Downloads | ABN AMRO Insights

download Downloads | ABN AMRO Insights

of 29

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Downloads | ABN AMRO Insights

 • Visie op Sectoren 2014

 • Zonder SmartFactory geentoekomst voor deNederlandsemaakindustrie

  5 v ra ge n a a n Corn v a n Opdorp5 v ra ge n a a n Corn v a n Opdorp

  directeur BOZ Group

  BOZ Group maakt met 90 werknemershalffabricaten en complexelassamenstellingen uit staal, roestvast staalen aluminium. Bijvoorbeeld omkastingen,lichte frames, modules en systemen. Eengroot deel van het productieproces(lasersnijden en -lassen, buigen enpoedercoaten) is compleet geautomatiseerdmet behulp van robots. BOZ Group istoeleverancier voor hightechondernemingenals Lely en Vanderlande. Haar klanten zijnactief in de sectoren agri, food, health,elektrotechniek en machinebouw.

  1. Hoe is BOZ Group zijn dip van de1. Hoe is BOZ Group zijn dip van decr isis te boven gekomen?cr isis te boven gekomen?

  We zijn goed uit onze dip gekomen. Cruciaal is geweest, dat

  we zijn blijven investeren. En dan vooral in het omarmen van de

  digitale revolutie. Dat is het idee achter Industrie 4.0. Klanten

  willen steeds meer maatwerk, tegen een concurrerende prijs.

  Ook bestellen ze vaker kleinere series, houden ze lagere

  voorraden aan, hanteren ze kortere doorlooptijden en is er

  behoefte aan complexere halffabricaten. Die ontwikkelingen

  kun je het hoofd bieden met robotisering, digitalisering en

  automatisering. Onze volautomatische machines kunnen s

  nachts gewoon doordraaien zonder dat daar mensen bij

  aanwezig hoeven te zijn. We optimaliseren nog verder door het

  koppelen van lasersnijmachines, kantbanken en lasrobots aan

  randapparatuur als beladingssystemen en magazijnsystemen.

  Dit voorjaar schaften we onder meer twee state-of-the-art-

  CNC-lasersnijmachines aan en een volautomatische kantbank

  met automatische gereedschapswisseling. Alleen z kun je

  voorop lopen met digitalisering, automatisering en

  robotisering.

  Visie op Sectoren 2014

 • 2. Hoe kun je de digita le revolutie2. Hoe kun je de digita le revolutieop jullie werkvloer zien?op jullie werkvloer zien?

  Daar, aan het plafond, zie je dat kastje? Dat hoort bij ons wifi-

  netwerk, overigens alleen voor die paar machines die nog niet

  met glasvezel zijn aangesloten op de server. In 2011 zag ik een

  werknemer zoeken naar de productieorder met informatie om

  de klus af te kunnen maken die hij van een collega had

  overgenomen. Nergens te vinden. Al die tijd lag zijn klus stil.

  Dat was voor mij aanleiding om onze digitale strategie te

  intensiveren. Sinds eind 2013 is op de werkvloer alle informatie

  van elk project digitaal te raadplegen. We hebben nieuwe

  systemen voor CAD/CAM en voor PDM, Product Data

  Management. In 2015 zijn de papieren werkmappen afgeschaft

  en krijgen de werknemers alle projectinformatie digitaal. Dat is

  voor ons nog maar het begin van de Smart Factory, van het

  idee Industrie 4.0. Onze machines zullen steeds meer big data

  produceren en met elkaar gaan communiceren, waarmee we de

  efficintie van de productie kunnen verbeteren. Voorbeeld:

  maakt een kantbank een fout, dan geeft hij, zonder

  tussenkomst van de mens, volautomatisch aan de

  lasersnijmachine door dat er een extra onderdeel gesneden

  moet worden.

  3. Jullie app voor klanten heeft een3. Jullie app voor klanten heeft eenpr ijs gewonnen. Hoe werkt die?pr ijs gewonnen. Hoe werkt die?

  Na een Failure Modes and Effects Analysis van vijf jaar

  productie, ontwikkelden we een app waarmee klanten zelf met

  gerichte vragen hun risico in de supply chain kunnen

  reduceren. Met die app dringen we enerzijds de faalkosten op

  onze werkvloer terug. Anderzijds betalen klanten met een laag

  risicoprofiel een gunstigere prijs, omdat er minder materiaal en

  tijd wordt verspild. Klanten kunnen hun profiel verder

  professionaliseren met onze op maat gesneden set

  engineering- en industrile diensten. Heldere communicatie,

  inzicht in prijscomponenten en het creren van een win-

  winpartnership zorgen voor tevreden klanten en omzetgroei.

  Zo maken we onze toegevoegde waarde inzichtelijk.

  4. Is Industr ie 4 .0 ook goed voor de4. Is Industr ie 4 .0 ook goed voor deduurzaamheid?duurzaamheid?

  Dat denk ik zeker. In onze sector is gemiddeld 20 tot 30%

  plaatafval nu nog onvermijdelijk. Ook al proberen we zo

  gunstig mogelijk te nesten: zo veel mogelijk onderdelen uit n

  plaat te lasersnijden. We combineren orders van verschillende

  klanten in n plaat. Ons volautomatisch, robotgestuurd

  magazijn helpt daarbij: we kunnen platen tussentijds opslaan

  en later weer ophalen. Laatst zei een programmeur tegen mij:

  Ik zie dat dit project 27% afval oplevert, ik kan dat omlaag

  brengen tot 20%. Nu zeg ik nog: Jij bent er vijftien minuten

  mee bezig, dat kost me mr geld dan het aan afvalbesparing

  oplevert. Kijk, in de Smart Factory van de toekomst zijn de

  machines misschien wel z intelligent dat ze zonder

  tussenkomst van een programmeur razendsnel zelf de

  software aanpassen om die afvalbesparing te realiseren. Best of

  both worlds: geld n grondstoffen besparen.

  5. Hoe belangr ijk is Industr ie 4 .05. Hoe belangr ijk is Industr ie 4 .0voor Neder land?voor Neder land?

  Nederland loopt in de ontwikkeling van Smart Factories

  voorop. We zijn verder dan Belgi, Frankrijk, en zelfs Duitsland,

  de bakermat van Industrie 4.0. En dan laat ik automotive even

  buiten beschouwing, want daar lopen ze qua robotisering,

  automatisering en digitalisering straatlengtes voor. Ik ben ervan

  overtuigd: zonder Smart Factory en Industrie 4.0 is er geen

  toekomst voor de Nederlandse maakindustrie. We zijn goed

  bezig. Maar verder investeren is noodzakelijk.

  Visie op Sectoren 2014

 • Consument dwingtindustrie totrobotisering enGoogle gaat helpen

  Da v id Ke mpsDa v id Ke mps

  Sectorbanker Industrie

  De Nederlandse industrie profiteert volopvan de aantrekkende economie. Vooralbedrijven die veel exporteren zoals demachinebouw en metaalproducten industrie hebben de wind mee. Alle macro-economische signalen voor de industriestaan op groen. Maar de consument wordtsteeds veeleisender en eist meer keuze.Slimme fabrieken en robots zijn deoplossing.

  Consumenten en dus ook industrileafnemers vragen steeds vaker om maatwerken een snelle levering tegen lage prijzen.Voor de fabrikant zijn vergaandeautomatisering en robotisering de enigemanier om flexibiliteit en de broodnodigeefficintie te combineren. Binnen de fabriek,maar vooral ook erbuiten, in de geheleproductieketen. Met het ontstaan van SmartFactories worden fysieke producten,productiemachines, voorraadsystemen,facturering- en inkoopsystemen in de ketenvia de cloud aan elkaar gekoppeld om hetproductieproces te optimaliseren. Debesturingssoftware wordt zogeprogrammeerd dat zij zelf beslissingenneemt. Fabrieken zorgen dan zelf voor eenoptimaal productieproces door via internetmet andere fabrieken, toeleveranciers enklanten te communiceren.

  Robots steeds goedkoperRobots steeds goedkoper

  Robots worden steeds belangrijker in het productieproces.

  Waar voorheen het hoge arbeidsloon d reden was voor de

  aanschaf van een robot, worden tegenwoordig constante

  kwaliteit, nauwkeurigheid en snelheid, maar vooral flexibiliteit

  als reden aangevoerd. Robots worden ook steeds goedkoper.

  De beschikbaarheid van basiscomponenten is zeer snel

  gegroeid. Je koopt het eenvoudig en goedkoop via bijvoorbeeld

  de Chinese website Alibaba.com. Met een omzet van meer dan

  170 miljard dollar overtreft dit Chinese handelsplatform eBay en

  Amazon samen. De kostprijs van veel componenten is ook

  hard gedaald door de populariteit van smartphones en

  spelcomputers. De bewegingssensor van de Kinect Xbox 360

  wordt bijvoorbeeld veel gebruikt bij allerlei prototypes van

  robots. Daarnaast kan de ontwikkelingstijd van robots flink

  verkort worden door met een 3D-printer snel allerlei onderdelen

  te printen.

  Visie op Sectoren 2014

  http://www.fme.nl/content.jsp?objectid=55655http://www.alibaba.com/

 • Android voor robotsAndroid voor robots

  Industrile ondernemingen zien dat robotica steeds meer een

  kernwaarde worden van hun propositie. Dat vraagt ook om

  aanpassing van het business model. Een goed voorbeeld is

  Vanderlande Industries, producent van geautomatiseerde

  materiaal afhandelingssystemen. Zij merkten dat klanten steeds

  meer flexibiliteit en een hogere automatiseringsgraad

  verlangen. In februari 2014 heeft het bedrijf Ferdar Automation

  Technology uit Almere overgenomen om meer ervaring,

  hoogwaardige kennis en technische competenties in huis te

  halen. De overname van Ferdar staat echter niet op zichzelf. Ook

  niet-industrile bedrijven mengen zich in het speelveld. Google

  heeft in 2014 al acht robotica bedrijven gekocht en Amazon is

  ook actief op dit vlak. De verwachting is dat het Google vooral

  zal gaan om de kennis, de robotsoftware. Bezit je een Kuka,

  Fanuc of ander merk robot? Functionaliteiten voor een robot

  koop je straks als een app bij Google Play.

  Visie op Sectoren 2014

  http://www.vanderlande.nl/nl/Nieuws-Pers/Nieuwsitems/Vanderlande-Industries-investeert-in-robot-technologie.htmhttp://gizmodo.com/a-humans-guide-to-googles-many-robots-1509799897

 • 6,2%6,2%van de totale bedrijfslasten in de

  groothandel betreft

  personeelskosten. In de groothandels

  voor industrie-machines en

  bouwmaterialen ligt dit aandeel

  hoger (beide circa 12%) dan in de

  groothandel voor

  consumentenapparatuu