Dru 20140423

of 24/24
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES RUCPHENSE MIDWEEKEDITIE 23 APRIL 2014 WEEK 17 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 10.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Informatie van Volg ons via twitter: @RucphenseBode KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL ...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS... RUCPHEN - De Natuurwerkgroep Rucphen zaait zes percelen in met een mengsel van granen en wilde akkerbloemen. De ter- reinen zijn aangewezen in samenwerking met Defensie en Brabant Water in de Rucphense Bossen. Inmiddels zijn de voor- bereidende grondwerkzaamheden uitge- voerd en op zaterdag 26 april aanstaande om 10.00 uur zal het laatste perceel aan het einde van de verharding van De Schiet- baan worden ingezaaid. Helpende handen zijn hierbij meer dan welkom. De bloem- rijke akkerranden verhogen de biodiversi- teit en zorgen voor voedsel voor insecten en vogels. De bloemen leveren eten voor vlinders. De granen worden niet geoogst. Wilde akkerbloemen op zes percelen SPRUNDEL - Secretaris Martha Roks-Dec- kers en penningmeester Jac de Bont zijn teruggetreden uit het dagelijks bestuur van de KBO-Sprundel. Wel blijven ze beiden aan als bestuurslid. Zij namen afscheid als secretaris en penningmeester tijdens een ledenvergadering die werd gecombineerd met een stemmige paasviering. Tijdens deze bijeenkomst ontving Jac de Bont de zilveren draagspeld en Marta Roks- Deckers de zilveren speld met goud. Zij werd extra onderscheiden vanwege haar secretariaatswerk voor de KBO-Kring Pan- nenhoef. Ook de secretaris van de KBO- Brabant was hiervoor aanwezig, net als de bestuursleden voor de Kring Pannenhoef. Martha Roks en Jac de Bont gehuldigd SPRUNDEL – Op de jaarvergadering van carnavalsstichting De Nachtuilen werd het motto voor 2014-2015 gekozen: We zen òòs èège ie. 40 mensen waren vrijdag 18 april naar de bijeenkomst in de Trap- kes gekomen. Er werd teruggeblikt op de activiteiten in het voorbije seizoen. In het algemeen was men over die activiteiten tevreden tot zeer tevreden. Toch kwamen er suggesties waarmee het bestuur aan de slag gaat. In het bestuur is de secretarisze- tel vacant en een paar leden van de raad van elf hebben aangegeven door omstan- digheden te stoppen. Daarvoor worden nieuwe vrijwilligers gezocht. De rest van het bestuur en de leutgroep gaat wel door. Carnavalsmotto wordt ‘We zen òòs èège ie’ ZEGGE - Aan de Bergstraat is zaterdagmor- gen een inwoner van Zegge aangehouden voor belediging. De politie kwam in actie nadat er meerdere meldingen waren bin- nengekomen van geluidsoverlast dat werd veroorzaakt door een tuinfeestje op de Bergstraat. De eerste keer bleef het bij een waarschuwing. Toen agenten andermaal naar het adres werden gestuurd, werd opnieuw waargenomen dat er sprake was van harde muziek. Zij besloten op te treden en gaven de bewoner een proces-verbaal. De Zeggenaar was het daar niet mee eens en schold de agenten uit. De politie nam hem mee naar het bureau. Daar bracht hij de nacht door in een politiecel. Lawaaimaker beledigt politie VVD EN RVP PRESENTEREN BESTUURSAKKOORD SPRUNDEL - Weggebruikers die de afslag vanaf de A58 richting Sprundel nemen worden sinds deze week verrast door een prachtig kunst- werk op de rotonde. Vier wielrenners gemaakt uit stalen platen in terracotta kleur prijken op dit verkeersplein. Het werk vormt een mooie entree voor de bezoeker van dé wielergemeente van Nederland. Een initiatief van Gebr. Oomen B.V. uit Sprundel die ook verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en de uitvoering met medewerking van enkele sponsors. De officiële onthulling van dit kunstwerk staat gepland op 15 mei. FOTO CORINE ROKS DOOR MONIQUE JANSEN Bij de Ondernemers Vereniging Zegge waren onder meer twee schoonheids- specialisten, een supermarkt, een slijte- rij, een fietsenwinkel, een uitbater van een frietkar en een caravanverkoopzaak aangesloten. Door deze diversiteit is het bijvoorbeeld lastig om een gezamenlijke kortingsactie te houden. “De vraag is dan hoe je dat het beste in het vat kunt gie- ten”, vertelt Marcel Bouman, secretaris van de inmiddels opgeheven vereniging en uitbater van de Attentsupermarkt in Zegge. Moeizaam contact Daarnaast verliepen contacten tussen de Ondernemers Vereniging Zegge en de ge- meente Rucphen niet altijd goed. Leden van de ondernemersclub hadden zitting in verschillende werkgroepen (bijvoor- beeld voor Keurmerk Veilig Ondernemen en integrale dorpsontwikkelingsplannen), maar plukten daar niet altijd de vruchten van. Bouman: “Er werd veel gepraat, maar bij de uitvoering stagneerde het. De animo zakt dan weg. Je doet het toch vrijwillig.” Het onderhouden van contac- ten met de gemeente was één van de belangrijkste speerpunten van de Zegse bedrijfseigenaren, maar dat ging volgens de opgeheven ondernemersvereniging steeds moeizamer. Giften De Zegse organisatie had nog een bedrag van 1.700 euro in kas. Dit geld is even- redig verdeeld over het Sint Nicolaas Comité, het Oranje Comité, Stichting Kinder Karnaval Zegge (SKKZ) en heem- kundekring Den Lande van Zegge voor het houden van de jaarlijkse fietsvierdaagse. “Die wordt steeds groter”, vertelt Bou- man. Met de giften wil de voormalige ondernemersvereniging laten zien dat de betrokkenheid met Zegge groot is. De or- ganisaties die allemaal een cheque heb- ben gehad zijn uitgekozen, omdat ze zich inzetten voor activiteiten voor de Zegse jeugd. De vier goede doelen hebben ieder een bedrag van 425 euro gekregen. FOR De Zegse ondernemersvereniging was ook aangesloten bij de Federatie Onder- nemersverenigingen gemeente Rucphen (FOR). Het is nog niet duidelijk of de be- drijven in Zegge op een andere manier blijven aangesloten bij de FOR. Deze overkoepelende organisatie van onderne- mersverenigingen werd in 2009 opgericht voor het versterken van het plaatselijk en regionaal bedrijfsleven en voor de samen- werking met onder meer de gemeente en diverse instellingen en organisaties. Zegse ondernemersclub opgedoekt ZEGGE – De Ondernemers Vereniging Zegge bestaat niet meer. De achttien leden van de vereniging zagen niet langer brood in het voortbestaan van de organisatie. De belangrijkste reden van de opheffing is dat de ondernemers door de grote verscheidenheid aan branches weinig met elkaar gemeen hebben. Daardoor is het bijvoorbeeld lastig om gezamenlijk activiteiten te houden en gezamenlijk op te trekken. NIEUWE EXPOSITIE CORRIE VAN WESEL RUCPHEN - De Brandweer Midden- en West-Brabant waarschuwt voor bosbran- den. In de gehele regio geldt momenteel ‘code geel’, dat houdt een verhoogd risico in op natuurbranden. Dat betekent dat bos- sen en heides nog wel vochtig zijn, maar steeds droger beginnen te worden. Er geldt geen stookverbod, maar de brand- weer vraagt iedereen wel om extra alert te zijn. Wie een ontheffing heeft voor het stookverbod mag snoeiafval verbranden of een kampvuur maken. Het is dan volgens de brandweer wel aan te raden om blus- middelen bij de hand te hebben. Als het nog lange tijd droog blijft, kan de brand- weer code geel opvoeren tot code rood. Verhoogd risico op natuurbranden RUCPHEN - Op 17 mei wordt er een reünie gehouden van accordeonvereniging Con Amore, welke in Oud Gastel actief was in de 50-er en 60-er jaren. Destijds was Con Amore een florerende vereniging met leden uit geheel West Brabant. Naast ac- cordeons werd er ook gespeeld op banjo’s, gitaren en drums. Veel leden zijn al gevon- den en benaderd. Maar toch zijn er een aantal namen naar voren gekomen, waar- van de organisatoren niet weten waar ze zijn gebleven. Daarom doet men de oproep aan mensen die ooit lid waren zich aan te melden. Informatie en aanmelden via Ad Huijbregts op 06-53280683 of per mail: [email protected] Accordeonvereniging houdt reünie RUCPHEN - Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen ontvangt een subsidie van maxi- maal 100.000 euro voor het onderhouden van de Heemtuin voor de periode van vijf jaar. Hiermee biedt de gemeente Rucphen de stichting een overgangsregeling om de Heemtuin uiteindelijk zonder subsidie te runnen. Sociaal werkvoorzieningschap WVS onderhoudt de tuin nog tot eind dit jaar. Daarna komt dit werk bij de stichting te liggen. De Vrienden hebben nu een plan opgesteld waardoor zij ook verantwoorde- lijk worden voor het onderhoud. Daar is wel een overbruggingsperiode voor nodig. Ook zal de stichting extra inspanningen doen om extra inkomsten te genereren. Subsidie voor onderhoud Heemtuin RUCPHEN - Het radiotherapiecentrum op het terrein van het Franciscus Ziekenhuis is bijna af. Op 1 juli zullen de eerste patiënten kunnen worden behandeld in het nieuwe bestralingscentrum in Roosendaal. Radio- therapie wordt gebruikt als behandeling tegen kanker. In maart vond de bouwkun- dige oplevering plaats van het centrum. In- middels volgen inpandige werkzaamheden. Maandag kwamen twee geavanceerde be- stralingstoestellen uit de Verenigde Staten aan bij het radiotherapiecentrum. Daarvoor zette het centrum hijskranen en hijsge- reedschappen in. De maatregelen waren nodig om de aflevering van de apparaten in goede banen te leiden. Radiotherapiecentrum gaat in juli open Koningsdag trekking 26 april Elke maand € 10.000,- 30 jaar lang PRIMERA Rucphen Raadhuisplein 6, Rucphen, tel. 0165-348485 Poppestraat 2-A, St. Willebrord, tel. 0165-383335 www.optiekvanmeer.nl FIETSBRIL op STERKTE
 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  237
 • download

  6

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Dru 20140423

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  R U C P H E N S EMIDWEEKEDITIE23 APRIL 2014WEEK 17

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 10 . 5 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  Informatie van

  Volg ons via twitter: @RucphenseBode

  KIJK OP WWW.

  INTERNETBODE.NL

  ...VOOR

  HET

  LAATSTE

  ACTUELE

  LOKALE

  NIEUWS...

  RUCPHEN - De Natuurwerkgroep Rucphen zaait zes percelen in met een mengsel van granen en wilde akkerbloemen. De ter-reinen zijn aangewezen in samenwerking met Defensie en Brabant Water in de Rucphense Bossen. Inmiddels zijn de voor-bereidende grondwerkzaamheden uitge-voerd en op zaterdag 26 april aanstaande om 10.00 uur zal het laatste perceel aan het einde van de verharding van De Schiet-baan worden ingezaaid. Helpende handen zijn hierbij meer dan welkom. De bloem-rijke akkerranden verhogen de biodiversi-teit en zorgen voor voedsel voor insecten en vogels. De bloemen leveren eten voor vlinders. De granen worden niet geoogst.

  Wilde akkerbloemenop zes percelen

  SPRUNDEL - Secretaris Martha Roks-Dec-kers en penningmeester Jac de Bont zijn teruggetreden uit het dagelijks bestuur van de KBO-Sprundel. Wel blijven ze beiden aan als bestuurslid. Zij namen afscheid als secretaris en penningmeester tijdens een ledenvergadering die werd gecombineerd met een stemmige paasviering. Tijdens deze bijeenkomst ontving Jac de Bont de zilveren draagspeld en Marta Roks-Deckers de zilveren speld met goud. Zij werd extra onderscheiden vanwege haar secretariaatswerk voor de KBO-Kring Pan-nenhoef. Ook de secretaris van de KBO-Brabant was hiervoor aanwezig, net als de bestuursleden voor de Kring Pannenhoef.

  Martha Roks en Jac de Bont gehuldigd

  SPRUNDEL Op de jaarvergadering van carnavalsstichting De Nachtuilen werd het motto voor 2014-2015 gekozen: We zen s ge ie. 40 mensen waren vrijdag 18 april naar de bijeenkomst in de Trap-kes gekomen. Er werd teruggeblikt op de activiteiten in het voorbije seizoen. In het algemeen was men over die activiteiten tevreden tot zeer tevreden. Toch kwamen er suggesties waarmee het bestuur aan de slag gaat. In het bestuur is de secretarisze-tel vacant en een paar leden van de raad van elf hebben aangegeven door omstan-digheden te stoppen. Daarvoor worden nieuwe vrijwilligers gezocht. De rest van het bestuur en de leutgroep gaat wel door.

  Carnavalsmotto wordtWe zen s ge ie

  ZEGGE - Aan de Bergstraat is zaterdagmor-gen een inwoner van Zegge aangehouden voor belediging. De politie kwam in actie nadat er meerdere meldingen waren bin-nengekomen van geluidsoverlast dat werd veroorzaakt door een tuinfeestje op de Bergstraat. De eerste keer bleef het bij een waarschuwing. Toen agenten andermaal naar het adres werden gestuurd, werd opnieuw waargenomen dat er sprake was van harde muziek. Zij besloten op te treden en gaven de bewoner een proces-verbaal. De Zeggenaar was het daar niet mee eens en schold de agenten uit. De politie nam hem mee naar het bureau. Daar bracht hij de nacht door in een politiecel.

  Lawaaimaker beledigt politie

  VVD EN RVPPRESENTEREN

  BESTUURSAKKOORD

  SPRUNDEL - Weggebruikers die de afslag vanaf de A58 richting Sprundel nemen worden sinds deze week verrast door een prachtig kunst-werk op de rotonde. Vier wielrenners gemaakt uit stalen platen in terracotta kleur prijken op dit verkeersplein. Het werk vormt een mooie entree voor de bezoeker van d wielergemeente van Nederland. Een initiatief van Gebr. Oomen B.V. uit Sprundel die ook verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en de uitvoering met medewerking van enkele sponsors. De officile onthulling van dit kunstwerk staat gepland op 15 mei. FOTO CORINE ROKS

  DOOR MONIQUE JANSEN

  Bij de Ondernemers Vereniging Zegge waren onder meer twee schoonheids-specialisten, een supermarkt, een slijte-rij, een etsenwinkel, een uitbater van een frietkar en een caravanverkoopzaak aangesloten. Door deze diversiteit is het bijvoorbeeld lastig om een gezamenlijke kortingsactie te houden. De vraag is dan hoe je dat het beste in het vat kunt gie-ten, vertelt Marcel Bouman, secretaris van de inmiddels opgeheven vereniging en uitbater van de Attentsupermarkt in Zegge.

  Moeizaam contactDaarnaast verliepen contacten tussen de Ondernemers Vereniging Zegge en de ge-meente Rucphen niet altijd goed. Leden van de ondernemersclub hadden zitting in verschillende werkgroepen (bijvoor-

  beeld voor Keurmerk Veilig Ondernemen en integrale dorpsontwikkelingsplannen), maar plukten daar niet altijd de vruchten van. Bouman: Er werd veel gepraat, maar bij de uitvoering stagneerde het. De animo zakt dan weg. Je doet het toch vrijwillig. Het onderhouden van contac-ten met de gemeente was n van de belangrijkste speerpunten van de Zegse bedrijfseigenaren, maar dat ging volgens de opgeheven ondernemersvereniging steeds moeizamer.

  GiftenDe Zegse organisatie had nog een bedrag van 1.700 euro in kas. Dit geld is even-redig verdeeld over het Sint Nicolaas Comit, het Oranje Comit, Stichting Kinder Karnaval Zegge (SKKZ) en heem-kundekring Den Lande van Zegge voor het houden van de jaarlijkse etsvierdaagse. Die wordt steeds groter, vertelt Bou-

  man. Met de giften wil de voormalige ondernemersvereniging laten zien dat de betrokkenheid met Zegge groot is. De or-ganisaties die allemaal een cheque heb-ben gehad zijn uitgekozen, omdat ze zich inzetten voor activiteiten voor de Zegse jeugd. De vier goede doelen hebben ieder een bedrag van 425 euro gekregen.

  FORDe Zegse ondernemersvereniging was ook aangesloten bij de Federatie Onder-nemersverenigingen gemeente Rucphen (FOR). Het is nog niet duidelijk of de be-drijven in Zegge op een andere manier blijven aangesloten bij de FOR. Deze overkoepelende organisatie van onderne-mersverenigingen werd in 2009 opgericht voor het versterken van het plaatselijk en regionaal bedrijfsleven en voor de samen-werking met onder meer de gemeente en diverse instellingen en organisaties.

  Zegse ondernemersclub opgedoektZEGGE De Ondernemers Vereniging Zegge bestaat niet meer. De achttien leden van de vereniging zagen niet langer brood in het voortbestaan van de organisatie. De belangrijkste reden van de ophef ng is dat de ondernemers door de grote verscheidenheid aan branches weinig met elkaar gemeen hebben. Daardoor is het bijvoorbeeld lastig om gezamenlijk activiteiten te houden en gezamenlijk op te trekken.

  NIEUWEEXPOSITIE

  CORRIE VAN WESEL

  RUCPHEN - De Brandweer Midden- en West-Brabant waarschuwt voor bosbran-den. In de gehele regio geldt momenteel code geel, dat houdt een verhoogd risico in op natuurbranden. Dat betekent dat bos-sen en heides nog wel vochtig zijn, maar steeds droger beginnen te worden. Er geldt geen stookverbod, maar de brand-weer vraagt iedereen wel om extra alert te zijn. Wie een onthef ng heeft voor het stookverbod mag snoeiafval verbranden of een kampvuur maken. Het is dan volgens de brandweer wel aan te raden om blus-middelen bij de hand te hebben. Als het nog lange tijd droog blijft, kan de brand-weer code geel opvoeren tot code rood.

  Verhoogd risicoop natuurbranden

  RUCPHEN - Op 17 mei wordt er een renie gehouden van accordeonvereniging Con Amore, welke in Oud Gastel actief was in de 50-er en 60-er jaren. Destijds was Con Amore een orerende vereniging met leden uit geheel West Brabant. Naast ac-cordeons werd er ook gespeeld op banjos, gitaren en drums. Veel leden zijn al gevon-den en benaderd. Maar toch zijn er een aantal namen naar voren gekomen, waar-van de organisatoren niet weten waar ze zijn gebleven. Daarom doet men de oproep aan mensen die ooit lid waren zich aan te melden. Informatie en aanmelden via Ad Huijbregts op 06-53280683 of per mail: [email protected]

  Accordeonvereniging houdt renie

  RUCPHEN - Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen ontvangt een subsidie van maxi-maal 100.000 euro voor het onderhouden van de Heemtuin voor de periode van vijf jaar. Hiermee biedt de gemeente Rucphen de stichting een overgangsregeling om de Heemtuin uiteindelijk zonder subsidie te runnen. Sociaal werkvoorzieningschap WVS onderhoudt de tuin nog tot eind dit jaar. Daarna komt dit werk bij de stichting te liggen. De Vrienden hebben nu een plan opgesteld waardoor zij ook verantwoorde-lijk worden voor het onderhoud. Daar is wel een overbruggingsperiode voor nodig. Ook zal de stichting extra inspanningen doen om extra inkomsten te genereren.

  Subsidie voor onderhoud Heemtuin

  RUCPHEN - Het radiotherapiecentrum op het terrein van het Franciscus Ziekenhuis is bijna af. Op 1 juli zullen de eerste patinten kunnen worden behandeld in het nieuwe bestralingscentrum in Roosendaal. Radio-therapie wordt gebruikt als behandeling tegen kanker. In maart vond de bouwkun-dige oplevering plaats van het centrum. In-middels volgen inpandige werkzaamheden. Maandag kwamen twee geavanceerde be-stralingstoestellen uit de Verenigde Staten aan bij het radiotherapiecentrum. Daarvoor zette het centrum hijskranen en hijsge-reedschappen in. De maatregelen waren nodig om de a evering van de apparaten in goede banen te leiden.

  Radiotherapiecentrumgaat in juli open

  KORTING"IJAANKOOPVANEEN3TAATSLOTVOORDETREKKINGVANDECEMBER

  OPJEFAVORIETETIJDSCHRIFTKORTING

  "IJAANKOOPVANEEN3TAATSLOTVOORDETREKKINGVANDECEMBER

  Koningsdag trekking 26 april

  Elke maand 10.000,-

  30 jaar langPRIMERA Rucphen Raadhuisplein 6, Rucphen, tel. 0165-348485

  Poppestraat 2-A, St. Willebrord, tel. 0165-383335

  www.optiekvanmeer.nl

  FIETSBRIL op STERKTE

 • DEZE WEEK STUNTPRIJS OP=OP!1,5 LITER!Ook bruisend

  [email protected]=C

  ELDERS 1,29

  79

  ELDERS 1,75

  99

  ELDERS 4,49

  2.49ELDERS 3,99

  2.99

  ELDERS 8,79

  5.99

  ELDERS 5,69

  3.99

  ELDERS 1,49

  1.-

  12 STUKS

  1,5 LITER

  6 STUKS

  WIJNSTUNT!

  3 FLESSEN

  ELDERS 13,29

  9.49HELE LITER

  ELDERS 15,09

  10.99HELE LITER

  ELDERS 20,99

  15.99HELE LITER

  SAUVIGNON BLANCSpitzkop

  SPRITZ IL Mionetto

  Geniet van deze bitterzoete en sprankelend-frisse frizzante in een glas met veel ijs. Nu extra voordelig geprijsd!

  MAX. 6FLESSENPER KLANT

  MAX. 6FLESSENPER KLANT

  PLASTIC BIERGLAZEN

  Ideaal voor Koningsdag!

  BIERSTUNT!Bavaria 0,0% 33 clAlle varianten

  COTES DU RHONE

  Ook Chardonnay

  ST. WILLEBRORD Dorpsstraat 10 + | ZUNDERT Molenstraat 4 + + Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 28 april 2014, zolang de voorraad strekt. WWW.DIRCKIII.NL

  DE BESTE SLIJTERIJ VAN NEDERLAND!*HQLHWPDDUGULQNPHWPDWH

  Laco sportcentrum RucphenKozijnenhoek 21, Rucphen, Tel.: (0165) 30 50 50, www.laco.eu

  De deelnemende Laco buitenbaden zijn: bosbad Appelscha, Deurne, Geldrop, Goirle, strandbad Nuenen, Oirschot, Rucphen en buitenbad Veghel.

  Koop t/m 11 mei 2014 je Laco buitenbad abonnement en pro teer van de aantrekkelijke voorverkoopkorting van 50%. Met het buitenbad abonnement heb je toegang tot alle deelnemende Laco buitenbaden!

  En goed om te weten: tijdens de zomervakantie van het basisonderwijs mag je met dit abonnement ook zwemmen in verschillende Laco binnenbaden.

  Buitenbadseizoen 2014: 26 april t/m 31 augustus

  De hele zomer zwemmen bij Laco voor maar 27,50 p.p.

  Pro teer t/m

  11 mei 2014van de

  voorverkoopkorting!

 • ACTUALITEIT

  PAGINA 3

  Blijf op de hoogte van het

  lokale nieuws www.internetbode.nl

  ww

  w.i

  nte

  rnet

  bo

  de.

  nl

  U kunt uw advertentie opgeven via de button

  Advertentie aanleveren

  Redactie kunt uaanleveren via de buttonRedactie aanleveren

  Volg ons op Twitter: @RucphenseBode.

  DOOR REN BRUIJNINCXDe uitslag van de verkiezingen van 19 maart had de VVD en de RVP samenge-bracht. Met 13 van de 19 raadszetels heeft er zich een overtuigende raadsmeerder-heid afgespiegeld, waardoor de uiteinde-lijke samenwerking van beide partijen niet als een verrassing werd gezien.

  Tijdens de onderhandelingen hebben de heren Lazeroms en Vergouwen nadrukke-lijk gekozen voor een hoofdlijnenakkoord.

  OverlegRen Lazeroms maakte tijdens de pre-sentatie ook duidelijk op welke wijze het overleg met de diverse partijen is gevoerd: We hebben met alle partijen, dus ook met CDA, PvdA en D66, twee gespreksrondes gehouden en hen daarin bevraagd naar hun visie op de verkiezingsuitslag, eventu-ele deelname aan het college, de voorkeu-ren binnen de eigen nancile paragraaf en over de formatie. Dat zijn constructieve

  gesprekken geweest en die hebben dan ook de basis gevormd voor het hoofdlij-nenakkoord. Daarbij is er formatief geke-ken naar een verdeelsleutel waarin de ge-lijkwaardigheid van VVD en RVP het best tot zijn recht gebracht kon worden. Dat betekent dat beide partijen anderhalve for-matieplaats aan wethouders leveren. De vertaling daarvan laat zich invullen door 2 fulltime- en 2 parttime-wethouders.

  HoofdpuntenHet hoofdlijnenakkoord geeft het college straks ook de ruimte om transparant en in goed overleg haar taken uit te voeren. De belangrijkste punten uit het akkoord zijn: het nancieel beheersbaar houden van de taken welke door de Rijksoverheid wor-den overgedragen, het versterken van de bestuurskracht van de gemeente Rucphen door nog meer samenwerking met andere gemeenten te zoeken, en uitvoering en af-wikkeling van zaken regelen welke in de afgelopen periode zijn ontwikkeld, ver-volgde Ren Lazeroms zijn presentatie. Hij benoemde ook nog een aantal inhoudelijke en nancile afspraken, waaronder de be-stuurlijke zelfstandigheid van de gemeente Rucphen, de communicatie en dienstverle-

  ning, de aanpak van overlastsituaties en het nancieel beheersbaar houden van de 3 decentralisaties: nieuwe Participa-tiewet, nieuwe Jeugdwet en transitie van

  AWBZ naar WMO.

  Door ondertekening van het akkoord ligt de basis voor de komende bestuursperiode

  vast en is het startsein gegeven om, na de installatie van het nieuwe college tijdens de raadsvergadering van 24 april, voortva-rend aan de slag te gaan.

  VVD en RVP tekenen overeenkomst voor periode 2014-2018Kiezen voor hoofdl i jnenakkoord biedt ook het col lege meer mogeli jkheden

  De belanghebbenden, Laura Matthijssen-de Jong, Martien de Bruijn, Johan Nouws, en VVD-fractievoorzitter Hilde Spijkers na het onder-tekenen van het hoofdlijnenakkoord. Informateur/formateur Ren Lazeroms hield ook bij die ondertekening de regie in handen.

  FOTO REN BRUIJNINCX

  RUCPHEN - Demissionair wethouder Ren Lazeroms en zijn secondant Rien Vergouwen - beiden van de VVD - presenteerden vrijdagochtend in het gemeentehuis van Rucphen globaal het hoofdlijnenakkoord. Het slot-akkoord van een redelijk vlot verlopen overlegproces, waarbij alle partijen betrokken waren. Ter afsluiting van de presentatie werd het akkoord door de belanghebbenden ondertekend.

  Ruimte omtransparant taken uit

  te voeren

  DOOR CORINE ROKS

  Negen jaar lang heeft De Rooij de nanci-le zaken geregeld voor de KBO. Daarnaast helpt hij de leden met het invullen van de belastingformulieren en geeft hierover advies, tevens is hij belangenbehartiger, heeft zitting in de WMO (Wet Maat-schappelijke Ondersteuning) raad van de gemeente Rucphen en is een van de afgevaardigde in de commissie van tien, waarin van elk kerkdorp uit de gemeente twee leden van de plaatselijke KBO verte-genwoordigd zijn. Kortom een behoorlijke lijst van verdiensten heeft De Rooij opge-bouwd en niet allen voor de leden maar zeker ook voor de maatschappij.

  BetrokkenToon heeft een goede vertrouwensband met de leden, hij is sociaal erg betrokken en dat kleurt hem, verklaart de voorzitter van de KBO afdeling Sint Willebrord, Jan Mangnus. Reden voor het bestuur een aanvraag in te dienen voor de zilveren KBO speld toen de Rooij te kennen gaf het be-stuur te willen verlaten. Mangnus vervolgt: Tijdens de laatste bestuursvergadering gaf Toon aan dat hij wilde stoppen, en dat verraste ons. Hoewel we er in ons achter-hoofd wel rekening mee hielden kwam dit bericht toch nog onverwachts. We waren het allemaal eens: de KBO- speld moest voor dit bijzondere bestuurslid worden aangevraagd mr deze aanvraag dient zes weken van tevoren bij het Hoofdbe-stuur binnen te zijn. Gelukkig hebben we

  het nog voor de jaarvergadering kunnen regelen en is zelfs Jack Donkers van het Hoofd bestuur KBO- Brabant naar Sint Wil-lebrord gekomen om deze onderscheiding bij Toon op te spelden.

  ArmoedebeleidTijdens de uitreiking van de speld in een volle zaal van De Lanteern wordt nogmaals duidelijk welke invloed De Rooij heeft bin-nen de muren van de KBO: Toon heeft structuur gebracht binnen onze afdeling, benadrukt de voorzitter. Maar zijn bestuur-lijke kwaliteiten en sociale betrokkenheid beperkt zich niet alleen tot de leden van de plaatselijke en de provinciale KBO. De Rooij zet zich ook al jaren voor honderd procent in voor het armoedebeleid binnen de gemeente.

  AfscheidDe Rooij maakt een bewuste keuze om te stoppen bij het bestuur van de KBO. Om gezondheidsredenen moet hij het wat rustiger aan doen. Tijdens deze jaarverga-dering treedt De Rooij ofcieel af, hetgeen toch wel een emotionele impact heeft bij het bestuur en haar leden. De opvolger wordt bekend gemaakt: Jan Braspenning. De Rooij geeft te kennen deze graag in te willen werken. Dit geeft wederom aan hoe sociaal en betrokken de Rooij is. Niet voor niets heeft hij deze kleine speld met het logo van de KBO, ontvangen. De Rooij zegt hierover: Ik ben verrast door dit gebaar, ik wist echt van niks maar ben er heel blij mee.

  Toon de Rooij ontvangt zilveren KBO-speldHi j heef t s t ructuur gebracht in KBO Sint Wil lebrord

  Toon de Rooij met zijn partner. FOTO CORINE ROKS

  SINT WILLEBRORD - Woensdagmiddag, tijdens de jaarvergadering van de KBO (Katholieke Bond van Ouderen) afdeling Sint Willebrord, ontving Toon de Rooij uit Sprundel d zilveren KBO- speld. Deze speld, die niet zo maar wordt uitgereikt, heeft De Rooij te danken aan zijn jarenlange verdiensten als penningmeester, belastingadvi-seur voor de leden van de KBO en zijn inzet voor het armoedebeleid in de gemeente Rucphen. Om gezondheids-redenen heeft deze penningmeester aangekondigd het bestuur helaas te gaan verlaten maar heeft toegezegd zijn opvolger goed in te werken.

 • Sporty Dog Trailer DeluxeWissel wandelen en fietsen af met deze luxe,

  gemakkelijk in te klappen buggy en hondenfietskar in n!

  Hondenfietskar Pet TrailerLichtgewicht hondenfietskar met waterdichte

  ingang en extra achterinstap. Draagvermogen 40 kg.

  D&D Sports jogginglijnReflecterende, verstelbare (70-110cm) jogginglijn. Absorbeert bewegingen van

  de hond tijdens het joggen.

  Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 3 mei en zolang de voorraad strekt.Er op

  uit met de hond!

  nu

  17.95nu

  199.00nu

  89.95

  Oudenbosch Molenstraat 131, ma t/m do 8.30 - 18.00, vr 8.30 - 21.00, za 8.30 - 17.00Bergen op Zoom Ravelstraat 74, ma t/m do 8.30 - 18.00, vr 8.30 - 20.00, za 8.30 - 17.00

  facebook.com/

  animalworld.nl

  Beautydag voor de hond

  en Puppyparty!Zaterdag 3 mei

  10.00 - 16.00in Animal World Oudenbosch

  Fris en gezond het voorjaar in? Kom met uw hond naar de

  Beautydag voor lekkere behande-lingen, nuttige gezondheidstips

  en heerlijke beloningen!

  Lieve, kleine puppys zijn altijd een feest om te zien! Tijdens

  onze speciale Puppy Party kunt u verschillende rassen bewonderen en komt u alles te weten over de opvoeding en verzorging van uw

  (nieuwe) huisgenoot.

  Kijk voor meer informatie op www.animalworld.nl

  WIJ ZIJN KONINGSDAG GEOPEND TOT 12.00 UUR ANIMALWORLD.NL

  Ferplast Grand Lodge 140 PlusKunststof konijnenhok voor buiten n binnen. Incl. lade, trap, drinkfles, voerbak en ruif. Afm.: 134 x 73 x 117 cm.

  Cavalor Strucomix Original 15 kgComplete voedingsmix voor uw paard. Met natuurlijke

  kruiden en grassen.

  nu

  10.95

  vanaf

  26.95nu met

  2 kg extra

  vast laag

  52.95nu met

  2 kg extra

  Caniselect Bonusbag 15 + 2 kgHoogwaardige, optimaal verteerbare, krokante voeding

  voor uw hond. Alle varianten.

  Royal Canin Labrador Retriever Adult bonusbag 12 + 2 kg

  Rasspecifieke voeding voor de Labrador Retriever.

  nu

  9.95

  Supreme Selective konijn en cavia 3 kgComplete en evenwichtige voeding voor actieve konijnen en cavias.

  Biokats Classic 20 kgKlontvormende kattenbakvulling uit 100% natuurlijke klei.

  nu

  14.95

  OutdoorrenRuime, verzinkte outdoorren met deurtje.

  Uw konijn (of puppy) kan naar hartenlust genieten in het gras.

  nu

  229.0025% korting

  op alle Frontline(geldig t/m 3 mei)

  Frontline pipetten tegen vlooien, teken en luizen bij hond of kat. Ook verkrijgbaar als Frontline Combo (doodt ook eieren en larven).

  nieuweverpakking

  nu

  7.99

  Kijk voor het

  complete aanbod hondenfietskarren

  op onze website.

  Frontline demodagzaterdag 3 mei 10.00 - 16.00 uur

  Kom langs met uw hond of kat voor een

  GRATIS BEHANDELING MET FRONTLINE!

  In oudenbosch

 • ACTUALITEIT

  PAGINA 5

  ColofonHoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

  Rucphense Bode

  Rucphense Bode

  Redactie Monique Jansen

  Correspondent Hlne Heijs, Corine RoksAcquisitie John van Aert

  Druk Drukkerij Vorsselmans

  SluittijdenAdvertenties dinsdag 13.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfotos dinsdag 11.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

  Bezorgklachten 076 599 8111

  Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

  W E E K B L A D

  Puzzel week 17De oplossing van deze puzzel is in week 18 te vinden op www.internetbode.nl

  www.sudokusite.eu

  Rare jongens, die Russen. Ben je er juist van overtuigd dat hun tanks elk moment het oosten van Oekrane zullen binnenrollen, blijken ze plotseling toch te willen praten. Met een grote smile namen ze afgelopen week plaats aan de onderhandelingstafel, om er met een nog bredere glimlach weer vandaan te lopen. Met de Verenigde Sta-ten, Oekrane en de Europese Unie kwamen ze namelijk overeen dat alle illegale ge-wapende groepen in Oekrane moeten worden ontwapend en dat bezette overheids-gebouwen moeten worden teruggegeven. Ze barstten nog net niet in lachen uit, zoals ze eerder deden bij het dreigement van onze premier Mark Rutte om de militaire samenwerking met Rusland op te zeggen. Ontwapening van de illegale gewapende groepen is immers bij voorbaat al een mission impossible. De Kiev-getrouwe milities zullen er namelijk niet over peinzen hun wapens in te leveren. Die kunnen ze immers maar al te goed gebruiken mocht het straks echt tot knokken komen met de Russen. Ook op de pro-Russische activisten hoeven we niet te rekenen. Die hebben net de smaak te pakken van het bezetten van overheidsgebouwen en het aanvallen van mi-litaire legerbases. Iets dat ze trouwens verbazingwekkend goed afgaat. Het gestook van de Russen zelf draagt ook niet bepaald bij aan de terugkeer van het normale leven in Oekrane, voor zover dit berhaupt nog mogelijk is. Om te beginnen is er natuurlijk het gesteggel rond de door Oekrane nog niet betaalde gasleveranties. Dat gaat nog een hoop heisa geven, want om het allemaal nog wat gemakkelijker maken verhoogde Rusland de gasprijs afgelopen week in een paar dagen tijd met tachtig procent. Of Oekrane maar even over de brug wil komen. Bovendien: de inkt onder de Geneefse overeenkomst was nog maar amper droog of Rusland begon al over pro-vocaties in het oosten van Oekrane. Het vervolg laat zich eenvoudig raden. Die tanks komen straks vanzelf wel een keer en dan is het niet eens zo onwaarschijnlijk dat de Russen nog als bevrijders worden ingehaald ook. Eigen schuld, zullen ze zeggen. Als Oekrane zelf geen orde op zaken stelt, moeten wij het wel doen. Rare jongens? Zo bekeken zijn die Russen zo gek nog niet.

  Tanks

  ColumnAddo Sprangers

  Opknapbeurt voor EmmauspleinGemeente Rucphen en bouwpartners ondertekenen overeenkomst

  RUCPHEN - Het Emmausplein te St. Willebrord zal een flinke opknapbeurt krijgen. Er komen nieuwe winkels bij, het plein wordt herin-gericht en in de nabije omgeving worden woningen gebouwd. Op woensdag 16 april is de overeenkomst ondertekend voor ontwikkeling van het Emmausplein.HIG/Rialto zal commercile ruimtes (winkels) gaan realiseren aan het Emmausplein. Bouwbedrijf Maas-Jacobs zal grondgebonden woningen aan de Merelstraat gaan bouwen. De gemeente zal zorgdragen voor de infrastructuur en zal de grond bouwrijp opleveren aan de twee bouwpartners. FOTO GEMEENTE RUCPHEN

  DOOR ROEL DE HAAN

  Haar schilderijen zijn kleurrijk, fris en toe-gankelijk. Haar meest geliefde onderwer-pen vindt ze in de natuur: landschappen en dieren. Een enkele maal maakt ze abstract werk, maar op de expositie zijn daar geen voorbeelden van te zien. Sinds een jaar ben ik me in portretten gaan bekwamen, vertelt ze. Dat gaat me het gemakkelijkst af als ik de geportretteerde goed ken. Dat geldt ook voor de dieren die ik schilder. Vaak schilder ik vanaf een foto, maar altijd vanuit mijn gevoel. Door details weg te laten of juist toe te voegen, zorgt ze dat haar werk ten opzichte van de gebruikte fotos aan kracht wint. Ik noem dat paint-shoppen.

  Schilderijen met een verhaalZe combineert het schilderen met haar gezin, echtgenoot en twee zoons, en met een baan. Mijn werk doe ik tussen het schilderen door, laat ze zich ontvallen.

  Ze verkoopt wel werken, maar vindt het soms moeilijk om afstand te doen. Ieder werk heeft een verhaal. Sommige stukken krijgen in de loop van de tijd steeds meer waarde voor me. Ze zegt moeilijk onder druk te kunnen werken, maar soms werkt ze toch heel snel.

  En van haar favoriete schilderijen, het licht surrealistische Paradepaardje, te zien op de expositie, maakte ze in slechts enkele uren tijd. Ik begrijp nog niet hoe ik dat zo snel kon; de omstandigheden waren er kennelijk naar.

  Eigen stijlZe is te bescheiden om aan een professio-nele loopbaan als kunstenares te denken. Heeft nooit overwogen haar werk bij een

  galerie te exposeren. Hoewel grotendeels autodidact, heeft ze opleidingen gevolgd bij de Roosendaalse School van Expres-sie, inmiddels School voor de Kunsten, en bij de Rucphense kunstenares Hanneke van der HoutFloor. Ze is actief bij schil-dersclub St. Joseph in Sint Willebrord. Mensen die mijn werk zien, zeggen: je moet nu niet meer aan de kunstacademie beginnen, je hebt inmiddels je eigen stijl en je techniek is uitstekend. Ze lijkt het idee toch nog niet helemaal uit haar hoofd te hebben gezet.

  WelkomDe expositie in Markant is niet haar eerste in n van de centra van Stichting Groen-huysen. Iedereen is hier welkom om mijn werk te komen bekijken en om dan even-tueel ook een praatje met de bewoners te maken. Als er werk wordt verkocht gaat een deel van de opbrengst naar Groenhuy-sen. Dat geld wordt ingezet voor de dagbe-steding van de bewoners.

  Corrie van Wesel exposeert in WouwNatuur is de belangri jkste inspirat iebron voor Rucphense schi lderes

  Corrie van Wesel voor haar schilderij Muis. FOTO ROEL DE HAAN

  RUCPHEN - Corrie van Wesel is geboren in Heerle en woont in Rucphen. Ze tekent en schildert al haar hele leven. Ze had graag een opleiding aan de kunstacademie gedaan, maar dat werd toen ze jong was niet gestimuleerd. Het weerhield haar er niet van zich vrijwel alle teken- en schildertechnieken eigen te maken. Of het nu met olieverf of acryl is, aquarel of pastel, op doek of papier, met potloot, een kwast, een stuk keukenpapier of met haar handen, Van Wesel beheerst de techniek. Wie haar werk wil zien, kan dat komen bekijken in het Centrum voor Wonen en Zorg Markant van Stichting Groenhuysen in Wouw. Daar exposeert ze tot 1 juni een klein deel van haar werk.

  Ieder werk heeft verhaal

 • PAGINA 6

  DOOR MONIQUE JANSEN

  De politie ging op onderzoek uit, nadat een anonieme melding was binnen geko-men van stankoverlast. In de buurt van het pand werd een sterke hennepgeur waar-genomen. Op het moment dat agenten het pand binnen vielen waren twaalf per-sonen aanwezig. Alle aanwezigen zijn ge-arresteerd. Het gaat om drie inwoners van

  Breda van 22, 23 en 25 jaar, vijf vrouwen uit Breda van 30, 34, 45, 46 en 49 jaar, een 46-jarige inwoonster van Rucphen, een 25-jarige vrouw uit Etten-Leur, een vrouw van 29 jaar uit Roosendaal en een 46-jarige inwoonster van Sint Willebrord.

  HenneptoppenIn het bedrijfspand op het kleine indus-trieterrein werd in drie ruimtes gekweekt.

  Naar schatting bestond de kwekerij uit zon 1000 hennepplanten. Enkele tiental-len emmers vol henneptoppen stonden al klaar.De aangehouden verdachten waren bezig met het knippen van de toppen. De politie zal de kwekerij ontmantelen. De planten en kweekapparatuur zijn in beslag geno-men. De verdachten zijn ingesloten op het politiebureau en daarna verhoord.

  Politie verstoort hennepoogstTwaalf personen opgepakt bi j inval in cannabisplantage

  RUCPHEN De politie heeft zaterdagavond twaalf personen opgepakt die aan het werk waren in een hennep-kwekerij in een bedrijfspand aan de Korte Hei in Rucphen. De negen vrouwen en drie mannen waren net bezig met het oogsten van hennep toen ze werden gestoord door agenten.

  DOOR CORINE ROKS

  Onder de naam Jongeren Koor Zegge (JKZ) werd in 1972 de basis gelegd voor deze huidige zanggroep. De oprichting hiervan gebeurde in nauwe samenwerking met de kerk, vooral jeugdmissen en gezinsmissen werden opgeluisterd door dit koor. Tijden veranderen, leden werden ouder en het re-pertoire veranderde mee. Begin jaren 90 werd de naam omgedoopt tot zanggroep Melody en de leden kregen steeds meer opdrachten buiten de muren van de kerk. Een trend die zich heel positief heeft ont-wikkeld , Melody wordt steeds vaker op di-verse evenementen en feesten gevraagd. Maar naast deze optredens zingen ze, in eigen stijl, gemiddeld nog een maal per maand in de Heilige Maria Boodschapkerk van Zegge.

  Musicals en titelsongsWe zingen alle talen, maar vooral eigen-tijdse pop, legt de penningmeester en woordvoerster, Jolanda Frijters, uit. Zij vervolgt: We hebben een breed reper-toire, varirend van bekende nummers uit musicals tot titelsongs van lms en na-tuurlijk hebben we een lijst met bekende Nederlandstalige nummers die het altijd goed doen.

  ContributieDoor de goede banden met het kerkbe-stuur kunnen de kosten van het lidmaat-schap laag gehouden worden. De zang-groep maakt in goed overleg gebruik van de faciliteiten van de kerk en pastorie.

  Hemelvaartsdag is traditiegetrouw een heel bijzondere dag voor Melody. De leden van de zanggroep staan voor dag en dauw op om zich voor te bereiden op de dienst van Hemelvaart, die altijd om 6:00uur in de ochtend plaatsvindt. Een bakje kofe bij de overburen, caf Kerkzicht, blijkt een goede opwarming. Dit jaar staan naast de vaste kerkdiensten de volgende optredens op de agenda: VLkoren in Middelburg, de open-lucht viering in Dishoek, diverse optredens in maatschappelijke gebouwen en niet te vergeten de feestjes van de eigen leden. Het is een gezellige club waarin de woor-den saamhorigheid en vooruitstrevend, de sfeer aangeven, aldus de woordvoerster.

  DirigentMomenteel is de zanggroep hard aan het oefenen voor vier nieuwe nummers. Onder leiding van de professionele dirigent Sasja Hendrickx, worden de nummers drie stem-mig gezongen: sopraan, mezzo- sopraan en alt. Een van de doelstellingen die de

  zanggroep zich heeft gesteld is het uitbrei-den van het oeuvre zodat men nog meer naar buiten kan treden, maar dan moet het nummer ook wel perfect gezongen kunnen worden. Een begeleidingsband met piano of keyboard kan het plaatje compleet ma-ken.

  Nieuwe ledenIeder aspirant lid krijgt een maand proef-tijd. Hierna wordt gekeken of het weder-zijds klikt, maar dat is volgens Jolanda Frijters vrijwel altijd het geval. Je hoeft overigens geen zangtalent te zijn om je aan te melden, de dirigent bepaalt uitein-delijk of het klopt. Zanggroep Melody doet een oproep aan eenieder die graag zingt en laat tussen de regels doorscheme-ren dat een bas en/of tenor (lees: een man) erbij, zeer welkom is zodat in de toekomst zelfs vierstemmig gezongen kan worden.

  Voor meer info:www.melody1212.jouwweb.nl

  Zanggroep Melody wil meer ledenZegse zanggroep focust vooral op eigent i jdse pop

  Zanggroep Melody streeft uitbreiding van het ledental na. FOTO CORINE ROKS

  ZEGGE - Vijftien vrouwen in de leeftijd tussen de vijfentwintig en vijftig jaar vormen samen de zanggroep Melody. De dames komen uit alle hoeken van West- Brabant maar oefenen hun vocaal talent elke maandagavond in een van de mooiste gebouwen op de Zeg: de Pastorie. En inderdaad, de akoestiek van dit gebouw is goed, de dames klinken prachtig. Ze hebben echter n grote wens: meer leden en ook graag mannen, zodat ze meer muzikale mogelijkheden krijgen.

  SINT WILLEBRORDKoningsmarkt: Op vrijdag 25 april organiseren centa voor Wonen & Zorg De Vlegter en De Kim een koningsmarkt van 16.00-19.00 uur. Iedereen is van harte welkom, er is voor elk wat wils! Er zijn verschillende stands aanwezig en er wordt een loterij georganiseerd. De kinderen kunnen geschminkt worden of deelnemen aan de oud hollandsche spelle-tjes. Ook het nieuwe Grand Caf van De Kim is voor iedereen geopend.Dansmiddag: Zondag 27 april bent U weer van harte welkom in Zaal De Kwast voor een nieuwe aevering van regiodansen. De aanvang is half 2.Inzamelen oud papier: Wijkvereniging De Gagelrijzen haalt ook in de maand april weer het oud papier op in de toegewezen gebieden. Zorg ervoor dat uw papier niet wordt ver-geten, zet uw container op de daarvoor bestemde container verzamelplaats die u ook ge-bruikt voor uw huisvuil container en doe dit a.u.b. met de wielen naar de straatkant ge-keerd. Oud papier of karton dat naast de container staat wordt niet meegenomen, houd u hier a.u.b. rekening mee. In de maand april wordt uw container geleegd op de laatste dinsdag en dat is deze maand op 29 april vanaf 18.00 uur en op de laatste donderdag en dat is deze maand op 24 april vanaf 18:00 uur. Voor info kunt u bellen met 06-53578510.

  SPRUNDELHartstichting: De collecte voor de Hartstichting die van 6 t/m 12 april gehouden is, bracht in Sprundel 2496,60. De Hartstichting dankt alle collectanten en de mensen die een bijdrage leverden.

  RUCPHENSenioren-Express: Donderdag 24 april verzorgt De Senioren-Express van 9.00 tot 11.00 uur een radioprogramma op radio Rucphen FM 106.4. Voor en door senioren met muziek, agenda en informatie seniorenwerk gemeente Rucphen. Tijdens deze uitzending is live in de studio: Marijke van den Broek met informatie Dagverzorging. Tevens is er gelegen-heid voor het indienen van een felicitatie en muzikale groet, tel. 342480. Verenigingen en Instellingen kunnen hun agenda en informatie betreffende seniorenwerk opgeven bij: J.Mangnus, tel. 388041, e-mail: [email protected], www.radiorucphen.nlPiet Schrauwen Bokaal Biljart toernooi: Koppeltoernooi driebanden biljarten. U kunt zich tot 27 april opgeven voor dit biljart toernooi. Inschrijven is mogelijk bij Caf t Trefpunt te Rucphen tel. 0165-341533 en C. Lauwen tel.0165-343929. U kunt biljarten op ma/di/do/vr aanvang van het toernooi is 8 mei en eindigt op 28 juni. Het wordt geor-ganiseerd door BV DOS en gespeeld in Caf t Trefpunt te Rucphen veel succes op het groene laken.

  KORTE BERICHTEN

  ZEGGE - Al enkele maanden was een werkgroep vanuit de harmonie druk met de voorbereidingen voor de re-nie. Afgelopen zondag, eerste paas-dag, was het zover.

  De organisatie van Zeggpop had voor de renie de feesttent ter beschikking ge-steld. Rond 13.00 uur kwamen de eerste oud-leden van harmonie St. Cecilia de tent binnen. Het was een gezellig weerzien van oud-leden, die onder het genot van een hapje en een drankje mooie herinneringen ophaalden. Maar er stond meer op het pro-gramma voor de renisten. In samenwer-king met de heemkundekring Den Landen van Zegge was er een tentoonstelling ge-maakt en kon men diverse fotos en ander archiefmateriaal bekijken. Later op de mid-dag verzorgde de harmonie een kort con-cert. Na aoop van dit concertje ontving Wendy Raaphorst namens de harmonie een bos bloemen. Zij gaat helaas stoppen als lid en algemeen leider van harmonie St. Cecilia.De harmonie werd aangenaam verrast, toen het tamboerkorps van St. Cecilia de

  tent in marcheerde. Joeri Cloosterman, algemeen leider van het tamboerkorps fe-liciteerde de harmonie met haar jubileum. Van het tamboerkorps kreeg de harmonie, uit handen van instructeur Corn Pas, een prachtige gegraveerde kleine trom aange-boden. Enkele leden en oud-leden hadden een cabaretgroepje gevormd. Onder lei-ding van Hendrik Herman en Wim Lase-roms rukte de harmonie uit en maakten de gasten een wandeling van De Bunker tot de Noordhoek. Hierbij werden alle Zegse cafs aangedaan. Een mooi stukje histo-rie.... Al met al was het een zeer geslaagde en gezellige dag! Als aandenken kregen alle aangemelde renisten een USB stick aangeboden met fotos van deze dag. Helaas heeft niet ie-dereen een USB stick ontvangen. Mocht u geen USB hebben ontvangen en toch aanwezig zijn geweest op de renie, laat u dat ons dan weten. U kunt contact met ons opnemen via [email protected] of via telefoonnummer 0165-540242.Op zaterdag 13 december zal harmonie St. Cecilia het jubileumjaar muzikaal afsluiten met een spectaculair concert.

  Renie harmonie St. Cecilia Zegge zeer geslaagd

  SPRUNDEL - De jaarlijkse geranium-actie van onze muziekvereniging is inmiddels alweer een week van start.

  Dit betekent dat leden van orkest, jeugd-orkest Triple S en majorettes The Estrellas langskomen (of langsgekomen zijn) om te vragen of er interesse is om geraniums te bestellen. Zoals gewoonlijk is er de keuze tussen rood hangend, rood staand

  en wit staand. Tot en met 30 april worden er bestellingen opgenomen. De bestelde geraniums worden 10 mei thuisbezorgd. Onverhoopt niemand langs geweest of u was niet thuis? Telefonisch bestellen kan ook, via tel. 06-10109554.Een gedeelte van de opbrengst van de verkochte geraniums is bestemd voor de muziekvereniging (uniformering + instru-mentarium).

  Geraniumactie

  SCHIJF - Op donderdag 24 april heeft de KBO afdeling St.Martinus te Schijf weer een gezellige soosmiddag in gemeenschapshuis Dn Hoge Dries. Aanvang 13.30 uur.

  Na de ontvangst met kofe of thee zal de

  bingo molen worden opgestart en gaan de balletjes uitmaken wie er met een van de vele leuke prijsjes die er te winnen zijn naar huis gaat. In de pauze zal er kofe of thee worden geserveerd met iets lekkers er bij. Daarna gaan we verder met het bingospel.

  Soosmiddag KBO Schijf

  Elkor Telecom & ICT is KPN Excellence business partner

  Maak kennis met KPN N en ontdek uw voordeel!

  Inschrijven via: www.elkortelecom-ict.nl/inschrijven

 • LIEF EN LEED

  PAGINA 7

  Familieberichten

  WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112.Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee.ApotheekBuiten de openingstijden van Apotheek Rucphen en Sint Willibrord wordt waargeno-men door : Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076 5953099. Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Franciscus Ziekenhuis, Boerhaave-laan 25, Roosendaal, tel. 0165 591400.TandartsHet antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt.WijkzusterTelelefoon 0165 - 54 66 13DierenartsDierenartsengroep voor gezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915. Voor landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333.Dierenhospitaal Visdonk, Visdonkseweg 2a, Roosendaal, tel. 0165 583 750.

  Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 0165 - 57 40 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

  TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

  Surplus Zorg thuiszorgPassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

  Thuiszorg Ons ThuisVoor al uw zorgvragen professioneel & kwaliteit. Direct inzetbaar. Tel: 06-13918168 of 06-13918940

  7KXLV]RUJ

  Thebe Thuiszorg Rucphen Voor persoonlijke verzorging/verpleging. Kleine teams,

  vertrouwde gezichten. Bel: 088-117 67 46 of mail naar [email protected]

  Openingstijden Gemeente Rucphen Binnentuin 1 4715 RW Ruchpen Tel: 0165 349 500Maandag t/m Vrijdag 08.00 12.00 uur

  * Arbeidsrecht * Huurrecht* Bestuursrecht * Incasso* Strafrecht * Contracten* Echtscheiding * Jeugdrecht* Burenrecht * Algemene* Bouwrecht Voorwaarden

  GRATIS JURIDISCH ADVIES

  Op ons spreekuuriedere dinsdag van 16.00-17.30u.

  U kunt uiteraard ook bellen voor een afspraak.

  Brugstraat 41Roosendaal

  0165-391007www.STRAkadvocaten.nl

  BOSCH / MIELEWasdroger stuk?

  Bel: 0165 - 34 29 37

  Persoonlijke zorg bij het laatste afscheid...

  Tel.: 0165-36 45 66Dag en nacht bereikbaar [email protected]

  www.verbraak-uitvaart.nl "ERGSEBAANs!2.ISPEN

  Klokkenmakerij

  Vakkundige restauratie: DQWLHNHXXUZHUNHQPRGHUQHXXUZHUNHQZLM]HUSODWHQ

  :LOJHQVWUDDW2XGHQERVFK7HO

  ZZZNORNNHQPDNHULMGHWLMGQO

  EEN UNIEK LEVEN VERDIENT EEN UNIEK AFSCHEID.Afscheidshuis: Schijfse Vaartkant 1B, RucphenKantoor: Sint Bavostraat 36 4891 CJ Rijsbergen Telefoon: 076-5963698Kijk op onze tarievenlijsten: www.jackmathijssen.nl

  Afscheidshuis Rucphen

  Constructiewerken Diverse reparatiewerkzaamhedenCarrosseriebouw Dak- en gevelbeplatingMachinebouw Kraanverhuur

  Jef de Meijer B.V.

  Oude Heistraat 5 Tel: 076 597 42544884 LE Wernhout Fax: 076 597 5786www.jefdemeijer.nl E-mail: [email protected]

  Totaal verslagen zijn wij door het plotseling overlijden van

  Roland Elst

  Roland was aardbeienteler in hart en nieren. Namens CLTV had Roland zitting in de ProductAdviesCommissie en was hij lid van de koelbegeleiding.

  Wij wensen Katrien, Jaap, Chiel, familie en vrienden heel veel sterkte bij dit enorme verlies.

  Collega-telers, bestuur en medewerkers van CLTV Zundert

  AUTOMONTAGEBEDRIJFJOKO

  6ORRSORRSVFKDGHDXWRVPRWRUVWHNRRSJHYUDDJG$OOHJHEUXLNWHRQGHUGHOHQRQOLQH9ULMZDULQJELMRSKDOHQ5HSDUDWLHHQRQGHUKRXG

  Lid ARN-Stiba-RDW0DDOEHUJHQVWUD:HUQKRXW7HO

  LQIR#MRNR]XQGHUWQOZZZMRNR]XQGHUWQO

  * EIGEN FABRICAGE EN TOONZAAL* ALLE STIJLEN EN MODELLEN OP MAAT GEMAAKT* TOTALE RENOVATIE* KLEIN BEDRIJF MET GROTE MOGELIJKHEDEN

  INDUSTRIEPARK - RIJKMAKERLAAN 13 - 2910 ESSEN (B) - TEL. 00323-677.31.98 WWW.KEUKENSKONINGS.BE

  BEZOEK ONZE UITGEBREIDE TOONZAAL

  Uitgebreide collectie dekbedden, kussens, bedtextiel en badjassen.Valpoort 60 s Etten-Leur, 076-5441414, zie: www.jacksuykerbuyk.com

  Nu bij Slaapcomfort Jack Suykerbuyk

  Laatste week!

  KOOPZONDAG27 APRIL

  DANKBETUIGING

  Uw medeleven en belangstelling, de vele lieve

  kaarten en hartelijke woorden na het overlijden

  van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

  To van Meer - Kiewit

  hebben ons getroost in deze moeilijke tijd.

  Kinderen en kleinkinderen

  Sprundel, april 2014

 • PAGINA 8

  DORPSHUIS DE TRAPKESMaandag 28 april: 13.00-16.30u Oude-rensoos; 13.30-14.30u KBO Koor; 14.00-16.00u KBO Koersbal; 18.00-20.00u Ar-chida (sportzaal)Dinsdag 29 april: 9.15-10.15u Groeps-gym; 9.45-12.00u Bandstoten Hertog Jan; 10.00-11.30u Accordeonles; 13.00-16.30u Ouderensoos; 15.45-18.45u Estrellas (sportzaal); 19.00-20.00u TRC Sportief (sportzaal); 19.00-21.15u Yoga (cursus-werkgroep); 19.30-21.30u Mill dancers; 20.00-22.00u Gym NF (sportzaal)Woensdag 30 april: 10.00-11.00u Slank-klup; 13.00-16.30u Ouderensoos; 16.30-18.00u Estrellas (sportzaal); 19.00-20.00u Gymgroep (sportzaal); 19.30u Verenigings-raad; 20.00-21.00u Damesgym (sportzaal); 21.00-22.00u Badminton WdeB (sportzaal)Donderdag 1 mei: 10.00-11.00u Biljar-ten Ouderenwerk; 13.00-16.30u Oude-rensoos; 13.00-16.30u Kaartclub jokeren; 13.30-15.30u Handwerken; 15.45-19.30u Estrellas (sportzaal); 18.15-19.15u Line-dance (ouderenwerk); 19.30-22.00u Sprun-del Vocaal; 20.00-22.00u Badminton HU (sportzaal)Vrijdag 2 mei: 9.30-11.30u Com. Van 10; 10.00-12.00u Biljarten Ouderenwerk; 13.00-16.30u Ouderensoos; 15.30-18.30u Estrellas (sportzaal); 18.30-20.30u Archida (sportzaal); 19.30u Sluitingsavond wijken-biljart; 19.30-21.00u Stuif-s-in workshopGevraagd: tafeltennistafels en schaakborden: Voor onze naschoolse activiteiten zijn we op zoek naar een aan-tal tafeltennistafels en schaakborden met stukken. Mocht u een van deze dingen thuis in een vergeten hoekje hebben staan en er niets meer mee doen, wij zijn er blij mee. Voor meer informatie hierover kunt u bellen met de Trapkes, tel. 382889.Algemene informatie: Dorpshuis de Trapkes, Hertogstraat 5, 4714 BZ Sprun-del, tel. 0165-382889. Voor informatie over bovengenoemde activiteiten kunt u con-tact opnemen met de Trapkes, tel. 0165-382889, mail [email protected] U kunt ook onze website bezoeken: www.skwsprundel.nl Voor buurtpreventie neemt u contact op met uw eigen wijkcon-tactpersoon of via buurtpreventiesprundel.

  GEMEENSCHAPSHUIS DE LANTEERNZaterdag 26 april: geslotenZondag 27 april: GeslotenMaandag 28 april: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prikdienst & Bloed-afname; 13.00-16.30u SKW Senioren Open Inloop; 13.00-16.30u WAO Biljartgroep De Spin; 13.00-16.00u Colijn; 13.30-

  16.30u Koersbal Competitie; 18.30-20.00u Yoga; 19.30-21.30u ehboDinsdag 29 april: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prikdienst & Bloed-afname; 13.00-16.30u SKW Senioren Open Inloop; 13.00-16.30u WAO Biljartgroep De Spin; 13.30-15.30u SKW Dansen; 18.30-22.00u Hang Out (Jongerencentrum Ut Honk); 20.30-21.30u ZumbaWoensdag 30 april: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prikdienst & Bloed-afname; 10.00-11.30u Alleenstaandeclub Met moed vooruit; 13.00-16.30u SKW Senioren Open Inloop; 13.00-16.30u WAO Biljartgroep De Spin; 13.30-15.30u KBO Bingo; 14.00-16.00u Speelhonk; 19.30-21.30u Con Grazia.Donderdag 1 mei: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prikdienst & Bloed-afname; 09.00-10.00u Traverse Maat-schappelijkwerk spreekuur; 13.00-16.30u SKW Senioren Open Inloop; 13.00-16.30u WAO Biljartgroep De Spin; 13.00-14.15u SKW Volksdans; 18.30-21.30u Sempre Crescendo; 20.00-22.00u Colijn dansenVrijdag 2 mei: 08.30-10.00u SHL/ Francis-cus Ziekenhuis Prikdienst & Bloedafname; 10.30-11.30u RVP Spreekuur; 13.00-16.00u Open inloop; 13.00-16.00u WAO Groep De Spin; 18.00-20.00u Jan Evers; 18.30-22.30u Bridgeclub De Lanteern

  GEMEENSCHAPSHUIS DE VAARTMaandag 28 april: 13.00-17.00u skw competitie biljarten / kaarten open inloop; 13.30-14.30u kvo mensendieck; 16.00-18.00u Actium training; 17.30-20.00u majorette The Fantasy Kids; 19.00-20.30u spreekuur bouw en houtbond FNV; 20.00-21.00u sporten herenDinsdag 29 april: 13.00-16.30u biljart-competitie ODSI; 13.00-16.00u skw hand-werken ouderen; 17.00-20.30u majorette The Fantasy Kids; 19.00-21.30u Road Run-ners Rucphen; 20.30-22.00u VolleybalWoensdag 30 april: 13.00-16.30u skw biljarten / kaarten open inloop; 13.30-16.00u koersballen; 18.00-20.00u majo-rette The ButteriesDonderdag 1 mei: 13.00-16.30u biljarten ODSI; 13.30-15.30u Weight Watchers; 17.30-20.00u repetitie drumband NEO; 19.00-21.30u Road Runners Rucphen; 20.00-22.30u repetitie NEO A-orkest; 21.00-22.00u Actium trainingZondag 4 mei: 08.30-12.00u vogelbeurs De VogelvriendenAlgemene informatie: Voor nadere infor-matie over het huren van ruimte of boven-staande activiteiten kunt u contact opne-men met Leon Verpaalen tel. 0165 341908

  of per E-mail [email protected] U kunt ook de website bezoeken van Gemeenschaps-huis De Vaart: www.devaartrucphen.nl

  GEMEENSCHAPSHUIS DN HOGE DRIESBezoekadres: Zoeksestraat 5a, 4721 AC Schijf, tel. 0165-342649Maandag 28 april: 13.00-14.00u KVO Volksdans; 13.00-17.00u Biljarten, compe-titie; 19.00-23.30u Biljartclub de Vrolijke FotsersDinsdag 29 april: 08.30-09.30u Bloed-prikken; 09.00-10.00u KVO Pilates; 13.00-17.00u Biljarten, competitie; 19.00-20.00u Fysiotherapeutische oefentherapie; 19.30-22.30u Biljarten; 18.30-19.30u SKW Pilates; 20.15-21.15u Volleybal Heren/da-mesWoensdag 30 april: 09.15-10.15u SKW Gym ouderen; 13.00-17.00u Biljarten, open inloop; 13.30-16.00u Handwerkgroep, open inloop; 19.30-21.30u Schijfse NotenDonderdag 1 mei: 08.30-09.30u Bloed-prikken; 09.00-13.00u Bibliotheek, uitleen jeugd & volwassenen; 09.30-10.30u Oude-renkoor; 13.00-17.00u Biljarten en kaarten, open inloopVrijdag 2 mei: 14.00-16.00u KBO Koers-balVoor meer informatie over bovenstaande activiteiten of de reservering van ruimtes kunt u terecht bij het beheer van SKW Schijf, tel. 0165-342649.

  JEUGDHUIS DE LOUWENBezoekadres: Kerkstraat 6, Rucphen, tel. 0165-342064Maandag 28 april: 19.30-20.30u SKW PilatesDonderdag 1 mei: 09.30-10.30u SKW Gym 55+; 15.00-16.15u SKW Volksdans 55+Vrijdag 2 mei: 19.15-20.45u Peeperklips, jeugdtoneelverenigingAlgemene informatie: Meer informatie over de activiteiten in Jeugdhuis de Lou-wen en van SKW Rucphen kunt u vinden op de website: www.skw-rucphen.nl U kunt ook contact opnemen met Diana Schotting (Sociaal Cultureel Werker) tel. 0165-342064.

  Activiteiten dorpshuizen Gemeente Rucphen

  RUCPHEN - Reeds enkele jaren wor-den door de Natuurwerkgroep Rucp-hen bloemenakkers aangelegd in de Rucphense Bossen.

  Op voormalige landbouwpercelen worden de akkers in het voorjaar ingezaaid met een mengsel van granen en wilde akker-bloemen. Hiermee wordt de biodiversiteit verhoogd en wordt er voor voedsel ge-zorgd voor de insecten en vogels. Tijdens de bloeiperiode leveren de bloemen voed-sel voor vlinders. De granen worden niet geoogst en blijven in de winter op het veld staan waardoor er voor de vogels gedu-rende de moeilijke winterperiode voedsel beschikbaar is.Sinds 2010 heeft de Natuurwerkgroep al 2 akkers. Ze doet hierbij recht aan de term werkgroep in haar naam.

  Meehelpen op zaterdag 26 aprilDe Natuurwerkgroep Rucphen heeft in

  samenwerking met Defensie en Brabant Water een zestal geschikte percelen ge-vonden in de Rucphense bossen. Inmiddels zijn de voorbereidende grondwerkzaamhe-den uitgevoerd en op zaterdag 26 april aanstaande om 10.00 uur zal het laatste perceel aan het einde van de verharding van De Schietbaan worden ingezaaid. Hel-pende handen zijn hierbij uiteraard meer dan welkom.Voor vragen kan contact opgenomen wor-den met Harrie Tak: 0165-343727.De Natuurwerkgroep zal gedurende het jaar inventarisaties uitvoeren van de aanwezige beplanting en insecten. Graag worden we daarbij door genteresseerden geholpen. Maar ook zullen we kunnen ge-nieten van mooie stukjes bloemenpracht in de bossen van Rucphen.

  Wij van de Natuurwerkgroep Rucphen hopen u te kunnen verwelkomen op Ko-ningsdag.

  Inzaaien bloemenakkersNatuurwerkgroep Rucphen

  Inzaaien van de bloemenakker door vrijwilligers.

  ZEGGE - Het afgelopen Paasweekend heeft in Zegge weer helemaal in het teken gestaan van ZeggPop.

  Op donderdag werd al begonnen met het plaatsen en inrichten van de feesttent op het dorpsplein en vrijdagavond werd de aftrap verricht door the Covertrain. Dit project, opgezet door 4 coverbands uit ons eigen Brabant, wist de tent helemaal vol te krijgen. Een ongekende luxe voor de orga-nisatie die tot dan toe de eerste avond de tent altijd maar matig gevuld wist te krij-gen. Tijdens het eerste optreden, verzorgd door GERUIS uit Eindhoven, was de tent al aardig vol gelopen. Het werd gedurende de geweldige optredens van achtereen-volgens CoverUp uit Dongen en B.U.G. uit Gilze alleen nog maar drukker. De slotact was voorbestemd aan ons eigen Impakt en zij deden er nog eens een inke schep bovenop, waardoor de avond niet meer ka-pot kon. Kortom, deze avond alleen maar

  winnaars, nl. organisatie, muzikanten en vooral het vele publiek.

  De zaterdagmiddag, georganiseerd door KBO Zegge, was erg gezellig door het op-treden van Cest la Vie uit Klundert, afge-wisseld door stukjes cabaret door Steun-vast. Voor de zaterdagavond was dit jaar gekozen voor een Hollandse avond m.m.v. de drive-in show van Suc6fm. Raymon Hermans, Denans, Ruud Barell, Willem Barth en de plaatselijke artiesten Dre en DRobbie maakten er, voor opnieuw een goed gevulde tent, een super gezellige avond van.

  Op de zondagmiddag werd t.g.v. onze 100 jarige harmonie een renie gehouden, welke redelijk goed bezocht werd. Tijdens de renie verzorgde het harmonieorkest zelf nog een optreden, waarna ze door een optreden van de tamboers zelf nog even verrast werden. Tijdens dit optreden werd

  een cadeau van de tamboers voor de har-monie overhandigd aan de beide slagwer-kers: een marstrom met inscriptie.Tot slot werd ZeggPop 2014 afgesloten door een optreden van Start Spreading The News, een big-band formatie uit Roosen-daal, waarvan opnieuw een goed gevulde tent ontzettend van heeft genoten. Kortom, de 4e editie zeer geslaagd, tot ziens op de vijfde in het 3e weekend van 2015!

  Theater optredens met Zuidelijk To-neelZoals wij u al eerder meldden, treden onze tamboers op in de productie Julius Caesar van het Zuidelijk Toneel. Na de try out vo-rige maand in Tilburg, staan zij donderdag-avond 24 april op de planken in de Kring in Roosendaal en as. maandag 28 april in het Chasse Theater in Breda. Aanvang van de voorstellingen 20.00 uur. Leuk voor u om onze tamboers weer eens in een ander decor te zien.

  Vierde editie ZeggPop geweldig succesBruisend Paasweekend in Zegge dankzi j ZeggPop

  ZEGGE - Voor de tweede maal is KBO Zegge ingegaan op de uitnodiging van de tamboers om deel te nemen aan Zeggpop. We hebben hetzelfde doel namelijk jong en oud samen la-ten genieten van bijzondere muzikale activiteiten.

  Vorig jaar hield de KBO een korenmiddag de koren kwamen allemaal uit de regio. Omdat het succesvol verliep werd er dit jaar gekozen voor het prachtige koor uit Klundert Cest La Vie met 61 koorleden, allemaal vrouwen onder leiding van Cor-rie van Brecht. Ze zongen de sterren van de hemel het was een spetterende show waar Joop, de gitarist, ook deel van uit-maakte. Tijdens het lied Als de lente komt dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam,

  kreeg de 92 jarige Pietje (Petronella) van Aert uit Sprundel een prachtig bos tulpen. Na dit geweldig optreden was het de beurt aan de cabaretgroep Steunvast die zeer verrassend voor de dag kwam met ver-schillende playback actszo goed zelfs dat er gevraagd werd elders te komen optreden. Wij doen dit nog niet zo lang maar we hebben onderling, vrijwilligers en medewerkers, zoveel plezier, vertelt Marijke van de Broek cordinator van de 5 Steunpunten uit de gemeente Rucphen enthousiast. Helmi Mulders (voorzitter) en Cees Coppens (secretaris) van KBO Zegge zijn meer dan tevreden. De contacten verlopen zo vriendelijk en het levert veel gezelligheid op voor jong en oud. Volgend jaar maken we weer graag gebruik van Zeggpop.

  t Zegs Matineeke van KBO Zegge

  Groep Steunvast van de gemeentelijke steunpunten brachten een geweldige show tijdens t Zegs Matineeke.

  Winkelcentrum 11 - Etten-Leur076-5012941

  www.juweliermekes.nl

 • Kantoor Voordeel.com1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR

  bureaus - kasten - stoelen - tafels

  Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

  STALENDRAAIDEURKASTEN

  NIEUW IN VERPAKKING

  Met 4 legbordenLet op: afhaalprijzen!

  (... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden)

  Alle prijzen exclusief BTW.voorvan 125.-

  95.-95.-Uitsluitend verkoop

  contant. Pinnen mogelijk.

  50t/m80%van de catalogusprijzen

  KORTING VAN

  restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

  IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u.

  80b x 38d x 178h

  kunstgebitreparatiesaanpassen gebit prothese op implantatenklikgebit

  het implanteren gebeurt op eigen locatie. vergoeding door alle verzekeringen.

  Uw KUNSTGEBITverdient de zorg van de tandprotheticus.

  Informeer vrijblijvend en maak GRATIS 1e afspraak!

  Tandprothetisch Centrum Etten-LeurVoorsteven 116b (1e verd.) Etten-Leur, T. 076 5040794

  www.tpczevenbergen.nl, [email protected] organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

  3RRUWHQRRNDXWRPDWLVFK,QGXVWULsOHKHNZHUNHQ*DDVKHNZHUNHQ6LHUKHNZHUNHQ%DONRQKHNNHQ

  Rucphensebaan 58, 4714 RE SprundelTel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656

  www.verstijlenhekwerken.nl

  Terre des Hommes ,,t SpiegeltjeMolenstraat 138, Zundert. Tel: 5961214.

  Openingstijden winkel (ook voor inleveren goederen): woensdag,donderdag en vrijdag van 13. tot 17.u.; zaterdag van 13. tot 16.u.

  Boeken: Reis- en taalgidsen ................. 0,205RPDQV ......... 0,50 - 6 voor 2,50 .LQGHUERHNHQ ......................... 0,10)RWRLQVWHHNPDSMHV ............................. 0,10.RSHQVFKRWHOV ................................... 0,20%HNHUVHQPRNNHQ ............................... 0,10$OOHNLQGHUHQJH]HOVFKDSVVSHOOHQ HALVE PRIJS $OOHDVEDNNHQ ................................. HALVE PRIJS

  BOSCH / MIELEWasmachine stuk?

  Bel: 0165 - 34 29 37

  Only for Men Outlet Etten-Leur

  MEGA NIET TE MISSENMANNENDEALS!!

  ONLY FOR MEN OUTLET Burchtplein 2 - 64873 BN Etten-LeurTel. (076) 7676587

  KONINGSDAG GEOPEND VAN 10.00-17.00 UUR

  BLUE INDUSTRY

  * Schoenen, shirts, polos, T-shirts, pullovers, pantalons, jeans & accessoires. Alle combinaties zijn mogelijk.

  op de voorjaarscollectie

  27 APRIL KOOPZONDAG OPEN VAN 13.00-17.00 UUR

  KOOPJEGepaneerde Kipschnitzels

  4 stuks 595OUDERWETS LEKKERGekruid Gehakt 500 gram 395SPECIALLentehaasjeZacht varkensvlees gevuld met frisse groenten in een fris sausje. 15-20 min inde oven op 180 graden. 100 gram 245SPECIAAL AANBEVOLENKipvinken 4 halen, 3 betalenSALADE AANBIEDING150 gr Filet Martino +150 gr Eiersalade samen 398A.s. zaterdag i.v.m. Koningsdag geopend tot 12:30 uur

  Volg ons ook op Facebook: Keurslagerij Monden

  KOOPJESWEEK:

  KeurslagerMONDENST. JANSTRAAT 38 SPRUNDELTELEFOON 0165 - 382 330

  OPENINGSTIJDEN:Maandag, Dinsdag en Donderdag 9.00 - 21.00 uurWoensdag en Vrijdag 9.00 - 17.00 uurZaterdag 9.00 - 13.00 uurBehandeling kan alleen na telefonische afspraak.

  De Gagelrijzen 8 St. Willebrord06-46623904

  [email protected]

  DE TOTALE MENS IS SCHOONHEID

  BC SPECIALON Het professionele instituut voor

  HUIDVERBETERING * ANTI-AGING * HUIDADVIES

  BC Specialonvoor een gezonde en stralende huid

  Supervoordelig motor-praktijkpakket inclusief theorie en examen. Nu slechts 900,-

  Nu motorrijlessen en deze zomer nog rijden

  LENTE AANBIEDING!

  - 15 praktijklessen- AVB+AVD examen

  - theorieles- theorie examen

  - theorieboekje

  Bel vandaag: 0165 34 35 76 of kijk op www.peterjansen.nl

  tel. 0165-383119St. Janstraat 75 Sprundel

  A.s. Zaterdag met Koningsdagzijn wij geopend tot 13 uur!!

  Van vrijdag 25 april t/m donderdag 1 mei:Oranje tompoezen

  4 stuks 2.95

  Bezoek ook onze website: www.bakkerijvanoers.nlAanbiedingen alleen geldig in onze winkel!!

  Van vrijdag 25 april t/m donderdag 1 mei:Nieuw!! Crunchy broodje

  (knapperig meergranen brood) nu 0.99Iedere Vrijdag brood dag:

  Wit, Tarwe en Volkoren brood 1.95

  Uw showroom aan huis!

  Verkoop/leggen/onderhoud

 • PAGINA 10

  Donderdag 24 april09.15-11.15 uur: Scholenproject voor de groepen 3 met ditmaal 20 leerlingen van Vinkenbos Sprundel. 11.30-13.00 uur: Rondleiding ROC West-Brabant met 18 personen.Vrijdag 25 april14.00 uur: Bezoek Wilde Weelde West-Brabant met 10 personen. Zondag 27 april13.00-16.00 uur: Zondagsopenstelling Heemtuin Rucphen.Maandag 28 april10.00-12.00 uur: Spreekuur Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen. Ook tele-fonisch via 0165-343014 of per e-mail: [email protected]

  Algemene informatieBezoekadres: Baanvelden 12, 4715 RH Rucphen.Mede dankzij de inzet van vrijwilligers en medewerkers van het Rentegratiehuis Rucphen die als gastvrouw of gastheer

  functioneren is de heemtuin open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur, ook op Hemelvaartsdag (29 mei).In de grote ruimte van Ut Gebouwke zijn fotos van Sprundel toen en nu te zien in samenwerking met Heemkundekring On-der Baronie en Markiezaat. Ook zijn daar gedichten over de Rucphense Heemtuin te lezen die zijn geschreven door leden van De Schrijftafel.Dankzij de inzet van vele vrijwilligers zijn er ook in 2014 weer tientallen zondags-openstellingen (telkens van 13.00-16.00 uur). De komende tijd op 27 april, 4 mei, 11 mei, 18 mei en 25 mei.Voor groepen zijn excursies met gids mo-gelijk. Om teleurstelling te voorkomen is tijdig aanvragen dringend gewenst want er zijn inmiddels zelfs al aanvragen voor september binnen.Meer informatie over de rondleidingen voor groepen uitsluitend via de website: www.heemtuinrucphen.nl

  ProgrammaHeemtuin Rucphen

  WERNHOUT - Zaterdag 5 en 12 april stonden in het teken van regionales turnen dames regio Zuid-West Neder-land.

  In deze nales zijn de volgende medaille-resultaten behaald: Iefke Jacobs werd re-giokampioene, Lauren Gommers veroverde zilver, Tessa Verschuuren en Manon van Nederkassel behaalden beiden een vierde plaats. Door het grote deelnemersveld mochten zij beiden een bronzen medaille in ontvangst nemen.

  Tijdens deze nales hadden de turnsters de mogelijkheid zich te plaatsen voor dis-trictsnales. De districtnale voor de 4e divisie wordt gehouden op zaterdag 10 mei in Asten, de districtsnale voor de 5e divisie wordt gehouden op zaterdag 17 mei in Zundert. Deze zal dan ook georgani-seerd worden door Olympia zelf. 10 mei zal Olympia vertegenwoordigd worden door:

  Lauren Gommers, Iefke Jacobs, Femke Frij-ters en Anneloes Marijnissen. 17 mei zal Olympia vertegenwoordigd worden door: Ilse v. Hassel, Gwen Bommelijn, Wister-

  lande Kouters, Karlijn Tax, Joyce Pemen, Tessa Verschuren, Manon v. Nederkassel, Fleur Roovers, Cecile Buijnsters en Dorien Kemps.

  Turnsters Olympia plaatsen zich voor districtsnales

  Deelneemsters aan de regiofinales.

  Raadsvergadering24 april 2014Donderdag 24 april 2014 om 19:30 uur vergadert de gemeenteraad in het gemeen-tehuis.

  In de raadsvergadering zal een toelichting worden gegeven op het hoofdlijnenakkoord. Vervolgens zal de raad de wethouders benoemen en enkele nieuwe raadsleden toelaten. Ook stelt de raad commissies in en worden de commissieleden en plaatsver-vangend commissieleden benoemd. Aan het einde van de vergadering wordt afscheid genomen van wethouder Van Hal.

  De voorlopige agenda en stukken kunt u inzien op het gemeentehuis en downloaden via www.rucphen.nl/raadsinformatie.

  Iets regelen in het gemeentehuis?U bent natuurlijk altijd welkom tijdens de vrije inloop, maar met een afspraak heeft u een streepje voor. U kiest uw eigen tijdstip, weet precies hoe laat u aan het loket kunt komen en bent sneller klaar.

  Afspraak mogelijk voorPaspoort aanvragen Nederlandse identiteitskaart aanvragen Afhalen paspoort/identiteitskaart Rijbewijs aanvragen Afhalen rijbewijs Geboorte-aangifte Overlijdensaangifte Verklaring omtrent gedrag

  OpeningstijdenVrije inloop: elke werkdag 08.00 - 12.00 uur; woensdag 08.00 - 20.00 uurAfspraken: elke werkdag 08.00 - 17.00 uur; woensdag 08.00 - 20.00 uur

  iGGIS:Rucphen in landelijke gemeenteapp Contact met de gemeente via een app? Dat kan met iGGIS!De landelijke app iGGIS toont vrij beschik-

  bare overheidsinformatie van elke gemeente in Nederland en heeft unieke extra toepas-singen binnen Rucphen.

  Via iGGIS kunt u in Rucphen afspraken maken voor o.a. uw paspoort, identiteitskaart,

  rijbewijs en verklaring omtrent gedrag meldingen doen van milieuhinder, (drugs-)overlast, zwerfvuil, verlichting, wegen

  Informatie in iGGIS contactgegevens openingstijden nieuws evenementen bekendmakingen (inclusief melden bezorgklachten)

  samenstelling college/raad/partijen, zetelverdeling

  Proberen?iGGIS is gratis te downloaden in de Appstore voor Apple en in Google Play voor Android.

  Milieustraat geslotenIn verband met Koningsdag is de milieustraat op zaterdag 26 april a.s. gesloten.

  Inzage en reactiesOmgevingsvergunningen en persoons-gebonden gedoogbeschikking

  Inzage in het gemeentehuis tijdens ope-ningstijden, vanaf de dag van deze publi-catie.

  Wet milieubeheerInzage vanaf de dag van deze publicatie bij de gemeente tijdens openingstijden.Als u de melding wilt inzien, kunt u contactopnemen met de Gemeentewinkel, op werk-dagen van 09.00 tot 12.00 uur of op www.rucphen.nl/inzage.

  Gemeentelijk nieuws De partijen VVD en RVP hebben op 18 april 2014 een Hoofdlijnenakkoord ondertekenend. De VVD en RVP zullen op basis van

  gelijkwaardigheid de komende bestuursperiode (2014-2018) het college vormen. Het nieuwe college zal op donderdag 24 april worden genstalleerd tijdens de raadsvergadering.

  2QWZHUSEHJURWLQJYDQGHJHPHHQVFKDSSHOLMNHUHJHOLQJ5HJLRQDOH$PEXODQFH9RRU]LHQLQJ5$9%UDEDQW0LG-den-West-Noord ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. De ontwerpbegroting is tevens tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

  De vastgestelde besluitenlijst van het college (d.d. 8 april 2014) ligt ter inzage in het gemeentehuis. U kunt zich hiervoor melden bij de receptie. De besluitenlijst is ook te raadplegen via www.rucphen.nl (klik bij Gemeente op College van B & W).

  Bovenstaand nieuws is uitgebreid te raadplegen op onze website www.rucphen.nl

  Week 1723 april 2014

  COLOFONDe Raadhuiskrant is een wekelijkseuitgave van de gemeente Rucphen.De volledige tekst van onze bekendmakingen vindt u op www.rucphen.nl/bekendmakingen

  Postbus 9, 4715 ZG RucphenBinnentuin1, 4715 RW Rucphenwww.rucphen.nl Telefoon: 0165-349500Fax: 0165-341375E-mail: [email protected]

  OpeningstijdenLoop binnen zonder afspraak:elke werkdag 08.00 - 12.00 uurwoensdag 08.00 - 20.00 uurOf maak een afspraak:elke werkdag 08.00 - 17.00 uurwoensdag 08.00 - 20.00 uur

  6WRULQJHQ

  Volg de ontwikkelingen van de gemeente en de activiteiten van het college van B&W via Twitter:

  @gemrucphen nieuws en [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]_lazeroms [email protected]_debruijn [email protected]_vanhal wethouder

  $DQYUDJHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJUHJXOLHUAfwijken van bestemmingsplan Aanvraag

  Tijdelijk huisvesten van Het Dreefje 4, Schijf 16 april 2014seizoensarbeiders Uitbreiden van de woning Hoekvensedreef 6A, Schijf 14 april 2014Tijdelijk huisvesten van Ettenseweg 4, Sprundel 16 april 2014seizoensarbeiders Tijdelijk bewonen van een Kerkeheidestraat 10, Sprundel 11 april 2014bedrijfsruimte Wijzigen van het gebruik Dorpsstraat 189A, St. Willebrord 15 april 2014

  %RXZ

  Legaliseren bestaand chalet Langendijksestraat 15-21, 27 maart 2014met tuinhuis RucphenWijzigen van reeds verleende Emmastraat, St. Willebrord 11 april 2014vergunning voor het bouwen van 9 appartementen en bergingenWijzigen van reeds verleende Emmastraat 132 t/m 144, 11 april 2014vergunning voor het bouwen van St. Willebrord9 appartementen en bergingenSchutting met poort Seringenstraat 13, St. Willebrord 13 april 2014

  Persoonsgebonden gedoogbeschikkingTijdelijk legaliseren van permanente bewoningvan een recreatieverblijf Aanvraag

  Langendijksestraat 15-21, Rucphen 14 april 2014

  Wet milieubeheerMelding activiteitenbesluit

  Voor Mts. van Gastel-Hereijgers i.v.m. uitbreiden Rucphenseweg 31, Rucphenvan het aantal te houden stuks rundvee en het beindigen van het houden van varkens

 • Jan JochemsH A N D E L E N T R A N S P O R T

  TE KOOP:Bestratingsmaterialen

  en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

  Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

  VERHUUR:Afvalcontainers

  van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

  GSM 06 - 53937700

  Voegwerk!vakbekwame

  VOEGER zoekt voegwerk

  06-55887266

  !Nu direct naar alle websites van de winkels via de homepage vanwww.gostores.nl/roosendaal facebook.com/GoStoresRoosendaal

  Rucphensebaan / Oostplein

  KOOPZONDAG*

  27 APRIL*Babypark en Prominent zijn gesloten tijdens de koopzondag.

  Xenos, d funshopwinkel voor het hele gezin!Xenos is een van de verrassendste winkels van Nederland. Niet voor niets betekent het Griekse woord Xenos vreemd. Je vindt bij ons dus alles wat leuk, anders en lekker is; van woon- en cadeauartikelen tot glaswerk, meubels en foodge-rechten. Het uitgebreide assortiment en de verrassend lage prijs maken van Xenos de funshopwinkel voor het hele gezin!

  Vier Koningsdag met XenosOok voor Koningsdag vind je bij Xenos volop verrassend leuke artikelen voor een lage prijs. Haarspray om je haren oranje te verven, een rood-wit-blauwe zonnebril met LED-verlich-ting om lekker op te vallen, een oranje armband met bedel-tjes, een schminkset, oranje pruiken en zelfs complete oranje out ts. En dat al vanaf 0,79! Zo zorgt Xenos er samen met jou voor dat je helemaal in stijl Koningsdag kunt vieren.

  27 april koopzondag!Natuurlijk heeft Xenos nog vl meer leuke artikelen! Op onze website www.xenos.nl vind je hiervan een kleine selectie, maar voor het volledige assortiment kun je van maandag t/m zaterdag terecht in onze winkel aan de Rucphensebaan 24C in Roosendaal. En ook op zondag 27 april zijn we geopend van 12:00 tot 17:00 uur!

  Veelzijdige en duurzame outdoor en reisbroek van G-1000 Original

  voor dagelijks gebruik.Klassiek design met twee steekzakken en achterzakken

  met plooien.Merk: Fjallraven

  Model: KirunaKleur: Fog (grijs)

  Maten: heren 44 t/m 54 en dames 34 t/m 42

  Van 112,95

  Voor 94,95

  ONGEDIERTE?

  GRATIS!

  Wilt u meer informatie of een afspraak maken?Mail naar: [email protected]

  of kijk op:

  Van de Kar grondwerken bv0,1,*5$9(59(5+885$)9$/&217$,1(59(5+88523+22*=$1'7((/$$5'(=:$57(*521'

  95$$*1$$595,-%/,-9(1'(2))(57(,1)2#9'.$5&20:::9'.$5&20

  06-53639243

  KRAANVERHUUR MET/ZONDER MACHINISTTE HUUR: MINI SHOVEL

  Jan van BergenHulsdonkstraat 204882 JM ZundertTel: 076 - 5985324Gsm: 06 - 55918911

  WIJ GELOVEN IN LIEFDE,TROUW EN ROMANTIEK

  Jij ook? Dan zoeken we graageen levenspartner voor je: 3 van de 4 slaagt. Mens & Relatie: de hoogste slagingskans.

  Al 30 jaar het grootste relatiebemiddelingsbureau.Bel voor meer informatie:

  Lia van der Wel 0165-388816 of 088-0221900 (landelijk)Of kijk op www.mens-en-relatie.nl

  "RASSCHAATSESTEENWEGs+ALMTHOUTs4ELs&AXsWWWBRUVOBE!,,%$!'%./0%.6!.552s:/.$!'6!.552s'EENVOORSCHOTTENUBETAALTPASNAAFWERKING

  DE MOOISTE SERRES & KOZIJNEN

  Bezoek onze

  vernieuwde

  showroom BRUYNSEELS-VOCHTEN NVVERAND$65$0(1'(85(1LQ $/80,1,8039&

  Meer dan 25 jaar ervaring!-%%2$!.*!!2%26!2).'

  SERRES

  BEL VOOR EENGRATIS

  OFFERTE

 • WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 23 APRILT/M DINSDAG 29 APRIL

  =HWHQGUXNIRXWHQYRRUEHKRXGHQ

  VOORJAARSMODE

  KIJK OP ACTION.NL

  RREE

  COMFORTABEL

  SLAPEN!

  SET/2 OF SET/3

  STUNTPRIJS!

  ZOMERTREND!

  3 PAAR46X135X67 CM

  2-persoonsFD[[FP

  9.95

  FD[[FP20 liter

  3.95

  TRENDYBLOEMENSLINGERFDFP

  0.49

  DAMEST-SHIRT NRUWHPRXZPDWHQ6;;/

  2.49

  KATOENHAMAMDOEKGLYHUVHNOHXUHQ[FP

  3.95

  DAMESTREGGINGPDWHQ;6;;/

  6.49

  DECO LINTOP HOUTEN KLOSset/2:[FPset/3:[FP

  DAMESSPAGHETTITOPLQGLYHUVH]RPHUVHNOHXUHQYHUNULMJEDDUNDWRHQHODVWDQPDWHQ6;;/

  AXESHOWERGELGLYHUVHYDULDQWHQPO

  INTEX VELOURSLUCHTBED1-persoonsFD[[FP

  HOME SWEET HOMESIERKUSSENGLYHUVHGHVVLQV[FP

  ELHO KRETABLOEMBAKNXQVWVWRIDQWUDFLHWFD[[FP16 liter

  FIETSTRANSPORTREKPHWDDOFDFPH[FOEORHPHQVOLQJHU

  OUTDOOR ACTIVEKOEPELTENTSHUVRRQVFD[[FP

  KINDER GLIJBAANMET TRAPYRRUELQQHQHQEXLWHQWRWNJ

  TOM OLEARYSLAAPZAKXLWVWHNHQGHZDUPWHLVRODWLHPHWZDWHUSURRIEXLWHQODDJ200x85 cm

  MR. MUSCLETOILETREINIGERPDULQHRIIUHVKPO

  KATOEN/BADSTOFHAMAMDOEKLQGLYHUVHNOHXUHQYHUNULMJEDDU90x170 cm

  DAMESBLOUSEGLYHUVHNOHXUHQHQYDULDQWHQSRO\HVWHUPDWHQ6;/

  KINDERSNEAKERSOKKENMRQJHQVRIPHLVMHVGLYHUVHNOHXUHQHQGHVLJQVPDWHQ

  1.49

  1.99

  2.95

  1.39

  5.95

  2.99

  7.49

  7.95

  1.19

  14.95

  9.95

  4.99

  6.95

  1.39

  EXTRA ZWARE

  UITVOERING!

  (OGHUV

  (OGHUV

  (OGHUV

  (OGHUV

  (OGHUV

  (OGHUV

  (OGHUV

  (OGHUV

 • Voor (H)eerlijk vlees moet je bij de Heerens Vleeshandel zijn geweest.Ook voor (H)eerlijk gourmet- en BBQvlees.

  Wekelijks reclames in de winkel !!

  Scherpe prijzen voor kleine en grote hoeveelheden

  Lange Hei 16, Sprundel Tel: 0165-385595 (achter het ijspaleis)di t/m do van 7.30 tot 17.00 uur, vr van 7.30 tot 16.00 uur. Ma en za GESLOTEN

  HEERENS vleesha

  ndel

  EEN EIGEN WK SPEELSCHEMA MET BEDRIJFSLOGO?

  Ga naar www.oranje-wk-actie.nl upload uw logo en scoor bij uw klant.

  BINNEN 10 DAGEN GELEVERD

  Op zondag 27 april organiseert de Mun-ten- en PostzegelOrganisatie (MPO) weer een verzamelbeurs met gratis taxaties in Etten-Leur. Vele belangstel-lenden, liefhebbers en genteresseer-den zullen van 10.00 tot 16.00 uur hun weg vinden naar De Nieuwe Nobelaer op de A. van Berchemlaan 2. Hier wor-den die dag vele duizenden munten, postzegels en bankbiljetten uit binnen-en buitenland aangeboden. U vindt hier munten vanaf de Grieks/Romeinse peri-ode t/m de nieuwste euros, postzegels vanaf de allereerste uit 1852 en bankbil-jetten in alle soorten en maten.

  Heeft u al eens een munt van 2000 jaar oud in uw handen gehad? Kent u het bankbiljet Tientje van Lieftinck nog? Wist u dat misdruk-ken van munten en postzegels veel geld waard

  kunnen zijn? Kom langs en laat u gewoon eens verrassen door lang vervlogen betaalmiddelen.

  Gratis TaxatieTevens kan men op deze dag munten, postze-gels, bankbiljetten en oude ansichtkaarten gra-tis laten taxeren. Ons motto daarbij is Er ligt teveel op zolder. U weet het vaak niet maar ook in w keukenla kan iets van behoorlijke waarde liggen. Neem gerust uw spullen mee en wie weet bezit u een kostbaar stuk!

  Zondag 27 april van 10.00 tot 16.00 uur De Nieuwe Nobelaer, A. van Berchemlaan 2, Etten-LeurInlichtingen: 030-6063944 / www.mpo.nl

  Verzamelbeurs in Etten-Leur

  Munten, postzegels en oude bankbiljetten

  0.69v van 1.49

  0.99v van 1.99

  50%goedkoper

  54%goedkoper

  1.45

  2.19

  0.89

  0.99

  1.45

  1.29

  1.993.29

  www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

  Vanaf woensdag 23-04-2014*Vers & voordelig!

  Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 23-04-2014 t/m dinsdag 29-04-2014.

  Puntpaprikas2 stuks

  Minneolas1 kg

  VOORDEELORANJE

  Gehaktballetjes400 g

  Schultenbru pilsener6x 0.33 l

  Oranjevla1 l

  Waterijslollies10 stuks

  Jokertjes600 g

  Kipspiesjes190 g

  Ros 1 l

  Partysauzen0.265 l

  Openingstijden op Koningsdag vindt u op aldi.nl

  Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

  Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

  GROOTSTE SHOWROOM ZUID NEDERLAND

  AANBIEDING: Bij alle pelletkachels

  500 kilo pelletkorrels GRATIS

  Nu EXTRA KORTING op alle haarden

  en kachels

  GROOTSTE SHOWROOMZUID NEDERLAND

  KOOPZONDAG29 SEPTEMBER11.00-17.00 UUR

  [email protected] www.schouwenpaleis.nl

  Houtkachels Pelletkachels Liftdeur houtkachels Design gashaarden Open haarden Afvoervrije gashaardenBio haarden Electrische kachels Natuursteen schouwen Snelle levering Vakkundig geplaatst

  27 april

 • PAGINA 14

  WWW.WEST-POINT.NL - [email protected] - WWW.WEST-POINT.NL - [email protected] - WWW.WEST-POINT.NL

  W E S T- P O I N T V O O R D E M U Z I E K L I E F H E B B E RWe s t - Po i n t ge e f t g ra a g a a n e e n i e d e r d e ru i m te o m z i ch te p re s e n te re n .H e b j e wa t te m e l d e n ? L a a t va n j e h o re n v i a w w w. we s t - p o i n t . n l

  Zoals u in de agenda kunt zien zorgt een aantal grote en kleine podia er voor dat er veel, heel veel, van muziek te genieten valt tijdens de Koningsdag. Check de websites van deze podia als u meer informatie wilt!

  Muziek tijdens Koningsdag (en nacht)

  Nieuws

  Kris Berry + Perquisite Mezz Breda donderdag 24 aprilArmand De Klomp Etten-Leur vrijdag 25 april 21.30 Stuiterbeesten Markt Roosendaal vrijdag 25 aprilPater Moeskroen De Maagd Bergen op Zoom vrijdag 25 april 21.00Roland Hybrid Drums Clinic Muziekcentrum Van Gorp Roosendaal vrijdag 25 aprilTrashbangers Night Mezz Breda vrijdag 25 april 22.00Willies Night Gebouw-T Bergen op Zoom vrijdag 25 april 23.00Avond van Oranje De Commerce Kruisland vrijdag 25 april100% Katoen! De Bakkerij Zevenbergen vrijdag 25 aprilKoningsdag De Klomp Etten-Leur zaterdag 26 aprilKoningsnacht De Schorre Bergen op Zoom zaterdag 26 aprilKoningsnacht De Heksenketel Roosendaal zaterdag 26 aprilKoningsnacht t Slik Bergen op Zoom zaterdag 26 aprilIsabelle Am Muziekcentrum Van Gorp Roosendaal zaterdag 26 aprilKoningsdag De Burgemeester Etten-Leur zaterdag 26 aprilKongingsdag De Commerce Kruisland zaterdag 26 aprilKoningsdag De Heksenketel Roosendaal zaterdag 26 aprilBBWAN Caf Die Twee Bergen op Zoom zaterdag 26 april 19.00Best of Foo Gebouw-T Bergen op Zoom zaterdag 26 april 22.30Crazy Kingsday El Corazon Roosendaal zaterdag 26 aprilNispen Blues De Gouden Leeuw Nispen zaterdag 26 aprilCC & The Cruisers De Schorre Bergen op Zoom zondag 27 aprilSinger-songwriter middag De Tuymelaer Bergen op Zoom zondag 27 aprilRina Mushonga Mezz Breda zondag 27 aprilKraantje Pappie Troy Bergen op Zoom zondag 27 aprilQuizm Mezz Breda maandag 28 aprilLadiesnight Wapen van Roosendaal woensdag 30 aprilBelle Perez De Kring Roosendaal donderdag 1 mei 21.00Ian Siegal Mezz Breda donderdag 1 mei 21.00Gabriel Rios Gebouw-T Bergen op Zoom donderdag 1 mei 21.30Uit Je Hok Mezz Breda donderdag 1 mei

  Agenda

  Zaterdag 26 april sluiten The Juke Joints en The Chicago Hot Rods het, al weer, zesde Nispen Blues seizoen af in caf De Gouden Leeuw te Nispen. Dit bluesfeest begint om 21.00 en de entree is gratis!

  The Chicago Hot Rods openen deze avond. Deze vijfkoppige Nederlandse band be-wijst dat je niet de oceaan over hoeft om een onvervalste partij West Coast - Chicago Blues te beleven. Deze jongens spelen niet alleen maar vr, maar ook mt het publiek. De muzikanten hebben afzonderlijk de nodige (inter)nationale po-dium ervaring opgedaan. Eerder speelden The Chicago Hot Rods onder andere in het voorprogramma van The Nighthawks.The Juke Joints is ongetwijfeld n van de succesvolste Bluesbands in Nederland met hun bruisende mix van Swing, Rocka-billy, Rock n Roll, Bluesrock, Chicago Blues en Zydeco. Dit werd in 2012 nog maar eens bevestigd toen ze de Dutch Blueschallenge award voor de beste Nederlandse Blues-band binnenhaalden. Bij ieder optreden weten zij hun publiek te pakken. Dat bewezen ze vorig jaar nog in Roosendaal toen ze een onvergetelijk optreden gaven op het BlommenBlues festival. Ze hebben sowieso een vele fans in deze regio. Waar-

  van een groot aantal het door The Juke Joints georganiseerde Kwadendamme Bluesfestival bezoekt (dit jaar op 9 en 10 mei).The Juke Joints bestaan dit jaar 30 (!) jaar en maken er een gewoonte van om bij vrij-wel elk jubileum iets moois uit te brengen. In 2008 vierde de band het 25 jarig jubi-leum en deden ze o.a. een reeks optredens met gitarist Jan Akkerman en pianist Gene Taylor (ex Fabulous Thunderbirds / Canned Heat). Tevens verscheen er een DVD Live at Kwadendamme Bluesfestival 08. Het 20 jarig jubileum werd gevierd met de ver-schijning van de verzamel CD 20 YEARS.The Juke Joints stonden op vele festivals en club podia in Europa en daarbuiten. Daarnaast deelden ze het podium met vele Bluessterren zoals Kim Wilson, Buddy Guy, Rod Piazza, Alvin Lee, Van Morris-son, Johnny Copeland, Little Charlie & the Nightcats, The Paladins, Walter Trout, BB King, Rod Piazza & the Mighty Flyers, The Nighthawks, George Thorogood, Bernard Allisson, Ten Years After, Michael Burks, Bonnie Raitt, Joe Bonamassa Om er maar een paar te noemen.Ongetwijfeld maken ze hun lijfspreuk 30 years of Rock Rollin Blues weer waar op de laatste Nispen Blues van het seizoen 2013-2014!

  Nispen Blues sluit seizoen afThe Juke Joints n The Chicago Hot Rods

  Tot voor kort gingen ze nog door het leven onder de naam Somewhere Man, maar inmiddels staan de broers Crielaard samen met drummer Mau-rice Snoeren onder de naam Fools Never Differ op het podium. Het is n van de recente koerswijzigingen die de formatie onderging, maar ook de muziek evolueert er door. Wie Fools Never Differ nu boekt, heeft de keuze tussen akoestisch n elektrisch. Op-merkelijk, want hoe zit dat nu eigen-lijk?

  DOOR ROBBY VAN DER ZANDE

  Vroeger maakte we elektrische muziek in de band Teaser, toen zijn we daar mee ge-stopt omdat de puf er uit was, vertelt Ger-jan Crielaard: bij ons was de creativiteit er uit. Toen hebben we besloten akoes-tisch iets te gaan doen. Dat werd vijf jaar volgehouden, maar toch knaagde het ge-mis aan elektronica ergens tot afgelopen zomer de knoop doorgehakt werd Toen hebben we besloten beide te gaan doen. Vandaar ook de claim dat we ons beste eigen voorprogramma zijn , lacht Gertjan.

  SerieusWant in principe kan Fools Never Differ de zaal rustig akoestisch opwarmen om vervolgens met een stevige set de boel elektrisch af te ronden. Dat de groep nu twee richtingen op kan qua muziek, is niet de enige verandering want inmiddels is er ook een nieuwe drum-mer. Wij zijn wel serieus, we hebben niet zomaar n drummer gezocht , stelt Gert-jan: We zochten een goede drummer die zowel akoestisch uit de voeten kon als in poprock. Dat was op zich al lastig, want niet iedereen kan dat zo goed, dus we heb-ben daar wel een half jaar over gedaan om

  een drummer te vinden die ons beviel. En dat geldt andersom denk ik ook, het moet langs alle kanten klikken.

  PersoonlijkheidIn Maurice Snoeren vonden ze deze per-soon. Hij kan volgens Gertjan prima over-weg met de eigenzinnigheid die de twee broers hebben. Daar zit volgens hem de kracht van Maurice in: Hij heeft natuur-lijk de juiste techniek, die jongen kan goed drummen, maar het zit hem zeker ook in de persoonlijkheid. Dat is iets dat voor mij best wel belangrijk is, omdat we eigen-wijze guren zijn en daar moet je jezelf als drummer toch maar even in staande zien te houden.

  UitgesprokenWe hebben best wel uitgesproken ideen hoe iets moet, ook wel over drums, terwijl Maurice iemand is die graag zijn eigen ding daarin kwijt wil kunnen. Daar moet je mee om kunnen gaan. Als je een per-soonlijkheid hebt die makkelijk zijn oren laat hangen naar iemand die verbaal sterk is, wat mijn broer en ik zijn, dan zegt die persoon heel snel dat het goed is en dan kom je dus nooit met een verandering en dan leer je van elkaar niet zoveel.En veranderingen en de muziek in bewe-ging houden is voor de groep erg belang-rijk. Ik Schrijf al vijfentwintig jaar liedjes. Als ik nu naar mijn teksten kijk van toen dan denk ik: Jezus, doe normaal. Ik denk dat elke schrijver dat heeft, het zou niet goed zijn als je geen ontwikkeling had h.

  PretentieusHoe de tekstuele aanpassingen er uit zien, weet hij feilloos onder woorden te bren-gen: We hebben nu de neiging om tek-sten gewoon veel simpeler te schrijven. Ik denk dat we dat wel in de loop der jaren

  geleerd hebben. Ik heb altijd n referen-tie. Je kent het nummer van Californica-tion van de Red Hot Chilli Peppers? Dat heeft zon mooie zin zonder pretentieus te zijn: Space may be the nal frontier, but its made in a Hollywood basement. Dat is natuurlijk fantastisch gezegd, het is een hele mooie observatie zonder dat je pre-tentieus wordt en dat vind ik cht de kunst van tekstschrijven.In plaats van het ingewikkeld en potisch te maken, zeg ik het recht voor zijn raap. Simpel zonder hoogdravend te zijn. Je kan teksten maken waarbij het potisch en heel mooi klinkt, maar waarbij misschien de helft van de mensen niet eens begrijpt waar het allemaal over gaat, of je maakt de tekst waarbij het duidelijk is waar het over gaat, terwijl het ook mooi kan zijn!Een ding is in al die jaren muziek wel het-zelfde gebleven en dat typeert de band en de optredens. Onze samenzang klinkt fantastisch , ho-ren we altijd als feedback: Arjan heeft een ruig randje om zijn stem heen en zingt net een beetje hoger. Op de een of andere manier past dat heel mooi bij elkaar.. Bij ons is die samenzang gewoon van nature erg mooi. Dat vind ik niet als ik met een ander ga zingen. Zelfs als Gertjan zijn eigen stem samplet en twee keer over elkaar gebruikt, klinkt het niet zo catchy als wanneer de twee het samen doen.Fools Never Differ staat met deze geheel eigen stijl maandag 21 april op de POB Pa-rade. De band is daarnaast op 21 juni te zijn op Dijkpop in Roosendaal en 27 april tijdens de gratis singer- songwriter mid-dag van West-Point in Caf de Tuymelaer. Deze begint op de 27e om 15.30. De groep hoopt later dit jaar twee EPs uit te brengen waarbij iedere stijl aan bod komt. Meer info: www.foolsneverdiffer.com.

  Fools Never Differ is beste eigen voorprogrammaAct op POB Parade, Di jkpop Roosendaal en bi j s inger- songwri ter middag Caf de Tuymelaer

  Liesanne van Dongen is achttien, maar heeft al op menig podium ge-staan. Met Ierse dans bijvoorbeeld waarmee ze op wereldniveau toerde, of met haar band Backup waarbij de muziek plots in een stroomversnelling belandde. Tel daarbij een musica-lopleiding die ze volgt op en je hebt een overvolle agenda, toch besloot ze dat ze er ook nog wel optredens als singer- songwriter bij kon doen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, zeggen we maar.

  DOOR ROBBY VAN DER ZANDE

  Alhoewel singer- songwriter? Dat woord

  is een hype , lacht ze: Ik vraag me wel eens af wat het is. Ik maak teksten en zanglijnen, maar ben ik dan een singer-songwriter? Ik bedoel Bob Dylan was ook singer- songwriter. Ik vind het gewoon leuk om liedjes te maken.Hoewel ze zich niet helemaal vereenzel-vigd met het hokje, heeft de hype wel voor-delen volgens haar. Het was voor mij een uitnodiging er mee aan de slag te gaan. Ik denk dat jongeren worden aangewakkerd om er iets mee te doen door deze hype. Zo besloot zich samen met haar beste vriend Jens aan te melden voor de contest van Gebouw-T, die ze naderhand ook nog bleek te winnen. Ik heb een overvolle agenda, maar als ze zeggen dat je voor

  die datum iets af moet hebben om te laten horen, dan ga ik er ook mee aan de slag. We hebben toen een zondag uitgetrokken om op te nemen. De deadline stimuleert haar, bevestigt ze: Ik heb druk nodig om te presteren, van jongs af aan al.En zo gebeurt het dat liedjes als vanzelf ontstaan omdat ieder zijn rol weet in het creatieve proces. Niet alleen dat gaat als natuurlijk, maar ook de teksten komen ook haast vanzelf. Dingen die gebeuren zet ik op papier, daar maak ik nummers van. Maar ik ga zeker niet zingen over zaken die je helemaal niet meegemaakt hebt, bijvoorbeeld dat mijn man me verlaten heeft. Ik wil wel dat het echt is! Waar daarbij de grens ligt tussen persoonlijke verhalen en jezelf teveel bloot geven is voor haar eigenlijk nooit een afweging ge-weest. Ik heb gelukkig geen echte heftige dingen meegemaakt, dus daar maak ik ook geen nummers over. Ik heb ook niet echt het gevoel dat ik een keer zeg: Tot hier en niet verder. Als er iets gebeurt dan pak ik het gewoon in de tekst in. Het is voor mij een uitlaatklep. Nu verstopt ze al wel eens dingen in haar liedjes zonder dat het geheel duidelijk is over wie het gaat. Als ik over een jongen zing, dan ga ik zijn naam niet noemen , lacht ze. Wie de twee live wil horen, kan terecht op de singer- songwriter middag van West-Point in Caf de Tuymelaer te Bergen op Zoom. Meer info: www.facebook.com/liesanne.vandongen.

  Liesanne van Dongen: Ik ga niet zingen over zaken die ik niet meegemaakt heb

  Winnares f inale contest Gebouw-T

  Liesanne en Jens.

 • ONINGSDAGAPRIL 2

  01426

  Programma zaterdag 26 april9.45u Verzamelen versierde etsenoptocht bij WZC de Kerkakkers.10.00u Vertrek versierde etsen optocht onder muzikale begeleiding van harmonie NEO voo