download profiel

download download profiel

of 34

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of download profiel

 • School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 1 van 34

  School Ondersteuningsprofiel Blariacumcollege

  2014 - 2018

 • School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 2 van 34

  Inhoudsopgave 2-3 1. Inleiding 4 2. Algemene gegevens 5 2.1. Contactgegevens 5 2.2. Onderwijsvisie 6-7 2.3. Onderwijsaanbod 8 3. Goed en uitdagend onderwijs. Boeiend en bindend onderwijs 9 3.1. Goed en uitdagend onderwijs begint al op de basisschool 9 3.2. Boeiend en bindend onderwijs in havo/vwo 9 3.2.1. Dakpanklas 9 3.2.2. Sportklas op havo en vwo: ruimte voor ambitie op sportief terrein 9 3.2.3. WON wetenschapsorintatie Nederland 10 3.2.4. Anglia 10 3.2.5. Gymnasium 10 3.2.6. International Business School voor havo (IBS) 10 3.3. Boeiend en bindend onderwijs in het vmbo 11 3.3.1. Juniorcollege vmbo, thuisbasis 1,2 en 3, leerjaar 1 en 2 11 3.3.2. Seniorcollege vmbo, leerjaar 3 en 4 11 3.3.3. De Theoretische Leerweg (TL) 11 3.3.4. De Gemengde Leerweg (GL) 11 3.3.5. De ICT-leerroute 11 3.3.6. MBO ICT niveau 2 12 3.3.7. Afdeling Handel en Verkoop (HV) 12 3.3.8. Afdeling Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV) 12 3.3.9. Afdeling Zorg en Welzijn (ZW) 13 3.3.10. Blariacum@work 13 4. De ondersteuningsstructuur 14 4.1. Visie/beleid m.b.t. ondersteuningsstructuur 14 4.2. Basisondersteuning en extra ondersteuning 14 4.3. Het ondersteuningsteam 15 4.3.1. Ondersteuning door INTERNE medewerkers van het ondersteuningsteam 16 4.3.1.1. Teamleider ondersteuningsteam 16 4.3.1.2. Ondersteuningscordinatoren 16 4.3.1.3. Dyslexie coach 16 4.3.1.4. Remedial Teachers 16 4.3.1.5. Ondersteuningscoach 17 4.3.1.6. Pleinklasdocenten 17 4.3.1.7. Spopdocenten 17 4.3.1.8. Interne Rugzak (LGF) begeleiding 17 4.3.1.9. Schoolmaatschappelijk werkster 18 4.3.1.10. De trainingen verzorgt door ondersteuningsteam 18 4.3.1.11. Intercultureel schoolcontactpersoon 18 4.3.1.12. Verzuimcordinator 18 4.3.1.13. Taal- en rekencordinator 18 4.3.2. Ondersteuning door EXTERNE medewerkers 19 4.3.2.1. Gedragswetenschapper BCO medewerker 19 4.3.2.2. Jeugdhulpverlener BJZ medewerker 19 4.3.2.3. Ambulant begeleider LGF 19 4.3.2.4. Jeugdarts GGD 20 4.3.2.5. Medewerker GGZ 20 4.3.2.6. Leerplichtconsulent 20 4.3.2.7. Politie 20

 • School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 3 van 34

  4.4. Urenverdeling van ondersteuningsteam 21 4.5. Boven schoolse ondersteuningsstructuur 21 4.6. Samenwerking met ouders 22 4.7. Grenzen 22 Bijlage 1 Resultaten teams 23-29 Bijlage 2 Zorgadviesteams 30 Bijlage 3 Werkwijze ZAT 31 Bijlage 4 Niveaus van ondersteuningsteam 32 Bijlage 5 Aanbod van niveau 1,2 en 3 33 Bijlage 6 Aanbod van ondersteuningsteam niveau 2 en 3 34

 • School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 4 van 34

  1. Inleiding Volgens de regelgeving Passend Onderwijs, dient elke school onder verantwoordelijkheid van haar bestuur een ondersteuningsprofiel op te stellen. In het ondersteuningsprofiel wordt aanbodgericht beschreven wat leerlingen, ouders en samenwerkingspartners van de school mogen verwachten met betrekking tot basisondersteuning en extra ondersteuning. Naar aanleiding van de ondersteuningsprofielen van de scholen binnen het samenwerkingsverband Noord-Limburg, zal ook het samenwerkingsverband een ondersteuningsprofiel schrijven. Bij dit profiel zal ook naast de reguliere schoolondersteuning (niveau 1, 2 en 3), de bovenschoolse ondersteuning (niveau 4, BZV en Maasland) en de speciale ondersteuning (niveau 5, speciaal onderwijs) worden beschreven.1

  Gegeven het feit dat Maasland deel uitmaakt van het Blariacumcollege bestaat dit ondersteuningsprofiel uit 2 delen namelijk dat wat het Blariacumcollege te bieden heeft voor de reguliere leerlingen en dat wat Maasland te bieden heeft voor haar specifieke doelgroep.

 • School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 5 van 34

  2. Algemene gegevens 2.1. Contactgegevens

  Blariacumcollege Onderwijsgemeenschap voor vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium)

  Postadres Postbus 457 5900 AL Venlo

  Bezoekadres Drie Decembersingel 40 5922 BD Venlo Tel.: (077) 359 0200 Fax: (077) 359 0299 E-mail: info@blariacum.nl

  Ziekmeldingen Tel.: (077) 359 0222 www.blariacum.nl

  Campusdirecteur Dhr. drs. A.R. Sipkens rm Onderwijsdirecteur Mevr. drs. M.A.M. Lafleur- Janssen Teamleider ondersteuningsteam Mevr. T. Schambergen

  mailto:info@blariacum.nlhttp://www.blariacum.nl/

 • School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 6 van 34

  2.2. Onderwijsvisie Het Blariacumcollege is een moderne school waar onderwijs van hoge kwaliteit wordt geboden, met goede individuele begeleiding aan leerlingen van vmbo t/m gymnasium. Leerlingen die meer nodig hebben, geven wij extra ondersteuning. Wij bieden een omgeving waarin leren en leven voor leerlingen en medewerkers betekenisvol en prettig is. Wij bereiden leerlingen optimaal voor op de uitdagingen die de 21e eeuw hen biedt. Onze school is dynamisch, veelzijdig en veilig. Om dit te realiseren is de school opgedeeld in een juniorcollege en seniorcollege. Binnen het Blariacumcollege dragen teams onder leiding van een teamleider ondersteuning voor het onderwijs en de begeleiding van de leerling. Daarnaast zorgen een administratief en een facilitair team voor de ondersteuning van het onderwijsproces. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben kunnen terecht bij het ondersteuningsteam (voorheen zorgteam). Een kleinschalige organisatie binnen een grote onderwijsgemeenschap, waarbinnen leerlingen zich welbevinden en het voor ouders gemakkelijk is om contact te onderhouden met school. Deze kleinschalige organisatie draagt er ook toe bij dat iedereen, medewerkers en leerlingen, maar ook ouders, aangesproken worden op ieders verantwoordelijkheid. De missie van het Blariacumcollege is het bieden van onderwijs van hoge kwaliteit, uitmuntende individuele begeleiding en een hoogwaardige ondersteuningstructuur voor alle leerlingen. De karakteristieke, centrale doelstelling is: Leerlingen begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling tot zelfstandige initiatiefrijke en verantwoordelijke mensen met een eigen identiteit. Om dat te realiseren bieden wij: een uitdagende leeromgeving; ruimte voor de leerling om initiatief te nemen, actief te zijn, keuzes te maken: de leerling de gelegenheid om zelfstandig te leren: een klimaat waarin zowel leerlingen, docenten als ondersteunend personeel aangesproken mogen worden op hun verantwoordelijkheden; veilige kaders. Dat wil zeggen: heldere, consequent toegepaste regels, respect voor elkaar, recht doen aan verschillen, duidelijke begeleiding- en ondersteuningstructuur. Wij kiezen vier uitgangspunten van waaruit we onze missie/visie denken waar te kunnen maken: - Persoonlijke aandacht geven - Sportactief zijn - Kwaliteit leveren - Onderzoekende houding aannemen Persoonlijk betekent dat voor ons elke leerling uniek is. Wij hebben oog voor de individuele leerling en wij kennen onze leerlingen dus. Hierdoor kunnen wij snel inspelen op signalen. Hoe vordert de leerling, zit hij goed in zijn vel, kan hij zijn talenten tot bloei laten komen, zowel op school als daarbuiten? Persoonlijk betekent bijvoorbeeld dat leerlingen de kans krijgen extra vakken te kiezen, of extra ondersteuning krijgen dan regulier al wordt aangeboden. Door de kleinschaligheid is die persoonlijke aandacht goed te waarborgen. Door de korte lijnen binnen de organisatie kan ondersteuning snel in gang worden gezet. Wij zijn, samen met de ouders, verantwoordelijk voor onze leerlingen.

 • School ondersteuningsprofiel Blariacumcollege Pagina 7 van 34

  Sport is mr dan een leuke activiteit en mr dan beweging alleen. Bewegen verbetert de leerprestaties, geeft meer zelfvertrouwen, helpt bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en de leerlingen worden er fitter door. Sportactief komt tot uitdrukking in onze sportklassen door alle opleidingen heen en door sport als eindexamenvak aan te bieden. Bovendien bieden wij onze leerlingen veel extra buitenschoolse sportactiviteiten (iXport). Het Blariacumcollege heeft het predicaat sport actieve school 2012-2014 verworven en heeft de ambitie om jaarlijks de meest sportieve school van Nederland te worden. Kwaliteit klinkt als een vanzelfsprekend kenmerk van een school en voor het Blariacumcollege is dat ook zo. De doorstroomgegevens liggen veelal boven het landelijk gemiddelde. Dat komt onder andere door het gegeven dat de docenten onderwijs bieden van hoge kwaliteit. Steeds weer wordt bekeken hoe het onderwijs het beste rekening kan houden met de wensen en mogelijkheden van de leerling. Daarnaast krijgen docenten de kans om onder werktijd bij te scholen. Met behulp van een eigen professionaliseringsteam leren docenten van en met elkaar. Zo vormen wij met zn allen een lerende gemeenschap, waarbij elkaar uitdagen om het beste in elkaar boven