Dossier EZ

25
Dossier:Creativiteit & Concepting |14-05-2012| Klas 3MU, groep 1, Communicatie. | Saimi Roelofsen, Bridget Sommerdijk, Tessa Kusters en Cynthia Hanssen CREATIVITEIT & CONCEPTING HOE WORD HET ST. ELIZABETZIEKENHUIS LIEF?

description

Creativiteit & Concepting

Transcript of Dossier EZ

Page 1: Dossier EZ

Dossier:Creativiteit & Concepting |14-05-2012| Klas 3MU, groep 1, Communicatie. | Saimi Roelofsen, Bridget Sommerdijk, Tessa Kusters en Cynthia Hanssen

CREATIVITEIT

&

CONCEPTING

HOE WORD HET ST. ELIZABETZIEKENHUIS LIEF?

Page 2: Dossier EZ

Creativiteit & Concepting

2 | P a g i n a

Voorwoord

Dit dossier zal u begeleiden door het proces wat is doorlopen tijdens het oplossen van de

vraagstelling: Hoe kan het St. Elizabeth ziekenhuis in Tilburg zo lief worden dat je het

personeel bijna zou knuffelen.

Mede door de begeleidende lessen van docenten Joris van Dooren en Cor Noltee is de

oplossing tot stand gekomen. Daarom willen wij hen bedanken voor de begeleiding.

Page 3: Dossier EZ

Creativiteit & Concepting

3 | P a g i n a

Inhoudsopgave

Inleiding ...................................................................................................4

Level 1: Originele teamfoto ............................................................................5

Teamfoto ...............................................................................................5

Level 2 Herformulering .................................................................................6

Level 3 Ervaringen en ideeën ..........................................................................8

Level 4 Individuele opdracht ...........................................................................9

Level 5 Inzichten ....................................................................................... 16

Level 6 Sharing ......................................................................................... 17

Level 7 100 ideeën .................................................................................... 20

Level 8 Vanuit een ander oogpunt .................................................................. 21

Level 9: COCD box. .................................................................................... 22

Level 10 Conceptbeschrijving ........................................................................ 24

Sweet Hospital ...................................................................................... 24

Uitbreidingsconcept ................................................................................ 25

Prototype ............................................................................................. 25

Page 4: Dossier EZ

Creativiteit & Concepting

4 | P a g i n a

Inleiding In opdracht van het vak creativiteit & concepting wordt er in dit dossier gezocht naar een

oplossing voor het Sint Elizabethziekenhuis in Tilburg. Het Sint Elizabeth ziekenhuis is in

2009 een campagne gestart om een lief ziekenhuis te worden. Deze campagne is erg

sucessvol gebleken. Een nieuw doel is om het liefste ziekenhuis van Nederland te worden.

Naar aanleiding van bovenstaande situatie zal er middels het brainstormmodel een doel

worden gesteld, de zogenoemde startformulering. Vanuit hier volgen acht stappen die

zullen leiden tot een oplossing om het Sint. Elizabethziekenhuis zo lief mogelijk te maken.

De in totaal tien stappen of levels die zijn doorlopen worden in dit dossier uitvoerig

beschreven van startformulering tot prototype. Het prototype wordt middels een filmpje

gepresenteerd aan de docenten J. van Dooren en Cor Noltee.

Het prototype of concept zoals het in dit dossier wordt genoemd is in eerste instantie

gericht op de kinderafdeling van het ziekenhuis. Er is specifiek gekozen om niet direct het

hele ziekenhuis te gebruiken als speerpunt. Als blijkt dat het concept een succes is op de

kinderafdeling kan er worden gekozen om het uit te breiden zodat ook de rest van de

patiënten in het ziekenhuis kunnen genieten van een lief ziekenhuis.

Het uitbreidingsconcept wordt kort toegelicht na de conceptbeschrijving.

Page 5: Dossier EZ

Creativiteit & Concepting

5 | P a g i n a

Level 1: Originele teamfoto Van elk voetbalteam word er een foto gemaakt. Waren het voorheen nog orignele foto’s

waar dan ook op het veld, is het nu steevast de foto op

de middenstip, niet bepaald origineel.

Level 1 bestaat dan ook uit het maken van een originele

teamfoto.

Om een zo origineel mogelijke foto te maken is er

gekozen om de kwaliteiten van het team te bespreken.

Er komt duidelijk naar voren dat het team anders is dan

de andere teams aanwezig in het klaslokaal. Dit team is

daadkrachtig maar houdt het wel relaxed en er moet

wel gelachen kunnen worden.

Ieder individu draagt zijn steentje bij aan een compleet

team. Net zoals de afbeelding hiernaast, is de appel

niet compleet wanneer er één stuk zou missen. Ook al heeft elk partje een andere kleur,

samen vormen zij één appel.

Teamfoto

De teamfoto behorend bij ons team is de volgende:

Links van boven naar beneden:

Tessa Kusters

Saimi Roelofsen

Rechts van boven naar beneden:

Bridget Sommerdijk

Cynthia Hanssen

Page 6: Dossier EZ

Creativiteit & Concepting

6 | P a g i n a

Level 2 Herformulering Zoals in de inleiding beschreven staat het lief maken van het Sint Elizabethziekenhuis

centraal in dit dossier. Level twee bestaat uit het herformuleren van het doel, ofwel een

startformulering in één zin maken.

Door middel van een brainstorm is er een beslissing gemaakt over de uiteindelijke

startformulering De brainstorm is gedaan door middel van het individueel opschrijven van

herformuleringen op een post-it. Deze manier zal nog vele malen terugkomen in het

proces.

Page 7: Dossier EZ

Creativiteit & Concepting

7 | P a g i n a

De uiteindelijke formulering van het doel is geworden:

Hoe kan het St. Elizabeth ziekenhuis zo lief worden gemaakt, dat je het personeel zou

willen knuffelen?

Page 8: Dossier EZ

Creativiteit & Concepting

8 | P a g i n a

Level 3 Ervaringen en ideeën Nu de startformulering bekend is, is de volgende stap: het bedenken van oplossingen hoe

het St. Elizabeth ziekenhuis daadwerkelijk als lief kan worden ervaren. Om dit goed te

doen, zijn er eerst middels post-it’s ervaringen opgeschreven van de teamleden die zijn

opgedaan in ziekenhuizen. Door deze ervaringen te noteren is het gemakkelijker om

gericht oplossingen te bedenken om het St. Elizabeth ziekenhuis lief te maken.

Page 9: Dossier EZ

Creativiteit & Concepting

9 | P a g i n a

Level 4 Individuele opdracht Level 4 bestaat uit een individuele opdracht die door ieder teamlid wordt uitgevoerd. De

opdrachten moeten schriftelijk worden gemaakt en deze zullen uiteindelijk tot

verschillende inzichten leiden die bijdragen aan de oplossing voor het lief maken van het

St. Elizabeth ziekenhuis.

De opdrachten die gekozen kunnen worden zijn de volgende:

Opdracht 1. (Saimi Roelofsen) Maak een lijst van alle dingen die fout kunnen gaan bij een bezoek aan het ziekenhuis en bepaal wat de oorzaak is. Waarom:

1. Arts komt bij verkeerde patient.

2. Patient is persoonlijke gegevens vergeten.

3. Bezoekers worden naar verkeerde kamer gebracht.

4. Arts die een vergissing maakt in Medicijnen/behandeling.

5. Artsen die niet duidelijk of eerlijk zijn.

6. Expres niet uitweiden over aandoeningen etc.

7. Overdracht van artsen moeizaam.

8. Patiënt wordt vergeten

9. Patiënt wordt slechter behandeld door gedrag

Veel van bovengenoemde problemen worden veroorzaakt door een slechte communicatie

tussen artsen en verplegers in het ziekenhuis. Patiënten voelen zich een nummer en voelen

weinig betrokkenheid en aandacht van de artsen.

Opdracht 2 concurrentie analyse (Tessa Kusters) Hoe: Verzamel, vergelijk en evalueer de competitie. Waarom: Dit is een goede manier om te zien wat functionele vereisten zijn, prestatie standaards en andere benchmarks. Vraag/vraag eens rond in je omgeving wie er bij de concurrent zit. En hoe zij die diensten ervaren

Concurrentieanalyse

Amphia ziekenhuis Dit ziekenhuis heeft meerdere locaties. Een van de locaties is Breda. Dit ligt dus erg dicht bij Tilburg en is al een concurrent wanneer je kijkt naar de ligging. Wat direct opvalt wanneer je de website bekijkt, is dat ze een speciale website hebben voor kinderen. Verder hebben ze 4 sterren gescoord op het “gastvrijheidszorg met sterren”, en hiermee behaalde ze de top 10 van Nederland. Op referentie sites staan verschillende meningen over dit ziekenhuis. Het gemiddelde cijfer dat het ziekenhuis hier krijgt is een 6.3

Page 10: Dossier EZ

Creativiteit & Concepting

10 | P a g i n a

Toelichting waarderingscijfer

Afspraken

6.2

Accommodatie

7.3

Medewerkers

6.3

Luisteren

6.0

Informatie

6.0

Behandeling

6.4

Catharina ziekenhuis Dit ziekenhuis is gevestigd in Eindhoven. Dit is dus ook een directe concurrent van het St. Elisabeth. Ook zij hebben een speciale site voor kinderen. Op de vergelijkingssite, krijgt ook dit ziekenhuis wisselende beoordelingen. De één is laaiend enthousiast, terwijl de ander totaal geen vertrouwen heeft in het ziekenhuis. Toch weten ze een gemiddeld cijfer van een 7.3 te scoren (42 beoordelingen).

Toelichting waarderingscijfer

Afspraken

7.3

Accommodatie

7.6

Medewerkers

7.6

Luisteren

6.9

Informatie

7.0

Behandeling

7.4

Elkerliek ziekenhuis Dit ziekenhuis staat in Helmond. Het is dus wat verder van Tilburg af maar ligt in principe nog steeds in de omgeving. Wat er opvallend aan de website is, is dat deze ook vertaalbaar is naar het Turks. Op Zorgkaart Nederland scoort dit ziekenhuis erg goed, het heeft namelijk een gemiddelde scoren van een 7,6.

Toelichting waarderingscijfer

Afspraken

7.3

Accommodatie

7.6

Medewerkers

7.5

Luisteren

7.2

Informatie

7.4

Page 11: Dossier EZ

Creativiteit & Concepting

11 | P a g i n a

Behandeling

8.4

Jeroen Bosch ziekenhuis Dit ziekenhuis is gevestigd in Den Bosch. Ook zij beschikken weer over een aparte website speciaal voorkinderen. Daarnaast beschikken ze over een speciale website om “vrienden” te werven voor het JBZ. Ze scoren echter minder hoog op de website Zorgkaart Nederland, namelijk een 6.1 (20 waarderingen)

Toelichting waarderingscijfer

Afspraken

6.3

Accommodatie

6.1

Medewerkers

6.3

Luisteren

5.9

Informatie

6.0

Behandeling

6.1

Maxima Medisch Centrum Ook het MMC bevindt zich in Eindhoven. Zij doen erg actief mee aan Social Media. Verder scoren ze erg hoog wanneer er gekeken word naar de klantenwaardering, namelijk een 8 (15 waarderingen).

Toelichting waarderingscijfer

Afspraken

7.9

Accommodatie

7.7

Medewerkers

8.1

Luisteren

7.8

Informatie

8.1

Behandeling

8.1

Twee Steden ziekenhuis Het Twee Steden ziekenhuis huisvest zich in Tilburg evenals het St. Elisabeth. De site is niet heel erg overzichtelijk en ze hebben ook geen aparte site voor de kinderen. Het twee stedenziekenhuis heeft helaas geen beoordeling op www.zorgkaartnederland.nl St. Elisabeth ziekenhuis Het St. Elisabeth ziekenhuis is het enige ziekenhuis dat zich echt wil profileren, namelijk op lief. Daarnaast zijn ze het traumacentrum van Brabant. Ook heeft het St. Elisabeth ziekenhuis een aparte site voor kinderen. Op zorgkaart Nederland scoort het St. Elisabeth een gemiddelde score van 6.1

Page 12: Dossier EZ

Creativiteit & Concepting

12 | P a g i n a

Toelichting waarderingscijfer

Afspraken

6.0

Accommodatie

6.5

Medewerkers

6.5

Luisteren

5.9

Informatie

6.1

Behandeling

5.8

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het St. Elisabeth relatief laag scoort tegenover haar concurrenten op Zorgkaart Nederland. Het wil een lief ziekenhuis zijn maar wordt slecht beoordeeld op het luister vermogen. Daarentegen scoren de medewerkers wel hoger. Wat ook een positief punt is, is dat zij als enige zich echt profileren op iets menselijks, namelijk lief. Dit is iets wat steeds meer gaat tellen wanneer men gaat kiezen voor een bepaald ziekenhuis.1 Opdracht 3 lange termijn voorspelling (Bridget Sommerdijk) Hoe: Schrijf verschillende mogelijke scenario’s die beschrijven hoe sociale en/of technologische trends menselijk gedrag en het gebruik van ziekenhuizen zouden kunnen beïnvloeden. Waarom: Voorspellingen mbt veranderingen in gedrag, de industrie en technologie kunnen je helpen om op ideeën te komen.

- Door de informatisering denken patiënten van te voren al te weten wat ze hebben waardoor dokters hun veronderstellingen goed moeten onderbouwen. Patiënten worden wantrouwiger door hun grote achtergrondinformatie en doordat om hen heen vaak meer ernstige gevallen voorkomen dan vroeger. Een patiënt zal het oordeel van de arts eerder in twijfel dan vroeger.

- Door de technologische ontwikkelingen waarschijnlijk een ‘digitale dokter’. Geen bezoeken meer aan de huisarts maar thuis verbinding maken met de huisarts.

- Doordat de mogelijkheden in de zorg zullen groeien zullen er betere medicatie methoden ontstaan en mensen beter genezen en dus langer leven.

- Het gedrag van mensen verandert, mensen zoeken wanneer zij iets hebben vaak op internet. Zo kan een klein kwaaltje al doen denken aan een ernstige ziekten. Er zou dus een scenario kunnen ontstaan waarin mensen bang worden en juist heel erg gaan vertrouwen op het advies van een dokter, juist omdat internet vol staan met informatie over ziektes.

- Door de technologische ontwikkelingen zal een ziekenhuis over het algemeen efficiënter functioneren. Patiënten zullen sneller weten waar ze heen moeten

1 http://www.zorgkaartnederland.nl/

Page 13: Dossier EZ

Creativiteit & Concepting

13 | P a g i n a

(bijv. mobiele applicatie), doktoren hebben snellen een patiënten dossier bij de hand (en elke dokter een Ipad) en uitslagen van onderzoeken zullen sneller komen.

Page 14: Dossier EZ

Creativiteit & Concepting

14 | P a g i n a

Opdracht 4 activiteits analyse (Cynthia Hanssen) Hoe: Maak een gedetailleerde lijst van alle taken, acties, objecten, deelnemers en interacties die betrokken zijn in een ziekenhuis proces. Waarom: Dit is erg zinvol om te ontdekken wie de belangrijkste mensen of dingen zijn waar je meer van wil weten.

Acties

- Besprekingen

- Onderzoeken

- Traumaregistratie

- Administratie

- Ontwikkelingsondersteuning

- Verzorging

- Specialisatie

- Ontwikkelingsgesprekken

- Poetsen

- Bloed prikken

- Advies geven

- Aantekeningen maken door een arts

- Röntgenfoto maken

Interacties binnen een ziekenhuis:

- Nieuwsbrief

- Video interactie begeleiding

- Interactie bij centrale balie

- Interactie tussen patiënt en arts

- Interactie tussen patiënten onderling

- Interactie tussen collega’s

- Interacties tussen huisarts en ziekenhuis

- Interacties tussen ziekenhuizen

Taken:

- Gezondheidszorg

- Onderwijs

- Onderzoek

- Logistieke taken

- Diagnose

- Geneesmiddelenbeheer

- Informatie en documenten

- Bed management

- Beheer van administratievragen

- Postdienst

Page 15: Dossier EZ

Creativiteit & Concepting

15 | P a g i n a

- Afvoer van niet-gevaarlijke afvalstoffen

- Afvoer van gevaarlijke afvalstoffen

- Materiaal transport

- Ouderen zorg

- Gehandicaptenzorg

- revalidatie

Deelnemers:

- Patiënten

- Artsen

- Verpleegkundige

- Apothekers

- Receptionisten

- Assistenten

- Stagiaires

- schoonmakers

- Vrijwilligers

- Fysiotherapeuten

- Koks

- Klusjesmannen

- Clini clown

- Service medewerker

- diëtist

- pedagogische medewerker

- wegwijzer

- OK assistent

Objecten:

- Kantine

- Bedden

- Balie

- Winkeltje

- Keuken

- Rolstoelen

- Krukken

- Wachtkamer

- Operatiekamer

- Kraamafdeling

- Kamers

- Laboratorium

- Intensive care afdeling

Page 16: Dossier EZ

Creativiteit & Concepting

16 | P a g i n a

Level 5 Inzichten Zoals bij Level 4 al werd genoemd moest het maken van de individuele opdracht tot

verschillende inzichten leiden. Level 5 houdt dan ook in dat de inzichten die verkregen zijn

worden gedeeld met het team. Door deze te delen komen er nieuwe inzichten tot stand.

De volgende inzichten zijn tot stand gekomen na het delen van de antwoorden.

klantvriendelijkheid wordt belangrijker dan demografische factor en specialiteit

van het ziekenhuis. Ziekenhuizen richten zich op specialismen. Elizabeth noemt

zich lief. Als een ziekenhuis ‘lief’ is, wekt dat wellicht de indruk dat er goed voor

je gezorgd wordt en naar je geluisterd word.

Sfeer is onder andere bepalend voor keuze ziekenhuis.

Te weinig betrokkenheid van artsen. Gebrek aan management en communicatie

binnen het ziekenhuis, zorgt voor ergernissen. Geeft het gevoel van radeloosheid,

ontheemd machteloos. Alsof ze niet serieus genomen worden.

Beter worden is niet alleen fysiek maar ook mentaal. De artsen moeten een focus

leggen op de mentale aspecten van een klant. Verhalen vertellen. (Nieuw brein)

dus luisteren naar patiënten omdat je door het verhaal te luisteren de patient

beter begrijpt en dus beter kan behandelen.

Gebrek aan communicatie zorgt voor ergernissen omdat het, het gevoel geeft dat

er niet goed gezorgd wordt. Als een ziekenhuis lief is dan geeft dat misschien wel t

gevoel dat er goed voor je gezorgd wordt.

Doordat de mogelijkheden in de zorg zullen groeien zullen er betere medicatie methoden ontstaan en mensen beter genezen en dus langer leven.

Door de huidige technologische ontwikkelingen zal de zorg over een paar jaar

geregeld worden via technolgische ontwikkelingen. Bijvoorbeeld artsen allemaal

met een ipad waarop men de patienteninformatie kan lezen.

Mogelijkheid om vanuit thuis in te loggen en mee te kijken naar operaties en te

kijken waar de patient zich bevindt. Dit kan handig zijn om te kijken of je oma al

klaar is met de operatie bijvoorbeeld.

Als er een verandering moet worden aangebracht in het ziekenhuis om het liever te

maken, moeten de factoren die bij opdracht 4 zijn genoemd worden benaderd of

gebruikt worden. Deze hebben namelijk de grootste invloed, op deze manier is een

verandering sneller doorgevoerd.

Page 17: Dossier EZ

Creativiteit & Concepting

17 | P a g i n a

Level 6 Sharing Bij level 5 zijn de inzichten die individueel verkregen zijn gedeeld met het eigen team.

Omdat er nooit genoeg inzichten zijn, is er ook een deelmoment geweest met de gehele

klas aanwezig in de les van Creativiteit & Concepting op 8 mei 2012. De opdracht is om

een top 3 te maken per groep van de inzichten.

De top 3 van het eigen team bestonden uit:

1. Er heerst gebrek aan communicatie en management

2. Er moeten verhalen worden verteld en er moet naar de patiënt geluisterd worden

3. St. Elizabeth is de enige die lief wil zijn.

Uit feedback bleek dat bovenstaande top 3 geen inzichten waren maar feiten. De

herziende top 3 bestaat daarom uit:

1. Patient voelt weinig betrokkenheid en aandacht van arts en heeft het gevoel een

nummer te zijn. Daarom krijgen ze het gevoel dat ze ontheemd zijn.

2. Artsen kijken naar de medische mogelijkheden. Echter kunnen patiënten beter

geholpen worden als er naar hun verhaal geluisterd word.

3. Spiritualiteit wordt steeds belangrijker, daarom moeten ziekenhuizen nadenken of

het verstandig is om alternatieve geneeswijze toe te laten in het ziekenhuis.

De volgende inzichten zijn naar voren gekomen bij het klassikaal delen van de inzichten:

1. Gebrek sociale intelligentie artsen terwijl dat juist fundamenteel is voor de

patiëntbeleving

2. Technologische ontwikkeling en vergrijzing werken elkaar tegen, ouderen

accepteren vernieuwing minder.

3. Sociale media maken kennisdeling mogelijk anywhere, anytime, kennis wordt

minder een reden om voor een ziekenhuis te kiezen

4. Communicatie moet beter, communicatiefouten zorgen voor een gevoel van lage

betrokkenheid, er wordt niet goed voor je gezorgd (gevoel).

5. Er moet verder gekeken worden naar het verhaal achter de patiënt, het totaalbeeld

is belangrijk.

6. Elisabeth is het enige dat zich positioneert als lief, alle andere ziekenhuizen

positioneren zich met hun specialismen.

7. Personeelstekort en financiële druk zorgen voor “creatieve” oplossing. MBO’ ers

zullen bijvoorbeeld met verkorte training.

8. Sfeer is veel bepalender dan mensen kijken

9. Het gemak dat patiënten ervaren speelt een belangrijke rol

10. Meer focus is nodig op het mentale aspect van de patiënt. Beter worden is ook een

mentaal proces.

11. Slecht werkende technologie zorgt voor magere communicatie.

12. Foute diagnoses door slechte communicatie!

13. In de toekomst steeds minder geld beschikbaar, steeds meer vraag en eisen uit de

samenleving. Ziekenhuizen zullen zich specialiseren, mensen krijgen de keuze.

14. Om beter te worden hebben mensen vermaak nodig.

15. Omgeving van de patiënt is belangrijk voor de gemoedstoestand.

Page 18: Dossier EZ

Creativiteit & Concepting

18 | P a g i n a

16. Open en duidelijke communicatie tussen personeel en ziekenhuis zijn essentieel.

Toelichting ontbreekt vaak. Dit leidt tot frustratie.

17. Naast technologische ontwikkeling is het persoonlijke aspect belangrijk.

18. Mensen hebben te weinig info over wat gaat gebeuren in het ziekenhuis en voelen

zich daardoor niet thuis en angstig.

19. De benadering is onpersoonlijk.

20. Jip en Janneke taal helpt bij meer begrip van wat je hebt.

21. Door de technologische ontwikkeling kan persoonlijk contact verwateren.

22. Ervaringen wordt belangrijker da technologische ontwikkelingen.

23. Voor de arts staat het proces centraal, niet het humane aspect.

24. Er is geen nazorg, follow-up.

25. Er liggen kansen voor ziekenhuizen om in te spelen op de 24-uurs economie.

26. Patiënten staan ook open voor andere geneeswijzen. Spiritualiteit kan bijvoorbeeld

ook een rol spelen, of niet traditionele behandelmethoden.

Page 19: Dossier EZ

Creativiteit & Concepting

19 | P a g i n a

Dit is het resultaat van alle ideeën die gedeeld zijn. De rode stickers aanwezig op

verschillende post-it’s geven aan dat deze door de aanwezige studenten is bestempeld

als beste inzicht of meest zinvol.

Page 20: Dossier EZ

Creativiteit & Concepting

20 | P a g i n a

Level 7 100 ideeën Het is tijd om een oplossing te bedenken voor het vraagstuk: Hoe wordt het St. Elizabeth

ziekenhuis lief? Dit wordt gedaan middels de bekende post-it’s. Ieder individu zoekt een

plek waar hij of zij in alle rust of juist rumoer ideeën kan bedenken. Het is de bedoeling

dat er gezamenlijk honderd ideeën worden bedacht door het team.

De post-it’s met oplossingen worden per groep op een vel papier geplakt met in het

midden de centrale vraag. Elk idee wordt genummerd, welgeteld 52 oplossingen zijn

genoteerd en gecategoriseerd op het vel. De afbeelding hieronder is het vel waarop de

oplossingen zijn geplakt. Er ontbreken echter een aantal post-it’s. Deze zijn bij level 9

gebruikt.

Page 21: Dossier EZ

Creativiteit & Concepting

21 | P a g i n a

Level 8 Vanuit een ander oogpunt

De oplossingen zijn bedacht, genummerd en gecategoriseerd. Maar zoals bij level 7 al

genoemd is, waren het maar tweeënvijftig oplossingen en er moeten er honderd komen.

Level 8 heeft dan ook als doel om meer ideeën en oplossingen te vinden. Dit wordt gedaan

door het probleem bijvoorbeeld met iemands anders ogen te bekijken..

Er zijn verschillende methodes om het probleem vanuit een ander oogpunt te bekijken. Er

is gekozen voor de volgende methodes.

De superheld

De bedoeling is dat er wordt bedacht wat de favoriete superheld zou doen als dit probleem

de zijne was.

Kind van zeven

Een kind van zeven kent geen faalangst, kent geen schaamte en gelooft in zijn eigen

fantasie. Stel jezelf daarom voor als een kind van zeven en bedenk een oplossing.

Een willekeurige pagina

Bij deze methode is het de bedoeling dat je je laat inspireren door een willekeurig iets. In

ons geval is er gekozen om een stripboek te openen op pagina 13 en het eerste plaatje of

woord die je ziet te gebruiken in je oplossing.

De nieuwe oplossingen die zijn bedacht worden eveneens de oplossingen van level 7

genummerd en toegevoegd aan het vel.

Page 22: Dossier EZ

Creativiteit & Concepting

22 | P a g i n a

Level 9: COCD box. Inmiddels zijn er allerlei uiteenlopende oplossingen bedacht om het St. Elizabeth

ziekenhuis zo lief mogelijk te maken. Maar niet alle oplossingen zijn even goed. Daarom

moet er een keuze worden gemaakt met welke ideeën verder gegaan wordt.

Een hulpmiddel die daarbij wordt gebruikt is de COCD-Box dit is een model dat tientaljaar

geleden is bedacht door Mark Raison.

Een COCD-Box ziet er als volgt uit:

Bij dit level wordt er middels gekleurde stickers een keuze gemaakt. Dit wordt individueel

gedaan. Een blauwe sticker geld als een now-idee. Een gele sticker als een how-idee en

een rode sticker een wow-idee.

Om de andere groepsleden niet te beïnvloeden worden de nummers die op de oplossingen

zijn geschreven, genoteerd op een blaadje. Wanneer iedereen zijn now, how en wow

oplossingen heeft genoteerd worden de stickers pas opgeplakt. De oplossingen die geen

sticker krijgen zijn de zogenoemde ‘No’ oplossingen deze worden niet gebruikt.

Een logisch gevolg van de beoordeling is dat er op sommige oplossingen bijvoorbeeld een

blauwe en rode sticker zit. Dit zijn oplossingen waarover gediscussieerd moet worden waar

het idee wordt geplaatst.

Wederom word er een groot vel papier gebruikt om de COCD-box te maken. Als alle

oplossingen op de juiste plaats hangen ziet dit er als volgt uit.

Page 23: Dossier EZ

Creativiteit & Concepting

23 | P a g i n a

De oplossingen rechts boven in zijn de NOW oplossingen, linksonder zijn de HOW

oplossingen en de oplossingen rechtsonder zijn de WOW oplossingen.

In totaal zijn er acht wow oplossingen, er is besloten om de oplossingen te combineren tot

één groter idee. Het idee is om een knuffelkamer te maken in het Elizabeth Ziekenhuis.

De artsen en verplegers aaibare dierenpakken aan te trekken wanneer zij de

kinderafdeling betreden.

Tijdens dit proces worden wij begeleid door de heer Joris van Dooren en Cor Noltee.

Daarom is er gekozen om het idee wat er is bedacht met hen te delen om hun oordeel te

horen. Zij laten ons inzien dat de focus teveel ligt op het woord knuffelen , uit ons

vraagstuk: Hoe kan het St. Elizabeth ziekenhuis zo lief worden gemaakt, dat je het

personeel zou willen knuffelen?

Er wordt geadviseerd om te denken aan hoe kun je het verblijf in een ziekenhuis zo

plezierig mogelijk maken of hoe begeleid je een patiënt op een leuke manier. Dankzij deze

feedback is er een heel nieuw idee tot stand gekomen.

Page 24: Dossier EZ

Creativiteit & Concepting

24 | P a g i n a

Level 10 Conceptbeschrijving Het laatste level. De oplossingen zijn genoteerd en via de COCD-box beoordeelt.

Uiteindelijk is het volgende idee als definitieve oplossing uit de bus gekomen.

Patiënten in ziekenhuis overkomen soms de raarste situaties, bijvoorbeeld: een nierpatiënt

ligt op zijn kamer uit te rusten als er een arts binnenkomt die hem mededeelt dat hij langs

komt voor de amputatie van het been…?

Daarnaast komt het voor dat een arts te weinig kennis heeft van een specifiek probleem er

wordt dus een andere arts bijgehaald, vervolgens kan de patient het hele ziektebeeld en

verhaal uitleggen aan de nieuwe arts. Een gebrek aan communicatie, een gebrek aan

management, het zorgt ervoor dat een patiënt zich onbegrepen en wellicht niet goed

behandeld voelt. Alsof er niet genoeg aandacht en betrokkenheid is vanuit de artsen naar

de patiënten. Niet bepaald lief dus.

De hoofdvraag die in dit proces en begeleidend dossier centraal staat is dan ook Hoe kan

het St. Elizabeth ziekenhuis zo lief worden gemaakt, dat je het personeel zou willen

knuffelen?

Het concept wat is bedacht moet door middel van constante begeleiding het gevoel

opwekken bij de patiënt dat er wel degelijk aandacht en betrokkenheid vanuit de artsen

is. Het concept bestaat uit een digitaal en geanimeerd begeleidingsgame die door middel

van interactie er voor zorgt dat de patiënt bezig gehouden word en daarbij ook zijn

oefeningen, medicijnen en andere noodzakelijke handelingen uitvoert.

Sweet Hospital

Sweet Hospital is de benaming van de nieuwe game voor in het ziekenhuis. De game werkt

in eerste instantie op de apparatuur van het ziekenhuis, de televisie’s. Naast de televisie

kan ook de smartphone van de patient gebruikt worden om de game te gebruiken.

Wanneer een patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis zal hij de mogelijkheid krijgen

om deel te nemen aan het Sweet Hospital game, het is niet verplicht. Het eerste stadium

van de game is het ontwikkelingen van de avatar. De avatar mag samengesteld worden

naar eigen smaak, zo is het mogelijk om hem op de eigen dokter te laten lijken of de

avatar juist heel raar aan te kleden. De avatar zal vanaf nu de patiënt begeleiden en

vermaken tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis.

De avatar zal geregeld vragen of de patiënt zin heeft om een spel met hem te spelen, dit

kan gedaan worden via beweging middels bewegingssensoren in de televisies, ook kan het

via een afstandsbediening gedaan worden omdat er patiënten bij zijn die niet in staat zijn

grote bewegingen te maken. Door het doen van spelletjes kunnen er punten verdient

worden, de punten zijn belangrijk in het spel omdat daarmee een hogere rang verkregen

kan worden. De laagste rang, waarmee gestart word, is schoonmaakster van het ziekenhuis

en de hoogste rang is chirurg.

Sweet Hospital is niet alleen te gebruiken voor het doen van spelletjes. Het voornaamste

doel is op een speelse wijze de patiënten te begeleiden bij het doen van hun dagelijkse

oefeningen, het innemen van hun medicijnen en het opnemen van de temperatuur.

De inname van medicijnen, het doen van oefeningen en de temperatuurstanden worden

opgeslagen in het persoonlijke digitale dossier van de patiënt. Op deze manier kan de

Page 25: Dossier EZ

Creativiteit & Concepting

25 | P a g i n a

betreffende arts op de hoogte blijven van alle activiteiten van de patiënt. De artsen

komen af en toe langs omdat het noodzakelijk is om af en toe een ‘echte’ arts te spreken.

De avatar zal tijdens het verblijf in het ziekenhuis constant vragen aan de patiënt of het

goed gaat, mocht dit niet zo zijn dan kan Sweet Hospital een seintje doorgeven dat er een

arts langs moet komen.

Ook voor het doen van oefeningen, innemen van medicijnen en andere handelingen zijn er

punten te verdienen die zullen leiden tot het verkrijgen van een hogere rang in het spel.

Cliniclowns worden vervangen door de avatars, eens in de week worden de kinderen

verrast door het bezoek van hun avatar. Deze komt in levende lijve met de patiënt kletsen

en knuffelen.

Wanneer de patiënt weer in goede gezondheid is en het ziekenhuis mag verlaten, kan de

patiënt de arts en zijn avatar beoordelen, zo kan er worden gemeten of Sweet Hospital het

verblijf van de patiënt aangenamer heeft gemaakt en of het gevoel heerst dat er aandacht

en betrokkenheid vanuit de artsen naar patiënt is.

Uitbreidingsconcept

Als blijkt dat Sweet Hospital een succes is op de kinderafdeling kan er worden gekozen om

Sweet Hospital te voorzien van enkele toevoegingen en aanpassingen om het vervolgens in

het hele ziekenhuis aan te bieden.

Per slot van rekening moet het gehele St.Elizabethziekenhuis lief zijn en niet alleen de

kinderafdeling.

Voor de volwassenen die deelnemen aan Sweet Hospital geld ook een vrijwillige deelname.

De avatar kan ook hier naar eigen smaak worden aangekleed. De avatar zal niet constant

vragen of de patiënt een spelletje wil doen. Toch zullen er interactie momenten zijn met

de patiënt en zijn avatar.

Er zal ook hier een melding worden gegeven wanneer medicijnen of oefeningen gedaan

moeten worden waar mee punten verdient kunnen worden. Er zullen mogelijkheden zijn

om digitaal een afspraak te maken met de betreffende arts en een encyclopedie waar de

patiënt zelf een vooronderzoek kan doen van zijn symptomen. Als er wordt gekozen om

het uitbreidingsconcept te gebruiken kan er middels een enquête onder patiënten,

onderzocht worden aan welke mogelijkheden de patiënt behoefte heeft. Zodat deze

toegevoegd kunnen worden aan Sweet Hospital.

Prototype

Behorend bij dit dossier hoort een filmpje waarbij Sweet Hospital gebruikt wordt door een

patiënt.