Dichterbij 2013-02

Click here to load reader

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Het thema van deze editie is leren, de financiële opvoeding, daar willen we als Rabobank graag ons steentje aan bijdragen. In deze Dichterbij lees je dat leren van elkaar werkt; overal ontstaan nieuwe initiatieven. Door samen te werken worden doelen bereikt die individueel onbereikbaar zijn. Als Rabobank helpen we, bijvoorbeeld door onze kennis te delen.

Transcript of Dichterbij 2013-02

 • MAGAZINE VOORLEDEN VAN RABOBANK

  UTRECHT EN OMSTREKENZOMER 2013

  DRIE VISIONAIRS OVER SENIORENSERVICE CIJFERS EN TRENDS

  DichterbijUTRECHT EN OMSTREKEN

  Sterker doorde SportMIX

  32

  leven, ondernemen enbankieren 10

  Met de scooter ophuisbezoek 22

  voor lokaleondernemers 28

  3642

 • 2 UTRECHT EN OMSTREKEN

  OPBEZOEK

  BIJ...

 • Het licht in de zaal dimt. Hetgeroezemoes verstomt. Zometeen schuiven de rodegordijnen open. De acteurs,zangers, muzikanten enacrobaten van de Interna-tionale Opera verkeren inopperste concentratie.Straks voeren ze hun spek-takel op. Dat gaat over deridder Falstaff. Hij staat aanhet hoofd van een bontgezelschap dat elkaarnon-stop fopt. Straks geeftde dirigent het teken enbegint de voorstelling.

  FOTO: JELMER DE HAAS

  3

  19:55 UURCOULISSENSTADSSCHOUW-BURG UTRECHT

  3642

 • COLOFONRedactie Rabobank Utrecht: Gaby Pot, Schrijf-Schrijf, UtrechtRedactie Rabobank Nederland: Margit van den Berg, Niels van de Veldevdbj_: Anja Corbijn van Willenswaard, Janet Deibert, JanTiedo Huese, EstherJoosse, Mandy van Koningsbrugge, Jeroen van KoningshovenDruk & handling: vdbj_, Frank van der Kolk, AmstelveenZonder schriftelijke toestemming van de Rabobank mag niets uit deze uitgaveworden overgenomen of gekopieerd. De Rabobank en vdbj_ besteden uiterstezorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data.Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De Rabobank en vdbj_, alsmede de aanhen gelieerde ondernemingen en toeleveranciers, zijn niet aansprakelijk vooronjuistheden of enig handelen op grond van de inhoud van dit blad.

  4 UTRECHT EN OMSTREKEN

  VOORWOORD

  RIEN NAGEL

  directievoorzitter

  SAMEN JE DOEL BEREIKEN DOOR TE (BLIJVEN) LEREN

  Kom op 22 en 23 junikijken en proeven bijbiologische boeren.

  H et thema van deze editie is leren, definancile opvoeding, daar willenwe als Rabobank graag ons steentjeaan bijdragen; met eentv-programma, een app en een site.

  In deze Dichterbij leest u dat leren vanelkaar werkt; overal ontstaan nieuweinitiatieven. Door samen te werken wordendoelen bereikt die individueel onbereikbaarzijn. Als Rabobank helpen we, bijvoorbeeld dooronze kennis te delen met leden en klanten en zoook verbinding te creren met de lokalesamenleving. We zijn doorlopend bezig met water in onze directe omgeving gebeurt,samenwerking en leren van elkaar vormenhierbij de sleutel.

  De afgelopen zes en een half jaar heb ik bijdeze mooie bank in een inspirerende stadmogen werken en heb ik mijn bijdrage proberen

  te leveren door in verschillende netwerken enbesturen verbinding te leggen en van elkaar teleren. Ik zet mijn werk voort in dezelfde stad, nubij Rabobank Nederland als directeurParticulieren. Onlangs heb ik afscheid genomenvan Rabobank Utrecht. Een bijzondere enbovenal ook leerzame periode; twee fusies,Lehman die omvalt, nationalisatie van tweebanken, afscheid nemen van de RaboWielerploeg. Ontwikkelingen die hetbankenlandschap en Rabo Utrecht niet in dekoude kleren zijn gaan zitten. De wind die we deafgelopen tientallen in onze rug hadden, isgedraaid. En niet iedereen houdt van tegenwind,maar je wordt er wel verdraaid sterk van.

  Tot slot bedank ik graag iedereen voor demooie samenwerking en wens ik jullie veelgoeds!

 • THEMA: LEREN

  5

  DichterbijUTRECHT EN OMSTREKEN

  8 Studentenraad: voorfinancile bewustwording

  18 Nederland innovatieland22 Seniorenservice helpt

  ouderen bij bankieren28 Beter ondernemen dankzij

  kennisbank32 kinderen groeien door

  sporten en stoeien

  VISIE

  10 Samenleven, ondernemenen bankieren in detoekomstSOCIAL MEDIA

  14 Achter de schermenAFSCHEID

  16 Rien Nagel blikt terugOP REIS

  26 WegwijzerSEPA EN IBAN

  34 De overstap

  RUBRIEKEN2 Op bezoek bij...6 Kort

  17 Jongeren en geld: de feiten21 Puzzel31 Het Stimuleringsfonds in cijfers36 Leden-voor-Leden38 Ledenaanbiedingen39 Column Wim Boonstra40 Festival deBeschaving

  8

  16

  22 283642

 • Handige widgets voor geldzaken

  IBAN ALOP ORDE?IBAN is steeds meer zichtbaar in RaboInternetbankieren. U zult het ookactiever gaan gebruiken: ininternetbankieren, maar ook opacceptgiros, bij iDEAL-betalingen enMobielbankieren. Om dit gemakkelijk temaken wordt deze zomer uw adresboekautomatisch omgezet naar IBAN. Tip: schoon meteen uw adresboek op. Uheeft dan meteen alles op orde voor deovergang naar IBAN in februari 2014.

  6 UTRECHT EN OMSTREKEN

  KORT

  Special

  SAMENTEGENARMOEDERabobank heeft als partner eenbijdrage geleverd aan hetinternationale Jaar van de Coperatie in2012. Hierover is een specialverschenen.

  H et Jaar van de Coperatie iseen initiatief van de VerenigdeNaties, die de coperatieveondernemingsvormbeschouwen als krachtig instrument tegenarmoede en voor economischeontwikkeling. Rabobank International envele andere groepsonderdelen hebben tal

  van initiatieven ontplooid om bij te dragenaan dit themajaar. Zo leest u in de specialover de Rabobank Global Farmers MasterClass, in juni 2012. Daarvoor wisseldenvijftig toonaangevende agrarischeondernemers uit zestien landen ideen uitover hun strategische uitdagingen. Ookkunt u lezen over Samenwerken aaninternationale voedselstabiliteit, eenproject om coperaties te koppelen aande voedselketen, en over dejongerenbeweging World=U, die zich

  lokaal inzet voor duurzaamheid enmaatschappelijke betrokkenheid. Download de special viawww.jaarverslagenrabobank.nl. Klik op 'download jaarverslagen'.

  R abo Internetbankieren isuitgebreid met handige widgets,kleine applicaties die u meerinzicht bieden in uw geldzaken.Uw uitgaven worden automatischingedeeld in categorien. Zo hebt uoverzicht over uw financin en ziet u inn oogopslag wat u besteed heeft aanbijvoorbeeld kleding, vervoer enboodschappen. Heldere grafieken gevenweer wat er binnenkomt en wat u uitgeeft.Ook handig is dat u budgetten kunt

  instellen om uw uitgaven te bewaken. Dewidget voor het aanmaken van virtuelespaarpotten biedt verder de mogelijkheiddirect te zien hoeveel geld apart staat vooreen specifiek doel, zoals sparen voor eenauto of vakantie. Al deze mogelijkheden kunt u eenvoudig,snel en gratis activeren via RaboInternetbankieren. U kunt zelf kiezenwelke widgets u toevoegt aan uwstartpagina en afmelden kan altijd.

 • Gezellig eropuit naar de boer!

  7

  I n het weekend van 22 en 23 junizetten lokale biologische boeren entuinders weer de deuren open voor'Lekker naar de Boer'. Zie, ruik, proefen beleef zelf tijdens deze open dagen watzo bijzonder is aan biologisch boeren. Een gezellig en leerzaam dagje uit voorjong en oud! Wandel net als de

  biologische boer door indrukwekkendeboomgaarden. Ontmoet kippen, koeien envarkens in de openlucht. En geniet van terplaatse geproduceerd eten en drinken.Rabobank ondersteunt dit evenement, datdit jaar voor de zestiende keer plaatsvindt.Zo kunnen consumenten op een leukemanier kennismaken met de biologischeland- en tuinbouw. Vorig jaar trok 'Lekkernaar de Boer' 65.000 bezoekers naar zon160 boerenbedrijven.

  KIJK VOOR DEELNEMENDE BOEREN ENTUINDERS IN UW BUURT OP

  WWW.LEKKERNAARDEBOER.NL.

  Bezoek de halve finales!

  HOCKEY OPTOPNIVEAUT ot 23 juni 2013 vindt inRotterdam de Rabobank HockeyWorld League Semi-Final plaats.Dit is een kwalificatietoernooivoor de Rabobank Hockey World Cup,volgend jaar juni in Den Haag. HetNederlandse dames- en herenelftal zijn algeplaatst. Rabobank is partner van deKoninklijke Nederlandse Hockeybond(KNHB) en sponsor van hockey-verenigingen en evenementen.

  KIJK LIVE OP WWW.RABOSPORT.NL/HOCKEYOF LEES MEER OP

  WWW.HOCKEY.NL/WORLDLEAGUE.

  WHO'S NEXT?Startende ondernemerskunnen zich weer inschrijvenvoor The Next Entrepreneur.Deze verkiezing is een initiatiefvan Rabobank en MKBNederland om ambitieuze(startende) ondernemers testimuleren hun droom hethebben of opzetten van eeneigen onderneming teverwezenlijken. Deelnemerskunnen zich tot 1 oktoberaanmelden viawww.thenextentrepreneur.nl.De finale vindt plaats op 21november.

  MEIDENLOOP 30 JUNIOp zondag 30 juni 2013 vindtvoor de vierde keer de Utregsemeidenloop plaats. Duizendenmeiden en vrouwen lopen 3,5 of 10 kilometer door hethistorische centrum vanUtrecht langs karakteristiekewinkelstraten en onder deDom. Het goede doel van dezeloop is het Helen DowlingInstituut. Het HDI helpt mensenmet kanker, en hun naasten,om de ziekte emotioneel teverwerken. Loop mee ofsponsor de deelnemers viawww.hdi.nl/meidenloop.

  SPONSORING ZIMIHCIn 2013 en 2014 zoeken ZIMIHCen Rabobank Utrecht desamenwerking op. ZIMIHC is deplek voor amateurkunstenaarsin Utrecht. Zij biedt met drielocaties in Utrecht eengevarieerd podium aanamateurkunstenaars.Professionele theaterzalen entechnici bieden ruimte aanvoorstellingen en optredensvan kunstenaars. Om deamateurkunst voor een breedpubliek toegankelijk te maken,ondersteunt Rabobank UtrechtZIMIHC.

  3642

 • DE STUDENTENRAAD

  8 UTRECHT EN OMSTREKEN

  CO-CREATIE

  Kennis delentussen studenten bankHoe kunnen we studenten beter helpen bij hunfinancin? Voor het antwoord op die vraag richtteRabobank Utrecht de studentenraad op. De bankkan contact leggen voor financile bewustwording. TEKST: SCHRIJF-SCHRIJF, UTRECHT FOTO'S: MARIJN ALDERS

  Ik betwijfel of studenten zin hebben om zonlange enqute in te vullen, zegt een van destudentenraadsleden. De anderen knikkeninstemmend. Kunnen we niet met een iPadbij de Uithof gaan staan en zelf een paar kortevragen stellen?, oppert iemand anders. Het is detweede keer dat de studentenraad vanRabobank Utrecht samenkomt. Deze bestaat uitvijftien studenten met verschillendeachtergronden en uiteenlopende opleidingen.Omdat ik een studentenrekening heb bijRabobank Utrecht, kreeg ik een uitnodigingvoor een informatieavond over de raad, v