Dienst « Elektronische Publicaties »

of 17 /17
Dienst « Elektronische Dienst « Elektronische Publicaties » Publicaties » e-Depot e-Depot Demo DIGITOOL 3.0 Demo DIGITOOL 3.0 12.IV.2007 Wanneer u klaar bent, ga door

description

Dienst « Elektronische Publicaties ». e-Depot Demo DIGITOOL 3.0. Wanneer u klaar bent, ga door. 12.IV.2007. . . Hoe deze demo te gebruiken..?. Deze tekstballon duidt aan…. Dat u reeds deponerend uitgever bent of niet: Klik op…. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Dienst « Elektronische Publicaties »

Page 1: Dienst « Elektronische Publicaties »

Dienst « Elektronische Publicaties »Dienst « Elektronische Publicaties »

e-Depote-DepotDemo DIGITOOL 3.0Demo DIGITOOL 3.0

12.IV.2007

Wanneer u klaarbent, ga door

Page 2: Dienst « Elektronische Publicaties »

InleidingInleiding

Als u reeds Als u reeds deponerend uitgever bent:deponerend uitgever bent:

Voer uw gebruikersnaam Voer uw gebruikersnaam en uw wachtwoord in enen uw wachtwoord in en

klik dan op…klik dan op…

Hoe deze demo te gebruiken..?Hoe deze demo te gebruiken..?

Dat u reedsDat u reedsdeponerend uitgever bent of niet:deponerend uitgever bent of niet:

Klik op…Klik op…

de demo zich laten afspelen de demo zich laten afspelen en observeren wat er en observeren wat er gebeurtgebeurt

met een klik op de muis de met een klik op de muis de operatie uitvoeren die operatie uitvoeren die aangeduid isaangeduid is

Deze tekstballon duidt aan…

Wanneer u klaarbent, ga door

Page 3: Dienst « Elektronische Publicaties »

U bent uitgever ?U bent uitgever ?U wil elektronische documentenU wil elektronische documenten

deponeren ?deponeren ?

Hoe?

Klik opdeze knop

Page 4: Dienst « Elektronische Publicaties »

Surf naar de website DIGITOOLSurf naar de website DIGITOOL

ConnectieConnectie

Page 5: Dienst « Elektronische Publicaties »

Indien u reedsIndien u reedsdeponerend uitgever bent of niet:deponerend uitgever bent of niet:

Klik op…Klik op…

Module « Deposit »Module « Deposit »

Page 6: Dienst « Elektronische Publicaties »

Indien u reedsIndien u reedsdeponerend uitgever bent: deponerend uitgever bent: voer uw gebruikersnaamvoer uw gebruikersnaamen uw wachtwoord in enen uw wachtwoord in en

Klik dan op…Klik dan op…

Indien u nog geenIndien u nog geendeponerend uitgever bent: deponerend uitgever bent:

Klik op…Klik op…

Zich inloggenZich inloggen

Page 7: Dienst « Elektronische Publicaties »

Indien u reedsIndien u reedsdeponerend uitgever bent: deponerend uitgever bent: voer uw gebruikersnaamvoer uw gebruikersnaamen uw wachtwoord in enen uw wachtwoord in en

Klik dan op…Klik dan op…

Zich inloggen : reeds deponerend uitgeverZich inloggen : reeds deponerend uitgever

Page 8: Dienst « Elektronische Publicaties »

Kies « Nieuwe depotactiviteitKies « Nieuwe depotactiviteit

Nieuwe depotactiviteitNieuwe depotactiviteit

Page 9: Dienst « Elektronische Publicaties »

Kies het soort documentdat u wenst te deponeren, klik

vervolgens op« Volgende »

Soort documentSoort document

Page 10: Dienst « Elektronische Publicaties »

Vervolledig het formuliermet de beschrijvende informatie van het te

deponeren document, klikdaarna op « Volgende »

Beschrijvende informatieBeschrijvende informatie

Page 11: Dienst « Elektronische Publicaties »

Neem kennisvan de gebruiksvoorwaarden en,

indien u ze aanvaardt,vink aan « Ik aanvaard de voorwaarden »

en klik vervolgens op « Volgende »

VoorwaardenVoorwaarden

Page 12: Dienst « Elektronische Publicaties »

DownloadenDownloaden

Selecteer op uw computer het te downloaden bestand of de te downloaden map

Geef hem een naamIndien nodig, voeg een opmerking toeBekrachtig klikkend op « Volgende »

Page 13: Dienst « Elektronische Publicaties »

Eenmaal gedownload, moeten uw documenten beslist doorgestuurd worden

Aandacht,de documenten die enkel bewaard zijn

Komen in « Concept » terecht,Enkel deze die zijn « doorgestuurd »

bereiken ons

U kunt ook uw documenten bewaren

zonder ze onmiddellijkdoor te sturen

De documenten doorsturenDe documenten doorsturen

Page 14: Dienst « Elektronische Publicaties »

Vervolgens zal er een dialoog Vervolgens zal er een dialoog tussen ons plaatsvinden en u tussen ons plaatsvinden en u zal merken of het document iszal merken of het document is

teruggekeerdteruggekeerd geweigerdgeweigerd opnieuw doorgestuurdopnieuw doorgestuurd goedgekeurdgoedgekeurd

Behandeling van de documentenBehandeling van de documenten

Page 15: Dienst « Elektronische Publicaties »

Vervolledig het formulierVervolledig het formulier(de velden met asterisk (de velden met asterisk

zijn verplicht), vervolgenszijn verplicht), vervolgensklik op…klik op…

Voer in [1] een User ID naar keuze beginnend met ‘ed-’ en gevolgd door maximum 8 karakters, [2] een paswoord naar believen van maximum 8 karakters.

InschrijvingInschrijving

Page 16: Dienst « Elektronische Publicaties »

Uw aanvraag is dan lopende. Uw aanvraag is dan lopende. Wij zullen ze zo vlug mogelijk Wij zullen ze zo vlug mogelijk behandelen en wij zullen u behandelen en wij zullen u verwittigen door middel van verwittigen door middel van elektronische post.elektronische post.Zodra u de bevestiging zal Zodra u de bevestiging zal krijgen van uw inschrijving, zal krijgen van uw inschrijving, zal u kunnen deponeren volgens u kunnen deponeren volgens de beschreven procedurede beschreven procedure

Page 17: Dienst « Elektronische Publicaties »

Koninklijke Bibliotheek van BelgiëKoninklijke Bibliotheek van BelgiëDienst « Elektronische Publicaties »Dienst « Elektronische Publicaties »

Lia BaudouinLia Baudouin

[email protected]@kbr.beTl +32 (0)2 519.54.03Tl +32 (0)2 519.54.03Fx +32 (0)2 519.54.03Fx +32 (0)2 519.54.03

www.kbr.bewww.kbr.be