Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

of 63 /63
Wouter Nuberg C1K DIGITAAL WERKBOEK Multimedia Design

Embed Size (px)

description

Digitaal werkboek

Transcript of Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

Page 1: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

Wouter Nuberg C1K

DIGITAALWERKBOEK

Multimedia Design

Page 2: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

Inhousopgave

WEEK 1..............................................................................2OPDRACHT 1.0 T/M 1.8

WEEK 2..............................................................................14

OPDRACHT 2.1 T/M 2.10

WEEK 3..............................................................................28

OPDRACHT 3.1 T/M 3.5

WEEK 4..............................................................................34

OPDRACHT 4.1 T/M 4.5

WEEK 5..............................................................................53

OPDRACHT 5.1 T/M 5.4

WEEK 6..............................................................................60

OPDRACHT 6.2 T/M 6.2

Page 3: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

Inleiding

1

Dit is het digitaal werkboek van Wouter Nuberg C1K, studentnummer: 558985. Dit digitaal werkboek is bijgehouden tijdens de lessen Multimedia Design van de opleiding Communicatie & Multimedia Design.

LINKS:

DIGITAAL WERKBOEK ISSUU: http://issuu.com/wouternuberg/docs/digitaal_werkboek

MULTIMEDIA BLOG: http://woutern22.tumblr.com/

PINTEREST: http://www.pinterest.com/WouterN22

Page 4: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

WEEK 1 · Opdracht 1.0: Portret

2

PORTRET

Deze tekening heb ik gemaakt tij-dens de eerste dag van de opleiding Communicatie & Multimedia design.

Tijdens het kennismakingsgesprek heb ik mijn mede student Mitra

Kohnesheen getekend.

Opdracht 1.1: Personal DNA

Page 5: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

2

Opdracht 1.1: Personal DNA

3

PERSOONLIJKHEIDSTEST

Test gemaakt op: www.16personalities.com

Ik ben het over het algemeen eens met de uitslag van de test. Ik heb een zelfde soort test al een aantal keren eerder gemaakt en de uitslag is vaak hetzelfde.

De test geeft duidelijk aan dat ik op mijn gevoel afga. Hier kan ik mij in vinden. Ook geeft de test aan dat ik meer introvert ben, wat naar mijn mening ook klopt. Ik kan best assertief zijn en ik wil graag serieus aan dingen meedoen. Het percentage ‘assertive’ geeft slechts 7% aan dus dit aspect komt in de test niet duidelijk naar voren.

Page 6: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

Opdracht 1.2: Mediakanalen

Maak een account op de volgende mediakanalen:

• Trello √• Pinterest √• Issuu √• Padlet √• Wordpress √

4

Opdracht 1.3: Recensie lezing Ruud Boer

Page 7: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

4

Opdracht 1.3: Recensie lezing Ruud Boer

5

Ruud Boer is een RM (Register marketeer) Hij heeft zo’n 12 jaar ervaring als marke-teer. Ook is hij directeur en auteur.

Hij heeft een boek geschreven over Brand Design. Ook zijn lezing gaat over Brand Design. Hij heeft deze lezing gegeven in 2011, op de HAN, voor de opleiding Com-municatie & Multinedia Design.

Ruud Boer heeft voor veel bekende mer-ken gewerkt, onder andere voor The Greenery, Trekpleister, Vacuvin en Coe-bergh. Dit zijn bekende merken die overal in de winkel liggen. Deze, en andere mer-ken helpt hij met de groei en bekendheid van hun merk en de promotie. Ook maakt hij met zijn ontwerpbureau de huisstijl en verpakkingen.

Van verschillende bekende en succesvol-le merken zoals Apple, Hema en Grolsch laat hij zien hoe zij hun merk vormgeven en promoten. Ook vertelt hij waarom hun

huisstijlen zo sterk zijn en op een goede manier overkomen op de klant. Hij laat zien wat de sterke kanten van het merk zijn en hoe het merk inspeelt op de wen-sen en behoeften van de klant. Ook legt hij uit waarom en hoe producten en kleu-ren goed bij een merk passen en wat je als eigen bedrijf zou kunnen doen om je merk te optimaliseren.

Deze lezing heeft mij geleerd hoe belang-rijk het is hoe je merk gezien wordt en dat je je bewust moet zijn van het imago dat je merk uitstraalt. Dit is namelijk ook hoe het op de klant overkomt. Het is belangrijk om als bedrijf elk jaar, of minstens elke 2 jaar een imago-onderzoek te doen. Dit is belangrijk omdat het imago van je merk kan veranderen.

RUUD BOERB R A N D D E S I G N

Page 8: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

Een bedrijf moet zich altijd afvragen of het imago van hun merk nog wel overeen-komt met hoe ze echt gezien willen wor-den. Wanneer dit niet het geval is zal het bedrijf aanpassingen moeten doen om weer de juiste uitstraling te krijgen.

Ruud Boer laat tijdens de presentatie veel voorbeelden van bekende merken zien, waardoor het beeld duidelijk wordt.

Hoe hij het vertelde vond ik minder inte-ressant, het was een beetje een saaie le-

zing en het was moeilijk om het 1,5 uur vol te houden. Wel ben ik door deze lezing op nieuwe ideeën gekomen en heb ik een bredere kennis van brand design, merk promotie en marketing opgedaan. En dat is het belangrijkste.

Opdracht 1.4: Merk-ik

Page 9: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

1

Opdracht 1.4: Merk-ik

VISIE

• 1. Op welke unieke innerlijke kwalitei-ten en eigenschappen kan je een eigen brand gaan baseren?

Creatief zijn, ontwerpen, beheersing van de Engelse taal, precies werken, eigen ideeën hebben, vernieuwend denken, websites & logo’s ontwerpen.

• 2. Wat zou je ermee kunnen doen?

Ik zou creativiteit en webdesign samen kunnen brengen om vernieuwende web-sites te maken. Ik kan dan websites en huisstijlen maken voor restaurants en ho-tels, want dit vind ik een leuke doelgroep.

• 3. Wat zou je in de toekomst hiermee willen bereiken?

Mensen laten zien dat je creativiteit overal in kunt verwerken.

MISSIE

• 4. Welke stappen neem je in de nabije toekomst?

Zoveel mogelijk bijleren en mezelf verder ontwikkelen op het gebied van webde-sign, graphic design en andere uitingen in deze richting. Ook ga ik op korte termijn een portfolio bijhouden en al mijn werk verzamelen.

Op korte termijn is het voor mij belangrijk om veel onderzoek te doen. Onderzoek naar de beste mogelijkheden voor het ma-ken van web designs en graphic designs voor Aziatische doelgroepen.

WAARDEN

• 5. Noem circa 5 waarden die jou / je merk typeren die aangeven wat jou waardevol maakt.

- Creatief- Vernieuwend - Inspirerend- Betrouwbaar- Inlevend vermogen

7

Page 10: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

MERK PERSOONLIJKHEID

• 6. Noem minstens 4 merken waar jij je-zelf mee associeert, die jou kunnen ty-peren en leg uit waarom.

De 4 merken waarmee ik mijzelf associeer zijn Apple, Vans, GoPro en Youtube. Vans associeer ik met een ‘alternatieve’ stijl. Het is ‘easy-going’ en heeft een relaxte uitstraling. GoPro is een avontuurlijk merk en hun re-clame uitingen zijn gericht op mensen die van ‘extreme’ sporten houden zoals snow-boarden, surfen, wakeboarden etc. Dit in-teresseert mij. Apple houdt hun design strak en simpel, zonder felle kleuren maar met een mooi design. Dit spreekt mij erg aan. Youtube is een social media waar iedereen zijn creativiteit kan delen met de hele we-reld door middel van zelfgemaakte film-pjes. Deze vrijheid om te maken en delen wat je wilt en hiermee een groot publiek bereiken, vind ik erg inspirerend.

CREDO

• 7. Wat wordt jouw credo?

Mijn credo wordt: ‘Think outside the box’

KERNCONCEPT

• 8. In een of twee zinnen leg uit wat je kernconcept voor je eigen brand gaat worden.

Ik wil vernieuwende websites maken die ‘up-to-date’ zijn met de nieuwste ontwik-kelingen in social media en webdesign.

8

Opdracht 1.5: Merkmodel

Page 11: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

8

Think outside the box

Soms weinig energie/onzeker.

Inleven in de klant. Hoe kan ik innovatief zijn?

Creatief, inlevend, betrouwbaar

Inleven in de wensen van een klant. Betrouwbaar.

Kan goed Engels.Nederlands

Hou niet van te veel mensenom me heen. Paar goedevrienden.

Familie.

Kom vaak serieuzer over dan ik ben. Behulpzaam.

Zachte stem.

Ga altijd op m’n gevoel af.

Deo

Blauwe ogen, ongeschoren

skate kleding

Creatieve visie.

Apple, Vans, GoPro,Youtube

Websites/logo’s maken

Vernieuwende websites

Mijzelf verder ontwikkelen

Wouter Nuberg

C1K

Sneller beslissen, meer zelfvertrouwen.

Opdracht 1.5: Merkmodel

Page 12: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

1

Opdracht 1.7: Grid

1010

20 inspirerende voorbeelden op Pinterest.Ik heb inspirerende voorbeelden gekozen met verschillende onderwerpen. Deze inspireren mij en hebben te maken met

mijn interesses. Zo heb ik een aantal kleurpaletten toegevoegd en een aantal Adobe programma’s die ik vaak gebruik.

Page 13: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

11010 111

Het Pinterest voorbeeld dat ik heb uitgekozen om een schets van te maken, is die van verschillende sushi logo’s. Deze geven mij inspiratie voor mijn Merk-ik. De logo’s en tek-sten zijn ingedeeld met behulp van de Grid die op Trello staat.

GRID SCHETS

Page 14: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

12

Opdracht 1.8: Mindmap Unit 1

Een mindmap is een structuur verdeeld in teksten, begrippen, plaatjes enz. Een mindmap wordt vooral gebruikt bij creatieve processen om beter te onthouden en te leren. Een mindmap is meestal geschreven, maar kan ook digitaal gemaakt worden. Het begin van een mindmap is een centraal thema wat daarna wordt uitgewerkt in sub-categorieën.

Er wordt gebrainstormd en gerelateerde thema’s worden bij het centrale thema geschreven. Met een mindmap kun je op betere ideeën komen, en inspiratie opdoen. Mindmaps kunnen gebruikt worden bij het brainstormen, ontwerpen, organise-ren, samenvatten, presenteren en leren.

1. Onderzoek wat een mindmap is: geef een definitie, wat kan je ermee doen. Zoek 3 voorbeelden.

Page 15: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

12

MINDMAP UNIT 1

13

Het onderwerp van deze mindmap is de Research Techniques die in Unit 1 van het boek Graphic Design te vinden zijn. (blz. 15)

Page 16: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

VISIE

Ik wil websites (en logo’s) gaan maken voor restaurants en hotels. Ik ga voor zo-veel mogelijk klanten websites maken om ervaring op te doen en het lijkt me leuk om me te specialiseren in Aziati-sche restaurants en hotels.

MISSIE

Zoveel mogelijk bijleren en mezelf ver-der ontwikkelen op het gebied van webdesign, graphic design en andere uitingen in deze richting. Ook ga ik op korte termijn mijn portfolio bijhouden. Verder doe ik onderzoek naar de moge-lijkheden om websites te maken voor Aziatische bedrijven zoals restaurants en hotels, maar ook voor personen en instellingen. Aangezien mijn merk nu nog in de begin fase zit zal ik al het werk wat ik kan krijgen aannemen, en me la-ter meer gaan specialiseren.

WEEK 2 · Opdracht 2.1: Je crossmedia merk

WAARDEN

- Creatief- Vernieuwend - Inspirerend- Betrouwbaar- Inlevend vermogen

CREDO

Mijn credo is: ‘Think outside the box‘

KERN CONCEPT

Ik wil vernieuwende websites maken die ‘up-to-date’ zijn met de nieuwste ont-wikkelingen in social media en webde-sign.

CROSSMEDIA CONCEPT

De media die ik ga gebruiken om mijn merk-ik naamsbekendheid te geven zijn Tumblr, Instagram en Facebook. Door het gebruik van Tumblr en het gebruik van de juiste tags zal mijn werk ge ‘reblog-ged’ worden door andere gebruikers, en op die manier wordt het overal op het internet verspreid. Hierdoor zal ik meer naamsbekendheid krijgen. Instagram is een goede manier om mijn Portfolio bij te houden en de klant te laten zien wat hij kan verwachten. Op Facebook kan ik informatie plaatsen over mijn merk.

14

Opdracht 2.2: Maak een blog

Page 17: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

14

Opdracht 2.2: Maak een blog

BLOG

15

http://woutern22.tumblr.com/

Page 18: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

Anthony Robbins kunnen toepassen in mijn eigen leven.

• Wat zijn de mediakanalen die hij ge-bruikt?

Anthony Robbins gebruikt Facebook, Twit-ter en zijn eigen website. Op zijn Twitter plaatst hij quotes en interessant nieuws over nieuwe uitvindingen en ontwikkelin-gen in de wereld. Hij heeft 2,5 miljoen vol-gers op Twitter.

• Wat is het verhaal of wat zijn de pro-ducten?

Anthony Robbins is een Peronal Coach en Motivational Speaker. Hij bestudeert al ja-ren het gedrag van mensen om te weten te komen wat het verschil maakt tussen suc-ces en falen. Ook doet hij veel voor goede doelen. Zijn producten zijn de boeken die

• Wat zou zijn credo kunnen zijn?

Zijn credo zou waarschijnlijk te maken hebben met succes en het oplossen van problemen. Een credo als ‘The path to succes is massive, determined action’ zou goed bij zijn filosofie passen. Dit is een quote uit zijn boek. Hij heeft oneindig veel quotes die allemaal zijn credo zouden kunnen zijn.

• Waardoor word je geïnspireerd?

Anthony Robbins inspireert mij omdat hij zijn hele leven heeft gewijd aan het ver-beteren van de kwaliteit van leven. Hij heeft meerdere boeken geschreven die best-sellers zijn geworden en miljoenen keren verkocht zijn. Ikzelf heb 2 van zijn boeken gelezen: Awaken the Giant Within en Unlimited Power. Deze boeken zijn een inspiratie voor mij en ik heb de tips van

ANTHONY ROBBINS

Opdracht 2.3: Portfolio’s

16

Page 19: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

16

hij geschreven heeft en de programma’s die hij op zijn website verkoopt.

• Hoe kunnen mensen participeren met het merk?

Anthony Robbins heeft de Anthony Rob-bins Foundation opgericht. Hier kunnen mensen als vrijwilliger helpen. De founda-tion heeft verschillende programma’s zo-als voedsel verzamelen voor mensen die het nodig hebben. Denk hierbij aan daklo-zen en derde wereld landen. Met als credo ‘The secret to living is giving’.

Page 20: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

STEVE JOBS

tube. Het was de speech die Steve Jobs in 2005 gaf aan de afgestudeerden van Stanford University. Steve jobs begint in de speech te vertellen over zijn leven van jongs af aan en de tegenslagen die hij heeft meegemaakt. Daarna geeft hij de af-gestudeerden advies over hoe en waarom ze hun passie moeten volgen. Ik vind dit zo’n mooie speech dat ik hem inmiddels al minstens 10 keer bekeken heb.

• Wat zijn de mediakanalen die hij ge-bruikt?

Aangezien Steve Jobs overleden is, is het moeilijk te zeggen welke mediakanelen hij zou gebruiken. Ik kon geen oficieel Twitter account van Steve Jobs vinden, en ik denk ook niet dat hij Twitter heeft gebruikt. Wel denk ik dat hij kritisch zou zijn over welke media kanalen hij zou gebruiken, zo was zijn persoonlijkheid.

• Wat zou zijn credo kunnen zijn?

Steve jobs zou een credo kunnen hebben dat met eigenzinnig denken te maken heeft. Misschien eenzelfde credo als ik ge-bruik voor mijn Merk-ik: ‘think outside the box’.

De reden dat ik bij Steve Jobs denk aan creatief en vernieuwend denken is dat hij met zijn merk Apple veel innovatieve producten en designs heeft gemaakt, die daarvoor nog niet op de markt waren. Vaak zelfs niet iets wat er al op leek. Totaal verniewend dus.

• Waardoor word je geïnspireerd?

Ik word door Steve Jobs geinspireerd om-dat ik de simpelheid en vormgeving van zijn producten prachtig vind. Het is kwali-teit boven kwantiteit.

Een aantal jaar geleden heb ik een be-kende speech van hem gekeken op You-

18

Page 21: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

18

• Wat is het verhaal of wat zijn de pro-ducten?

Steve Jobs heeft het merk Apple opge-richt. De producten zijn Apple producten zoals Macbooks, iPhones etc.

• Hoe kunnen mensen participeren met het merk?

Enorm veel mensen participeren tegen-woordig met het merk Apple. Kijk maar wat er gebeurt als er een nieuwe iPhone uitkomt. Zoals dit jaar, de iPhone 6. Ieder-een ‘moet’ deze telefoon hebben. Fans slapen zelfs dagen voor de Apple winkels om als eerste naar binnen te kunnen en de telefoon te kopen. Apple is niet meer weg te denken uit de maatschapij, overal waar mensen zijn zie je wel iemand met een Apple product. Steve Jobs heeft een merk opgericht dat enorm groot is geworden.

Page 22: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

PAUL WATSON

achterna die onder het mom van ‘Scienti-fic Research’ illegaal walvissen doden om het vlees te verkopen. Hij volgt ze zodat ze op de vlucht moeten en geen kans heb-ben om walvissen te doden. Dit komt vaak tot botsingen (niet letterlijk) tussen de Sea Shepherds en de harpoenvissers.

• Wat zijn de mediakanalen die hij ge-bruikt?

Paul Watson gebruikt regelmatig Face-book. Ik volg hem op Facebook en hij plaatst vaak berichten over bescherming van dieren en de oceaan. Ook heeft hij een Twitter account @CaptPaulWatson.

• Wat is het verhaal?

Het verhaal is dat Paul Watson met zijn bemanning en supporters de oceaan wil beschermen. Dit doet hij door grootse en vaak gevaarlijke acties te ondernemen te-gen de vissers. Hij is voorvechter van het

• Wat zou zijn credo kunnen zijn?

Paul Watson heeft vaak gezegd ‘if the oce-ans die, we die.’ Dit zou ook zijn credo kun-nen zijn. Dit vertelt in één zin waar Paul Watson voor staat. Het beschermen van de oceaan met name de walvissen en dol-fijnen.

• Waardoor word je geïnspireerd?

Ik word geïnspireerd door het doorzet-tingsvermogen en de lef die Paul Watson toont. Hij zet zich 100% in voor het be-schermen van de dieren in de oceaan en doet er alles aan om te verkomen dat deze illegaal gedood worden.

Ik hoorde voor het eerst van Paul Wats-on toen ik Whale Wars keek op Discovery Channel. In dit programma gaat Paul Wats-on met zijn schip en bemaning onder de naam Sea Shepherds de oceaan op, met als doel het beschermen van de walvissen. Hij gaat grote harpoenschepen uit Japan

20

Page 23: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

20

behoud van de oceaan en het beschermen van dieren. Ik vind het goed dat hij door blijft gaan met zijn missie, ook al wordt hij regelmatig bedreigd.

• Hoe kunnen mensen participeren met het merk?

Mensen kunnen als vrijwilliger meegaan als bemanning van zijn schip. Dan gaan ze met Paul Watson de zee op en vechten ze voor de levens van de walvissen. Ook kun-nen mensen helpen met het verspreiden van de boodschap van Paul Watson, zodat het meer bekendheid krijgt. Ook kan er gedoneerd worden aan de Sea Shepherds. Ze worden niet door de overheid of spon-sors gefinancierd. De Sea Shepherds kun-nen hun werk uitvoeren door de donaties die ze krijgen.

Page 24: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

12

7

4

5

3

6

Opdracht 2.4: Personal Brands

Page 25: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

De merken die ik gekozen heb voor de legenda zijn de merken die ik in het dagelijks leven het meest gebruik. Dit zijn de volgende merken:

1. Adidas 2. Eastpak3. Axe4. Apple5. Samsung6. Ray Ban7. Vans

23

Mijn eerste merk is Adidas. Wanneer ik dit merk koop vertrouw ik erop dat het product van goede kwaliteit is en niet makkelijk kapot gaat. Dit is de reden dat ik dit merk kies in plaats van een goed-koper, minder bekend merk. Ik gebruik Adidas vooral wanneer ik ga sporten of hardlopen.

Eastpak is een merk dat ik eigenlijk pas sinds kort bezit. Over het algemeen vind ik dat Eastpak mooie producten maakt, zo hebben ze rugtassen met een interessante print en die mooi zijn vorm-gegeven.

Axe is de aftershave/deodorant die ik meestal koop, omdat het niet te duur is en toch goed ge-noeg is. Het merk

Apple is mijn favoriete merk. Vroeger gebruikte ik nog een Windows laptop, maar sinds ik voor mijn vorige opleiding, grafisch vormgeven, verplicht een Mac moest aanschaffen, ben ik eigenlijk nooit meer terug gegaan. Ik kan zo veel redenen beden-ken waarom ik de Apple laptops fijn vind, waaron-

CROSSMEDIA CONCEPT

der dat ze makkelijk in gebruik zijn, snel opstarten en bijna nooit ‘vast lopen’. Verder gebruik ik van Apple ook de iPad.

De eerste Smartphone die ik kocht was een Sams-ung, en dat is het merk dat ik nog steeds gebruik. Ik vind het Android bestuurings systeem van de Samsung fijn, en vind de Samsung smartphones ook mooi vormgegeven. Overigens is mijn Smart-phone wel het enige Samsung product dat ik in bezit heb.

Ray Ban is een merk waarvan ik moet toegeven dat ik het heb gekocht omdat het veel naamsbe-kendheid heeft, en daardoor is mijn verwachting (misschien niet de juiste) dat het een goed en stevig product is.

Vans schoenen draag ik al sinds de basisschool. Ik vind dat de schoenen comfortabel zitten en het design spreekt mij erg aan. Ook vind ik het leuk dat Vans bekend staat als een alternatief/skate merk.

Page 26: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

Opdracht 2.5b: Mindmap je leven

24

MINDMAP

Mindmap met daarin de belangrijke en leuke dingen in mijn leven. Eerst geschetst met potlood, daarna met fineliner en ingekleurd met kleurpotlood.

Opdracht 2.6: Moodboard inspiratie

Page 27: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

24

Opdracht 2.6: Moodboard inspiratie

20 inspirerende moodboards op Pinterest.Collectie van moodboards die mij inspireren, gevonden op Pinterest.http://www.pinterest.com/WouterN22/moodboard-inspiratie/

25

Page 28: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

Opdracht 2.9: Moodboard digitaal

Digitaal Moodboard

In het moodboard heb ik de onderwerpen en waarden die terugkomen in mijn merk-ik verwerkt.

Mijn credo, favoriete kleu-renpaletten en inspiraties zijn te zien.

26

Opdracht 2.10: Mindmap Unit 3

Page 29: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

26

Opdracht 2.10: Mindmap Unit 3

27

MINDMAP UNIT 3

De mindmap voor Unit 3 ‘Fundamentals of Ty-pography ‘ uit het boek Graphic Design School.Ik heb voor fineliner gekozen omdat je hier-mee goed letters kan tekenen.

Page 30: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

WEEK 3 · Opdracht 3.1: Typografie

28

COLLAGE

Photoshop collage van interessante typografie uitingen. Gefotografeerd in het winkelcentrum Presikhaaf.

Page 31: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

WEEK 3 · Opdracht 3.1: Typografie

28

Opdracht 3.2: Typografie lettertypes

29

BASIC TITLE FONT is een font in de catogo-rie Sans serif. Ik vind dit font mooi omdat het erg strak en duidelijk is. Het is een erg dun font. Het is alleen in kapitalen en zal dus vooral gebruikt worden voor headers en titels.

EDITION valt onder de Serif fonts. Dit font doet me denken aan krantenartikels en heeft ook wel een soort ‘oude’ uitstraling. De spatiering van dit font is erg dicht op el-kaar. De letters zijn allemaal op dezelfde hoogte. Ook dit font is alleen in kapitalen. Het kan goed gebruikt worden voor titels en kopjes in (nieuws)publicaties.

Coneria Script is een sierlijk font dat valt onder de Script kaligrafie catogorie. Om-dat het een sierlijk vond is zou het goed gebruikt kunnen worden voor bijvoor-beeld bruiloft kaarten, speciale gelegen-heden, feesten etc. Dit font is interessant door het verschil tussen de dunne en dikte

van de letters.

De 3 fonts die ik heb gekozen en erg interessant vind zijn BASIC TITLE FONT, EDITION & Coneria Script. Ik heb deze fonts gevonden op Dafont.com.

BASIC TITLE FONT EDITION Coneria Script

Page 32: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

BASIC TITLE FONTeen stijlvol font

EDITION

Het uitgerekte fontRation pra volor milibusam faceaquia venis a voloris evelest, se dit quam, tem unt aut dollest ionserum quam nonsedUdia dolorum ut veni quia nimos at amet et aut quiationet ad quam, omnihil laborro beribus andunt aut am into ea niti occaborecum doles dolut aliquiamus, sandunt ligent ipiento rentis conserit estrum, iuntiatium fugitium re nossimus, tem. Ma culparchicid quidiciis autem fugitiatin nonsequ odignihit et ut hitius sam, ium ernam fuga. Harum quia venimet quissimpor alis rectati usandus, optamus ne num eum sitat etur sitiasperae por ad quat as modi sae ento omnihil issimporibus eost aspitas et, cor repratur, sam, ei-ciis magnihit aut is nos alisim et pore, sincti dis as dellibus rem qui conse nimilla utentiam laborib usaeptatur seque

Coneria ScriptEen sierli jk font

CVerum faccae qui do-les reprae volupta dolupta temquo et laccus adiciam eaquis doluptae nitati di-pidebis de oditenis apie-nisIcit odi dipicae sa dit , corioreius excepta tatisti orporpor repedit atquiae. Nem non evelique id est quid mili t quo te cum est et planis dolorem comnim

Landis mint eaqua-tur, ut invendi num incto et laut aut ex escit ut lati-bus molo tet opta sunt plabo. Facea comniate ea corum que dendae nonet dolorit unt aut fuga. Nam quo coMa id modita corum que pa quae con ra evellis sum auda-nita nonse non et endi utatempos a cum quis et, te et eum nos ut lanist fugia alitam,Atinum quo ma nimporum nossitatur ratiis quatati osapidunt excesto evenis eum cum quae. Nem que

untiore, eiciliqui ut et quas sundic tem velitatus is sinvend errovitatur ate nonsectum hiciunt excerem volup-tatus voluptaque nam ex eatur, andit offic to blaturios nonsend elique nem et officitia quid et ma sum nesedior sit fuga. At vide pro-rem nobis volup-tates vel maximin nus quianis num verro test repelib usantium venetur? Qui si cupis resto-riatia aut eum re-cum fuga. Atempos essum iliamPorrum rem nihil et et, sit

30

Page 33: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

30

Opdracht 3.3: Kleurenschema’s

31

KLEUREN

Page 34: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

Opdracht 3.4: Monogram

32

MONOGRAM SCHETS

De schetsen die ik gemaakt heb voor het monogram van mijn merk ik. Bij het schetsen van dit logo heb ik gepro-beerd een Aziatische stijl te gebruiken en het logo strak te houden.

Page 35: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

Opdracht 3.4: Monogram

32

Opdracht 3.5: Monogram in Illustrator

33

W WR RVoor het logo heb ik mijn initialen, ‘W.R’ ge-bruikt. De W vorm (W) betekent tevens berg in het Chinees en Japans, wat overeenkomt met mijn achternaam: Nuberg. Mijn doel met dit logo was om het een strakke uitstraling te geven, en een Aziatische sfeer terug te laten komen. Deze aziatische stijl heeft te maken met mijn visie van mijn Merk-ik.

De tweede variatie van mijn logo, in het oranje.

MONOGRAM

Uitwerking van de getekende mono-

gram van de vorige opdracht. Gemaakt in

Illustrator.

Page 36: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

Week 4 · Opdracht 4.1: Huisstijl

34

HUISSTIJL

• In welke media wordt het toegepast?

Huisstijlen worden in allerlei media toe-gepast. Van groot tot klein. De meest voor de hand liggende als drukwerk (flyers, visi-tekaartjes, posters, folders enz.), websites en verpakkingen. Maar ook kleding, social media, auto’s en advertenties zijn vaak ge-baseerd op een huisstijl. De meeste mer-ken hebben tegenwoordig wel een huis-stijl.

• Wat is een huisstijl?

Een huisstijl is een samenhang van visuele elementen die de identiteit van het merk of bedrijf laten zien.

• Wat is de functie ervan?

De functie van een huisstijl is het herken-baar maken van het product of merk. Ook is het belangrijk dat een huisstijl de juis-te sfeer uitstraalt naar de doelgroep. Door een huisstijl is een merk makkelijk te her-kennen.

• Waarom is het belangrijk?

Een huisstijl is belangrijk omdat het het imago van het bedrijf weergeeft. Een goe-de huisstijl maakt een merk herkenbaar en brengt een positief gevoel over naar de klant.

W WR R1. Basic title font

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

2. Myriad ProAa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm

Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

3. Babas neueA B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W x y z1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

(Onderdelen van mijn huisstijl.)

Page 37: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

Week 4 · Opdracht 4.1: Huisstijl

34

Opdracht 4.3: Verslag excursie

28

Page 38: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

EXCURSIE SEQUENZE ZERO

36

Om 8.45 verzamelden we bij Sequenze Zero. Om een uur of 9 begon de rondlei-ding. Sequenze zero is een bedrijf met veel freelancers en ook een aantal stagiaires. De ochtend begon met een rondleiding door het gebouw. Het gebouw heeft 3 verdie-pingen en we begonnen op de midden-verdieping, daar zagen we kort een aantal van de kamers waar freelancers werkten.

Vervolgens gingen we naar de boven ver-dieping. Deze vond ik zelf erg interessant. Het was een grote ruimte waar meerde-re grafisch vormgevers bezig waren met opdrachten voor klanten. Je kon duidelijk zien dat de mensen die er werkten elkaar goed kennen en er hing een relaxte en vro-lijke sfeer. De persoon die de rondleiding gaf liet ons kort kennis maken met de gra-fisch vormgevers en vertelde over wat ze deden en waar ze mee bezig waren. Ook werd er verteld dat er zeker een mogelijk is voor CMD studenten om bij Sequenze Zero stage te lopen, dat lijkt me wel wat!Na de rondleiding hadden we een korte ‘pauze’, daarna gingen we een kamer bin-

nen waar we een tekenopdracht kregen. We werden gevraagd om een tekening te maken met als onderwerp: ‘Space is the final frontier.’ Dit was de enige uitleg die we kregen, de bedoeling was dat de rest zelf verzonnen werd. Ik tekende een aard-bol met sterren en planeten eromheen, en woorden erin. Na de tekenopdracht was er tijd om de tekeningen te bekijken, en een aantal studenten mochten vertellen wat hun favoriete tekening was en waarom.

Na de tekenopdracht gingen we naar de beneden verdieping in een soort kelder met zwart geverfde ramen en een donke-re uitstraling. Hier kregen we een lezing van een animator. Hij vertelde over zijn animaties. Hij heeft veel commerciële ani-maties gemaakt, maar ook gewerkt voor films. Hij had zelfs een film gemaakt die ook echt in de bioscoop heeft gedraaid. Hij werkt in een team van 3 personen aan animatie opdrachten voor klanten. Ook al ligt mijn interesse niet helemaal bij anima-tie, toch vond ik de presentatie erg interes-sant. Het werd goed verteld en het was te

zien dat de animator echt een passie heeft voor het zijn werk. Na de lezing was er tijd om vragen te stellen, ik stelde als vraag hoe lang het hem duurde om een van zijn commerciële animaties te maken. Hij gaf als antwoord dat dit wel 3 maanden kan duren, het hangt af van de grootte en het 2D/3D van de animatie.

De laatste lezing ging over een zoektocht van een oud CMD-student naar wat hij nou precies wilde tijdens en na zijn studie. Hij vertelde over zijn ervaringen tijdens zijn opleiding, en ook over zijn werk daar-na. Het was leuk om te zien hoe ver hij was gekomen na het afronden van zijn oplei-ding. Hij was nu zelfs bezig met leiding geven aan editors van tijdschriften, die tij-dens lezingen snel een tijdschrift in elkaar moesten zetten. Hij vertelde hoe het is om onder tijdsdruk te werken en waarom hij zijn werk zo leuk vindt.

Page 39: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

36 27

Na deze laatste presentatie verzamelden alle CMD klassen zich in de open ruimte waar de rondleiding ook begon. Alle klas-sen waren verdeeld in groepen en hadden verschillende presentaties op verschillen-

de tijden, maar het was wel op dezelfde tijd klaar. Het was leuk om ook de andere studenten van de CMD opleiding te zien, omdat er op school nog niet veel interac-tie is tussen de CMD klassen.

Ik vond het een leuke excursie en ik heb veel geleerd over freelancers en over hoe ze samen werken. De presentaties waren duidelijk en er was tijd om vragen te stel-len. Leerzaam en interessant.

Page 40: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

Opdracht 4.4: Huisstijl verwerken

BRANDBOOK

In dit brandbook vindt je alle elementen die op mijn huisstijl van toepassing zijn. De typografie (typefaces, stijlen), kleuren-schema’s, monogram en de uitwerking daarvan, fotografie en mijn slogan.

Mijn idee achter dit brandbook was om het zo veel mogelijk te laten lijken op een proffesioneel brandbook, maar toch mijn eigen stijl erin te houden. Met inspiratie de brandbooks van Skype, Facebook enz.

38

Page 41: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

38

Wou

ter

Nube

rg C

1K

Page 42: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

HUISSTIJL MERK-IKTypografie · Kleur · logo

Page 43: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

INHOUDSOPGAVE

4 · Introductie

5 · Logo

6 · Slogan

7 · Kleurschema’s

8,9 · Typografie

10 · Stijlelementen

11 · Fotografiegebruik

12 · Mediakanalen

Page 44: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

INTRODUCTIE

Bij de eerste opmaak van mijn digitale werkboek had ik nog niet echt gedacht aan een huisstijl, wel had ik al over kleuren nagedacht. Na de eerste weken les is er steeds meer een eenheid in mijn werkboek gekomen. Omdat we ook in de les bezig gingen met huisstijlen heb ik mijn huisstijl steeds meer kunnen ontwikkelen, totdat ik er tevre-den mee was.

Voor mijn huisstijl wou ik neutrale kleuren gebruiken. De kleuren mochten wel een beetje fel en speels zijn want ik wou graag kleuren gebruiken die opvallen. Ik heb gekozen voor (licht)blauw en oranje kleuren voor mijn huisstijl. Deze zijn terug te vinden in mijn werkboek, blog, monogram en deelproducten.

Voor de typografie heb ik lettertypes gekozen die duidelijk te lezen zijn. Vandaar dat ik Script fonts heb weggela-ten. Ik heb gekozen voor strakke lettertypes met verschil tussen kopteksten en platte tekst.

Ik ben tevreden over hoe mijn huisstijl zich ontwikkelt heeft en er nu uitziet. Ik vind het goed herkenbaar.

Page 45: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

LOGO

W WR RVoor het logo heb ik mijn initialen, ‘W.R’ ge-bruikt. De W vorm (W) betekent tevens berg in het Chinees en Japans, wat overeenkomt met mijn achternaam: Nuberg. Mijn doel met dit logo was om het een strakke uitstra-ling te geven, en een Aziatische sfeer terug te laten komen. Deze aziatische stijl heeft te maken met mijn visie van mijn Merk-ik.

De tweede variatie van mijn logo, in het oranje.

Page 46: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

‘Think outside the box’SLOGAN

Page 47: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

Kleurenschema’s

CMYK 34, 56, 100, 40 RGB 128, 86, 0HEX #805600

CMYK 100, 75, 0, 60 RGB 5, 36, 83HEX #052453

CMYK 0, 38, 94, 0 RGB 255, 172, 0HEX #ffac00

CMYK 64, 25, 0, 0 RGB 75, 168, 251HEX #4ba8fb

CMYK 0, 26, 77, 0 RGB 255, 197, 77HEX #ffc54c

CMYK 50, 12, 0, 0 RGB 127, 196, 251HEX #7fc4fb

CMYK 37, 48, 89, 37 RGB 128, 98, 38HEX #806226

CMYK 77, 51, 33, 18 RGB 67, 100, 126HEX #43647e

CMYK 17, 47, 100, 6 RGB 204, 138, 0HEX #cc8a00

CMYK 75, 38, 0, 0 RGB 60, 136, 201HEX #3c88c9

Page 48: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

TYPOGRAFIE

Page 49: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

1. Basic title fontA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W x y z1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

2. Myriad ProAa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm

Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

3. Babas neueA B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W x y z1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Page 50: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

fotoGRAFIE

Page 51: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K
Page 52: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

toepassingen

Page 53: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

Blog Werkboek

Toepassing huisstijl Blog

Toepassing huisstijl Werkboek

Page 54: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

Opdracht 4.5: Presentatie

Elevator PitchDit is de Powerpoint die ik gemaakt heb in InDesign en gebruikt heb tijdens mijn tus-sen presentatie.

Page 55: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

Opdracht 4.5: Presentatie Week 5 · Opdracht 5.1: Fotografie

FOTOGRAFIE

Voor deze fotografie opdracht heb ik gekozen om mijn Samsung NX2000

camera te gebruiken.

Ik heb deze dag gefotografeerd op een warme Zaterdag in September. Het was

een erg leuke opdracht om uit te voe-ren. Ik hou van fotografie maar doe er

niet veel mee. Dit was een goede reden om creatief te zijn met mijn camera en

de hele dag foto’s te maken.

53

Page 56: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

DAY IN THE LIFE. 11:00 - Mijn hond Mitchel heeft zin om naar buiten te gaan en rond te rennen.

8:30 - Opstaan, iets eerder dan normaal om deze fotografie opdracht goed te kunnen uitvoeren.

12:30 - Het is nog een laatste warme dag in de herfst en daarom ging ik met mijn hond, vader, zusje en

moeder een stuk wandelen.

Page 57: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

DAY IN THE LIFE.

16:10 - Zelfs mijn kat is onderhand moe gewor-den, hij doet dus even een middagdutje.

23:00 - Het is inmiddels al weer tijd om te gaan slapen. Het was een leuke dag.

13:35 - Na de wandeling heb ik deze foto gemaakt in Zwolle.

18:45 - Avondeten. Salade met vis en friet.

Page 58: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

Opdracht 5.2: Minimalist Poster

56

POSTER

De minimalist poster die ik heb gemaakt voor mijn credo ‘Think outside the box.’ Ik heb deze poster gemaakt in Illustrator, tijdens de les die daarvoor was vrijgemaakt. Op de poster is een ‘box’ te zien met daaruit een gedachtenwolk, om ‘Think outside the box’ af te beelden.

...

Page 59: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

Opdracht 5.2: Minimalist Poster Opdracht 5.3: Liken

57

LIKES

Voor het promoten van mijn minimalisti-sche poster heb ik mijn werk op Facebook geplaatst. De prijs voor degene met de meeste likes was een taart. Ik heb in totaal 13 likes binnen gehaald. Bij lange na niet genoeg om de taart te winnen, maar ik vond het toch leuk om de minimalist pos-ter te delen, en ook die van klasgenoten te zien.

Page 60: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

WWRR

MONOGRAM

THINK OUTSIDETHE BOX FOTOGRAFIE

...wouter nuberg

c1ki n s p i r a t i e

Het Chinese karakter voor berg, de inspiratie voor mijn monogram.

Opdracht 5.4: Merk-ik print

Page 61: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

Opdracht 5.4: Merk-ik print

MEDIAKANALEN

Tumblr: http://woutern22.tumblr.com/Pinterest: http://www.pinterest.com/WouterN22ISSUU: http://issuu.com/wouternuberg/docs/digitaal_werkboek COLORMOOD

COLORMOOD

HUISSTIJL MERK-IKTypografie · Kleur · logo

SLOGAN

‘Think outside the box’

TYPOGRAFIE

3. Babas neueA B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W x y z1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

2. Myriad ProAa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm

Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1. Basic title fontA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Moodboard

KERNWOORDEN

Strak

Graphic Design

Creatief

Eigenzinnig

Vernieuwend

KLEURVOL

Avontuurlijk

INSPIRATIEWE

B D

ES

IGN

Page 62: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

Week 6· Opdracht 6.2: MEDIA-ME

60

MEDIA-ME

Voor het promoten van mijn blog ga ik een ‘like en win’ actie opzetten. Op mijn tumblr blog is het makkelijk voor mensen om mijn werk te ‘liken’ en te delen. Van de mensen die dit doen kies ik 1 winnaar. Die wint een prijs, bijvoorbeeld een iPad of een Mp3 speler. Iets wat mensen aan-trekt, zodat mensen ook echt deel-nemen.

Links naar Pinterest en ISSUU op mijn blog.

ENLIKE

WIN!

Page 63: Digitaal werkboek Wouter Nuberg C1K

Week 6· Opdracht 6.2: MEDIA-ME