Dru 20140129

of 24/24
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES RUCPHENSE MIDWEEKEDITIE 29 JANUARI 2014 WEEK 5 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 10.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Informatie van Volg ons via twitter: @RucphenseBode KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL ...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS... GROTE KOSTENPOST DOOR VERNIELINGEN JAARWISSELING BOEKSTARTKOFFER VOOR KERSVERSE OUDERS SCHIJF - Tonprater Beerund ut boerke was één van de tonproaters die de ton zaterdag in gemeenschapshuis D’n Hoge Dries besteeg. Net als de andere tonproaters Kaat van de Kaai, Den Teun en Jean Paul ‘t Sooike kreeg hij al snel de lachers op zijn hand. De tonpraatavond luidt het carnaval in. De zaal zat niet vol, waar wie er deze avond wel was lag de hele avond in een deuk. FOTO GOSIA LUBBERS SINT WILLEBRORD - Een 21-jarige man uit Sint Willebrord is in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt, omdat hij vermoede- lijk met drie maten op inbrekerspad was in Breda. Samen met een 22-jarige man uit Bavel, een 43-jarige man uit Tilburg en een 56-jarige man uit Breda werd hij gecontroleerd rond 03.00 uur op de Graaf Engelbertlaan. Bij inspectie van de auto werden onder de achterbank verschillende inbrekersgereedschappen aangetroffen. Het gereedschap is in beslag genomen. De vier mannen zijn goede bekenden van de politie. De politie gaat er gezien de om- standigheden vanuit dat het viertal plan- nen had om ergens in te breken. Mannen op inbrekerspad RUCPHEN - Sneeuwattractiepark Skidôme in Rucphen is genomineerd voor de titel ‘Leukste uitje van Noord-Brabant’. De ANWB nomineerde in Brabant tien uitjes. Naast Skidôme zijn dat de Heusden Ves- ting in Heusden, dierenpark De Oliemeulen in Tilburg, het Dierenrijk in Nuenen, Hullie Speelboerderij Uden, het Liberty Park en Oorlogsmuseum Overloon in Overloon, Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen in Loon op Zand, speeltuin ‘t Kwek- keltje in Rosmalen, Streekmuseum De Acht Zaligheden in Eersel en Varen op de Binnendieze in Den Bosch. ANWB-leden zullen stemmen welk uitje uiteindelijk het ‘Leukste uitje van Nederland’ wordt. Nominatie Skidôme voor ‘Leukste uitje’ RUCPHEN - De Brabants Zeeuwse Werk- geversvereniging (BZW) noemt een irreële stijging van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor bedrijven onverantwoord. Voor- zitter Peter Swinkels van de BZW reageert hiermee op uitspraken van voorzitter An- nemarie Jorritsma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die pleit voor uit het uitbreiden van het gemeente- lijke belastingsysteem. Ook wil Jorritsma geen wettelijke norm die de stijging van OZB beperkt. Volgens Swinkels dreigt ruimte te ontstaan om de belastingdruk voor ondernemers verder op te voeren. Ook zouden lokale verschillen in de hoogte van heffingen in de hand gewerkt. BZW: Geen irreële stijging van OZB RUCPHEN - Thuisvester gaat flink investe- ren in het onderhoud en duurzaamheid van huurwoningen. Voor 2014 is een bedrag van 47 miljoen euro gereserveerd voor onderhoudswerkzaamheden. Hiervan is 25 miljoen euro bestemd voor regulier on- derhoud en 22 miljoen euro voor groot on- derhoudsprojecten. Thuisvester wil ervoor zorgen dat woningen in het hele werkge- bied op hetzelfde hoge kwaliteitsniveau komen of blijven. Bij meer dan 650 wonin- gen worden energiebesparende maatrege- len getroffen. Vanwege de vergrijzing en de verdere scheiding van wonen en zorg maakt Thuisvester delen van het woning- bezit meer levensloopbestendig in 2014. Thuisvester investeert flink in woningen RUCPHEN - Europa Kinderhulp zoekt nieuwe vakantiegastouders die kinderen uit een achterstandsgezin of met emotio- nele problemen 2,5 week willen laten ge- nieten tijdens een vakantie in Nederland willen laten genieten. De kinderen in de leeftijd van 5 tot 15 jaar draaien tijdens de zomervakantie mee in het gezin van de gastouders. De kinderen komen uit eigen land, maar ook uit Duitsland, Frankrijk en Roemenië. De kinderen kunnen in het va- kantiegezin even helemaal tot rust komen en genieten van het lekker kind zijn. Meer info staat op www.europakinderhulp.nl of contacteer Felix Verlaar via [email protected] pakinderhulp.nl of via 0118-627974. Europa Kinderhulp zoekt gastouders RUCPHEN - Winkeliers die overvallen zijn kunnen voortaan een beroep doen op de expertise en ondersteuning van Slachtof- ferhulp Nederland. Naast de emotionele opvang biedt de organisatie winkeliers ook juridische ondersteuning. Zo kijkt men of zij de schade vergoed kunnen krijgen en kunnen de winkeliers voorbereid worden op het strafproces. “Overvallen zijn ingrij- pende gebeurtenissen voor de slachtof- fers. Daarom is het een goed initiatief van Detailhandel Nederland en Slachtoffer- hulp Nederland om vanaf 2014 samen te werken om slachtofferhulp voor winkeliers te organiseren”, aldus staatssecretaris Fred Teeven. Hulp voor overvallen winkeliers RUCPHEN - Vanaf maandag 20 januari hoeven aanvragers van een identiteits- kaart geen vingerafdrukken meer af te staan. Bij de aanvraag van een paspoort worden voortaan twee in plaats van vier vingerafdrukken afgenomen. Daarnaast krijgen paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen een geldigheidsduur van tien jaar. Op dit moment is een pas- poort vijf jaar geldig. Met de uitgave van de nieuwe reisdocumenten veranderen ook de maximale tarieven. Een paspoort voor volwassenen kost maximaal 66,96 euro. Een identiteitskaart bedraagt 52,95 euro. Tegenover de hogere kosten staat een langere geldigheidsduur. Geen vingerafdruk meer op id-kaart RUCPHEN - Komende week gaan col- lectanten op pad om geld in te zamelen voor de Hersenstichting. Deze organisatie zet zich in voor mensen met een hersen- aandoening. Eén op de vier Nederlanders wordt in z’n leven getroffen door een her- senziekte zoals beroerte, depressie, de- mentie, Parkinson of een hersentumor. Ook jonge kinderen blijven niet gespaard van hersenziekten. Nog steeds ontbreekt de kennis om deze hersenaandoeningen beter behandelbaar en geneesbaar te maken. De Hersenstichting vraagt het publiek om de collectant niet in de kou te laten staan. Giften kunnen ook overgemaakt worden via www.hersenstichting.nl. Collecteren voor Hersenstichting DOOR MONIQUE JANSEN Een economisch adviesbureau heeft het 4,5 jaar oude businessplan voor de Wie- lerWereld inmiddels geactualiseerd. Dat gebeurde in opdracht van de gemeente Rucphen en van de Regio West-Brabant. Vorig jaar werd bekend dat de Regio West-Brabant Rucphen aanwees als de meest geschikte vestigingsplaats van de WielerWereld. Menskracht Wethouder René Lazeroms benadrukt dat de gemeente Rucphen zelf geen subsidie beschikbaar stelt voor de verwezenlijking van de WielerWereld. “Wel zetten we bij de gemeente menskracht in. We zullen echter geen geld voor de bouw geven”, meldt Lazeroms. In de plannen voor de WielerWereld wordt gesproken over de Wielerexperience: een belevingswereld voor de wielrenliefhebber, retailzaken die gelieerd zijn aan de wielersport, horeca- zaken en een regionaal trainingscentrum inclusief een overdekte wielerbaan, een parcours voor BMX-beoefenaars en een centrum waar sporters, begeleiders en bedrijven samen met behulp van techno- logie kunnen werken aan de ontwikkeling van nieuwe trainingsmethoden en pro- ducten voor de sport. Realisatie wielerbaan De provincie Noord-Brabant verstrekt twee miljoen euro beschikbaar voor de realisatie van de wielerbaan. Wielren- ners kunnen dan voortaan overdekt trainen. Voor de WielerWereld is plek gereserveerd in de Binnentuin. Dat is een gebied voor industrie, sport, recreatie en toerisme. Een groot gedeelte van de Bin- nentuin is bestemd om te sporten en te ontspannen. Voor de WielerWereld is een gebied nodig van circa drie hectare. In totaal aasden drie gemeenten op de WielerWereld. Naast Rucphen was de gemeente Woensdrecht veruit de be- langrijkste tegenkandidaat voor hét wal- halla voor de wielrenner. De gemeente Woensdrecht wilde ruimte creëren voor de WielerWereld aan de Sportlaan in Hoogerheide. Net als Rucphen profileert Woensdrecht zich als dé wielergemeente van Nederland. In een later stadium maakte ook de gemeente Roosendaal bekend een geschikte locatie voor de WielerWereld te hebben. Roosendaal schoof het RBC-stadion naar voren als potentiële kandidaat. In tegenstelling tot Rucphen en Hoogerheide wilde Roosen- daal alleen de wielerbaan in combinatie met een groot sportcentrum. Inmiddels is het RBC-stadion verkocht en komt er in het gebouw een voetbalmuseum. Gemeente in gesprek met investeerders over WielerWereld Over enkele maanden go of no-go RUCPHEN – De gemeente Rucphen is in gesprek met verschillende partijen die mogelijk willen investeren in het project WielerWereld. Wethouder René Lazeroms verwacht over enkele maanden uitsluitsel te kunnen geven over de WielerWereld. “Dan kunnen we zeggen of er een go of een no-go komt”, legt Lazeroms uit. De wethouder heeft er alle vertrouwen in dat de gemeente investeerders vindt die de WielerWereld willen gaan realiseren. VANDAAG IN DE BODE in beeld Editie Zeeland, Middelburg, Veere Vlissingen, Goes, Borsele Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Inclusief een lijst met alle nieuwbouwprojecten uit uw regio. WONINGMARKT IN DE LIFT FINANCIEREN IN 2014 NIEUWBOUW, TOEN & NU Poppestraat 2-A, St. Willebrord, tel. 0165-383335 www.optiekvanmeer.nl UITVERKOOP! KORTINGEN TOT 50% LAATSTE WEEK
 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  241
 • download

  8

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Dru 20140129

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  R U C P H E N S EMIDWEEKEDITIE29 JANUARI 2014WEEK 5

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 10 . 5 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  Informatie van

  Volg ons via twitter: @RucphenseBode

  KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

  ...VOOR HET LAATSTE

  ACTUELE LOKALE NIEUWS...

  GROTE KOSTENPOSTDOOR VERNIELINGEN

  JAARWISSELING

  BOEKSTARTKOFFERVOOR KERSVERSE

  OUDERS

  SCHIJF - Tonprater Beerund ut boerke was n van de tonproaters die de ton zaterdag in gemeenschapshuis Dn Hoge Dries besteeg. Net als de andere tonproaters Kaat van de Kaai, Den Teun en Jean Paul t Sooike kreeg hij al snel de lachers op zijn hand. De tonpraatavond luidt het carnaval in. De zaal zat niet vol, waar wie er deze avond wel was lag de hele avond in een deuk. FOTO GOSIA LUBBERS

  SINT WILLEBRORD - Een 21-jarige man uit Sint Willebrord is in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt, omdat hij vermoede-lijk met drie maten op inbrekerspad was in Breda. Samen met een 22-jarige man uit Bavel, een 43-jarige man uit Tilburg en een 56-jarige man uit Breda werd hij gecontroleerd rond 03.00 uur op de Graaf Engelbertlaan. Bij inspectie van de auto werden onder de achterbank verschillende inbrekersgereedschappen aangetroffen. Het gereedschap is in beslag genomen. De vier mannen zijn goede bekenden van de politie. De politie gaat er gezien de om-standigheden vanuit dat het viertal plan-nen had om ergens in te breken.

  Mannen op inbrekerspad

  RUCPHEN - Sneeuwattractiepark Skidme in Rucphen is genomineerd voor de titel Leukste uitje van Noord-Brabant. De ANWB nomineerde in Brabant tien uitjes. Naast Skidme zijn dat de Heusden Ves-ting in Heusden, dierenpark De Oliemeulen in Tilburg, het Dierenrijk in Nuenen, Hullie Speelboerderij Uden, het Liberty Park en Oorlogsmuseum Overloon in Overloon, Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen in Loon op Zand, speeltuin t Kwek-keltje in Rosmalen, Streekmuseum De Acht Zaligheden in Eersel en Varen op de Binnendieze in Den Bosch. ANWB-leden zullen stemmen welk uitje uiteindelijk het Leukste uitje van Nederland wordt.

  Nominatie Skidme voor Leukste uitje

  RUCPHEN - De Brabants Zeeuwse Werk-geversvereniging (BZW) noemt een irrele stijging van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor bedrijven onverantwoord. Voor-zitter Peter Swinkels van de BZW reageert hiermee op uitspraken van voorzitter An-nemarie Jorritsma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die pleit voor uit het uitbreiden van het gemeente-lijke belastingsysteem. Ook wil Jorritsma geen wettelijke norm die de stijging van OZB beperkt. Volgens Swinkels dreigt ruimte te ontstaan om de belastingdruk voor ondernemers verder op te voeren. Ook zouden lokale verschillen in de hoogte van hef ngen in de hand gewerkt.

  BZW: Geen irrelestijging van OZB

  RUCPHEN - Thuisvester gaat ink investe-ren in het onderhoud en duurzaamheid van huurwoningen. Voor 2014 is een bedrag van 47 miljoen euro gereserveerd voor onderhoudswerkzaamheden. Hiervan is 25 miljoen euro bestemd voor regulier on-derhoud en 22 miljoen euro voor groot on-derhoudsprojecten. Thuisvester wil ervoor zorgen dat woningen in het hele werkge-bied op hetzelfde hoge kwaliteitsniveau komen of blijven. Bij meer dan 650 wonin-gen worden energiebesparende maatrege-len getroffen. Vanwege de vergrijzing en de verdere scheiding van wonen en zorg maakt Thuisvester delen van het woning-bezit meer levensloopbestendig in 2014.

  Thuisvester investeert ink in woningen

  RUCPHEN - Europa Kinderhulp zoekt nieuwe vakantiegastouders die kinderen uit een achterstandsgezin of met emotio-nele problemen 2,5 week willen laten ge-nieten tijdens een vakantie in Nederland willen laten genieten. De kinderen in de leeftijd van 5 tot 15 jaar draaien tijdens de zomervakantie mee in het gezin van de gastouders. De kinderen komen uit eigen land, maar ook uit Duitsland, Frankrijk en Roemeni. De kinderen kunnen in het va-kantiegezin even helemaal tot rust komen en genieten van het lekker kind zijn. Meer info staat op www.europakinderhulp.nl of contacteer Felix Verlaar via [email protected] of via 0118-627974.

  Europa Kinderhulpzoekt gastouders

  RUCPHEN - Winkeliers die overvallen zijn kunnen voortaan een beroep doen op de expertise en ondersteuning van Slachtof-ferhulp Nederland. Naast de emotionele opvang biedt de organisatie winkeliers ook juridische ondersteuning. Zo kijkt men of zij de schade vergoed kunnen krijgen en kunnen de winkeliers voorbereid worden op het strafproces. Overvallen zijn ingrij-pende gebeurtenissen voor de slachtof-fers. Daarom is het een goed initiatief van Detailhandel Nederland en Slachtoffer-hulp Nederland om vanaf 2014 samen te werken om slachtofferhulp voor winkeliers te organiseren, aldus staatssecretaris Fred Teeven.

  Hulp voor overvallen winkeliers

  RUCPHEN - Vanaf maandag 20 januari hoeven aanvragers van een identiteits-kaart geen vingerafdrukken meer af te staan. Bij de aanvraag van een paspoort worden voortaan twee in plaats van vier vingerafdrukken afgenomen. Daarnaast krijgen paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen een geldigheidsduur van tien jaar. Op dit moment is een pas-poort vijf jaar geldig. Met de uitgave van de nieuwe reisdocumenten veranderen ook de maximale tarieven. Een paspoort voor volwassenen kost maximaal 66,96 euro. Een identiteitskaart bedraagt 52,95 euro. Tegenover de hogere kosten staat een langere geldigheidsduur.

  Geen vingerafdrukmeer op id-kaart

  RUCPHEN - Komende week gaan col-lectanten op pad om geld in te zamelen voor de Hersenstichting. Deze organisatie zet zich in voor mensen met een hersen-aandoening. En op de vier Nederlanders wordt in zn leven getroffen door een her-senziekte zoals beroerte, depressie, de-mentie, Parkinson of een hersentumor. Ook jonge kinderen blijven niet gespaard van hersenziekten. Nog steeds ontbreekt de kennis om deze hersenaandoeningen beter behandelbaar en geneesbaar te maken. De Hersenstichting vraagt het publiek om de collectant niet in de kou te laten staan. Giften kunnen ook overgemaakt worden via www.hersenstichting.nl.

  Collecteren voorHersenstichting

  DOOR MONIQUE JANSEN

  Een economisch adviesbureau heeft het 4,5 jaar oude businessplan voor de Wie-lerWereld inmiddels geactualiseerd. Dat gebeurde in opdracht van de gemeente Rucphen en van de Regio West-Brabant. Vorig jaar werd bekend dat de Regio West-Brabant Rucphen aanwees als de meest geschikte vestigingsplaats van de WielerWereld.

  MenskrachtWethouder Ren Lazeroms benadrukt dat de gemeente Rucphen zelf geen subsidie beschikbaar stelt voor de verwezenlijking van de WielerWereld. Wel zetten we bij de gemeente menskracht in. We zullen echter geen geld voor de bouw geven, meldt Lazeroms. In de plannen voor de WielerWereld wordt gesproken over de Wielerexperience: een belevingswereld

  voor de wielrenliefhebber, retailzaken die gelieerd zijn aan de wielersport, horeca-zaken en een regionaal trainingscentrum inclusief een overdekte wielerbaan, een parcours voor BMX-beoefenaars en een centrum waar sporters, begeleiders en bedrijven samen met behulp van techno-logie kunnen werken aan de ontwikkeling van nieuwe trainingsmethoden en pro-ducten voor de sport.

  Realisatie wielerbaanDe provincie Noord-Brabant verstrekt twee miljoen euro beschikbaar voor de realisatie van de wielerbaan. Wielren-ners kunnen dan voortaan overdekt trainen. Voor de WielerWereld is plek gereserveerd in de Binnentuin. Dat is een gebied voor industrie, sport, recreatie en toerisme. Een groot gedeelte van de Bin-nentuin is bestemd om te sporten en te ontspannen. Voor de WielerWereld is

  een gebied nodig van circa drie hectare.

  In totaal aasden drie gemeenten op de WielerWereld. Naast Rucphen was de gemeente Woensdrecht veruit de be-langrijkste tegenkandidaat voor ht wal-halla voor de wielrenner. De gemeente Woensdrecht wilde ruimte creren voor de WielerWereld aan de Sportlaan in Hoogerheide. Net als Rucphen pro leert Woensdrecht zich als d wielergemeente van Nederland. In een later stadium maakte ook de gemeente Roosendaal bekend een geschikte locatie voor de WielerWereld te hebben. Roosendaal schoof het RBC-stadion naar voren als potentile kandidaat. In tegenstelling tot Rucphen en Hoogerheide wilde Roosen-daal alleen de wielerbaan in combinatie met een groot sportcentrum. Inmiddels is het RBC-stadion verkocht en komt er in het gebouw een voetbalmuseum.

  Gemeente in gesprek met investeerders over WielerWereld

  Over enkele maanden go of no-go

  RUCPHEN De gemeente Rucphen is in gesprek met verschillende partijen die mogelijk willen investeren in het project WielerWereld. Wethouder Ren Lazeroms verwacht over enkele maanden uitsluitsel te kunnen geven over de WielerWereld. Dan kunnen we zeggen of er een go of een no-go komt, legt Lazeroms uit. De wethouder heeft er alle vertrouwen in dat de gemeente investeerders vindt die de WielerWereld willen gaan realiseren.

  VANDAAGIN DE BODE

  in beeldEditie Zeeland, Middelburg, Veere Vlissingen, G

  oes, Borsele Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal

  Inclusief een lijst met alle nieuwbouwprojecten uit uw regio.

  WONINGMARKT IN DE LIFT

  FINANCIEREN IN 2014

  NIEUWBOUW, TOEN & NU

  )RWRLFNUFRP$UFKDQJHO

  Poppestraat 2-A, St. Willebrord, tel. 0165-383335

  www.optiekvanmeer.nl

  UITVERKOOP!KORTINGEN TOT 50%LAATSTE

  WEEK

 • - bouw en sloopafval 220,-- puin 100,-- A-B hout 100,-

  Prijzen zijnincl. BTW

  Het goedkoopst in container-verhuur

  Bespaar snel en installeer onze app via

  www.euromilieu.nl

  6 m3 Container voor :

  6WUXLNKHL9&6SUXQGHO7HO

  STICHTING HEDEN EN VERLEDEN

  De stichting vraagt voor haar verzameling

  DOODS/ BIDPRENTJES OVERLIJDENSBERICHTEN

  AFGEVEN KAN IEDERE ZATERDAG tussen 10.00 en 12.00 uur

  Tevens dan vergoeding bespreekbaarEttenseweg 75 (achterom) 4891 XT Rijsbergen

  TIP: knip deze advertentie uit en bewaar dezeGSM 06 22 41 43 07

  Te koop:

  COMPOSTTevens allerlei andere tuinproducten zoals

  o.a. Franse boomschors, boschips, potgrond, schelpen en diverse soorten grind en zand

  TEL. 076-5968279WWW.BASTIAANSENLOONWERKEN.NL

  TECHNIEK

  ONDERHOUD & SERVICE NODIG AAN UW

  MACHINES TIJDENS DE WINTERMAANDEN?

  GRATISOPHAAL EN

  THUISBEZORG SERVICE VAN UW MACHINES!WERKPLAATS, SERVICE EN ONDERHOUDBij Handelsonderneming Klep kunt u altijd terecht voor het onderhoud en reparaties aan uw tuin- of parkmachines van ieder merk!

  Daarnaast hebben we een groot assortiment van nieuwe machines.

  BEZOEKADRESHandelsonderneming C.J. Klep BVKorte Brugstraat 1004871 XT Etten-Leur Tel 076 501 2831Mail [email protected]

  OPENINGSTIJDEN WINKELma t/m vrij 8.00 uur tot 17.30 uurzaterdag 8.00 uur tot 15.30 uur

  WWW.KLEPAGRO.NL

  Het adres voor al uw reparatie enonderhoud van tuin- en parkmachiness,AATUWGAZONMACHINESTIJDIGNAZIEN

  s(ALENENBRENGENGRATISs4EVENSVERHUURVAN

  HOUTVERSNIPPERMACHINESENFREZEN

  Dekkers Machinehandel vofVOOR AL UW TUIN EN PARKMACHINESNoordhoeksestraat 1, Oud Gastel, Tel. 0165 - 314214, www.dekkersendekkers.nl

  Dekkers Machinehandel vof

  Geen specieke vooropleiding nodig

  Fabius is een CRKBO erkende opleider

  Receptioniste / Telefoniste (6 mnd)Administratief Medewerker (9 mnd)

  Financieel Administratief Medewerker (12 mnd)Commercieel Administratief Medewerker (12 mnd)

  Medewerker Projectadministratie (12 mnd)Secretaresse (12 mnd)

  BKB / BKC / PDB

  1 ochtend of 1 avond p/w les in meer dan 50 locaties

  meer dan 90% van onze cursisten beveelt onze opleidingen aan

  Vraag nu onze brochure aan!0800-4464464 (gratis) www.fabiusopleidingen.nl

  o.a. Breda, Oosterhout, Roosendaal, Bergen op Zoom, Middelburg, Goes

  Profiteervan onze

  Tablet actie

  huid- en laserklinieken SROLNOLQLHNHQGHUPDWRORJLHKXLGWKHUDSLH%HUJHQRS=RRP0LGGHOEXUJ*RHV

  Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging: 5LPSHOOOLQJPHW5HVW\ODQH%RWR[EHKDQGHOLQJHQ)UDFWLRQDO/DVHUHQ&2IUDFWLRQDOODVHUHQGHQLHXZH8OWKHUDSLHWHJHQKXLGYHUVODSSLQJ

  Verder alle laserbehandelingen tegen overbeha-ring, couperose, pigmentvlekken, huidoneffen-heden, kleine spatadertjes en nog veel meer...

  Er weer jonger uitzien...zonder plastische chirurgie

  (UIDENLASERKLINIEK"ERGENOP:OOMsIn Zorgcentrum ,IEVENSBERG"OERHAAVEPLEINDs64"ERGENOP:OOM sswww.huidlaser.nl(UIDENLASERKLINIEK-IDDELBURGsIn Barcode gebouw 0ARK6ELDZIGTs$2-IDDELBURGs www.dermateam.nl

  > Huid- en laserkliniek Goes "EATRIXLAANs0.'OESs www.dermateam.nl

 • ACTUALITEIT

  PAGINA 3

  Blijf op de hoogte van het

  lokale nieuws www.internetbode.nl

  ww

  w.i

  nte

  rnet

  bo

  de.

  nl

  U kunt uw advertentie opgeven via de button

  Advertentie aanleveren

  Redactie kunt uaanleveren via de buttonRedactie aanleveren

  Volg ons op Twitter: @RucphenseBode.

  DOOR MONIQUE JANSEN

  De grootste schadepost is een vernielde stroomkast op het Emmausplein. Dat kost de gemeente minimaal 9.000 euro om deze kast te vervangen. Daarnaast werden aan de Onze Lieve Vrouwestraat in Zegge plan-tenbakken vernield. Ook verkeersborden en lantaarnpalen vielen ten prooi aan ver-nielzuchtige vandalen. Een klein lichtpunt-je is dat de schade aan verkeersborden dit jaar minder groot was dan een jaar eerder.

  StroomkastVan der Meer Mohr vermoedt dat de gro-tere schade vooral te danken is aan het afsteken van zwaarder vuurwerk. Dit is helaas totaal uit de hand gelopen. Het vuurwerk wordt van een steeds zwaarder kaliber. Ook is het onderscheid tussen le-gaal en illegaal vuurwerk niet te maken. Dit loopt helaas de spuigaten uit, zegt Van der Meer Mohr. De stroomkast aan het Emmausplein zou opzettelijk vernield zijn. Er zijn beelden van die dit laten zien, vertelt de burgemeester. De opnamen zijn volgens de gemeente niet goed genoeg om n of meerdere daders aan te houden. De vernielde stroomkast heeft ertoe geleid dat men tijdelijke maatregelen heeft moe-

  ten nemen om de toevoer van elektriciteit te waarborgen.

  SurveillerenDe gemeente had dit jaar weer alles uit de kast gehaald om ervoor te zorgen dat de jaarwisseling zo rustig mogelijk zou verlopen. De buitengewoon opsporings-ambtenaar en externe toezichthouders surveilleerden extra door de straten van de gemeente Rucphen en waren alert op de zogenaamde hotspots.

  Ook patrouilleerde de politie vaker in de avond en tijdens nachtelijke uren. Om schade te voorkomen werden de kunststof inzamelbakken, kledingcontainers en glas-bollen tijdelijk van de straat afgehaald. Dat deed de gemeente om te voorkomen dat de containers zouden worden opgeblazen met vuurwerk. Het is echter niet mogelijk om alle objecten in de openbare ruimte tijdelijk te verwijderen.

  VuurwerkshowDe burgemeester heeft geen pasklare

  oplossing voorhanden om te voorkomen dat het tijdens de komende jaarwisseling wel rustig blijft. Volgens Van der Meer Mohr is het geen optie dat de gemeente op n centrale locatie een vuurwerkshow houdt voor de gehele bevolking. Dat is makkelijker in de stad, maar we hebben vijf kerkdorpen in de gemeente, zegt de burgemeester. Mensen uit Zegge zou-den bijvoorbeeld niet zo makkelijk naar Sint Willebrord gaan voor een centrale

  vuurwerkshow. De roep om de gemeente professioneel vuurwerk te laten afsteken gaat gepaard met een pleidooi voor een algeheel vuurwerkverbod.

  Zwaarder vuurwerkVuurwerk lijkt inderdaad steeds zwaarder te worden. De Explosieven Opruimings-dienst Defensie (EOD) noemt de ontwikke-lingen rond illegaal vuurwerk erg zorgwek-kend. De EOD ziet dat vuurwerkbommen

  bijna het niveau halen van militaire explo-sieven. Een nieuwe ontwikkeling is dat mensen zelf grondstoffen inkopen om daar eigenhandig springstof van te maken voor het fabriceren van vuurwerk. Dit jaar wa-ren er landelijk 700 vuurwerkslachtoffers. Ongeveer 70 personen raakten zwaarge-wond. De slachtoffers liepen letsel op aan hun handen of aan hun gezicht. De meeste verwondingen ontstonden na het eigen-handig afsteken van vuurwerk.

  Aanzienlijke schade na jaarwisseling in gemeente RucphenStroomkast , p lantenbakken, verkeersborden en lantaarnpalen vernield

  Burgemeester Van der Meer Mohr denkt dat de schade onder meer komt door het steeds zwaarder wordende vuurwerk. ARCHIEFFOTO

  RUCPHEN De jaarwisseling is in de gemeente Rucphen alles behalve rustig verlopen. De totale aangerichte schade door vuurwerk en vernielin-gen bedraagt 28.000 euro. Dat is aanzienlijk meer dan de schadepost van 7.000 euro van een jaar eerder. Ik word er chagrijnig en verdrietig van, vertelt burgemeester Marjolein van der Meer Mohr. We waren vorig jaar juist zo blij dat we gezakt waren. Deze schade is vreselijk.

  DOOR CORINE ROKS

  BoekStart, zoals dit leesbevorderingspro-gramma heet, is een onderdeel van het programma Kunst van Lezen, en wordt genancierd door het ministerie van On-derwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Ontwikkeld in Engeland (bookstart) waar men een aantal jaren kinderen heeft ge-volgd die al heel jong werden voorgelezen. Wat bleek: Deze kinderen hadden een inke voorsprong in het onderwijs, zowel met lezen alsmede het taalgebruik, en deze voorsprong hield in hun verdere ont-wikkeling aan.

  SamenwerkingDe gemeenten Zundert en Rucphen heb-ben dit project omarmd in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Zundert-Ruc-phen en het consultatiebureau.Marij Rokx, Cordinator Programma & Inhoud bij deze bibliotheek legt uit: We hebben een goed en structureel contact met de consultatiebureaus betreffende dit programma.Blijkt dat mensen het koffertje nog niet hebben opgehaald, dan geven we een seintje aan het consultatiebureau zodat zij tijdens het consult de bon nogmaals kun-nen aanbieden.

  Overigens komen alle kindjes tot een jaar in aanmerking voor het deze week gentro-duceerde koffertje, dit wordt dan ook ken-baar gemaakt op het consultatiebureau.

  TaalontwikkelingBoekStart is niet alleen bevorderlijk voor de taalontwikkeling, het samen lezen en zin-gen schept tevens een hechte band tussen ouders en kind. In de begeleidende folder wordt uitleg gegeven. De folder is uiter-aard ook verkrijgbaar in een Engelstalige versie, zelfs een folder met voornamelijk beeldmateriaal voor ouders/verzorgers die het Nederlands nog niet zo goed beheer-sen is verkrijgbaar. Kortom een programma waar goed over nagedacht is. We hopen wel dat bij het afhalen van het koffertje, wat overigens alleen kan bij de grootste vestigingen namelijk Rijsbergen en Rucp-hen, de ouders het kindje direct lid maken van onze bieb, aldus Marij. Kinderen zijn tot hun zestiende verjaardag gratis lid.

  BabyboekjesDe bibliotheken van Rijsbergen en Rucp-hen beschikken over een mooie collectie babyboekjes, waaronder onder andere boekjes van Max Velthuijs met kikker en boekjes van Puck en de Petteet, in een gezellig ingerichte hoek. De boekjes wor-den uiteraard uitgeleend en zitten netjes verpakt in een plastic hoesje. Zowel in praktisch als hyginisch opzicht een uit-komst. Daarnaast wordt er twee keer per jaar iets georganiseerd voor ouders/ver-zorgers met kinderen, bijvoorbeeld muziek op schoot. Deze activiteiten zijn gekoppeld aan BoekStart en dragen mede bij aan de ontwikkeling van het kindje en het verster-ken van de innige band.

  Bewezen: voorlezen verbetert taalontwikkelingBoekstar tkof fer t je voor kersverse ouders

  Marij Rokx, Cordinator Programma & Inhoud bij bibliotheek Zundert-Rucphen toont het boekstartkoffertje in de speciaal ingerichte babyhoek op locatie Rucphen. FOTO CORINE ROKS

  RUCPHEN - Voor kersverse ouders die aangifte doen van de geboorte van hun kindje bij de gemeenten Zundert en Rucphen zit er sinds deze week een extra brief en waardebon in het geboortepakket. Deze nieuwe waardebon kan tegen inlevering bij de Openbare Bibliotheek Zundert-Rucphen verzilverd worden voor een boekstartkof-fertje. Een leuk koffertje met als inhoud: een knisperboekje, een gellustreerd boekje met kinderliedjes en cd, een boekenlegger en een folder met informatie over voorlezen. Tevens kan de nieuwe gemeenteburger gratis lid worden van de bibliotheek.

  Dit loopt despuitgaten uit

 • Total Looks 4 Youvoor kunstnagels, nailart en manicure

  Molenstraat 222a - Zundertwww.totallooks4you.nl

  0.39v van 0.75

  0.99v van 1.85

  46%goedkoper

  48%goedkoper

  3.99

  79.99

  1.69v van 1.99 1.25

  v van 1.29

  1.39v van 1.49

  1.19v van 1.29

  15%goedkoper

  29.99

  INHOUD: 3 L

  4.99HOOGTE: 1

  7 CM

  ALLE SMAKEN

  www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

  Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

  Vanaf woensdag 29-01-2014*Vers & voordelig!

  * Versaanbieding geldig vanaf woensdag 29-01-2014 t/m dinsdag 04-02-2014.

  Broccoli 500 g

  Minneola1 kg

  Vanaf zaterdag 01-02-2014

  PRIJS-VERLAGINGEN

  Kof epads36 stuks.

  Snel-kookrijst1 kg.

  Spek-knabbels100 g.

  Midi-gevulde of appelkoeken12 stuks.

  Met gentegreerde kof emolen.

  Kof ezet-apparaat

  Friteuse

  Partylampje

  BLIJVEND

  VERLAAGD

  Friteuse

  DecolampjeWit, blauw, rood of groen.

  Voor in- en verkoop gebruikte meubelen.

  J.J. DE BOMde Meubelvriend

  Marijke Meustraat 32, BREDA 076-5141601

  MA T/M VRIJ OPEN VAN 12-18 UUR

  ACTUELE MODE - HOGE KOR T INGEN - MT. 36 -48

  4VSLUZ [ YHH [ A\UKLY [

  /\PaLU2LYRZ[YHH[

  >LLZW5PL\^Z[YHH[

  01ZZLSZ[LPU

 • ACTUALITEIT

  PAGINA 5

  ColofonHoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

  Rucphense Bode

  Rucphense Bode

  Redactie Monique Jansen

  Correspondent Hlne Heijs, Corine RoksAcquisitie John van Aert

  Druk Drukkerij Vorsselmans

  SluittijdenAdvertenties dinsdag 13.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfotos dinsdag 11.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

  Bezorgklachten 076 599 8111

  Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

  W E E K B L A D

  Puzzel week 5De oplossing van deze puzzel is in week 6 te vinden op www.internetbode.nl

  www.sudokusite.eu

  Johnny Cash Heeft als zanger vele prachtige liedjes vertolkt, maar n van de mooiste is toch wel het nummer A boy named Sue uit 1969. Daarin vertelt hij hoe een vader de benen neemt wanneer zoonlief pas drie jaar oud is. Een oude gitaar en een lege drankes zijn de enige tastbare aardse zaken die moeder en kind resteren, maar voor de jongen heeft vaderlief nog een andere verrassing in petto: hij noemt hem Sue. De meisjesnaam maakt dat de jongen zich letterlijk een weg door het leven moet vechten, iets waarvoor hij zijn vader tot in het diepst van zijn hart haat. Hij maakt er dan ook een missie van om de klootzak een lesje te leren en uiteindelijk komt het ook tot een keihard gevecht tussen die twee. Op het moment dat de zoon de trekker van zijn revolver kan overhalen, maakt zijn vader hem echter duidelijk dat een bedankje eerder op zijn plaats is. Hij wist namelijk dat hij er niet voor zijn zoon kon zijn, maar dankzij de meisjesnaam Sue is zijn zoon toch maar uitgegroeid tot een sterke kerel die in het harde leven zijn mannetje staat. Eind goed, al goed, en de twee vallen elkaar in de armen. Ontroerend, toch? Had de schrijver van het liedje cht beschikt over een vooruitziende blik, dan had hij overigens waarschijnlijk voor de titel A boy named Barbie gekozen. Das namelijk pas heleml een succesverhaal. Ik heb het natuurlijk over de pop Barbie die vijftig jaar geleden haar intrede deed in Neder-land. Het al generaties lang aanbeden modepopje is namelijk van alle markten thuis: niet alleen draagt ze steevast de laatste mode, ze heeft ook een curriculum vitae om u tegen te zeggen. De Amerikaanse Barbie oefende namelijk al meer dan honderd beroepen uit: van stewardess tot autocoureur, ze is van alle markten thuis. Daar heb ik bij onze Barbie - die met dat zelfbenoemde pornoblonde haar uit Oh, Oh, Cherso - eerlijk gezegd zo mijn bedenkingen bij. Nu iedereen inmiddels wel over haar borstvergroting is uitgepraat, probeert ze te scoren met een carnavalsplaatje met de titel Het enige wat ik wil wil, is een tattoo op mijn bil. Bij nader inzien ben ik toch wel blij dat Johnny Cash over A boy named Sue heeft gezongen.

  Barbie

  ColumnAddo Sprangers

  DOOR MONIQUE JANSEN

  De bestuurlijke fusie is de voorfase van de juridische fusie, waarbij op 1 janu-ari 2015 Gors en SDW als n organisatie verder gaan. De instellingen richten een gezamenlijke koepelstichting op. Die zal Gors en SDW volgend jaar aansturen. Zo kunnen beide zorgaanbieders zich voorbe-reiden op de uiteindelijke samensmelting in 2015. De nieuwe koepelstichting wordt aangestuurd door twee bestuurders en een Raad van Toezicht. Herman Weggen is aangesteld tot de voorzitter van de nieuwe Raad van Toezicht. Het bestuur van de nieuwe stichting bestaat uit Peter Meijs en Jaap Hulsteijn. Hun motto wordt: Samen in beweging. Gors en SDW bundelen hun krachten. Krachten die uitgaan van de mogelijkheden van ieder mens afzonderlijk, clint n medewerker. Leven zoals jij dat

  wilt! dat is onze missie, melden Meijs en Hulsteijn gezamenlijk.

  Veranderingen in zorgDe fusie is nodig door de ingrijpende veran-deringen in de gehandicaptenzorg. Zorgin-stellingen krijgen te maken met bezuinigin-gen. Ook verschuift een groot deel van de inkoop van zorg naar zorgverzekeraars en gemeenten. Volgens Gors en SDW wordt er bij de hervorming steeds meer uitgegaan van de eigen kracht en zelfredzaamheid van clinten met een beperking. Een fusie zorgt er voor dat de twee instellingen efcinter kunnen werken. Ook krijgen de zorginstan-ties zo meer ruimte voor innovatie en kun-nen werknemers beter gebruik maken van elkaars expertise. Ook zouden gemeenten met vragen beter kunnen worden bediend.

  De werkgebieden van SDW en Gors zou-

  den geograsch goed op elkaar aansluiten. Beide instanties zijn voor een klein deel in het zelfde werkgebied actief. Ook wat be-treft de visie en de zorg- en dienstverlening sluiten beide organisaties goed bij elkaar aan, melden de instanties.Gors zorgt voor woonruimte en dagbeste-ding voor clinten in onder meer Goes, Vlissingen, Middelburg, Terneuzen en Zierikzee. Dat varieert van appartementen met een paar uur ondersteuning tot woon-gemeenschappen.Ook baat Gors een keur aan dagbeste-dingsactiviteiten uit. Dat varieert van werken op de boerderij tot het maken van kunstwerken.SDW is een soortgelijke zorgorganisatie. Deze instelling heeft woonlocaties en acti-viteitencentra in de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Halderberge, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht.

  Gors en SDW gaan fusie aanSamenvoeging is nodig door ingri jpende veranderingen in gehandicaptenzorg

  RUCPHEN Zorgorganisaties Gors en SDW gaan met elkaar fuseren. Beide instellingen zetten zich in voor clin-ten met een beperking. Gors richt zich in Zeeland op mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap. SDW zorgt in de regio Halderberge, Bergen op Zoom en Roosendaal voor ondersteuning bij clinten met een verstandelijke beperking. Op 1 januari 2014 zijn de twee instellingen al bestuurlijk samengevoegd. Een jaar later gaan Gors en SDW helemaal op in een nieuwe organisatie.

  DOOR HLNE HEIJS

  Er bleek zestig jaar geleden een grote be-hoefte aan een vogelclub te zijn want de club groeide gestaag. Nu zes decennia later is Vogelvereniging De Vogelvrienden nog steeds een bloeiende vereniging met bijna 100 leden. Door de vergrijzing zie je steeds meer vogelclubs verdwijnen, vertelt John Castelijn, lid van de feestcom-missie van Vogelvereniging De Vogelvrien-den. Wij hebben geluk, want we hebben nog diverse mensen van rond de dertig en veertig jaar oud, meldt Nol van den Brand, secretaris van De Vogelvrienden enthousiast. Dit biedt de vogelvereniging perspectief voor de toekomst.

  Bierviltje In de loop der tijd is er veel veranderd. Vroeger werd er weinig gedocumenteerd en afspraken werden op een bierviltje ge-schreven. Na een aantal jaren werd alles genotuleerd en alle fotos en krantenknip-sels gedocumenteerd. Vooral Jan Bruijn en Rinus Verpaalen hebben jarenlang

  veel documentatie bewaard. Beiden zijn de motor van de vereniging. Ze zijn nog steeds actief achter de schermen en een grote hulp voor het bestuur, vermeldt Paul Antonissen, voorzitter van vogelver-eniging. De twee hoofdmotieven voor het ontstaan van de vereniging, --vogels ruilen en ervaringen uitwisselen en de reden om van huis te zijn-, staan nog steeds hoog in het vaandel bij de club.

  Driehonderd bezoekersIedere eerste zondagochtend van de maand wordt in gemeenschapshuis De Vaart een vogelbeurs gehouden. Die wordt zeer goed bezocht door gemiddeld drie-honderd bezoekers per ochtend. Men kan hier terecht voor alles wat met vogels te maken heeft, zoals vogels van uiteenlo-pende vogelrassen kopen of ruilen, infor-matie over onder andere verzorging en ge-zondheid, en op de beurs staan ook altijd een paar vogelhandelaren die vogelvoer en vogelbenodigdheden verkopen. Iedere tweede zondag van de maand houdt de vereniging een ledenvergadering of af en

  toe een lezing. Dat is van oudsher, ver-telt Nol lachend.

  Veel succesDiverse verenigingsleden nemen regelma-tig aan nationale en internationale ten-toonstellingen deel en vaak met veel suc-ces. Op de wereldvogeltentoonstelling in Itali deze maand zijn een Gekuifde Zebra-vink en een Agaatmus van John Castelijn en 2 Forbus dwergpapegaaien van Walter Valentijn wereldkampioen geworden. En keer per jaar organiseert Vogelvereniging De Vogelvrienden zelf een nationale of in-ternationale tentoonstelling.

  ReceptieZaterdag 15 februari houdt de vogelver-eniging een receptie ter ere van hun zes-tigjarig jubileum in De Vaart van 14.00 tot 17.00 uur. Deze receptie zal feestelijk aangekleed zijn met diverse oude archief-stukken, oude catalogi, oude attributen en krantenknipsels. Iedereen is van harte welkom. Eind augustus volgt een speciale ledenfeestavond.

  De Vogelvrienden 60 jaar oudMaandeli jkse vogelbeurs t rekt dr iehonderd bezoekers per ochtend

  V.l.n.r. Paul Antonissen, Rinus Verpaalen en Nol van den Brand raken nooit uitgekeken op, en uitgepraat over hun grote hobby vogels. FOTO HLNE HEIJS

  RUCPHEN Zestig jaar geleden werd Vogelvereniging De Vogelvrienden opgericht door een paar vrienden. Deze vrienden, onder andere Harry Konings, Adrianus Schrauwen, Chris Laauwen en Jos Hoendervangers, kwamen op zondag regelmatig bij elkaar in Caf Cor van Dorst om over hun hobby vogels te praten. Ze besloten in dit caf een clubje op te richten om vogels te ruilen en ervaringen uit te wisselen, en om een geldige reden te hebben om van huis te zijn. Nu zestig jaar later houdt deze bloeiende vogelvereniging op zondag 15 februari een receptie ter ere van hun 60-jarig jubileum.

 • PAGINA 6

  Meer informatie: www.modelbouwshow.nl.

  GOES - Modelspoor staat dit jaar centraal tijdens de Modelbouwshow in de Zeelandhallen in Goes. Het evenement vindt op zaterdag 22 en zondag 23 februari plaats.

  Jan van t Veen van de organisatie kijkt uit naar de komende editie van de Model-bouwshow. Het wordt een hele leuke dit keer. Er zijn veel vertrouwde elementen, maar ook nieuwe dingen, zegt hij. Zeker is dat modelspoor dit jaar centraal staat waar dat vorig jaar nog racebanen waren. De mooiste modelspoorbanen van Ne-derland en nog nooit eerder vertoonde modelbanen zijn te zien, beloofde de orga-nisatie eerder in een aankondiging voor de komende aevering. De landelijke mo-delspoorvereniging M-Track Groep Nederland is sowieso aanwezig. Zij viert haar 25-jarig bestaan in de Zeelandhallen. De groep heeft ongeveer 100 leden en behoort daarmee tot de grootste modelbouwverenigingen van Nederland. Naast vertrouwde deelnemers en handelaren op het gebied van de modelbouw komen er dit jaar veel nieuwelingen naar Goes. Zo zijn er voor het eerst zendschepen te zien die vroeger ra-dio-uitzendingen verzorgden en staat er een wielerpeloton opgesteld dat bestaat uit een reclamekaravaan, een politie-escorte, 200 wielrenners, zes ploegleiderswagens en zestien volgautos. Net als voorgaande jaren is de derde hal gereserveerd voor De Bouwsteen, de ofcile en grootste Lego-club van Nederland met ruim 800 leden.

  Modelbouwshow is weer in aantocht

  Op 22 en 23 februari

  Op de Modelbouwshow zijn treinen, autos, boten en nog veel meer te zien. ARCHIEFFOTO

  -ADVERTORIAL-

  De volgende mensen hebben WK-kaartjes gewonnen: Johan van Hassel uit Zundert, familie Jansen uit Ossendrecht, John van Wensen uit Klundert, Paul Koenraadt uit Wouw, William van Peer uit St. Willebrord, Jack Schinkel uit Oost-Souburg, Marijn Frij-ters uit Breda, Ann Fiers uit Goes, A Baremans uit Etten-Leur, Andr Helmons uit Oud-Gastel, Olav Baltussen uit Bergen op Zoom, Frans Havermans uit Oud Vossemeer. De winnaars zijn op de hoogte gesteld per e-mail en hebben hun prijs ontvangen per post.

  Winnaars WK-actie bekendDe winnaars van de WK actie van de Bode zijn bekend. Lezers maakten kans op kaarten voor het WK Cyclocross in Hoogerheide op 1 en 2 febru-ari. De actie heeft in totaal twaalf winnaars opgeleverd.

  DOOR MONIQUE JANSEN

  Vormen van zware criminaliteit komen in de gemeenten Rucphen en Halderberge relatief weinig voor. Iedere overval is er echter n teveel. In Halderberge hebben de afgelopen twee jaar ongeveer twee overvallen per jaar plaatsgevonden en in Rucphen gemiddeld n per jaar, meldt een woordvoerster van de gemeente Rucp-

  hen. De beide gemeenten willen de onder-nemers handvatten geven om preventieve maatregelen te nemen in de strijd tegen criminaliteit. De gemeente speelt de rol van regisseur van het veiligheidsbeleid.

  RoadshowDe preventiebijeenkomst is gratis toegan-kelijk. Tijdens de bijeenkomst die wordt ge-houden in de vorm van de roadshow Laat

  je niet overvallen! Voor de deelnemers staan er verschillende workshops op het programma. Ook wordt er een informatie-markt gehouden en is er gelegenheid voor het stellen van vragen. De bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis van Rucphen en start om 18.45 uur. De inloop met broodjes start om 18.00 uur. Deelname is gratis. Aanmelden kan tot 6 februari 2014 via www.laatjenietovervallen.nl

  Laat je niet overvallenSpeciale bi jeenkomst voor ondernemers om r is icos cr iminal i tei t te verkleinen

  RUCPHEN De gemeenten Rucphen en Halderberge houden dinsdag 11 februari een bijeenkomst voor onderne-mers en medewerkers in de detailhandel en horeca die gericht is op het verkleinen van risicos op overvallen, afpersingen, winkeldiefstallen en agressie in het bedrijf. Aan de avond werken ook het Centrum voor Criminali-teitspreventie en Veiligheid (CCV), de politie en het Openbaar Ministerie mee.

  SCHIJF - Komend weekend, 1 en 2 fe-bruari, is Galerie/Atelier 1888 in Schijf weer geopend.

  Iedere eerste zaterdag en zondag van ie-dere maand is Atelier 1888 geopend van

  14.00 tot 17.00 uur. Komend weekend is de kunstenaar Hlne Hill zelf aanwezig om uitleg over haar werk te kunnen geven.

  Galerie/Atelier 1888 zit in de St. Antonius-straat 45 in Schijf.

  Hlne Hill en haar werkExposi t ie in Galer ie/Atel ier 1888

  Hlne Hill.

  RUCPHEN - Fietsclub Brabantia werd in november 1966 in caf Sep in Zegge opgericht. Het was toen een van de eerste etsclubs in de regio. In korte tijd telde de vereniging wel meer dan 350 leden. Ze kwamen van heinde en verre, weet voorzitter Jos van Gin-neken. Hij etst nog altijd mee en zet zich met hart en ziel voor de club in. Daarom maakt hij zich zorgen om de terugloop van het aantal leden, een verklaring hiervoor is er wel.

  De etsclubs zijn in de afgelopen decennia als paddenstoelen uit de grond geschoten en de toestroom van jeugdige leden stag-neert. FC Brabantia is nu afhankelijk van etsers uit de gemeente Rucphen en nog enkele uit de directe omgeving. In de ge-meente Rucphen zijn veel etsliefhebbers, maar velen willen niet gebonden zijn, er-vaart van Ginneken. Hij betwijfelt of de ac-tieve etsers weten welke voordelen het

  heeft lid te zijn bij een vereniging die aan-gesloten is bij de wielersportbond NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie). Onze leden ontvangen o.a. de NTFU toertochtkalender in boekvorm en krijgen bij veel tochten korting en kunnen met korting deelnemen aan trainingen en clinics. Bij FC Brabantia staat de veiligheid voorop. Daarom rijden wij georganiseerd, houden ons aan de ver-keersregels, rijden waar mogelijk op het etspad en anders rechts van de weg. Het moet gezellig blijven, dus rijden wij met een gemiddelde snelheid van ongeveer 25 km per uur. Om de band onder de leden te versterken heeft de vereniging een eigen clubblad, dat vier keer per jaar verschijnt, ook hebben wij een website.

  Van maart tot oktober zijn de leden van FC Brabantia op de weg te vinden, we rijden een door de tochtencommissie samenge-steld programma. Na het wegseizoen gaan de liefhebbers het bos in om onze Giel

  Lambregts veldtoertocht voor te bereiden, die we jaarlijks organiseren op de eer-ste zondag in december. Onze tocht trekt mountainbikers uit alle windstreken, wij hebben wat betreft deelnemers niet te kla-gen in 2013 zelfs een record. Versterking van het mountainbike groepje is welkom, bij voldoende animo is een zelfstandige mountainbike groep binnen de vereniging goed mogelijk.

  Het nieuwe wegseizoen staat weer voor de deur. In februari wordt gestart met de trainingsritten om opnieuw aan de raceets te wennen. Wie zin heeft om eens met FC Brabantia mee te rijden of meer over de vereniging wil weten kan contact opnemen met Jos van Ginneken, tel.382046.

  Fietsen in clubverband biedt veel voordelenVoorzi t ter FC Brabant ia

  FC Brabantia, Nederlands Kampioenschap 2013.

  PEPP training: 19 februari start er bij Avoord Zorg & Wonen weer een Patient Educatie Programma Parkinson (PEPP). Dit programma is speciaal ontwikkeld om te leren omgaan met de mentale en sociale gevolgen van Parkinson. Het programma bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Er zijn aparte groepen voor Pa-tienten en partners. Een groep bestaat uit 5 tot 7 deelnemers. Ook als u geen partner heeft bent u van harte welkom. De groep wordt begeleid door een ervaren hulp-verlener op het gebied van Parkinson en het geven van groepstraining. U kunt zich inschrijven tot 17 februari via de afdeling Dagbehandeling van Avoord Zorg & Wo-nen: 076-5135489.Collecteweek: Van 3 t/m 8 februari vindt de jaarlijkse collecte plaats van Amnesty International. Collecte gemist: Men kan

  Amnesty ook steunen door een SMS be-richt: Amnesty naar 4333. Het bedrag wordt dan later via uw telefoonrekening voldaan. Amnesty International is een on-afhankelijke beweging die zich inzet voor slachtoffers van schendingen van de men-senrechten. Voor haar acties en onderzoek is Amnesty volledig afhankelijk van de steun van vrijwillige bijdragen.

  RUCPHENSenioren-Express: Donderdag 30 ja-nuari verzorgt de Senioren-Express van 09.00 tot 11.00 uur een speciaal radio-programma i.v.b. de 600e radio uitzending op radio Rucphen F.M. 106.4 met diverse gasten o.a. oude medewerkers. Natuurlijk met muziek, agenda en informatie senio-renwerk gemeente Rucphen. Tijdens deze uitzending is er een oproep voor de renie

  van de oude stootroepers van Grave. Te-vens is er gelegenheid voor het indienen van een felicitatie of muzikale groet. tel. 342480 Verenigingen en Instellingen kun-nen hun agenda en informatie betreffende seniorenwerk opgeven bij: J.Mangnus tel. 388041, [email protected], www.radiorucphen.nl

  ZEGGEBingomiddag: Zondag 2 februari organi-seert Stichting Vriendenclub Zegge weer haar maandelijkse bingo ten behoeve van de gehandicapte kinderen van Zegge in zaal Kerkzicht Onze, Lieve Vrouwestraat 110 te Zegge. Aanvang is 14.00 uur.Dansavond: Zaterdag 1 februari bent u weer van harte welkom in Gemeenschaps-huis De Nieuwenbergh in Zegge voor een gezellige dansavond. Aanvang 20.00 uur.

  KORTE BERICHTEN

  SINT WILLEBRORD - Op zondag 2 fe-bruari is er weer de maandelijkse ac-cordeonparty te St. Willebrord.

  Altijd een gezellige middag met mooie ac-

  cordeon muziek gespeeld door muzikanten uit Nederland en Belgi. Iedereen mag spelen ongeacht het niveau, jong of oud geen probleem. Ook voor beginners is er plaats. Dit alles in cafzaal t,Pleintje te

  St.Willebrord. Kanariestraat 15. Aanvang 12.00 uur, einde 17.00 uur. Entree en par-keren gratis.Info: Jos v.d. Lindeloof 06-23485802, Ton v. Nispen 06-53750403.

  Accordeonparty

  > Vervanging

  > Service

  > Onderhoud

  www.warm in huis.nl

  Bel (0165) 54 40 55

  CV-ketelstoring?

  24SERVIC

  EUURS

 • LIEF EN LEED

  PAGINA 7

  FamilieberichtenWeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112.

  Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee.ApotheekDienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076 5953099.Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Franciscus Ziekenhuis, Boerhaavelaan 25,Roosendaal, tel. 0165 591400.TandartsHet antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt.WijkzusterTelelefoon 0165 - 54 66 13DierenartsDierenartsengroep voor gezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915. Voor landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333.Dierenhospitaal Visdonk, Visdonkseweg 2a, Roosendaal, tel. 0165 583 750.

  Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 0165 - 57 40 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

  TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

  Surplus Zorg thuiszorgPassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

  Thuiszorg Ons ThuisVoor al uw zorgvragen professioneel & kwaliteit. Direct inzetbaar. Tel: 06-13918168 of 06-13918940

  7KXLV]RUJ

  Thebe Thuiszorg Rucphen Voor persoonlijke verzorging/verpleging. Kleine teams,

  vertrouwde gezichten. Bel: 088-117 67 46 of mail naar [email protected]

  BANKETBAKKERMarcel Kas

  presenteertalles op gebied van banket,

  zoals gebak 1.60

  Allerlei Foto taarten Kindertaarten Bruidstaarten Doop- en geboorte- taarten Jubileumtaarten

  diverse soorten vlaaien en koeken enz.

  (alles gratis bezorgd)

  Bel voor afspraak of bestellingTel.: 0165-384532

  {

  TE KOOP:

  HAARDHOUTvoornamelijk eiken - direct stookbaar

  Leverbaar in big bags van kuub en 1 kuub of los gestort

  vanaf 2 kuub

  Tel: 076-5968279

  Persoonlijke zorg bij het laatste afscheid...

  Tel.: 0165-36 45 66Dag en nacht bereikbaar [email protected]

  www.verbraak-uitvaart.nl "ERGSEBAANs!2.ISPEN

  ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KK OP MAROS.NL

  BESTEL VIA INTERNET MET MOGELKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NLE

  11.80

  05

  10.-OVENGEBAKKEN KIPFILET 100GR 1.29

  ROOMPATE 150GR 1.50

  KOOKWORST 100GR 0.59

  SCHOUDERKARBONADE 3KG VARKENSLAPPEN 4KG RUNDERGEHAKT 3KGKIPPENVLEUGELS 4KGMAGERE RUNDERLAPPEN 2KGVARKENSHIEL 5KGVERSE WORST 3KG

  een '10' voor de laagsteprijs

  met klein beentje

  3VVVVWGDPHV

  1RJZHHNHQGDQJDDQZHRSHQAl nieuwsgierig"

  ZZZIRUHYHUZRPDQQO

  Voor al uw installaties zoals o.a.

  * centrale verwarming* gawalo installaties* vloerverwarmingssystemen* infrarood verwarming* onderhoudscontracten en service* sanitair * ketel vervanging

  Installatiebureau AbleLeerlooierstraat 94871 EN Etten-LeurTel.: 076-5016892www.able-installatie.nl

  OPENINGSTIJDEN:Maandag, Dinsdag en Donderdag 9.00 - 21.00 uurWoensdag en Vrijdag 9.00 - 17.00 uurZaterdag 9.00 - 13.00 uurBehandeling kan alleen na telefonische afspraak.

  De Gagelrijzen 8 St. Willebrord06-46623904

  [email protected]

  DE TOTALE MENS IS SCHOONHEID

  BC SPECIALON Het professionele instituut voor

  HUIDVERBETERING * ANTI-AGING * HUIDADVIES

  BC Specialonvoor een gezonde en stralende huid

 • PAGINA 8

  DORPSHUIS DE TRAPKESMaandag 3 februari: 13.00-16.30u Ouderensoos; 13.30-14.30u KBO Koor; 18.00-20.00u Archida (sportzaal); 18.30-20.00u SKW Clubwerk; 18.30-20.00u Tri-ple S repetitie; 19.30u Biljartcompetitie wijkverenigingen; 19.30-22.00u Speulend Sprundel; 20.00-22.00u Muziekver. DHV-VHV repetitieDinsdag 4 februari: 09.15-10.15u Groepsgym; 09.45-12.00u Biljartver. Her-tog Jan; 10.00-11.30u Accordeonles; 13.00-16.30u Ouderensoos; 15.45-18.45u Estrellas (sportzaal); 15.45-18.15u Type-les; 16.00-17.00u NSA Knutselen; 19.00-20.00u TRC Sportief (sportzaal); 19.00-22.00u Mill dancers; 19.15-21.15u Yoga (cursuswerkgroep); 19.00-20.30u Duits (cursuswerkgroep); 19.30u Biljartcompeti-tie wijkverenigingen; 19.30u Zonnebloem vergadering; 19.30-21.00u Duits (cursus-werkgroep); 20.00-22.00u Gym NF (sport-zaal)Woensdag 5 februari: 10.00-11.00u Slankklup; 13.00-16.30u Ouderensoos; 13.30-16.00u Samen Sterk spellenmid-dag; 16.30-18.00u Estrellas (sportzaal); 19.00-20.00u Gymgroep (sportzaal); 19.30u Dartscompetitie wijkverenigingen; 19.30-21.30u EHBO cursus; 20.00-21.00u Damesgym (sportzaal); 21.00-22.00u Bad-minton WdeB (sportzaal)Donderdag 6 februari: 10.00-12.00u Biljarten ouderenwerk; 13.00-16.30u Ou-derensoos; 13.30-15.30u Handwerken; 15.45-19.30u Estrellas (sportzaal); 16.00-17.00u NSA tek./schilderen; 18.15-19.15u Line-dance (ouderenwerk); 19.30u Zonne-bloem vergadering; 19.30-20.30u Trimclub Sprundel (sportzaal); 19.30-21.00u Engels (cursuswerkgroep); 19.30-22.00u Speulend Sprundel; 19.30-22.00u Bloemschikken (cursuswerkgroep); 20.30-22.00u Badmin-ton HU (sportzaal)Vrijdag 7 februari: 10.00-12.00u Biljarten

  Ouderenwerk; 10.30-11.30u SKW team-vergadering; 13.00-16.30u Ouderensoos; 15.30-18.30u Estrellas (sportzaal); 18.30-20.30u Archida (sportzaal); 19.30u Brou-wersnest jaarvergadering; 19.30-21.00u Stuif-s-in workshopZaterdag 8 februari: 14.00u KBO Speu-lend Sprundel uitvoering; 20.00u Speulend Sprundel uitvoeringZondag 9 februari: 14.00u Speulend Sprundel uitvoeringAlgemene informatie: Dorpshuis de Trapkes, Hertogstraat 5, 4714 BZ Sprun-del, tel. 0165-382889. Voor informatie over bovengenoemde activiteiten kunt u contact opnemen met de Trapkes, tel. 0165-382889, mail [email protected] U kunt ook onze website bezoeken: www.skwsprundel.nl Voor buurtpre-ventie neemt u contact op met uw eigen wijkcontactpersoon of via buurtpreventie-sprundel.

  GEMEENSCHAPSHUIS DE VAARTMaandag 3 februari: 13.00-17.00u skw competitie biljarten / kaarten open inloop; 13.30-14.30u KVO mensendieck; 15.30-16.30u kleutergym HV Orion; 15.30-17.00u koperles NEO; 16.00-18.00u dwars uitles NEO; 16.00-18.00u judoles judovereniging Kiai; 17.45-19.45u majorette The Fantasy Kids; 19.00-20.30u spreekuur bouw en houtbond FNV; 19.30-21.30u oefenavond EHBO; 20.00-22.00u vergadering Stichting Sportgala; 20.00-21.00u gym heren.Dinsdag 4 februari: 13.00-16.00u skw handwerken ouderen; 13.00-16.30u Biljar-ten ODSI; 15.30-17.00u klarinetles NEO; 17.30-20.30u majorette The Fantasy Kids; 19.00-21.30u Road Runners Rucphen; 20.30-22.00u volleybalWoensdag 5 februari: 13.00-16.30u skw biljarten / kaarten open inloop; 13.30-16.00u koersballen; 17.30-20.00u majoret-te The Butter ies; 20.00-22.00u repetitie

  toneel; 19.30-21.30u bestuursvergadering NEODonderdag 6 februari: 13.00-16.30u bil-jartcompetitie ODSI; 13.30-15.30u Weight Watchers; 15.30-17.30u drumbandles NEO; 17.30-20.00u repetitie drumband NEO; 18.45-20.00u repetitie NEO B-orkest; 19.00-21.30u Road Runners Rucphen; 19.00-20.00u blok uitles NEO; 19.30-21.00u klarinetles NEO; 20.00-22.30u re-petitie NEO A-orkestVrijdag 7 februari: 19.30-23.00u Rikken Wijkvereniging De LouwenZaterdag 8 februari: 09.00-10.00u Hoc-keytrainingZondag 9 februari: 10.00-12.00u leden-vergadering De VogelvriendenAlgemene informatie: Voor nadere infor-matie over het huren van ruimte of boven-staande activiteiten kunt u contact opne-men met Leon Verpaalen tel. 0165-341908 of per E-mail [email protected] U kunt ook de website bezoeken van Gemeenschaps-huis De Vaart: www.devaartrucphen.nl

  GEMEENSCHAPSHUISDN HOGE DRIESBezoekadres: Zoeksestraat 5a, 4721 AC Schijf, tel. 0165-342649Maandag 3 februari: 11.45-12.45u Tussenschoolse opvang; 13.00-17.00u Biljarten, competitie; 13.00-14.00u KVO Volksdans; 18.00-20.30u KNA minirette/majorette; 19.00-23.30u Biljartclub de Vrolijke Fotsers; 19.30-21.30u Repetitie Schijfs toneel; 20.30-21.30u Dames gym-groep 3Dinsdag 4 februari: 08.30-09.30u Bloedprikken; 09.00-10.00u KVO Pilates; 11.45-12.45u Tussenschoolse opvang; 13.00-17.00u Biljarten, competitie; 13.30u Informatiebijeenkomst Zorg; 18.30-19.30u SKW Pilates; 19.30-22.30u Biljarten; 19.00-20.00u Fysiotherapeutische oefen-therapie; 19.30-21.30u Schildersclub de

  Natte kwasten; 20.15-21.15u Volleybal Heren/damesWoensdag 5 februari: 09.15-10.15u SKW Gym ouderen; 09.00-10.15u SKW Engelse les; 12.45-14.45u Streetdance; 13.00-17.00u Biljarten, open inloop; 13.30-16.00u Handwerkgroep, open inloop; 18.30-19.30u Dames gymgroep 1; 19.30-20.30u Dames gymgroep 2; 20.30-21.30u Dames gymgroep 4; 19.30-21.30u Schijfse NotenDonderdag 6 februari: 08.30-09.30u Bloedprikken; 09.00-13.00u Bibliotheek, uitleen jeugd & volwassenen; 09.30-10.30u Ouderenkoor; 11.45-12.45u Tus-senschoolse opvang; 13.00-17.00u Biljar-ten en kaarten, open inloop; 19.30-21.30u Repetitie Schijfs toneel; 19.30-21.30u Schilderclub de Natte KwastenVrijdag 7 februari: 11.45-12.45u Tus-senschoolse opvang; 14.00-16.00u KBO Koersbal; 18.30u SKW VrijwilligersavondZondag 9 februari: 10.00-19.00u KNA MajorettenVoor meer informatie over bovenstaande activiteiten of de reservering van ruimtes kunt u terecht bij het beheer van SKW Schijf, tel. 0165-342649

  JEUGDHUIS DE LOUWENBezoekadres: Kerkstraat 6, Rucphen, tel. 0165-342064Maandag 3 februari: 15.30-18.15u SKW Rondinella dansgroepen; 19.00-20.00u SKW - Engelse les gevorderden; 19.00-20.00u SKW- Pilates groep 1; 20.00-21.00u SKW- Pilates groep 2Woensdag 5 februari: 13.30-15.00u SKW Knutselclub; 19.00-20.00u SKW- Franse les gevorderdenDonderdag 6 februari: 09.30-10.30u SKW Gym 55+; 15.00-16.15u SKW Volks-dans 55+Vrijdag 7 februari: 19.15-20.45u Peeper-klips, jeugdtoneelvereniging; 19.00-20.30u Scouting (Welpen, Estas)Zaterdag 8 februari: 10.00-11.30u Scou-ting (Bevers); 10.00-12.00u Scouting (Gid-sen)

  GEMEENSCHAPSHUIS DE LANTEERNZaterdag 1 februari: GeslotenZondag 2 februari: GeslotenMaandag 3 februari: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prikdienst & Bloed-afname; 13.00-16.30u SKW Senioren Open Inloop; 13.00-16.30u WAO Biljartgroep

  De Spin; 13.00-16.00u Colijn; 18.30-20.00u Yoga; 18.30-21.00u MajoretteDinsdag 4 februari: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prikdienst & Bloed-afname; 13.00-16.30u SKW Senioren Open Inloop; 13.00-16.30u WAO Biljartgroep De Spin; 13.30-15.30u SKW Dansen; 18.30-22.00u Hang Out (Jongerencentrum Ut Honk); 19.00-20.00u Damesgym; 20.30-21.30u ZumbaWoensdag 5 februari: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prikdienst & Bloed-afname; 10.00-11.30u SKW Alleenstaande groep Met Moed Vooruit; 13.00-16.30u SKW Senioren Open Inloop; 13.00-16.30u WAO Biljartgroep De Spin; 14.00-16.00u speelhonk; 13.30-14.30u Ouderengym; 13.30-15.30u KBO Bingo; 18.00-19.00u Majorette; 19.00-22.00u AED ehbo; 19.00-20.00u KBO Moerstraten; 19.30-21.30u Con Grazia; 20.00-23.00u Dansschool v/d Broek; 20.30-23.00u DartenDonderdag 6 februari: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prikdienst & Bloedafname; 09.00-10.00u Traverse Maatschappelijkwerk spreekuur; 13.00-16.30u SKW Senioren Open Inloop; 13.00-16.30u WAO Biljartgroep De Spin; 13.00-14.15u SKW Volksdans; 13.30-16.30u Koersbal Competitie; 18.30-21.30u Sempre Crescendo; 18.30-21.00u Hangout; 19.30-22.00u Majorette; 20.00-22.00u ColijnVrijdag 7 februari: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prikdienst & Bloed-afname; 10.30-11.30u RVP Spreekuur; 13.00-16.00u Open inloop; 13.00-16.00u WAO Groep De Spin; 13.30-15.30u KBO Koersbal Oefenen; 18.00-22.00u Majoret-te; 18.00-20.00u jan evers; 19.00-22.30u Bridgeclub De Lanteern; 18.30-20.00u Youngbeatz for kids Groep 3-4-5; 20.15-22.00u Youngbeatz for kids Groep 6-7-8.

  Activiteiten dorpshuizen Gemeente Rucphen

  Donderdag 30 januari19.30 uur: Vergadering werkgroep Rucp-hense Open Tuinen. Vrijdag 31 januari10.00-12.00 uur: Spreekuur Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen. Ook tele-fonisch via 0165-343014 of per e-mail: [email protected] Maandag 3 februari10.00-12.00 uur: Spreekuur Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen. Ook tele-fonisch via 0165-343014 of per e-mail: [email protected]

  Woensdag 5 februari11.00 uur: Vervolgoverleg delegatie be-stuur SVHR met leiding Werkvoorzienings-schap.

  Algemene informatieBezoekadres: Baanvelden 12, 4715 RH Rucphen. De heemtuin is weer open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.Ook de Maretakroute is nog steeds te be-zoeken in de Rucphense Heemtuin. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers zijn er ook

  in het nieuwe jaar weer zon 27 zondags-openstellingen (telkens van 13.00-16.00 uur) en de eerste maal in het nieuwe sei-zoen is op zondag 16 maart. Voor groepen zijn excursies met gids mogelijk. Om te-leurstelling te voorkomen is tijdig aanvra-gen dringend gewenst want er zijn inmid-dels zelfs al aanvragen voor juni, augustus en september binnen.

  Meer informatie over de rondleidingen voor groepen uitsluitend via de website: www.heemtuinrucphen.nl

  Programma Heemtuin Rucphen

  Een bijzonder portret

  RUCPHEN - Een bijzonder kunstwerk maakte Claudia van den Luijtgaarden. Ze schilderde voor haar nicht het portret van haar overleden zus. Het schilderij is geschild in olieverf. De Rucphense kunstenares staat ook bekend onder de naam ClaudiArt.

  LEZERSFOTO CLAUDIA VAN DEN LUIJTGAARDEN

  molenstraat 131 oudenbosch mulderstuinmeubelen.nl

  Wij maken ruimte voor de nieuwe collectie. Diverse showroommodellen tegen bodemprijzen!

  Voor al uwverzekeringenKoen Beenackers

  VESTIGING ZUNDERTHet Laar 1, 4881 DS Zundert

  Tel. 076-597 17 00, Fax 076-597 28 [email protected]

 • Klokkenmakerij

  Vakkundige restauratie: DQWLHNHXXUZHUNHQPRGHUQHXXUZHUNHQZLM]HUSODWHQ

  :LOJHQVWUDDW2XGHQERVFK7HO

  ZZZNORNNHQPDNHULMGHWLMGQO

  www.DeDakshop.nl

  F. van DuurenLeursebaan 269 - 4839 AM Breda

  Tel.: 076-5339023 - Fax: 076-5339022 - E-mail: [email protected]

  Voor het vernieuwen van uw dak en zinken goten!Tevens in onze shop verkoop voor de doe het zelver

  Gratis advies

  Kantoor Voordeel.com1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR

  bureaus - kasten - stoelen - tafels

  Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

  STALENDRAAIDEURKASTEN

  NIEUW IN VERPAKKING

  Met 4 legbordenLet op: afhaalprijzen!

  (... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden)

  Alle prijzen exclusief BTW.voorvan 125.-

  95.-95.-Uitsluitend verkoop

  contant. Pinnen mogelijk.

  50t/m80%van de catalogusprijzen

  KORTING VAN

  restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

  IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u.

  80b x 38d x 178h

  3RRUWHQRRNDXWRPDWLVFK,QGXVWULsOHKHNZHUNHQ*DDVKHNZHUNHQ6LHUKHNZHUNHQ%DONRQKHNNHQ

  Rucphensebaan 58, 4714 RE SprundelTel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656

  www.verstijlenhekwerken.nl

  Volg ons ook op Facebook: Keurslagerij Monden

  KOOPJESWEEK:

  KeurslagerMONDENST. JANSTRAAT 38 SPRUNDELTELEFOON 0165 - 382 330

  KOOPJE

  Verse Worst of Saucijzen

  500 gram 399SPECIAL

  Italiaanse Biefstukrol, hartigerauwe ham met een zachte vulling van gehakte biefstuk met zongedroogde tomaatjes, basilicum, zeezout. Kort bakken, kan zelfsrauw gegeten worden. 100 gram 195SPECIAAL AANBEVOLEN

  4 Gehaktschnitzels 399MAALTIJD VAN DE WEEK

  250 gram Nasi + 250 gramKipblokjes in satsaus samen 450 VLEESWARENKOOPJE

  150 gram Filet Americain +100 gram Vleessalade samen 375

  WWW.RIJLESSPECIALIST.COM

  WIN EEN LAPTOP bij het behalen van je RIJBEWIJS !!!

  Bel of mail voor info en de voorwaarden naar:06-43807312 [email protected]

  Terre des Hommes ,,t SpiegeltjeMolenstraat 138, Zundert. Tel: 5961214.

  Openingstijden winkel (ook voor inleveren goederen): woensdag,donderdag en vrijdag van 13. tot 17.u.; zaterdag van 13. tot 16.u.

  24-delige Spectrum encyclopedie .................. 7,5016-delige encyclopedie atlas voor de jeugd ... 4,00Pockets voor volwassenen ............................. 0,10Kinderboeken .................................................. 0,10Alle dassen en wintersjaals............................. 0,25Ordners en multomappen ............................... 0,25Alle riemen ...................................................... 0,25Foto-insteekmapjes ......................................... 0,2023-rings plastic showmappen ......................... 0,01Alle blikken en bussen .......................HALVE PRIJSAlle schilderij- en fotolijstjes ...............HALVE PRIJSVanaf heden: volop VALENTIJNS-ARTIKELEN

  Uw showroom aan huis!

  Verkoop/leggen/onderhoud

  www.jansenhoveniers.com - (0165) 38 78 19

  Help, mijn bomen bloeden!

  Vakmanschap voorbij! Jansen Hoveniers.

  Januari is een prima maand om de snoeischaar ter hand te nemen. Bedenk wel dat niet alles zomaar gesnoeid mag worden. U doet er verstandig aan om de esdoorn, berk, haag-beuk, noot en druif pas na mei te snoeien. Deze planten gaan bloeden als u ze nu snoeit. Op het moment dat de temperatuur oploopt tot twaalf graden op een zonnige winter- of voorjaars-dag, gaan de snoeiwonden lekken. Hierbij komen soms per dag liters vocht uit de snoeiwonden! Weten hoe u dit voorkomt en wat u het beste doet bij bloeden? Lees er alles over op onze site.

  Hulp nodig bij snoeien ? Vraag het aan de tuinspecialisten van Jansen Hoveniers of kijk op www.jansenhoveniers.com

  (HQQLHXZEHJLQPHWHHQMQH3DUWQHU"Wegens succes verlengd: 3 maanden gratis

  Bel voor meer informatie:Lia van der Wel 0165-201023

  Of 088-0221900 (landelijk)Of kijk op www.mens-en-relatie.nl

  tel. 0165-383119St. Janstraat 75 Sprundel

  Van vrijdag 31 januari t/m donderdag 6 februari

  Slagroom Boomstammetjes2 halen + 2 GRATIS!

  SPECIA

  LE AA

  NBIED

  ING!

  Iedere Vrijdag brood dag:

  Wit, Tarwe en Volkoren Brood 1.95

  SPECIA

  LE AA

  NBIED

  ING!

  Echt vers vind je alleen nog maar bij Bakkerij van Oers!

  Van vrijdag 31 januari t/m donderdag 6 februari

  Harde Bollen5 stuks 1.50SPECIA

  LE AA

  NBIED

  ING!

  Bezoek ook onze website: www.bakkerijvanoers.nlAanbiedingen alleen geldig in onze winkel!!

 • SPORT

  PAGINA 10

  SCHIJF - Na de puntendeling met RBC wachtte thuis VVR, wat de afgelopen seizoenen voor Schijf een moeilijke opponent is gebleken.

  Schijf begon scherp aan de wedstrijd en na een vroege corner van VVR, zette Schijf in de counter in de tweede minuut direct jongeling Dennis van Nijnatten alleen voor de VVR-goalie. Helaas verzuimde Dennis de bal met zijn chocoladebeen in te schie-ten en kwam VVR met de schrik vrij. VVR werd voornamelijk via spelhervattingen gevaarlijk, maar tot uitgespeelde kansen leidde dit niet. De betere kansen waren voor rust voor Schijf en in de twintigste minuut nam Schijf dan ook de leiding. Van dichtbij moest de VVR doelman een rebound weggeven en Bas Adriaensen knalde vanuit een moeilijke hoek de bal hard in de touwen. Toch kwam VVR voor de rust nog op 1-1. Slordig balverlies in het midden werd uitgebuit en doelman Kiske Martens werd van dichtbij gepasseerd. Na de rust was er voor de neutrale toeschou-wer weinig te genieten. Veel inzet van beide kanten en VVR die via lange ballen snel thuis wilde zijn. Schijf verloor vaak de tweede bal en kwam aanvallend nauwe-

  lijks nog aan de bak. Een kwartier voor tijd leek VVR toch weer de volle winst tegen Schijf te pakken, toen de verlengde bal op invaller Pluym door hem achter doelman Martens werd geschoten. Schijf probeerde met opportunisme het tij te keren en werd beloond toen uit een steekpass van Bas, Kevin v. Tiggelen net eerder bij de bal was dan de VVR-goalie. De scheidsrechter kon niet anders dan de bal op de stip leggen, maar verzuimde de doelman naar de dou-che te sturen. Deze fout werd Schijf niet fataal, want Nick van Dijk liet de doelman kansloos. Vervolgens was het voor Schijf wel zuur dat Nick in de slotfase met zijn tweede gele kaart wel van het veld werd gestuurd. Schijf haalde tegen VVR einde-lijk eens een punt binnen in een wedstrijd die ook geen winnaar verdiende.

  Volgende week wacht de lastige uitwed-strijd in Breda tegen Advendo, waarin Schijf moet proberen de ongeslagen reeks in 2014 voort te zetten.

  Uitslagen jeugdZaterdag 25 januariKlundert MB1-Schijf MB1 1-2Schijf D1-VCW D1 5-2

  Schijf D2-Hoeven D4 6-0Schijf E2-Zwaluwe E2 4-4Schijf F1-NSV F1 0-2

  Uitslagen seniorenZondag 26 januariSchijf 1-VVR 1 2-2Schijf 2-Zundert 3 3-1Gloria UC VR1-Schijf VR3 2-2

  Programma jeugdZaterdag 1 februariSchijf MB1-Chaam MB1 av.12.00Baronie C3-Schijf C1 vt.10.15HZ75 D1-Schijf D1 vt.11.15Schijf E1-Cluzona E2 av.09.30Unitas30 E8-Schijf E2 vt.08.30Sprundel F1-Schijf F1 vt.08.00Schijf M1-Internos M2 av.10.45

  Programma seniorenZondag 2 februariADVENDO 1-Schijf 1 av.14.30VVR 5-Schijf 3 vt.11.00Schijf 4-Nieuw Borgvliet 5 av.10.00WDS19 6-Schijf 5 vt.11.00Beerse Boys VR1-Schijf VR1 vt.09.30Schijf VR2-NVS VR1 av.13.15Schijf VR3-Wernhout VR1 av.10.00

  Weer remise voor Schijf

  Uitslagen seniorenZaterdag 25 januariFC Bergen 3-Rood-Wit 2 0-0Zondag 26 januariRood-Wit 1-Virtus 1 2-1OMC 3-Rood-Wit 3 1-4Rood-Wit 4-Hoeven 4 1-6Moerse Boys 4-Rood-Wit 5 6-2

  Uitslagen jeugdZaterdag 25 januariVictoria 03 B3-Rood-wit B1 0-0Rood-Wit C1-Unitas 30 C3 6-1Sprundel C3-Rood-Wit C2 2-2Rood-Wit D2-Victoria 03 D2 6-0Rood-Wit MD1-Bavel MD1 0-5Rood-Wit E1-Internos E2 5-1De Schutters E1-Rood-Wit E2 3-9Rood-Wit E3-Kogelvangers E3 1-3Rood-Wit F1-Grenswachters F1 0-2Rood-Wit F2-Zundert F2 1-3Sc Gastel F4-Rood-Wit F3 1-4Dosko F4-Rood-Wit F4 4-2De Fendert Mp1-Rood-Wit Mp 1 7-4

  Programma seniorenZondag 2 februariVictoria 03 1-Rood-Wit 1 av.14.30uSC Gastel 2-Rood-Wit 2 vt.13.00uRood-Wit 3-IFC 3 av.11.00uRood-Wit 4-Virtus 4 av.10.00uDEVO 3-Rood-Wit 5 av.11.00uNSV 3-Rood-Wit 6 vt.09.15u

  Programma jeugdZaterdag 1 februariRood-Wit A1-Wernhout A1 av.14.30uRood-Wit B1-MOC 17 B5 av.14.30uRood-Wit C1-TVC Breda C1 av.12.30u

  Rood-Wit C2-VVC 68 C2 av.12.30uRood-Wit D1-RBC D2 av.9.30uNSV D1-Rood-Wit D2 vt.9.00uUnitas 30 MD 2-Rood-Wit MD 1 vt.8.30uHoeven E1-Rood-Wit E1 vt.9.15uRood-Wit E2-Sc Gastel E2 av.11.00uHoeven E4-Rood-Wit E3 vt.8.15uSc Gastel F1-Rood-Wit F1 vt.9.30uBavel F4-Rood-Wit F2 vt.10.15uRood-Wit F3-Kogelvangers F2 av.9.45uRood-Wit F4-De Fendert F5 av.9.45uRood-Wit Mp1-Sprundel Mp1 av.11.00u

  Carnavalsbal jeugdVrijdagavond 14 februari wordt er in de kantine van Rood-Wit een carnavalsbal georganiseerd voor alle jeugdleden tot en met de D pupillen. Deze avond duurt van 19.00 tot 22.00 uur.De ouders van onze jeugdleden mogen er-bij zijn. Alle carnavalsnummers om op te hossen en springen worden gedraaid door dj Ronald Coppens, dus goede carnavals-muziek verzekerd. Onder het motto hoe meer zielen hoe meer vreugd, mag ieder-een meerdere introducs meenemen. We gaan uit van een hoge opkomst. Dus kom allemaal samen met je vriendjes en vrien-dinnetjes in je gekste kleren en we maken er weer een leutig carnavalsbal van. Ser-pentine spuitbussen en confetti zijn deze avond verboden.

  Carnavalsbal seniorenOp vrijdag 21 februari is er weer een car-navalsbal voor de senioren en supporters in de kantine. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.00 uur, dit met medewerking van disco Sunshine.

  VV Rood-Wit

  Programma jeugdZaterdag 1 februariSteenbergen A2-RSV A1 vt.13.30uInternos B3-RSV B1 vt.11.30uSC Gastel MB1-RSV MB1 vt.13.00uRSV C1G-Wernhout C1 av.13.00uRSV D1G-Cluzona D1 av.10.00uInternos D5-RSV D2G vt.8.00uFC Bergen E1-RSV E1 vt.9.45uRSV E2-Hoeven E3G av.11.00uInternos F3-RSV F2 vt.9.00uRSV M2-Alliance M1 av.9.30uRSV M1-Virtus M1 av.9.30u

  Programma seniorenZondag 2 februariRSV 1-DIVO 1 av.14.30uRSV 2-DSE 2 av.12.00u

  Wernhout 4-RSV 4 av.10.00uDSE 5-RSV 5 av.10.00uRSV DA1-FC Axel DA1 av.10.00u

  Pupil van de weekHallo ik ben Rick Reijckers. Ik ben 8 jaar en een zoon van Patrick Reijckers en Anita Reijckers-Peeters.Ik voetbal nu 3 jaar en sta de laatste tijd veel in de goal bij het F1, wat ik heel leuk vind.Mijn favoriete club is AJAX en Siem de Jong is mijn favoriete speler.Mijn hobbys zijn voetballen natuurlijk, zwemmen en buitenspelen. Ik heb er veel zin in om pupil van de week te zijn. Wij wensen Rick en zijn familie een hele jne voetbalmiddag toe.

  RSV

  Uitslagen jeugdZaterdag 25 januariDIOZ A1-SC Gastel A2 3-0DIOZ MP1-BSC MB2 0-17Kogelvangers E2-DIOZ E2 5-3

  Uitslagen seniorenZondag 26 januariBVV63 1-DIOZ 1 8-1DIOZ 2-Roosendaal 5 4-1

  Programma jeugdZaterdag 1 februari

  15.00 Roosendaal A3-DIOZ A113.00 DIOZ C1-Vivoo C209.00 DOSKO E2-DIOZ E109.30 DIOZ E2-SVC E1G11.00 DIOZ F1-DOSKO F311.15 DSE MP2-DIOZ MP111.00 DIOZ MC1-De Fendert MC1

  Programma seniorenZondag 2 februari14.30 DIOZ 1-NSV 110.00 NSV 5-DIOZ 310.00 DEVO 4-DIOZ 4

  VV DIOZ

  UitslagenViola 1-Sprundel 1 3-4DSE 5-Sprundel 4 1-3HSC28 4-Sprundel 5 0-0 Sprundel A1-Roosendaal A3 1-2RCS B1-Sprundel B1 3-1Sprundel B2-MOC17 B5 2-0Sprundel C1-Victoria03 C1 0-6Vivoo C2-Sprundel C2 1-2Sprundel C3-Rood Wit C2 2-2Sprundel D2-Grenswachters D2 4-0Roosendaal E4-Sprundel E1 4-1Roosendaal E6-Sprundel E2 4-4Sprundel E3-VVC68 E3 8-1Sprundel E4-Internos E5 4-3SJO Prinsenland F1-Sprundel F1 4-3OVV67 F2-Sprundel F310-8Sprundel MA1-MZC11 MA1 2-5Nemelaer MC1-Sprundel MC1 0-1

  Programma jeugdZaterdag 1 februari13.30 NSV A1-Sprundel A114.30 Sprundel B1-JEKA B213.15 Halsteren B3-Sprundel B212.45 Sprundel C1-Baronie C211.15 Sprundel C2-Alliance C310.15 Roosendaal C8-Sprundel C311.15 Sprundel D1-De Schutters D108.45 DVO60 D4-Sprundel D210.00 Sprundel E1-DOSKO E110.00 Sprundel E2-VVC68 E2

  10.15 Halsteren E5-Sprundel E310.30 Cluzona E4-Sprundel E408.45 Sprundel F1-Schijf F110.15 Halsteren F7-Sprundel F210.00 Sprundel F3-Viola F312.30 Wernhout MA1-Sprundel MA112.45 Sprundel MC1-Bavel MC111.00 Rood Wit MP1-Sprundel MP1

  Programma seniorenZondag 2 februari14.30 Sprundel 1-Chaam 111.45 Sprundel 2-SC Gastel 312.00 HZ75 3-Sprundel 510.00 Sprundel 6-Achtmaal 3

  Uitslag rikken en jokeren 24 januariDagklassement rikken: 1. Willy vd Broek 130 ptn; 2. Frits de Kok 129 ptn; 3. Jos Lazeroms 127 ptn.Algemeen klassement rikken: 1. Piet v. Hassel 480 ptn; 2. Ren v. Zundert 401 ptn; 3. Jo Koning 380 ptnDamesprijs: Dina de Bont 110 ptn.Dagklassement jokeren: 1. Coba vd Broek 81 ptn; 2. Corry Vergouwen 102 ptn.Algemeen klassement jokeren: 1. Coba vd Broek 361 ptn; 2. Mieke Albers 388 ptn.Er zijn nog 2 vrijdagen te gaan, kom naar de kantine en speel mee voor mooie prij-zen.

  SV Sprundel

  SCHIJF - Afgelopen zaterdag 25 janu-ari zijn we afgereisd naar de Willaer Ruiters Manege te Scherpenzeel voor deelname aan de 1e wintercompeti-tiedag van de Gelderse Vallei.

  Het deelnemersveld in de A-poule bestond uit: TTV Veense Boys 1 en 2, TTV Val-leitrekkers 1 en 2, TTV Gelderswoude 1 en 2, TTV Spoortrekkers en Spoortrekkertjes, TTV Streefkerk en Streefkerk Jeugd, en TTV Jagersrust uit Schijf. Het sterk bezette toernooi was goed georganiseerd en we hebben onze eerste wedstrijden van 2014 weer achter de rug. Met een combiteam

  van drie dames en vier heren werd deel-genomen tegen voornamelijk herenteams, alleen TTV Gelderswoude 2 bestond ook uit drie dames en vier heren.

  De uitslag1.TTV Veense Boys 1 28p; 2. TTV Val-leitrekkers 1 25p; 3. TTV Spoortrekkers 23p; 4. TTV Streefkerk Jeugd 17p; 5. TTV Jagersrust 15p; 6. TTV Gelderswoude 2 14p; 7. TTV Spoortrekkertjes 12p; 8. TTV Valleitrekkers 2 10p; 9. TTV Gelderswoude 1 9p; 10. TTV Veense Boys 2 en TTV Streef-kerk 2p. Op naar de volgende wedstrijd.

  TTV Jagersrust Schijf

  RUCPHEN - Op 19 januari was ronde drie van de Nationale Zwemcompe-titie.

  Hieronymus 1 ging naar Terneuzen te gaan om hun wedstrijd te zwemmen in zwem-

  bad de Vliegende Vaart tegen thuisvereni-ging de Schelde en de Warande. Christel Brugmans werd tweede op de 200m schoolslag en derde op de 100m rugslag.Complete uitslag:www.zpv-hieronymus.com

  Christel zwemt goede tijden in zwemcompetitie

  SINT WILLEBRORD - Zaterdag 25 januari werd de tweede plaatsings-wedstrijd C-lijn ritmische gymnastiek gehouden in Woudrichem.

  Yella Dirks, woonachtig in St. Willebrord, won deze wedstrijd het goud in de klasse senioren C met haar baloefening. Vorige wedstrijd werd Yella al derde, nu pakte zij met een ruim punten verschil de gouden

  medaille.Yella is eerstejaars senior dus dit is een bijzonder knappe prestatie. Met de duo-oefening met de knotsen werd zij 5e samen met Lisette Vogelezang uit Ridderkerk.

  Yella staat er momenteel goed voor om kans te maken om door te stromen naar het NK C-lijn in april 2014, met nog twee wedstrijden te gaan.

  Goud voor Yella Dirks

  Inloopspreekuur familierechtzaken

  Staat u aan het begin van een echtscheiding en vraagt u zich af wat media-tion inhoudt? Ervaart u pro-blemen bij het verloop van de contactregeling? Zou u graag willen weten of

  het zinvol is om de alimentatie te laten herzien? Of bestaat er discus-sie over de verdeling van een erfe-nis? De familierechtadvocaten van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten krijgen dagelijks te maken met vele uiteenlopende vragen op het gebied van bijvoorbeeld schei-dingen, alimentatie, erfrecht, verdeling van de zorg- en opvoe-dingstaken over de kinderen, boe-delverdelingen en de gevolgen van een scheiding voor het pensioen. Zij ervaren daarbij dat mensen een drempel beleven om hun vragen te stellen en informatie in te winnen, terwijl een antwoord voor de fami-lierechtadvocaten vaak eenvoudig is te geven.Asselbergs & Klinkhamer Advocaten houdt daarom iedere donderdag-ochtend van 09.00 tot 10.00 uur een gratis inloopspreekuur voor familierechtzaken. Tijdens het inloopspreekuur zal er steeds een advocaat beschikbaar zijn om uw vragen op het gebied van familie-recht of erfrecht vrijblijvend te beantwoorden en informatie te verstrekken. Naast het inloopspreekuur blijft voor u uiteraard de mogelijkheid bestaan om telefonisch contact op te nemen met n van de fami-lierechtadvocaten of op afspraak langs te komen voor een (kennis-makings)gesprek.

  Tijd voorAsselbergs & KlinkhamerAdvocatenwww.ak-advocaten.eu 076-502 20 80

  Anoeska van [email protected] Familierecht

 • in beeldEditie Roosendaal, Rucphen

  )RWRLFNUFRP$UFKDQJHO

  DOOR MONIQUE JANSEN

  Vanaf dit jaar gaat de maximale hypotheekrenteaftrek voor huishoudens met de hoogste inkomens een half procentje omlaag. Het maximale belastingtarief waartegen de rente kan worden afgetrokken komt zo op 51,5 procent in plaats van 52 procent.

  Belastingvrije schenkingenSchenkingen kunnen dit jaar makkelijker worden ingezet voor de aankoop van een eigen huis, de a os-sing van de hypotheek of de restschuld na verkoop van een woning. Iedereen kan tot 1 januari 2015 een belastingvrije schenking doen van 100.000 euro. In het verleden mocht alleen een ouder aan een kind tussen de 18 en 40 jaar een dergelijke gift doen, maar

  dit jaar kan bijvoorbeeld ook een grootouder een kleinkind helpen. Ook hoeven schenker en ontvanger geen familie meer van elkaar te zijn.

  A ossenSinds 2013 geldt de hypotheekrenteaftrek alleen nog voor lineaire en annuteitenhypotheken. Dat betekent dat de koper elke maand een deel van zijn of haar schuld a ost aan rente en a ossing. Deze maatregel is alleen van toepassing op nieuwe hypotheken. Hui-zenbezitters die al een (gedeeltelijke) a ossingvrije hypotheek hebben, kunnen wel dertig jaar gebruik maken van de renteaftrek. In 2009 verhoogde de overheid de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) van 265.000 euro naar 350.000 euro. Dat wordt in stappen teruggebracht. Tot 1 juli 2014 is de NHG van toepas-

  sing op woningen tot 290.000 euro. Daarna geldt weer het bedrag van 265.000 euro. Starters waarvan de verwachting is dat het inkomen stijgt, mogen sinds vorig jaar een hogere hypotheek aangaan.

  RestschuldleningWie een huis met verlies verkoopt kan de rente en kosten van een restschuldlening gedurende tien jaar van de belasting aftrekken. Dit betreft een tijdelijke maatregel voor restschulden die tussen 2012 en 2017 ontstaan. Vanaf dit jaar kunnen huizenbezitters bij de verkoop van hun huis een restschuld mee nancieren in een nieuwe hypotheek met de Nationale Hypo-theek Garantie. Deze regel is bedoeld voor mensen die een restschuld overhouden na de verkoop van een woning waar de NHG op rust.

  Belastingvrije schenking voor aankoop woning van 100.000 euro mogelijk

  De hypotheekregels voor 2014 op een rijtje

  Vanaf dit jaar zijn de hypotheekregels licht gewijzigd. In 2014

  is het mogelijk om een hypotheek af te sluiten tot 104 procent

  van de waarde van de woning. Dat is inclusief twee procent

  overdrachtsbelasting. Een hypotheek van 106 procent blijft

  mogelijk bij energiebesparende investeringen in de woning,

  zoals zonneboilers en energiezuinige kozijnen. Starters krij-

  gen te maken met betere hypotheekvoorwaarden. Ook wordt

  het gunstig om een belastingvrije schenking te doen voor de

  aankoop van een woning.

  Starters krijgen te maken met betere hypotheekvoorwaarden.

 • H E L M I G M A K E L A A R D I J & T A X AT I E B U R O O / Z0164 68 59 25

  K O E T S E N R U Y T E R M A K E L A A R D I J O . G .0167 56 33 01

  W W W.L A N DE L IJ K S T E E N B E R G E N .N L

  De Landerijebouwt verder!

  NOG 14 UNIE K E, L A NDE LIJK GE LEGE N KOOP WONINGE N V.A . O 2 39.000, E N 5 K AV E L S V.A . O 96.800, V.O.N.

  KOOP NU E EN GRUT T O EN WOON

  NOG DIT JA A R IN DE L A NDE R IJE!

  K AV E L S ZIJN DIR EC T

  BE SCHIK BA A R

  25%VERKOCHT!

  Ook uw huis kan zon metamorfose ondergaan

  En bedrijf voor al uw stukadoors-, schilder-, en afbouwwerkzaamheden

  Slechts 6% BTW

  Vraag vrijblijvend offerte

  VOOR

  NA

  VOOR

  NAKies voor betrouwbaar

  Kies voor een erkend bedrijf

  L A N D E L I J K W O N E N A A N E E N S F E E R V O L H O F

  BON MAKELAARDIJ0168 335 855

  AAN DE STEGGE0165 560 602www.adsr.nl

  Ontwikkeling en bouw:EVERS MAKELAARDIJ0165 322 300

  LAATSTE WONING 299.500, INCLUSIEF UITBOUW!

  Oplevering 2e kwartaal

  De laatste woning nog

  te koop!!

  M A K E L A A R D I J

  Kopen i.

  c.m. Bijz

  onderPlan

  199.50

  0,-

  W W W. B O S S C H E N H O F. N L

  Wonen aan de bosrijke, oostelijke rand van Bosschenhoofd. Aan een sfeervol hof met vrij uitzicht op open velden en natuurpark Pagnevaart. De laatste woning met uitbouw te koop voor 299.500,-In combinatie met Bijzonder Plan 199.500,-, informeer bij uw makelaar naar de voorwaarden.

 • KopenStartersleningAls u voor het eerst een huis koopt, kunt u in som-mige gevallen een extra lening krijgen bovenop uw hypotheek. Deze starterslening overbrugt het verschil tussen de kosten van uw woning en het bedrag dat u bij uw bank maximaal kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Onge-veer tweehonderd gemeenten in Nederland verstrek-ken deze lening, in samenwerking met het Stimule-ringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Op de website van het SVn staat de lijst van alle deelnemende gemeenten. Zij bepalen zelf aan welke voorwaarden u moet voldoen. De hoogte van de starterslening hangt af van uw inkomen, eigen vermogen en de voorwaarden van uw gemeente.

  De starterslening heeft een rentevaste periode van vijftien jaar. De eerste drie jaar daarvan betaalt u geen rente en a ossing. Als daarna uw inkomen genoeg is gestegen, gaat u rente en a ossing beta-len. Is dat niet het geval, dan kunt u een hertoetsing aanvragen en gaat u een maandlast betalen die past bij uw inkomen. Huizenbezitters kunnen de rente van een starterslening ook onder de nieuwe hypotheek-regels van de belasting blijven aftrekken. Vroeger konden starters ook koopsubsidie, een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten, aanvragen als ze een huis kochten, maar deze regeling bestaat niet meer.

  Meer informatie staat op de website van het Stimule-ringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn): www.svn.nl

  NHGMet de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) krijgt u korting op uw hypotheekrente. De NHG is een garantie op hypotheken tot 290.000 euro. Met de NHG leent u veilig. Is bij (gedwongen) verkoop van uw woning de opbrengst onvoldoende om uw hypo-theek af te lossen? Dan neemt de NHG de restschuld van u over. Uw hypotheekadviseur of bank kan zien of u in aanmerking komt voor de NHG. Deze garantie helpt u ook als u de hypotheek niet meer kunt betalen, bijvoorbeeld als u arbeidsonge-schikt raakt, gaat scheiden of als uw partner overlijdt. Misschien moet u uw woning hierdoor gedwongen verkopen. Levert de verkoop te weinig op om de hypotheekschuld af te lossen, dan betaalt de Stich-ting Waarborgfonds Eigen Woningen, als u NHG heeft, uw restschuld aan de geldverstrekker. Als u

  aan de voorwaarden van de garantie voldoet, hoeft u deze restschuld niet terug te betalen. U moet er wel aan meewerken om de schuld zo laag mogelijk te houden.

  Meer informatie is te vinden op de website van de Nationale Hypotheek Garantie: www.nhg.nl

  HurenHuurtoeslagU kunt huurtoeslag (vroeger huursubsidie genaamd) aanvragen als uw huur in verhouding tot uw in-komen hoog is. Het maakt daarbij niet uit of u een woning huurt van een woningcorporatie of particu-lier. Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag hangt af van de hoogte van uw huur en van uw inkomen. Uw huur moet lager zijn dan 699,48 euro per maand. Als u jonger bent dan 23, ligt de grens op 389,05 euro per maand. Dit zijn de bedragen voor 2014. Ook wordt gekeken naar de hoogte van uw inkomen en vermogen (spaargeld en beleggingen). Op de web-site van de Belastingdienst vindt u de voorwaarden. Op deze website kunt u ook een proefberekening maken om de hoogte van uw huurtoeslag te bepalen.U krijgt minder huurtoeslag als de huur hoger is dan 389,05 euro. Hoe hoger uw huur, hoe meer u naar verhouding zelf moet betalen. Dit is bedoeld om kos-ten te besparen en scheefwonen tegen te gaan. Het moet mensen die in verhouding tot hun inkomen te duur wonen, prikkelen om een goedkopere woning te kiezen.

  Meer informatie over huurtoeslag is te vinden op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl

  Uw huis (nog) groenerDoor duurzaam te bouwen en verbouwen daalt de uitstoot van broeikasgassen, worden materialen her-gebruikt en minder (schaarse) grondstoffen gebruikt. De overheid stimuleert burgers, bouwbedrijfsleven en gemeenten aandacht te besteden aan duurzaam-heid en ondersteunt dit onder andere met subsidies voor duurzame energie, bijvoorbeeld voor zonnepa-nelen.

  LeningVoor sommige maatregelen krijgt u subsidie, be-lastingvoordeel of kunt u sinds begin dit jaar een goedkope lening afsluiten. U kunt deze lening, voor bijvoorbeeld dak-, gevel- en vloerisolatie, HR++ glas (hoogrendementsglas) en zonnepanelen aanvragen bij het Nationaal Energiebesparingsfonds. U kunt een lening met lagere rente aanvragen voor bedragen van 2.500 tot 25.000 euro. De looptijd is 7 of 10 jaar, afhankelijk van de hoogte van de lening.

  Meer informatie over het Nationaal Energiebespa-ringsfonds is te vinden via de website van de rijks-overheid: www.rijksoverheid.nl

  De website www.energiesubsidiewijzer.nl biedt een overzicht van alle subsidies, leningen en andere regelingen voor woningeigenaren die energie willen besparen.

  Meer informatieKijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl

  *Bron: rijksoverheid.nl

  Voor kopen, huren en verbouwen bestaan verschillende voordeelregelingen

  Wonen met subsidieAls u een huis wilt kopen of huren

  let dan op welke mogelijkheden er

  zijn voor subsidie. En ook als u uw

  woning (nog) energiezuiniger wilt

  maken, zijn er regelingen waar-

  mee u uw voordeel kunt doen.

  - 0 8 N I E U W B O U W I N B E E L D 2 0 1 4 -

 • +RHYHQ

  WWW.FACEBOOK.COM/WONINGVANDETOEKOMST | [email protected] | 0165 319319

  0165 54 30 50

  Een oase van rust in het centrum van Roosendaal

  slaapkamer02

  slaapkamer01

  balkon

  keuken

  bijkeuken

  hal

  badkamer

  woonkamerwc

  slaapkamer02

  slaapkamer01

  balkon

  keuken

  bijkeuken

  hal

  badkamer

  woonkamer wc

  Indeling type 94totale opp. 94 m2

  woonkamer/keuken 41 m2

  balkon op het zuiden 6,2 m2 eigen parkeerplaats en

  berging in de parkeerkelder

  Indeling type 106totale opp. 106 m2

  woonkamer/keuken 46 m2

  balkon op het zuiden 9,4 m2

  eigen parkeerplaats en berging in de parkeerkelder

  94

  106

  www.waterlandroosendaal.nl

  0165 58 77 77

  Waterland Appartementen v.a. 216.600,

  MEER DAN

  60%VERKOCHT

  GALDERSEWEG 94 - 4855 AJ GALDER - NEDERLAND WWW.SMIDJE.NL

  BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE

  Bezoek onze nieuwe showroom

 • Riolering of afvoer verstopt?Rioolreiniging v. Hooijdonk

  Ook reinigen van dakgotenTel.: 076-5985820, GSM: 06-13724143

  * EIGEN FABRICAGE EN TOONZAAL* ALLE STIJLEN EN MODELLEN OP MAAT GEMAAKT* TOTALE RENOVATIE* KLEIN BEDRIJF MET GROTE MOGELIJKHEDEN

  INDUSTRIEPARK - RIJKMAKERLAAN 13 - 2910 ESSEN (B) - TEL. 00323-677.31.98 WWW.KEUKENSKONINGS.BE

  BEZOEK ONZE UITGEBREIDE TOONZAAL

  Voor (H)eerlijk vlees moet je bij de Heerens Vleeshandel zijn geweest.Ook voor (H)eerlijk gourmet- en BBQvlees.

  Wekelijks reclames in de winkel !!

  Scherpe prijzen voor kleine en grote hoeveelheden

  Lange Hei 16, Sprundel Tel: 0165-385595 (achter het ijspaleis)di t/m do van 7.30 tot 17.00 uur, vr van 7.30 tot 16.00 uur. Ma en za GESLOTEN

  HEERENS vleesha

  ndel

  VRAAG VRIJBLIJVEND OFFERTE VIA:

  [email protected]

  VOOR AL UW DRUKWERK

  s"2/#(52%3s"2)%&0!0)%2s%.6%,/00%.s&,9%23s&/,$%23s+2!.4%.

  (5)3!!.(5)3 BEZORGING6!.&,9%2&/,$%2"2/#(52%%.+2!.4/00/34#/$%3%,%#4)%$//2(%%,.%$%2,!.$

  Z U N D E R T T E L 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1

  VISITEKAARTJESBOEKJES

  DOORDRUKSETSNOTITIEBLOKKEN

  (!2$3/&4#/6%2"/%+%.0/34%23).!,,%&/2-!4%.

  /&&%24%-!00%.ENZ.

  WWW.DRUKKERIJVORSSELMANS.NL

  x Hoogste slagingspercentage, 90,5% x Nieuwste methode -> Luxopuncture x Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

  =RUJYHUOHQHUVQXPPHUaangesloten bij VBAG en RBNGx 3 behandelingen van 20 minuten x *HHQH[WUDNLORV en pijnloos x Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

  DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

  6723180(752.(1

  %HOYULMEOLMYHQGYRRULQIRRIDIVSUDDN

  (WWHQ/HXU

  %HKDQGHOLQJHQRRNVDYRQGV

  Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012 (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

  3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilos en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

  DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

  'HQLWLHI AFSLANKEN!!!!NieuwstePHWKRGH- > LuxopunctureGEEN JOJO-EFFECTWordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!:HNHOLMNVHHQbehandeling van 20 min.%HKDQGHOLQJHQGRRUgediplomeerde therapeuten/X[RSXQFWXUHRRN BURN-OUT DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID $OOH CHRONISCHE KLACHTEN, QIGONG

  STOPPEN MET ROKEN

  %HOYULMEOLMYHQGYRRULQIRRIDIVSUDDN

  %HKDQGHOLQJHQRRNVDYRQGVEtten-Leur

  TOTALELEEGVERKOOP!Topmerken tegen absolute bodemprijzen!Wegens verbouwing van onze winkel leegverkoop van meer dan

  8.000 paar dames- heren- en kinderschoenen. Grijp die kans!

  R

  Hof v.d. Houte 158 - ETTEN LEURWWW.HOVENSCHOENEN.NL

  Dez

  e ac

  tie is

  all

  n g

  eldi

  g in

  lia

  al E

  tten

  Leu

  r.

  WWW.KEESKONINGS.COM te ESSENCARNAVALSWINKEL KEES KONINGS

  Tandprothetisch Centrum Etten-Leur

  organiseert:

  Tandprothetisch Centrum Etten-LeurVoorsteven 116B (1e verd.) Etten-Leur, T. 076 5040794

  www.tpczevenbergen.nl, [email protected] organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

  Donderdagavond: januari: 30februari: 13

  tijd: 17.00-19.00uLocatie: Voorsteven 116B

  te Etten-LeurGezondheidscentrum de Keen

  (1e verdieping)

  U kunt tijdens dit gratisinloopspreekuur vrijblijvend bij ons terecht voor een prothese check,

  al uw vragen over uw huidigekunstgebit, gebit op implantaten en vragen over de vergoedingen door

  de Zorgverzekeraar.

  GRATISinloopspreekuur

  voor uw kunstgebit

  Voor al uw vragen over uw

  kunstgebit !

 • AUTOS

  PAGINA 16

  SCHIJF - Zaterdag 25 januari heeft weer onze jaarlijkse bekerverschie-ting plaats gevonden.

  Wie het hoogste boven zijn gemiddelde van de eerste zes verschietingen van de onderlinge clubcompetitie schiet is win-naar.De uitslagEre klasse: 1e Jac van de Sande +2.17p; 2e Aniek Mentzighagen +1.83p; 3e Peter van Trijp +0.50pA Klasse: 1e Paul van Oers +4p; 2e John van Dijk +1.67p; 3e Nick Peeters -2pB Klasse: 1e Jos van de Sande +3p; 2e Jos Vermeeren +0.17p; 3e Leo van Nijnat-ten -2.83pC Klasse: 1e Erik van Nijnatten +9.67p; 2e

  Stefan Hultermans +3.17p; 3e Staf Gaes +3pD Klasse: 1e Marcel Gasell +3p; 2e Frank Kouwenberg +1.67p; 3e Marc Goossens -3p

  Programma 31 jan, 1 en 2 febr: Vrije verschieting bij SIOS Zundert. Wij hopen dat er veel leden gaan schieten.6-7-8 febr: 2e Verschieting van de kring-verschieting te Wuustwezel.

  Tussenstand clubverschietingNa 6 verschietingen van de clubcompetitie is de tussenstand bekend.Ere Klasse: 1e Gertjan van Trijp 863p; 2e Peter van Trijp 855p; 3e Henk Hultermans

  849pA Klasse: 1e Nick Peeters 831p, Leo Ver-hoeven 831p; 2e Kees Huijsmans 822p, Diny Martens 822p; 3e Marius Nouws 820pB Klasse: 1e Johan Peeters 802p; 2e Kees van Nijnatten 791 p, Leo van Nijnatten 791 p; 3e Marc Gesell 784pC Klasse: 1e Ruud Bouman 778p; 2e Staf Faes 774p, Rene van Meer 774p; 3e Jean-nette van Trijp 768pD Klasse: 1e Marc Goossens 749p; 2e Frank Kouwenberg 740p; 3e Marcel Gesell 708pDe verschillen in de diverse klassen zijn niet groot. De 2e helft van de competitie kan nog spannend worden. Wie zullen de uiteindelijke winnaars worden?

  De GrensschuttersBekerverschiet ing

  RUCPHEN - Ingrid van Asselt heeft dit jaar nog geen enkele cross van het ARWB-circuit gemist. Sterker nog: omdat het aantal crossen in de regio dit jaar verminderd is wijkt zij zelfs uit naar de regio 13 om regelmatig een cross te lopen.

  In de regio 13 (Midden-Brabant) bestaat het crosscircuit uit maar liefst 11 cros-sen. Natuurlijk kan iedereen deelnemen aan deze crossen, maar om in het klas-sement opgenomen te worden dien je lid te zijn van een vereniging uit de regio 13. Afgelopen zondag toog Ingrid naar Gilze om deel te nemen aan de 24e editie van de Spiridoncross. Dit was weer een mooie cross met verschillende elementen zoals

  een combinatie van zompig gras met mod-der, heuveltjes en modderige bospaadjes, maar gelukkig ook een vlak, redelijk hard pad. Alle dames masters liepen in n categorie (Dames 35+) en moesten een afstand van 5580 meter aeggen. Ingrid startte om half een en toen was het voor een cross nog prima loopweer. Met een tijd van 24:28 bleef Ingrid de nummer 4 in deze categorie meer dan een halve minuut voor. De eerlijkheid gebiedt hierbij op te merken dat Ingrid haar concurrente Paddy Herijgers van Achilles deelnam bij de da-mes senioren en hier de overwinning in de wacht sleepte. Met een voldaan gevoel keerde Ingrid huiswaarts en kijkt nu al uit naar de volgende cross, de Mastboscross in Breda aanstaande zondag.

  AVR 90Ingrid van Assel t 3e in Spir idoncross

  ETTEN-LEUR - Het evenement Van Gogh Leeft vindt dit jaar plaats van 17 t/m 25 mei. O