Digitale Innovatie in Musea

30
Digitale Innovatie in Musea Harry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013

Transcript of Digitale Innovatie in Musea

Page 1: Digitale Innovatie in Musea

Digitale Innovatie in MuseaHarry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013

Page 2: Digitale Innovatie in Musea

you are here

introductie financieel samenwerking project concept conclusies vragen?

Page 3: Digitale Innovatie in Musea

Digitale Innovatie in MuseaHarry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013

inzicht verkrijgen in kenmerken & argumentatie van de ingediende voorstellen

ter verbetering van de regeling en toekomstige voorstellen

geen verantwoording van beoordelingscommissie

engeen wetenschappelijke exercitie

Introductie

Page 4: Digitale Innovatie in Musea

deadline

012345678910111213>14

Digitale Innovatie in MuseaHarry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013Introductie

Datum binnenkomst

Page 5: Digitale Innovatie in Musea

deadline

012345678910111213>14

Digitale Innovatie in MuseaHarry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013Introductie

Datum binnenkomst

Page 6: Digitale Innovatie in Musea

deadline

012345678910111213>14

toegekend (13)

shortlist(20)

longlist(60)

Digitale Innovatie in MuseaHarry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013Introductie

Datum binnenkomst

Page 7: Digitale Innovatie in Musea

deadline

012345678910111213>14

toegekend shortlist longlist

Digitale Innovatie in MuseaHarry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013Introductie

Datum binnenkomst

Page 8: Digitale Innovatie in Musea

Digitale Innovatie in MuseaHarry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013Financieel

Overige35%

Eigen bijdrage34%

Subsidie31%

29%

34%

37%Toegekend

35%

43%

22% Shortlist

37%

29%

34%

Longlist

6,9 miljoen Euro

Page 9: Digitale Innovatie in Musea

Digitale Innovatie in MuseaHarry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013Financieel

Overige35%

Eigen bijdrage34%

Subsidie31%

29%

34%

37%Toegekend

66K

35%

43%

22% Shortlist

106K

37%

29%

34%

Longlist

66K

6,9 miljoen Euro

Page 10: Digitale Innovatie in Musea

Digitale Innovatie in MuseaHarry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013Financieel

114

Partners

20%

10%

7%3%

16%

44%

fondsenprovincie/gemeentenrabobankvrienden vanprojectpartnersoverige

Page 11: Digitale Innovatie in Musea

Digitale Innovatie in MuseaHarry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013Samenwerking

Overige12%

Kennisinstellingen13%

Commerciele partijen51%

Culturele inst.17%

Musea8%

4%4%

65%

13%

13% Toegekend

7%13%

59%

13%7% Shortlist

15%

15%

43%

19%7% Longlist

51

54

165

270 samenwerkingspartijen

Page 12: Digitale Innovatie in Musea

Digitale Innovatie in MuseaHarry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013Project

Gemiddelde projectduur = 1 jaar en 3 maanden

Onderbouwing:in 12% geen aandacht voor

kwaliteitsbewaking

in 29% geen aandacht voor ondernemerschap

in 54% geen aandacht voor relatie project met organisatiebeleid

in 37% geen aandacht voor onderbouwing bereikcijfers

in 57% geen nieuwe doelgroepen

Liefhebbers7%Kinderen

9%

Jongeren20%

Gezinnen13%

Breed51%

Page 13: Digitale Innovatie in Musea

Digitale Innovatie in MuseaHarry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013Concept

Aandacht voor:in 12% geen aandacht

voor participatie

in 17% geen aandacht voor narrativiteit

in 15% geen aandacht voor crossmedialiteit

in 21% geen aandacht voor beleving

Participatie, Narrativiteit, Crossmedialiteit & Beleving

Page 14: Digitale Innovatie in Musea

Digitale Innovatie in MuseaHarry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013Concept

Aandacht voor:in 12% geen aandacht

voor participatie

in 17% geen aandacht voor narrativiteit

in 15% geen aandacht voor crossmedialiteit

in 21% geen aandacht voor beleving

1 = 'Individual consumes Content'

2 = 'Individual interacts with Content'

3 = 'Individual interactions are networked in aggregate'

4 = 'Individual interactions are networked for social use'

5 = 'Individuals engage with each other socially'

Participatie

Participatie, Narrativiteit, Crossmedialiteit & Beleving

Page 15: Digitale Innovatie in Musea

Digitale Innovatie in MuseaHarry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013Concept

Aandacht voor:in 12% geen aandacht

voor participatie

in 17% geen aandacht voor narrativiteit

in 15% geen aandacht voor crossmedialiteit

in 21% geen aandacht voor beleving

1 = 'Individual consumes Content'

2 = 'Individual interacts with Content'

3 = 'Individual interactions are networked in aggregate'

4 = 'Individual interactions are networked for social use'

5 = 'Individuals engage with each other socially'

Participatie Narrativiteit

1 = er wordt alleen verwezen naar een verhaal (of collectie)2 = het verhaal wordt beschreven/toegelicht (context, personages, verhaallijn)3 =er worden duidelijke narratieve principes gebruikt (protagonist, spanningsboog, flashbacks, archetypes, etc.)4 = het verhaal is een sturend principe in de oplossing5= bezoekers hebben een actieve rol in het verhaal en zijn nodig om het verhaal te vertellen.

Participatie, Narrativiteit, Crossmedialiteit & Beleving

Page 16: Digitale Innovatie in Musea

Digitale Innovatie in MuseaHarry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013Concept

Aandacht voor:in 12% geen aandacht

voor participatie

in 17% geen aandacht voor narrativiteit

in 15% geen aandacht voor crossmedialiteit

in 21% geen aandacht voor beleving

1 = 'Individual consumes Content'

2 = 'Individual interacts with Content'

3 = 'Individual interactions are networked in aggregate'

4 = 'Individual interactions are networked for social use'

5 = 'Individuals engage with each other socially'

Participatie Narrativiteit

1 = er wordt alleen verwezen naar een verhaal (of collectie)2 = het verhaal wordt beschreven/toegelicht (context, personages, verhaallijn)3 =er worden duidelijke narratieve principes gebruikt (protagonist, spanningsboog, flashbacks, archetypes, etc.)4 = het verhaal is een sturend principe in de oplossing5= bezoekers hebben een actieve rol in het verhaal en zijn nodig om het verhaal te vertellen.

Crossmedialiteit

1 = twee of meer kanalen worden alleen genoemd maar bestaan naast/los van elkaar2 = de verschillende media worden in samenhang beschreven3 = de verschillende media worden in samenhang gekoppeld aan onderdelen van de beleving 4 = de sterktes en eigenschappen van de verschillende media worden expliciet genoemd en gekoppeld aan de rol die ze vervullen in de beleving5 = er is een uitgebreide orkestratie van de verschillende media gekoppeld aan doelgroepen, momenten van contact, ondersteuning van het verhaal via bv. een customer journey

Participatie, Narrativiteit, Crossmedialiteit & Beleving

Page 17: Digitale Innovatie in Musea

Digitale Innovatie in MuseaHarry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013Concept

Aandacht voor:in 12% geen aandacht

voor participatie

in 17% geen aandacht voor narrativiteit

in 15% geen aandacht voor crossmedialiteit

in 21% geen aandacht voor beleving

longlist shortlist toegekende1

2

3

4

5ParticipatieNarrativiteitCrossmedialiteit

1 = 'Individual consumes Content'

2 = 'Individual interacts with Content'

3 = 'Individual interactions are networked in aggregate'

4 = 'Individual interactions are networked for social use'

5 = 'Individuals engage with each other socially'

Participatie Narrativiteit

1 = er wordt alleen verwezen naar een verhaal (of collectie)2 = het verhaal wordt beschreven/toegelicht (context, personages, verhaallijn)3 =er worden duidelijke narratieve principes gebruikt (protagonist, spanningsboog, flashbacks, archetypes, etc.)4 = het verhaal is een sturend principe in de oplossing5= bezoekers hebben een actieve rol in het verhaal en zijn nodig om het verhaal te vertellen.

Crossmedialiteit

1 = twee of meer kanalen worden alleen genoemd maar bestaan naast/los van elkaar2 = de verschillende media worden in samenhang beschreven3 = de verschillende media worden in samenhang gekoppeld aan onderdelen van de beleving 4 = de sterktes en eigenschappen van de verschillende media worden expliciet genoemd en gekoppeld aan de rol die ze vervullen in de beleving5 = er is een uitgebreide orkestratie van de verschillende media gekoppeld aan doelgroepen, momenten van contact, ondersteuning van het verhaal via bv. een customer journey

Participatie, Narrativiteit, Crossmedialiteit & Beleving

Page 18: Digitale Innovatie in Musea

Digitale Innovatie in MuseaHarry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013Concept

Aandacht voor:in 12% geen aandacht

voor participatie

in 17% geen aandacht voor narrativiteit

in 15% geen aandacht voor crossmedialiteit

in 21% geen aandacht voor beleving

longlist shortlist toegekende1

2

3

4

5ParticipatieNarrativiteitCrossmedialiteit

1 = 'Individual consumes Content'

2 = 'Individual interacts with Content'

3 = 'Individual interactions are networked in aggregate'

4 = 'Individual interactions are networked for social use'

5 = 'Individuals engage with each other socially'

Participatie Narrativiteit

1 = er wordt alleen verwezen naar een verhaal (of collectie)2 = het verhaal wordt beschreven/toegelicht (context, personages, verhaallijn)3 =er worden duidelijke narratieve principes gebruikt (protagonist, spanningsboog, flashbacks, archetypes, etc.)4 = het verhaal is een sturend principe in de oplossing5= bezoekers hebben een actieve rol in het verhaal en zijn nodig om het verhaal te vertellen.

Crossmedialiteit

1 = twee of meer kanalen worden alleen genoemd maar bestaan naast/los van elkaar2 = de verschillende media worden in samenhang beschreven3 = de verschillende media worden in samenhang gekoppeld aan onderdelen van de beleving 4 = de sterktes en eigenschappen van de verschillende media worden expliciet genoemd en gekoppeld aan de rol die ze vervullen in de beleving5 = er is een uitgebreide orkestratie van de verschillende media gekoppeld aan doelgroepen, momenten van contact, ondersteuning van het verhaal via bv. een customer journey

Participatie, Narrativiteit, Crossmedialiteit & Beleving

Page 19: Digitale Innovatie in Musea

6,3 5,8 8,2

Digitale Innovatie in MuseaHarry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013Concept

Aandacht voor:in 12% geen aandacht

voor participatie

in 17% geen aandacht voor narrativiteit

in 15% geen aandacht voor crossmedialiteit

in 21% geen aandacht voor beleving

longlist shortlist toegekende1

2

3

4

5ParticipatieNarrativiteitCrossmedialiteit

1 = 'Individual consumes Content'

2 = 'Individual interacts with Content'

3 = 'Individual interactions are networked in aggregate'

4 = 'Individual interactions are networked for social use'

5 = 'Individuals engage with each other socially'

Participatie Narrativiteit

1 = er wordt alleen verwezen naar een verhaal (of collectie)2 = het verhaal wordt beschreven/toegelicht (context, personages, verhaallijn)3 =er worden duidelijke narratieve principes gebruikt (protagonist, spanningsboog, flashbacks, archetypes, etc.)4 = het verhaal is een sturend principe in de oplossing5= bezoekers hebben een actieve rol in het verhaal en zijn nodig om het verhaal te vertellen.

Crossmedialiteit

1 = twee of meer kanalen worden alleen genoemd maar bestaan naast/los van elkaar2 = de verschillende media worden in samenhang beschreven3 = de verschillende media worden in samenhang gekoppeld aan onderdelen van de beleving 4 = de sterktes en eigenschappen van de verschillende media worden expliciet genoemd en gekoppeld aan de rol die ze vervullen in de beleving5 = er is een uitgebreide orkestratie van de verschillende media gekoppeld aan doelgroepen, momenten van contact, ondersteuning van het verhaal via bv. een customer journey

Participatie, Narrativiteit, Crossmedialiteit & Beleving

Page 20: Digitale Innovatie in Musea

Digitale Innovatie in MuseaHarry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013Concept

Aandacht voor:in 21% geen aandacht

voor beleving

in 42% gaat het nietom een nieuwe ‘belevings’-vorm

Beleving

Page 21: Digitale Innovatie in Musea

Digitale Innovatie in MuseaHarry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013Concept

Aandacht voor:in 21% geen aandacht

voor beleving

in 42% gaat het nietom een nieuwe ‘belevings’-vorm

toegekend

Page 22: Digitale Innovatie in Musea

Digitale Innovatie in MuseaHarry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013Concept

Aandacht voor:in 21% geen aandacht

voor beleving

in 42% gaat het nietom een nieuwe ‘belevings’-vorm

shortlist

Page 23: Digitale Innovatie in Musea

Digitale Innovatie in MuseaHarry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013Concept

Aandacht voor:in 21% geen aandacht

voor beleving

in 42% gaat het nietom een nieuwe ‘belevings’-vorm

longlist

Page 24: Digitale Innovatie in Musea

Digitale Innovatie in MuseaHarry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013Concept

Aandacht voor:in 21% geen aandacht

voor beleving

in 42% gaat het nietom een nieuwe ‘belevings’-vorm

Technologie

Page 25: Digitale Innovatie in Musea

Digitale Innovatie in MuseaHarry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013Concept

Aandacht voor:in 21% geen aandacht

voor beleving

in 42% gaat het nietom een nieuwe ‘belevings’-vorm

toegekend

Page 26: Digitale Innovatie in Musea

Digitale Innovatie in MuseaHarry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013Concept

Aandacht voor:in 21% geen aandacht

voor beleving

in 42% gaat het nietom een nieuwe ‘belevings’-vorm

shortlist

Page 27: Digitale Innovatie in Musea

Digitale Innovatie in MuseaHarry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013Concept

Aandacht voor:in 21% geen aandacht

voor beleving

in 42% gaat het nietom een nieuwe ‘belevings’-vorm

longlist

Page 28: Digitale Innovatie in Musea

Digitale Innovatie in MuseaHarry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013Conclusies (observaties)

sympathieke en boeiende voorstellenvoorstellen uit de ‘breedte’digitalisering voor publiek

13 ipv 10 voorstellen toegekend

slordige aanvragentechnologie blijft een wondermiddel

veel aannames / weinig onderbouwinglage scores op daar waar het om gaat

Een app = Een beleving

Bezoekers die verhalen toevoegen: waarom zouden ze dit doen?

Kinderen van 6 zijn hetzelfde als kinderen van 12

‘iPadification’

Page 29: Digitale Innovatie in Musea

Digitale Innovatie in MuseaHarry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013Q&A

Aandacht voor:in 21% geen aandacht

voor beleving

in 42% gaat het nietom een nieuwe ‘belevings’-vorm

Vragen?

Page 30: Digitale Innovatie in Musea

Digitale Innovatie in MuseaHarry van Vliet, Rotterdam, 8 maart 2013

Harry van Vliet

Dick Swart

Karin Meertse

Charlotte van Nus

Dank voor uw aandacht!