Dossier Vluchtige organische stoffen

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  245
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Dossier Vluchtige organische stoffen

 • D_Vluchtige_organische_stoffen 1

  Dossier Vluchtige organische stoffen Opgesteld door: Theo Scheffers Jaap Maas Helger Siegert Peter Wielaard 17 april 2009

 • D_Vluchtige_organische_stoffen 2

  Inhoudsopgave

  1. Beschrijving onderwerp ............................................................................................................ 4 1.1 Beschrijving onderwerp ............................................................................................................. 4

  1.1.1 Vluchtig ................................................................................................................................. 4 1.1.2 Ratio dampspanning en grenswaarde .............................................................................. 5 1.1.3 Definities ............................................................................................................................... 5 1.1.4 Geur ...................................................................................................................................... 7 1.1.5 Gezondheidskundige effecten ........................................................................................... 7 1.1.6 Evidence based OPS beleid ............................................................................................... 8 1.1.7 Onzekerheid over de effecten op de menselijke voortplanting ...................................... 9

  1.2 Psychosociale aspecten ............................................................................................................ 9 1.3 Omvang problematiek ................................................................................................................ 9

  2. Relevante werksituaties .......................................................................................................... 10 2.1 Relevante beroepen en branches ........................................................................................... 10 2.2 Relevante beroepen ................................................................................................................. 12

  3. Inventarisatie- en evaluatie .................................................................................................... 12 3.1 Risico-inventarisatie ................................................................................................................ 13 3.2 Meten ......................................................................................................................................... 17 3.3 Blootstellingsmeting ................................................................................................................ 17 3.4 Effectmeting .............................................................................................................................. 19

  4. Wetgeving ...................................................................................................................................... 20 4.1 Arbo-wet .................................................................................................................................... 20 4.2 Arbo-besluit............................................................................................................................... 20 4.3 Arboregelingen ......................................................................................................................... 20 4.4 Overige nationale wetgeving ................................................................................................... 20 4.5 Europese wetgeving ................................................................................................................. 20

  5. Beleid ............................................................................................................................................... 21 5.1 Arboconvenanten ..................................................................................................................... 21 5.2 CAO-afspraken ......................................................................................................................... 22 5.3 Branche-afspraken ................................................................................................................... 22 5.4 Standaardisatie en normalisatie ............................................................................................. 22 5.5 Certificering............................................................................................................................... 23

  6. Beheersmaatregelen ................................................................................................................. 23 6.1 Arbeidshyginische strategie ................................................................................................. 23

  6.1.1 Bronmaatregelen ............................................................................................................... 25 6.1.2 Organisatorische maatregelen ......................................................................................... 26 6.1.3 Technische maatregelen ................................................................................................... 26 6.1.4 Persoonlijke beschermingsmiddelen .............................................................................. 27

  6.2 Psychosociale aspecten van beheersmaatregelen .............................................................. 27 6.3 Implementatie van beheersmaatregelen ................................................................................ 28

  7. Medisch onderzoek ................................................................................................................... 28 7.1 Gezondheidseffecten en beroepsziekten ............................................................................... 28

  7.1.1 Gezondheidseffecten ........................................................................................................ 29 7.1.2 Beroepsziekten .................................................................................................................. 30 7.1.3 Kwetsbare groepen ........................................................................................................... 31

  7.2 Diagnostiek en behandeling/begeleiding ............................................................................... 31

 • D_Vluchtige_organische_stoffen 3

  7.2.1 Diagnostiek ........................................................................................................................ 31 7.2.2 Behandeling en begeleiding ............................................................................................. 32 7.2.3 Preventief medisch onderzoek inclusief vroegdiagnostiek .......................................... 34

  8. Werkgeversverplichtingen .................................................................................................... 35

  9. Werknemersverplichtingen ................................................................................................... 35

  10. Werknemersrechten .................................................................................................................. 35 10.1 Rechten individuele werknemer.............................................................................................. 35 10.2 Rechten medezeggenschapsorgaan ...................................................................................... 35

  11. Praktijkverhalen .......................................................................................................................... 36

  12. Referenties .................................................................................................................................... 38

  13. Referentie auteurs ..................................................................................................................... 39

  14. Peer review ................................................................................................................................... 40

 • D_Vluchtige_organische_stoffen 4

  1. Beschrijving onderwerp Dit hoofdstuk focust op de risicos van VOS op de werkplek. De vluchtigheid, de specifieke gezondheidseffecten van VOS en de ratio van dampspanning en grenswaarde (de Hazard Ratio) worden besproken. De Hazard Ratio speelt een cruciale rol, zowel bij de beoordeling als bij het beheersen van de blootstelling. In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de gezondheidskundige en psychosociale aspecten en de omvang van de problematiek

  1.1 Beschrijving onderwerp VOS en de risicos voor de gezondheid In deze paragraaf worden de kenmerkende aspecten van VOS beschreven: het voorkomen in de lucht en de gezondheidskundige effecten. Het meest bekende gezondheidseffect van VOS bij de mens krijgt extra aandacht: de mogelijke schade aan het centrale zenuwstelsel.

  1.1.1 Vluchtig Vluchtig betekent dat de stof als individuele moleculen verdeeld in de lucht voorkomen en zich daar gedraagt volgens de gaswetten. In Tabel 1 staan van een aantal organische gassen, vloeistoffen en vaste stoffen de zeer uiteenlopende dampspanningswaarden genoemd. De dampspanning van een stof is de drijvende kracht voor de vluchtigheid en betekent hetzelfde als the ability to become airborne. Omdat in theorie iedere stof een dampspanning (zie kaders) heeft, is ook de concentratie in de lucht waarbij de stof als damp brandbaar, explosief en/of giftig wordt relevant. Kader 1 Extreem laag vluchtig

  Een organische stof met een zeer lage dampspanning is Coronene (191-07-1, C24H12), een polycyclisch, aromatische koolwaterstof (PAK). Volgens het grenswaarde advies van de Gezondheidsraad (Gr ) over een risicowaarde va