (v)Rood-Wit B1-Boeimeer B3 av.12.30u (v)Rood-Wit C1-TSC C2 av.13.00u (v)Boeimeer C4-Rood-Wit C2 v.8.45u (v)Rood-Wit D2-Boeimeer D5 v.7.30u (v)Rood-Wit E1-Boeimeer E2 av.11.00u (v)Rood-Wit E2-Groen Wit E2 av.11.00u (v)Boeimeer E5-Rood-Wit E3 v.7.45u (v)Groen Wit F2-Rood-Wit F1 v.10.15u (v)Rood-Wit F2-Groen Wit F4 av.9.45u (v)Groen Wit F6-Rood-Wit F3 v.8.45u (v)Rood-Wit MP1-Groen Wit MP2 av.10.00u (v)Groen Wit MP4-Rood-Wit MP2 v.8.45u (v)Woensdag 27 augustusRood-Wit A1-Steenbergen A2 av.19.30u (v)Rood-Wit B1-DEVO B1 av.19.30u (v)

VV Rood-Wit

RUCPHEN - Er zijn vele onderzoeken gedaan naar het nut van schaak-les. Alle onderzoeken wijzen uit dat schaakles een positief effect heeft op de leerprestaties op school en de ka-raktervorming van het kind.

De Nederlandse psycholoog Karel van Delft is één van degenen die er onderzoek naar heeft verricht en komt tot de conclusie dat het volgen van schaakles de volgende positieve effecten heeft (letterlijk citaat uit het rapport): Cognitief: leren onderzoeken (wetenschappelijk denken, hypotheses toetsen), analyseren, studeren, redeneren (inductief en deductief), anticiperen, com-bineren, plannen maken, alternatieven afwegen, visualiseren, initiatieven nemen, risico’s taxeren, experimenteren, beslissin-gen nemen, heuristieken (vuistregels) toe-passen, patronen herkennen, omgaan met paradoxen, verwonderen, problematiseren

(vraag achter vraag, is het wel zo), flexibel denken, brainstormen (divergent denken en vervolgens convergent), verifiëren, fal-sificeren, concentreren, focussen, ruimte-lijk denken, intuïtie benutten, ideeën ver-woorden, fantasie en verbeeldingskracht gebruiken, originele oplossingen zoeken, creatief denken, geheugen verbeteren en leren efficiënter en effectiever informatie verwerken. Doordat je zelf beslissingen neemt en initi-atieven ontplooit, ontwikkel je zelfstandig denken. Sociaal: Door schaken leer je sa-menwerken, je verplaatsen in een ander en discussiëren. Je ontwikkelt respect voor je tegenstander. Het is een veilige manier om nieuwe mensen te leren ken-nen en contacten te ontwikkelen: het spel is heel feitelijk, maar je kunt gaandeweg op je eigen manier contacten met tegen-standers en trainingspartners opbouwen. Schaken kan ook ontwikkelen van ambi-ties stimuleren. Het biedt de mogelijk-heid om via internet contacten te leggen met mensen over de hele wereld (sites bezoeken, internetschaken). Emotioneel: Schaken is bevorderlijk voor je zelfbeeld en zelfmanagement. Het vormt je karak-ter. Je krijgt succeservaringen doordat je nieuwe dingen leert. Je leert ook omgaan met frustraties (want het is soms moeilijk). Je ontwikkelt persoonlijke eigenschappen als geduld, verantwoordelijkheidsgevoel, incasseringsvermogen, concentreren, doorzettingsvermogen en zelfdiscipline. Je

leert relativeren: als je een partij verliest is het 0-1, maar als je drie dingen leert is het 3-0. Je krijgt plezier in onderzoeken en leren. ‘Schaken, net als liefde en muziek, heeft de kracht om mensen gelukkig te maken’ (Siegbert Tarrasch).Einde citaat. Kinderen hebben natuurlijk maling aan dit soort onderzoeken. Die vinden schaken gewoon leuk. Ze gaan enthousiast aan de gang met het spel en leren spelenderwijs vaardigheden aan waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Sommigen blijven jarenlang of de rest van hun leven schaken en dan wordt het voor hen een echte sport. Velen stoppen na een paar jaar weer, maar hebben dan wel de bovengenoemde voor-delen meegepakt. En wat ook belangrijk is: ze hebben gegarandeerd een hoop plezier beleefd aan het schaken en verleren het nooit meer.

Zin in schaken?Vanaf 2 september speelt de jeugd elke dinsdagmiddag van 15.45-17.00 uur in zaal ‘t Trefpunt in Rucphen. De volwassenen spelen op donderdagavond vanaf 20.00 uur in café ‘t Trefpunt in Rucphen en star-ten op 28 augustus. Voor meer informatie: Cor Lazeroms, tel. 0165-342346.

Oplossing van het schaakprobleem van vo-rige week: 1.Db3xe6+,Kg8-h8 2.Th1xh7#. De opgave van deze week is een pittige breinkraker voor niet ervaren schakers. Wit aan zet geeft mat 2. (Zie diagram)

Schaken: nuttig, maar vooral leukSV Eeuwig Schaak

SINT WILLEBRORD - De zomervakantie is voorbij dit be-tekend ook dat de 2de helft van het wegseizoen voor de jeugd begint.

De komende week worden de trainingen hervat op het trainings-parcours. De trainingen vinden plaats op dinsdag- en donderdag-avond op het parcours Puinbroekstraat, Hogestraat en Zwarte-blikstraat te Sprundel. Voor de jeugd van de gemeente Rucphen die het wielrennen leuk vinden de gelegenheid te trainingen te bezoeken. Er zijn mogelijkheden om eventueel mee te trainen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de vereniging mailadres [email protected]. Voor de jeugdrenners welke in de vakantie niets aan de conditie hebben gedaan is het afzien. De wegwedstrijden duren tot eind september. Door de renners van Willebrord Wil Vooruit zijn het eerste weekend al goede re-sultaten behaald. Perry Frijters is goed uit de vakantie gekomen

hij won vrijdagavond in Woensdrecht door de sprint te winnen van een kopgroep van 5 renners. Sven Peeters maakte zat ook in de kopgroep en sprintte naar de 3de plaats. Zondag waren er jeugdwedstrijden tijdens de profronde te Etten-Leur. Hier heeft een aantal renners van de vereniging deelgenomen. Het komend weekend komen de renners van de vereniging in actie te Huijber-gen en Bergen op Zoom.Woensdrecht Cat 5: 5 Robin van Oorschot; 15 Freek HaestCat. 6: 8 Tristan van HasselCat. 7: 1 Perry Frijters; 3 Sven PeetersEtten-Leur Cat 1: 12 Sven van Merriënboer.Cat 2: 13 Sanne Lazeroms.Cat 3: 18 Lars DierksCat 4: 4 Roan KoningsCat 5: 5 Niels Huijbregts; 30 Freek Haest; 31 Robin van OirschotCat 6: 11 Tristan van Hassel

Jeugdafdeling Willebrord Wil Vooruit

PAGINA 18

PAROCHIES I.P.V. REGIO RUCPHENH. Martinus Rucphen, H. Martinus Schijf, H, Joannes de Doper Sprundel, H. Willi-brordus St. Willebrord, Maria Boodschap Zegge.Pastoraal team: pastoor F. Verheije, team-leider diaken J. Foesenek, diaken J. van Steenoven, pastoraal werkster L. Verkade. Pastoraal werker Gerard Damen.Wij zijn bereikbaar op 0165-342069 (Rucp-hen Schijf Sprundel en Zegge) of op 0165-382201 (St. Willebrord). Voor zeer dringen-de zaken (aanvraag ziekenzalving, melden overlijden of crisissituaties) kunt u bellen naar de bereikbare dienst: 06-29334907 of 0165-382201 voor St. Willebrord. Voor het opgeven van misintenties, het aanmelden van dopen, huwelijken en andere vragen die de parochie betreffen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de pa-rochie.

PAROCHIE H. MARTINUS RUCPHENZondag 24 augustus 9.30uEenentwintigste zondag door het jaar. Eu-charistieviering in jeugdhuis De Louwen aan de Kerkstraat. Voorganger rector N. Schnell m.m.v. het St. Ceciliakoor. Inten-ties: jgt. Jos v. Dijk w.v. Nel Bogers; jgt. Cornelis Konings w.v. Maria Goorden; Anny Oostvogels e.v. Piet v.d. Broek; Lies Rokx w.v. Jan Sijmens v.w. verj.; jgt. o.o. Braat-v.d. Maagdenberg; jgt. Rinus Braat; jgt. Annie v. Hoof e.v. Twan Braat;. jgt. Mien Braat e.v. Driek Siemons; jgt. Jac. Konings e.v. Jacqueline Braat; o.o. Ver-munt -Kerstens en overl.familieleden, v.w. jgt. moeder; o.o. Antonius Bruijns, Paulina de Rooij en Dingeman Aarts.Maandag 25 augustus 10.00u: Repeti-tie van het Ouderenkoor in steunpunt ‘De Schuitvaart’.Woensdag 27 augustus 10.00u: Oude-renviering in steunpunt ‘De Schuitvaart’. Voorganger pastor G. Damen m.m.v. het Ouderenkoor.Bijzondere collecte: Op zondag 24 au-gustus zal tijdens de viering een extra col-lecte worden gehouden voor onze eigen parochiële Charitas.Overleden: Jos Matthijssen echtgenoot van Tonny Talboom, overleden op dinsdag 12 augustus in de leeftijd van 79 jaar, wo-nende Achterhoeksestraat 54 te Rucphen. Dinsdag d.a.v. hebben we tijdens een waardige uitvaartviering in de kerk van de H. Martinus te Schijf afscheid van hem genomen, waarna aansluitend crematie in crematorium Zegestede te Roosendaal.Ziekenbezoek: Indien men opgenomen wordt in het ziekenhuis en er prijs op stelt bezoek te ontvangen, neem dan contact op met mevr. A. van Rooij, tel. 342331 of met mevr. A. Hoendervangers tel. 348090.Secretariaat: Het parochiesecretariaat is gevestigd in de pastorie, Raadhuisstraat 5. Geopend op maandagavond van 19.30 tot 21.00u en op donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30u, tel. 341246. www.parochie-rucphen.nl; [email protected]. Intenties uiterlijk maandagavond 18.00u inleveren.

PAROCHIE H.JOANNES DE DOPER SPRUNDELParochie H.Joannes de Doper te Sprun-del, Hertogstraat 17, 4714 BW Sprundel, 0165-382214. Secretariaat is geopend op maandag-vrijdagmorgen van 9.30-11.30u (dringende gevallen regiotelefoon 06-29334907); [email protected]; www.kerksprundel.nlDienstenWeek 35: 23 t/m 29 augustus. Eenentwin-tigste zondag door het jaar. Wie zegt gij dat Ik ben?Zaterdag 23 augustus 17.00uEucharistieviering. Voorganger: Past. Sch-nell. Zang: Gemengd Kerkkoor. Jaaneke Brouwers-Roks v.w. geb.dag; overl. ouders de Bont-Konings dochters Jo, Nellie en Lia en schoonzoon Driek; Jan en Cor Segeren-Ossenblok v.w. beider geb.dag; overl. ou-ders Boeren-v. Koulil; overl. ouders Gom-meren-Broos en familie v.w. jgt. vader; Jo

Gommeren-Tak; overl. familie v. Oorschot-Arnouts v.w. geb.dag moeder; Jos Nouws en zoon Ad v.w. eerste jgt. Jos; eerste jgt. Piet Oomen; Petronella Catharina Antonis-sen-Buijsters namens de parochie.Extra collecte: Op zaterdag 23 augustus is er een extra collecte voor de MIVA.Overleden: Op vrijdag 15 augustus is overleden Petronella Catharina Buijnsters weduwe van Jacobus Petrus Antonissen in de leeftijd van 78 jaar, wonend de Branden 81 Sprundel. Op woensdag 20 augustus is zij na een plechtige uitvaartdienst op ons kerkhof begraven. Moge zij ruste in vrede.Gemengd Kerkkoor: Op zondag 24 au-gustus zingt het Gemengd Kerkkoor om 10.30 uur in Wiekendael.Rijk: Je bent pas rijk wanneer je iets bezit dat je niet kunt kopen.

PAROCHIE H. MARTINUS SCHIJFSt. Antoniusstraat 44, 4721 AN Schijf, 0165-341275, [email protected] 23 augustus 19.00u21e zondag door het jaar. Eucharistievie-ring. Voorganger(s): Rector Schnell m.m.v. het Gemengd Koor. Wek. Dre Jochems; wek. Lieske Cools w.v. Kees v. Oers; wek. Jaan v. Wezel e.v. Jos Struijs; wek. Frans v. Overveld e.v. Cor Goorden; jgt. Adrianus Oostvogels e.v. Johanna v. Overveld; jgt. Catharina Verschuren e.v. Frans Oostvo-gels; jgt. Rene v. Overveld zoon van Frans v. Overveld en Cor Goorden.Kosters/acolieten/misdienaars: Zater-dag 19.00u Ria Konings.Lectoren: Zaterdag 19.00u Betsy v.d. Sande.Kerkhof open: elk weekend van de maand geopend voor bezoekers.Openingstijden secretariaat: Het se-cretariaat is geopend op maandag- dins-dag- en op donderdagmorgen van 10.00 tot 11.30u. Gelieve de intenties voor het komende weekend op te geven voor maandag 11.30u. Dan kunnen de intenties nog in de Bode worden geplaatst. Voor het brengen van kleding voor Polen gelieve ook met de openingstijden rekening te houden.Het pastoresteam is bereikbaar via: 0165-342069 of 06-29334907.

PAROCHIE HEILIGE MARIABOODSCHAP ZEGGEO.L. Vrouwestraat 105, 4735 AA Zegge, [email protected]; www.mariaboodschap-zegge.nlZondag 24 augustus 9.30u21e Zondag door het jaar. Woord en Communieviering. Voorganger: Diaken J. Foesenek. Koor: Gemengd Zangkoor. Intenties:Piet Leijten e.v. Antonetta Suij-kerbuijk namens de buurtbewoners; Janus Dirken en Lies Vergouwen v.w. trouwdag; overl. ouders van P.J. Leijten; Marinus v.d. Eijnden e.v. Adriana Willemen; voor een bijzondere intentie aan de H.Antonius. Ook gedenken wij in onze gebeden: Kees v. Oosterhout w.v. Riet Buermans; Piet Leij-ten e.v. Antonetta Suijkerbuijk.Dinsdag 26 augustus 19.00uWoord en Communieviering. Voorganger: Diaken J. Foesenek. Intenties: Piet Houte-pen voor zijn verj.; voor allen die in zieken-huis of verzorging/verpleeghuis verblijven.Parochiesecretariaat: geopend op dins-dagmorgen van 9.30-12.00u. Inleveren van misintenties, informatie over dopen, hu-welijk en uitvaart en andere vragen 0165-534905.Boodschappen en misintenties: kun-nen op dinsdagmorgen telefonisch of mondeling worden doorgegeven aan het secretariaat. Er wordt dan gezorgd dat uw boodschap bij de juiste persoon te-recht komt. De misintenties worden in de bode van de volgende week geplaatst. Misintenties in gesloten enveloppe met aan buitenzijde vermeld ‘Misintentie’ in de brievenbus van de pastorie. De kosten voor een misintentie zijn € 10,50.

PAROCHIE H. WILLIBRORDUSST. WILLEBRORDPastoor Bastiaansensingel 32, 4711 EC

St. Willebrord, [email protected], 0165-382201. Teamassistente: Karin Wagener; www.parochiesintwil-lebrord.nlZaterdag 23 augustus 13.00uHuwelijksviering Helmoed Martens en Priscilla Maas. Woord en Communievie-ring. Celebrant: Diaken Jan Foesenek. Lec-tor: Lars Koks.Zaterdag 23 augustus 19.00uEucharistieviering. Celebrant: Pastor Ben Kortmann pr., geassisteerd door diaken Jan Foesenek. Lector: Gerrie Verlaar. Koor: Willibrorduskoor. Gebedsintenties: Janus Roks en Tijntje Kas wegens verj.; Caro-lina v. Beers en Marinus Luijkx en overl. kinderen wegens verj.; Mien v.d. Smissen e.v. Gerardus Konings en overl. ouders v.d. Smissen-Luijks wegens verj. en jgt.; Ries v. Hal e.v. Mariëlle Clement wegens verj.; Petrus Koevoets en Maria Kas en dochter Adriënne wegens verj.Zondag 24 augustus 11.00uEenentwintigste zondag door het jaar. Eucharistieviering. Celebrant: Pastor Ben Kortmann pr., geassisteerd door diaken Jan Foesenek. Lector: Janny Siemons. Koor: Willibrorduskoor. Gebedsintenties: Naantje de Bruyn-Buurstede en Jan de Bruyn; Jacobus Buurstede en Adriana de Bruyn; Petrus v. Zundert en Maria Aerts wegens jgt.Overleden: Op 95 jarige leeftijd is op 15 augustus overleden Maria (Mieke) Koevoets-Heeren, weduwe van Jacobus Koevoets. Op 12 augustus heeft Mieke het Sacramenten der Zieken ontvangen. In de plechtige uitvaartdienst op dinsdag 19 augustus in onze kerk, hebben wij Mieke uitgeleide gedaan. Dat Mieke mag rusten in Gods eeuwige vrede. Op 15 augustus is op 86 jarige leeftijd overleden Jacobus (Ko) Braat, we-duwnaar van Petronella Antonia Maas. Ko heeft op 14 augustus het Sacrament van de Zieken ontvangen. De avondwake wordt gehouden op woensdagavond 20 augustus in onze kerk om 18.30 uur. De plechtige uitvaartdienst, waarin wij Ko uitgeleide doen, wordt gehouden op don-derdag 21 augustus om 10.30 uur in onze kerk. Aansluitend wordt Ko bijgezet op de gemeentelijke begraafplaats aan de Kaai-straat. Dat Ko mag rusten in Gods eeuwige vrede.Huwelijken: Binnenkort trouwen in onze kerk: (23 augustus) Helmoed Martens en Priscilla Maas; (30 augustus) Leslie Moer-kens en Tiffany Geenens.Eenentwintigste zondag door het jaar A: Als eerste lezing lezen we dit weekend uit de profeet Jesaja (Jes. 22, 19-23) en als evangelielezing uit het evangelie van Mat-teüs (Mt. 16, 13-20). In dit weekend gaat het in beide lezingen over sleutels. In de eerste lezing horen wij de profeet Jesaja zeggen: En ik zal mijn dienaar Eljakim roe-pen en hem de sleutel geven van Davids

huis. En als hij opendoet, zal niemand slui-ten, en als hij sluit, zal niemand opendoen.In het evangelie krijgt ook Petrus een sleu-tel aangereikt. Wij horen Jezus zeggen: Ik zal je de sleutels geven van het Rijk der hemelen, en wat je zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat je zult ontbinden op aarde zal ook in de he-mel ontbonden zijn. Het is duidelijk dat de evangelist Matteüs bij het schrijven van dit evangelie de tekst van de profeet Jesaja naast zich had liggen.Tweede collecte: De tweede collecte in de vieringen van dit weekend is bestemd voor het groot onderhoud van onze kerk, dat zich nu in de voorbereidende fase be-vindt.Géén viering op donderdagmorgen: In de vakantiemaanden juli en augustus is er géén viering op donderdagmorgen in onze Mariakapel. De eerste viering is weer op donderdagmorgen 4 september om 9.00 uur.Website: Kijk ook eens op onze website voor nog meer actueel nieuws: www.paro-chiesintwillebrord.nl.Bereikbaarheid: In zeer dringende pas-torale gevallen is er altijd iemand van de parochie bereikbaar: 0165-382201. Op het antwoordapparaat staat het tele-foonnummer dat kan worden gebeld, al-léén voor zeer dringende pastorale zaken onder meer rond overlijden en uitvaart. In alle andere gevallen kan contact worden opgenomen met de parochie tijdens de openingstijden van het parochiesecretari-aat.Openingstijden parochiesecretariaat: open op maandagmorgen en op donder-dagmorgen tussen 9.30-12.30u. U kunt er dan ondermeer terecht voor de opgave van uw gebedsintenties, de aanmelding van dopen en huwelijken en de aanschaf van gewijde artikelen; en ook voor vragen over en informatie over andere parochiële aangelegenheden, zoals uitvaart en het parochiële kerkhof.

PROTESTANTSE GEMEENTE ZUNDERTVAN GOGHKERKJEPredikant: Dhr. Ds. P. Michiels, Terweij-dehoef 5, 4891 NJ Rijsbergen. Tel. 076-8500949 Spreekuur: Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag telefonisch tus-sen 9.00 en 9.30 uur.Eredienst: Zondag 24 augustus is Dhr. Ds. P. Michiels onze voorganger. Wij vieren dan het Heilig Avondmaal. Dhr. Mijderwijk is de organist. Dhr. Bruinzeel is gastheer. De collecte is bestemd voor de Voedsel-bank. Voor de kinderen is er de kinderne-vendienst. Agenda: De Cantorij heeft geen koor, vol-gende week begint de eerste kooravond op donderdag 28 augustus, aanvang 20.00 uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom.www.pk-zundert.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE DE BAAIProtestantse Gemeente te Etten-Leur, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 076-5013794, www.protestantsettenleur.nlVolgende kerkdienstZondag 24 augustus zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs. Er is kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool in één groep. De kinderen verlaten de kerk-zaal na aankondiging van de voorganger.Aanvangsuur kerkdiensten: Iedere zondag om 10.00u (tenzij anders aangege-ven). Kinderoppas aanwezig (0-4 jaar). Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of thee.Sectie Hoeven/Sprundel en Sint Wil-lebrordAlg.aanspreekpunt: mevr. N. Oostmeijer-v.d. Guchte, Bovendonksestraat 73, 4711 EE Hoeven, t. 0165-503313.Contactpersoon in Sprundel: dhr. J. Dorst, Raadhuisplein 34, 4715 CN, Rucphen, t. 0165-386826Contactpersoon in Sint Willebrord: mevr. J. Nijman, Noorderstraat 119, 4711 NA Sint Willebrord, t. 0165-388853Predikant: Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs, Lukaserf 4, 4871 ZM Etten-Leur, t. 076-5013793 (b.g.g., alleen voor pastorale za-ken, 06-47597120).Medewerker Gemeentewerk: Mevr. A.M van Oost-Reiber, Berlage-erf 170, 3315 JM Dordrecht, tel. 078-6314867/06-34906745.Coördinatie activiteiten De Baai: Mevr. M.A.M.C. van Ginneken-van Eeke-len, Nieuwe Kerkstraat 14, 4873 CC, Etten-Leur, t. 076-5013794.Kerkelijk Bureau: Dhr. A.J. van Wel, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 076-5963400. Gezinsmutaties (geboorte, hu-welijk, overlijden enz.) en verhuizingen s.v.p. doorgeven aan het Kerkelijk Bureau.

PROTESTANTSE GEMEENTEOUDENBOSCH C.A.Kerkgebouw Fenkelstraat 24. Telefoon pastorie: 312453, www.pkn-oudenbosch.nlProtestantse Gemeente te Gastel & Kruis-land. Kerkgebouw Dorpsstraat 13, Oud Gastel, www.pkn-gastel-kruisland.nlZondag 24 augustus begint de kerkdienst in Oudenbosch om 9.00u en in Oud Gastel om 10.30u. Voorganger in de diensten zal zijn ds. Ch. Inkelaar-de Mos.Deze week: Dinsdagmiddag van 14.00-16.00u tijd voor de Soos voor senioren. Elke woensdag om 19.00 uur de gebeds-kring in de pastorie. Elke donderdagoch-tend tussen 9.30 en 11.30u is de Pastorije geopend voor een kopje koffie/thee en een luisterend oor. Woensdag 27 aug. crea-ochtend van de Woestijnroos van 9.30-12.00u in de Pastorije.Tot slot: Succes is krijgen wat je wilt. Ge-luk is blij zijn met wat je krijgt. (H. Jackson Brown)

KERKELIJK NIEUWS

RUCPHEN - Op zondagmiddag 24 augustus bestaat er op-nieuw de mogelijkheid om tussen 13.00-16.00 uur een be-zoekje te brengen aan de Rucphense wilde bloementuin.

Een plek van rust en geborgenheidHeemtuin Rucphen

De kattenstaarten staan nu in volle bloei. FOTO MANS DE JONG

De mooiste wilde bloemen en landschapstuin van Brabant. De heide ligt als een paarse deken over het landschap. Dag na dag haakt de hei onaflatend aan haar paarse sprei, die zij over het landschap legt om mensen te behagen. Ook de bloemenweikes zijn nu versierd met duizenden ge-kleurde lichtjes. Boven het heldere water vertonen libellen hun geluidloze vliegkunsten. Zij zijn nog steeds op zoek naar een soortgenoot om te paren en hun eitjes toe te vertrouwen aan het water. De gele gloed van het bloeiende schermhavikskruid zet de tuin hier en daar in brand. Hier voeren vlinders en andere insecten misschien wel het mooiste ballet op. De lijsterbessen en andere besdragende struiken pronken met hun bessen. Redenen genoeg voor een bezoekje aan dit kleine wilde Bloemenparadeske in West Brabant. Op ons tuinterras kan de bezoeker onder het genot van een kopje koffie, thee of een glaasje vruchtensap lekker buurten en genieten. Maandag t/m vrijdag geopend tussen 9.00 en 16.00 uur. Voor groepen bestaan er mogelijkheden om door een gids te worden rond-geleid. Aanmelden via onze website. We zijn op Internet en Facebook te vinden www.heemtuinrucphen.nl e-mail [email protected] De toegang is niet gratis. De Heem-tuin is gelegen aan de Baanvelden 12 tegenover de Skidôme.

STALLINGnu plaats voor uw:

CAMPER / CARAVAN AUTO / BOOT

Of uw:Caravan / Camper

SNEL VERkOPEN!!Bel direct: 0186-652960

Recretiestalling Numansdorp Z-HVlak bij Rotterdam

[email protected]

AANHANGWAGEN NODIG?Roosendaal

Tel: 0165-820300www.aanhangwagens-westbrabant.nl

wespen

bestrijdingBel AVS

0165 - 388 26606-10 59 86 98

VERSTERKINGZOEKEN CREATIEVE

ENZO & FOODSTIJL RECLAMEBUREAU

Hét Reclamebureau Enzo & Foodstijl zijn op zoek naar een fulltime grafisch ontwerper en online vormgever. Bezoek onze website voor meer info: www.reclame-enzo.nl/jobswww.reclame-enzo.nl www.foodstijl.nl

EuroTec BV is producent van stomahulp-middelen. Het is bepaald geen alledaags bedrijf. Meer info treft u aan op www.eurotec.nl. In ons bedrijf vinden wij een goede inzet, een vrolijk karakter en gevoel voor humor van groot belang. Wegens uitbreiding van onze activiteiten zoeken wij in de regio Roosendaal vrolijke, gemotiveerde en niet rokende Nederlandstalige kandidaten die ons team komen versterken.

PRODUCTIEMEDEWERK(ST)ERSVoor licht productie- en inpakwerk en het samenstellen en controleren van orders. Kandidaten moeten bij toerbeurt ook inzetbaar zijn voor huishoudelijke werkzaamheden. Ervaring met productiewerk is vereist. Men moet nauwkeurig en geconcentreerd kunnen werken. Het gaat hier om een fulltime baan of eventueel parttime voor minstens 31 uur.

VERPLEEGKUNDIGE (M/V)Voor het adviseren van professionals in de gezondheidszorg en direct contact met mensen met een stoma zoeken wij een verpleegkundige, die ervaring heeft binnen de stomazorg. De kandidaat zal worden ingezet bij het oplossen van stomaproblemen, het analyseren van klachten en het bieden van oplossingen. Voor deze job zijn naast verpleegkundige kennis en ervaring ook taalvaardigheid en goede communicatieve eigenschappen vereist. Redactionele vaardigheid is ook welkom bij het samenstellen van promotioneel en informatief materiaal. Ook hier gaat het om een fulltime baan of tenminste voor 3 dagen per week, waarbij de woensdag en de vrijdag inbegrepen dienen te zijn.

Graag schriftelijk solliciteren bij EuroTec BV, t.a.v. afd. personeelszaken, postbus 1597, 4700 BN Roosendaal. Voor eventuele informatie bel: (0165) 551226. E-mailen mag ook aan: [email protected] op deze advertentie is niet gewenst en de sluitingsdatum is 2 weken na plaatsing.

ElisE DansschoEnEnOfficieel dealer van Diamant

dansschoenen.Uit voorraad leverbaar!

0167-522939 / 06-10807891

Van Sundert dakbedekkingAl 15 jaar een vertrouwd adres

• Gespecialiseerd in alle soorten dakbedekking• Kunststof dakbedekking en isolatie• Bitumen vervangende dakbedekking• Onderhoud, reparaties en dakinspectie Voor nieuwbouw en renovatie.Dahliastraat 23. 4711 ES St. Willebrord Tel. 0165 38 9196 • Fax. 0165 38 9207

www.sundak.nl [email protected]

te huur wegens ziekte tegen kostprijs

bedrijfsruimtes en kantoren Korte Hei 45a te Rucphen

unit 1: ±45m2 unit 2: ±45m2 unit 3: ±45m2 unit 4: ±45m2 Voorzien van verwarming, gas, water en licht.

1) kantoorruimte ±40m2 2) kantoorruimte ±22,50m2 3) spreekkamer ±12m2 4) hal en pantry ±14m2

Alleen serieuze gegadigden.

telefoon 06-34052402

Time2Flex zoekt vakbekwame

oppermannen voor de infra.

Mail je cv naar: [email protected]

Jan JochemsH a n d e l e n T r a n s p o r T

Te koop:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

Voor de goedkoopste terrasoVerkapping

Kijk op www.samanbouw.nl

Rudi Saman

076-5015176 / 06-51145525

[email protected]

WHW9GOEDKOPER DAN HUREN!

9

BETAALBAAR WONEN IS DICHTERBIJ DAN JE DENKT! MEER WETEN? +31 (0)76 597 59 00 / WHW9.NL

KOM NAAR DE START VERKOOP OP 02-09-201419.00 UUR, WOONWINKEL VAN HASSEL MAKELAARS, MOLENSTRAAT 50 ZUNDERT

VANAF

€ 109.000,–

V.O.N.

18 CENTRAAL GELEGEN APPARTEMENTEN EN STUDIO’S IN ZUNDERT