Dit document bevat resultaten van een Calculator. U dient ... · PDF file Contact...

Click here to load reader

 • date post

  19-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Dit document bevat resultaten van een Calculator. U dient ... · PDF file Contact...

 • Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

  De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot de omgeving behoren zowel Natura 2000- gebieden als beschermde natuurmonumenten. Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

  De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

  Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

  Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

  bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

  documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

  Berekening Situatie 1

  Kenmerken

  Emissie

  Depositie natuurgebieden

  Depositie habitattypen

  2FEWdoW5Z4 (01 juli 2015)

  pagina 1/19

 • Contact Rechtspersoon Locatie

  C.H. Huisman - -

  Westbaan 11, Finsterwolde

  Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

  Aanvraag NB vergunning 2FEWdoW5Z4

  Datum berekening Rekenjaar

  01 juli 2015, 15:44 2015

  Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

  - - -

  5.617,80 kg/j 7.907,40 kg/j 2.289,60 kg/j

  Depositie Hoogste

  projectverschil (mol/ha/j)

  Natuurgebied Provincie

  Waddenzee Groningen

  Situatie 1 Situatie 2 Verschil

  1,58 2,20 + 0,62

  Toelichting Bijlage voor aanvraag natuurbeschermingswetvergunning

  2FEWdoW5Z4 (01 juli 2015)Berekening voor vergunningaanvraag

  Situatie 1

  Situatie 2

  Berekening voor vergunningaanvraag

  pagina 2/19

 • Locatie

  2FEWdoW5Z4 (01 juli 2015)Berekening voor vergunningaanvraag

  Situatie 1

  Situatie 2

  Berekening voor vergunningaanvraag

  pagina 3/19

 • Emissie Situatie 1 Naam Stal 1

  Locatie (X,Y) 268172, 581614 Uitstoothoogte 5,8 m Warmteinhoud 0,0 mw NH3 702,00 kg/j

  Dier RAV code Omschrijving Aantal dieren

  Stof Emissiefactor (kg/dier/j)

  Emissie

  D 3.2.15.4

  gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking ) (BWL 2010.02.V3)

  1.560 NH3 0,450 702,00 kg/j

  Naam Stal 2 Locatie (X,Y) 268177, 581644 Uitstoothoogte 5,8 m Warmteinhoud 0,0 mw NH3 595,80 kg/j

  Dier RAV code Omschrijving Aantal dieren

  Stof Emissiefactor (kg/dier/j)

  Emissie

  D 3.2.15.4

  gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking ) (BWL 2010.02.V3)

  1.324 NH3 0,450 595,80 kg/j

  2FEWdoW5Z4 (01 juli 2015)Berekening voor vergunningaanvraag

  Situatie 1

  Situatie 2

  Berekening voor vergunningaanvraag

  pagina 4/19

 • Naam Stal 3 Locatie (X,Y) 268219, 581671 Uitstoothoogte 6,4 m Warmteinhoud 0,0 mw NH3 4.320,00 kg/j

  Dier RAV code Omschrijving Aantal dieren

  Stof Emissiefactor (kg/dier/j)

  Emissie

  D 3.2.7.2.1

  gedeeltelijk roostervloer; mestkelders met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand; met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal; emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking ) (BWL 2004.05.V3)

  2.880 NH3 1,500 4.320,00 kg/j

  Emissie Situatie 2 Naam Stal 1

  Locatie (X,Y) 268172, 581614 Uitstoothoogte 5,8 m Warmteinhoud 0,0 mw NH3 702,00 kg/j

  Dier RAV code Omschrijving Aantal dieren

  Stof Emissiefactor (kg/dier/j)

  Emissie

  D 3.2.15.4

  gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking ) (BWL 2010.02.V3)

  1.560 NH3 0,450 702,00 kg/j

  2FEWdoW5Z4 (01 juli 2015)Berekening voor vergunningaanvraag

  Situatie 1

  Situatie 2

  Berekening voor vergunningaanvraag

  pagina 5/19

 • Naam Stal 2 Locatie (X,Y) 268177, 581644 Uitstoothoogte 5,8 m Warmteinhoud 0,0 mw NH3 595,80 kg/j

  Dier RAV code Omschrijving Aantal dieren

  Stof Emissiefactor (kg/dier/j)

  Emissie

  D 3.2.15.4

  gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking ) (BWL 2010.02.V3)

  1.324 NH3 0,450 595,80 kg/j

  Naam Stal 3 Locatie (X,Y) 268219, 581671 Uitstoothoogte 6,4 m Warmteinhoud 0,0 mw NH3 4.320,00 kg/j

  Dier RAV code Omschrijving Aantal dieren

  Stof Emissiefactor (kg/dier/j)

  Emissie

  D 3.2.7.2.1

  gedeeltelijk roostervloer; mestkelders met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand; met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal; emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking ) (BWL 2004.05.V3)

  2.880 NH3 1,500 4.320,00 kg/j

  2FEWdoW5Z4 (01 juli 2015)Berekening voor vergunningaanvraag

  Situatie 1

  Situatie 2

  Berekening voor vergunningaanvraag

  pagina 6/19

 • Naam Stal 4 Locatie (X,Y) 268112, 581579 Uitstoothoogte 6,0 m Warmteinhoud 0,0 mw NH3 2.289,60 kg/j

  Dier RAV code Omschrijving Aantal dieren

  Stof Emissiefactor (kg/dier/j)

  Emissie

  D 3.2.15.4

  gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking ) (BWL 2010.02.V3)

  5.088 NH3 0,450 2.289,60 kg/j

  2FEWdoW5Z4 (01 juli 2015)Berekening voor vergunningaanvraag

  Situatie 1

  Situatie 2

  Berekening voor vergunningaanvraag

  pagina 7/19

 • Depositie

  Hoogste projectverschil (Waddenzee)

  Hoogste projectverschil per natuurgebied

  Habitatrichtlijn

  Vogelrichtlijn

  Bescherm natuurmonument

  Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn

  Habitatrichtlijn, Bescherm natuurgebied

  Vogelrichtlijn, Bescherm natuurgebied

  Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied

  2FEWdoW5Z4 (01 juli 2015)Berekening voor vergunningaanvraag

  Situatie 1

  Situatie 2

  Berekening voor vergunningaanvraag

  pagina 8/19

 • Depositie PAS- gebieden

  Natuurgebied Hoogste projectverschil (mol/ha/j)

  Situatie 1 Situatie 2 Verschil

  Overschrij- ding KDW

  Ontwik- kelingsruimte beschikbaar

  Elperstroomgebied 0,00 0,05 + 0,05

  Fochteloërveen 0,00 0,07 + 0,07

  Drouwenerzand 0,00 0,07 + 0,07

  Drentsche Aa-gebied 0,00 0,07 + 0,07

  Lieftinghsbroek 0,11 0,16 + 0,06

  Witterveld 0,00 0,06 + 0,06

  Norgerholt 0,00 0,07 + 0,07

  Waddenzee 1,58 2,20 + 0,62

  Geen overschrijding

  Wel overschrijding

  Ontwikkelingsruimte beschikbaar*

  Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

  Meer dan 60% van ontwikkelingsruimte uitgegeven in tenminste één hectare

  * Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat signi�cante verslechtering uitgesloten kan worden.

  2FEWdoW5Z4 (01 juli 2015)Berekening voor vergunningaanvraag

  Situatie 1

  Situatie 2

  Berekening voor vergunningaanvraag

  pagina 9/19

 • Depositie per habitatt�ype

  Elperstroomgebied

  Natuurgebied Hoogste projectverschil (mol/ha/j)

  Situatie 1 Situatie 2 Verschil

  Overschrij- ding KDW

  Ontwik- kelingsruimte beschikbaar

  H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

  0,00 0,05 + 0,05

  Fochteloërveen

  Natuurgebied Hoogste projectverschil (mol/ha/j)

  Situatie 1 Situatie 2 Verschil

  Overschrij- ding KDW

  Ontwik- kelingsruimte beschikbaar

  H4030 Droge heiden 0,00 0,06 + 0,06

  H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen

  0,00 0,07 + 0,07

  ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen

  0,00 0,07 + 0,07

  Drouwenerzand

  Natuurgebied Hoogste projectverschil (mol/ha/j)

  Situatie 1 Situatie 2 Verschil

  Overschrij- ding KDW

  Ontwik- kelingsruimte beschikbaar

  ZGH2330 Zandverstuivingen 0,00 0,07 + 0,07

  H2330 Zandverstuivingen 0,00 0,07 + 0,07

  H6230vka Heischrale graslanden, vocht