Docu Drive!3d 260809

Click here to load reader

 • date post

  21-Jun-2015
 • Category

  Travel

 • view

  791
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Docu Drive!3d 260809

 • 1. * ruimtelijke scenarios * onderzoek en strategie * landschapsplannen * * ontwerp openbare ruimte * stedenbouwkundige plannen ** verkavelingsstudies * ontwerp stedelijk meubilair * tuinontwerp * * hoogbouwvisies * parkeeronderzoek en -ontwerp * * structuurvisies * beeldkwaliteitsplannen ** (masterplan) kunst en openbare ruimte * BUREAU VOOR OMGEVINGSONTWERPir Jaco Kalfsbeek Buorren 1 8857 BL Wijnaldum 06 - 47572284 post@DRIVE-3d.nl www . DRIVE-3d.nl

2. Maaiveldontwerp Amstelveld 1992 (dRO) STATUS: gerealiseerd 3. Maaiveldontwerp Nieuwezijds Kolk 1994 (dRO) STATUS: gerealiseerd 4. Maaiveldontwerp Leidseplein 1993 (dRO) STATUS: gerealiseerd 5. Openbare ruimte Centrumgebied Amsterdam ArenA 1995-1999 (dRO) OPDRACHTGEVER: Gem. Grondbedrijf Amsterdam/OMC STATUS: deels gerealiseerd 6. SPvE kantoren Plaza ArenA 1999 dRO i.s.m. KCAP OPDRACHTGEVER: Gem. Grondbedrijf Amsterdam STATUS: deels gerealiseerd 7. SPvE hoofdkantoor Cisco Nederland 2000OPDRACHTGEVER: Gem. Grondbedrijf Amsterdam STATUS: gerealiseerd 8. Stedenbouwkundig Plan Kantorenpark Riekerpolder 2001OPDRACHTGEVER: Gem. Grondbedrijf Amsterdam STATUS: in uitvoering 9. Landschapsplan A2/A9 knooppunt Holendrecht 1998OPDRACHTGEVER: Gem. Grondbedrijf Amsterdam/RWS STATUS: gerealiseerd 10. DRIVE! (L:) 01 Landschapsvisie Zeepoort IJmuiden 2003OPDRACHTGEVER: Gem. Havenbedrijf Amsterdam/Bouw- dienst RWS STATUS: visie 11. DRIVE! (L:) 02 Groene strategie Afrikahaven 2002OPDRACHTGEVER: Gem. Havenbedrijf Amsterdam STATUS: visie 12. DRIVE! (S:) 02 Stedenbouwkundig Plan CoDo2N 2003OPDRACHTGEVER: Stadsdeel Amsterdam-Noord STATUS: ontwikkelingsvisie 13. DRIVE! (S:) 04 Visie Waalfront Tiel2004 OPDRACHTGEVER:Stadsontwikkeling Gemeente Tiel STATUS: visie Waalplein 14. DRIVE! (S:) 07 Visie Stationsplein Tiel 2005 OPDRACHTGEVER: Stadsontwikkeling Gemeente Tiel STATUS: studie 15. DRIVE! (L:) 06 Stationsplein Arnhem Zuid 2005reserveringkiosk100 m2 ism KCAPOPDRACHTGEVER: GEM Schuytgraaf STATUS: gerealiseerd 64 Fietsrekken32 boxes 16. DRIVE! (S:) 05 SPvE /inrichting Don Boscoplein DonBoscobuurt 2005 ism Snitker&Borst ArchitectenOPDRACHTGEVER: Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer STATUS: niet gerealiseerd 17. DRIVE! (S:) 08 meervoudige opdracht Venneperplein Nieuw Vennep 2005OPDRACHTGEVER: Gemeente Haarlemmermeer STATUS: 2e Plaats prijsvraagHOOFDVAART VENNEPERWEG VENNEPERPLEIN HOOFDVAART HOOFDVAART 18. DRIVE! (S:) 09 Bedrijvenpark Usseler Es 2009OPDRACHTGEVER: Gemeente Enschede STATUS: SP/BKP en DO openbare ruimte gereed31 124 19. DRIVE! (S:) 10 Masterplan Stations- gebied Tiel2009OPDRACHTGEVER: Gemeente Tiel STATUS: vastgesteldCC DLingehoven Oost BBLingehoven West AA Veilingterrein appartementenBurense Poort eengezinswoningenvoorzieningengroen privegroen openbaardekstoepenverharding 20. DRIVE! (S:) 11 Racecircuit Zandvoort2009OPDRACHTGEVER: Heijmans Vastgoed BV STATUS: Visie 1948 CIRCUIT IN DE DUINEN19801989KRIMP19992010 CIRCUIT AAN ZEE 21. OPLEIDING 1986 LandbouwUniversiteit Wageningen Tuin- en Landschapsarchitectuur Doctoraalvakken: Tuin- en Landschapsarchitectuur Het Rotterdamse havengebied - vormgeving in een technisch landschap Planologie, Bedrijfskunde 1991Hogeschool voor de Kunsten Utrecht CV Jaco Kalfsbeek Tweede fase opleiding Stedebouwkundig Micro Milieu WERKERVARING 1986 - 1991 Dienst Gemeentewerken Rotterdam Landschapsarchitect > Haven in beeld - ontwerpvisie en diverse deeluitwerkingen > Beleidsplan beheer Openbare ruimte > Afstemming ontwerp-aanleg-beheer1991 - 1995Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam Stedenbouwkundig ontwerper Afdeling Binnenstad > Diverse herinrichtingsprojecten openbare ruimte o.a. Amstelveld, Kalverstraat, Nieuwezijds Kolk, Leidseplein; > Stadsbeeldplan Plantage (beeldkwaliteitplan i.s.m. Welstand) > Diverse stadsvernieuwingsprojecten > Samenwerking met beeldende kunstenaars 1995 - 2001Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam Stedenbouwkundig ontwerper Planteam Economie en Werkgebieden > Stedenbouwkundig Plan Centrumgebied Amsterdam Zuidoost en deeluitwerkingen; > Ontwerp ArenAboulevard en diverse deeluitwerkingen openbare ruimte; > Grootschalige kantoorontwikkeling, diverse projecten in Amstel III waaronder stedenbouwkundig ontwerp van hoofdkantoor 'Cisco' en 'Plaza ArenA' i.s.m. KCAP > Kantorenpark Riekerpolder - ontwerp van de openbare ruimte, stedenbouwkundig plan en deeluitwerkingen i.s.m. architectenbureaus; > Verkavelingsstudies havengebied; > Knooppunt Holendrecht landschapsplan en land-art i.s.m. Henk Volkers Zelfstandig > Schetsontwerp slibdepot gemeente Den Helder i.s.m Henk Volkers (2000); > Schetsontwerp tuin Leiden (2000) > Werkbeurs Fonds Beeldende Kunst Vormgeving en Bouwkunst (2001) 1 april 2002 - hedenDRIVE! 3D'Bureau voor 0mgevingsontwerp' (zie projectenlijst)Nevenfuncties Jaco Kalfsbeek 2002 - heden: > Gastdocent Academie van Bouwkunst Amsterdam > Gastdocent Hogeschool Amsterdam/Haarlem HTS Bouwkunde > Gastdocent Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Stedelijk Interieur > Correspondentschap www.ARCHINED.nl > Lid Stedenbouw Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit ARK (Welstand, Monumenten, Openbare ruimte en Beel- dende kunst) Gemeente Leiden (-2005) 22. DRIVE! (S: 01) Prijsvraag Spoorzone Antwerpen i.s.m. KCAP, 2002 DRIVE! 3d DRIVE! (L: 01) Groene strategie voor de Afrikahaven, Visie en beeldkwaliteitplan in opdracht vanhet Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam i.s.m. Parklaan Landschapsarchitecten;voorbeeldproject Werklandschappen NVTL/Ministerie van EZ, 2002Projecten 2002-2009 DRIVE! (L: 02) Meervoudige opdracht landschapsplan Zeepoort IJmuiden, in opdracht van hetGemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam/Rijkswaterstaat i.s.m. Parklaan Landschaps-architecten, 2002 DRIVE! (L: 03) Div. Ontwerp NieuwendamNoord, o.m. PVE openbare ruimte Waterlandplein, inopdracht van Stadsdeel Amsterdam Noord, 2003 DRIVE! (L: 04) Prijsvraag A design for places left over after planning , in opdracht van Atelier HSLDRIVE! (L: 05) Ideenprijsvraag Monument Vuurwerkramp Enschede, in opdracht van ComitVuurwerkramp, 2003 DRIVE! (S: 02) Stedenbouwkundig plan deelgebied 2 Noord van het Cornelis Douwes bedrijven-ter-rein in AmsterdamNoord, in opdracht van Stadsdeel Amsterdam Noord, 2003 DRIVE! (S: 03) Hoogbouwvisie Gemeente Tiel, in opdracht van Stadsontwikkeling Gemeente Tiel,2004 DRIVE! (P: 01) Parkeren op niveau, Floortje Louter, THOTH 2005DRIVE! (P: 02) Parking