DeventerVoetbal krant, editie 1, mei 2013

download DeventerVoetbal krant, editie 1, mei 2013

of 16

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  6

Embed Size (px)

description

DeventerVoetbal krant, editie 1, mei 2013. www.deventervoetbal.nl is de meest actuele (amateur) voetbalsite voor Deventer e.o.

Transcript of DeventerVoetbal krant, editie 1, mei 2013

 • De leukste sportkrant van Deventer - Alle clubs!

  DEVENTER DIT IS EEN UITGAVE VAN DEVENTERVOETBAL.NL. REDACTIE: RUDY BROUWER, ERIK VAN LUTTIKHUIZEN EN PATRICK KIEFTENBELT. VERSCHIJNING 4X PER JAAR. APRIL 2013

  Neem mee GRATIS!

  VOETBAL.NL

  Deventer amateur-voetbal in de lift

  Promotie naar 4e klasse uitgangspunt Sallandia

  3

  In het Deventer amateurvoetbal was er niet altijdevenveel aanleidingom te jubelen overhet niveau. Dit seizoen spelen weermeer clubs een rolvoor promotie naareen hogere klasse.De website www.deventervoet-bal.nl volgt met actueel nieuws alle ontwikkelingenop de voet en steltook in deze eerstevoetbalkrant vast: het Deventer amateurvoetbal zit in de lift!

  De succesformule vanRemco SolenDe succesformule vanRemco Solen 33

  Fusie voor De CJVersvan belangFusie voor De CJVersvan belang 1313

  Paul Loffeld: passievoor Sportclub DeventerPaul Loffeld: passievoor Sportclub Deventer 99

  Doe mee aan de DeventerVoetbal QuizDoe mee aan de DeventerVoetbal Quiz

  Voetbal is passie Helios-voorzitter Grace Brok

  5Bosch betrouwbare sluitpost in doel van Davo

  7Kiezebrink brengt bak ervaring mee naar De Gazelle

  9Groeiende inbreng talentvolle jeugd bij Diepenveen

  15

  1010

  1

  Nummer_1._Opmaak 1 24-04-13 08:29 Pagina 1

 • WWW.VOETBAL.NL/7TEGEN7

  CONTINENTAL 7X7 35/45+ TOERNOOIEN 24 MEI 2013VOOR LEDEN EN NIET-LEDEN INSCHRIJVEN OP WWW.VOETBAL.NL/7TEGEN7

  EEN BAND VOOR HET LEVEN

 • De bekende omgeving, een goede organisatie en vooral met beide benenop de grond blijven staan. Dat zijnzomaar wat termen als je met RemcoSolen praat over Activia en zijn trai-nerschap op sportpark de Schoapen-weide.

  Solen begon zijn hoofdtrainerschap injuli 2012 toen zijn Activia hem vroegom de selectie te gaan trainen. Bij devoormalige selectiespeler was er geenenkele twijfel. Het is voor mij erg goedgeweest om mijn carrire als hoofd-trainer te starten in een bekende om-geving. Hoewel je op voorhand natuurlijknooit exact weet, hoe dat uit zal pakken.

  Binnen Activia kende men Solen alveel langer. Met een aantal jongens inzijn selectie heeft hij samen gevoet-bald. Maar het grote publiek heeft nog

  niet echt met de trainer kennis ge-maakt. Ik vind een goede organisatierondom de ploeg erg belangrijk. Wehebben een fantastisch kader, hetgeenmij ook in staat stelt om enkel met hetvoetballen bezig te zijn.Solen is een trainer die veel communi-ceert met de spelersgroep en veelwaarde hecht aan de mening van hetindividu. Elke speler moet het gevoel

  De 27-jarige Deventenaar Rick Wol-venne helpt zijn ploeg Sallandia ditseizoen, door zijn vele treffers, aaneen toppositie in de vijfde klasse G.Met Johan Cruijff en Dennis Bergkampals jeugdidolen weet de centrum-spits, haast wekelijks, blindelingshet doel te vinden.

  Dat neusje voor de goal heeft de spitsal vanaf zijn elfde toen Wolvennebegon met voetballen bij zijn clubSallandia. Met zijn vader als trouwstefan stapte Ricky al jong over naar GAEagles. Tot zijn 16e levensjaar scoordehij er regelmatig. Wolvenne keerdedaarna, te licht bevonden, terug naarzijn oude liefde op De Zandweerd.

  Wolvenne scoort sindsdien altijd enoveral. Ballen hard en hoog in de hoekzijn het mooist, geniet de spits. Hijdenkt met genoegen terug aan zondoelpunt tegen Wissel, twee jaren

  terug. Maar Schrikkie Ricky, zoals hijdoor teammaten wordt genoemd, scoortniet louter op kracht. Getuige ook zijntreffers waarbij hij slim tussen vijf ver-dedigers door beheerst binnenwerkt.

  Wolvenne geniet bij voetbal op TV vande opbouw van achteruit en het positie-spel in het algemeen. De targetman wilzijn ideen over ruimte creren en loop-lijnen overbrengen op de jeugd. Dat Sal-landia zijn club is en blijft, is duidelijk.Ik voel me hier op mijn gemak en speelmet erg veel plezier. Promotie is voorons een must; dat is voor selectie en stafhet uitgangspunt.

  De succesformule van Remco Solen

  Promotie uitgangspunt voor targetman Rick Wolvenne

  DEVENTER VOETBAL.NL 3

  hebben dat die kan zeggen wat hij wilzeggen. Daarnaast is de trainer eerlijkover het kunnen presteren. De kwali-teit van de selectie is uiteraard degrootste basis van succes. We hebbeneen goede mix van spelers die op hogerniveau gevoetbald hebben en een jaar-tje ouder zijn en een aantal talenten.Over zijn persoonlijke toekomst als oe-fenmeester heeft Solen nog niet nage-dacht. Ik wil eerst slagen alshoofdtrainer van Activia. Daarna zienwe wel verder. Ik zal ergens anders, omer trainer te kunnen worden, wel eenklik moeten hebben met de club.

  HOOFDSPONSOR VAN ACTIVIA

  HOOFDSPONSOR VAN SALLANDIA SALLANDIA

  ACTIVIA

  Al vanaf het allereerste begin van de website deventervoetbal.nl, begin 2009, heeft op het verlanglijstje van de initiatief-nemers de uitdaging van het maken van een papieren voetbalkrant gestaan. En jawel, de tijd was er wat ons betreft rijpvoor om die wens in 2013 eens te realiseren! Flinke bezoekersaantallen, positieve reacties en welwillende medewerkingvan velen - supporters, spelers, staf en clubs - die het amateurvoetbal in Deventer een warm hart toedragen hebbenons als vrijwilligersteam van deventervoetbal.nl de afgelopen jaren steeds opnieuw verrast, maar ons er bovenal steedsmeer van overtuigd dat het amateurvoetbal iets is dat lft in Deventer.

  Wij verwachten dat een periodieke krant met achtergrondverhalen toegevoegde waarde geeft aan onze drukbezochtewebsite en minimaal dezelfde aandacht zal genereren als ons digitale medium. Binnen ons uitgebreide netwerk hebbenwij kunnen vaststellen dat ons idee voor een papieren voetbalkrant wordt toegejuicht en breed wordt gedragen. Nou, dit is m! Veel lees- en kijkplezier!

  Oplage: 15.000 stuksInternet: www.deventervoetbal.nlTwitter: @deventervoetbal #devvoeE-mail: contact@deventervoetbal.nlRedactie:Rudy Brouwer (eindredactie)redactie@deventervoetbal.nlPatrick Kieftenbeltpatrick@deventervoetbal.nlErik van Luttikhuizenerik@deventervoetbal.nlOndersteuning:Wouter HulseggeMark Webbink

  Fotografie:Pim Nautapim@deventervoetbal.nlAdvertentieverkoop:Roy Beumercontact@deventervoetbal.nlErik van Luttikhuizenerik@deventervoetbal.nlVormgeving:Allison Grafische Vormgevingpieter@allison.nlwww.allison.nlDrukkerij:Nieuwsdruk Nederland

  Een chte Deventer voetbalkrant

  DEVENTERvoetbal.nl

  Nummer_1._Opmaak 1 24-04-13 08:29 Pagina 2

 • ROYAL ELECTRONICS B.V.VOORHORST 9

  7415 BA DEVENTERT:+31 (0) 570 640 726F:+31 (0) 570 640 726

  M:+31 (0) 6 53 38 37 27

  INFO@ROYALELECTRONICS.NLWWW.ROYALELECTRONICS.NL

  ROEM - Voor al uw producten op het gebied van poker, bridge en kaartspellen! Kom ook eens langs in onze showroom!

  www.pOkERchips.nl | www.spEElkaaRtEnshOp.nl

  Teugseweg 19 | 7418 AM Deventer | (0570) 62 00 32 | www.roem-ppp.nl

  scan voor korting

 • Vrouw in een mannenwereld? Datspeelt totaal niet voor mij, zegtGrace Brok, voorzitter van Helios. Iksnap best dat mensen soms raar op-kijken. Maar dat is meestal voor heeleven. Voetbal is gewoon mijn passieen SV Helios mijn club!

  Haar band met Helios ontstond al langgeleden. Mijn broertje was er lid en alspuber heb ik mijn hart verloren aaneen blonde voetballer uit de A1. Ja-renlang speelde hij daarna in de eersteselectie. Onze kinderen zijn ook opge-

  groeid in en om de club en mijzelf wasvrijwilligerswerk niet vreemd. Van om-roepster, bardiensten tot voorzittervan de evenementencommissie. Heliosis een warme club, met veel vriendenen bekenden.Vorig jaar werd Grace Brok benaderdom, na het vertrek van Marc Willems,de voorzittershamer op te pakken. Eencommissie was al een aantal maandenbezig om leden te benaderen voor di-verse bestuursfuncties. Pas een paarweken voor het aftreden van het oudebestuur is het gelukt om een nieuw bestuur te vormen. Laten we zeggen:de puzzel paste gewoon ineens in elkaar.

  Afwachten en langs de zijlijn staan,was voor Grace Brok geen optie. Erzijn altijd overwegingen om het niet tedoen, maar het clubbelang was groter.

  Bij Turkse Kracht loopt een aantal zeergoede voetballers. Maar een speler dieer regelmatig bovenuit steekt, is tech-nicus Abdullah Kilic. Hij is al topscorerbinnen de ploeg van trainer Koroglu,maar zijn ambities gaan veel verder.Kilic begon op vijfjarige leeftijd metvoetballen. Hij heeft in zijn jeugd velejaren bij buurman Go Ahead gespeelden was daar zo goed dat hij een kanskreeg bij GA Eagles. Helaas voor devoetballer ging de jeugdopleiding terziele en moest Kilic terug het amateur-voetbal in. Zijn droom om prof te wor-den, ging zo verloren.

  Via Kon. UD is de handige aanvalleruiteindelijk bij Turkse Kracht beland.Nu speel ik met Turkse Kracht in devijfde klasse, maar ik kan makkelijkhogerop. Helaas kreeg ik bij Kon. UD

  De baltovenaar van Turkse Kracht

  DEVENTER VOETBAL.NL 5

  HELIOS

  HOOFDSPONSOR VAN HELIOS

  De club had n een nieuw bestuurnodig. We zijn, waar nodig, druk bezigstructuur in de organisatie te brengenen het beleid van Helios uit te dragenen te verduidelijken. Besturen doenwe samen als een team.

  Het aansturen van een grote club alsHelios is volgens Grace Brok te verge-lijken met het managen van een bedrijf.In een vereniging heb je echter temaken met vrijwilligers. Dat maakt hetsoms kwetsbaar. Maar die zijn ook juisthet kloppende hart.

  Bij Rielerenkclub Turkse Kracht loopt een aantal zeer goede voetballers.Maar een speler die er regelmatig bovenuit steekt, is technicus AbdullahKilic. Hij is topscorer binnen de ploeg van trainer Mohammed Koroglu,maar zijn ambities gaan veel verder.

  TURKSE KRACHT

  De onlangs gestopte profvoetballerVictor Sikora doorliep de jeugd-selecties van Roda (straks FC RDC),voordat hij naar GA Eagles ging.Na 320 profduels en 6 interlandsmoest de Deventenaar gedwongenstoppen vanwege een heupbles-sure. Zijn laatste c