Doorbraakproject open geodata, grondstof voor groei en innovatie

download Doorbraakproject open geodata, grondstof voor groei en innovatie

of 18

 • date post

  24-Jan-2015
 • Category

  Technology

 • view

  92
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Het kabinet Rutte II zet in op het gebruik van ICT als middel om de economie te stimuleren en de concurrentiepositie van Nederland te verbeteren. Hiervoor zijn 10 doorbraakprojecten gedefinieerd die zich richten op het vergroten van gebruik en kennis van ICT. Deze projecten versterken het nationale ICT-beleid zoals dat is vastgelegd in de Digitale Agenda en worden uitgevoerd in een samenwerking tussen overheid, onderzoek & wetenschap en het bedrijfsleven. Het doorbraakproject "Open (geo)data als grondstof voor groei en innovatie" richt zich op het op gang brengen van het gebruik van de Open Data en het wegnemen van belemmeringen die ondernemers ondervinden in het gebruiken van Open Data van de Nederlandse overheid. Het project kiest hierbij nadrukkelijk het perspectief van de vraag en zal vanuit die positie belemmeringen zoals privacy, bestuurlijke ambitie en de dynamiek markt/overheid agenderen. Het op gang brengen van de vraag zal gedaan worden door het organiseren van een aantal sectorgerichte Open Data estafettebijeenkomsten die maatschappelijke vraag, ondernemers die toepassingen ontwikkelen en aanbieders van open data bij elkaar brengt.

Transcript of Doorbraakproject open geodata, grondstof voor groei en innovatie

 • 1. Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatieBelemmeringen rondom Open Geodata wegnemen

2. Agenda Context Wat gaan we doen Belemmeringen 3. De aanleiding Topsectoren aanpak onder Rutte 1 Digitale Agenda.nl Ambities inzet ICT voor economische groei en welvaart Digitale Implementatie Agenda.nl Realiseren ambities Digitale Agenda.nl ICT & Topsectoren: Roadmap ICT Onderzoeks- en innovatieagenda voor ICT-onderwerpen van belang voor meerdere topsectoren 4. ICT voor groei en innovatie Doorbraakprojecten in regeerakkoord Rutte 2 Efficinter en grootschaliger gebruik van ICT gericht op het wegnemen van belemmeringen voor (grootschalig) gebruik van ICT in publiekprivate ketens of ketens met een publiek belang: Bijdrage aan economische groei Regeldrukvermindering Kwaliteitsverbetering en concurrentiepositie van Nederland Hergebruik van (open) overheidsdata, big data en standaardisatie Veilige en betrouwbare digitale toegang 5. De kans Open data is een grondstof voor groei en innovatie Veel (open) overheidsdata (tot 70% van alle open data) heeft een geografische component Baten commercieel hergebruik van open data wordt alleen al voor Nederland geschat op 200M per jaar Het gebruik van open (geo)data blijft achter bij deze potentile mogelijkheden 6. Wat gaan we doen Twee sporen. Doorbraak I Vraagarticulatie afstemming vraag en aanbod Open Data Van aanbodgericht naar vraag gestuurd in publiek-private samenwerking op zoek naar nieuwe marktmogelijkheden Doorbraak II Open data continu, transparant en kwalitatief hoogwaardig beschikbaar Zekerheid bieden aan marktpartijen identificeren en wegnemen van belemmeringen met als doel: ontwikkelen van solide business modellen door het bedrijfsleven, stimulans in het gebruik van open data en realisatie economische groei 7. Bij elkaar brengen Maatschappelijke vraag Ondernemers die toepassingen ontwikkelen Houders van Open DataOpen Data estafettebijeenkomsten 8. De vraag centraal BouwMobiliteitWaterEnergieZorg 9. Gebruik Open DataBestwelsnel.nl NDW data Auto Alert RDW data(bron: tankpro)Topografie in de klas Dennis HuninkOpen Huis app 2CoolMonkeys 10. Esri en Open Data BRT downloads via esri.nl OverheidZakelijkParticulier17% 6%Onderwijs en Onderzoek32%400+ afnemers 45%BAG downloads via esri.nl OverheidZakelijkParticulier15%3%Onderwijs en onderzoek0% 34%250+ afnemers 48%Community basemap BRT, DTB, BAG, gemeente Rotterdam data ruim 14 miljoen kaarten per maand 11. Open Data estafette bijeenkomsten 6 maart 2014: Water Juni 2014: Duurzame energie Najaar 2014: Smart cities 12. Open data continu, transparant en kwalitatief hoogwaardig beschikbaar Vanuit vraag perspectief agenderen van belemmeringen Verbinding leggen naar andere Open Data activiteiten Benvloeding kansrijke Open Data sets 13. Agenderen belemmeringen Vindbaarheid Open Data Privacy Financiering Licentie Continuteit Markt/Overheidschillenmodel van Backx (2003) 14. Onderzoek TU Delft Open Data beoordelingsraamwerk Nulmeting Open Data in Nederland Prioriteitstelling belemmeringen Validatie economische studies 15. Governance Vertegenwoordiger in het HLO: Ed Nijpels (voorzitter GeoBusiness Nederland) Aanjager:Mark Herbold (CEO Esri Nederland en bestuurslid GeoBusiness Nederland)Projectmanager: Frans Lips (Ministerie van EZ CIO-Office) Doorbraakteam: Ministerie I&M: Ministerie EZ: Ministerie BZK: GeoBusiness NL: TU Delft:Dirk van Barneveld Gerard Goudsmit Imke Arts-Vrijling Camille van der Harten Bastiaan van Loenen 16. Wat kunt u doen ? Business cases aandragen Relevante data sets identificeren Meedenken over wegnemen belemmeringen 17. Doorbraakproject Open Geodata Tot slot. Doorbraakproject zorgt ervoor dat geo een integraal onderdeel wordt van de Digitale Agenda.nl Doorbraakproject zet geo op de kaart als een bindend ICT element tussen de Topsectoren Doorbraakproject draagt bij aan een generiek en transparant open databeleid Doorbraakproject levert bijdrage aan het inzichtelijk maken van belemmeringen en biedt duurzame oplossing(en) 18. Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatieAan de slag