Dru 20130911

24
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES RUCPHENSE MIDWEEKEDITIE 11 SEPTEMBER 2013 WEEK 37 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 10.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Informatie van Volg ons via twitter: @RucphenseBode www.brabantwerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL KLAAR VOOR YELLOW JERSEY CLASSIC AD GOORDEN IS EEN ECHT NATUURMENS SINT WILLEBRORD KRIJGT NIEUW MORTUARIUM SPRUNDEL - Eenzaam staat deze geelbloeiende zwarte toorts in de Omgangstraat in Sprundel. Hier vormt deze bloem een snoepwinkeltje voor bijen. Natuurliefhebber Mans de Jong telde elf honingbijen. In Nederland gaat het niet zo goed met de honingbij. Mans de Jong stuurde deze foto naar de redactie van de Rucphense Bode. LEZERSFOTO MANS DE JONG DOOR RIA VAN MEIR Voor het onderzoek gebruikte Nu.nl de mediaan. Dat is middelste getal als alle tijden op volgorde achter elkaar worden gezet. Zo kunnen uitschieters het gemid- delde niet beïnvloeden. Brandweerlieden moeten namelijk zelf de uitruktijd en aan- rijdtijd doorgeven en dat wordt volgens de nieuwssite nogal eens vergeten. Des- ondanks scoort de gemeente Ruchpen nog steeds een onvoldoende op de tijd die verstrijkt tussen het tijdstip dat de melding binnenkomt en de brandweer ter plaatse arriveert. Met een tijd van elf minuten en vier se- conden bungelen de Rucphense teams zelfs helemaal onderaan in West-Bra- bant. Ook in andere plattelandsgemeen- ten heeft de brandweer moeite om op tijd te komen. In buurgemeenten Etten-Leur en Zundert heeft de brandweer negen minuten nodig om op tijd te komen, ter- wijl dat in Moerdijk en Woensdrecht nog een minuutje meer is. Landelijk ligt de mediaan echter op zeven minuten en 53 seconden. Buitengebied Martine Wilms, woordvoerster van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant, nuanceert de cijfers echter. “Het zijn vooral incidenten waarbij de brandweer te laat komt. Bovendien zijn er andere veiligheidsregio’s waar de tij- den nog hoger zijn”, merkt ze op. Dat de brandweer toch moeite heeft om op tijd te arriveren, wijdt ze aan het uitgestrekte gebied dat de posten moeten bedienen. “We hebben relatief veel buitengebied, maar je kunt moeilijk overal een kazerne wegzetten. Die moeten immers ook be- mand worden.” Om ervoor te zorgen dat alle posten kun- nen terugvallen op voldoende vrijwilli- gers, heeft de veiligheidsregio vorig jaar een wervingscampagne gehouden. Met succes, zo meent Wilms. “Al onze posten zijn nu goed bezet, al kunnen we nog al- tijd extra vrijwilligers gebruiken. Zij kun- nen zich gewoon melden via de kazerne bij hun in de buurt”, roept ze belangstel- lenden op. Ambulance De hoge opkomsttijden zijn opvallend, omdat Rucphen een jaar eerder nog goed scoorde in een overzicht van de aanrijdtij- den voor de ambulance, dat RLT Nieuws vorig jaar publiceerde. Samen met Hal- derberge was Rucphen de enige platte- landsgemeenten waar de ziekenwagen in minder dan vijf procent van de spoedei- sende gevallen niet binnen vijftien minu- ten ter plaatse raakte. In Moerdijk, Zun- dert en Woensdrecht, die nu eveneens slecht scoren bij de opkomsttijden voor de brandweer, komt maar liefst een kwart van de ambulances te laat aan. Brandweer komt vaak te laat Richtlijn met drie minuten overschreden RUCPHEN - Het lukt de brandweer in de gemeente Rucphen vaak niet om op tijd ter plaatse te arriveren bij een hulpoproep. Dat blijkt uit cijfers die nieuwssite Nu.nl heeft opgevraagd bij de veiligheidsregio’s. In Rucphen duurt het ruim elf minuten voordat de brandweer na een oproep ter plaatse is, terwijl de landelijke richtlijn voorschrijft dat er maximaal acht minuten mogen verstrijken voor de aankomst op de plaats van de brand. RUCPHEN - Huizen zijn in de gemeente Rucphen fors goedkoper geworden. Ge- middeld daalde de prijs sinds 2008 met 12 procent. Dat betekent dat de gemiddelde woning in de gemeente met 38.000 euro in waarde is gedaald. Daarmee zit Rucphen iets boven de gemiddelde landelijke daling van 34.000 euro. Analysebureau Calcasa en RTL Nieuws zetten de cijfers op een rijtje voor vier miljoen woningen. Daarbij werd gekeken naar het begin van de prijs- daling die begon vanaf 2008. Landelijk ver- dampte in vijf jaar tijd voor ongeveer 130 miljard euro aan woningwaarde. In het Gelderse Buren daalde de huizenprijs het hardste met 20 procent. Huizen in Rucphen 12 procent goedkoper SPRUNDEL - De zeskap die op zondag 15 september wordt gehouden op de Vissen- berg in Sprundel staat dit jaar open voor iedereen. Voorheen konden alleen wijk- verenigingen inschrijven. Met uitdagende spellen zal er genoeg strijd te zien zijn tus- sen de teams. Ook voor de mensen die het wat rustiger aan willen doen is er genoeg vermaak op deze zondag. Inschrijven kan nog steeds. Een team moeten bestaan uit 6 personen en is niet leeftijdsgebonden. Samen strijden met je (sport)vrienden, col- lega’s of familie maar vooral veel plezier. Inschrijven kan via Facebook: www.face- book.com/zeskamp.sprundel of per mail: [email protected]. Aanmelden voor de zeskamp ZEGGE - De gemeente Rucphen wil dit jaar nog de Nieuwstraat in Zegge aanpakken. Voordat de werkzaamheden starten, ligt het ontwerp ter inzage in het Dienstverle- ningscentrum. Tot 4 oktober kunt u het ont- werp inkijken op het gemeentehuis. Tot die tijd kan er ook worden gereageerd. Het is de bedoeling om de rijbaan van de Nieuw- straat te versmallen tot een breedte van vijf meter. De klinkers die nu in de straat liggen zullen hiervoor worden hergebruikt. De stoepen worden juist verbreed. Hier- voor zullen wel nieuwe materialen worden aangekocht. De gemeente is ook van plan om drie bomen naast de Jacob van Len- nepstraat 6 te kappen. Nieuwstraat gaat op de schop RUCPHEN - Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen is op zoek naar mensen die als vrijwilligers de basisschoolleerlingen wil- len begeleiden tijdens hun bezoeken aan de Heemtuin Rucphen het komende jaar. Zij die hierin geïnteresseerd zijn, hoeven geen kennis van de natuur en de Heemtuin te bezitten. Mochten er mensen bij zijn die deze kennis over de natuur en de Heemtuin Rucphen bezitten dan is dat meegenomen. Het gaat alleen om het begeleiden van de leerlingen gedurende het twee uur durend programma dat leerlingen op de Heemtuin aangeboden krijgen. Voor meer informa- tie: 0165 343014 of mail naar heemtuin@ heemtuinrucphen.nl. Heemtuin zoekt nieuwe begeleiders RUCPHEN - De Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) houdt elk jaar de wedstrijd Kern met Pit. Wil jij graag zelf iets aan jouw leefomgeving verbeteren, dan kun je je met jouw project inschrijven van 1 september tot 30 november voor Kern met Pit editie 2014. Via de wedstrijd Kern met Pit gaan bewonersgroepen aan de slag om hun idee voor hun leefomge- ving binnen een jaar te realiseren. Wie dat voor elkaar krijgt, ontvangt het predicaat Kern met Pit en duizend euro. De beste ideeën mogen deelnemen aan de wed- strijd. Ben je eenmaal binnen, dan opent dat deuren. Inschrijven kan via de site www.kernmetpit.nl. Inschrijven voor Kern met Pit PLUS Manniën Rucphen Elke zondag geopend van 10 tot 16 uur Poppestraat 2-A, St. Willebrord, tel. 0165-383335 www.optiekvanmeer.nl SALE tot 50% KORTING Lage Vaartkant 11 076-5034956 - www.lifeandgarden.nl tuincentrum Etten-Leur ZONDAG GEOPEND 12-17U. POTCHRYSANT 3 voor 6,- OP=OP Bij deze Bode Autostad. De enige echte autodealerkrant van West-Brabant. autostad ROOSENDAAL I BERGEN OP ZOOM AUTONIEUWS UIT DE REGIO OCCASIONS EN NOG VEEL MEER! MODESHOW Zaterdag 14 september

description

 

Transcript of Dru 20130911

Page 1: Dru 20130911

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

R U C P H E N S EMIDWEEKEDITIE11 SEPTEMBER 2013WEEK 37

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 10 . 5 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Informatie van

Volg ons via twitter: @RucphenseBode

www.brabantwerkt.nlbereikt maandelijks 35.000 kandidaten

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS

KIJK OP WWW.

INTERNETBODE.NL

KLAAR VOORYELLOW

JERSEY CLASSIC

AD GOORDENIS EEN ECHT

NATUURMENS

SINT WILLEBRORDKRIJGT NIEUWMORTUARIUM

SPRUNDEL - Eenzaam staat deze geelbloeiende zwarte toorts in de Omgangstraat in Sprundel. Hier vormt deze bloem een snoepwinkeltje voor bijen. Natuurliefhebber Mans de Jong telde elf honingbijen. In Nederland gaat het niet zo goed met de honingbij. Mans de Jong stuurde deze foto naar de redactie van de Rucphense Bode. LEZERSFOTO MANS DE JONG

DOOR RIA VAN MEIR

Voor het onderzoek gebruikte Nu.nl de mediaan. Dat is middelste getal als alle tijden op volgorde achter elkaar worden gezet. Zo kunnen uitschieters het gemid-delde niet beïnvloeden. Brandweerlieden moeten namelijk zelf de uitruktijd en aan-rijdtijd doorgeven en dat wordt volgens de nieuwssite nogal eens vergeten. Des-ondanks scoort de gemeente Ruchpen nog steeds een onvoldoende op de tijd die verstrijkt tussen het tijdstip dat de melding binnenkomt en de brandweer ter plaatse arriveert.Met een tijd van elf minuten en vier se-conden bungelen de Rucphense teams zelfs helemaal onderaan in West-Bra-bant. Ook in andere plattelandsgemeen-ten heeft de brandweer moeite om op tijd te komen. In buurgemeenten Etten-Leur en Zundert heeft de brandweer negen minuten nodig om op tijd te komen, ter-

wijl dat in Moerdijk en Woensdrecht nog een minuutje meer is. Landelijk ligt de mediaan echter op zeven minuten en 53 seconden.

BuitengebiedMartine Wilms, woordvoerster van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, nuanceert de cijfers echter. “Het zijn vooral incidenten waarbij de brandweer te laat komt. Bovendien zijn er andere veiligheidsregio’s waar de tij-den nog hoger zijn”, merkt ze op. Dat de brandweer toch moeite heeft om op tijd te arriveren, wijdt ze aan het uitgestrekte gebied dat de posten moeten bedienen. “We hebben relatief veel buitengebied, maar je kunt moeilijk overal een kazerne wegzetten. Die moeten immers ook be-mand worden.”Om ervoor te zorgen dat alle posten kun-nen terugvallen op voldoende vrijwilli-gers, heeft de veiligheidsregio vorig jaar

een wervingscampagne gehouden. Met succes, zo meent Wilms. “Al onze posten zijn nu goed bezet, al kunnen we nog al-tijd extra vrijwilligers gebruiken. Zij kun-nen zich gewoon melden via de kazerne bij hun in de buurt”, roept ze belangstel-lenden op.

AmbulanceDe hoge opkomsttijden zijn opvallend, omdat Rucphen een jaar eerder nog goed scoorde in een overzicht van de aanrijdtij-den voor de ambulance, dat RLT Nieuws vorig jaar publiceerde. Samen met Hal-derberge was Rucphen de enige platte-landsgemeenten waar de ziekenwagen in minder dan vijf procent van de spoedei-sende gevallen niet binnen vijftien minu-ten ter plaatse raakte. In Moerdijk, Zun-dert en Woensdrecht, die nu eveneens slecht scoren bij de opkomsttijden voor de brandweer, komt maar liefst een kwart van de ambulances te laat aan.

Brandweer komt vaak te laatRicht l i jn met dr ie minuten overschreden

RUCPHEN - Het lukt de brandweer in de gemeente Rucphen vaak niet om op tijd ter plaatse te arriveren bij een hulpoproep. Dat blijkt uit cijfers die nieuwssite Nu.nl heeft opgevraagd bij de veiligheidsregio’s. In Rucphen duurt het ruim elf minuten voordat de brandweer na een oproep ter plaatse is, terwijl de landelijke richtlijn voorschrijft dat er maximaal acht minuten mogen verstrijken voor de aankomst op de plaats van de brand.

RUCPHEN - Huizen zijn in de gemeente Rucphen fors goedkoper geworden. Ge-middeld daalde de prijs sinds 2008 met 12 procent. Dat betekent dat de gemiddelde woning in de gemeente met 38.000 euro in waarde is gedaald. Daarmee zit Rucphen iets boven de gemiddelde landelijke daling van 34.000 euro. Analysebureau Calcasa en RTL Nieuws zetten de cijfers op een rijtje voor vier miljoen woningen. Daarbij werd gekeken naar het begin van de prijs-daling die begon vanaf 2008. Landelijk ver-dampte in vijf jaar tijd voor ongeveer 130 miljard euro aan woningwaarde. In het Gelderse Buren daalde de huizenprijs het hardste met 20 procent.

Huizen in Rucphen12 procent goedkoper

SPRUNDEL - De zeskap die op zondag 15 september wordt gehouden op de Vissen-berg in Sprundel staat dit jaar open voor iedereen. Voorheen konden alleen wijk-verenigingen inschrijven. Met uitdagende spellen zal er genoeg strijd te zien zijn tus-sen de teams. Ook voor de mensen die het wat rustiger aan willen doen is er genoeg vermaak op deze zondag. Inschrijven kan nog steeds. Een team moeten bestaan uit 6 personen en is niet leeftijdsgebonden. Samen strijden met je (sport)vrienden, col-lega’s of familie maar vooral veel plezier. Inschrijven kan via Facebook: www.face-book.com/zeskamp.sprundel of per mail: [email protected].

Aanmelden voorde zeskamp

ZEGGE - De gemeente Rucphen wil dit jaar nog de Nieuwstraat in Zegge aanpakken. Voordat de werkzaamheden starten, ligt het ontwerp ter inzage in het Dienstverle-ningscentrum. Tot 4 oktober kunt u het ont-werp inkijken op het gemeentehuis. Tot die tijd kan er ook worden gereageerd. Het is de bedoeling om de rijbaan van de Nieuw-straat te versmallen tot een breedte van vijf meter. De klinkers die nu in de straat liggen zullen hiervoor worden hergebruikt. De stoepen worden juist verbreed. Hier-voor zullen wel nieuwe materialen worden aangekocht. De gemeente is ook van plan om drie bomen naast de Jacob van Len-nepstraat 6 te kappen.

Nieuwstraat gaat op de schop

RUCPHEN - Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen is op zoek naar mensen die als vrijwilligers de basisschoolleerlingen wil-len begeleiden tijdens hun bezoeken aan de Heemtuin Rucphen het komende jaar. Zij die hierin geïnteresseerd zijn, hoeven geen kennis van de natuur en de Heemtuin te bezitten. Mochten er mensen bij zijn die deze kennis over de natuur en de Heemtuin Rucphen bezitten dan is dat meegenomen. Het gaat alleen om het begeleiden van de leerlingen gedurende het twee uur durend programma dat leerlingen op de Heemtuin aangeboden krijgen. Voor meer informa-tie: 0165 343014 of mail naar [email protected].

Heemtuin zoektnieuwe begeleiders

RUCPHEN - De Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) houdt elk jaar de wedstrijd Kern met Pit. Wil jij graag zelf iets aan jouw leefomgeving verbeteren, dan kun je je met jouw project inschrijven van 1 september tot 30 november voor Kern met Pit editie 2014. Via de wedstrijd Kern met Pit gaan bewonersgroepen aan de slag om hun idee voor hun leefomge-ving binnen een jaar te realiseren. Wie dat voor elkaar krijgt, ontvangt het predicaat Kern met Pit en duizend euro. De beste ideeën mogen deelnemen aan de wed-strijd. Ben je eenmaal binnen, dan opent dat deuren. Inschrijven kan via de site www.kernmetpit.nl.

Inschrijven voorKern met Pit

PLUS Manniën RucphenElke zondag geopend van 10 tot 16 uur

8.00

5.49

vrijdag

september

zaterdag

september 13 14Alleen op:

Varkenshaas lang kilo 10.98

Per 500 gram

Varkenshaas langkilo 10.98

Per 500 gram

Poppestraat 2-A, St. Willebrord, tel. 0165-383335

www.optiekvanmeer.nl

SALE tot 50% KORTING

Lage Vaartkant 11076-5034956 - www.lifeandgarden.nl

tuincentrum

Etten-Leur

ZONDAG GEOPEND 12-17U.

POTCHRYSANT3 voor €6,- OP=OP

Bij deze Bode Autostad.De enige echte autodealerkrant van West-Brabant.

autostadR O O S E N D A A L I B E R G E N O P Z O O M

A U T O N I E U W S U I T D E R E G I O

O C C A S I O N S E N N O G V E E L M E E R !

MODESHOW

Zaterdag14 september

Page 2: Dru 20130911

ELDERS 0,49

37ELDERS 0,39

29

ELDERS 0,99

59

ELDERS 1,19

89

ELDERS 1,49

1.09

ELDERS 14,99

9.99ELDERS 11,79

8.99

ELDERS 9,99

6.99

ELDERS 7,59

4.99

ELDERS 11,99

7.99VERGELIJKBARE

PRIJS 14,09

10.993 FLESSEN

10.-ELDERS 15,87

3 STUKS

79ELDERS 1,95

ELDERS 4,19

2.99

ELDERS 5,99

4.29

ELDERS 1,75

89

CO^TES DU RHO^NEMarquis de Valclair

WILLIAM LAWSON’S WHISKY70 cl

Absolutestuntprijs! Max 3 per klant. op=op

BOOMSMA GRAANJENEVER Hele liter

LIMONCELLO DI ANTONIO 70 cl

Zoete, volfruitige citroenlikeur. Voor de laagste prijs!

GALLO ROSÉ Ook rood of wit

+ Gallo wijnglas!op=op

SINAAS APPELSAP 1,5 liter

100% sap

PERRIER MINERAALWATER Hele liter

MINERAAL WATER 1,5 liter Nergens goedkoper!

JOJO TROPICAL 1,5 liter

Tropischvruchtensap met vitamine C

GULPENER PILSNER24 x 30 cl

COLA Ook Sinas of Lemon 1,5 liter

NAPOLEON BRANDY VSOP 70 cl

OBLOMOV VODKA Hele liter

Zacht van smaak voor een eerlijke prijs!

BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD Berger Baron Topbordeaux, ook in rosé en wit

KRAT 24 FLESSEN

8.99ELDERS 14,69

ELDERS 15,99

9.99DAT SCHEELT 6,00!

DRINKBEKERS Stevig kunststof

Diverse, trendy kleuren! op=op

FLESOPENER Zoek uit! op=op

WHISKYGLAS Vierkant

Horeca kwaliteit! per stuk

DUVEL Speciaalbier 33 cl

Duivels lekker bier, nu extrascherp geprijsd

ELDERS 1,39

69ELDERS 1,35

99

TALL HORSE Rood of wit

Heerlijke Zuid- Afrikaanse wijnen. Zoek uit!

LE GRAND NOIRCHARDONNAY Ook rood

Grande klasse uit Frankrijk!

ROOSENDAAL Laan Van Henegouwen 17 | ST. WILLEBRORD

Dorpsstraat 10 | ZUNDERT Molenstraat 4

Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 16 september 2013, zolang de voorraad strekt.

WWW.DIRCKIII.NL

Page 3: Dru 20130911

ACTUALITEIT

PAGINA 3

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

ww

w.i

nte

rnet

bo

de.

nl

Volg ons op Twitter: @RucphenseBode.

Tijdens de tweede Yellow Jersey Classic wordt ook stilgestaan bij het overlijden van wethouder Jan Suijkerbuijk tijdens de toertocht van vorig jaar. Hij was een belang-rijke mede-initiatiefnemer van het evenement. De weduwe van Jan Suijkerbuijk onthult om 13.00 uur een speciale plaquette ter nage-dachtenis. Om 13.15 uur start de Yellow Jersey Classic vanaf de Dorpsstraat in Sint Willebord.

Plaquette

DOOR MONIQUE JANSEN

De Yellow Jersey Classic kent geen wed-strijdelement. Dit jaar kende de Classic voor het eerst een open inschrijving. In totaal stappen er zaterdag 14 september ongeveer 250 toerrijders op de fiets. Or-ganisator Rini Wagtmans geeft aan dat er bewust voor is gekozen om het aantal dit jaar op 250 te houden. Het evenement wordt gefaseerd uitgebreid. Volgend jaar wil Wagtmans met de Jersey Classic een flinke sprong vooruit maken. “We verwach-ten dan tussen de duizend en tweeduizend

toerrijders te kunnen toelaten. Dat aantal bepalen we in samenwerking met de ge-meente, maar ik verwacht dat zo’n aantal goed te behappen is”, vertelt Wagtmans.

RouteDe route van tachtig kilometer voert de deelnemers door delen van Sint Wille-brord, Zegge, Schijf, Rucphen, Achtmaal, Zundert, Klein-Zundert en het buitenge-bied van Etten-Leur. De toerrijders fini-shen weer in Sint Willebrord. De start en finish is in de Dorpsstraat ter hoogte van huisnummer 123 (nabij woon- en zorg-centrum de Vlegter), op de plek waar de renners uit de Tour de France in 1978 over de finishlijn kwamen voor de etappe van Leiden naar Sint Willebrord. Voordat de toertocht daadwerkelijk begint, rijden de renners eerst een rondje door de Wim van Eststraat. “We hebben een schitterende route door West-Brabant uitgezet”, vertelt Wagtmans.

Start De deelnemers aan de toertocht worden ’s ochtends ontvangen in het Dienstverle-ningscentrum. Jan Peters gaat daar in ge-sprek met de gele-trui-dragers en andere prominente gasten. In sportcentrum de

Vijfsprong kleden de renners zich om voor de start. De toertocht begint om 13.15 uur. ’s Avonds is er voor genodigden een buf-fet met zang en dans. Onder meer zanger Dries Roelvink maakt zijn opwachting om een Tour de Franceliedje te zingen in zijn gele zwembroek.

Kunst van GabyGabyHet Dienstverleningscentrum is tijdens de

Yellow Jersey Classic binnen aangekleed met circa vijftien kunstwerken van de be-kende wielerkunstenaar GabyGaby. Hij maakte tal van schilderijen die te maken hebben met de Tour de France. “Dat is unieke kunst”, vindt Wagtmans.Ook hangt er die dag een kunstwerk van de Roosendaalse kunstenaar Frank Roks. Hij maakte het werk ’t Heike’ dat een ode brengt aan het wielerdorp Sint Willebrord,

de bewoners en aan Rini Wagtmans. Diens ouderlijk huis staat op één van de twee doeken afgebeeld. Tijdens de Yel-low Jersey Classic worden speciale gele retrowielershirts verkocht. De opbrengst komt ten goede aan de aanschaf van een elektrische fietsrolstoel voor de cliënten van de Vlegter. De startbijeenkomst in het Dienstverleningscentrum is alleen voor ge-nodigden.

‘In 2014 minimaal duizend deelnemers aan Yellow Jersey’Vele oud-gele- t ruidragers r i jden mee in tweede edi t ie Yel low Jersey Classic

Deelnemers aan de start in 2012. Uiterst links wethouder Jan Suijkerbuijk die tijdens het evenement overleed. FOTO ROBIN LOOY

SINT WILLEBRORD – De eerste Yellow Jersey Classic eindigde vorig jaar in een drama toen wethouder Jan Suijkerbuijk onwel werd en overleed. In overleg met de nabestaanden van Suijkerbuijk is besloten om de Jersey Classic toch te blijven organiseren. De tweede editie van het sportieve toe-revenement vindt zaterdag 14 september plaats. Aan de tocht van tachtig kilometer rijden verschillende gele truidragers uit de Tour mee, waaronder Joop Zoetemelk, Erik Breukink, Teun van Vliet en Jacques Hanegraaf.

DOOR HÉLÈNE HEIJS

De bouwwerkzaamheden worden uitge-

voerd door Bouwbedrijf Gebr. Heeren uit Sprundel. “We hopen in december klaar te zijn, als het weer mee zit”, meldt diaken

Jan Foesenek.Het parochiecentrum wordt een multi-functioneel gebouw, waarin zowel het

parochiesecretariaat alsmede het nieuwe mortuarium gevestigd zullen zijn.

Goed overlegIn goed overleg met diverse betrokken in-stanties is gekozen voor de locatie in de ‘Sacristietuin’, gelegen tussen de Sint-Willibrorduskerk en de verzorgingscentra De Kim en De Vlegter. Het gebouw is door de architect zo ont-worpen dat het geen negatieve invloed heeft op de monumentale kerk en dat het past bij de verzorgingscentra De Kim en De Vlegter. Ook qua bouwstijl past het nieuw te bouwen pand prima bij het gemeen-schapshuis De Lanteern.Al met al past het nieuwe parochiecentrum dus prima in het centrumplan. Op advies van een stedenbouwkundige is gekozen om het parochiecentrum in lijn te zetten met de kerk. “De kerk staat schuin in het park, omdat hij in een zodanige hoek is ge-zet dat hij gericht is naar Jeruzalem. In de as van de kerk, dus in dezelfde schuinte, wordt het nieuwe gebouw gezet. Zo blij-ven de lijnen gelijk”, vertelt Jan Foesenek enthousiast.

Profaan mortuariumIn het veelzijdige gebouw bevindt zich op de benedenverdieping het secretariaat, dat strikt gescheiden is van het mortua-rium. De bovenverdieping is speciaal in-gericht met kantoor- en vergaderruimten voor het bestuur en het pastoraal team. Omdat het oude mortuarium niet meer

aan de eisen van deze tijd voldoet, komt er aan de andere zijde van het secretariaat een nieuw mortuarium. In dit nieuwe mor-tuarium worden 4 ruime opbaringskamers gerealiseerd, inclusief een aula waar voor de nabestaanden altijd koffie en water be-schikbaar is. “Het mortuarium is een pro-faan mortuarium, zoals het nu ook al is”, meldt Jan Foesenek. “Het is niet gebonden aan het geloof. Daar maken we geen on-derscheid in. De familie krijgt een sleutel en kan dag en nacht terecht bij hun eigen overledene”.

Pittige investeringDe bouw van het nieuwe uitvaartcentrum is haalbaar geworden door de verkoop van de oude pastorie. De oude pastorie is verbouwd tot zorghuis voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke be-perking. Momenteel wonen er zes pupillen met een beperking. “Dit is een heel mooi doel”, aldus de diaken. Het initiatief en de financiering zijn geheel in handen van het parochiebestuur.“Het is een pittige investering”, aldus Foe-senek. “Wij kunnen het zelf financieren als het nodig is, maar we hopen her en der nog wel wat subsidies en bijdragen te krijgen. We bouwen zo duurzaam mogelijk met duurzame materialen, daar wordt nu al op gelet. Door de goede isolatie wordt het gebouw energiearm. Hier hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan vast. Maar het wordt een heel mooi pand”, aldus diaken Foesenek.

Mortuarium komt aan de rand van ProcessieparkParochiecentrum wordt mogeli jk in december in gebruik genomen

Het toekomstige mortuarium. ARTIST IMPRESSION VVR Architecten Etten-Leur.

SINT WILLEBRORD – Direct na de bouwvak is begonnen met de bouw van het nieuwe parochiecentrum aan de rand van het Processiepark. In dit centrum zullen het parochiesecretariaat en een nieuw mortuarium gevestigd zijn. Eind dit jaar hoopt diaken Jan Foesenek samen met het pastoraal team dit moderne, duurzaam gebouwde pand te betrekken.

WAAROM KIEZEN VOOR ROMASS? De beste kwaliteit in de regio Gratis professioneel advies Persoonlijk contact Professionele montage Snelle service bij storingen Onderhoud en service aan

alle merken garagedeurenShowroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel

0165-387335 www.romass.nl [email protected]

GaragedeurenLeverbaar in hout - kunststof en staal.

Page 4: Dru 20130911

Xxxx

x

xxx

*O

nlin

e p

re-o

rde

rs k

un

ne

n n

iet

tijd

en

s d

e n

ach

to-

pe

nin

g w

ord

en

op

ge

ha

ald

. K

ijk

vo

or

de

eln

em

en

de

vesti

gin

ge

n o

p w

ww

.me

dia

ma

rkt.

nl/

GTA

5

Poster en ingame Blimp (DLC) bij release op=op!

Ook verkrijgbaar:

Xbox360 versie en Special Edition

Release 17-09 Maandag 16 september 23:59 uur

DRIVE-IN BIOSCOOP MET FAST & FURIOUS 5,

DE HELE AVOND LIVE ENTERTAINMENT EN KANS

OP TE GEKKE PRIJZENOpeningstijden

maandag 10.00 - 22.00 uurdinsdag 10.00 - 22.00 uurwoensdag 10.00 - 22.00 uur

donderdag 10.00 - 22.00 uurvrijdag 10.00 - 22.00 uurzaterdag 09.30 - 20.00 uur

BREDAKruisvoort 14Woonboulevard 4814 RZ BredaTel. 076 - 5258100

www.mediamarkt.nlRuim 2500 gratis parkeerplaatsen

Ook cadeaukaarten verkrijgbaar

zondag12.00 - 17.00 uur(IEDERE ZONDAG OPEN)

WAE 28266NLWasmachine

Wasmachine voorlader met 1400 toeren p/m centrifuge, starttijdvoorkeuze, comfortabele volelektronische bediening, VarioPerfect : verkorten van de wastijden of besparen, elektronisch onbalans systeem, wol/handwasprogramma, extra kort 15 minuten programma, fijn/zijde programma. Art.nr.: 1242498

Extra snel 15 minuten programma

Vario perfect Tijd of energiebesparing

6 kginhoud

i.c.m. 2-jarig Tele2 Smartmix

-300 belminuten/sms- 1500 MB Data XL bundel

€ 38,- per m

aand

OneSimlockvrije Smartphone i.c.m. 2 jarig abonnement

4,7" Super LCD scherm, 1.7GHz quad-core processor, 32GB intern geheugen, 2GB RAM, HTC Ultrapixel Camera, BlueTooth v4.0 Wi-Fi, HSDPA, Android 4.1.2., A-GPS, verkrijgbaar in zwart en zilver.Art.nr.: 1226405, 1226406

HTC BlinkFeed is jouw live home screen

HTC BoomSound door twee stereo frontspeakers

HTC Zoe brengt jouw fotogalerij tot leven

PRIJS I.C.M. ABONNEMENT

Page 5: Dru 20130911

ACTUALITEIT

PAGINA 5

ColofonHoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Rucphense Bode

Rucphense Bode

Redactie Monique Jansen

Correspondent Hélène Heijs, Corine RoksAcquisitie John van Aert

Druk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties dinsdag 13.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 11.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

Puzzel week 37De oplossing van deze puzzel is in week 38 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Dus nu zit er ook nog poep in de tot een homp geknede mix van rund-, varkens- en paardenvlees die we schijnen te eten. Ik ben benieuwd of de journalist van Zembla, die de misstanden in de vleesector vorige week aan het licht bracht, nog met een gerust hart twee boterhammetjes met een kroketje bestelt in de Vara-kantine. Ik denk van niet. Toch was de uitzending niet zo schokkend. Mensen die het nieuws volgen, wisten al dat de vleesverwerkingssector niet de meest betrouwbare is. En dat een keurmerk niet altijd betekent wat het zegt te betekenen is ook geen verrassing. Duurzaam hout met een FSC-keurmerk dat vrolijk in oerbossen wordt gekapt, goede doelen met een CBF-keurmerk waarvan de directie het ingezamelde geld het liefste in eigen zak stopt, boeren in ontwikkelingslanden die geen cent meer krijgen als ze koffie verbouwen voor Max Havelaar in plaats van voor een multinational en taxichauffeurs in Utrecht die met een taxikeurmerk rondrijden, maar aan geen enkele voorwaarde voldoen … het zijn slechts een paar voorbeelden.

Nederland houdt van keurmerken. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik denk ‘het zal wel’ als ik er een zie. Er zijn er simpelweg te veel. Als er ergens misstanden zijn, is een keurmerk negen van de tien keer de oplossing om die te beëindigen. Er komt een kleurrijk logo en een gelikte campagne, maar daarna stopt het vaak. Het zijn daarom panacees, lege hulzen, doekjes voor het bloeden. Misstanden voorkom je door vaak te controleren, maar dat kost geld en niemand heeft zin het daaraan uit te geven. De landelijke overheid voorop. Neem de Voedsel- en Warenautoriteit. Die is de laatste jaren met zo veel miljoenen euro’s gekort dat werknemers die er 40 jaar werken in die 40 jaar niet eens twee keer hetzelfde bedrijf kunnen bezoeken. Je moet investeren als je geen poep in paardenvlees wilt, maar de dat doet niemand. Ik denk er eerder een andere oplossing komt: een soort keurmerk voor keurmerken. Benieuwd welk flitsend logootje ze daarvoor verzinnen.

Keurmerken

ColumnEugène de Kok

RUCPHEN – Vertegenwoordigers van de West-Brabantse bibliotheken, de WVS-groep (sociale werkvoorzie-ningschap), Cubiss, het Uitvoerings-instituut Werknemersverzekeringen (UWV) en West-Brabantse gemeenten hebben dinsdag een overeenkomst ondertekend om laaggeletterdheid terug te dringen in de regio. Hiermee werd het startsein gegeven om het ko-mende jaar met concrete initiatieven te komen om mensen te leren lezen en schrijven. Dat gebeurde in het hoofd-kantoor van de WVS in Roosendaal.

DOOR MONIQUE JANSEN

De ondertekening van de intentieovereen-komst vond plaats in de landelijke ‘Week van de Alfabetisering’. Een werkgroep die bestaat uit verschillende vertegenwoordi-gers van de betrokken organisaties is van start gegaan met het ontwikkelen van ver-schillende activiteiten.De resultaten van hun inspanningen wor-

den over een jaar gepresenteerd.

Handen ineenslaan Bij de WVS-groep werken mensen op een zogenaamde beschutte arbeidsplaats. Hier werken mensen met een beperking die op de reguliere arbeidsmarkt niet of moeilijk terecht kunnen. Twintig procent van de medewerkers bij de sociale werkvoorzie-ning heeft moeite met lezen en schrijven. Volgens de WVS-groep is het van belang om de kansen voor medewerkers binnen en buiten de organisatie te vergroten door laaggeletterdheid aan te pakken. “Er wer-den al stappen gezet op dit gebied, maar nu meerdere partijen de handen ineen slaan worden de mogelijkheden verruimd”, meldt de WVS-groep.

Aan de slagBibliotheken VANnU, Markiezaat, Zundert-Rucphen en Breda bieden hun kennis en kunde aan om concreet aan te slag te gaan met de bevordering van lezen en schrijven. Daarbij krijgen ze ondersteuning van Cu-

biss. Ook de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen, Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Etten-Leur, Rucp-hen en Zundert zijn betrokken bij het pro-ject. Deze negen gemeenten zijn samen eigenaar van de WVS-groep. In 2008 sloten verschillende gemeenten het convenant ‘Gewoon Doen’ om 26.000 laaggeletterden te stimuleren te werken aan het terugdrin-gen van hun analfabetisme. De samen-werkende partijen krijgen hulp van onder meer de Lions Club. Deze serviceclub heeft zeventien laptops ter beschikking gesteld voor de cursussen ‘Klik & Tik’. Deze note-books werden dinsdag overhandigd.

Minder kans op baanIn Nederland hebben naar schatting 1,1 miljoen mensen moeite met lezen en schrij-ven. Ook in West-Brabant hebben veel mensen moeite met laaggeletterdheid. Daardoor heeft deze groep minder kans op een baan, lopen ze grotere veiligheidsrisi-co’s op het werk en kunnen ze niet volledig deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Aanpak van laaggeletterdheidInstant ies bundelen hun krachten om mensen te leren lezen en schri jven

DOOR HÉLÈNE HEIJS

Van kinds af aan is Ad Goorden’s grote hobby ‘de natuur’. De interesse in de na-tuur, en vooral de vogelliefde, begon op 10-jarige leeftijd en heeft hij van zijn vader mee gekregen. De allereerste keer dat Ad, vergezeld van zijn vader, met een vogel-kenner vogels ging spotten in De Moeren maakte een hele grote indruk op hem. Deze dag werd de aanzet tot zijn grote liefde voor vogels, dat binnen korte tijd uit-groeide tot interesse in de gehele natuur.

VogelspecialistAls 10-jarige knul begon hij zich te ver-diepen in vogels door het lezen van vele boeken en het draaien van grammofoon-platen met vogelgeluiden. Zijn kennis en interesse werd nog verder aangevuld door de jaarlijkse vogelexcursies.Door vele zelfstudie-uren was Ad op 18-ja-rige leeftijd al zeer bekwaam in het inven-tariseren van flora en fauna. Vooral voge-linventarisatie was zijn grote specialiteit. Om zijn vogelkennis te kunnen delen met anderen hield hij vanaf de jaren 80 diverse vogelexcursies. “Dat was een groot suc-ces”, vertelt hij trots.“Vele honderden mensen uit de hele streek zijn met mij mee geweest”. Deze boeiende vogelexcursies heeft hij 20 jaar lang gege-

ven, maar door het afnemend aantal deel-nemers is hij met pijn in zijn hart hiermee gestopt.

NatuurexcursiesOm veel voor de natuur te kunnen bete-kenen heeft Ad zich in de jaren 70 aange-sloten bij de club Natuurvrienden die later uitgegroeid is tot de huidige Natuurwerk-groep. Samen met vele vrijwilligers heeft hij 20 jaar lang veel goed natuurwerk ver-richt op diverse plaatsen. Vooral in de Pan-nenhoef heeft hij 18 jaar lang met veel ple-zier diverse werkzaamheden verricht zoals het plaggen van de heide met de hand. Tijdens zijn lidmaatschap is hij enkele ja-ren bestuurslid geweest. In diverse West-Brabantse gebieden heeft hij jarenlang vele natuurexcursies gegeven. Vooral het gebied in Chaam heeft zijn hart gestolen. Goorden: “Chaam heeft veel mooie natuur-gebieden, waar het net is of je terug komt in je eigen jeugdgebieden”.

BeeldmateriaalMaar ook dicht bij huis is hij altijd actief betrokken geweest bij diverse natuuraan-gelegenheden. Sinds de oprichting van de Heemtuin is Ad nauw betrokken geweest bij deze prachtige natuur- en landschaps-tuin. Tot en met de jaren 90 was hij hier vele uren per week te vinden. Nu doet hij het

iets rustiger aan, maar nog steeds geeft hij met veel plezier diverse rondleidingen en assisteert bij de zondagsopenstelling. Ook genoten vele mensen van zijn lezingen en films over ‘de natuur uit eigen omgeving’ die tijdens buurtavonden getoond werden. “Ik heb meer dan 24 uur filmmateriaal die ik de afgelopen 15 jaar gemaakt heb. En ik film nog steeds. Daar kan ik echt van ge-nieten”, vertelt hij enthousiast. Met deze films is er veel beeldmateriaal vastgelegd voor de toekomst.

Zuinig zijn“De natuur is een mooi gebeuren. We moeten er zuinig op zijn”, benadrukt Ad. “Ik vind het leuk om mensen mee het veld in te nemen en om kennis mee te geven. Mensen te laten zien wat er speelt in hun eigen veld en eigen omgeving. Helaas is er door de ruilverkaveling veel natuur ver-loren gegaan. Helaas leeft hier de natuur niet onder de mensen. Dat is jammer. Maar er gebeurt toch echt veel in heel Brabant”, meldt hij optimistisch. Ad Goorden is op-recht al jarenlang een groot natuurliefheb-ber die met enorme inzet, met passie en kennis al vele mensen enthousiasmeerde over onze mooie gevarieerde flora en fau-na. Dit is niet onopgemerkt gebleven en hiervoor is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Natuurmens in hart en nierenAd Goorden bekroond voor enorme inzet en kennisoverdracht in de natuur

Ad Goorden is nauw betrokken bij de Heemtuin. FOTO HÉLÈNE HEIJS

RUCPHEN – Als groot natuurliefhebber heeft Ad Goorden zich met enorme passie en deskundigheid ingezet voor de natuur. Door het geven van vogel- en natuurexcursies, lezingen en filmavonden heeft hij al menigeen enthousi-ast gemaakt voor onze mooie gevarieerde flora en fauna.

Page 6: Dru 20130911

PAGINA 6

E-rookplein, Sint Jansstraat 79, 4714 EB, Sprundel, (0165)708140 of 0657888343

SPRUNDEL – Op de Sint Jansstraat 79 in Sprundel is sinds kort de elek-trische sigarettenwinkel E-rookplein gevestigd. Eigenaresse Miranda Hee-ren heeft in haar winkel een ruim as-sortiment van verschillende merken in vele smaken. De voordelen van deze sigaretten zijn enorm en veel veiliger dan de traditionele sigaret-ten.

DOOR HÉLÈNE HEIJS

In maart probeerde Miranda Heeren via een vriendin voor het eerst een elektro-nische sigaret. Na 20 jaar roken dampt ze sindsdien alleen nog. Ze probeerde verschillende merken en modellen. Zo kwam ze erachter dat het best moeilijk is om de juiste keuze te maken tussen de verschillende E-sigaretten. Daarom kan je in haar winkel de E-sigaretten

zelf testen en vele smaakjes proeven.

Deskundig adviesMiranda neemt alle tijd voor haar klanten om ze uitgebreide informatie en een des-kundig advies te kunnen geven. Om die reden laat ze mensen zo veel mogelijk een afspraak maken, maar op vrijdagavond kan iedereen vrijblijvend binnenlopen vanaf vier tot acht uur. “Mensen die overdag werken kunnen ook ’s avonds of in het weekend terecht”, benadrukt Miranda. “Over een aantal weken zal ook onze web-shop online gaan zodat klanten makkelijk na kunnen bestellen en indien gewenst ook thuis kunnen laten bezorgen. Onze Facebookpagina is wel actief. Dit is het juiste moment, sigaretten zijn enorm duur en veel rokers willen er om gezondheids-redenen vanaf”. Een E-sigaret bestaat uit een batterij, een capsule voor de damp-vloeistof en een mondstuk. De batterij is

overal op te laden, ook met een usb-lader in de auto.

Ruim assortiment“De flesjes aroma’s zijn uitgebreid getest en omdat de e-sigaret niet brandt komt er geen teer en koolmonoxide in het li-chaam. We hebben een ruim assortiment van verschillende merken en type en vloeistoffen in vele smaken. Van aardbei tot koffie en voor wie geen afscheid kan nemen diverse tabaksmaken. Je kunt kie-zen uit verschillende nicotinegehaltes en zo gecontroleerd afbouwen. Het is niet schadelijk voor anderen en valt daarom ook niet onder het wettelijk rookverbod. Zelf heb ik in een restaurant en zelfs in een vliegtuig gedampt al moet je je natuurlijk wel aan ieders huisregels houden. Zo werd een vriendin van mij onlangs in een sauna naar de rookruimte verwezen vanwege on-wetendheid”, vertelt Miranda. Dampen is

stukken goedkoper dan roken. Iemand die nu een pakje per dag rookt heeft een com-plete startset er al binnen een week uit. Voor inlichtingen of een afspraak

kunt u bellen naar (0165)708140 of 0657888343. Info: www.e-rookplein.nl en www.facebook.com/Erookplein E-mail: [email protected]

Dampen, het alternatief voor rokenElektr ische sigaret tenwinkel E-rookplein geopend in Sprundel

BEDRIJVIG NIEUWS

DOOR HÉLÈNE HEIJS

Een tijdje na de verhuizing naar het Dienst-verleningscentrum kregen ambtenaren de eerste keus tot aankoop van het oude meu-bilair uit het voormalige gemeentehuis. Donderdagavond konden verenigingen en stichtingen hun slag slaan. Direct na opening van de deuren van het voormalige gemeentehuis stonden de eerste vereni-gingen en stichtingen al op de stoep, zoals vertegenwoordigers van de Scouting uit Sprundel en Rucphen, SV Koningsschut-ters, Gemeenschapshuis de Vaart en VVR (Vrouwen Vereniging Rucphen). Vooral de bureaus en vergadertafels vonden gretig aftrek, maar daarnaast was er ook veel interesse voor stoelen en opbergkasten.

Fractie nieuwwaardeDe prijs van het meubilair was zeer gun-stig, namelijk maar een fractie van de nieuwwaarde. De oude meubelen wa-ren nog in prima staat, hoewel men kon zien dat het gebruikt was Aan sommige kasten mankeerde nog wel eens wat.

Soms ontbraken de sleutels of pasten de opzetplanken niet meer optimaal, maar de verenigingsafgevaardigden bekeken ter plekke met een vakkundig oog of met een eenvoudige reparatie een kast weer bruikbaar gemaakt kon worden. Vaak kon ter plaatse het euvel verholpen worden en werd de kast direct aangeschaft.

Niks geledenTwee leden van SV Koningsschutters had-den meteen na zes uur al diverse bureaus en een klein ladenkastje voor de nieuwe bestuurskamer gekocht.

“Wij zijn aan het verbouwen en hebben nogal wat nodig”, verklaren Adrie Blom (voorzitter van SV Koningsschutters) en Tini Heeren (bestuurslid). SV Konings-schutters had ook al een extra grote kluis aangeschaft voor de wapenopslag. Leon Verpaalen, beheerder van Gemeenschaps-

huis de Vaart, was op de bovenverdieping een bureau en stoelen aan het uitzoeken. “Het is jammer dat het geen stapelstoelen zijn, maar deze stoelen kosten maar een paar euro en hebben verder niks geleden. Het zijn prima stoelen om een vergader-zaal te vullen”, vertelt Leon enthousiast.

Goede doelMet de verkoop van het oude kantoormeu-bilair worden niet alleen de lokale ver-enigingen en stichtingen geholpen, maar ook een aantal goede doelen. “De totale opbrengst van de verkoop gaat naar het goede doel Artsen zonder Grenzen via de Bikeriders en naar KiKa”, meldt Renson van der Heijden, adviseur Inkoop & Subsi-die van de gemeente Rucphen.

Snuffelen naar goede meubelenin het oude gemeentehuis

Sticht ingen en verenigingen slaan hun slag

Adje van Ginneken, secretaris van VVR (Vrouwen Vereniging Rucphen) was op zoek naar een kast maar bleef ook even stil staan bij de kluis. FOTO HÉLÈNE HEIJS

RUCPHEN - Donderdagavond konden verenigingen en stichtingen het restant overgebleven meubilair uit het voor-malige gemeentehuis aanschaffen. Direct na opening van de deuren stonden de eerste verenigingen en stichtin-gen al op de stoep en binnen een paar minuten waren de eerste bureaus verkocht.

‘Stoelen kostenmaar paar euro’

SCHIJF - Op zondag 8 september zijn de meiden van Dreamflash Schijf vroeg vertrokken richting Zevenber-gen voor het majoretteconcours.

Als eerste was het duo Iris en Veerle aan de beurt. Ze zetten een goede show neer en lieten zien dat ze er stonden. Helaas lieten Veerle en Iris te veel stokken val-len, waarbij het aantal op acht eindigde. De trainsters kijken terug naar een goed uitgevoerde show, die ze een stuk beter neerzetten dan bij het vorige concours. Het was jammer van het grote aantal drops. Veerle en Iris waren ontevreden, maar na het oordeel van de jury konden de meiden met een glimlach de vloer verlaten. Iris en Veerle behaalden 63,9 punten. Een tijdje na het duo was het de beurt aan het team. Het was erg spannend voor ons, omdat de show nog maar net een week af is. Dit was

ook het eerste concours voor onze jonge meiden in deze formatie, met nieuwe pak-jes en een nieuwe show. Uiteindelijk was het zo ver, ze mochten de wedstrijdvloer betreden. Vol enthousiasme begonnen ze aan de show en de show verliep vervol-gens heel goed. De trainsters waren vol lof over de prestatie van het team. Met maar een drop behaalde het team 62,1 punten. Super goed gedaan Donna, Mandy, Aukje, Bibi, Suze, Nienke, Niki en Fenna. Wij bedanken onze supporters. De trainsters kunnen terug kijken op een geslaagde dag en zijn super-super-super trots op alle mei-den. Tevens willen we alle deelnemers van de gemeente Rucphen feliciteren met hun behaalde resultaten.Aanstaande zondag, 15 september, loopt Dreamflash mee met het kinderbloemen-corso in Zundert en de week erop, 22 sep-tember, gaan we op concours in Waalwijk.

Dreamflash SchijfEerste concours voor het team

Het team van Dreamflash.

RUCPHEN - Jaarlijks organiseert een afdeling van de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) in West-Brabant, een oogstdankviering, een moment om even stil te staan bij de cirkel van het zaaien en oogsten, de kringloop van de natuur.

Dit jaar is het de beurt aan afdeling Woens-drecht. Deze openluchtviering zal plaats gaan vinden op zondag 15 september om 11.00 uur in de tuin van het Broederhuis St. Marie te Huijbergen. Mocht het weer

wat minder zijn, dan wordt u vanuit deze locatie verder verwezen. Bij deze viering is iedereen van harte welkom. Tijdens de vie-ring is er een kindernevendienst en na de viering is er de gelegenheid tot het drinken van een gezamenlijk kopje koffie. Daar-naast is vanaf 13.00 uur het naastgelegen Wilhelmietenmuseum voor deze gelegen-heid opengesteld en kunt u natuurlijk heer-lijk wandelen door de mooie kloostertuin. U kunt parkeren bij de kerk van Huijbergen. Vanaf hier kunt u de bordjes volgen tot de plaats van de viering.

Oogstdankviering ZLTO

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur076-5012941

www.juweliermekes.nl

Page 7: Dru 20130911

LIEF EN LEED

PAGINA 7

Familieberichten

WeekenddienstenBel voor levensbedreigende situaties 112.

Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Rucphen, Sprundel, St. Willebrord en Zegge. Neem een identiteitsbewijs mee.ApotheekDienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, tel. 076 502 5650.TandartsHet antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt.DierenartsDierenartsengroep voor gezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915. Voor landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333.Dierenhospitaal Visdonk, Visdonkseweg 2a, Roosendaal, tel. 0165 583 750.

Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 0165 - 57 40 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Surplus Zorg thuiszorgPassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

Thuiszorg Ons ThuisVoor al uw zorgvragen professioneel & kwaliteit. Direct inzetbaar. Tel: 06-13918168 of 06-13918940

Thebe Thuiszorg Rucphen Voor persoonlijke verzorging/verpleging. Kleine teams,

vertrouwde gezichten. Bel: 088-117 67 46 of mail naar [email protected]

Onze sfeervolle uitvaartcentra zijn huiselijk en

intiem en voorzien van alle moderne faciliteiten.

Graag informeren wij u over alle mogelijkheden

rondom de uitvaartdiensten die bij ons, zonder

tijdslimiet, gehouden kunnen worden.

www.uitvaartbrabant.nl

Bergen op Zoom Heiningen 115 Tel. 0164 - 233 473

Roosendaal Bachlaan 3 Tel. 0165 - 533 785

WIJ HELPEN JE SNEL AANDE PARTNER DIE BIJ JE PASTDrie goede redenen voor een

inschrijving bij Mens & Relatie.Meer weten? Bel:

Lia van der Wel 0165-388816Of 088-0221900 (landelijk)

Of kijk op www.mens-en-relatie.nl

Persoonlijke zorg bij het laatste afscheid...

Tel.: 0165-36 45 66Dag en nacht bereikbaar [email protected]

www.verbraak-uitvaart.nl

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Arnoud van Oorschot

Arnoud is 12 jaar lid geweest van het bestuur van CLTV Zundert. Hij fungeerde als een “senior” die met zijn bemiddelende kwaliteiten de neuzen vaak dezelfde kant op wist te krijgen. Arnoud kon ook altijd prachtige verhalen vertellen, waar hij zelf steeds smakelijk om moest lachen.

Wij hadden graag gezien dat Arnoud nog lang van zijn welverdiende vrije tijd had kunnen genieten.

Wij wensen Ad, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Bestuur, leden en medewerkers van CLTV Zundert

St. WillebrordVoor het vakkundig en degelijk herstofferen van al uw meubelen. O.a. Capitonneer-werk, antiek, klassiek en modern. Ook boten, caravans en auto’s.Met ruim 25 jaar stoffeer ervaring. Gegarandeerd een goed resultaat. Bel voor een vrijblijvende prijsopgave: tel. 0165-383958. www.meubelstoffeerderij-koevoets.nl

In onze ruime showroom vindt u alles op gebied van: Binnendeuren Buitendeuren Hang- en Sluitwerk

Halderberge Deuren | St. Antoinedijk 15A | 4751 SC Oud Gastel | wwww.halderbergedeuren.nl

SUPERACTIES!

DEALER VAN O.A. SKANTRAE EN AUSTRIA BINNENDEUREN EN DEURBESLAG VAN ENTRA

De showroom van Halderberge Deuren is open van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Ook op afspraak!

Terre des Hommes ,,‘t Spiegeltje”Molenstraat 138, Zundert. Tel: 5961214.

Openingstijden winkel (ook voor inleveren goederen): woensdag,donderdag en vrijdag van 13. tot 17.u.; zaterdag van 13. tot 16.u.

Kookboeken........................................ € 0,40Pinkeltjes ........................................... € 0,25Puzzelboekjes ................................... € 0,25 Kinderboeken ..................................... € 0,10Kinderpotjes en WC brilletjes ............. € 0,50 Riemen ............................................... € 0,25Breinaalden per paar .......................... € 0,25Melkkannetjes..................................... € 0,20Alle glazen artikelen ...............HALVE PRIJSGrote sortering sierband .........HALVE PRIJS

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

aangesloten bij VBAG en RBNG3 behandelingen van 20 minuten

en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012

(Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

STOP NU MET ROKEN!!!!Hoogste slagingspercentage, 90,5%Nieuwste - > LuxopunctureBlijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

gediplomeerde therapeutenGeen extra kilo’s

MENOPAUZE, DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN, QIGONG/TaiChi

Bel vrijblijvend voor info of afpraak:

076-5153143Behandelingen ook ‘s avonds.

DEFINITIEF AFSLANKEN

Page 8: Dru 20130911

PAGINA 8

RUCPHEN - De gemeente Rucphen roept organisaties op om zich aan te melden voor de Appeltjes van Oranje 2014. Het Appeltje van Oranje bestaat uit een prijs van 15.000 euro en een bronzen beeldje gemaakt door prinses Beatrix. De prijs wordt elk jaar in mei uitgereikt door de beschermvrouwe van het Oranje Fonds, Koningin Máxima voor sociale initiatieven. Het Appeltje is een blijk van waardering naar initiatieven die mensen bij elkaar brengen. Uit vier regio’s worden uiteindelijk tien finalisten gekozen. In de eerste selectie worden acht tot tien organisaties gekozen uit vijf regio’s. Aanmelden kan via www.oranjefonds.nl/appeltjes.

Aanmelden voor Appeltjes van Oranje

RUCPHEN - Tien organisaties die zich bezig houden met de belangen van zieken, gehan-dicapten, ouderen en mantelzorgers houden een meldactie om de ervaringen te vragen over de huidige zorg en ondersteuning. Veel mensen krijgen nu deze hulp nog via de AWBZ. Deze taak wordt vanaf 2015 uitgevoerd door gemeenten. Daarom loopt de mel-dactie ‘Zorg naar gemeenten’ tot 4 oktober. Via www.zorgnaargemeenten.nl kan de vra-genlijst ingevuld worden. Ervaringen telefonisch delen kan van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur op 030-2916777. De uitkomsten van de meldactie worden gebruikt als feedback voor lokale belangenbehartigers en gemeenten.

Meldactie over zorg enondersteuning

RUCPHEN - De politie waarschuwt iedereen om alert te zijn op zakkenrollers. Deze cri-minelen slaan vooral toe in drukke winkelstraten, op de markt, tijdens een concert, in de bioscoop of in een druk bezocht café. De politie geeft tips om te voorkomen dat u slacht-offer wordt. Zo is het verstandig de tas met schouderriem om schouder en hals te hangen en geld weg te stoppen. Ook is het aan te raden om geen grote opvallende portemonnee te gebruiken en de tas met de klep/sluiting naar uw lichaam te keren. Wie slachtoffer wordt van zakkenrollers, kan voor het doen van aangifte doen contact opnemen met de politie via 0900-8844.

Politie waarschuwt voor zakkenrollers

www.ruimtevoorruimte.com

RUCHPEN - De belangstelling voor het bouwen van een droomwoning op een kavel van Ruimte voor Ruimte trekt aan door gunstige kavel- en bouwprijzen.

Ruimte voor Ruimte heeft de afgelopen maanden twintig bouwkavels in Brabant ver-kocht en diverse kavels in optie gegeven. “De droom om een eigen woning te bouwen tegen een scherpe prijs zorgt ervoor dat de belangstelling voor onze kavels de afgelopen maanden is aangetrokken”, vertelt directeur Huib Sinke van Ruimte voor Ruimte. “Wij hebben op 33 locaties verspreid over geheel Brabant kavels in de verkoop. Wij hebben onze rol aanmerkelijk veranderd en daardoor kunnen wij onze kopers echt iets bieden dat past in een tijd waarin kritisch wordt gekeken naar een juiste prijs/kwaliteitsverhouding. De klant is aan zet. Ruimte voor Ruimte zit niet meer tegenover haar klant, maar juist naast haar klant om te kijken naar de ruime mogelijkheden die er nu zijn”.Op 25 september a.s. houdt Ruimte voor Ruimte haar tweede inspiratieavond van dit jaar. Hier is al veel belangstelling voor. Deze avond, waarbij bouwers, architecten, financiers en makelaars aanwezig zijn, is op één van Brabants meest sfeervolle locaties, namelijk Kasteel Maurick te Vught.” Belangstellenden voor deze inspiratieavond kunnen zich voor 21 september a.s. per e-mail via [email protected] aanmelden. Voor vragen kunt u rechtstreeks con-tact opnemen met Marij-Ellen Smits op 06-53191515. Voor meer informatie zie ook onze website www.ruimtevoorruimte.com.

Bouw droomwoning op kavel Ruimte voor Ruimte

KORT BEDRIJVIG

SCHIJF - De komende weken heeft Kunst na Arbeid weer een druk pro-gramma voor de boeg.

Allereerst wordt zondag 15 september deelgenomen aan het kinderbloemencorso te Zundert. Op 22 september organiseert KNA weer de jaarlijkse restaurantdag. Er wordt een heerlijk 3-gangenmenu geser-veerd en de bediening is in handen van de leden van de muziekvereniging. Dit alles vindt plaats bij ’t Wapen van Schijf vanaf

16.30 tot 20.00 uur. Reserveringskaarten in de vorm van een menu zijn te vinden op diverse plaatsen in Schijf o.a.’t Wapen van Schijf, Den Hoge Dries, Attent Schijf en Tamoil Benzinestation. Dit menu is tevens uw reservering en deze kunt u tot uiterlijk 16 september inleveren bij ‘t Wapen van Schijf of bij een lid van KNA. Reserveren via de mail is ook mogelijk: [email protected]. Diverse groepen van de majorettes nemen op 22 september deel aan de wedstrijden van het bondsconcours te Waalwijk.

Activiteiten Kunst na Arbeid

RUCPHEN - Op 8 september zijn The Fantasy Kids weer op wedstrijd ge-weest te Zevenbergen.

De dag begon al vroeg voor het bestuur want ze hadden de organisatie in eigen handen en moesten al om 8.00 uur aan-wezig zijn. Onze leden waren pas in de middag aan de beurt en als eerste moest Denise op treden. Zij komt uit in de jeugd

3 basis a en werd 2de met 67.6 punten. Daarna moest Britt voor de eerste keer met haar soloshow in de jeugd 3 midden uitko-men en ook zij deed het voor de zeer goed in haar klasse. Ze behaalde 70 punten en werd 1ste. Het duo Anouk/ Silvy waren daarna aan de beurt en zij komen uit in de junior basis a en behaalde met hun show 64.6 punten en werden 2de. Toen was het de beurt aan het duo Britt/Ly-nell die ook

voor de eerste keer uit kwamen in de jeugd 3 midden en danste er weer op los met hun show op de muziek van Beegees. Zij be-haalde 70 punten en werden 2de in hun categorie. Het c team was rond 14.30 uur aan de beurt en met Ly-nell als invalster swingde ze de pan uit in hun junior mid-den klasse en dat werd beloond door de jury met maar liefst 72.2 punten en dus ook zij werden 1ste. Daarna waren onze aller kleinste aan de beurt en zij dansen in de jeugd 1 basis op het liedje van hallo we-reld wat ook weer door de jury goed werd beloond met 64 punten en 1ste werden. Als laatste moest de d groep ten tonele verschijnen en zij komen uit in de jeugd 2 basis a en met hun ‘orkestmuziek’ gin-gen ook zij er vrolijk op los. Hun behaalde 68.2 punten, werden 1ste plaats en uitge-roepen tot Star of the Day. Allemaal van harte gefeliciteerd want jullie hebben het zeer goed gedaan. Wij kunnen terug kijken op een zeer geslaagde eigen wedstrijd en danken al onze vrijwilligsters.Onze volgende wedstrijd is op 22 septem-ber in Waalwijk.

The Fantasy KidsD-groep Star of the Day in Zevenbergen

Een geslaagde wedstrijd voor de Fantasy Kids in Zevenbergen.

SPRUNDEL - Afgelopen zondag waren de Estrella’s op de eerste najaarswed-strijd van het seizoen te Zevenbergen. De jury moest er nog wel een beetje inkomen en gaven over de gehele dag niet al te hoge punten.

Als eerste van de middag was onze nieu-we trio aan de beurt. Lotte, Maud en Am-ber hebben 3 trainingen hard gewerkt om de attributenshow aan te passen als trio. Ze waren daarom ook wel wat nerveus. Maar voor de eerste keer als trio deden ze het super en werden 1e met 64,3 punten. Akyra was daarna aan de beurt met haar show. Ze presenteerde zich heel goed en de jury loofde haar met haar moeilijke dans en twirl combinaties. Ze vierde in haar categorie met 66,1 punten. Ook Celina was in Zevenbergen van de partij. Haar routine ging qua drops nog nooit zo goed. Ze had namelijk maar 1 drop. Haar uitgangen waren ook heel net-jes en ze kreeg van de jury 69,8 punten.Lotte en Maud mochten ook deze wed-strijd hun show in de jeugd 3 laten zien. Hun presentatie punt was super top. Daar kregen ze 14 punten voor. Ze werden ruim eerste in hun categorie (3 punten verschil met de nummer 2) met 66,1 punten en plaatste zich voor de Brabantse.Hierna waren Lisanne en Susanne aan de beurt. Ze hadden de afgelopen trainingen hard hun best gedaan om de show weer netjes te laten zien op de wedstrijd wat natuurlijk met 3 trainingen nog aan poten is. Met maar 2 drops en een leuke uitstra-ling werden ze 1e van de middag met 65,6 punten.Ook Akyra en Wendy wilden zichzelf weer showen in Zevenbergen. Helaas ging er hier en daar nog wat mis en hadden ze wat drops. Maar de gelijkheid ging al beter dan

eerder het seizoen en ze waren dan ook, net als trainster Kristel, tevreden over hun optreden. Ze werden 4e in hun categorie met 64,5 punten.Het jongste team van de Estrella’s mochten hierna aan de bak. De 9 meisjes hadden meer zenuwen dan eerder dit seizoen maar ze hebben heel goed hun best gedaan op het lachen. De meiden stralen bijna van de vloer af. Ze werden 3e van de middag met 60 punten.Ook het c team had wel last van wat ze-nuwen. Dit zorgde ervoor dat ze redelijk wat drops hadden en soms wat ongelijk gingen. Maar wat wil je ook als trainster Kristel de show moeilijker maakt, en je ook

nog eens in een hogere divisie uit moet ko-men. Ze werden toch 2e met 68,4 punten.Het oudste trio kwam deze wedstrijd ook voor het eerst uit in de middenklasse. Na-dat ze pas twee trainingen hadden gehad was het nog wel spannend hoe de show zou verlopen. Maar deze ging voor de eer-ste keer na de zomer best goed en ze kre-gen 68,8 punten na aftrek van drops. De groep was de laatste van de vereni-ging. De show ging vele malen beter dan voor de zomer en dat was te zien in de uitslagen van de jury. Die gaven de mei-den namelijk promotie uitgang. Door drops kwam de groep uit op 66,35 punten wat wel plaatsing voor de BK is.

Plaatsing voor de groep en Lotte en Maud voor de BK

Eerste najaarswedstr i jd voor de Estrel la ’s

SCHIJF - De werkgroep ‘Zorg Informa-tie Schijf’ nodigt alle belangstellende uit op de informatiemiddag welke gehouden zal worden op dinsdag 17 september in het gemeenschapshuis D’n Hoge Dries te Schijf.

Na de ontvangst met koffie of thee zal mevr. Haarhuis, adviseur van het lande-lijke programma ‘Aandacht voor ieder-

een’ de aanwezigen bijpraten over de nieuwe of aangepaste regels van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De wet WMO gaat een steeds grotere rol spelen op het terrein van zorg en welzijn waarbij de gemeente een steeds grotere taak krijgt toe gewezen. Deze informatieve middag is voor iedereen zeer belangrijk. Ook als u nog niet te maken heeft met de WMO is het goed te weten waar u aan toe bent

als u er een beroep op moet doen. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen en kunnen thema’s verder uitge-diept worden.Deze middag is geheel gratis toegankelijk en is mogelijk gemaakt in het kader van het Integraal Dorps Ontwikkelings Plan. Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met Kees van Zitteren; 0165-365473.

Informatiemiddag IDOP Schijf

A.S. ZONDAGOPEN

VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

Strijbeekseweg 14 Ulvenhoutwww.Ulvenhoutwooncenter.nl

Page 9: Dru 20130911

Voor (H)eerlijk vlees moet je bij de Heeren’s Vleeshandel zijn geweest.Ook voor (H)eerlijk gourmet- en BBQvlees.

Wekelijks reclames in de winkel !!

Scherpe prijzen voor kleine en grote hoeveelheden

Lange Hei 16, Sprundel Tel: 0165-385595 (achter het ijspaleis)di t/m do van 7.30 tot 17.00 uur, vr van 7.30 tot 16.00 uur. Ma en za GESLOTEN

HEEREN’S vleeshandel

Mondzorgpraktijk Hoeven gaat verhuizen!Algehele gebitsreiniging, Tandvlees problemen, Mondverzorging

B. van Breukelen - Telefoon 0165 - 50 55 25www.mzph.nl

Ons adres per 1 oktober 2013:de Hoge Akker 4, Hoeven

Afspraak zonder verwijzing van uw tandarts

AANBIEDINGop raamdecoratie

van diverse merken25% KORTING

PROFITEER NU!

Aanbieding is geldig t/m 21 september 2013. Niet geldig i.c.m. andere acties. Vraag in de winkel naar de deelnemende merken en actievoorwaarden.

Houthandel en Mach. Timmerbedrijf

G.VAN TRIJPSpecialist in

HARDHOUTEN:binnendeuren - buitendeuren -

kozijnen - ramen Tevens uw adres voor: Schaven, zagen en frezen

CANADASTRAAT 4 ST. WILLEBRORDTEL. 0165-543094 / MOBIEL: 06-53498628

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418www.deschanstuinschermen.nl

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren.Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan.Betonpaal in combinatie met betonplaat.Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

Evt. gratis thuisbezorging.

Ook voor rooienen verwijderenvan uw oudeerfafscheding!!!

40 jaar ervaring willen wij graag met u delen

Dakshop ‘t LeursbaantjeAlles voor uw dak

ook voor lood-, koper- en zinkwerken

Ook vernieuwen wij uw dak of zinken goten.Wij zijn gevestigd aan de Leursebaan 269, 4839 AM Breda

www.dedakshop.nl

S.P.S. SALESvoor al uw witgoed, bruingoed

en inbouwapparaten, SCHERPE PRIJZEN.Tuin van Gerlagh 3A

4741 AR Hoeven0165-631522

www.spshoeven.nlOpeningstijden: ma t/m za

9.00-17.00 uur

WESPENBESTRIJDING

kijk opwww.josstruijs.nl

06-54398577

LADDERKONINGPROFESSIONELE LADDERS TEGEN

CONCURRERENDE PRIJZENBijv. 2 x 14 sporten:Aluminium ladder 7 meter ...........€ 199,-

Ook inruil rolsteigers.Werkhoogte 6 meter compleet.Nieuw € 1900,- .........Nu € 875,- incl. btw

www.ladderensteigerkoning.nl Tel: 0165-561424 Roosendaal

TE KOOP:Jonge bruine en witte

legkippen tegen de leg.

Ook ééndags kuikens. Afhalen na telefonische afspraak.

Ook verkoop van Shell Dieselolie en veevoeders.

Vraag vrijblijvend informatieHenk Brummelkamp

Ulicotenseweg 9 ChaamTel. 06-53937555

13-14-15 sept.

13-14-15 sept.

13 sept. t/m 12 okt.13 sept. t/m 12 okt.

Het programma vindt u op www.halderberge.nl

tel. 0165-383119St. Janstraat 75 Sprundel

Bezoek ook onze website: www.bakkerijvanoers.nlAanbiedingen alléén geldig in onze winkel!!

24 uur per dag brood vind je alleen maar bij Bakkerij van Oers!

IEDERE VRIJDAG BROODDAG:

Wit, Tarwe en VolkorenBrood

SPEC

IALE A

ANBIE

DING!

VAN VRIJDAG 13 SEPT. T/M DONDERDAG 19 SEPT.

Roomboter Amandel Staaf nu € 2.50

SPECIA

LE AA

NBIED

ING!

VAN VRIJDAG 13 SEPT. T/M DONDERDAG 19 SEPT.

Rozijnen Bollen 5 stuks € 1.50

SPECIA

LE AA

NBIED

ING!

€ 1.95

Openingstijden:maandag 9.00 - 21.00 uur donderdag 9.00 - 21.00 uurdinsdag 9.00 - 21.00 uur vrijdag 9.00 - 17.00 uurwoensdag 9.00 - 17.00 uur zaterdag 9.00 - 13.00 uur

Behandeling kan alleen na een telefonische afspraak.

06-46623904

DE TOTALE MENS IS SCHOONHEID

Het professionele instituut voor

Volg ons ook op Facebook: Keurslagerij Monden

KOOPJESWEEK:

KeurslagerAD MONDENST. JANSTRAAT 38 SPRUNDELTELEFOON 0165 - 382 330

KEURSLAGERKOOPJE

Verse Worst of Saucijzen 500 gram €395SPECIAAL AANBEVOLEN

4 Tartaartjes €550SPECIAL

Cordon Belgiquezachte varkensschnitzel met krokant jasje gevuld met Belgische trappistenkaas & ham, 15 min. zachtjes bakken

100 gram €245MAALTIJD VAN DE WEEK

Griekse Ovenschotel met gehakt courgette en aubergine, afgewerkt met laagje aardappelgratin

500 gram €475VLEESWAREN AANBIEDING

100 gram Gebraden Kipfilet +

100 gram Likkepot samen €299 KRAANVERHUUR MET/ZONDER MACHINISTTE HUUR: MINI SHOVEL

OOK SLOTEN MAAIEN

Jan van Bergen V.O.F.Hulsdonkstraat 204882 JM ZundertTel: 076 - 5985324Gsm: 06 - 55918911

Page 10: Dru 20130911

PAGINA 10

SCHIJF - Donderdag 5 september heeft de Zonnebloem afdeling Schijf een picknick gehouden met 37 gasten.

Dit vond plaats bij café In den Anker te Zundert. Rond 11 uur vertrokken de gasten met auto’s en werden daar opgewacht met koffie die door de medewerksters werd in-geschonken.

Daarna volgde een picknick, waarbij een gedeelte van de gasten buiten onder de parasols gingen zitten en degene die dit te warm vonden bleven lekker binnen zitten.

’ s Middags werden er wat spelletjes ge-daan en er werden foto’s vertoond van het 25 jarig bestaan op 20 april jl. en van de mooie omgeving van Schijf. Men genoot

op tijd van wat drinken en een lekker ijsje.Ondanks de warmte hebben gasten en medewerksters genoten van deze gezel-lige middag.

Picknick Zonnebloem Schijf

Het was gezellig bij de picknick van de Zonnebloem.

SPRUNDEL - Zondag 15 september is er bij De Vissenberg een zeskamp. Geen wijkenzeskamp, zoals in voor-gaande jaren, maar nu komen fami-lies en vriendengroepen in actie.

Een groep jongeren en een paar oudge-dienden constateerden dat de belangstel-ling voor de wijkenzeskamp terugliep. Toch wilden ze het spektakel waaraan jong en oud veel plezier beleefden niet verloren

laten gaan. Bij De Vissenberg komen weer een waterbassin en een zeephelling, die bij enkele proeven dienst doen. Verder is er een krachtproef, een balansspel en een verhuisspel. Voor deelnemers en toeschou-wers wordt vanuit een grote tent de cate-ring verzorgd. Om 11.00 uur zondagmorgen klinkt het eerste startschot.Inschrijven kan nog via Facebook: www.facebook.com/zeskamp.sprundel of per mail: [email protected].

Vrienden en families gaan ludieke strijd aan

Zeskamp bi j De Vissenberg

Raadsvergadering 18 september 2013Woensdag 18 september om 19.00 uur vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van het Dienstverleningscentrum. Hieronder vindt u de belangrijkste agendapunten. De agenda met volledige stukken kunt u inzien op het gemeentehuis en downloaden via www.rucphen.nl/raadsinformatie.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Bebouwde kom Zegge, Onze Lieve Vrouwestraat 101, Zegge’ Vaststelling bestemmingsplan Hooghei II Zegge Vaststelling bestemmingsplan “Vissen-berg II, fase 2/ Vorenseindseweg tussen nr. 38 en 42” te Sprundel Masterplan en Commercieel Vlekkenplan Binnentuin Ontwikkeling Centrumplan Rucphen, gebied OostNota lokaal onderwijsbeleidUitwerking moties van de Kadernota 2014

SpreekrechtTijdens de vergaderingen van de gemeen-teraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u hiervan gebruik maken, meld dat dan tenminste 2x 24 uur voor het begin van de vergadering aan raadsgriffier Joke Rosiers, tel. 0165-349520 ([email protected]).

Ontwerp Woonvisie Rucphen 2013 - 2018Burgemeester en wethouders maken op grond van de inspraakverordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat zij in hun vergadering van 10 september 2013 het ontwerp van de Woonvisie Rucphen 2013 – 2018 hebben vastgesteld.

WoonvisieIn de ontwerp woonvisie wordt een prog-nose gegeven van de bevolkings- en huis-houdensontwikkeling en aangegeven welke acties gewenst zijn om optimaal aan de volkshuisvestingsbehoefte van de inwoners van Rucphen te voldoen.

InzageDe ontwerp woonvisie ligt vanaf 12 septem-ber 2013 gedurende een periode van zes weken ter inzage op het dienstverlenings-centrum. U kunt zich voor inzage melden bij de receptie.

ReagerenTijdens deze periode kan een ieder zijn inspraakreactie schriftelijk kenbaar maken bij burgemeester en wethouders, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen.

Hogere grenswaarde Wet geluidhinderBurgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij het voornemen heb-ben om een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder vast te stellen voor de geluidsbelasting op de woning aan de Ber-nardstraat 35 in Rucphen (Bestemmings-plan Buitgebied 2012, verlengde Helak-kerstraat).

InzageDe hogere grenswaardeprocedure wordt gevolgd op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder. Het ontwerp-besluit om een hogere grenswaarde vast te stellen en het daarbij behorende akoestisch onderzoek liggen van 11 september tot 24 oktober gedurende 6 weken tijdens openingstijden ter inzage in het Dienstverleningscentrum, Binnentuin 1 te Rucphen.

ZienswijzeBinnen de termijn van 6 weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze(n) bij het college van bur-gemeester en wethouders kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gestuurd naar burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Een belanghebbende die een mondelinge

zienswijze wenst in te dienen, kan contact opnemen met de gemeente Rucphen, tel. 0165-349500.

Wegafsluitingen Dorpsstraat St. WillebrordVanwege de Yellow Jersey Classic wordt op 14 september 2013 van 12.30 uur tot 13.30 uur de Dorpsstraat te St. Willebrord vanaf Dorpsstaat nr.166 tot aan de Weberstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Oud Kerkpad, Schijf en Schijfse Vaart-kant, RucphenReconstructie asfaltverharding van maan-dag 16 september t/m eind november 2013. Het werk zal gefaseerd worden uitgevoerd, dit om de bereikbaarheid van bewoners en belanghebbenden zo goed mogelijk te waar-borgen. Het verkeer zal worden omgeleid via de Raadhuisstraat, Zundertseweg en Scherpenbergsebaan en St. Antoniusstraat.

In combinatie met de reconstructie van Oud Kerkpad en Schijfse Vaartkant, zal in de periode van 16 september tot 29 november een faunapassage worden gerealiseerd in het Oud Kerkpad nabij wandelpad De Wei-develden. De aanleg van deze faunapassage wordt mogelijk gemaakt door subsidie van provincie Noord-Brabant.

Week 3711 september 2013

College(t)weetjesOp 16 september is wethouder Martien de Bruijn aanwezig bij het Symposium Talentontwikkeling “Een meesterlijke middag” in het kader van het 45-jarig bestaan van KSE.

Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr is op 19 september aanwezig tijdens de Burgemeestersdag. Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr is op 20 september aanwezig bij de officiële opening van de nieuwe brandweerkazerne in Moerdijk-Haven.

Inzage en reacties OmgevingsvergunningenInzage in het gemeentehuis tijdens ope-ningstijden, vanaf de dag van deze publi-catie.

Regulier verleend of ingetrokken: bezwaar Tegen een verleende, ingetrokken of gewei-gerde vergunning kunt u gedurende 6 wekenna de verzenddatum bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus9, 4715 ZG Rucphen. Het bezwaarschriftmoet uw naam en adres bevatten, duidelijkmaken tegen welk besluit u bezwaar maakten gemotiveerd, gedateerd en ondertekendzijn. Een onafhankelijke commissie voorbezwaarschriften adviseert het college in de besluitvorming rond uw bezwaar.

Een ingediend bezwaar heeft geen schor-sende werking. De vergunning is van krachtvanaf de dag van verlening. Wel kunt u binnen de bezwarentermijn een verzoek omeen voorlopige voorziening doen. De ver-gunning wordt dan pas van kracht nadat opdat verzoek is beslist.

Als er geen bezwaren zijn ingediend, wordt de vergunning zes weken na het verlenenervan onherroepelijk.

Gemeentelijk nieuwsGeactualiseerd reglement milieustraat gedurende 6 weken ter inzage. In werking treden van vastgestelde beleidsregels ‘Buitenplanse Afwijkingsmogelijkheden bij recreatiewoningen en hierbij beho-rende bouwwerken Gemeente Rucphen 2013’. Tegen dit besluit is op grond van artikel 8.2 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar of beroep mogelijk. Vergadering Commissie bezwaarschriften op 17 september 2013 om 14:40uur in het Dienstverleningscentrum.

in de periode van 12 t/m 19 september zijn er verschillende militaire oefeningen rond het terrein van de Koninklijke Landmacht in Rucphen. Voor klachten of opmerkingen over deze oefening kunt u contact opnemen met Defensie, t. 040 266 5195.

Bovenstaand nieuws is uitgebreid te raadplegen op onze website www.rucphen.nl

De Raadhuiskrant is een wekelijkseuitgave van de gemeente Rucphen.De volledige tekst van onze bekendmakingen vindt u op www.rucphen.nl/bekendmakingen

Postbus 9, 4715 ZG RucphenBinnentuin1, 4715 RW Rucphenwww.rucphen.nl Telefoon: 0165-349500Fax: 0165-341375E-mail: [email protected]

OpeningstijdenLoop binnen zonder afspraak:elke werkdag 08.00 - 12.00 uurwoensdag 08.00 - 20.00 uurOf maak een afspraak:elke werkdag 08.00 - 17.00 uurwoensdag 08.00 - 20.00 uur

Volg de ontwikkelingen van de gemeente en de activiteiten van het college van B&W via Twitter:

@gemrucphen nieuws en contact@raadhuiskrant bekendmakingen@puurrucphen evenementen@bmrucphen burgemeester@r_lazeroms wethouder@mj_debruijn wethouder@j_vanhal wethouder

■ Aanvragen omgevingsvergunning (regulier)Afwijken van bestemmingsplan Aanvraag

plaatsen zwembadoverkapping Heesterbosstraat 15, Zegge 3 september 2013

Bouw

wijzigen entree Raadhuisplein 12, Rucphen 5 september 2013

Bouw, uitrit

gevelreclame, reclamezuil en Sint Janstraat 155, Sprundel 5 september 2013wijzigen inrit

■ Verleende omgevingsvergunning (regulier)Afwijken van bestemmingsplan Verzonden

tijdelijk huisvesten seizoensarbeiders Vaartweg 6, St. Willebrord 4 september 2013

Afwijken van bestemmingsplan, bouw

maken verbindingsstuk Raadhuisplein 12, Rucphen 3 september 2013uitbreiden woning Gelenburg 2, St. Willebrord 3 september 2013legaliseren en uitbreiden de Oliepot 9-20, Rucphen 3 september 2013recreatieverblijf

Bouw

vergroten woning Lugtenburg 32, St. Willebrord 5 september 2013gewijzigd uitvoeren garage/berging Margrietstraat 12, St. Willebrord 27 augustus 2013

Page 11: Dru 20130911

Uw partner voor al uw installatiewerk!Nieuwbouw en verbouw van badkamers is één van onze belangrijkste

disciplines. Maar ook op het gebied van cv-ketels, complete cv-instal-

laties, ventilatiesystemen, gas-, water- en verwarmingsinstallaties

hebben wij met een eigen installatiebedrijf onze kennis en kunde in

huis. Tevens hebben wij ons gespecialiseerd in het toepassen van

duurzame energietechnieken, zoals warmtepompen en zonnepanelen.

Vraag vrijblijvend om advies of een offerte.

www.sanidrome.nl/vandenbroek

Vosdonk 41, Etten-Leur

(076) 502 07 89

20 jaar Sanidrõme20 jaar vakmanschap

Abonneer u op onze nieuwsbrief via aldi.nl

0.49v van 0.89

0.79v van 1.59

50%goedkoper

45%goedkoper

14.99

29.99

9.99

7.99

3.29

1.69 0.99

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Als eerste op de hoogtevan onze aanbiedingen?

www.aldi.nl

NIEUW!

Vanaf woensdag 11-09-2013

Vanaf woensdag 11-09-2013*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 11-09-13 t/m dinsdag 17-09-13.

Minneola’s 1 kg

Spitskool Per stuk

Wijnen 1 LHalfzoete witte, droge witte, rosé of rode wijn.

Kant-en-klaar maaltijdenDiverse soorten.400 g

FietsshirtDames of heren. Lange mouw. Maten: 38 t/m 42 en 50 t/m 54.

Ultralight jackDames- of herenjackMaten: S t/m XL.

FietsschoenenRace- en spinningschoenen.Maten: 40 t/m 45.

FietshandschoenenMaten: 7 t/m 10.

Steenoven-baguetteRustique of meergranen.250 g

Page 12: Dru 20130911

PAGINA 12

GEMEENSCHAPSHUIS DE LANTEERNZaterdag 14 september: Gesloten.Zondag 15 september: Gesloten.Maandag 16 september: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prikdienst & Bloedafname; 13.00-16.30u SKW Se-nioren Open Inloop; 13.00-16.30u WAO Biljartgroep “De Spin”; 13.00-16.00u Dansmiddag met Riet & Herman Colijn; 18.30-21.00u Majorette “De Eendracht” les; 18.30-20.00u Yoga; 19.30-21.30u ehbo.Dinsdag 17 september: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prikdienst & Bloedafname; 13.00-16.30u SKW Senio-ren Open Inloop; 13.00-16.30u WAO Bil-jartgroep “De Spin”; 13.00-14.30u SKW Ouderengym; 13.30-15.30u SKW Dansen; 18.30-22.00u Hang Out (Jongerencentrum Ut Honk); 19.00-20.00u Damesgym; 19.30-21.30u Gekleurde zanger Leden vergade-ring; 20.30-21.30u Zumba lesWoensdag 18 september: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prikdienst & Bloedafname; 10.00-11.30u SKW Al-leenstaande groep “Met Moed Vooruit”; 13.00-16.30u SKW Senioren Open Inloop; 13.00-16.30u WAO Biljartgroep “De Spin”; 13.30-15.30u KBO Bingo; 18.00-19.00u Majorette “De Eendracht” les; 19.00-20.00u KBO Moerstraten; 19.30-21.30u Con Grazia; 20.00-23.00u Dansschool v/d Broek; 14.00-16.00u Speelhonk.Donderdag 19 september: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prikdienst & Bloedafname; 09.00-10.00u Traverse Maatschappelijk werk spreekuur; 12.30-17.00u Dag van de Steunpunten; 13.00-16.30u SKW Senioren Open Inloop; 13.00-16.30u WAO Biljartgroep “De Spin”; 18.30-21.30u Sempre Cresendo; 20.00-22.00u Dansles met Riet & Herman Colijn; 18.30-21.00u J.C. Moviezone/HangoutVrijdag 20 september: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prikdienst & Bloedafname; 10.00-12.00u Rucphense Volkspartij spreekuur; 13.00-16.30u SKW Senioren Open Inloop; 13.00-16.30u WAO Biljartgroep “De Spin”; 13.30-15.30u Koersbal Oefenen; 18.00-19.00u Majorette “De Eendracht” les; 19.30-23.00u Young-beatz Teenage.

DORPSHUIS DE NIEUWENBERGHBezoekadres: Hoefstraat 4, 4735 TA Zegge, tel 0165-541309Maandag 16 september: 18.00-19.00u Kids2dance; 19.00-20.00u ZumbaDinsdag 17 september: 08.30-21.30u Yoga; 10.00-11.00u Linedansen KBO Zeg-ge; 13.00-15.30u Linedansen SKW Zegge; 13.00-17.00u Competitie biljarten; 13.00-

16.00u Vlijtige Vingers; 18.00-20.00u Kids2dance; 19.30-20.30u Volleybalteam ZeggeWoensdag 18 september: 11.00-12.00u Gym voor ouderen KBO Zegge; 13.30-15.30u Aquarelcursus; 13.30-17.00u Com-petitie biljarten; 18.00-21.00u Majorettes; 18.30-20.00u Linedansen; 20.00-21.30u Linedansen; 19.00-22.00u Open inloopDonderdag 19 september: 09.00-10.00u Tai Chi; 10.00-11.00u KBOZ; 13.30-15.30u Koersbal; 13.30-17.00u Competitie biljar-ten; 19.00-21.30u Bridge; 19.00-21.00u SKW Chillruimte jeugd; 19.00-20.30u Line-dansen; 19.00-22.00u Schermvereniging Beau GesteVrijdag 20 september: 13.30-17.00u Rik-ken; 19.00-23.30u Repetitie TamboersVoor meer informatie over bovenstaande activiteiten of voor reservering van ruim-tes kunt u terecht bij het beheer van SKW Zegge, tel. 0165-541309 / 06-43026366, [email protected]

DORPSHUIS DE TRAPKESMaandag 16 september: 13.00-16.30u Ouderensoos; 13.30-14.30u KBO Koor; 14.00-16.00u KBO Koersbal; 18.00-20.00u Archida (sportzaal); 18.30-20.00u Triple-S repetitie; 18.30-20.00u SKW Clubwerk; 19.30u Speulend Sprundel; 20.00-22.00u Muziekver. DHV-VHV repetitieDinsdag 17 september: 09.45-12.00u Bandstoten Hertog Jan; 13.00-16.30u Ouderensoos; 13.30u Rouwbezoekgroep; 15.45-18.45u Estrella’s (sportzaal); 16.00-17.00u NSA Knutselen; 19.00-20.00u TRC Sportief (sportzaal); 19.00-21.15u Yoga (cursuswerkgroep); 19.00-22.00u Mill dancers; 20.00-22.00u Gym NF (sportzaal)Woensdag 18 september: 10.00-11.00u Slankklup; 13.00-16.30u Ouderensoos; 16.30-17.30u Estrella’s (sportzaal); 19.00-20.00u Gymgroep (sportzaal); 20.00-21.00u Damesgym (sportzaal); 21.00-22.00u Bad-minton WdeB (sportzaal)Donderdag 19 september: 09.00u Net-werk voor oud. Comm.; 10.00-11.00u Bil-jarten Ouderenwerk; 11.00-12.00u Gym ouderenwerk; 13.00-16.30u Ouderensoos; 13.30-14.30u Spreekuur Traverse; 13.30-15.30u Handwerken; 15.45-19.30u Es-trella’s (sportzaal); 16.00-17.00u NSA tek./schilderen; 18.15-19:.5u Line-dance (oude-renwerk); 19.14u SKW algemeen bestuur; 20.00-21.00u Mill dancers; 19.30-22.00u Sprundel Vocaal.Vrijdag 20 september: 10.00-12.00u Biljarten Ouderenwerk; 13.00-16.30u Ou-derensoos; 17.00-18.30u Estrella’s (sport-zaal); 18.30-20.30u Archida (sportzaal);

19.30-12.00u Stuif-s-in workshop.Mandala: Evenals vorig jaar wordt er ook dit seizoen bij voldoende belangstelling een cursus Mandala aangeboden. Man-dala betekent cirkel. Het is een tekening in een cirkel die je maakt vanuit je gevoel. Van oorsprong werden mandala’s gebruikt als hulpmiddel bij het mediteren in de boeddhistische cultuur. Tijdens deze cursus leer je mandalatekenen en krijg je uitleg over de betekenis van kleuren. De cursus is op maandagavond van 7 tot 9. Meer infor-matie is te verkrijgen bij Arian Schrauwen in de Trapkes, tel 382889.Algemene informatie: Dorpshuis de Trapkes, Hertogstraat 5, 4714 BZ Sprun-del, tel. 0165-382889. Voor informatie over bovengenoemde activiteiten kunt u con-tact opnemen met de Trapkes, tel. 0165-382889, mail [email protected]. U kunt ook onze website bezoeken: www.skwsprundel.nl Voor buurtpreventie neemt u contact op met uw eigen wijkcon-tactpersoon of via buurtpreventiesprundel.

GEMEENSCHAPSHUIS DE VAARTMaandag 16 september: 13.00-17.00u skw competitie biljarten / kaarten open inloop; 13.30-14.30u kvo mensendieck; 15.30-16.30u kleutergym HV Orion; 15.30-17.00u koperles NEO; 16.00-18.00u judoles judovereniging Kiai; 17.45-19.45u majoret-te The Fantasy Kids; 19.00-20.30u spreek-uur bouw en houtbond FNV; 20.00-22.30u vergadering Rucphense Carnavalstichting; 21.00-22.00u gym herenDinsdag 17 september: 13.00-17.00u biljartcompetitie ODSI; 13.00-16.00u skw handwerken ouderen; 14.30-17.30u dwars-

fluitles NEO; 17.30-20.30u majorette The Fantasy Kids; 19.00-21.30u Road Runners Rucphen; 20.30-22.00u volleybalWoensdag 18 september: 13.00-16.30u skw biljarten / kaarten open inloop; 13.30-16.00u koersballen; 17.30-21.00u majoret-te The Butterflies; 18.30-20.00u blokfluitles NEO; 19.00-21.30u leesrepetitie toneel; 19.30-21.00u klarinetles NEODonderdag 19 september: 13.30-15.30u Weigt Watchers; 15.30-17.30u drumban-dles NEO; 17.30-20.00u repetitie drum-band NEO; 18.45-20.00u repetitie NEO B-orkest; 19.00-21.30u Road Runners Ruc-phen; 20.00-22.30u repetitie NEO A-orkestVrijdag 20 september: 17.00-20.30u ma-jorette The Butterflies; 19.30-22.30u rikken harmonie NEO.Zondag 22 september: 10.00-16.00u Handwerktentoonstelling; 09.30-12.00u groepsrepetitie NEO.Algemene informatie: Voor nadere infor-matie over het huren van ruimte of boven-staande activiteiten kunt u contact opne-men met Leon Verpaalen tel. 0165-341908 of per e-mail [email protected]. U kunt ook de website bezoeken van Gemeenschaps-huis De Vaart: www.devaartrucphen.nl

GEMEENSCHAPSHUIS D’N HOGE DRIESBezoekadres: Zoeksestraat 5a, 4721 AC Schijf, tel. 0165-342649Maandag 16 september: 11.45-12.45u Tussenschoolse opvang; 13.00-17.00u Biljarten, competitie; 13.00-14.00u KVO Volksdans; 18.00-20.30u KNA minirette/majorette; 19.00-23.30u Biljartclub de Vrolijke Fotsers; 19.30-21.30u Repetitie

Schijfs toneel; 20.30-21.30u Dames gym-groep 3

Dinsdag 17 september: 08.30-09.30u Bloedprikken; 09.00-10.00u KVO Pilates; 11.45-12.45u Tussenschoolse opvang; 13.00-17.00u Biljarten, competitie; 13.30u KBO Informatiemiddag IDOP; 19.00-20.00u SKW Pilates groep 1; 19.30-22.30u Bil-jarten; 19.30-21.00u SKW vergadering Jeugdactiviteiten; 20.15-21.15u Volleybal Heren/dames.

Woensdag 18 september: 09.15-10.15u SKW Gym ouderen; 09.00-10.15u SKW Engelse les; 12.45-14.45u Streetdance; 13.00-17.00u Biljarten, open inloop; 13.30-16.00u Handwerkgroep, open inloop; 18.30-19.30u Dames gymgroep 1; 19.30-20.30u Dames gymgroep 2; 20.30-21.30u Dames gymgroep 4; 19.30-21.30u Schijfse NotenDonderdag 19 september: 08.30-09.30u Bloedprikken; 09.00-13.00u Bibliotheek, uitleen jeugd & volwassenen; 09.30-10.30u Ouderenkoor; 11.45-12.45u Tussen-schoolse opvang; 13.30-17.00u KBO Bingo; 15.30-17.00u Typeles Koetsdijk; 18.00-20.00u Fysiotherapeutische oefentherapie; 19.30-21.30u Natte Kwasten, schilderclub.Vrijdag 20 september: 11.45-12.45u Tus-senschoolse opvang; 13.30-15.30u KBO Koersbal.Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten of de reservering van ruimtes kunt u terecht bij het beheer van SKW Schijf, tel. 0165-342649.

JEUGDHUIS DE LOUWENBezoekadres: Kerkstraat 6, Rucphen, tel. 0165-342064Maandag 16 september: 15.30-18.15u SKW- Rondinella dansgroepen; 19.00-20.00u SKW- Pilates groep 1; 20.00-21.00u SKW- Pilates groep 2Donderdag 19 september: 09.30-10.30u SKW Gym 55+; 14.30-15.45u SKW Volks-dans 55+Vrijdag 20 september: 19.15-20.45u Peeperklips, jeugdtoneelvereniging; 19.00-20.30u Scouting (Welpen, Esta’s)Zaterdag 21 september: 10.00-11.30u Scouting (Bevers); 10.00-12.00u Scouting (Gidsen)Algemene informatie: Meer informatie over de activiteiten in Jeugdhuis de Lou-wen en van SKW Rucphen kunt u vinden op de website: www.skw-rucphen.nl U kunt ook contact opnemen met Diana Schotting (Sociaal Cultureel Werker) tel. 0165-342064.

Activiteiten dorpshuizen Gemeente Rucphen

Dubbel-D Modeschoenen, Molenstraat 78, Zundert, tel. (076) 5974361, www.dubbeldmodeschoenen.nl, Facebook.com/DubbelDModeschoenen

ZUNDERT - Op de hoek van de Eiken-laan/Molenstraat is al geruime tijd Dubbel-D Modeschoenen gevestigd. 12,5 jaar om precies te zijn. Eige-naren Henry en Anita Meulemans, afkomstig uit Made, voelen zich he-lemaal thuis in Zundert. “Het contact met de klanten in de winkel blijft het leukste wat er is. Daarom schenken we graag een kopje koffie voor ze in.”

DOOR MIEKE VAN MEER

“We willen een echte familiewinkel zijn,” vertellen Henry en Anita. “Van babyvoet-jes tot de voeten van oma en opa. Ieder-een kan bij ons terecht. Zo hebben we kwalitatief goede kinderschoenen, hoge hakken voor de jonge meiden en modisch comfort voor iets oudere dames. Voor de mannen, de klassiekers van Van Bommel

en Van Lier, en Gstar of Converse voor de hipsters. Ook vrouwen met zogenaamde ‘moeilijke voeten’ kunnen we van een goede schoen voorzien.Het merk Xsensible is daar een voorbeeld van en voor een meer moderne snit heb-ben we Mywalker. Schoenen met een hele goede pasvorm en leer dat echt mee-rekt. Op 17 oktober a.s. hebben we een speciale demonstratiedag voor dit type schoenen. Steeds meer vrouwen ontdek-ken namelijk dat draagcomfort en modi-eus prima samengaan.”

Breed assortimentDubbel-D voert wel vijftig verschillende merken. “Ieder jaar voegen we weer een paar nieuwe merken aan ons assortiment toe. Zo hebben we sinds kort Maruti in huis, hippe schoenen ontworpen door Dick Boons. Verder zijn New Balance en

Timberland dit najaar nieuw bij ons. Je moet proberen zo goed mogelijk met de tijd en de trends mee te gaan. Zonder ove-rigens van je eigen koers af te wijken. In de afgelopen jaren is er veel veranderd. Heel de voorraad en het klantenbestand is geautomatiseerd. En begonnen met één personeelslid, hebben we nu acht mede-werkers in dienst. Sinds twee jaar hebben we ook een eigen webshop. Wil je mee blijven doen, dan kun je het internetshop-pen niet negeren.”

Toekomst“Door internet is de manier van winkelen veranderd. Mensen komen nu heel gericht voor één model van een bepaald merk bin-nen.Ook al voer ik dat merk, dan betekent dat niet altijd dat ik het model heb. Maar vaak kan ik het wel bestellen voor de klant.

Dat is onze service. Het mooiste van mijn vak,” zegt Henry, “is als het me lukt om iemand die geen doorsnee-voet heeft, toch met een paar goed passende schoe-nen en een tevreden gevoel de winkel uit te laten gaan.” Inmiddels zijn Henry en

Anita ook een schoenenzaak gestart in hun woonplaats Made. Daar staan Anita en hun dochter Dana, één van de D’s in de zaaknaam, in de winkel. Zo is Dubbel-D niet alleen een familiewinkel, maar wordt het een heus familiebedrijf.

Dubbel-D Modeschoenen al 12,5 jaar begrip in Zundert

‘ Ieder jaar weer nieuwe merken erbi j ’

Henry en Anita Meulemans bij een deel van de herencollectie. FOTO MIEKE VAN MEER

- ADVERTORIAL -

Etten-Leur | Bisschopsmolenstraat 46 | www.vromans-ettenleur.decokay.nlRijen | Raadhuisplein 32 | www.vromans.decokay.nl| [email protected]

Afternoon Tea

Een styliste van Flamant zal tijdens deze middaginterieuradvies geven. Neem je plattegrond, foto’s

of andere materialen mee.

Aanmelden?Kom langs of mail ons!

Meer info vind u Online.

Page 13: Dru 20130911

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Molenstraat 78 Zundert - Alle zondagen open(076) 597 43 61

Nieuwstraat 51 Made (0162) 68 17 17

Kijk voor de gehele collectieen online verkoop op

www.dubbeldmodeschoenen.nl

Kinderschoenen Damesschoenen Herenschoenen

Elke woensdagmiddag

skidome.nl

€ KIDDIES KIDS KLUP

Tulpstraat 105 4711 HG St. WillebrordTel.: 0165 383742Mobiel: 06 51470422

Rolluiken *Zonweringen *

Kunststof Kozijnen *Montage en Reparatie *

De revolutionaire figuur-studio uit Scandinavië& gezichtsbehandeling op natuurlijke basis.

Kade 9, Roosendaal, Tel. 0165 - 394302E-mail: [email protected]

Een mooier figuur met minder moeite. Algemene Kennisgeving

Bosstraat 81, Postbus 1130, 4700 BC Roosendaal,

Tel. 0165 596500, Fax 0165 561263,

Email [email protected], www.wvsgroep.nl

Agenda:

Openbare vergadering Algemeen Bestuur

LOOP- OF RUGPROBLEMEN

Riolering of afvoer verstopt?Rioolreiniging v. Hooijdonk

Ook reinigen van dakgotenTel.: 076-5985820, GSM: 06-13724143

KEUKENSthuis uw keuken kiezen

Wij verzorgen uw gehele keuken van sloop enverlegwerk incl. installatie van uw nieuwe keuken.

TEL. 076-5033971 WWW.ADHELLEMONSKEUKENS.NL

GRATISONTWERP EN DESKUNDIG ADVIES BIJ U THUIS

GRATIS OFFERTE CHECK, ALTIJD VOORDELIGER

Kwaliteits keukens v.a. € 3900,-

Ook het adres voor uw keukenrenovatie d.m.v. nieuwe deuren, werkblad

en/of apparatuur.

‘t kan allemaal bij Ad Hellemons Keukens

VERHUUR AFVALCONTAINERSVoor bouw en sloopafval-puin-groen-bedrijfsafval enz.

Verhuur van 7m³ 20m³ 40m³ afvalcontainers.

Tel. 0622523365 / 0765971547

Page 14: Dru 20130911

PAGINA 14

DOOR CORINE ROKS

“Vroeger kende Zegge een wielervereni-ging maar deze is al jaren geleden opgehe-ven” weet de voorzitter van TCZ, Rien van Rijsbergen zich te herinneren. Sinds een jaar of vijf fietst Rien wekelijks met een man of twaalf zo’n honderd kilometer. Dit bevalt zo goed dat een aantal van hen het initiatief nam om een officiële toerclub op te richten. Nu TCZ een feit is wil men hier-aan graag bekendheid geven en hopelijk groeit daarmee het ledenaantal. Rien blikt vooruit “We weten dat veel mensen uit Zegge en omgeving fietsen en het zou leuk zijn dat ze zich aansluiten bij onze club”.

Racefiets en mountainbikeVoor een klein bedrag per jaar ben je lid en krijg je waar voor je geld. Elke zondag-ochtend staat er een route van plusminus honderd kilometer op het programma en zolang de avonden het toelaten wordt het programma aangevuld met een route van

zestig á zeventig kilometer op de woens-dagavond. De routes worden door de weg-kapitein vooraf op Facebook aangekondigd zodat men weet wat er te wachten staat. “We zijn een toerclub met een sportieve inslag en het tempo wordt aangepast aan de deelnemers”, benadrukt Rien. In de zomermaanden fietst men op de racefiets en in het najaar- en winterseizoen maakt deze plaats voor de mountainbike. “ Indien de groep groter wordt gaan we kijken naar de wensen van de leden. De race- en of mountainbike tochten kunnen worden uit-gebreid”, aldus Rien. “Aspirant leden zijn altijd welkom om een keer of vier mee te fietsen en te kijken of het bevalt”.

ShirtjesNiet alleen tijdens de tochten stapt het bestuur flink in de pendalen, ook organisa-torisch weten ze van aanpakken. Penning-meester Mark Vermunt vertelt: ”We zijn bezig met het ontwerpen van een eigen herkenbaar shirt voor onze ‘toervrienden’

waarin duidelijk wordt dat het om een toerclub uit Zegge gaat. We hebben al enkele sponsors maar we moeten nog een aantal partijen benaderen”.

In de toekomst wil TCZ eveneens deelne-men aan georganiseerde toertochten voor zowel de mountainbike als de racefiets en herkenbaarheid is daarbij van groot belang. Momenteel bestaat het leden-bestand uit enkel heren variërend in de leeftijd van zestien tot en met zestig jaar maar Mark benadrukt: “ Vrouwen zijn zeer welkom maar iedereen kan zich aansluiten want bewegen is belangrijk en het is leu-ker om dat in groepsverband te doen”.

Info: [email protected] of www.tczegge.nl

Zegge heeft ook eigen toerclubNieuwe leden welkom bi j TCZ

Een aantal fanatieke leden van de nieuwe toerclub TCZ die Zegge sinds kort rijk is. FOTO CORINE ROKS

ZEGGE - Sinds 21 juli 2013 heeft Zegge officieel een eigen toerclub. Een aantal fanatieke wielrenners hebben deze club opgericht onder de naam TCZ (Toer Club Zegge). Met een toepasselijk logo, een eigen pagina op Facebook en een website in wording werkt de club hard aan het vertegenwoordigen van de Zeg, zoals de voorzitter van deze club het mooi verwoord.

RUCPHEN - Op de Pannenhoef bevindt zich momenteel de grootste populatie in Noord-Brabant van de zeldzame en met uitsterven bedreigde klokjesgen-tiaan. De klokjesgentiaan is een be-dreigde en beschermde plantensoort welke voorkomt op schraal grasland of heide. Het is tegenwoordig een vrij zeldzame verschijning in Nederland.

Een acht jaar geleden werden er een twin-tigtal ontdekt in het gebied van de Pan-nenhoef. Daar deze soort in Nederland vrij sterk is afgenomen en zeldzaam is werd gekeken naar beheersmaatregelen om natuurlijke verspreiding te ondersteunen en bevorderen. Er werd een methode ont-wikkeld om handmatig kleine stukjes gras in de buurt van de klokjesgentiaan te plag-gen. Deze stukjes plag worden wegge-haald aan de noordoostkant van de plant. Dit omdat de wind de zaadjes in het najaar verspreid en het meestal zuidwesten wind is in Nederland. Hierdoor vallen de meeste zaadjes ten noordoosten op de grond.

Doordat het zaad dan direct op de zand-grond valt worden de kansen voor aan-slaan sterk verhoogd. Deze beheersmetho-diek is vrij arbeidsintensief maar heeft een zeer goed resultaat.Door dit jaarlijks actief beheer door de na-tuurwerkgroep is het aantal in de afgelo-pen jaren weer sterk toegenomen van een twintigtal naar meer dan duizend dit jaar. En daarmee, zover bekend, de grootste po-pulatie van dit zeldzame plantje in Noord-Brabant. Kortom een zeer goed resultaat waar de vrijwilligers van de Natuurwerk-groep trots op mogen zijn. Nu zijn onlangs ook en tiental van deze planten ontdekt in de Lokker. Het vrijwillig landschapsbeheer van de natuurwerkgroep gaat proberen re-sultaat te herhalen in de Lokker. Hiervoor gaan ze aanstaande zaterdag weer met een groep aan de slag. Wens je mee te helpen deze zeldzame en prachtige plant tegen uitsterven te beschermen sluit je dan zaterdag aan. Onze coördinator Johan Vermunt 0165-540176 en zijn team zullen je een warm onthaal geven.

Grootste populatieklokjesgentiaan in Brabant

Natuurwerkgroep

Het effect van plaggen op de aanwas van nieuwe planten van de klokjesgentiaan.FOTO: JOHAN VERMUNT

‘Bewegen isbelangrijk’

DOOR EUGÈNE DE KOK

Voor het boek heeft de freelance journa-list, die ruim drie decennia chef-sport is geweest van Aktueel, alle nog levende ge-letruidrages gesproken. Op één na. “Ik heb Jan Raas wel benaderd, maar hij wilde niet meewerken”, zegt Bovée, die wel hoopte dat de Zeeuw een uitzondering voor hem zou maken, maar dat gezien zijn stilzwij-gen sinds 2003 niet had verwacht. Bovée laat Raas in het boek portretteren door diens voormalige soigneur Ruud Bakker. ‘Ja is ja en nee is nee; zo kan ik Jan Raas het beste typeren’, omschrijft hij Raas, die drie keer de gele trui aan mocht trekken. ‘Ik

kan niet in zijn hoofd kijken, maar volgens mij blijft Jan voor altijd in de luwte’. Op Raas en de overleden Gerrie Knetemann, Wout Wagtmans en Wim van Est na ko-men alle geletruidragers aan het woord in het boek. In het boek gaat het niet zozeer over hoe ze de koppositie in de Tour de France veroverden, maar over hoe zij zo ver kwamen en wat het tricot met ze heeft ge-daan. Het levert opmerkelijke verhalen op. “Ze hebben allemaal één ding gemeen: ze wilden zich bewijzen voor hun vader”, zegt Bovée. Dat is de enige overeenkomst tus-sen de coureurs, want waar het leven van Jan Janssen voorgoed veranderde na zijn Tour-winst in 1968 en Joop Zoetemelk nog talloze successen boekte na 1980 bleek de gele trui voor mensen als Johan van der Velde, Teun van Vliet en Jelle Nijdam geen garantie voor een voorspoedig leven na het wielrennen. Het verhaal van Bredanaar Van der Velde, die verslaafd raakte aan amfetaminen en ‘helemaal van het padje raakte’, en van Van Vliet, die een ernstige darmziekte en levensgevaarlijke hersentumor moest overwinnen, is bij velen bekend. Dat van de uit Zundert afkomstige Nijdam mis-schien niet. Nadat de hardrijder, die in 1987 en 1988 drie dagen in het geel reed, zijn racefiets aan de wilgen hing, wilde hij niets meer te maken hebben met de sport, kwam hij vele kilo’s aan tot hij op een ge-geven moment 140 kilo woog, strandde

zijn huwelijk met de moeder van zijn twee kinderen en moest hij noodgedwongen stoppen met zijn hotel in Zuid-Limburg. Uiteindelijk kwam het weer goed met hem. ‘Ik ben 49 en een gelukkig mens. En als ik naar de ingelijste trui in de huiskamer kijk, voel ik me bevoorrecht dat het me is gelukt de mooiste wielertrui die er bestaat drie keer te mogen dragen’, vertelt hij aan het einde van zijn portret.

Verboden pot Bovée schuwt in het boek geen enkel on-derwerp. Ook doping komt ter sprake. Ger-rit Voorting, die het geel in 1956 en 1958 in totaal vier dagen droeg, gaat uitgebreid in op het onderwerp. ‘Ik beweer niet nooit iets te hebben gebruikt, maar kan je ver-zekeren nooit veel uit de verboden pot te hebben gesnoept. Mijn gezondheid was me meer waard. Ik heb er wel een beetje spijt van. Met wat meer risico op dat ge-bied had ik meer kunnen bereiken en dus meer kunnen verdienen’, kijkt de nu 90-ja-rige terug op zijn carrière. Bovée glimlacht als hij denkt aan Voorting en het gesprek. “Een verhaal als van Voorting laat zien dat doping van alle tijden is. En ondanks al-les blijf ik van de sport houden”, zegt de auteur.‘In het geel. Alle Nederlandse leiders in de Tour’ is uitgegeven door Voetbal Internati-onal. ISBN: 978 90 71359 98 9. Meer infor-matie over de auteur: www.louisbovee.nl.

‘Trui doet met iedereen iets anders’Louis Bovée portret teert in ‘ In het geel ’ zevent ien Nederlandse geletruidragers

RUCPHEN - In honderd jaar Tour de France heeft 73 dagen een Nederlander de gele trui om zijn schouders gehad. De uit Stampersgat afkomstige auteur Louis Bovée heeft de zeventien Nederlanders, die ooit bovenaan het klas-sement van de belangrijkste wielerronde ter wereld stonden, geportretteerd. In zijn boek ‘In het geel’ beschrijft hij wat de gele trui met hen heeft gedaan.

DOOR EUGÈNE DE KOK

Op de cover van het nostalgie ademende ‘Heeft u een foto meneer?’ prijkt - wie anders dan? - Jan Janssen, de eerste Nederlandse winnaar van de Tour de France. Louis Bovée beschrijft enkele van zijn ontmoetingen met Janssen, die volgens hem ‘nog altijd overal opduikt als er op wielergebied iets valt te vie-ren’. Meteen na Janssen volgt een foto van Rini Wagtmans, de coureur uit Sint-Willebrord en boezemvriend van Bovée. ‘Over hem zou ik moeiteloos een boek kunnen schrijven. Over onze vriendschap, onze honderden gesprekken, hoe hij me halverwege de jaren ‘80 hielp bij het overwinnen van een diepe persoonlijke crisis … Bedankt voor alles, Rini en Ria’. De ene keer vertelt de schrijver iets over de afgebeelde, soms beroemde, maar net zo vaak totaal vergeten renners, de andere keer is een foto slechts de aanlei-ding om een persoonlijke herinnering op te halen of een zijstraat te bewandelen. Bij een foto van Jacques van der Klun-dert uit Hoogerheide, die in in 1964 één keer deelnam aan de Tour, verhaalt hij

bijvoorbeeld over zijn tante To, die ook in het dorpje in West-Brabant woonde en beschikte over een ‘fotografisch ge-heugen’, volgens Bovée. ‘We zetten een omloopje uit van twee kilometer, een afstand die ik net kon behappen. Als ik aanzette voor de sprint, voelde ik André Darrigade of Jean Graczyk’, schrijft Bo-vée ergens anders naast een foto van Graczyk. Iets verderop verhaalt hij over het geaccepteerde vriendschapsverzoek dat hij in 2012 via Facebook aan Ray-mond Poulidor stuurde. ‘Poupou en ik zijn vrienden. Ik prijs me gelukkig’, zegt hij naast een foto van ‘de eeuwige tweede’ en volksheld in Frankrijk. Een kaart van Poupou’s rivaal Jacques Anquetil is ook in ‘Heeft u een foto meneer?’ te vinden. “Daar is me ooit 200 euro voor geboden, maar ik ben er niet op in gegaan. Deze foto’s zijn me veel waard. Ik neem ze mee het graf in”, aldus Bovée. ‘Heeft u een foto meneer? 100 unieke Tourportretten’, opgedragen aan Rini Wagtmans en met een voorwoord van Robert Gesink, is uitgegeven door Trichis. Meer informatie: www.trichispublishing.nl.

‘ Deze foto’s zijn me veel waard’

‘Heef t u een foto meneer? ’ van Louis Bovée ademt nostalgie

RUCPHEN - Van kinds af aan is auteur Louis Bovée een wielerfan. In de jaren ‘60 schreef hij zo veel mogelijk van zijn wielerhelden aan en vroeg ze een gesigneerde foto. Vele coureurs reageerden en de verzameling kaarten van de jonge Bovée groeide gestaag. In ‘Heeft u een foto me-neer?’ heeft hij honderd foto’s, allemaal van Tour de France-deelnemers, afgedrukt en begeleidt deze met persoonlijke herinneringen.

Page 15: Dru 20130911

Voor in- en verkoop gebruikte meubelen.

J.J. DE BOMde Meubelvriend

Marijke Meustraat 32, BREDA 076-5141601

MA T/M VRIJ OPEN VAN 12-18 UUR

Kantoor Voordeel.com1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR

bureaus - kasten - stoelen - tafels

Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

STALENDRAAIDEURKASTEN

NIEUW IN VERPAKKING

Met 4 legbordenLet op: afhaalprijzen!

(... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden)

Alle prijzen exclusief BTW.voorvan 125.-

95.-95.-Uitsluitend verkoop à

contant. Pinnen mogelijk.

50t/m80%van de catalogusprijzen

KORTING VAN

restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u.

80b x 38d x 178h

Voor al uw installaties zoals o.a.

* centrale verwarming* gawalo installaties* vloerverwarmingssystemen* infrarood verwarming* onderhoudscontracten en service* sanitair * ketel vervanging

Installatiebureau AbleLeerlooierstraat 94871 EN Etten-LeurTel.: 076-5016892www.able-installatie.nl

kunstgebitreparatiesaanpassen gebit prothese op implantatenklikgebit

het implanteren gebeurt op eigen locatie. vergoeding door alle verzekeringen.

Uw KUNSTGEBITverdient de zorg van de tandprotheticus.

Informeer vrijblijvend en maak GRATIS 1e afspraak!

Tandprothetisch Centrum Etten-LeurVoorsteven 116b (1e verd.) Etten-Leur, T. 076 5040794

www.tpczevenbergen.nl, [email protected] organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

KOOPZONDAG 15 september11.00u tot 15.00u

Onze collectie isweer compleet!

Verwarming & Sanitair shop bvArgon 29,

4751 XC Oud-Gastel (Borchwerf 2) T. 0165 530232, F. 0165 369344,

[email protected]

www.verwarmingensanitairshop.nl

Rondo regendouchesetmet 5 jaar garantie.

van €510.-

voor €275.-

Laat u inspireren Breng een bezoek aan onze showroom.

TOPMERKEN BADKAMERS

VILLEROY & BOCH

SPHINX

GROHE

DURAVIT

LAUFEN

RIHO

TOPMERKEN

VERWARMING

NEFIT

VAILLANT

THERMIC

BOSCH

VASCO

REMEHA

Wandcloset aanbiedingsetComplete set, in wit

van €550.-

voor €265.-

nergensgoedkoper

nergensgoedkoper

voor €225.-

InloopdouchewandDiverse maten

wespen

of ander ongedierteBel LVS

06-1059869806-10014051

Page 16: Dru 20130911

SPORT

PAGINA 16

RUCPHEN - Afgelopen zondag na-men zo’n 40 AVR’90 leden deel aan de jaarlijkse dauwloop. Deze loop is dit jaar omgedoopt tot de ‘John Kerstens dauwloop’, zodat John voor altijd met de vereniging verbonden blijft.

Speciale gast tijdens deze loop was Mari-ette Veraart, de vrouw van John die op 11 november 2012 op 61-jarige overleed. John werd door Johan Peeters ‘besmet’ met het loopvirus en werd in 2000 lid van AVR’90. En als iemand echt besmet is met het loop-virus, dan kom je hier nooit meer vanaf. Op www.uitslagen.nl is te zien dat John deelnam aan vele wedstrijden. Daarbij ge-noot hij niet alleen van het lopen maar nog meer van de natuur. Zo stond de Drunense Duinenloop bijna ieder jaar in John zijn agenda. Het toeval wil dat de laatste wed-strijd waaraan John deelnam ook deze Dru-nense Duinenloop was op 20 maart 2011. Kort daarna werd bij John slokdarmkanker geconstateerd. John bleef echter nauw be-trokken bij AVR’90. Alhoewel hij niet mee kon lopen was John toch weer bij de dauw-loop in augustus 2011 aanwezig. Helaas kon John in 2012 niet meer bij de dauwloop

aanwezig zijn. John heeft bewust afscheid van AVR’90 genomen toen hij op 28 oktober 2012 voor het laatst als toeschouwer aan de Oosteindseweg in Sprundel zijn loop-maatjes, die deelnamen aan de halve ma-rathon van Etten-Leur, aanmoedigde. Alhoewel het nog regende toen de deelne-mers aan de dauwloop voor dag en dauw hun bed uitkwamen, was het tijdens de loop weer droog. Ideaal loopweer. Vanuit de baan van AVR’90 splitsten de deelne-mers zich in 3 groepen. Een aantal dames koos er dit jaar voor om in de vroege och-tend een lekkere wandeling te maken. Trainer René de Kok nam de snelle mannen mee naar de Rucphense bossen en de ove-rige deelnemers vertrokken onder leiding van Richard van Oosterhout. Omdat het onderling verschil binnen deze groep groot was splitste de groep zich op verzoek van een aantal lopers in tweeën. Het grootste deel van de groep liep het rondje van de 10 van AVR, maar de overige deelnemers liepen ook een duurloop van 7,5 kilometer. Het parcours van de 10 van AVR werd na de editie van 2010 door John Kerstens gewijzigd in de huidige route. De gevaar-lijke kruising Sprundelseweg/Kozijnenhoek

werd hierdoor vermeden, waardoor de veiligheid van zowel de deelnemers als de vrijwilligers beter gewaarborgd wordt. Het was een mooi eerbetoon aan John om tij-dens de naar hem genoemde dauwloop het door hem uitgezette parcours van de 10 van AVR te lopen. Terwijl de deelnemers hun beste beentje voor zetten zorgden Astrid, Annelies, Marja, Marianne en Riky voor een overheerlijk zomers ontbijt, hetgeen de deelnemers zich goed lieten smaken. Op initiatief van Mariëtte stond er een col-lectedoos bij AVR waarvan de opbrengst ten goede komt aan de stichting Familie-huis Daniël den Hoed. Deze stichting stelt familieleden van zieken in de gelegenheid dicht bij hun naasten te verblijven tijdens een ziekenhuisopname. Zo werd de eerste editie van de ‘John Kerstens dauwloop’ niet alleen voor de deelnemers succesvol afgesloten.

John Kerstens dauwloopAVR’90

Niet alle deelnemers aan de ‘John Kerstens dauwloop’ staan op de foto.

RUCPHEN - Op vrijdag 30, zaterdag 31 augustus en zondag 1 september was er een 3 daagse zwemwedstrijd in Zwembad de Stok: de seizoensope-ningswedstrijd.

Deze wedstrijd over 3 dagen en 5 sessies was een eerste test voor 60 Hieronymus-zwemmers tegen zwemmers van Dio (Et-ten Leur), Dommelbaarzen (Vught), D’Elft (Delft) , PSV (Eindhoven) en de Warande (Oosterhout). Naast een test voor zwem-mers was het ook een test voor de vrijwil-ligers van Hieronymus om te werken met de nieuwe Elektronische Tijd installatie en kon de vereniging ‘live’ testen of alle kabels in de zomervakantie goed door een groepje enthousiaste vrijwilligers waren aangesloten. Zowel de zwemmers als de

organisatie zijn glansrijk geslaagd voor de test. Hoewel erg vroeg in het seizoen zijn er 141 nieuwe persoonlijke records ge-zwommen door de Hieronymuszwemmers (en dat van de 324 starts). Er waren zwem-mers die voor het eerst in een licentiewed-strijd zwommen en dat uitstekend deden. De nieuwe startblokken waren een succes en alle techniek deed het.

PrestatiesChristel Brugmans kwam in Roosendaal 5 keer aan de start. Ze won de 50m rugslag met een verbetering van haar persoonlijke record. Ze verbeterde ook haar pr op de 100m wisselslag en werd daar tweede. Op de 50m schoolslag en vlinderslag werd ze derde en op de 50m vrij zwom ze een pr. Meer info: www.zpv-hieronymus.com

Christel zwemt weer pr’sZwem- en polovereniging Hieronymus

RUCPHEN - Jan Rijkse weet hoe te spelen tegen Ad Bruijns. “Gewoon niks doen, betonschaak, zo kan ik hem wel op remise houden”, sprak Jan na afloop van zijn partij tegen Ad, om er meteen aan toe te voegen dat hij die partij verloren had, omdat hij zich niet aan dat devies had gehou-

den. Jan liet zich ertoe verleiden om even iets minder voorzichtig te zijn, dat kostte hem uiteindelijk een pion en aan het eind de partij.

Maar aan de andere kant kun je ook weer te voorzichtig zijn. Cor Lazeroms houdt van aanvallen, maar was tegen Wim Soeters geheel tegen zijn natuur in op het beslis-sende moment juist iets te voorzichtig. Dit gebeurde in de volgende stelling (zie diagram).Cor, met zwart aan zet, kon hier een veel-belovende aanval krijgen door met 14...,h7-h5 de h-lijn te openen. Eerst lang rocheren om de toren op a8 in het spel te brengen had ook nog gekund, maar Cor koos voor 14....,O-O. Tot een grote aanval kwam het niet meer en de partij eindigde in remise. Tot een botsing van stijlen kwam het in de partij tussen de nieuwkomers Ben Seleski en Michiel Peeters. Ben houdt van een de-

gelijke opbouw en positioneel spel, terwijl Michiel zo snel mogelijk de aanval zoekt en taktisch sterk is. Michiels aanvalslust leverde hem een stuk op won zodoende de partij. Beiden zijn qua speelsterkte overi-gens een waardevolle aanwinst voor de club. Cees Buurman won tegen Patrick He-ijnen een pionnetje, maar kon desondanks de winst niet forceren. Het werd remise. John van Helden won tegen Toon de Rooij de kwaliteit, kreeg een mooie vrijpion en won dus. Ger van Aalst moet er nog even inkomen. Hij had tegen Kees van Hogeloon zijn dagje even niet, verloor een paar stuk-ken en moest noodgedwongen opgeven.Uitslagen eerste ronde:Ad Bruijns-Jan Rijkse 1-0 Cees Buurman-Patrick Heijnen ½-½Ger van Aalst-Kees van Hogeloon 0-1John van Helden-Toon de Rooij 1-0Wim Soeters-Cor Lazeroms ½-½Ben Seleski-Michiel Peeters 0-1

Voorzichtigheid geboden... of juist niet?SV Eeuwig Schaak

ZeggePV DE LUCHTBODESt. Quentin 31 aug.: 1-4-6-9-18. J. v. Loon; 2-10-11-14. A. Vissenberg; 3-7-12-13-16-17. A. Quirijnen; 5-19. J. v. Verha-gen; 8-15-20. P. Breugelmans.Orléans: 1-16. J. v. Loon; 2-4-6-7-13-14-18. J. Rockx; 3-8-12-15-20. A. v. Dijk; 5-10-17. C. Verwater; 9-19. A. Vissenberg; 11. A. Quirijnen.Morlincourt 7 sept.: 1-2-7-8-9-10-11. A. v. Dijk; 3-4-5-15-16-17. A. Vissenberg; 6-19-20. J. Rockx; 12-18. A. Quirijnen; 13. J. Verhagen; 14. J. v. Loon.SprundelPV DE REISDUIFUitslag Morlincourt 7 sept.: 1-4. R. Kools; 2-3-5-6-7-9-13-17. M. Antonissen; 8-11-12-15. Comb. Oomen; 10. C. Mol; 14. P. Jacobs; 16-18. B. Aarts; 19. A. Antonis-

sen; 20. P. Jorna.RucphenPV STEEDS-SNELLERUitslag 7 sept. Morlincourt 382 duiven: 1-4-14. Rianne Klijs (jeugd); 2-6-16-19-20. Sjon de Rond; 3-12-13. Dre v. Dijk; 5. Jos Mies; 7-8-11. Rob Roks; 9-10-15-17-18. Ad Ros.Uitslag 7 sept. Limoges 93 duiven: 1-4-5-12-13-15. Marleen Klijs-Blom; 2. Roks & Houtepen; 3. Jan Antonissen; 6-7-8-9-11-16-17-18. Gbrs. v. Peer; 10. Rianne Klijs (Jeugd); 14-19. Kees v. Peer; 20. Jos Mies.Sint WillebrordDE POSTDUIFUitslag Morlincourt: 1-2-10-11-12-14-16-17-20. Saman en Zn; 3. A. Albers; 4-19. D. v.d. Akker; 5. R. Roks; 6. Jos Heeren; 7. D. Heeren; 8-13. W. Wevers; 9. Comb. v. Rijen; 15-18. J. Aerts.

Duivensport

SINT WILLEBRORD - Door de renners van Willebrord Wil Vooruit zijn het afgelopen weekend weer de nodige podium plaatsen behaald.

Roan Konings behaalde een 2e plaats in het omnium van Breda. Het omnium was op het clubparcours van de wielervereni-ging Breda. Een omnium bestaat uit een rit in lijn, puntenkoers en tijdrit. De renner met de minste punten wint het eindklasse-ment en de wedstrijd. In het verenigings-klassement werd de vereniging 4de.Perry Frijters werd In Numansdorp 2de in

cat 6. Al vlug in de wedstrijd ontstond er een kopgroep van 6 renners. Deze kop-groep dubbelden alle overige renners.

Het komend weekend komen de renners van de vereniging in actie te Uden, Honse-lersdijk en Breda.

NumansdorpCat 3: 10 Moreno TakCat 4: 9 Sanne Jongenelen; 21 Robin van Oirschot; 24 Kevin van BochoveCat 6: 2 Perry Frijters; 25 Ivy WeteringsCat 7: 6 Alain Broos; 16 Danny Maas

Breda (omnium)Cat 1: 5 Axel Roks; 9 Emmelie de KokCat 2: 8 Evi Jongenelen; 20 Lars DierksCat 3: 2 Roan Konings; 24 Thomas de LeeuwCat 4: 5 Sanne Jongenelen; 6 Mathijs de Kok; 12 Niels Huijbregts; 34 Kevin van Bo-choveCat 5: 17 Tristan van HasselCat 6: 7 Ties van Rijsbergen; 17 Niek Struijs; 28 Ivy WeteringsCat. 7: 6 Jasper Haest; 12 Polle van Rijs-bergen; 22 Simon Demaret; 28 Tom de Rooij

Jeugd Willebrord Wil Vooruit

Programma seniorenDonderdag 12 septemberWitac 2-Back Hands 8 v.19.00 u

Vrijdag 13 septemberRed Star 1-Back Hands 1 v.19.00uBack Hands 2-Middelburg 5 av.20.00u Back Hands 3-ODT 2 av.20.00uSar 3-Back Hands 4 v.18.15uMiddelburg 8-Back Hands 6 v.18.30uBack Hands 7-Tanaka 5 av.20.00u

Back Hands 9-Hotak 4 av.20.00uBack Hands 10-Westerzicht 3 av.20.00uProgramma jeugdZaterdag 14 septemberBack Hands 1-Smash ‘76 1 av.11.00 uurYerseke 2-Back Hands 2 v.12.00uBack Hands 3-BSM 1 av.13.30uBack Hands 5-ODT 2 av.13.30uTios 5-Back Hands 6 v.9.30uBack Hands 7-Back Hands 9 av.13.30uDe Pinpongers 1-Back Hands 8 v.9.15u

Back Hands tafeltennisCompeti t ie gaat van star t

Uitslag 1e najaars wedstrijd 1e Geert Melissen 388 cm 2e John Kuystermans 383 cm 3e Rien Goossens 284 cm 4e Cees van Sundert 252 cm 5e Ad van Sundert 240 cm 6e Wim van Aalst 216 cm 7e Jan de Braber 197 cm 8e Bert Kuystermans 183 cm

9e Bert Jaspers 172 cm10e Wout Kuystermans 148 cmDe grootste rondvis was voor John Kuys-termans met 32 cmDe grootste platvis was voor Greet Admi-raal met 35 cm

ProgrammaDe volgende wedstrijd is op 21 september.

HSV de Goudkarper

UitslagenHCJ HMC-Orion 7-11GDJ Heerle-Orion 12-5DAJ HVM-Orion 16-3

Programma

Zondag 15 september thuis10.00 GDJ Orion-EMM

11.00 GEJ Orion-Groene Ster12.00 DCJ Orion-Heerle13.00 HCJ Orion-White Demons14.00 DAJ Orion-Heerle

HV Orion

SPRUNDELKVO Sprundel: Woensdag 18 september gaat de KVO wandelen in de Rucphense bos-sen en starten dan om 13.30 uur bij camping De Posthoorn. Liefhebbers kunnen zich aanmelden bij Lia Konings, tel. 382712, [email protected]. De nieuwe wijkagent, Peggy Tak komt op donderdag 26 september om 19.30 uur bij de KVO in De Trapkes op bezoek om te vertellen over inbraak- en buurtpreventie.

RUCPHENSenioren-Express: Donderdag 12 september Senioren-Express, radioprogramma van 09.00 tot 11.00 uur , radio Rucphen FM 106.4 voor en door senioren met muziek, agenda en informatie seniorenwerk gemeente Rucphen. Ook gelegenheid voor het indienen van een felicitatie of muzikale groet, tel. 342480. Agenda en informatie betreffende seni-orenwerk opgeven bij: J.Mangnus, tel. 388051, [email protected]; www.ra-diorucphem.nlHeemtuin Rucphen: Op zondagmiddag 15 september staan tussen 13 en 16 uur de poorten van de Heemtuin wagenwijd open voor de bezoekers.

KORTE BERICHTEN

Spelregels

en laat elke aankoop afstempelen

product (zie voorzijde)

maken kans op de Weber prijzen

deze kaart niet inwisselbaar tegen

Van Oevelen, keurslager Nispensestraat 6, RoosendaalTel. 0165-535166 www.vanoevelen.keurslager.nl

500 gram Rundergehakt &

4 Slavinken

samen voor € 7,-Gekookte Ham & Boerenmetworst

2x100 gram

samen voor € 3,-(Gel

dig

van

09-

09-2

013

t/m

14-

09-2

013)

Page 17: Dru 20130911

> Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum Lievensberg Boerhaaveplein 3d • 4624VT Bergen op Zoom • 0164-263822 • w

www.huidlaser.nl

www.dermateam.nl

> Huid- en laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 •

De beste dermatologen van Nederland (weekblad Elsevier)

huid- en laserklinieken

Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging:

Verder alle laserbehandelingen tegen overbehar-ing, couperose, pigmentvlekken, huidoneffen-heden, kleine spatadertjes en nog veel meer...

Er weer jonger uitzien...zonder plastische chirurgie

Uw showroom aan huis!

Verkoop/leggen/onderhoud

G E V R A A G Dwordt evt. bij u thuis opgehaaldmet origineel vrijwaringsbewijs

Tevens uw adres voor gebruikte auto-onderdelen.

Telefoon 0165 - 341913Autodemontagebedrijf Franken

Heimolendreef 36a - Rucphen

* Arbeidsrecht * Huurrecht* Bestuursrecht * Incasso* Strafrecht * Contracten* Echtscheiding * Jeugdrecht* Burenrecht * Algemene* Bouwrecht Voorwaarden

GRATIS JURIDISCH ADVIES

Op ons spreekuuriedere dinsdag van 16.00-17.30u.

U kunt uiteraard ook bellen voor een afspraak.

Brugstraat 41Roosendaal

0165-391007www.STRAkadvocaten.nl

A-MERKTAPIJT& VINYL VOORGROOTHANDELSPRIJZEN

WONINGINRICHTING ANTWERPSESTRAAT 47 PUTTE NEDERLAND OPEN DI. T/M ZO. 11:00 - 16:00 UUR

VLOEREN GROOTHANDEL

PARTICULIEREN VERKOOP ZA. 10:00 - 14:00 UUR

WWW.TAPIJTENVINYL.COM

VAKKUNDIG LEGGEN MOGELIJK ERKENDE STOFFEERDERSGROTE EIGEN VOORRAAD24 UURS SERVICE: VANDAAG BESTELD, MORGEN GELEGDMOBIELE SHOWROOM KOMT VRIJBLIJVEND BIJ U AAN HUIS

TAPIJT VINYL LAMINAAT PVC-VLOEREN GORDIJNEN ZONWERING

TOT 70%KORTING

Bel 0165-561424Vijfhuizenberg 121, Roosendaal

www.ladderensteigerkoning.nl

STEIGERKONINGVoor werk op hoog niveau!

GEVELSTEIGER - RENOVATIESTEIGERSTALEN STEIGERS - ROLSTEIGERS

Tegen de laagste prijs! Wij monteren en demonteren

Een kleinere auto rijdt stukken voordeliger en is nu aantrekkelijker dan ooit. Want tijdelijk heeft de Toyota Aygo Now standaard centrale vergrendeling met afstandsbediening, stuurbekrachtiging, radio/CD-speler met MP3 aansluiting, elektrische ramen vóór en airconditioning. En daarbij krijgt u ook nog eens € 1.500,- extra inruilwaarde! Daardoor is er al een Aygo Now vanaf €7.790,-. U bent van harte welkom in onze showroom.

Brandstofverbruik (EC/630/2012J) varieert van 4,3 l/100 km (23,3 km/l) t/m 4,5 l/100 km (22,2 km/l) CO2 99-104 gr/km.

Prijs incl. BTW en € 1.500,- extra inruilwaarde, excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Afgebeeld is de Aygo Now met Sportpakket vanaf € 8.630,-. Actieperiode loopt van 09-09-2013 t/m 30-10-2013 (mits geregistreerd voor 31-12-2013).

Van DorstRoosendaal, Vlierwerf 12, 0165-532050,

www.vandorst.nl

504H

Van BeekAUTOBEDRIJVEN

Oudenbosch: Tel. 0165-313944Roosendaal: Tel. 0165-552688

Bergen op Zoom: Tel. 0164-242050Vlissingen: Tel. 0118-629955

Uw officiele Citroen dealer voor West-Brabant en Zeeland.

www.vanbeek.citroen.nl

Oudenbosch: Tel. 0165-313944Roosendaal: Tel. 0165-552688

Bergen op Zoom: Tel. 0164-242050Vlissingen: Tel. 0118-629955

Uw officiele Citroen dealer voor West-Brabant en Zeeland.

www.vanbeek.citroen.nl

* Zolang de voorraad strekt, excl. rijklaar maken en metaallak - reg. 30-08-13.

Super voordeel door pakket inkoop 1.880,-

NIEUWE AUTO Nu metEXTRA

KORTING v.a.

€8.980,-*

Citroën C1 Collection v.a.€10.860,-

KUNSTGEBITTENTOMSON

REPARATIES & NIEUWEMET GARANTIE076-5976183

afspraak 8-22 uur (ook za & zo)Vagevuurstraat 5 Zundert

Page 18: Dru 20130911

SPORT

PAGINA 18

ZEGGE - Vandaag was het dan zover. De eerste wedstrijd van het seizoen en voor DIOZ sinds acht jaar weer in de vierde klasse. Op het fraaie sport-complex van FC Bergen moest DIOZ ook direct aan de bak tegen een team dat, gezien hun hoge klassering vorig jaar, toch wel een titelkandidaat is.

Het was daarom ook FC Bergen dat het initiatief naar zich toe trok. Desalniette-min was het de aanvoerder van FC Bergen die, vroeg in de wedstrijd, door de DIOZ-verdediging laveerde en met een droog schot, de bal gemakkelijk laag in de hoek schoot. Het antwoord van DIOZ liet echter niet lang op zich wachten. Door goed druk te zetten, kon de bal worden veroverd en werd de vliegensvlugge Davy Dircken diep gestuurd. Na een afgemeten voorzet, kon de net zo vlugge Roland van Hooff de bal met zijn knieën binnen werken. Van dit evenwicht in de score kon niet lang wor-den genoten. Hoewel een schot van de FC Bergen-spits na een snelle omschakeling nog werd gekraakt door sluitpost Tommy Konings, lukte het Randy Luyten niet om de bal van de lijn weg te halen, doordat hij

in zijn rug werd geduwd. Dat de scheids-rechter het doelpunt niet afkeurde, snapt nog steeds niemand. Iets later kon DIOZ het alleen zichzelf verwijten dat de 3-1 viel door knullig balverlies bij het uitver-dedigen. Toen besloot DIOZ één op één te gaan spelen om zo het initiatief naar zich toe te trekken. Dit lukte deels. Met name in de tweede helft kreeg men daardoor kansen. Het was een combinatie van net niet dat laatste stukje scherpte voor de goal hebben, goed keerperswerk van de FC Bergen-doelman en een gebrek aan geluk dat de DIOZ-aanvallers het net van het FC Bergen-doel in het restant van de wedstrijd niet meer konden laten bollen. Eerlijkheids-halve moet worden opgemerkt dat FC Ber-gen ook niet ongevaarlijk was in de tweede helft, maar dat is de prijs die je betaalt op het moment dat je risico’s neemt. Al met al een terechte overwinning voor FC Ber-gen. Niettemin heeft DIOZ laten zien, zeker goed mee te kunnen met het vierdeklasse niveau. Wellicht kan in de eerste thuiswed-strijd wel punten worden gepakt.Uitslagen juniorenDIOZ A1-Zwaluwe A2 8-0DIOZ E1-MOC’17 E6 7-1

DIOZ F1-Unitas’30 F5 0-14WDS’19 MC1-DIOZ MC1 0-5Uitslagen seniorenFC Bergen 1-DIOZ 1 3-1Programma juniorenZaterdag 14 september14.00 DIOZ A1-Steenbergen A212.30 DIOZ C1-Roosendaal C510.00 NSV E1-DIOZ E109.30 DIOZ E2-Unitas’30 E1109.00 Roosendaal F5-DIOZ F111.30 De Fendert MC2-DIOZ MC1Woensdag 18 september18.00 BSC E5-DIOZ E2 BProgramma seniorenZondag 15 september14.30 DIOZ 1-BVV’63 111.30 DIOZ 2-Cluzona 209.45 Victoria’03 6-DIOZ 310.00 BVV’63 6-DIOZ 4Dinsdag 17 september19.30 RSV 1-DIOZ 1DIOZ C1 zoekt spelersDIOZ is op zoek naar enkele spelers om onze C1 aan te vullen (geb.jr. 1999, 2000 en of 2001), Heb je belangstelling en of vragen neem dan a.u.b. contact op met Corne van Wesel 0165 548257.

Competitieouverture DIOZ niet geslaagd

SCHIJF - Ondanks de 1-2 nederlaag tegen RBC kijkt trainer Taco Brouwer tevreden terug op het treffen tegen het “grote” RBC. Schijf speelde een goede wedstrijd en had eigenlijk wel een punt verdiend.

In de eerste 5 minuten leek RBC superieur aan Schijf en waren er een paar sterke aanvallen, maar Schijf wilde niet wijken en bood prima tegenstand. Na verloop van tijd nam Schijf zelfs brutaal het heft in han-den en maakte het de verdediging van RBC behoorlijk moeilijk. Schijf wilde aanval-len, wat leidde tot een aantal gevaarlijke situaties voor het doel van RBC. RBC had halverwege de eerste helft wel de groot-ste kans toen Nick van de Sande bij een verdedigende actie de bal met de hand beroerde. Van de Wegen van RBC zag zijn strafschop door Joost Nouws met een knappe redding gekeerd. RBC bracht na de rust Ivo vergouwen. De van een blessure terugkerende Vergouwen zou alleen in ge-val van nood worden ingezet, maar bleek van doorslaggevende waarde voor RBC. Eerst scoorde de speler zelf via de rug van Martijn Naenen, en 5 minuten later stond hij aan de wieg van de tweede goal voor RBC, die door van de Wegen werd benut. Met 0-2 op het bord leek de wedstrijd be-slist, maar Schijf wilde niet buigen. Tien minuten voor tijd scoorde Nick vd Sande vanaf 22 meter een formidabel doelpunt waardoor het tot het eindsignaal span-

nend bleef. Schijf had nog een paar kansen op een tweede treffer, maar RBC hield het verder droog. Toch waren de Schijf sup-porters tevreden. Enigszins teleurgesteld over het verlies, maar toch trots op het ver-toonde spel was het nog wel even gezellig op sportpark de Zoek.

Uitslagen jeugdWoensdag 4 septemberInternos B2-Schijf B1 4-2Schijf C1-MOC´17 C4 0-0Schijf D1-DEVO D1 4-0DVO´60 E1-Schijf E1 14-1Seolto F1-Schijf F1 16-0Zaterdag 7 septemberSchijf B1-Steenbergen B2 2-6Steenbergen C2-Schijf C1 8-0Roosendaal D3-Schijf D1 6-1Schijf E1-Internos E2 2-12Hoeven E4-Schijf E2 7-2Schijf F1-DSE F2 1-10Uitslagen seniorenDinsdag 3 septemberSchijf 1-De Schutters 1 5-3HZ’75 3-Schijf 3 1-5Donderdag 5 septemberSchijf 2-DSE 2 5-2Zondag 8 septemberSchijf 1-RBC 1 1-2Schijf 2-FC Bergen 3 5-2RBC 2-Schijf 3 4-1Wernhout 4-Schijf 4 9-1Sprundel 6-Schijf 5 2-2Haarsteeg VR1-Schijf VR1 0-4

Schijf VR2-Schijf VR3 0-3Programma jeugdWoensdag 11 septemberSchijf MB1-Victoria’03 MB1 av.18.30Zaterdag 14 septemberSchijf B1-MOC’17 B3 av.14.00Schijf MB1-SC Gastel MB1 av.14.00SAB C1-Schijf C1 vt.11.45SC Kruisland D1-Schijf D1 vt.09.30Grenswachters D2-Schijf D2 vt.09.45Schijf E1-RSV E1 av.09.30RSV E2-Schijf E2 vt.10.15Victoria’03 F2-Schijf F1 vt.08.15Cluzona M1-Schijf M1 vt.08.30Programma seniorenZondag 15 septemberVVR 1-Schijf 1 av.14.30IFC 3-Schijf 2 vt.10.30RSV 4-Schijf 3 vt.11.00Schijf 4-Wernhout 3 av.10.00Terheijden 6-Schijf 5 vt.10.00Schijf VR1-Beerse Boys VR1 av. 13.30Schijf VR2-Zundert VR2 av.13.15Algemene ledenvergaderingDit jaar zal de ALV worden gehouden op dinsdag 17 september. Alle seniorenspe-lers en rustende leden zijn om 20.45 uur weer van harte welkom in de kantine van VV Schijf voor haar jaarlijkse Algemene le-denvergadering. De agenda voor deze ver-gadering en het jaarverslag van de secre-taris zijn op de site (www.vvschijf.nl) te raadplegen of kunnen worden opgevraagd bij de secretaris. Het bestuur rekent weer op uw komst.

VV Schijf maakt het RBC knap lastig

Uitslagen seniorenZaterdag 7 septemberRood-Wit 2 za-WHS 3 3-2Zondag 1 septemberRood-Wit 1-Hontenisse 1 9-0Rood-Wit-BVV ’63 2 3-0Rood-Wit 3-Roosendaal 5 3-2FC Bergen 4-Rood-Wit 4 1-4Rood-Wit 5-Internos 5 6-3Hoeven 6-Rood-Wit 6 12-2Uitslagen jeugdZaterdag 7 septemberSt Duiveland A1-Rood-Wit A1 3-3Rood-Wit B1-Seolto B2 2-8Rood-Wit C1-Sc Kruisland C1 0-1Dosko C3-Rood-Wit C2 12-3Rood-Wit D1-DSE D1 6-0Virtus D2-Rood-Wit D2 3-2Zwaluwe D2g-Rood-Wit D3 2-4Fc Moerstraten E1g-Rood-Wit E2 6-7Alliance E6-Rood-Wit E3 12-2Rood-Wit F1-De Fendert F2 7-3Fc Moerstraten F1g-Rood-Wit F2 14-1Rood-Wit F3-Kogelvangers F2 15-0Rood-Wit K1-Be-Ready K1 13-1Rood-Wit Mp1-BSC Mp1 1-9

Programma seniorenZaterdag 14 septemberMoerse Boys 2-Rood-Wit 2 za vt.13.45u (C)Zondag 15 septemberVirtus 1-Rood-Wit 1 av.14.30u (C)Internos 3-Rood-Wit 2 av.12.00u (C)Rood-Wit 3-OMC 3 av.11.00u (C)Rood-Wit 4-Internos 5 av.10.00u (C)Internos 6-Rood-Wit 5 vt.9.00u (C)Roosendaal 10-Rood-Wit 6 vt.9.00u (C)Programma jeugdZaterdag 14 septemberRood-Wit A1-Odio A1 av.14.30uSmerdiek B1-Rood-Wit B1 vt.9.15uRood-Wit C1-Beek-Vooruit C2 av.13.00uSt Viola C2-Rood-Wit C2 vt.10.30uRood-Wit D1-Sc Gastel D1 av.10.30uInternos D3-Rood-Wit D2 vt.9.00uRood-Wit D3-RSV D2g av.11.00uDSE E1-Rood-Wit E1 vt.8.15u

Rood-Wit E2-Internos E4 av.9.45uRood-Wit E3-Roosendaal E7 av.11.00uRood-Wit F1-Seolto F1 av.11.00uRood-Wit F2-Virtus F2 av.9.45uUnitas 30 F11-Rood-Wit F3 vt.8.15uVictoria 03 K1-Rood-Wit K1 vt.8.15uRood-Wit Mp1-Unitas 30 Mp3 av.10.00u

Jeugdspelers gezochtDe jeugdafdeling is nog op zoek naar spe-lers om haar team aan te vullen. Heb je interesse en ben je tussen de 5 en 16 jaar, meldt je dan aan via [email protected] of via onze website www.rood-wit.nl

Speelsters gezocht voor meisjesvoet-balMeisjesvoetbal is thans de snelst groeien-de sport binnen Nederland. De jeugdafde-ling heeft dan ook het streven om op korte termijn te gaan starten met een meisjes team of meerderde teams. Heb je interes-se meldt je dan aan via [email protected] of via onze website www.rood-wit.nl We vragen er wel aandacht dat het team pas wordt opgericht wanneer dit compleet is.

Algemene ledenvergaderingDe algemene jaarvergadering staat ge-pland op vrijdag 25 oktober om 19.30 uur in de kantine van het Rood-Wit Paviljoen. Alle leden van 18 jaar en ouder worden bij deze hiervoor uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Vacature voor accommodatiemede-werkerDe vereniging is nog op zoek naar enkele vrijwilligers die mee willen helpen aan het op orde houden van de complete accom-modatie., dit betekent dus de gebouwen, kleedlokalen, velden, materialen etc. In-dien je interesse hebt om een steentje bij te dragen aan het onderhoud van de. accommodatie meld je dan bij Tonnie de Jong via e-mail [email protected] of telefonisch 06-11141249.

VV Rood-Wit

Uitslagen zaterdag 7 septemberSV Sprundel 2-Zwaluwe 4 3-6Roosendaal MA1-SV Sprundel MA1 13-0SV Sprundel A1-HSC’28 A1 4-1Beek Vooruit B1-SV Sprundel B1 1-4Internos B3-SV Sprundel B2 2-1SV Sprundel MC1-JEKA MC1 5-1Bavel C1-SV Sprundel C1 6-0DSE C2-SV Sprundel C2 5-2SV Sprundel C3-HZ’75 C1 3-3SV Sprundel D1-Unitas’30 D3 3-7DSE D3-SV Sprundel D2 5-2SV Sprundel E1-Cluzona E1 1-9BSC E3-SV Sprundel E2 5-3SV Sprundel E3-Kogelvangers E3 8-4Unitas’30 E7-SV Sprundel E4 7-0

SV Sprundel F1-DOSKO F1 3-4DSE F4-SV Sprundel F2 4-3Zondag 8 septemberWernhout 1-SV Sprundel 1 2-2RSV 3-SV Sprundel 2 4-1SV Sprundel 3-Hoeven 3 13-0SC Gastel 7-SV Sprundel 4 1-3Internos 11-SV Sprundel 5 12-1Programma zaterdag 14 september14.30 FC Bergen 3-SV Sprundel 215.00 Baronie MA1-SV Sprundel MA114.30 SV Sprundel B1-SC ‘t Zand B212.45 SV Sprundel B2-Roosendaal B611.15 Sarto MC1-SV Sprundel MC112.45 SV Sprundel C1-Advendo C111.45 Halsteren C4-SV Sprundel C2

11.15 SV Sprundel D1-Zwaluwe D19.00 DSE D2-SV Sprundel D210.00 SV Sprundel E1-SJO Prinsenland E1 10.00 Virtus E3-SV Sprundel E210.00 SV Sprundel E3-Unitas’30 E88.45 Internos E7-SV Sprundel E48.45 SV Sprundel F1-Kogelvangers F18.45 SV Sprundel F2-Victoria’03 F310.30 De Schutters MP1-SV Sprundel MP1Zondag 15 september14.30 SV Sprundel 1-Viola 111.30 Steenbergen 3-SV Sprundel 210.00 SV Sprundel 3-RSV 312.00 SV Sprundel 4-Internos 910.00 Lepelstr. Boys 3-SV Sprundel 510.00 SV Sprundel 6-Beek Vooruit 8

SV Sprundel

Programma jeugd

Zaterdag 14 septemberHalsteren A3-RSV A1 vt.12.00uRSV B1-Noordhoek B1 av.13.00uVVR MB1-RSV MB1 vt.11.30uBarca C1-RSV C1G vt.11.00u

RSV D1G-DVO’60 D2 av.10.00uRood Wit W D3-RSV D2G vt.10.15uSchijf E1G-RSV E1 vt.8.30uRSV E2-Schijf E2 av.11.00uVVC’68 F1-RSV F1 vt.8.30uRSV F2-Virtus F5G av.10.30uRSV K1-FC Moerstraten K1 av.10.30u

Programma seniorenZondag 15 septemberRSV 2-SC Gastel 3 av.12.00uSprundel 3-RSV 3 av.10.00uRSV 4-Schijf 3 av.12.00uNSV 3-RSV 5 av.10.00uRSV VR1-VVR VR1 av.10.00u

RSV

SINT WILLEBRORD - Op de achtste editie van het eerste nationale bad-mintontoernooi van dit seizoen in Bavel, het Carlton GT Start-Up toer-nooi, scoorde de Willibrordse Denise Mangnus 100%.

Waar Jesse van Wijk, spelend voor eredi-visievereniging BC Victoria uit Hoensbroek in het vrouwenenkel en het vrouwendubbel zegevierde in categorie 1 (ere- en eerste divisie spelers), behaalde Denise Mang-nus van badmintonvereniging Blauw-Wit (Roosendaal) in maar liefst drie onderde-len de titel. In categorie 8 werden in het vrouwenenkel en vrouwen- en mixdubbel de tegenstanders door Mangnus naar de tweede plaats verwezen. Dit ontging de or-ganisatie van Carlton GT Start-Up toernooi niet. Namens de hoofdsponsor kreeg de zestien jarige Denise uit handen van toer-

nooimanager Marcel van Etten een Most Valuable Player Player pakket uitgereikt.In categorie 1 werd bij de mannen de titel gewonnen door Rick Steuten (BCH-Den-Bosch). Hij versloeg in de finale van het mannenenkel de Amersfoortse spe-ler Remco Pots. BC Amersfoort behaalde het vorig seizoen nog de nationale titel. Het mannendubbel werd een prooi voor het gelegenheidsdubbel Kruit (DKC - Den Haag)/Vaessen (BV Wessel Roth Weiss-Duitsland). Het mixdubbel was voor het eredivisie koppel Michiel Kruijt en Daisy Bommeleyn.

Angelique van de Heijden en Regina van Dijk scoorde nog voor BC Bavel een tweede plaats in het vrouwendubbel in categorie 4. Daarmee werd ook voor de organiserende verenigingen BC Bavel en BC de Zwaluwen (Prinsenbeek) nog een prijs binnengehaald.

Denise Mangnus scoort met drie titels

Carl ton GT Star t -Up toernooi

Denise Mangnus van BC Blauw Wit.

Page 19: Dru 20130911

Torenpad 6, 4872 XN Etten-Leur (winkelcentrum etten-leur)E [email protected] www.vanhooijdonkvloeren.nlT 076 503 77 38 M 06 128 66 281

Vele merken laminaat, planken, parket en pvc en onder-

ParketPVC

Laminaatvloeren

Eiken parketvloeren al vanaf € 34,95/m2

incl. ondervloer

Showroom geopend: vrijdag 9.00 - 12.00 u zaterdag 13.00 - 17.00 u

afspraak.

5 ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

BANKETBAKKERMarcel Kas

presenteertalles op gebied van banket,

zoals gebak € 1.60

Allerlei Foto taarten Kindertaarten Bruidstaarten Doop- en geboorte- taarten Jubileumtaarten

diverse soorten vlaaien en koeken enz.

(alles gratis bezorgd)

Bel voor afspraak of bestellingTel.: 0165-384532

{

076-5011668 I fax 076-5036557

Alles op het gebied van reparatie en vernieuwen van daken.

Leiendaken, singeldaken, platte daken, zink, loodwerken en dakgoten.

[email protected]

VAN ROODEN

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgVanaf heden tandarts en mondhygiëniste

aanwezigRaadhuisplein 4

te Hoeven0165-505510

[email protected]

SUPER BUITEN VLOOIENMARKT ZONDAG 15 SEPT. OOSTERHOUT

Verhard parkeerterrein van Slotjesveld Slotlaan0416 530502/9.00-16.30u. /www.deevenementenlijn.nl

2e kraam € 10,-

D A N S E N VOOR SINGLES & PAREN:

ZATERDAG 21 SEPTEMBER HARMONIEZAAL te RIJSBERGEN

Ingang lagestraat 1 cq 3 naast rabobank Zaal open 19.30 uur s tar t 20.30 uur

Entree € 5,00 per persoon inl ichtingen: 06 22 41 43 07

www.bootrijsbergen.nl

ALLROUND

LIVE

PARTY

BAND

MET

GOEDE

DANS MUZIEK

KNIP UIT EN BEWAAR DEZE ADVERTENTIE!!

Infra & verhuurPAARDENBAKKEN,

STAL- EN MONTAGEWERKTel. 0165 303332

www.vanewouw.nl

WWW.HOBBYKAS.NL

Budget kas € 350,-

Alu-pro kas v.a. € 925,-

Combi-pro kas v.a. € 950,-

Victoriaanse kas v.a. €1400,-Bel voor onze folder/prijslijstShowterrein met 36 kassenEMBREGTS KASSEN

Gors 70 Hoeven 0165-502506

DAKWERKENvernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera.

Bel Zoomdak06-18514726

www.zoomdak.nl

Chaletpark Wouwse Plantage Prachtig Top chalet op ruime koopkavels.

ZONDAG 15 SEPTEMBER

OPEN DAGvan 14.00 uur tot 16.00 uur

Voor informatie belt u: 06-51988579 of 0165-379349

Chaletpark Wouwse Plantage Schouwenbaan 6, 4725 SV Wouwse Plantage, www.toptotaal.nl

Financiering mogelijk !

Koop- en Huurgrond

Zaal Marktzicht

JEROEN SPIERENBURG & LIVE BAND DOUBLE D (7man)Vrijdag 13 september, aanvang 21.00u tot 2.00 uur

Avondvullend. GRATIS entree. VOL = VOLDVD PRESENTATIE LIVE MUZIEK

15 SEPT. HOOGERHEIDE ROMMELMARKT M.F.C. KLOOSTERHOF21 SEPT. YERSEKE CENTRUM HERFSTBRADERIE 22 SEPT. ETTEN-LEUR BRABANTPARK ROMMELMARKT29 SEPT. RIJSBERGEN BOEDHA-VRIJMARKT29 SEPT. ZUNDERT SPORTHAL ONDER DE MAST ROMMELMARKT

INL/RESERV. 0165-302682 OF WWW.DEMARKTEN-WOUW.NL OF

WWW.DEMARKTEN.COM

FEESTERIJ ’t TREFPUNT RUCPHEN

ZATERDAG 21 SEPTEMBER

DANSORKEST REACH

RAADHUISSTRAAT 800165-341533WWW.FEESTERIJTREFPUNT.NL

ZAAL OPEN 19.30 UUR

AANVANG 20.30 UUR

ENTREE € 5,-

Jan JochemsH A N D E L E N T R A N S P O R T

TE KOOP:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

VERHUUR:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 20: Dru 20130911

CURSUS & OPLEIDING

KREATIEFCENTRUM OUD GASTEL

Zondag 15 september a.s. organiseren wij, van

Heeft u belangstelling voor een van de cursussen of Workshops, o.a.: -Edelsmeden -Beeldfiguren van klei -Bloemen & Groen -Callanetics-Pilatus-Body Mix -Kreatief voor kinderen -Kalkverf en vele andere, dan bent u van harte welkom, om al onze voorbeelden met eigen ogen te aanschouwen. Hopelijk wordt u hierdoor erg enthousiast en halen we alle creativiteit bij u naar boven. Voor een compleet overzicht en uitgebreide informatie over al onze cursussen & workshops kunt u: onze site: WWW.KREATIEFCENTRUM.COM bezoeken of telefonische info verkrijgen bij enkele van onze contactpersonen: 0165-512342 of 0165-317835. Tot ziens op zondag 15 september !

DANSCENTRUM GOETJAERLange Brugstraat 63a Etten-Leurtel. 076-5034836www.goetjaer.nl

K o mop

dansles!ALLES ONDER EEN DAK:Begin 2006 verhuizen wij naar het van Bergen-plein te Etten-Leur. We komen op een A-loca-tie waarin naast de dansschool ook een bras-serie wordt geopend. Dansschool: 7 dagen perweek dansles. Aparte groepen voor kinderen,jeugd en volwassenen. Brasserie: Begin 2006wordt een sfeervolle brasserie geopend. Ookvoor uw bruiloft, partij en kinderfeestjes

LESROOSTER BEGINNERSVOLWASSENEN:Zondag 19.15 uZondag 20.30 uDinsdag 21.45 uWoensdag 20.30 u

JEUGD:Zondag 14.15 uurVrijdag 18.00 uur

DANS-41:Dinsdag 09.30-10.30 uDinsdag 13.30-14.30 u

KINDERDANSLES:Vrijdag 16.00-16.45 u

DANCE4FANS:Zaterdag 15.30-16.30 u

Kom op dansles!GOED EN GEZELLIG:Kwaliteit, service en gezelligheid staan op de 1e plaats in een dansschool op een A-locatie met 2 zalen.Ingericht op een bijzonder sfeervolle wijze waar iedereen zich thuis zal voelen. Er wordt 7 dagen per week dansles verzorgd aan aparte groepen voor volwassenen, jeugd en kinderen.

NIEUWE CURSISTEN:Bijna dagelijks zijn er nieuwe beginnersgroepen. Hierdoor zijn inhaallessen geen enkel probleem. Voor diegene die al eerder hebben gedanst zijn er veel instroommogelijk-heden bij gevorderde groepen.

DANSCENTRUM GOETJAER

tel.: 076 - 5034836www.goetjaer.nl

DANSCENTRUM GOETJAER

d

dansles!

Spirituele TherapieReikibehandelingMassageMeditatiecursussenCursus ‘Meesterschap over je energie’

De cursussen Meditatie voor beginners, ‘Je kwaliteiten leven’ en ‘Meesterschap over je energie’ starten vanaf 12 september 2012.

Sulisya - Andrea Verhage Beukenlaan 27, 4774 CG Bosschenhoofd Telefoon 06 [email protected] www.sulisya.nl

SulisyaPraktijk voor Spirituele Therapie, bewustwording, groei en ontspanning.

‘Meesterschap over je Energie’

De cursussen starten vanaf 17 september 2013.

Sulisya – Andrea Verhage Beukenlaan 27, 4744 CG BosschenhoofdTelefoon 06 [email protected] www.sulisya.nl

Winteraanbieding; 15 lessen incl. 1x AVD en AVB examen, 1x theorieles, theorieboek en theorie-examen, normaal 1.125,-

Nu minus 225,- winterkorting voor slechts 900,- Bel ons vandaag nog: 0165 – 34 35 76.

Nu lessen = deze zomer al motor rijden!

Haal nu snel jemotorrijbewijs!Zomeraanbieding:

Zomerkorting

leer nuSlimmer, sneller, beter

gebruik maken van desoftware programma s op uw pc.

In Bergen op Zoom en Goes

tel. 0164 230 209 e-mail: [email protected]

Page 21: Dru 20130911

3 PAAR

herenJOGGINGBROEKmaten S-XXL

3.99

met strassDAMESSOKKENzwartmaten 36-413 PAAR

2.29

10 vakkenHANDTASORGANIZER27x9x15 cm

1.59

SNIJPLANK27x16,5 cm

0.49 -RVSKEUKENMESJES5 stuks

0.49 -

gezichtsREINIGINGSDOEKJES25 stuks

0.65

autoACHTERUITRIJLAMPmet waarschuwings-signaal

1.69

transparant/bruinVERPAKKINGSTAPE50 mm x 66 m

0.59

bijbehorendeDECOSTENEN of STUDSdiverse varianten

1.49

85-95 cmDAMESRIEMdiverse kleuren

0.69

DRAADLOOS

ACHTERUITRIJCAMERAmet 3,5'' LCD kleurenschermingebouwd in de spiegeldraadloze zender start automatisch bij achteruit-rijden

ACTIONFIT

MULTIVITAMINESmulti AZ 90 tabletten,glucosamine 60 tabletten,omega-3 90 capsules ofcalcium/magnesium/zink/D390 tabletten

2.49

MET STRASS

MEISJESSOKKENdiverse kleurenmaten 23-38

ZWARE KWALITEIT

VERHUISDOOSeenvoudig opzetten door autolock bodem48x32x33 cm

5.49

DECORATIE

HOTFIXAPPLICATORvoor het trendy customizen van kleding en accessoiresincl. 7 opzetstukjes en decostenen starterset

5.95

0.99 2.39

TRENDY

DAMESTASdiverse kleurenmet schouderriem

KRANSMAND OF

HERFSTKRANSØ 40 cm

DIVERSE KLEUREN

DAMESSJAALmet elastiek

COCONUT CARE

VERZORGINGSPRODUCTENshampoo 400 ml,conditioner 400 mlof bodylotion 200 ml

UITZOEKEN

QUILTBEDSPREIpatchwork ofuni doorgestiktroyaal formaat240x220 cm

KATOEN

HERENT-SHIRTkorte mouwronde halszwart of witmaten S-XXL

1.99

1.99

1.42

KUNSTSTOF

SNIJPLANKdiverse kleuren36x24 cm

0.89

7.95

64.9515.95

DE 'R' ZIT IN DE MAAND!

ACTION CADEAUKAART

Zet-

en d

rukf

oute

n vo

orbe

houd

en. A

anbi

edin

gen

geld

en v

an zo

. 08-

09-2

013

t/m

za. 1

4-09

-201

3 in

Ned

erla

ndse

filia

len.

Page 22: Dru 20130911

KERKELIJK

PAGINA 22

PAROCHIES I.P.V. REGIO RUCPHENH. Martinus Rucphen, H. Martinus Schijf, H, Joannes de Doper Sprundel, H. Willi-brordus St. Willebrord, Maria Boodschap Zegge.Pastoraal team: pastoor F. Verheije, teamleider diaken J. Foesenek, diaken J. van Steenoven, pastoraal werkster L. Verkade. Pastoraal werker Gerard Da-men.Wij zijn bereikbaar op 0165-342069 (Ruc-phen Schijf Sprundel en Zegge) of op 0165-382201 (St. Willebrord). Voor zeer dringende zaken (aanvraag ziekenzal-ving, melden overlijden of crisissituaties) kunt u bellen naar de bereikbare dienst: 06-29334907 of 0165-382201 voor St. Willebrord. Voor het opgeven van misin-tenties, het aanmelden van dopen, huwe-lijken en andere vragen die de parochie betreffen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie.

PAROCHIE H. MARTINUS RUCPHENZondag 15 september 9.30uVierentwintigste zondag door het jaar. Woord- en Communieviering. Voorganger pastor J. Foesenek, diaken, m.m.v. het St. Ceciliakoor. Intenties: mevr. Melort de Middelharnisse; jgt. Catharina v. Beek; Anna v. Dijk e.v. Johannes Uitdehaag, v.w. verj.; Cornelis Goorden e.v. Cornelia Martens, v.w. verj.; jgt. Kees v. Pul e.v. Cor v. Kalmthout; overl. familieleden v. Pul en v. Kalmthout; jgt. Cor v. Overveld e.v. Kees Zagers; o.o. v. Dijk-Mommers en overl. familieleden, v.w. jgt.moeder.Doopviering: Door het doopsel is af-gelopen zondag in onze geloofsgemeen-schap opgenomen: Linsey, dochtertje van Thys Roks en Mellanie Vialle.Overleden: Arnoud v. Oorschot echt-genoot van Ad Goossens, overleden op donderdag 5 september jl. in de leeftijd van 65 jaar, wonende Postbaan 14 te Rucphen. Dinsdag jl. namen we afscheid van hem in een waardige uitvaartviering, waarna begraving op de algemene be-graafplaats alhier.Ziekenbezoek: Indien men opgeno-men wordt in het ziekenhuis en er prijs op stelt bezoek te ontvangen, neem dan contact op met mevr. A. van Rooij, tel. 342331 of met mevr. A. Hoendervangers tel. 348090.Secretariaat: Het parochiesecretariaat is gevestigd in de pastorie, Raadhuis-straat 5. Geopend op maandagavond van 19.30 tot 21.00u en op donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30u, tel. 341246. www.parochierucphen.nl; [email protected]. Intenties uiterlijk maan-dagavond 18.00u inleveren.

PAROCHIE H.JOANNES DE DOPER SPRUNDELParochie H.Joannes de Doper te Sprun-del, Hertogstraat 17, 4714 BW Sprundel, 0165-382214. Secretariaat is geopend op maandag-vrijdagmorgen van 9.30-11.30u (dringende gevallen regiotelefoon 06-29334907); [email protected]; www.kerksprundel.nlDienstenWeek 38: 14 t/m 20 september. Vieren-twintigste zondag door het jaar. Wat doe jij voor vrede? Blijf niet morren, maar zoek en vind en verheug je.Zaterdag 14 september 17.00uWoord en Communieviering. Voorganger: Past. G. Damen. Zang: Gemengd Kerk-koor. Jgt. Dina Jochems; overl. ouders Adrianus en Cornelia v.d. Broek-Verhaard v.w. jgt. vader; jgt. Johanna Evers-v.d. Broek; To Peeters-Jochems v.w. geb.dag en dochter Anita; Jan Nouws e.v. Jo Jansen v.w. geb.dag; Piet en Naantje v. Dorst-v. Trijp en zoon Ad v.w. geb.dag Piet en Ad; Ad Boumeester v.w. huwelijksdag; overl. ouders v.d. Sande-Lauwrijssen v.w. jgt. vader; Kees v. Pul e.v. To Bartels v.w. geb.dag; overl. ouders de Hoon-v. Aert; Jos Nouws; Cees Oomen v.w. geb.dag; jgt. Johan Oostvogels; overl. ouders Faassen-v. Oorschot; Jan Faassen en zoon Ad v.w. jgt. Ad.Vrijdag 20 september 10.00u

Steunpuntviering in het Sint Janshof. Voorganger: Past. J. v. Steenoven. Zang: Ouderenkoor Levensvreugd.Doop: Op zondag 15 september worden door doop in onze geloofsgemeenschap opgenomen: Bram Chantrel, zoon van Arjan en Jannie Chantrel-v.d.Made; Puck Nouws, dochter van Bart Nouws en Mo-niek Schrauwen; Luna v. Nijnatten, doch-ter van Jeffrey v. Nijnatten en Esther Suijkerbuijk.Wereldproblemen: Het is één ding over wereldproblemen te praten, maar zeker een heel ander werkelijk dingen te veranderen.

PAROCHIE H. MARTINUS SCHIJFSt. Antoniusstraat 44, 4721 AN Schijf, 0165-341275, [email protected] 14 september 19.00u24e zondag door het jaar. Woord en Communiedienst. Voorganger(s): Pas-tor Damen m.m.v. Fasollasi. Jgt. Maria Boomaerts e.v. Piet v. Overveld; jgt. Ma-ria Schrauwen e.v. Piet Matthijssen; jgt. Kees Matthijssen; verj. Adriana de Bont e.v. Adrianus de Jong.Kosters/acolieten/misdienaars: Za-terdag 19.00u Rien v. Ruiten.Lectoren: Zaterdag 19.00u Betsy v.d. Sande.Herfstnummer galmgaten: Kopij voor het herfstnummer van de Galmgaten kan tot 20 september worden ingeleverd bij het parochiesecretariaat of via e-mail-adres: [email protected] Vormsel: In het schooljaar 2013/2014 wordt het vormsel in de ker-ken van de regio Rucphen toegediend op vrijdag 15 en zaterdag 16 november. Meisjes en jongens uit groep acht op de r.-k. basisschool ontvangen via hun school een uitnodiging om deel te nemen aan het vormsel. Kinderen uit groep acht, die niet op deze scholen onderwijs vol-gen maar wel in de parochie woonachtig zijn, kunnen zich vóór uiterlijk 16 septem-ber aanmelden bij het secretariaat van de parochie waarin zij woonachtig zijn.Kerkhof open: elk weekend van de maand geopend voor bezoekers.Openingstijden secretariaat: Het se-cretariaat is geopend op maandag- dins-dag- en op donderdagmorgen van 10.00 tot 11.30u. Gelieve de intenties voor het komende weekend op te geven voor maandag 11.30u. Dan kunnen de inten-ties nog in de Bode worden geplaatst. Voor het brengen van kleding voor Polen gelieve ook met de openingstijden reke-ning te houden.Het pastoresteam is bereikbaar via: 0165-342069 of 06-29334907.

PAROCHIE HEILIGE MARIABOODSCHAP ZEGGEO.L. Vrouwestraat 105, 4735 AA Zegge, [email protected]; www.mariaboodschap-zegge.nlZondag 15 september 9.30u24e Zondag van het jaar. Woord en Com-munieviering. Voorganger: Pastor G. Da-men. Koor: Gemengd Zangkoor. Misinten-ties: Kees Kopies w.v. Nelly Koremans; Nelly de Rooy e.v. Jac. v. Overveld; voor overl. familie; Toon en Jo v. Batenburg-Snoeren. Ook gedenken wij in onze gebe-den: Tonnie Verhoeven-de Bruin w.v. Jan Verhoeven; Mien Vergouwen-Graste w.v. Kees Vergouwen.Dinsdag 17 september 19.00uIn de kapel. Woord en Communieviering. Voorganger: Diaken J. v. Steenoven. Mis-intentie: jgt. Adriana Sijmens e.v. Wal-therus Mol. Ook gedenken wij in onze gebeden: Tonnie Verhoeven-de Bruin w.v. Jan Verhoeven; Mien Vergouwen-Graste w.v. Kees Vergouwen.Aanmelden Vormsel: In het schooljaar 2013/2014 wordt het vormsel in de ker-ken van de regio Rucphen toegediend op vrijdag 15 en zaterdag 16 november. Meisjes en jongens uit groep acht op de r.-k. basisschool ontvangen via hun school een uitnodiging om deel te nemen aan het vormsel.Kinderen uit groep acht, die niet op deze

scholen onderwijs volgen maar wel in de parochie woonachtig zijn, kunnen zich vóór uiterlijk 16 september aanmelden bij het secretariaat van de parochie waarin zij woonachtig zijn.Parochiesecretariaat: geopend op dinsdagmorgen van 9.30-12.00u. Inle-veren van misintenties, informatie over dopen, huwelijk en uitvaart en andere vragen 0165-534905.Boodschappen en misintenties: kun-nen op dinsdagmorgen telefonisch of mondeling worden doorgegeven aan het secretariaat. Misintenties in een geslo-ten enveloppe in de brievenbus van de pastorie inleveren.

PAROCHIE H. WILLIBRORDUSST. WILLEBRORDPastoor Bastiaansensingel 4b, 4711 EC St. Willebrord, [email protected], 0165-382201. Teamassistente: Karin Wagener; www.parochiesintwil-lebrord.nlWoensdag 11 september 14.00uEucharistieviering ter ere van de gouden bruiloft van Harrie en Cor Roelands-v. Gastel. Celebrant: Pastor Ben Kortmann, pr. geassisteerd door diaken Jan Foese-nek. Lector: Lars Koks.Donderdag 12 september 9.00uWoord en Communieviering bij de Maria-kapel. Celebrant: diaken Jan Foesenek. Gebedsintenties: de overl. pastores van onze vijf parochies.Vrijdag 13 september 14.00uWoord en Communieviering. Kerkelijk huwelijk van Ferry de Jong en Monique Schouw. Celebrant: Diaken Jan Foese-nek. Lector: Gerrie Verlaar.Zaterdag 14 september 19.00uEucharistieviering. Celebrant: Pastor Ben Kortmann, pr. geassisteerd door diaken Jan Foesenek. Lector: Gerrie Verlaar. Koor: Willibrorduskoor. Gebedsintenties: Antonius Aarts en Dimphina de Bruijn; Jo Kools-de Bruijn e.v. Jos Kools wegens verj.; Marinus Rokx en Cornelia Brouwers wegens verj.; Tinus v. Beers e.v. Rina v. Beers-v. Dooren en wederzijds ouders wegens verj.Zondag 15 september 11.00uEucharistieviering. Drieëntwintigste Zon-dag door het jaar (C). Celebrant: Pastor Ben Kortmann, pr. geassisteerd door di-aken Jan Foesenek. Lector: Nelly Roks. Koor: Willibrorduskoor. Gebedsintenties: de overl. pastores van onze parochies.Dopen: Zondag 15 september worden Dylano v. Overveld en Tess Maas ge-doopt. We verwelkomen hen in onze ge-loofsgemeenschap.Gouden huwelijk: Woensdag 11 sep-tember om 14.00 uur is er een eucharis-tieviering ter ere van de gouden bruiloft van Harrie en Cor Roelands-v. Gastel. De celebrant is pastor Ben Kortmann, pr. ge-assisteerd door diaken Jan Foesenek.Huwelijk: Vrijdag 13 september om 14.00 uur wordt het huwelijk van Ferry de Jong en Monique Schouw kerkelijk ingezegend. De celebrant is diaken Jan Foesenek.Overleden: Zaterdag 7 september is op 84 jarige leeftijd Sjaan de Bruijn-de Raad overleden. Tijdens de plechtige uitvaart-dienst op donderdag 12 september om 10.30 uur nemen we afscheid van haar. Dat zij moge rusten in Gods eeuwige vrede.Vierentwintigste Zondag door het Jaar (C): Als eerste lezing lezen we uit het boek Exodus (Ex. 32, 7-11+13-14) en als evangelielezing lezen we uit het evangelie van Lucas (Lc. 15, 1-32). In de eerste lezing lezen we hoe de Heer af-ziet van het onheil waarmee Hij zijn volk

Israël had bedreigd. God doet dat op verzoek van Mozes mede in naam van de voorvaderen Abraham, Isaak en Is-raël. De evangelielezing verhaalt over de verloren zoon, die naar huis terugkeert en liefdevol door zijn vader weer wordt opgenomen. De oudste zoon kan dit niet echt begrijpen en komt bij zijn vader om verhaal.September Vredesmaand: De christe-lijke kerken hebben de maand september al jaren lang aangewezen als vredes-maand. Van 21 t/m 29 september is er de vredesweek. Afgelopen weekend hebben wij op verzoek van paus Franciscus in weekendvieringen gebeden voor vrede in het Midden Oosten met het gebed: “Wij bidden voor mensen die vrede in de we-reld brengen en waarvan U hebt gezegd, God, dat zij Uw kinderen zijn; dat wij de bereidheid hebben om zonder ophouden te werken aan gerechtigheid, die alleen de waarborg is voor een duurzame en waarachtige vrede; dat U, die als een Va-der voor ons zorgt, ons in vrede één gezin laat vormen en ons altijd in een geest van broederschap verenigd laat zijn. Amen.” Wereldwijd is gevolg gegeven aan het de vraag van onze paus.Aanmelding Vormsel: In het schooljaar 2013/2014 wordt het vormsel in onze kerk toegediend op zaterdag 16 novem-ber om 13.30 uur. Meisjes en jongens uit groep acht op de r.-k. basisschool ontvangen via hun school een uitnodi-ging om deel te nemen aan het vormsel. Kinderen uit groep acht, die niet op deze scholen onderwijs volgen maar wel in de parochie woonachtig zijn, kunnen zich (via hun ouders/verzorgers) vóór uiterlijk 16 september aanmelden bij het secreta-riaat van onze parochie.Viering op donderdagmorgen: Met in-gang van donderdag 5 september starten de vieringen weer op de donderdagmor-gen om 9.00 uur.Nieuwbouw parochiecentrum an-nex mortuarium gestart: Op donderdag 22 augustus is de bouw van ons nieuwe parochiecentrum annex mortuarium ge-start. Uit de opbrengst van de verkoop van de pastorie aan de Dorpsstraat wordt deze nieuwbouw bekostigd. Via onze website www.parochiesintwillebrord.nl wordt u regelmatig geïnformeerd over de vorderingen van de nieuwbouw.Website: Kijk ook eens op onze website voor nog meer actueel nieuws: www.parochiesintwillebrord.nlBereikbaarheid: In zeer dringende pas-torale gevallen is er altijd iemand van de parochie bereikbaar: 0165-382201. Op het antwoordapparaat staat het tele-foonnummer dat kan worden gebeld, al-léén voor zeer dringende pastorale zaken onder meer rond overlijden en uitvaart. In alle andere gevallen kan contact worden opgenomen met de parochie tijdens de openingstijden van het parochiesecreta-riaat.Openingstijden parochiesecreta-riaat: open op maandagmorgen en op donderdagmorgen tussen 9.30-12.30u. U kunt er dan ondermeer terecht voor de opgave van uw gebedsintenties, de aan-melding van dopen en huwelijken en de aanschaf van gewijde artikelen; en ook voor vragen over en informatie over an-dere parochiële aangelegenheden, zoals uitvaart en het parochiële kerkhof.

PROTESTANTSEGEMEENTE ZUNDERTVAN GOGHKERKJEPredikant: mw. ds. J.H. Veldhuizen, Jasmijnring 26, 4881 HN Zundert, 076-5797608.

Eredienst: Zondag 15 september is dhr. Sj. v.d. Zee uit Sleeuwijk onze voorgan-ger, aanvang 10.00 uur. Dhr. Mijderwijk is de organist. Dhr. van Dam is gastheer. Voor de kinderen is er kindernevendienst. De collecte is bestemd voor het Jeugd-werk.Agenda: De Cantorij heeft donderdag 29 augustus haar repetitieavond om 20.00 uur.www.pk-zundert.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE DE BAAIProtestantse Gemeente te Etten-Leur, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 076-5013794, www.protestantsettenleur.nlVolgende kerkdienstOp zondag 15 september zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs. De dienst staat deze keer in het teken van de startzondag. Het thema is “Vieren”. Er is kindernevendienst voor gr. 1-6 van de basisschool in één groep. De kinderen verlaten de kerkzaal na aankondiging van de voorganger.Aanvangsuur kerkdiensten: Iedere zondag om 10.00u (tenzij anders aange-geven). Kinderoppas aanwezig (0-4 jaar). Sectie Hoeven/Sprundel en Sint Wil-lebrordAlg.aanspreekpunt: mevr. N. Oostmeijer-v.d. Guchte, Bovendonksestraat 73, 4711 EE Hoeven, t. 0165-503313.Contactpersoon in Sprundel: dhr. J. Dorst, Raadhuisplein 34, 4715 CN, Ruc-phen, t. 0165-386826Contactpersoon in Sint Willebrord: mevr. J. Nijman, Noorderstraat 119, 4711 NA Sint Willebrord, t. 0165-388853Predikant: Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs, Lukaserf 4, 4871 ZM Etten-Leur, t. 076-5013793 (b.g.g., alleen voor pastorale zaken, 06-47597120).Medewerker Gemeentewerk: Mevr. A.M van Oost-Reiber, Berlage-erf 170, 3315 JM Dordrecht, tel. 078-6314867/06-34906745.Coördinatie activiteiten De Baai: Mevr. G.C. van Silfhout, Kruisberg 57, 4871 BK Etten-Leur, t. 076-5013794.Kerkelijk Bureau: Dhr. A.J. van Wel, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 076-5963400. Gezinsmutaties (geboorte, huwelijk, overlijden enz.) en verhuizin-gen s.v.p. doorgeven aan het Kerkelijk Bureau.

PROTESTANTSE GEMEENTEOUDENBOSCH C.A.Kerkgebouw Fenkelstraat 24. Telefoon pastorie: 312453, www.pkn-oudenbosch.nlProtestantse Gemeente te Gastel & Kruisland. Kerkgebouw Dorpsstraat 13, Oud Gastel, www.pkn-gastel-kruis-land.nlZondag 15 september begint de kerk-dienst in Oudenbosch om 9.00u en in Oud Gastel om 10.30u. De diensten worden geleid door ds. H.J. Inkelaar. Deze zondag is het in Oud Gastel Startzondag.Deze week: Dinsdag 17 sept. 20.00u start de Vervolg Alpha cursus in de Pas-torije. Dinsdagmiddag van 14.00-16.00u is er in de Pastorije de Soos voor senio-ren. Alvast te onthouden: op woensdag 25 sept van 9.30-12.00u knutselen op de Creaclub De woestijnroos. Iedere woens-dag is er een gebedskring in de Pastorie van 19.00-20.00u. Het kerkkoor is repe-teert op woensdagavond van 20.00-22.00u in de kerk. Donderdagochtend van 9.30u kunt u weer gewoon binnenlopen voor een kopje koffie/thee en u treft er altijd een luisterend oor. Vrijdag 13 sept. om 9.00u komt er een klas van de Ber-nardusschool op bezoek in het kader van monumentendag.Zaterdag 14 sept. begint om 19.30u een concert n.a.v. 400 jr protestantisme in Oudenbosch. (zie verdere aankondiging in het mededelingenbord aan de poort van de kerk of in de krant)Tot slot: Spreuken 16:31 De ouderdom is een prachtige kroon, je vindt hem op de weg van de rechtvaardigheid.

Tandprothetisch CentrumEtten-Leur

T. 076 5040794www.tpczevenbergen.nl

Ook weekend reparatie.

Kunstgebit stuk? Klaar terwijl u wacht!

Vergoeding door alle zorgverzekeraars!

Page 23: Dru 20130911

VACATURES

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie:

TE HUUR ■ ETTEN-LEUR

BEDRIJFSRUIMTES Van 100 m2 tot 225 m2

Industriegebied ‘Vosdonk’ te Etten-Leur Flexibel huurcontract www.drvm.nl/vosdonk

AUTOMONTAGEBEDRIJFJOKO

Lid ARN-Stiba-RDW

GEZOCHTZZP’ERVOEGER 06-5588726606-20542263

TE KOOPVrijstaande woning

met ruime tuin in jonge woonwijk. Leiboom 6 4731XG

Oudenbosch.

Info: www.jaap.nlOf maak een afspraak:

[email protected]

Werken bij PLUS Mannien

Hulpkrachten gezocht(6-12 uur)

Functie omschrijving:

Ben jij flexibel inzetbaar en vind jij het leuk om

met mensen te werken? Wij hebben diverse

functies, voor enthousiaste mensen met gevoel

voor verantwoordelijkheid.

Wij vragen:

Wij zijn op zoek naar enthousiaste scholieren en/

of studenten met gevoel voor verantwoordelijk-

heid.

Wij bieden:

Plus Mannien biedt je een leuke baan waarbij je

samen met je collega’s zorgt voor een optimale

presentatie van het assortiment. Dit kan als

vulploeg medewerker, vers medewerker of als

caissière.

Interesse?

Weet jij van aanpakken, ben jij minimaal 2 of 3

momenten per week en in de avonden/week-

enden beschikbaar? (werktijden en werkdagen

altijd in overleg) Spreekt deze functie je aan, mail

dan een sollicitatiebrief, vergezeld van uw CV en

stuur die naar Plus Mannien te Rucphen.

T.a.v. Peter Mannien

Raadhuisplein 12

4715 CN Rucphen

Telefoonnummer: 0165-341281

E-mailadres: [email protected]

MANNIEN

����������

������������ ��� ����������������������������������

��� ����������� ���� ���������������������������

������ ������������������������������������������������

��������������� ����������� ��� ������������������

�� �����

!�"��������"� �#�����$�$%�&�'�(%�"��� �������������������

�� �������������������� �������������"����������� ����

��������������� ��"���"����������)�����������#�*������

*����������"��� ������+���� �����������%,-(�.�(//�$01��

Ontwerpt, fabriceert en monteert aluminium ramen, deuren en gevels. Ter uitbreiding van ons bedrijf, zijn wij op korte termijn op zoek naar:

ervaren zelfstandige bankwerker voor het fabriceren van aluminium ramen en deuren. Zonder ervaring niet reageren. Achterhoeksestraat 57a 4715 BD RUCPHEN t.a.v. Dhr. J.J. Ligt Tel. 0165 - 543926 – [email protected] – www.komalbv.nl Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Heb je het gehad met de pc?Veel te traag, vol met virussen of gewoon lastige hardware?En zit je er echt heel serieus overna te denken hem te vervangen?Wacht er nog even mee en bel eerstIn 9 van de 10 keren, kunnen we hem aan huis repareren en nog jarenin volle tevredenheid laten draaien.En dat voor maar €20,- pu. én maar éénmalige reiskosten van €5,- !!Zeker goedkoper dan een nieuwe pc?Toch?

Bel voor een afspraaknaar: 06-41.37.44.61bgg 06-29.06.14.03

Ook het adres voor backup en/of herstellenvan data en uitleg over gebruik van de pc.

STALLINGSPLAATS ‘HALDERBERGE’

U WILT UW CAMPER, CARAVAN,

OLDTIMER, BOOT, TRAILER,

VOUWWAGEN,AANHANGER EN/OF

MOTOR DROOG EN VEILIG

STALLEN?

Bel 06-28647942

of 0165-330850(tussen 17 en 19 uur)

De AVT groep is een krachtige speler in de regio West-Brabant

voor hydrauliek, onderhoud en parts in de industrie en wegtrans-

portsector met ca. 135 medewerkers verdeeld over 5 locaties. Voor meer informatie bezoek www.avt.nl/jobsof bel 0165-852064. Bij interesse graag mail naar [email protected]

www.avt.nl

Etten-Leur

Laadklepmonteur

Hazeldonk

Bedrijfswagenmonteur

Moerdijk

Bedrijfswagenmonteur

Roosendaal

CNC draaier/frezer

AUTOROMME HOEVEN zoekt:

AUTOVERKOPER M/Vpa

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

De Twee Gebroeders is een veelzijdig Bourgondisch horecabedrijf te Etten-Leur, waar gastvrijheid hoog in het vaandel staat. Door toenemende drukte en groei zijn wij op zoek naar

medewerkers in de bediening op oproepbasis. Functie eisen - Je hebt affiniteit met de horeca - Je bent representatief - Je bent gastvrij en gastgericht - Je hebt een krachtige teamspirit - Je functioneert goed onder stress Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving en wil je deel uitmaken van een gemotiveerd en enthousiast team? Reageer via [email protected]

BrabantWerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

Page 24: Dru 20130911

ELISE DANSSCHOENEN

0167-522939 / 06-10807891

Raster- of kruimelvlaai

Alle 26 cm vlaaien Geschikt voor 10 personen Per hele vlaai

5.99

2.99

Raster- of kruimelvlaai

Alle 26 cm vlaaien Geschikt voor 10 personen Per hele vlaai

10.58

4.992 VOOR

Coteletto’s, kipkrokantschnitzels of boomstammetjes2 pakken à 5 stuks naar keuze

Coteletto’s, kipkrokantschnitzels of boomstammetjes2 pakken à 5 stuks naar keuze

Hij is er

bijna...

€€1.0€1.00

€€1.€1.00Glorix Bleek of WC gelAlle variantenliter 1.33

Flacon 750 ml

2.51

Dove ZeepRegular of shea butter

Pak 2 tabletten

1.72

Glorix Bleek of WC gelAlle variantenliter 1.33

Flacon 750 ml

2.512.51

Dove ZeepRegular of shea butter

Pak 2 tabletten

1.721.72

€€€1.1.€1.00ChocomelAlle pakken à 1 liter

Per pak

1.39

SisiAlle flesjes à 25 clliter 1.33

3 flesjes naar keuze

1.47€1.00SisiAlle flesjes à 25 clliter 1.33

3 flesjes naar keuze

1.471.47

ChocomelAlle pakken à 1 liter

Per pak

1.391.39

PLUS Manniën - RucphenRaadhuisplein 12 T: 0165-341281

maandag - vrijdag 8.30 - 20.00 uur, zaterdag 8.00 - 18.00 uur, zondag 10.00 - 16.00 uur

PLUS Manniën - RucphenRaadhuisplein 12 T: 0165-341281

Openingstijden: ma t/m vr 8.30 - 20.00; za. 8.00 - 18.00 uur; zo 10.00-16.00 uur.

ALLEEN OP VRIJDAG 13 EN ZATERDAG 14 SEPTEMBER IN JOUW PLUS SUPERMARKT!

* Vanaf € 35,- aan boodschappen. Met uitzondering van wettelijk niet toegestane artikelen

GRATIS JURIDISCH

ADVIESINLOOPSPREEKUUR:

Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uurPasteurlaan 1

Bergen op Zoom(nabij Lievensberg Ziekenhuis)

OF MAAK TELEFONISCH EEN AFSPRAAK: 0164-266600

VITAK Advocaten

GevelreinigingJan van Mierlo

Oude voegen uithakken, hogedruk-reiniging,impregneren, zandstralen, reparatie-metselwerk, enz...

www.gevelreinigingjanvanmierlo.nlVoor frisse en stralende gevels!Ontdek je huis opnieuw!

Tel.: 0162-429915 of 06-25095552

Nieuwe website!

SPATADEREN

Zomergemstraat 2a4826 CW Breda

076 578 00 50 www.dermcentrum.nl

Het dermatologisch centrum

is een door het ministerie van

VWS erkend gespecialiseerd

medisch centrum voor

dermatologie en flebologie.

ALLE BEHANDELINGEN ZIJN MOGELIJK

De behandelingen worden door de verzeke ring

Du Bois Sierbestrating & TuintechniekRucphenseweg 49aZundert (t.o. Abdij)www.du-bois.nl

NIEUW!VOORR A ADA RT I K E L E Nvoor particulier en bedrijf

“Verrijk uw bu itenleven”

PVC BUIZEN

BKK BETONSTEEN

KOLKEN

BETONPLATEN

DIVERSE DOEKEN

SIERBESTRATING

TROTTOIRBAND

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE!

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

11.8037

HOLLANDSE KIPFILET KGVARKENSSCHNITZELS KGPAARDENBIEFSTUK KG

2.99MAGERE RUNDERLAPPEN ½KILO

4.99LEVERKAAS150GR 1.19

SATEBALLETJES200GR 2.25ZEEUWSSPEK100GR 0.89

HAM 1KGFRICANDEAU 4.49 GEPANEERDE

SCHNITZELS 1KG 4.49 SOEP/HACHEE-VLEES ½KG 2.99 PAARDEN-

KOGELBIEF ½KG 2.99

naturelVOORGEGRILDEKIPSCHNITZELSP.ST. 0.55

PARTYTENTEN DISCOUNTER

076-7501521 [email protected] www.partytentendiscounter.nl

het adres voor tenten, vlaggen, spandoeken

bedrukt in huisstijl