Drijfveren als sleutel tot vruchtbare samenwerking

Click here to load reader

 • date post

  02-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Wat doet iemand het eerste wanneer hij een nieuwe opdracht krijgt? Begint hij meteen een plan te schrijven? Overlegt hij met anderen? Of gaat hij er eerst uitgebreid over nadenken? Dat verschilt per persoon en heeft alles te maken met de drijfveren die iemands doen en laten kleuren, dit kun je meten.

Transcript of Drijfveren als sleutel tot vruchtbare samenwerking

 • Drijfveren als sleutel tot vruchtbare samenwerking

  Kleur geven aan je logica

 • 2 |

  Wat doet iemand het eerste wanneer hij een nieuwe

  opdracht krijgt? Begint hij meteen een plan te schrijven?

  Overlegt hij met anderen? Of gaat hij er eerst uitgebreid

  over nadenken? Dat verschilt per persoon en heeft alles

  te maken met de drijfveren die iemands doen en laten

  kleuren, dit kun je meten.

  Een drijfveer of waarde is wat iemand diep van binnen

  drijft of wat iemand echt belangrijk vindt. Deze drive

  is bepalend voor hoe iemand te werk gaat. Een drijfveer

  of waarde is iets abstracts en is daarom niet direct zicht-

  baar. Maar het is wel altijd indirect aanwezig in iemand

  zijn kijk op de wereld of in het gedrag. Het kleurt zoge-

  zegd zijn doen en laten.

  Kleur geven aan je logica

  Drijfveren als sleutel tot vruchtbare samenwerking

 • | 3

  DRIJFVEER KIJK OP DE WERELD WAT IS BELANGRIJK (VAN WAARDE)

  GROEN De wereld is een plek waar

  mensen met zn allen moeten

  leven; de beste manier is in

  harmonie.

  Harmonie, gelijkwaardigheid,

  betrokkenheid, inzet, sfeer,

  gevoel, intutie, inleven.

  MENSGERICHT

  GEEL De wereld is een grote puzzel;

  die wil ik begrijpen.

  Consistentie, autonomie,

  concepten, complexiteit,

  analyseren, vrijheid.

  INHOUDSGERICHT

  PAARS De wereld is een mysterie;

  laten we vasthouden aan

  dat wat er is.

  Is verandering een bedreiging?

  Worden tradities en het verleden

  gerespecteerd? Hoe verbonden

  zijn we met elkaar?

  GROEPSGERICHT

  BLAUW De wereld is een potentile

  chaos; we kunnen daarmee

  omgaan door er structuur

  in aan te brengen.

  Duidelijkheid, zekerheid, loyaliteit,

  structuur, betrouwbaarheid.

  PROCESGERICHT

  ROOD De wereld is een jungle;

  je moet zien te overleven.

  Winnen of verliezen?

  Vriend of vijand? Respect of

  gezichtsverlies? Trouw of verraad?

  ACTIEGERICHT

  ORANJE De wereld zit vol met kansen;

  die pak je om voortgang te

  boeken.

  Kansen, beloning, uitdagingen,

  status, succes, nut.

  RESULTAATGERICHT

  TURKOOIS De wereld is een netwerk van

  onderlinge afhankelijke

  eenheden; we zijn onderdeel

  van een groter geheel.

  Samenhang, onzekerheid,

  ecologie, mondiaal,

  spiritualiteit, bezieling.

  HOLISTISCH GERICHT

  CLA

  SS

  IFIC

  AT

  IE V

  AN

  DE

  ZE

  VE

  N D

  RIJ

  FVE

  RE

  N IN

  IED

  ER

  ME

  NS

  (G

  EB

  AS

  EE

  RD

  OP

  MA

  NA

  GIN

  G D

  RIV

  ES

  , KO

  PP

  EN

  OL

  / VE

  RS

  NE

  L, 2

  003)

  .

 • 4 |

  Zeven gekleurde drijfverenDe drijfveren en waarden in de tabel zijn gebaseerd op het

  werk van de Amerikaanse psycholoog Clare Graves. Hij

  beschreef in 1974 een zevental waardeorintaties, drijf-

  veren, die elk mens in zich heeft maar waarvan er meestal

  een paar per persoon dominant zijn. Bekijkt iemand de

  wereld als een universum vol kansen en uit dagingen,

  dan heeft hij een andere drive dan iemand die de wereld

  ervaart als een jungle vol gevaren en onzekerheden.

  Vanzelfsprekend geeft hij dan aan ndere zaken voor-

  rang, avontuur bijvoorbeeld. Doordat niet ieder mens

  (gelukkig!) hetzelfde belangrijk vindt, vertonen mensen

  verschillend gedrag. Graves kwam zo tot een classificatie

  van zeven drijfveren, die je terugvindt of anders gezegd:

  waarvan je de kleur herkent in individuen, maar ook in

  groepen en organisaties.

  De kleuren van een projectWat betekenen deze zeven drijfveren voor de samenwer-

  king in een project? Wat merkt een manager of project-

  leider daarvan? De dominante drijfveren van een manager

  of projectleider zijn bepalend voor zijn voorkeursmanier

  van denken en doen. Voorbeelden hiervan:

  iemand met een dominant geel groene drijfveer

  denkt eerst na, gaat na of er inconsistenties te vinden

  zijn en houdt dit vervolgens tegen zijn collegas aan

  iemand met een dominant geel rode drijfveer denkt

  ook eerst na, maar zet vervolgens als hij het heeft

  uitgedacht, meteen vaart achter de uitvoering

  iemand met een dominant oranje blauwe drijfveer

  bepaalt eerst zijn doelen en schrijft hiervoor een plan

  om de uitvoering te structureren

  iemand met een groen blauwe waardeorintatie

  probeert eerst consensus te bereiken over wat ieder

  wil doen, om vervolgens een plan te maken

  iemand met een dominant rood oranje waardeorin-

  tatie gaat meteen aan de slag, met het doel voor ogen.

  Als iemand zijn eigen voorkeursmanier, zijn eigen kleur

  goed kent, kan hij overwegen hoe hij het meest effectief

  met zijn taak en/of project en alle betrokkenen om kan

  gaan. Dat is winst!

 • | 5

  Drijfverenprofiel opstellen Na een periode van intensieve samenwerking kun je

  vaak wel peilen wat voor drijfveren iemand heeft.

  Met enige oefening en een scherpe blik kun je iemands

  kleur herkennen aan zijn woordgebruik en hoe hij of zij

  reageert in bepaalde situaties.

  Het kan ook objectiever en sneller. Er zijn verschillende

  methodes ontwikkeld alle gebaseerd op het gedachte-

  goed van Graves om de diepere waarden van de mens

  te meten. Het betreft onder meer Management Drives,

  Profile Dynamics, My Motivation en Spiral Dynamics.

  De meeste van deze instrumenten bestaan uit een

  (online) vragenlijst waaruit, na invulling, een drijfveren-

  profiel rolt.

  Twynstra Gudde heeft een licentie voor de inzet van

  My Motivation en Management Drives en is voor deze

  methodieken gecertificeerd.

  Verrijkende inzichtenEen meting van drijfveren levert een aantal verrijkende

  inzichten op over de manager/projectleider en de project-

  teamleden. Zo valt eruit af te leiden:

  welke methoden van sturing, welke besluitvormings-

  stijl en denkvolgorde bij de manager of projectleider

  dominant zijn

  wat zijn energiebalans is

  wat zijn interne spanningen zijn

  hoe hij hoogstwaarschijnlijk op stress zal reageren.

  Dezelfde informatie valt ook te achterhalen over de

  andere (project)teamleden.

  Basis voor vruchtbare samenwerkingHet drijfverenprofiel laat zien wat iemands logica, aller-

  gien, energiebronnen en energielekken zijn. Dit geeft

  de manager of projectleider informatie om te sturen en

  creert een stevige basis om met elkaar in gesprek te gaan

  over een vruchtbare vorm van verdere samenwerking.

  Een krachtige samenwerking, omdat iedereen er zijn

  eigen inkleuring aan kan en mag geven.

  Wilt u meer weten?

  Tel 033 4677421

  [email protected]

 • 2186

  Twynstra Gudde

  Stationsplein 1

  3818 LE Amersfoort

  Postbus 907

  3800 AX Amersfoort

  Tel 033 4677777

  Fax 033 4677666

  [email protected]

  www.twynstragudde.nl

  Samen met onze opdrachtgevers komen tot nieuwe antwoorden

  op vragen, tot het creren van kansen. Dat betekent goed luisteren,

  durven doorvragen en kritisch blijven. Eigenschappen die onze

  adviseurs en managers kenmerken. Zodat u de juiste strategische

  keuzes kunt maken.

  Resultaat: een andere, verfrissende kijk op uw vraagstuk, met

  oplossingen die echt werken. Onze mensen staan u terzijde.

  Twynstra Gudde staat erachter.