Dichterbij 2010 #4

Click here to load reader

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Ledenmagazine van Rabobank Utrecht en omstreken.

Transcript of Dichterbij 2010 #4

 • Dichterbij3642 Utrecht en omstreken

  NaN

  Lokale ondernemersin dialoog met de bankFuture Banking De bank van de toekomst volgens scholierenMaarten van Rossem: Ik heb aan Utrecht moeten wennenZorgwacht Professionele mantelzorgers in krachtwijken

  3642

  Magazine voor leden - winter 2010

 • NaN

  INHO

  UDExclusiefvooru!Sprookjesavontuur indeWinterEftelingop12of13februari2011.SpeciaalvoorRabobankledenkaartenvoorslechts15perstuk.www.rabobank.nl/dichterbij

  2 RABOBANK VOORWOORDHoe blijven we in de toekomst verbonden met onzeleden? Uit de lage opkomst bij de ledenvergaderingenmoeten we lering trekken. Rabobank Utrecht zoekt danook steeds naar manieren om de dialoog met leden aante gaan. Sinds kort denken honderd van hen in eenonline community mee over onze dienstverlening. Uleest erover op pagina 14 en 15. Het DichtbijFonds is eenmooi bestaand project waar leden invloed op hebben.Ruim 41.000 mensen hebben online hun stemuitgebracht op hun favoriete project. Doorslaggevend bijhet bepalen van de winnaars waren de stemmingentijdens de ledenvergaderingen. Dat is het mooie aanonze coperatieve grondslag: de medezeggenschap vanonze leden. In de column op pagina 25 leest u over hetRabomodel, waarmee we de komende jaren nog meerde dialoog willen aangaan met de wereld om de bankheen. Want door goed te kijken en luisteren naar watdaar leeft, blijven we betrokken. Bij onze leden n desamenleving.

  Rien Nagel, directievoorzitter Rabobank Utrecht

  3642

 • NaN

  INHOUD04 Nieuws & weetjes06 Future Banking: Over tien jaar bestaat

  contant geld niet meer08 Rabobank Utrecht onderhoudt warme

  contacten met ondernemers13 Alles wat u moet weten over de Rabo

  Ledendagen in de Efteling!14 Klanten denken online mee met hun

  bank16 Zorgwacht leidt bijstandsmoeders op tot

  zorgprofessionals19 Rabobank Utrecht stimuleert innovatief

  ondernemen20 Maarten van Rossem over de Frans

  Halsstraat22 Cijfers & Trends: onmisbare informatie

  voor de ondernemer25 Column van Peter Eillebrecht26 Olga Plokhooij: Zo voer je een dialoog!28 Niet zeker van een goed pensioen?

  Regel het zelf!31 Onderzoek naar de sociaaleconomische

  situatie van Nieuwegein32 Richard Piechocki: Bank is voortdurend in

  dialoog met de samenleving34 Rabobank Sponsort: E-hockey op hoog

  niveau42 Vul in en win!43 Contact met de Rabobank: telefoon,

  e-mail en bezoekadressen

  3 RABOBANK INHOUDSOPGAVE36

  42

 • NaN Nieuws & weetjes

  NIEUWSBETALEN AAN DEKASSA MET UWMOBIELTJEDe Rabobank wilgebruiksvriendelijk en vooralveilig mobiel betalings-verkeer mogelijk maken inNederland. Daarvoor heeft het samen met ABNAMRO, ING, KPN, T-Mobile enVodafone een verklaring getekendom mobiel betalen te introducerenaan de kassa in Nederland. Klantenkunnen straks in winkels afrekenenmet hun mobiele telefoon.De zes bedrijven willen een jointventure oprichten om gebruiks-vriendelijk en vooral veilig mobielbetalingsverkeer in Nederlandmogelijk te maken. De verwachtingis dat het vanaf 2012 mogelijk is omop een eenvoudige en veiligemanier met een mobiele telefoon inwinkels te betalen. De klant houdtzijn mobiele toestel tegen debetaalautomaat van de winkelier enbinnen enkele seconden vindt debetaling plaats.www.rabobank.nl/mobielbankieren

  JuistezorgKEUZEHULP HELPT U DEZORGVERZEKERING TEKIEZEN DIE BIJ U PASTInterpolis biedt naast debasiszorgverzekering diverseaanvullende verzekeringen. Om ute helpen bij het maken van dejuiste keuze, is de Keuzehulpontwikkeld. Hiermee kiest u zelfeenvoudig het pakket dat u ophet lijf geschreven is. Ook helptInterpolis u bij het snel vindenvan de juiste zorg en hebt udaarnaast geen gedoe metdeclareren. Stap daarom voor 31 december over naar InterpolisZorgActief. Voor direct afsluiten ofmeer informatie gaat u naarwww.rabobank.nl/zorgverzekering.

  RABOBANK ACTIEFIN SOCIAL MEDIADe Rabobank is actief aanwezigop sites als Twitter, YouTube,Hyves, Facebook en LinkedIn.De Rabobank staat op de tweedeplaats in de top drie van bedrijvendie het goed doen in social media.Dat blijkt uit de Social MediaMonitor van Social Embassy, eenonafhankelijk onderzoek naar deinzet van social media doorbedrijven.

  VERMIJD DEMAGNEET!Bankpassen kunnen niet goedtegen magnetische straling enkunnen hierdoor makkelijkonbruikbaar worden.Met name smartphones(Blackberrys en dergelijke) entassen met een magnetischesluiting zijn notoire boosdoeners enzijn in staat de bankpas tedemagnetiseren. Maar probeer ookluidsprekers van stereo-installaties,anti-diefstalplaatjes in winkels, enmagneetborden te vermijden. TEK

  ST:V

  DBJ_

  BEEL

  D:VD

  BJ_

  4 RABOBANK NIEUWS & WEETJES36

  42

 • NaN

  WERVELEND WINTERCIRCUSGeniet deze kerstvakantie van een zinderend spektakel. Van 17december tot 2 januari vindt de tweede editie van WintercircusUtrecht Louis Knie plaats. U kunt er met korting heen.Het circus slaat zijn tenten op bij de P2 van de Jaarbeurs. Met zijn prachtigehouten masten en balkonloges met pluche en klatergoud heeft het deallure van een theater. Hier trekt in een tweenhalfuur durende show eenbonte stoet van luchtacrobaten, clowns, dieren en andere artiesten voorbij.Het Wintercircus Utrecht is het ultieme familie-evenement.

  Als klant van Rabobank Utrecht profiteert u van 5 euro korting. Reserveer nuo.v.v. actie Rabobank via 0900 300 1250 (45cpm). Kijk ook opwww.wintercircusutrecht.nl.

  De voorwaarden:- De actie geldt uitsluitend voor kaarten in categorie 1 en 2.- De aanbieding geldt niet in combinatie met andere acties/kortingen.- De actie is van toepassing op alle openbare voorstellingen, m.u.v. beidekerstdagen.- Kaarten worden verstrekt op basis van beschikbaarheid.- U kunt maximaal 20 tickets per boeking bestellen.- Op reeds bestelde tickets wordt geen restitutie verleend.

  HARTSTICHTINGZOEKTVRIJWILLIGERSEen derde van alle mensenoverlijdt aan een hart- ofvaatziekte. In Nederland zijn dat112 mensen per dag.Gelukkig neemt dat aantal delaatste jaren af. Maar er komen welmeer patinten bij: op dit momentzijn er n miljoen. Daarmeehebben hart- en vaatziekten eenenorme impact op de samenleving.De Nederlandse Hartstichting strijdttegen hart- en vaatziekten. Ze kanuw hulp daarbij hard gebruiken.Wilt u tijd vrijmaken voor het hart?Geef u dan op als vrijwilliger ofcollectant. De Hartweek is van 3 toten met 9 april 2011. Meld u aan opwww.hartstichting.nl/vrienden ofbel voor meer informatie 070-3155539.

  &WEETJES5 RABOBANK NIEUWS & WEETJES

  TEKS

  T:SC

  HRIJF

  -SCH

  RIJF

  ,UTR

  ECHT

  ,GAB

  YPO

  T(RA

  BOBA

  NKUT

  RECH

  T),V

  DBJ_

  BEEL

  D:VD

  BJ_

  3642

 • NaN Future Banking: Over tien jaar bestaatcontant geld niet meer

  FutureBankingBankierenmetjevingerafdrukWinkelen we in 2020 met een gemplanteerde chip? In het projectFuture Banking van het Utrechtse Gerrit Rietveld College dedentweedeklasleerlingen onderzoek naar de bank van de toekomst.Pinnen is straks niet meer nodig.

  OOver tien jaar bestaat er geen contant geld meer, zegtFuture Banking-deelnemer Myrthe Minnaert (13). Allebetalingen verlopen dan via een gemplanteerde chip inje hand, die met een heel dunne naald wordt ingebracht.Je voelt er niks van. Een overschrijving doen isvolgens Myrthe en de andere leerlingen in haarprojectgroepje simpel: Door een signaal maakt jepersoonlijke chip automatisch verbinding met jemobiele telefoon.Vervolgens maak jevia bluetoothverbinding met de telefoon van de winkel of hetrestaurant waar je iets wilt kopen, en volg je deinstructies op het menu. Wij noemen dat RaboContact.Over tien jaarverlopen volgens Myrthe alle aankopenop deze manier. Pinnen is dan niet meer nodig. Haal jehand langs een poortje en je hebt betaald. Zo heb jegeen lange wachtrijen meer. Ook hopen we dat er zominder diefstal en overvallen zullen zijn.

  Volgens deelnemer Marijn Negenborn (13)heeftiedereen over tien jaar een scanner: een apparaat opzakformaat dat via een streepjescode deproductgegevens leest. De scanner reageert op jevingerafdruk, legt Marijn uit. Daarmee bevestig je deaankoop. Het geld wordt vervolgens afgeschreven vanje rekening enovergeboekt naar de rekening van dewinkel. We hebben het apparaat ook beveiligd tegendiefstal. Op de scanner zit een sensor die precies weet

  wie je bent en waar je bent. Als het apparaat te ver bijje vandaan ligt, valt hij uit. Alleen met je eigenvingerafdruk kun je hem reactiveren.

  SPEELS EN EDUCATIEFLeuke, verfrissende ideen, vindt Stijn Terlingen. Hijheeft namens de bank zitting in de jury die devoorstellen van de jongeren gaat beoordelen. Ofdezeook toekomstvast zijn, moeten wenatuurlijk nog eensgoed bekijken. Ons gaat het er vooral om de jongerenenthousiast te maken voor het bankieren van detoekomst. Ze denken op een speelse eneducatiefverantwoorde manier na over financile transacties.Daarbij lopen ze tegen zaken aan als veiligheid enpersoonlijke verantwoordelijkheid, en moeten zenadenken over de haalbaarheid van hun zelfbedachteidee. Wij ondersteunen zon project daarom graag.Bovendien zijn we als bank erg benieuwd naar dedenkkracht van de nieuwe generatie.

  Marijn en Myrthe brainstormden afgelopen najaarsamen met zon vijftig andere leerlingen van de tweedeklas vwo van het Gerrit Rietveld College over de bankvan de toekomst. Zij deden dat in het FutureBanking-project dat de school opzette om detweedeklassers kennis te laten maken met het beroepvan innovatiemanager. De leerlingen leren hoe het is

  6 RABOBANK ONDERWIJS36

  42

 • NaN Future Banking: Over tien jaar bestaatcontant geld niet meer

  om vooruit te denken en mogen hun creativiteit enfantasie de vrije loop laten, zegt Noor Pullens. Ze iscordinator op het Technasium van deonderbouwklassen op het Gerrit Rietveld College, eenonderwijsrichti