Dorpswijzer editie oktober 2010

download Dorpswijzer editie oktober 2010

of 20

 • date post

  24-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Dorpswijzer editie oktober 2010, jaargang 12

Transcript of Dorpswijzer editie oktober 2010

 • een woordje vooraf3

  werkgroep Leefbaarheid4

  nieuws etc.5

  interview met Piet Steijaert7

  Kerstmarkt8

  de ondernemer en zijn bedrijf10

  11 impressie Zomermarkt

  12 nieuwe ondernemer: Dt Wrkt

  15 leden van de Dorpsraad

  16 woordzoeker

  14 nieuws van de Dorpsraad

  interview met uitbaters Nobel9

  17 verslag Jaarvergadering 2009

 • pagina 3

  Dorpswijzer editie oktober 2010 jaargang 12

  Als u dit leest, beste dorpsgenoten, is de zomer alweer voor-bij, tenminste als de vorige maanden als een volwaardige zomer bestempeld kunnen worden. Juni was warm en een beetje nat, juli was niet heel warm maar wel nat, augustus was hopeloos. Zelf ben ik twee weken met vakantie geweest in het noorden des lands, met waarschijnlijk maar n droge nacht. Kortom onze vakantie was te nat, te koud en te kort En die van u?

  In ons dorp is er de afgelopen maanden ook weer van alles ge-organiseerd, van de Boomwaifeesten tot en met de Zomermarkt toe. Er was weer van alles te doen. Verderop is een korte impres-sie van de Zomermarkt te vinden.

  Maar ook in de wintermaanden is er genoeg te doen in ons dorp. Zo verwelkomen we Sint Nicolaas op 14 november om 14.00 uur op de Oude Kaai, en wordt er op 12 december weer een sfeer-volle Kerstmarkt georganiseerd op het schoolplein. Op pagina 8 staat alle informatie over de Kerstmarkt. Aanmelden voor deel-name aan de Kerstmarkt kan via de bon op pagina 8.

  In het voorjaar is er op initiatief van de Dorpsraad een werkgroep Leefbaarheid opgericht. Deze werkgroep onderzoekt hoe Graauw als dorp nog aangenamer kan worden om in te wonen, te werken en te recreren. Een eerste project is inmiddels opgestart. In deze Dorpswijzer leest u er alles over. Op dinsdag 9 november vindt de jaarvergadering plaats. Tijdens deze vergadering kunt u weer vragen stellen aan het college van B & W. En natuurlijk stellen we dan ook de nieuwe werkgroep Leefbaarheid aan u voor. Ook zal de gemeenteraadscommissie Welzijn uit Hulst aanwezig zijn om alles te vertellen over het Droomtraject dat wij dit najaar mogen opstarten. Tijdens de pauze zullen op een groot scherm oude en nieuwe fotos van Graauw getoond worden. Voor dit doel is de Dorpsraad nog op zoek naar oude fotos, dias en dergelijke. Uiter-aard krijgt u die na gebruik weer terug!

  De Dorpswijzer staat weer boordevol leuke artikelen. Zo laten we in deze editie onder andere weer een nieuwe ondernemer aan het woord, is er ruimte voor de ondernemer & zijn bedrijf en vertelt Piet Steijaart over zijn leven op de Graauw.

  Veel leesplezier in deze Dorpswijzer!

  Luc van Peteghemvoorzitterdorpsraad@graauw.netZandbergsestraat 14Telefoon 37 00 18

  een woordjevooraf

 • pagina 4

  Dorpswijzer editie oktober 2010 jaargang 12

  Werkgroep Leefbaarheid opgericht

  Door de Dorpsraad is dit voorjaar samen met verenigingen en belang-stellenden in Graauw een werkgroep gevormd die als doelstelling heeft de leefbaarheid van Graauw op peil te houden c.q. te verbeteren.

  Tijdens de eerste bijeenkomst werd gebrainstormd; waar is be-hoefte aan? Wat is haalbaar? Het resultaat van deze sessie werd een plan met een aantal speerpunten:

  (weer) een winkel in het dorp Een weekmarktje Een ondersteunende klusjes-

  dienst een ruilproject (Lets) voor

  producten en diensten.

  Het is geen eenvoudige opgave om deze speerpunten te realiseren. De werkgroep heeft inmiddels al een aantal besprekingen gevoerd en informatie opgevraagd. Ook is de werkgroep op zoek naar een geschikte locatie, probeert men fondsen te werven en onderzoekt men de juridische (on)mogelijkhe-den.

  Inmiddels wordt er druk onder-handeld over een locatie voor de winkel. Er wordt steun gezocht bij provincie, gemeente, onderne-mers en leefbaarheidfondsen. De

  kans op realisatie van dit project wordt aanzienlijk vergroot door de samenwerking met het re-integratiebedrijf Dt Wrkt! in Graauw. Dit bedrijf kan mensen in zon re-integratietraject namelijk een leerwerkplek aanbieden in het winkeltje.

  Ook het weekmarktje gaat deel uitmaken van het gehele project , dat de veelzeggende naam Werk aan de winkel heeft gekregen. De klusjesdienst is inmiddels gestart (locatie Gemeenschapshuis, meer hierover elders in dit nummer).

  De winkelenquteTijdens de Zomermarkt is een enqute gehouden onder de bezoekers. Een kleine zestig bezoe-kers hebben de vragenlijst ingevuld ingeleverd. Enkele resultaten uit de enqute:

  Brood, groenten en fruit, en een TNT-servicepunt zijn veruit de meest gewenste producten, maar ook diepvriesproducten, biologische producten, bloemen en planten zijn veel gevraagd.

  67% vindt het geen bezwaar dat het prijsniveau wat hoger zal liggen dan in de grotere super-markten en is blij dat men het in Graauw kan kopen.

  33% vindt het hogere prijsni-veau een reden om er alleen iets te gaan kopen wat men op dat moment tekort komt.

  NIEMAND (0%) vindt de hogere prijs een reden om er nooit iets te kopen!

  Op de vraag hoe vaak men (naar verwachting) iets in het winkeltje zal kopen antwoordt 26% dat men dat meer dan 1 keer per week zal doen. 61% geeft aan dat ongeveer 1 keer per week te gaan doen. 16% uitsluitend als men het elders is vergeten.

  NIEMAND (0%) zegt zelden of nooit iets te gaan kopen!

  Dat men in het winkeltje gehol-pen zal worden door mensen in een re-integratietraject is voor maar liefst 86% geen enkel bezwaar. Voor de rest maakt het niet uit.

  De uitslag van deze enqute is voor de werkgroep aanleiding om alles op alles te zetten om te proberen weer een winkeltje te realiseren. De werkgroep rekent daarbij ook op uw steun, niet al-leen nu, maar ook straks als klant van het winkeltje!

  Zodra er meer concreet wordt houden we u zeker op de hoogte.

 • pagina 5

  Dorpswijzer editie oktober 2010 jaargang 12

  KerstspullenGooi je overbodige kerstspullen zoals verlichting, slingers en ballen niet weg. Maar geef deze spullen aan Greet Ja-cob (Dorpsstraat 40) of Chris de Bruyn (Zandbergsestraat 14).

  Uw overbodige kerstspullen zullen worden gebruikt om de Kerstmarkt op 12 december op het schoolplein aan te kleden.

  SinterklaasZondag 14 november om 14.00 uur komt Sinter-klaas in Graauw aan.

  De goedheiligman zou het weer harstikke leuk vinden als alle kinderen van 0 tot 100 jaar hem op de Oude Kaai willen verwelkomen.

  Trek op zondag 14 november je mooiste kleren aan geef Sinterklaas een warm Graauws onthaal!

  Zagers gezochtOp zaterdag 6 november is de landelijke Natuur-werkdag. Lineke Keizer gaat net zoals vorig jaar die dag van 10.00 tot 15.00 uur kerstbomen zagen bij De Sterre in Clinge. En zij zoekt nog medezagers.

  De bomen en takken die worden gezaagd zullen

  worden gebruikt om de Kerstmarkt op 12 december te decoreren.

  Het zagen is niet alleen nuttig en leuk maar het dient ook het goede doel. Want het is in het bos van De Sterre en met ons werk maken we wandelpaden voor de bewoners! aldus Lineke Keizer.

  Meehelpen? Meld je dan aan via de website www.natuurwerkdag.nl.

  Op zaterdag 23 oktober 2010 geeft fanfare Nooit Gedacht weer een najaars-concert in het Gemeen-schapshuis.

  De rode draad tijdens het concert is muziek uit de jaren zestig en zeventig. Het concert zal een feest der

  herkenning worden met veel aansprekende lichte muziek.Fanfare Leopold en Albertis-ten uit Kieldrecht. zal tijdens het concert een gastoptre-den verzorgen. Ook zij staan borg voor een gezellig en gevarieerd programma.

  Het najaarsconcert begint om 20.00 uur, De deuren gaan om 19.30 uur open.

  Wie na het concert nog zin heeft is van harte welkom op de Afterparty!

  Najaarsconcert fanfare Nooit Gedacht

  nieuws etc.

 • pagina 6

  Dorpswijzer editie oktober 2010 jaargang 12

  Spaar doppen en geef een blinden-geleidehond studiefi nanciering.Een blindengeleidehond kost (aan opleiding en dergelijke) zon 15.000,- maar een blinde hoeft daar niets voor te betalen. Omdat het Belgisch Centrum voor Geleidehon-den (BCG) dit in zijn plaats bekostigt, heeft het nood aan sponsors en sympathisanten. Daarom heeft het BCG een dopjesspaaractie gestart.

  De ingezamelde dopjes worden ten voordele van het BCG verkocht om te worden gerecycleerd in duur-zame palletten. Door het inzamelen van uw dopjes draagt u dus op milieuvriendelijke wijze bij tot de ondersteuning van het BCG.

  Er worden alleen plastic schroefdopjes van drank es-sen ingezameld. Dopjes van onderstaande essen zijn altijd goed:

  van mineraal- of spuitwater van frisdrank (cola, limonade etc.) van melk van fruitsap

  Doppen van zeepproducten en olin, plastic deksels etc. kunnen helaas (nog) niet worden verwerkt in de duurzame palletten. We zamelen echt alleen plastic dopjes in.

  Meer informatie over de dopjesactie op www.dopjes-actie.be. U kunt uw dopjes inleveren bij Lucky Feet, Zandbergsestraat 14.

  Eindelijk fi etspad tussen Graauw en PaalNa jaren aandringen door de Dorpsraad is het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen begonnen met het aanleggen van een 2 kilometer lang etspad tussen Graauw en Paal. Het Waterschap verwacht in november 2010 de werkzaamheden te kunnen afronden.

  nieuws etc.

 • pagina 7

  Dorpswijzer editie oktober 2010 jaargang 12

  In de Dorpswijzer willen we iedere editie een markante Graauwenaar aan het woord laten. In deze eerste a evering vertelt Piet Steijaert zijn verhaal.

  Ik ben geboren in de zelfstandige gemeente Graauw en Langendam, vertelt Piet na een rondleiding door zijn knusse woning. In 1970 is Graauw en Langendam opgegaan in de gemeente Hulst en sindsdien heet ons dorp simpelweg Graauw. De dam in het in het wapen van Graauw symboliseert Langendam.Vierendertig jaar geleden ben ik getrouwd met Lydia en al die tijd wonen wij in dit huis. Ik