Dm institute teaser kopie

8

Transcript of Dm institute teaser kopie

Page 1: Dm institute teaser kopie
Page 2: Dm institute teaser kopie

!  Weinig tekst (telegramstijl)

!  Eenvoudige woorden

!  Korte zinnen

!  Afgeronde cijfers

!  Slide niet overvol zetten

!  Zoveel mogelijk grafismen

!  Affiche-stijl

Basisregels

Page 3: Dm institute teaser kopie

Presenteren

!  Begrepen worden "  heldere inhoud, snel te lezen, idee begrijpen "  overbodige inhoud verwijderen

! Geloofwaardig zijn "  grafiek, tabel, ondersteunend kijk-materiaal

! Onthouden worden "  beelden, slogans

Page 4: Dm institute teaser kopie

! Onderkast letters lezen best. Daarom worden ze op slides bij voorkeur gebruikt.

!  KAPITALEN ZIJN MOEILIJKER TE LEZEN. DAAROM KAN MEN ZE BEST VERMIJDEN, BEHALVE NATUURLIJK WAAR DE SPELLING HET VOORSCHRIJFT.

Gebruik geen kapitalen

Page 5: Dm institute teaser kopie

! Hoe bereik ik mijn klanten? "  Via direct mail (brief op de post) "  Via sociale media

"  Twitter, Linkedin, Facebook

"  Via zoekmachines op Internet "  Google, Yahoo, …

! Of beter…

Werk visueel

Page 6: Dm institute teaser kopie

!  Creatie van alle drukwerk

!  Productie van leaflets, folders en brochures

!  Distributie via verdeling of post Kan beter: volgende dia !

Tekst of beeld ?

Page 7: Dm institute teaser kopie

Creatie Productie Distributie

One-stop-shopping voor al uw mailings

Page 8: Dm institute teaser kopie

2006 2007 2008 2009 2010!

1000 hl!1200 hl!

1400 hl!

2000 hl!

2300 hl!

Verkoop Grappa Fattoria Lavacchio in hectoliters!

Beelddiagrammen