Digitale marketing voor dierenartsen deel 2 - De kracht van Nieuwe Media

download Digitale marketing voor dierenartsen deel 2 - De kracht van Nieuwe Media

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

description

Nieuwe Media, of beter, digitale interactieve media, zijn hard op weg mainstream te worden. Toch is het nog altijd moeilijk voor veel bedrijven hoe deze nieuwe vorm van communiceren goed te gebruiken. Het begint met begrijpen wat digitale media is en waarom het gebruik ervan revolutionair is. Deel 2 geeft een overzicht van het ontstaan en het gebruik van digitale media, met het oog op de dierenartsenpraktijk. Deze presentatie werd gegeven tijdens een lezing van de PEGD op 6 juni 2013 op de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht

Transcript of Digitale marketing voor dierenartsen deel 2 - De kracht van Nieuwe Media

  • 1. Digitale Marketing en de DAPlaat zien wie je ben tDe kracht van Nieuwe Mediain gesprek met je klan tNiet lullen maar poetsenvan theorie naar praktijk123Deel 2

2. LinkDe gevolgen van slechte klantenservice 3. LinkWeet wat je deelt op het web! 4. 09:3016:3083,193 mensen594 tweetsLinkInteressant: Twitter spoort een gestolen auto eerder op dan de politie(Tweets op zoekterm DD-07-JB) 5. 13.085.696LinkVlucht Halifax - Chicago, Dave Carrol, country zanger. Zijn gitaar va $3500 komt zwaar beschadigd op plaats van bestemming aan. United Airlinesweigert schade te vergoeden gitaar, zelfs na 9 maanden onderhandelen. Carrol schrijft een liedje en zet het op YouTube:lmpje, binnen 4 dagenduizenden views en 10% daling koers aandelen UA. Schade UA $180 miljoenZie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/United_Breaks_Guitars 6. Will Social Media break your company? 7. Consumentenbond geeft bedrijven 4 uur de tijd om te reageren op klachten die via bijvTwitter en Facebook over een product zijn geuit. Zo niet dan reageert de Consumentenbond.Dit zet de B2C bedrijven wel op scherp wat betreft webcare. 8. People are very open-minded about new things- as long as they are the same as the old ones.Charles KetteringLinkGedrag veranderen is moeilijk, maar soms wel noodzakelijk... 9. ...anders dreigt uitsterven. Begin eens met het kijken naar nieuwe dingen om je heen en je afte vragen waarom gebeurt dit? Vermijd het impulsieve ja, maar... 10. DigiRedo 2010 www.digiredo.nlWeb 2.0: 11. Informatie kan alle richtingen opgaan via het internet. Iedereen kan zijn mening en ervaringdelen met iedereen die het maar wil horen, waan en wanneer dan ook ter wereld.Kortom, de klant, de consument, het individu (de medewerker!) heeft veel meer machtgekregen. 12. Data, data, data 13. Dus, gordels om...Wat is media eigenlijk en bij welke gratie bestaat het? 14. 2.1 miljardgebruikers 15. 152 miljoenblogs 16. 1 miljardWhatsApp berichten per dag 17. 4 miljardbekeken videos op YouTubedagelijks 18. 1 miljardYouTube gebruikersper maand 19. 100 uurvideos geupload op YouTubeper minuut 20. 90%Internetpenetratiein Nederland 21. 97% Weten watsocial media is68% Gebruikensocial media 22. 30%Nederlandersvolgen merkenop social media50% in Europa 23. 96%jongerenactief opsocial media 24. 1miljardFacebookgebruikers650 miljoen mobile visits per maand 25. 7,3miljoenFacebookin NL4,3 miljoen bezoeken per dag in NL 26. 150 miljoengebuikers 27. 3,2 miljoenNLs op LinkedIn300k bezoeken per dag in NL 28. 650 miljoenTwitter accounts350 miljoentweets per dag 29. 3,2 miljoenactieve Nederlandse Twitteraars1,5 miljoen tweets per dag 30. 33.388Tweets per secondeRecord tweets per seconde: New Year Japan/South Korea 2012 31. 303,000Tweets op April 30Tweets met #troon op 30 april 2013 32. 10:11hGrootste peik om 10:11, de abdicatie 33. 700 miljoensmartphones verkocht in 2012 34. 6 van de 10NL-ers heeft een smartphone 35. 1 op de 3NL huishoudens heeft n ofmeer tablets 36. 50 miljarddownloads in App Store enGoogle Play850k vs 700kappsApple: + 350k apps voor iPad 37. 500 mln900 mlnAantal gebruikers van iOS en Android systeem 38. 83 apps53 apps 39. Revolutie! 40. ContentAuthen6ekEngagingOpenInterac6e, Connec6eOntwrichtend1New Media: Kenmerken23456Kenmerken Nieuwe Media 41. 70%75%80%85%90%Wave 3 2008 Wave 4 2009 Wave 5 2010HeeG u in de laatste 6 maanden een bedrijfs- of productwebsite bezocht?Universal McCann Compari 15 uur/weekn=37 46. Gebruik Internet5%16%78%zakelijk priv zakelijk en privn=37 47. 54%35%3%8%1 2 3 4 of meerSocial netwerken 48. 70%22%8%nee ja, maandelijksja, wekelijks ja, dagelijksSocial media gebruik95%5%59%19%16%5%lezen schrijven 49. 41%46%14%Social media gebruik5%43%43%8%27%49%24%nee ja, maandelijksja, wekelijks ja, dagelijks 50. Op zoeknaarVetSocialMediaWat kun je online vinden aan NM voor de DAP? 51. Social 52. Professionele netwerken 53. Professionele netwerkennovice: network of veterinarians in continuing education: 3000 leden, 171 groepen, helftgesloten;Forum Voor Jonge Dierenartsen (FVJD): 2006, 718 leden, 11784 artikelen, 1169 topicsvets4vets: 622 leden, 8003 berichten, 299 onderwerpen 54. Klanten netwerkenKlanten komen online ook samen op bepaalde fora en netwerken. Het is goed te weten waarzij het met elkaar over hebben. 55. 59% huishoudens hee< huisdier45% hee< hond of kat1 miljard accounts83 miljoen huisdierenEr zijn veel mensen met een huisdier. En zijn veel mensen die nieuwe/sociale media gebruiken.Er zijn veel dier-eigenaren die nieuwe/sociale media gebruiken! 56. Boo: het popuairste hondje op FacebookBoo is de hond van een Facebook managerMeer info: http://en.wikipedia.org/wiki/Boo_(dog) 57. LinkBoo is de hond van een Facebook executive.Meer info: http://en.wikipedia.org/wiki/Boo_(dog) 58. Wat betekent Twitter voor de dierenarts. Ik heb een empirisch onderzoekje gedaan op Twitterdoor gedurende 2 weken tweets te bekijken met het woord dierenarts. 59. Waar klagen mensen over wanneer het over de dierenarts gaat: vooral over te duur en langwachten 60. Maar ook dit wordt getweet 61. En soms worden dierenartsen met naam en toenaam gepromoot via Twitter. Dit wat menearned media noemt. 62. Twitterkanalen van 2 praktijken 63. Tekst: Eric HoensonFotos: Peter van EvertJe kan zeggen dat eenjongensdroom is uitgekomen,zegt Drs. Kermani. Ik droomdeer op mijn achtste al van omdierenarts te worden. Zes jaargeleden kon ik aan de slagen vorig jaar mei kon ik dezepraktijk overnemen en voormezelf beginnen.Een enorme uitdaging, wantmet twee spreekkamers,operatiekamer, opnameruimteen rntgenkamer is het eenecht bedrijf. Er werken buitenhem nog twee dierenartsenen vijf assistentes. Naasthet gebruikelijke verfen herstelwerk, koos dekersverse eigenaar voor eenmoderniseringsslag. Nietalleen werd de wachtkamervoorzien van een flatscreen tven koffieapparaat, vooral op hetgebied van apparatuur ging depraktijk er stevig op vooruit.Ik heb een nieuw narcosetoestelen een narcosemonitoraangeschaft, en kan zo dierentijdens een operatie goed inde gaten houden. Er is nu eencouveuse, belangrijk voor alspatinten in shock verkerenof om ze warm te houdenbijvoorbeeld na een operatie.Er is ook een zuurstofkooi van temaken voor benauwde dieren.Verder is de rntgeapparatuurvernieuwd en heb ik eengloednieuw bloedanalyseapparaat gekocht. Binnenkortkomt daar een video-endoscoopbij om onder andere in de maagte kunnen kijken en kijkoperatiesuit te voeren.De investeringen doet Kermaniom meer service te bieden, hij isin Leiden redelijk uniek. Verderis het ook gewoon gaaf om allesuit dit beroep te halen. Ik volgcursussen, bezoek congressen.Je bent nooit klaar als dierenarts,het beroep verandert continue.Het is een uitdaging om bij teblijven.FacebookWat betreft omgang met klantenstaat de tijd ook niet stil. De jongearts geeft via facebook bijnaletterlijk een kijkje in de keuken.Hoe gaat een operatie? Sommigemensen vinden dat interessantom te weten. Ik heb al flink watlikes. Via twitter geef ik juist weerberichten over mijn werk en overde praktijk.In dit verhaal past ook dewebwinkel. Een extra service voorde klanten met onder anderemedicijnen, supplementen,verantwoorde voeding endierenspeelgoed. Internet is eenleuk en handig medium. Ik wildaar volop gebruik van maken,legt de arts uit.Wij-gevoelHet contact met klantenverloopt naar wens. Ik ben goedontvangen. Er zijn bijna geenvaste klanten weggegaan toenik een jaar geleden de praktijkovernam. Ik krijg elke dagnieuwe bezoekers, we helpenhier rond de 400 dieren perweek. Ik heb een klantenkaart inhet leven geroepen, waarmeemen punten spaart dievervolgend zijn te verzilverenvoor korting op bijvoorbeeldvoer, ontworming, ontvlooiing envaccinaties. Er zijn al bijna 1.000pasjes in omloop!Het geeft een prettig wij-gevoel.We bieden een breed pakketdiensten. Ik wil niet zeggen datwe alles kunnen, voor sommigevormt de tandheelkunde; kiezentrekken, tandsteen verwijderen,het gebit saneren.En ik wil me verder gaanverdiepen in de orthopedieen met de komst van mijnendoscopiesysteem, natuurlijkkijkoperaties uit gaan voeren.SatprikkerNa zijn eerste jaar als baas vande dierenkliniek kijkt Kermanitevreden terug. Het is eenbewogen periode geweest. Jeweet nooit precies wat er op jeook s avonds open van 18.30 tot20.00 uur. Met zes dierenartsenverzorgen we in Leiden en regiode nacht- en weekenddiensten.Er zijn weken geweest van zestig,zeventig uur werken. Dat isnatuurlijk wel pittig, maar je krijgter veel voor terug. Wat je nietallemaal meemaakt. Zo werder een keer s nachts gebeld vooreen hond die enorme buikpijnhad. Hij moest acuut wordengeopereerd. Kwam er eenvolledige satprikstok uit!.DE MODERNSTE APPARATUUR, EEN WEBSHOP, FACEBOOK EN EENKLANTENKAART. ROBBERT KERMANI (33) IS EEN DIERENARTS VAN DEZETIJD. RUIM EEN JAAR GELEDEN NAM HIJ DE LEIDSE DIERENARTSENPRAKTIJKVAN DE WOUW AAN DE BOSHUIZERLAAN OVER EN VESTIGDE ER MIJNDIERENKLINIEK. ZIJN AANPAK IS IN MEERDERE OPZICHTEN EEN SUCCES.DIERENARTS NIEUWE STIJLRobbert Kermani, een ondernemer met een vernieuwende kijk op de DAP 64. Facebook pagina van een DAP 65. YouTube kanaal van een DAP 66. Er waart heel wat angstaanjagende onzin over het internet...dat heeft een tegengeluid nodig.Zorg dus dat je als praktijk goede en betrouwbare informatie deelt met je klanten. Reageerook op de actualiteit. 67. Boehringer-Ingelheim killed my catLinkWant soms worden mensen uit pure frustratie zeer creatief!Dit is tevens eind van Deel 2. In Deel 3 gaan we de theorie in praktijk brengen 68. BRAND COMMITMENTIS EEN LEUK MERKZIE HET GRAAG SUCCES HEBBENIK GEBRUIK HET MERKVOELT ALSOF IK DEEL UITMAAK VAN HET MERKALS IK AAN MERK DENK VOEL IK PLEZIERMERK EN IK ZIJN HETZELFDE 69. interac6e brand commitment...gebruiken het merk vaker...besteden meer aan het merk...zijn loyaler aan het merk...raden het merk vaker aanBron: Social Embassy, Facebook, Hype of heilige graal 70. UPC en Facebook0%10%20%30%40%50%60%Detractor Passive Promotor56%33%11%27%58%15%voor naBron: hEp://www.markeIngfacts.nl/berichten/de-invloed-van-facebook-op-brand-commitment95% van FB volgers is klant79% zegt minimaal enkele keren per week de FB page te bezoeken28% heeft sinds aanmelden iets bij UPC aangeschaft 71. Net Promotor Score1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Zou u onze prak.jk aanbevelen bij vrienden en kennissen?zeker niet absoluutDETRACTORS PASSIVES PROMOTORSAZIJNPISSERS PASSIEVEN FANSNPS meet het effect van Mond-to-mond reclame 72. 4 trends 73. socialmedian 74. mobiletwee 75. 86%14%smartphonekoelkastMobile91%9%ja, ik gerbuik mobiel internetnee 76. 94%6%ja, ik gebruik appsneeMobile13%41%41%6%vreselijk vervelendvalt wel mee geen probleem 77. Groei health apps(mln USD)05001000150020102012 78. 1 op 5 smartphones gebruikenhealth appsinitially aimed at condition, diet and weight, currently also health factors such as heart,respiration, blood pressure and sleeping pattern 79. threequantifiedself 80. fourgamification 81. Research showed that kids move over 60% more than average