Dit is de standaardtekst voor de ... - De Ring van Putten ... Voor u ligt het informatieboekje voor

download Dit is de standaardtekst voor de ... - De Ring van Putten ... Voor u ligt het informatieboekje voor

of 46

 • date post

  31-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Dit is de standaardtekst voor de ... - De Ring van Putten ... Voor u ligt het informatieboekje voor

 • 1

  Inhoud Voorwoord....................................................................................................................................... 3 Wat stelt de school zich ten doel? ................................................................................................... 3 Adres van de school ........................................................................................................................ 3 Schoolorganisatie ............................................................................................................................ 3 Bevoegd gezag ................................................................................................................................ 4 Inspectie van het Onderwijs ............................................................................................................ 4 Vertrouwensinspecteur .................................................................................................................... 4 Maandbrief ...................................................................................................................................... 4 Lestijden .......................................................................................................................................... 4 Beperking lesuitval en schoolverzuim ............................................................................................. 5 Lesuitval .......................................................................................................................................... 5 Schoolverzuim ................................................................................................................................. 5 Wat te doen bij schoolverzuim en te laat komen? ........................................................................... 5 Afwezigheid melden. (wij willen graag weten waarom een leerling absent is) .............................. 6 Weer beter melden. .......................................................................................................................... 6 Te laat bij een Centraal Proefwerk of praktische opdracht.............................................................. 7 Te laat inleveren opdrachten ........................................................................................................... 7 Inhaalwerk en verantwoordelijkheid ............................................................................................... 7 Leerlingenstatuut en schoolreglement ............................................................................................. 8 Vakanties 2018-2019 ....................................................................................................................... 8 Vakantie buiten de schoolvakanties ................................................................................................ 8 Ouderspreekavonden ....................................................................................................................... 8 Afdelingsinformatie 3 mavo ............................................................................................................ 9 Organisatiestructuur mavo............................................................................................................... 9 Afdelingsleider mavo ...................................................................................................................... 9 Afdelingscoördinator derde klas mavo ............................................................................................ 9 Mentoraat 3 mavo ............................................................................................................................ 9 Huiswerkuren .................................................................................................................................. 9 Begeleiding door de mentor: ......................................................................................................... 10 Informatieverstrekking .................................................................................................................. 10 Lijst met belangrijke data voor ouders/verzorgers ........................................................................ 10 Belangrijke data 3 mavo ................................................................................................................ 11 VMBO – Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs ............................................................ 29 Het examen .................................................................................................................................... 30 Het examendossier ........................................................................................................................ 30 Toetsvormen in het schoolexamen ................................................................................................ 31 Samenstelling van het examenvakkenpakket ................................................................................ 31 Derde klas MAVO ......................................................................................................................... 32 PTA ............................................................................................................................................... 32 Het vakkenpakket in 3 mavo ......................................................................................................... 32 De resultaten voor het vak lichamelijke opvoeding ...................................................................... 33 Rekenen ......................................................................................................................................... 33 Het vakkenpakket in 4 mavo ......................................................................................................... 33 Decanen van de mavo-afdeling ..................................................................................................... 34 Vakkenpakketformulieren ............................................................................................................. 34 Bevorderingsnormen ..................................................................................................................... 35 Bespreken ...................................................................................................................................... 36 De huisregels van De Ring van Putten .......................................................................................... 36 Convenant Veilige School ............................................................................................................. 36 Rookvrij schoolplein ..................................................................................................................... 36 Gymnastiekkleding ........................................................................................................................ 36 Gymzalen....................................................................................................................................... 36

 • 2

  Buitengym ..................................................................................................................................... 37 Kluiskastjes ................................................................................................................................... 37 Pauzestewards ............................................................................................................................... 37 Zorgcoördinator ............................................................................................................................. 37 De vertrouwenspersonen / counselors ........................................................................................... 37 Bespreking in het ondersteuningsteam (OT) ................................................................................. 37 Casusgericht overleg ..................................................................................................................... 38 Schoolmaatschappelijk werk ......................................................................................................... 38 Rots en Water (weerbaarheidstraining) ......................................................................................... 38 AD(H)D-coach .............................................................................................................................. 38 Het Centrum voor Jeugd en Gezin op de school ........................................................................... 39 Alles onder één dak ....................................................................................................................... 39 JOT Jeugd Ondersteuning Team ................................................................................................... 39 SISA .............................................................................................................................................. 40 Mediatheek .................................................................................................................................... 40 K’68 ............................................................................................................................................... 40 Medezeggenschapsraad ................................................................................................................. 40 Oudervereniging ............................................................................................................................ 41 Toetsweken ..............................................................................................................................