Dirk Janssen

of 16 /16
opleiding praxis Florian Gwinner

description

 

Transcript of Dirk Janssen

Page 1: Dirk Janssen

opleiding praxis

Flor

ian

Gw

inne

r

Page 2: Dirk Janssen

missietekst | profiel van de opleiding | kernwaarden

- een academische opleiding met professionele

gerichtheid;

- zorg voor de gebouwde en niet-bebouwde omgeving;

- creativiteit en passie voor ontwerpen;

- stimulans voor intellectuele ambitie;

- inter- en multidisciplinaire samenwerking;

- internationale oriëntatie en erkenning;

- inbedding in actuele cultuur en maatschappelijke

processen.

Page 3: Dirk Janssen

missietekst | profiel van de opleiding |

aandachtspunten rond de integratie in de

universiteit

- de erkenning van architectuur als autonome

academische discipline;

- een progressief beleid rond onderzoeksoutput,

aangepast aan de discipline.

Page 4: Dirk Janssen

missietekst | profiel van de opleiding | kernwaarden

- een academische opleiding met professionele

gerichtheid;

- zorg voor de gebouwde en niet-bebouwde omgeving;

- creativiteit en passie voor ontwerpen;

- stimulans voor intellectuele ambitie;

- inter- en multidisciplinaire samenwerking;

- internationale oriëntatie en erkenning;

- inbedding in actuele cultuur en maatschappelijke

processen.

Page 5: Dirk Janssen

bacheloropleiding

masteroropleiding

Page 6: Dirk Janssen

de bacheloropleiding beoogt de integratie van

ontwerpvaardigheden en wetenschappelijke kennis

in drie domeinen:

cultuur [ typologie - Wat we bouwen ]

omgeving [ topologie - Waar we bouwen ]

constructie [ tektoniek - Hoe we bouwen ]

Page 7: Dirk Janssen

de masteropleiding beoogt de ontwikkeling van:

ontwerp [ integrale complexiteit ]

onderzoek [ ontwerpend onderzoek ]

theorie [ ‘theory by design’ ]

bouwtechniek [ in functie van het ontwerpen ]

bouwproces [ aspecten van de praxis ]

profilering [ verkenning in de praxis ]

in een nexus met onderzoek en een nexus met de

praxis

Page 8: Dirk Janssen

de masteropleiding beoogt de ontwikkeling van:

in een nexus met onderzoek en een nexus met de

praxis

ontwerp [ praktijkdocent - onderzoeker ]

onderzoek [ binnen een lopend project ]

theorie [ ontwikkelen vanuit het ontwerpen]

bouwtechniek [gastdocent specialist ]

bouwproces [ aspecten van de praxis ]

profilering [ verkenning in de praxis ]

Page 9: Dirk Janssen

de masteropleiding beoogt de ontwikkeling van:

in een nexus met onderzoek en een nexus met de

praxis

ontwerp [ praktijkdocent – onderzoeker ]

onderzoek [ project ]

theorie [ ‘theory by design’ ]

bouwtechniek [ gastdocent specialist ]

bouwproces [ aspecten van de praxis ]

profilering [ verkenning in de praxis ]

Page 10: Dirk Janssen

de verkenning in de praxis beoogt een kennismaking

met het multidisciplinaire beroepenveld van de

architectuur, het vrij beroep van architect, het

ruimtelijk beleid, de vastgoed of culturele sector.

Page 11: Dirk Janssen

opleiding architectuur

Flor

ian

Gw

inne

r

Page 12: Dirk Janssen

missietekst | profiel van de opleiding | kernwaarden

- een academische opleiding met professionele

gerichtheid;

- zorg voor de gebouwde en niet-bebouwde

omgeving;

- creativiteit en passie voor ontwerpen;

- stimulans voor intellectuele ambitie;

- inter- en multidisciplinaire samenwerking;

- internationale oriëntatie en erkenning;

- inbedding in actuele cultuur en maatschappelijke

processen.

Page 13: Dirk Janssen

zorg voor de gebouwde en niet-bebouwde

omgeving

De maatschappelijke rol van de architectuur wordt

gedragen door de opleidingen, het ruimtelijk beleid, het

beroep en de AR-culturele sector

Page 14: Dirk Janssen

beroep architectuur

Page 15: Dirk Janssen

wie draagt de zorg voor het beroep ?

is architectuur het mooiste vak dat der bestaat?

is architect het mooiste beroep dat er bestaat?

Page 16: Dirk Janssen