Dilemma Training - Voorbeelden uit de krijgsmacht ism stratego

download Dilemma Training - Voorbeelden uit de krijgsmacht ism stratego

If you can't read please download the document

 • date post

  10-Feb-2017
 • Category

  Business

 • view

  145
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Dilemma Training - Voorbeelden uit de krijgsmacht ism stratego

PowerPoint-presentatie

DilemmasEen keuze uit twee of meer alternatieven, die even (on)aantrekkelijk zijn.

Georganiseerd in samenwerking met Flevum Executive.

Start dia, deze is zichtbaar als de mensen de zaal in komen.

1

Een dilemma. U kent het vast wel. U voelt dat er een keuze moet worden gemaakt, maar er is geen fijne oplossing.2

InhoudIntroductieWerving, opleiding en trainingBesluitenDilemmas (voorbeelden)Lessons learned / take awayOmgaan met dilemmasAfsluiting

Dilemmas, daar gaan we het vanmiddag over hebben. Hoe lopen we dit aan? Hoe gaan militairen hiermee om. Hoe gaat u hiermee om? Voordat we daar aan toekomen zal ik mijzelf eerst aan u introduceren zodat u enig idee heeft wie er voor u staat.

Daarna ga ik in op hoe defensie zijn leidinggevenden voorbereid op het maken van moeilijk keuzen. Ik doe dat door u kort uit te leggen hoe de leidinggevende worden geselecteerd, gevormd en getraind.

Vervolgens behandelen we twee dilemmas uit de militaire praktijk, waarna we gaan luisteren naar voorbeelden van uw dilemmas uit uw werkomgeving.

We sluiten af met wat we er van opgestoken hebben; lessons learned en een civiele methode.

3

Even voorstellenArie van Beelen, Luitenant-kolonel der Genie buiten dienst18 functies waarvan 6x commandant3x uitgezondenKosovo opbouw kampen, bevolking steunen.Irak onderhoud kampen, lokale autoriteiten steunen, gevechtsondersteuning.AfghanistanDefence, Development, Diplomacy.

Graag wil ik mij introduceren aan de hand van de foto. Zoals u kunt zien aan het groene tenue was ik lid van de Landmacht en wel van het onderdeel Genie. Elk jaar komen alle Nederlandse genisten bij elkaar om o.a. te eer te betuigen aan degene die ons ontvallen zijn en samen te sporten. Op die dag maakte ik vele jaren deel uit van de grote groep militairen. In mijn laatste functie en rang mocht ik er voor staan. Nu ben ik, na 38 dienstjaren, militair buiten dienst en mag ik achter de militairen zitten op de tribune.

In die 38 dienstjaren heb ik 18 verschillende functies vervuld, waarvan 6x een functie als commandant. Ik vermeld dit in relatie tot het thema van vandaag dilemmas. Als commandant, zeg maar de baas van de eenheid, neem jij de beslissingen op jouw niveau. Jouw oogmerk, jouw doel is van belang.

Verder ben ik driemaal op uitzending geweest. In Kosovo kwamen als eerste aan. Ik was als kapitein plaatsvervangend compagniescommandant en verantwoordelijk voor de planning en aansturing van de eenheid. Na de wegen vrij te hebben gemaakt van explosieven, startte we metde bouw van een kamp bij Prizren en Orahovac. Verder steunden we de bevolking door oa herstel van huizen en scholen die door de Servirs in brand waren gestoken.

In As Samawah Irak was ik als commandant van de genie-eenheid verantwoordelijk voor het onderhoud van 4 militaire kampen. Daarnaast hebben we 4 bruggen gebouwd waarvan 1 brug van 100 meter en de waterhuishouding van de omliggende boeren verbeterd.

In Tarin Kowt Afghanistan maakte ik als maj hoofd Sectie Planning en Operatien deel uit van het PRT. Het Provincinal Reconstruction Team. Dit team hield zich bezig met het opleiden en begeleiden van de Afghaanse Politie, de begeleiding van het juridisch apparaat, de ontwikkeling van landbouw, economie en andere departementen, maar ook de begeleiding van de aansturing van de provincie; de gouverneur.

Zo, nu heeft u enig idee wie er voor u staat en wat ik heb gedaan in dienst.4

Werving, opleiding en trainingOfficierenVooropleidingseisenOpleidingBegeleidenTerugkoppeling op leidinggevenAfter action reviews en evaluatiesFunctioneringsgesprekkenBeoordelingen.

Vooraf aan een uitzending moet er eerst personeel geworven worden, opgeleid en getraind. Vanmiddag beperk ik mij tot de officieren van de Landmacht. Immers vaker dan onderofficieren moeten officieren zwaarwegende beslissingen nemen.

De aanname eisen voor de officier zijn VWO of HBO. Verder wordt hij gekeurd: Hierbij wordt nagegaan of men over de juiste (karakter) eigenschappen,kennisniveau, vaardigheden en instelling beschikt voor de functie waarnaar hij solliciteert. De navolgende aspecten worden hierbij beoordeeld: stabiliteit,sociaal functioneren, (zelf )discipline, leidinggeven (alleen bij leidinggevendefuncties), communicatieve vaardigheden, inzetbaarheid, prestatiegerichtheid enmotivatie. Verder is er ook een medische keuring.

De korte officiersopleiding VWO of HBOHet eerste deel richt zich op de training tot militair. Er is direct aandacht voor leiderschap en militaire training. Daarbij komen onder meer schieten, exerceren,verbindingen, kaartlezen, militaire EHBO en commandovoering aan bod. Men gaat ook diverse keren op oefening. Daarbij moet men onder verzwaarde omstandigheden opdrachten onder eigenleiding uitvoeren en de aangeleerde kennis en vaardigheden in praktijk brengen.

Bij het tweede deel van de opleiding staat de theorie centraal. Aan bod komen onder meer militaire operaties, airpower, vredesbedrijfsvoering, regelgeving en logistiek. Men richt zich op het Defensieonderdeel waar men na de opleiding aan de slag gaat. Ook gaat de aspirant officieren regelmatig op oefening. Daar onderhoudt men deaangeleerde militaire zaken uit het eerste deel van de opleiding en bouwt men dit uit naar het luitenantsniveau. Men sluit de opleiding af met een grote oefening.

Het derde deel is de vaktechnische opleiding. Hier leert men de specifieke vakkennis die mannen en vrouwen nodig hebben voor het uitoefenen van de functie. De vaktechnische opleiding duurt minstens 6 maanden, afhankelijk van het krijgsmachtonderdeel, dienstvak of functiegebied waar men aan het werk gaat.

De lange opleiding VWODe NLDA biedt drie wetenschappelijk geaccrediteerde bachelors aan: Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Systemen & Technologie. De driejarige bachelors zijn onderdeel van de Militair-WetenschappelijkeOfficiersopleiding, die minstens 4,5 jaar in beslag neemt. Men begint de opleidingmet de Algemene Luitenantsopleiding aan de KMA in Breda (Landmacht, Luchtmachten Marechaussee). Daarna volgt men n jaar de Gemeenschappelijke Officiersopleiding en aansluitend het bachelor programma. Men besluit de opleiding met de Vaktechnische Opleiding bij het onderdeel waar men gaat werken.

Na de opleiding wordt de luitenant bij een eenheid geplaatst die zich d.m.v. trainingen en oefeningen voorbereidt op inzet. Opdrachten die de officier daarin uitvoert met zijn eenheid, worden gevalueerd bijvoorbeeld door een after action review waarbij de actie van de eenheid ook op beeld en/of geluid is vastgelegd. Voor de commandant en, indien aanwezig, zijn staf of de genomen besluiten en de daarbij behorende argumentatie juist was en welke lessen ze kunnen trekken uit de actie.

Verder wordt de officier bij zijn eenheid begeleid door de mensen om hem heen;door zijn hoogste onderofficier, door de plaatsvervangend commandant en door decommandant. De laatste beoordeelt de officier en houdt functioneringsgesprekken. Deze begeleiding beoogt dat de officier de juiste competenties ontwikkelt om er voor te zorgen dat hij de juiste dingen goed doet.

5

Een leven lang leren

Generaal(1,5 jaar Hogere Defensie Vorming)Kolonel, luitenant-kolonel, majoor(6 mnd. Middelbare Defensie Vorming)Kapitein, luitenant(2 mnd. Primaire Vorming)

Dit gebeurt niet alleen bij de jonge officieren, maar ook bij alle anderen. Daarnaast volgen officieren in elk rang niveau een bedrijfsopleiding die de mannen en vrouwen voorbereidt op de komende functies. In de figuur ziet u drie de indeling van deofficieren: de subalterne, hoofd en opperofficieren en daaraan gekoppeld de type functies die zij bekleden.6

Onderwerpen per loopbaanfase officieren (Leidinggeven)

Tijdens deze opleidingen wordt veel tijd besteed aan leidingengeven en besluitvorming. Zoals u kunt zien wordt aan het onderwerp dilemmas al aandacht gegeven in de eerste opleiding, de initile opleiding op de KMA. Dit gebeurt d.m.v. computer ondersteund onderwijs.7

Hier ziet u daar een voorbeeld van. Rechts staan de onderwerpen zoals optreden en meningsverschil. In het midden staat de quote van degene die het heeft beleefd. En op links staan de stappen die het onderwerp behandelen: Situatie, terugblik leerpunten en meer. Op deze wijze leren de cadetten van anderen. 8

Besluiten BMB (Beeld-,Mening- en Besluitvorming)5WH (Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom en Hoe.)OATDOEM:Orintatie op de opdracht; Analyse van de opdracht; Terreinaspecten en weer; Dreigingsanalyse; Overige factoren en actoren van invloed; Eigen middelen; Mogelijkheden.TBM (Tactisch BesluitvormingsModel)OPP (Operationeel PlanningsProces)

Zoals ik al zei worden officieren geleerd om besluiten te nemen, weloverwogen besluiten. De voorbereiding op het besluit, het besluitvormingsproces, is daarbij zeer belangrijk. Dit is om er voor de zorgen dat er rationele besluiten plaatsvinden.

De Landmacht kent daarbij de volgende modellen.BMB (Beeld-,Mening- en Besluitvorming) ook wel bekend als BOB (Oordeelsvorming) wordt vaak gebruikt bij vergaderingen.

5WH (Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom en Hoe.) wordt gebruikt op groepsniveau.

OATDOEM (Orintatie op de opdracht; Analyse van de opdracht; Terreinaspecten en weer; Dreigingsanalyse; Overige factoren en actoren van invloed; Eigen middelen; Mogelijkheden)Dit model wordt gebruik op pelotonsniveau(25 tot 100 personen) en compagniesniveau (100 tot 400 personen) en wanneer er weinig tijd is, ook op de hogere niveaus. Het proces duurt afhankelijk van de opdracht en beschikbare informatie van een uur tot een dag. Als je uitzoomt, zie je ook hier het BMB terug.

TBM (Tactisch BesluitvormingsModel) voor het bataljonsniveau (400 tot 700 personen) en brigadeniveau (tot 5000