Digitale transformatie van transport en logistiek · 1 Digitale transformatie van transport en...

of 8 /8
Intelligent Transportation Systems Digitale transformatie van transport en logistiek

Embed Size (px)

Transcript of Digitale transformatie van transport en logistiek · 1 Digitale transformatie van transport en...

 • Intelligent Transportation Systems

  Digitale transformatie van transport en logistiek

 • Digitale transformatie van transport en logistiek

  1

  Digitale transformatie van transport en logistiek

  Onze wegen vormen een belangrijk onderdeel van een moderne economie. Wegen verbinden mensen zowel met elkaar als met de plekken waar ze hun werk doen. De toenemende mobiliteit en filedruk stellen de overheid voor de uitdaging om deze kritieke infrastructuur beschikbaar te houden onder alle omstandigheden. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, heeft DXC Intelligent Transportation Systems een portfolio ontwikkeld voor wegbeheer en verkeershandhaving. Dit portfolio biedt overheden de middelen om intelligente verkeersoplossingen toe te passen om daarmee het verkeer in beweging te houden.

  DXC maakt de snelweg intelligent

  DXC ontwikkelt al meer dan 20 jaar succesvol producten voor wegbeheer en

  verkeershandhaving. Onze Intelligent Transportation Systems bieden een variëteit

  aan hightech oplossingen voor voertuigdetectie en verkeershandhaving. U vindt ze

  terug op snelwegen, lokale wegen en aan onze grensovergangen met België en

  Duitsland. De DXC Sentinel suite biedt hoogstaande oplossingen die focussen op

  snelle voertuigen, het verzamelen van data en automatische grensbewaking, video

  based tolling zonder extra apparatuur in de vrachtwagen of auto te plaatsen,

  milieuzones en reistijdbepaling. Onze unieke oplossingen maken het mogelijk om

  deze naar uw wensen te combineren en aan te passen.

  DXC biedt het totale pallet van verkeersmanagement: services voor handhaving,

  cloud based verkeersplatformen, een expertisecentrum Smart Traffic management

  voor Smart City, Smart Harbor, Smart Road en Smart Plant met diensten voor

  automotive en fietsers. DXC bezit uitgebreide kennis over het omzetten van

  (sensor)data naar informatie voor verkeershandhaving en grensbewaking. We

  integreren bestaande systemen met Smart Transportation Cloud oplossingen en

  creëren op die manier een optimale reiservaring in de stad en op de snelweg.

  Sensorflow geeft inzicht in het verkeer

  De Sensorflow oplossing van DXC maakt verkeersstromen inzichtelijk. Vanuit dit

  inzicht kan beleid worden opgesteld en uitgevoerd. De effecten van beleid kunnen

  worden gemeten met Sensorflow. Dit inzicht kan bestaan uit het bepalen van reistijd

  per groep, verkeerssamenstelling en verkeersgedrag. Deze informatie kan gebruikt

  worden om direct de maximumsnelheid, een verkeersregelinstallatie of

  verkeersafsluitingen aan te sturen zodat het verkeer veilig langs gewenste routes

  gestuurd kan worden.

  Smart Transportation Cloud

  De DXC Smart Transportation Cloud is een platform waarbinnen

  verkeerstoepassingen als dienst worden aangeboden vanuit de cloud.

  Figuur 1. Camera in een trajectcontrole.

 • Digitale transformatie van transport en logistiek

  2

  DXC Sentinel Multiforce voor trajectcontroles

  DXC heeft een bewezen track record op het gebied van snelheidshandhaving op

  autosnelwegen. Ons DXC Sentinel Multiforce systeem voor trajectcontroles is

  gecertificeerd door zowel het Nederlandse als het Belgische Meetinstituut. In 1996

  was DXC wereldwijd het eerste bedrijf met een operationeel trajectcontrolesysteem.

  In navolging daarvan heeft DXC nu systemen in Nederland geplaatst op de A2, A4,

  A12 en in de Westerscheldetunnel en in België op de E17 en E40. Tot recent werd ook

  de maximumsnelheid op de Zeelandbrug gehandhaafd met een DXC systeem.

  In principe bestaat een trajectcontrole uit een entry, een exit en een centraal

  verwerkingssysteem. Bij de in- en uitgang registreren sensoren de voertuigpassages

  (1 en 2 in de afbeelding). Deze passages zijn gelabeld met een unieke identificatie

  evenals de exacte datum en tijd in milliseconden. Deze registraties worden

  vervolgens naar een centrale locatie verzonden. De passages bij entry en exit

  worden vergeleken en leveren een succesvolle match met de doorlooptijd van het

  voertuig op, gebaseerd op passagetijden (3). Op basis van de exacte lengte van het

  traject wordt de gemiddelde snelheid berekend en vergeleken met de geldende

  maximumsnelheid. Als deze snelheid wordt overschreden, biedt het systeem een

  overtreding ter verwerking aan (4). Als dit niet het geval is, worden de gegevens en

  afbeeldingen vernietigd.

  Moderne flitspalen werken niet meer met filmrolletjes maar met digitale camera’s.

  DXC ontwikkelt momenteel het concept van handhaving met kunstmatige

  intelligentie. Dit stelt ons in staat om de hoeveelheid apparatuur langs de kant van

  weg te reduceren en de snelheidsovertredingen sneller te verwerken. De technologie

  biedt nieuwe mogelijkheden zoals het bepalen van de voertuigsoort (auto,

  vrachtwagen, etcetera) aan de hand van een passagefoto (in-image classificatie).

  Figuur 2. Werking van een trajectcontrole.

 • Digitale transformatie van transport en logistiek

  3

  DXC Sentinel Weight voor het dynamisch wegen van vrachtwagens

  DXC Sentinel Weight, ook wel Weigh in Motion genoemd, is het product van DXC

  waarmee rijdende vrachtwagens gewogen kunnen worden. Daarmee wordt het

  ongemak van het onnodig rijden naar een weegbrug weggenomen doordat alleen te

  zware voertuigen deze tweede controle nog maar hoeven te ondergaan.

  Verschillende politiediensten in Vlaanderen maken al jaren succesvol gebruik van dit

  product.

  DXC Sentinel Spotforce voor roodlichtovertredingen

  DXC Sentinel Spotforce is een volledig geautomatiseerd handhaafmiddel voor

  snelheid- en roodlichtovertredingen. Met behulp van digitale camera’s en

  automatische kentekenherkenning wordt elke overtreding vastgelegd inclusief het

  door roodlicht rijden tijdens het links- of rechts afslaan. Het systeem kent geen

  handmatige processtappen meer waardoor het proces niet langer afhankelijk is van

  arbeidsintensief handwerk bij het verwerken van de verbaliseringen. Uniek aan

  Sentinel Spotforce is dat op elke locatie de te handhaven maximumsnelheid voor

  verschillende voertuigtypes, zoals aanhangers of brommers, apart ingesteld kan

  worden.

  Ook kunnen high performance beeldoplossingen voor verkeersapplicaties worden

  toegepast. Zo is het mogelijk input te leveren voor ANPR systemen en

  herkenningsapplicaties op basis van fingerprinting van het voertuig. De bewezen

  technologie levert foto’s met een hoog contrast van alle passerende voertuigen en

  hun kentekenplaten onder alle weersomstandigheden en lichtcondities.

  DXC Sentinel Borderforce voor grensbewaking

  Internationale ontwikkelingen zoals de vluchtelingencrisis en terrorisme hebben een

  effectieve grensbewaking weer onder de aandacht gebracht. Na het afschaffen van

  de grenscontroles in het kader van het Schengenverdrag heeft de Nederlandse

  overheid al in 2010 maatregelen genomen om het grensverkeer te monitoren zonder

  voertuigen stil te zetten. Op alle belangrijke grensovergangen heeft DXC in totaal

  100 camera’s geïnstalleerd. Deze camera’s registreren elk passerend voertuig en

  Figuur 4. Sentinel Spotforce.

  Figuur 3. Weigh in Motion.

 • Digitale transformatie van transport en logistiek

  4

  vergelijken het kenteken in ongeveer 5 seconden in een centrale database om te zien

  of een gezocht voertuig de grens passeert. Bij een match ontvangt een motoragent,

  die enkele honderden meters achter de grens staat, het signaal om het betreffende

  voertuig mee te nemen voor een nadere inspectie.

  Onderschepping Validatie Inspectie

  Inwinplan Supervisie Identificatie

  Het DXC Sentinel Borderforce systeem, dat bij de Koninklijke Marechaussee in

  gebruik is onder de naam @MIGO-BORAS, is een krachtig middel om ongewenste

  vreemdelingen te onderscheppen zonder files te veroorzaken. Immers, alleen

  verdachte voertuigen worden uit de verkeersstroom gehaald en meegenomen naar

  een parkeerplaats langs de snelweg voor een inspectie van de reisdocumenten.

  Dit succes demonstreert hoe DXC in staat is om in een kort tijdsbestek slimme

  oplossingen te implementeren. Dank zij het goede werk van de Koninklijke

  Marechaussee en het DXC Sentinel Borderforce systeem kan de Nederlandse

  overheid een effectieve grensbewaking garanderen zonder reistijden te vergroten of

  een negatieve impact te hebben op de economie.

  Andere innovatieve applicaties

  Kentekenherkenning en voertuigregistratie kunnen voor meer doeleinden

  worden toegepast dan alleen verkeershandhaving. Moderne parkeergarages

  gebruiken bijvoorbeeld kentekenherkenning (ANPR) in plaats van parkeerkaartjes.

  Spitsmijden is een project van Rijkswaterstaat waar weggebruikers betaald worden

  om buiten de spits te reizen. Rijkswaterstaat installeert daarvoor zowel camera’s bij

  de wegwerkzaamheden als op omliggende sluiproutes.

  DXC is eveneens de geestelijk vader van het NDW, het centrale systeem waarin o.a.

  de informatie van alle matrixborden en lussen in Nederland verzameld wordt. In

  totaal praten we hier over 6.600 kilometers rijks-, provinciale en secundaire wegen.

  Het systeem functioneert als informatiemakelaar op het gebied van verkeers- en

  reisinformatie voor verkeerscentrales en commerciële partijen als de ANWB en de

  VID. DXC heeft een parallelle processing techniek geïmplementeerd waarbij grote

  hoeveelheden data verwerkt en verstuurd kunnen worden. Maatwerk voor de

  eindklanten is daarbij een uitgangspunt van de oplossing.

  Figuur 5. Werkproces bij Marechaussee.

 • Digitale transformatie van transport en logistiek

  5

  Product groepen

  DXC biedt haar producten en diensten aan via onderstaande groepen:

  - 24/7 automatisch

  dynamische handhaving op

  asdruk

  - Machine

  learningtechnologie voor

  voertuigidentificatie

  - Handhaving of pre-selectie

  (asdrukmeting)

  - Controle op lading

  - Controle aanwezigheid

  lading chemische voertuigen

  - Controle op logica van

  gewicht en

  voertuigclassificering

  - Monitoring grensverkeer

  - Acties op basis van

  informatie

  - Migratie criminaliteit

  (illegale documenten,

  menssmokkel, smokkelen)

  - Georganiseerde misdaad

  (gezochte voertuigen,

  voertuigwisselingen,

  patronen)

  - Diensten tussen en binnen

  verschillende domeinen

  - Over langere afstanden

  - Dynamax

  (Dynamische Maximum

  Snelheid)

  - Vluchtstrookrijden

  - Gezochte voertuigen

  - Inhaalverbod

  - Rijstrookafzetting

  - ANPR 99.9% accuraat voor

  handhavingsdoeleinden

  - 24/7 automatische

  handhaving op snelheid en

  roodlichtnegatie

  - Totale

  handhavingsoplossing met

  geïntegreerde back-office

  - Directe interface met

  verbaliseringskantoor van de

  politie

  Smart Road Smart Port Smart Plant Smart City

 • Digitale transformatie van transport en logistiek

  6

  Waarom DXC?

  DXC heeft een enorme technologische ervaring en excellent partnernetwerk om

  de klantdoelen op het gebied van traffic management om te zetten in

  praktische oplossingen en systemen.

  Als onafhankelijke aanbieder van services is DXC steeds op de hoogte van de

  uitdagingen waar de gebruiker zich voor gesteld ziet en bieden we innovatieve

  maatwerkoplossingen. Door een uitgekiende keuze van leveranciers werken we aan

  het tot stand komen van de beste oplossing door hoogstaande producten met

  elkaar te integreren en zo succes te garanderen.

  DXC neemt de volle verantwoordelijk voor de oplossingen die wij opleveren. We

  voeren het concept, het ontwerp en de ontwikkeling van zowel backoffice systemen,

  data processing, beheer en onderhoud als het support. Indien nodig schakelen we

  ons uitgebreide partnernetwerk in voor extra expertise om zo een kwalitatief

  hoogwaardig resultaat af te leveren. Elk project wordt uitgevoerd door een team

  van specialisten, bestaande uit projectleiders, architecten, ontwikkelaars van

  software en hardware en systeem en database administrators.

  DXC vormt als hoofdaannemer het contactpunt voor alle betrokken partijen en

  partners. Onze ITS specialisten zijn verantwoordelijk voor zowel de

  softwareontwikkeling als het onderhoud van de oplossing en onderhouden nauwe

  contacten met de klant en specialisten bij onze partners. Daarnaast beschikt DXC

  wereldwijd over data science en analyse teams die klanten helpen bij het verwerken

  van grote hoeveelheden data om zo tot unieke inzichten te komen.

  Flexibel in het leveren van maatwerk oplossingen

 • Digitale transformatie van transport en logistiek

  Meerdere redenen om te kiezen voor DXC Technology Intelligent Transportation Systems

  Ervaring

  Meer dan 50 jaar ervaring

  in Outsourcing, Business

  Solutions & Technology.

  Track record

  ITS bestaat in Nederland

  sinds 1996.

  Meervoud

  Realiseren en beheren van

  meer dan 100 Sentinel

  SpotForce systemen in

  Nederland.

  Medewerkers

  Meer dan 155.000

  medewerkers wereldwijd.

  Eerste

  Plaatste de eerste

  trajectcontrole system en

  in Nederland en België.

  Groot

  Leverancier van een

  groot aantal

  trajectcontrole systemen

  in Nederland.

  Landen

  In meer dan 70 landen

  vertegenwoordigd.

  Grensoverschrijdend

  Installeerde en beheert

  meerdere Weigh in Motion

  systemen in België.

  Klanten

  Bedient meer dan 6.000

  klanten wereldwijd.

  DXC Technology (DXC: NYSE) is the world’s leading independent, end-to-end IT services company, helping clients harness the power of innovation to thrive on change. Created by the merger of DXC and the Enterprise Services business of Hewlett Packard Enterprise, DXC Technology serves nearly 6,000 private and public sector clients across 70 countries. The company’s technology independence, global talent and extensive partner network combine to deliver powerful next-generation IT services and solutions. DXC Technology is recognized among the best corporate citizens globally. For more information, visit dxc.technology. © Copyright 2018 DXC Technology Company. All rights reserved. March 2018

  Volg ons via:

  DXC Technology

  Intelligent Transportation Systems

  Laan van Zuid Hoorn 70

  2289 DE, Rijswijk, Nederland

  T +31.30.657.4406

  M +31.6.228.03389

  www.dxc.technology/its

  Bezoek ons op www.dxc.technology/its

  Als 's werelds toonaangevende onafhankelijke end-to-end IT-servicesbedrijf, zijn we

  uniek gepositioneerd om digitale transformaties te leiden - we creëren meerwaarde

  voor klanten, partners en aandeelhouders en bieden groeimogelijkheden voor onze

  mensen.

  Met 155.000 werknemers in meer dan 70 landen bedienen we ongeveer 6000

  klanten. We putten uit wereldwijd talent, krachtige next-generation IT-oplossingen

  en uitgebreide partnerrelaties om klanten te helpen in hun digitale transformatie en

  zo hun kansen te grijpen.

  Ons uitgebreide partnernetwerk helpt ons om samenwerking te stimuleren en

  technologie-onafhankelijk te zijn. We hebben meer dan 250 toonaangevende

  internationale partnernetwerkrelaties opgezet, waaronder 15 strategische partners:

  Amazon Web Services, AT&T, Dell EMC, HCL, Hitachi, HPE, HP, IBM, Lenovo, Micro

  Focus, Microsoft, Oracle, PwC, SAP en ServiceNow.

  Voor meer informatie over de oplossingen van Intelligent Transportation Systems

  van DXC neemt u contact op met Edwin Roestenburg via telefoon: +31.6.228.03389

  of e-mail [email protected]

  Figuur 6. DXC ITS specialisten.

  DXCdigitaletransformatieA4_2Pagina 5

  DXC ITS Digitalisering van Transport en Logistiek tekst