Digitaal Stelsel Omgevingswet Samen bouwen aan het stelsel! · PDF file Digitaal Stelsel...

Click here to load reader

 • date post

  05-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Digitaal Stelsel Omgevingswet Samen bouwen aan het stelsel! · PDF file Digitaal Stelsel...

 • Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Samen bouwen aan het stelsel!

  Programma Managers Omgevingswet G40

  Amersfoort, 01-11-2018

  V0.1

 • Inhoud

  Wat is het Digitaal Stelsel Omgevingswet?

  Welke functionaliteit levert DSO?

  Hoe bouwen we het DSO?

  Wat is er inmiddels beschikbaar?

 • Wat is het Digitaal Stelsel Omgevingswet?

  Welke functionaliteit levert DSO (en welke niet?)

 • Juridisch stelsel Omgevingswet

  VervolgingUitvoering HandhavingToezicht Rechtspraak Wet- en rijks-

  regelgeving

  Beleidsplanning

  en decentrale

  regelgeving

  Omgevingsvergunningen

  Ontheffingen

  UitsprakenDwangsommen

  Bestuursdwangen

  Bestuurlijke boetes

  Processen-verbaal Sepots

  Schikkingen

  Afrondende brieven

  Vooraankondigingen

  Aanzeggingen PV’s

  Wetten

  AMvB’s

  Ministeriële

  regelingen Omgevingsvisies

  Plannen en Programma’s

  Omgevingsverordeningen

  Omgevingsplannen

  Waterverordeningen

  Projectbesluiten Onderzoeken, tel-, meet- en monitoringgegevens, rekenmodellen

  Vergunningaanvragen

  Meldingen

  Digitaal Stelsel Omgevingswet

 • Integraal beeld voor de gebruikers

  22 november 2018

  Planmaker

  Belanghebbende Vergunningverlener

  Initiatiefnemer

 • O m

  g e v in

  g s lo

  k e t

  1. Oriënteren op de kaart

  2. Oriënteren via vraagbomen

  3. Opstellen & indienen meldingen & vergunningaanvragen

 • O m

  g e v in

  g s lo

  k e t

  T o e p

  a s s in

  g e n

  v a n

  d e r d

  e n

  1. Oriënteren op de kaart

  2. Oriënteren via vraagbomen

  3. Opstellen & indienen meldingen & vergunningaanvragen

 • 22 november 2018

  O m

  g e v in

  g s lo

  k e t

  4. Ontwikkelaarsportaal

  1. Oriënteren op de kaart

  2. Oriënteren via vraagbomen

  3. Opstellen & indienen meldingen & vergunningaanvragen

  5. Beheerportaal

 • Oriënteren via Regels en Kaart

  Oriënteren via Vragenbomen

  Opstellen Indienen

  Ontvangen Beoordelen

  Behandelen Samenwerken

  Besluiten Bekendmaken

  Van plan tot publicatie

  Van idee tot afhandeling

  Bewerken Beschikbaar stellen

  Van vraag tot informatie

  Wat mag hier?

  Gebiedsoriëntatie Gebiedsanalyse

  Opstellen Omgevingsdocument

  Samenwerken Besluiten

  Bekendmaken Beschikbaar stellen

  Opstellen Vragenbomen

  Wat kan hier?

  Inwinnen Beschikbaar stellen

  Inwinnen

  DSO-Landelijke voorziening

  DSO-Lokale applicaties

 • Oriënteren via Regels en Kaart

  Oriënteren via Vragenbomen

  Opstellen Indienen

  Ontvangen Beoordelen

  Behandelen Samenwerken

  Besluiten Bekendmaken

  Van plan tot publicatie

  Van idee tot afhandeling

  Bewerken Beschikbaar stellen

  Van vraag tot informatie

  Wat mag hier?

  Gebiedsoriëntatie Gebiedsanalyse

  Opstellen Omgevingsdocument

  Samenwerken Besluiten

  Bekendmaken Beschikbaar stellen

  Opstellen Vragenbomen

  Wat kan hier?

  Inwinnen Beschikbaar stellen

  Inwinnen

  Digitaal STELSEL Omgevingswet:

  een samenhangend stelsel

 • Oriënteren via Regels en Kaart

  Oriënteren via Vragenbomen

  Opstellen Indienen

  Ontvangen Beoordelen

  Behandelen Samenwerken

  Besluiten Bekendmaken

  Van plan tot publicatie

  Van idee tot afhandeling

  Bewerken Beschikbaar stellen

  Van vraag tot informatie

  Wat mag hier?

  Gebiedsoriëntatie Gebiedsanalyse

  Opstellen Omgevingsdocument

  Samenwerken Besluiten

  Bekendmaken Beschikbaar stellen

  Opstellen Vragenbomen

  Wat kan hier?

  Inwinnen Beschikbaar stellen

  Inwinnen

  DSO-Landelijke voorziening

  DSO-Lokale applicaties

  Plansysteem Tools voor vragenbomen

  VTH systeem Zaaksysteem

 • DSO content

  Gebiedsoriëntatie Gebiedsanalyse

  Opstellen Omgevingsdocument

  Bekendmaken Beschikbaar stellen

  Oriënteren via Regels en Kaart

  Oriënteren via Vragenbomen

  Opstellen Indienen

  Ontvangen Beoordelen

  Behandelen Samenwerken

  Besluiten Bekendmaken

  Omgevings- documenten

  Catalogus Toepasbare

  regels Aanvragen / Meldingen

  Werkmap

  Van plan tot publicatie

  Van idee tot afhandeling

  Informatie- producten

  Ruimte Bestemmingsplannen

  BGT, BAG ondergrond

  Generieke Digitale Infrastructuur

  Checken, Werkzaamheden, Werkingsgebieden en Registerbevraging

  Samenwerken Besluiten

  Opstellen Vragenbomen

  Bewerken Beschikbaar stellen Inwinnen Beschikbaar stellen

  Inwinnen

  Van vraag tot informatie

  Projectmap

  STOP

  Conclusieservice

  Plansysteem Tools voor vragenbomen

  VTH systeem Zaaksysteem

  STTR

  STAM

 • Hoe bouwen we het DSO?

 • Landelijke voorziening

  Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Gemeenten

  Provincies

  Waterschappen

  Rijk

  Initiatiefnemer Belanghebbende

  centraal

  lokaal

 • DSO Sturing

  Deelprogramma Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Programma Implementatie Omgevingswet

  Bouwen van het stelsel Gebruiken van het Stelsel (BLM’s)

  VNG IPO UvW RijkRWS Kadaster

  Bouwen/Maken Veranderprogramma’s (BCM’s)

  Bouwen en leveren

  Geo- novum

  Programma Besturing

  DSO Invoerings- ondersteuning

  VNG IPO UvW Rijk

  BZK KOOP

  Implementatie en gebruik

  5 Teams 6 Teams 1 Team 1 Team 390 gemeenten

  12 provincies

  21 waterschappen

  15 Rijkspartijen

 • Dolfijn in plaats van duikboot

  22 november 2018

 • Stapsgewijs: niet sneller en goedkoper, wel passender

 • Demo kwartaal 3 2018

  1

  4

  2

  1a

  3

  2

  4

  Oriënteren via Regels en Kaart, interbestuurlijk in één gebied, per activiteit Provincie Gelderland Waterschap DOD Gemeente Heerde, Rijkswaterstaat

  Checken met behulp van werkzaamheden Praktijkproef Gemeenten en Provincie

  Indienen, ontvangen en ophalen van de aanvraag in het eigen zaaksysteem Waternet

  Oriënteren via Regels en Kaart

  Oriënteren via Vragenbomen

  Opstellen Indienen

  Ontvangen Beoordelen

  Behandelen Samenwerken

  Besluiten Bekendmaken

  Van plan tot publicatie

  Van idee tot afhandeling

  Inwinnen Bewerken Beschikbaar stellen

  Van vraag tot informatie

  Wat mag hier?

  Gebiedsoriëntatie Gebiedsanalyse

  Opstellen Omgevingsdocument

  Samenwerken Besluiten

  Bekendmaken Beschikbaar stellen

  Opstellen Vragenbomen

  Wat kan hier?

  1a

  3

  4

  2

  1c

  Opstellen Omgevingsdocument: structuur en gebruiksgemak Provincie Utrecht Praktijkproef Gemeenten

  1a

  2

  1b

  3 4

  Checken Registerbevraging Rijksdienst Cultureel Erfgoed

  5 Koppelen met DSO-LV

  5 Ontwikkelaarsportaal

  3

  1b

 • Volgende kwartaaldemo: 18 december 2018 in Amersfoort

 • Wat is er inmiddels beschikbaar?

 • O m

  g e v in

  g s lo

  k e t

  4. Ontwikkelaarsportaal

  1. Oriënteren op de kaart

  2. Oriënteren via vraagbomen

  3. Opstellen & indienen meldingen & vergunningaanvragen

  5. Beheerportaal

 • Ontwerp 2019

  RNO 12-10-2017

  Ontwerp definitieve Homepage van het loket, wordt getest met gebruikers

 • Praktijkproef Afvalverwerking Gelderland

  • Oriënteren op regels

  • Vier overheidslagen

  • Activiteitgericht zoeken

  Casus: Afvalverwerker

  Provincie Gelderland

  Waterschap Drents Overijsselse Delta

  Gemeente Heerde

  Rijk (AMVB) AFVAL =

  GRONDSTOF

 • Oriënteren welke juridische regels er gelden in een gebied voor een activiteit

  Provincie Gelderland Waterschap Drents- Overijsselse Delta Gemeente Heerde Rijk (AMvB)

  Ik als ondernemer wil een afvalverwerkend bedrijf starten.

  Ik wil me oriënteren op de geldende regels, als voorbereiding op een

  vooroverleg met de provincie

 • Oriënteren welke juridische regels er gelden in een gebied voor een activiteit

  Provincie Gelderland Waterschap Drents- Overijsselse Delta Gemeente Heerde Rijk (AMvB)

  De wens is een nieuwe vestiging voor de verwerking van afval te vestigen in de gemeente Heerde.

  Dit betekent: - Het uitvoeren van de afvalverwerkende activiteiten op deze

  locatie - Het onttrekken van grondwater - Het lozen van water op een nabijgelegen oppervlaktewater - Het trekken van de pijpleiding voor het lozen naar dit

  oppervlaktewater - De bouw van de installatie (NIET meegenomen in deze proef)

  Afvalverwerking op