DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen- Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over...

download DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen- Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie

of 23

 • date post

  23-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen- Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over...

 • DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

 • 2

  KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?!

  Mensen met psychische of psychiatrische problematiek nemen gelukkig vaak gewoon

  deel aan de samenleving. Daardoor kan iedereen in contact komen met medewerkers,

  studenten, collega’s, bewoners, teamgenoten, klanten of patiënten met psychische of

  psychiatrische problemen.

  Contact maken met mensen met genoemde problematiek gaat soms vanzelf en zonder

  problemen. Maar voor een goed contact, voor een tijdige signalering of om goed door te

  kunnen verwijzen, is het belangrijk om duidelijk zicht te hebben op psychische en

  psychiatrische problematiek. Kennis van ziektebeelden en probleemgedrag, signaleren

  van alarmerend gedrag en handvatten om op een goede manier om te gaan met mensen

  met psychische problemen, zijn hierbij van belang.

  Daarom biedt Indigo gezond werken training en advies aan medewerkers van diverse

  organisaties en andere betrokkenen.

  Omdat uw vraag nooit standaard is, is ons aanbod op maat. We kijken hierbij naar

  opleidings- en ervaringsachtergrond van deelnemers en naar de reden van uw vraag. In

  deze brochure wordt daarom een globale omschrijving van de modulen gegeven. Voor

  uitgebreide informatie kunt u contact met ons opnemen.

  Dit document geeft overzicht van al onze trainingen. Achtereenvolgens vindt u de

  hoofdstukken volwassenen, jeugd, ouderen en algemeen. Per doelgroep zijn aparte

  brochures beschikbaar en er is een brochures met ons aanbod op gebied van mentale

  vitaliteit.

  PRAKTISCHE INFORMATIE

  DOELGROEP

  Medewerkers of vrijwilligers te maken krijgen met mensen met psychiatrische ziekten, (dreigende)

  psychische of sociale problemen of mensen met moeilijk gedrag.

  Onze huidige klanten zijn huisartsen, psychologen, maatschappelijk werkenden, politie,

  woningbouwverenigingen, gemeenten, thuiszorgorganisaties, welzijnsorganisaties, zorginstellingen,

  scholen voor basis- middelbaar en beroepsonderwijs, maar ook opleidingen in zorg en welzijn.

  TRAINERS

  Deskundigheidsbevordering wordt verzorgd door medewerkers van

  Indigo Brabant. Onze trainers werken allen als hulpverlener en hebben daarnaast ervaring in het

  geven van trainingen, voorlichting of groepswerk. Bij verschillende trainingen worden naast de trainers

  ook acteurs ingezet met ervaring in de hulpverlening én een aanvullende opleiding op acteergebied.

  LOCATIE

  Bijeenkomsten kunnen op een locatie in uw organisatie plaatsvinden. Ook kunnen bijeenkomsten

  verzorgd worden op een van de locaties van Indigo Brabant.

  KOSTEN

  Deze zijn afhankelijk van de vraag en het daarbij passende aanbod. Hierover vindt altijd van tevoren

  overleg plaats. Nadat in gezamenlijk overleg een aanbod is samengesteld, ontvangt u een offerte.

 • 3

  VOLWASSENEN ZICHT OP MENSEN MET PSYCHISCHE OF PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK

  Professionals en vrijwilligers kunnen in hun functie mensen met psychische of psychiatrische

  problematiek tegenkomen. Soms gaat dit contact vanzelf, maar niet altijd. Dan kan het noodzakelijk

  zijn enige basiskennis te hebben over psychiatrische ziektebeelden.

  DOELGROEP

  Medewerkers of vrijwilligers die te maken hebben met mensen met psychische of psychiatrische

  problematiek.

  INHOUD TRAINING

  Kennismaking met psychische en psychiatrische problematiek

  > Uitleg van veel voorkomende psychische problemen en beknopte

  psychiatrische problematiek

  > Handvatten in het herkennen van probleemgedrag

  > Handvatten in het omgaan met genoemd gedrag: wat kun je doen, hoe

  bepaal je je eigen gedrag, wat kun je beter niet doen.

  Verdieping in praktijk

  > Kennismaken met houdingsaspecten; inzicht verkrijgen in de invloed van de

  eigen houding op het gedrag van anderen

  > Oefenen van voorbeelden uit de praktijk door casuïstiekbesprekingen of

  praktijksimulatie

  > Bespreken van grenzen aan de zorg

  > Uitleg over psychiatrische hulpverlening.

  DUUR

  Twee dagdelen van 3,5 uur.

  RESULTAAT

  Na het volgen van de cursus hebben deelnemers:

  > Kennis gemaakt met veel voorkomende psychische en psychiatrische

  problematiek

  > Handvatten aangereikt gekregen in het herkennen van gedrag en

  symptomen en in het omgaan hiermee.

  En weten deelnemers:

  > Welke houdingsaspecten belangrijk zijn en kennen ze de invloed van

  houding op gedrag

  > Welke mogelijkheden en grenzen zij binnen hun werk hebben in de omgang

  met de doelgroep

  > Welke mogelijkheden van hulpverlening aanwezig zijn.

  BIJZONDERHEDEN

  In de tweede bijeenkomst ligt de nadruk op praktijksituaties. Deze worden besproken en geoefend in

  rollenspellen met een acteur.

 • 4

  LOSSE MODULEN PSYCHIATRISCHE OF PSYCHISCHE PROBLEMATIEK

  In losse modulen wordt ingegaan op psychiatrische ziektebeelden, stoornissen en psychische

  problematiek. Ook kan een lesprogramma met verschillende onderdelen worden samengesteld. De

  inhoud van de module wordt aangepast aan het opleidings- ervarings- en werkniveau van de groep.

  De volgende modulen worden aangeboden:

  > ADHD

  > Angststoornissen

  > Autistische stoornissen

  > Automutilatie

  > Borderline persoonlijkheidsstoornis

  > Delier

  > Dementie

  > Depressie en stemmingsstoornissen

  > Dissociatieve stoornissen

  > Dubbele-diagnoseproblematiek; verslaving; alcohol; drugs

  > Eetstoornissen

  > Huiselijk geweld; kindermishandeling; ouderenmishandeling; seksueel

  geweld

  > Niet Aangeboren Hersenletsel

  > Omgaan met familieleden van mensen met psychiatrische problematiek

  > Persoonlijkheidsstoornissen

  > Rouw en verlies

  > Schizofrenie; psychotische stoornissen

  > Somatoforme stoornissen

  > Suïcidaliteit

  > Traumaverwerking

  DOELGROEP

  Iedereen die in de uitvoering van zijn functie te maken kan krijgen met mensen met psychiatrische

  ziektebeelden, stoornissen of psychische problematiek. Tevens vrijwilligers die binnen hun

  werkzaamheden te maken kunnen krijgen met mensen met genoemde problematiek.

  INHOUD TRAINING

  De modulen bestaan uit de onderdelen:

  > Uitleg van het ziektebeeld.

  > Gevolgen voor de cliënt.

  > Mogelijkheden van behandeling, begeleiding of preventie.

  > Signalering.

  > Handvatten in omgaan met mensen met de stoornis.

  > Handvatten in het omgaan met naastbetrokkenen.

  > Waar kan men terecht voor hup.

  DUUR

  Minimaal twee uur per module.

  RESULTAAT

  De cursist krijgt kennis van het besproken ziektebeeld en van de beleving van de cliënt. Tevens leert

  hij of zij wat belangrijk is in het contact en leert problematiek tijdig te signaleren.

  Daarnaast krijgt de cursist inzicht in de sociale kaart van hulpverlening.

  BIJZONDERHEDEN

  De theorie wordt gevolgd door een praktijkdeel waarbij geoefend kan worden door middel van

  casuïstiekbesprekingen en praktijksimulaties.

 • 5

  PSYCHOPATHOLOGIE

  Scholing die gericht is op het bevorderen van deskundigheid van werkers binnen de geestelijke

  gezondheidszorg.

  DOELGROEP

  Medewerkers aan cliënten met psychiatrische problematiek met een vooropleiding. Bijvoorbeeld

  verpleegkundigen, sociaal pedagogische hulpverleners en therapeuten.

  INHOUD TRAINING

  De scholing bestaat uit overdracht van theorie, inbreng van praktijkvoorbeelden en oefening van

  vaardigheden betreffende:

  Angst- en dwangstoornissen, Stemmingsstoornissen, Psychotische stoornissen,

  Persoonlijkheidsstoornissen, Dubbele diagnose, Suïcidaliteit, Autisme en ADHD.

  DUUR

  Zes dagdelen van drie uur.

  RESULTAAT

  Kennen en herkennen van psychopathologie op grond van gedrag. Aangaan en onderhouden van

  contact met psychiatrische patiënten. Herkennen van en kunnen omgaan met cliënten met

  gedragsproblemen. Herkennen van en hanteren van (dreigende) crisissituaties.

  BIJZONDERHEDEN

  Van deelnemers wordt gevraagd huiswerkopdrachten in het werkveld uit te voeren. Naast oefenen in

  vaardigheden wordt ook gebruik gemaakt van beeldmateriaal.

 • 6

  JEUGD EN JONGEREN KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN BIJ KINDEREN OF JONGEREN NODIG?!

  Psychische beperkingen, psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen komen bij jeugd van alle

  leeftijden voor. Dit betekent dat ook veel professionals en vrijwilligers te maken krijgen met kinderen of

  jongeren met deze problemen.

  Globale kennis en inzicht in verschillende gedragingen die met de stoornis samenhangen, zijn

  voorwaarden om een goede relatie op te kunnen bouwen en te onderhouden. Niet iedereen heeft

  voldoende kennis van deze stoo