Demo BRON-HO

of 35 /35
Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek Donderdag 12 september 2013

Embed Size (px)

description

Demo BRON-HO. Bekostigingsonderzoek Donderdag 12 september 2013. Voorstellen:. Gertie Teuwen, Universiteit Leiden Menno Dull, afdeling CriHO, DUO Frans ten Broek, procesbeheerder Bekostiging DUO Gerwin van Beek, procesbeheerder Inschrijvingen/Graden/ISC, DUO - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Demo BRON-HO

Page 1: Demo BRON-HO

Demo BRON-HOBekostigingsonderzoekDonderdag 12 september 2013

Page 2: Demo BRON-HO

Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september

- Gertie Teuwen, Universiteit Leiden

- Menno Dull, afdeling CriHO, DUO

- Frans ten Broek, procesbeheerder Bekostiging DUO

- Gerwin van Beek, procesbeheerder Inschrijvingen/Graden/ISC, DUO

- Nynke Hoogeveen, senior ontwerper softwareontwikkelteam BRON-HO

- Willem Kleinenberg, testcoördinator softwareontwikkelteam BRON-HO

- Sandra Warmolts, projectleider softwareontwikkelteam BRON-HO

Voorstellen:

Page 3: Demo BRON-HO

Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september

- Wat is BRON-HO, waarom doen we het? (5”, Sandra)

- Planning en status (5”, Sandra)

- Hoe werken de nieuwe BRON-HO processen (30”, Nynke)

- Demo BRON-HO: Bekostigingsonderzoek (60”, Gertie, Frans, Menno, Willem, Gerwin, Nynke, Sandra)

- Tijdens de demo Pauze (15”)

- Wanneer CriHO sluiten, wanneer BRON-HO open (5”, Menno)

- Conversie van CriHO en HORS naar BRON-HO (5”, Menno)

- Waarom loopt 2014 anders dan navolgende jaren (5”, Nynke)

- Vragen (15”)

- Lunch (60”)

Agenda:

Page 4: Demo BRON-HO

Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september

Opdracht:- Invoeren Persoonsgebonden nummer- (Overheids)registers; Inschrijvingen en Graden (OD en OR)- Moderne en snelle manier van uitwisseling (ISC, voorlopige bek.)- Vervangen CRIHO

Ketenproces Inschrijven:- Aanmelden van de student via Studielink- Inschrijven van de student door de HO- Vastleggen graden aangeleverd door de HO- Bekostigen van de HO instelling

Wat is BRON-HO:

Page 5: Demo BRON-HO

Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september

- Najaar 2010: Werkgroep met OCW, HO-instellingen, Studielink en DUO om te bepalen wat we gaan doen binnen BRON-HO

- April 2011: Eerste softwareontwikkel-sprint waarin we met alle partijen functionaliteit opleveren tbv BRON-HO

- 2011, 2012, 2013: Ontwikkelen en (veld)testen in de keten

- April 2013: 1e release: Persoon- en vooropleidingsgegevens, ter ondersteuning van het aanmeldproces van de student

- Januari 2014: 2e release: Inschrijvingen, Graden, Indicatie soort collegegeld en Bekostiging.

Planning en status BRON-HO:

Page 6: Demo BRON-HO

Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september

Ketenproces Inschrijven HO

aanmelding

inschrijvinggraad

bekostiging

fixusaanmelding

Student

Page 7: Demo BRON-HO

HO

SL/DUO

HO

Student GBA VO/BVE

VTI-g

egev

ens

Pers

oons

gege

vens

Voor

ople

idin

g

Accepteer VTI

Indi

catie

Soo

rt C

olle

gege

ld

Verzoek tot inschrijving DigiD

Trigger

KVA-bericht

Rosa-bericht

Rosa-bericht; indien gewijzigd

Overige berichten

Aanmelding met BSN

Page 8: Demo BRON-HO

HO

SL/DUO

HO

Student GBA VO/BVE

Aanm

eldi

ngsg

egev

ens

Pers

oons

gege

vens

Voor

ople

idin

g

Accepteer Aanmelding

Verzoek tot inschrijving niet-DigiD

Trigger

KVA-bericht

Rosa-bericht

Rosa-bericht; indien gewijzigd

Overige berichten

Aanmelding zonder BSN

Page 9: Demo BRON-HO

HO

SL/DUO

HO

Student GBA VO/BVE

Persoonsgegevens Niet-G

BA

Pers

oons

gege

vens

Indi

catie

Soo

rt C

olle

gege

ld

Voor

ople

idin

g

Trigger

KVA-bericht

Rosa-bericht

Rosa-bericht; indien gewijzigd

Overige berichten

Decentrale verificatie

Page 10: Demo BRON-HO

HO

SL/DUO

HO

Student GBA VO/BVE

Gewijzigde Vooropleiding

Voor

ople

idin

g

Trigger

KVA-bericht

Rosa-bericht

Rosa-bericht; indien gewijzigd

Overige berichten

Gewijzigde vooropleiding

Page 11: Demo BRON-HO

HO

SL/DUO

HO

Student GBA VO/BVE

Inschrijving (Deelnam

e)Te

rugk

oppe

ling

Insc

hrijv

ing

Voor

lopi

ge B

ekos

tigin

gsta

tus

Voor

ople

idin

g

Trigger

KVA-bericht

Rosa-bericht

Rosa-bericht; indien gewijzigd

Overige berichten

Aanleveren inschrijving

Page 12: Demo BRON-HO

HO

SL/DUO

HO

Student GBA VO/BVE

Graad (Resultaat)

Teru

gkop

pelin

g Re

sulta

at

Indi

catie

Soo

rt C

olle

gege

ld

Voor

lopi

ge B

ekos

tigin

gsta

tus

Voor

ople

idin

g

Trigger

KVA-bericht

Rosa-bericht

Rosa-bericht; indien gewijzigd

Overige berichten

Aanleveren graad

Page 13: Demo BRON-HO

HO

SL/DUO

HO

Student GBA VO/BVE

Inschrijving (Deelnam

e)

Voor

lopi

ge B

ekos

tigin

gsta

tus

Voor

ople

idin

g

Trigger

KVA-bericht

Rosa-bericht

Rosa-bericht; indien gewijzigd

Voor

lopi

ge B

ekos

tigin

gsta

tus

Voor

ople

idin

g

Overige berichten

Inschrijving bij andere HO

Page 14: Demo BRON-HO

HO

SL/DUO

HO

Student GBA VO/BVE

Graad (Resultaat)

Indi

catie

Soo

rt C

olle

gege

ld

Voor

lopi

ge B

ekos

tigin

gsta

tus

Voor

ople

idin

g

Trigger

KVA-bericht

Rosa-bericht

Rosa-bericht; indien gewijzigd

Indi

catie

Soo

rt C

olle

gege

ld

Voor

lopi

ge B

ekos

tigin

gsta

tus

Voor

ople

idin

g

Overige berichten

Graad bij andere instelling

Page 15: Demo BRON-HO

Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september

Bekostigingsonderzoek

Aanvragen OBO

OBOOBO

Correcties

OBO met verschillijstOBO met verschillijst

Assurancerapport

HO-instelling

DUO-medewerker

Accountant

OBOOBO

V

Page 16: Demo BRON-HO

Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september

- Is er een mutatiestop?

- Nee

Vragen:

1/9 1/10 1/9 1/10 Bekostigingsonderzoek

1/9

Foto CriHOOBO

- Staan er adressen in de OBO?

- Nee, deze zijn niet bekostigingsrelevant

- Wel controle bij de instelling van buitenlandse adressen en binnenlandse adressen (niet GBA) ivm andere wet- en regelgeving

- Wel adressen aanleveren aan DUO tbv beleidsinformatie

Page 17: Demo BRON-HO

Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september

- Welke peilperiode wordt gebruikt?

- 2-10-t-3 tot en met 1-10-t-2 (één dag opgeschoven)

- Dit is nog niet opgenomen in het concept onderwijscontroleprotocol

Vragen:

1/102011

1/102012

1/102013

N.B. Graden behaald op 1/10 2012 worden als we niet doen niet bekostigd. We zullen naar een oplossing hiervoor zoeken

Page 18: Demo BRON-HO

Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september

Proces Statustoekenning

OBO

V

BekostigingshistorieOWD

HO-instelling

Definitieve bekostigingstatus

Bekostigingspecialist

Page 19: Demo BRON-HO

Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september

- Overzicht Bekostigingsonderzoek (OBO) aanvragen

- Correctie doorvoeren op verzoek accountant in eigen SIS

- OBO aanvragen met de verschillenlijst

- Assurancerapport opstellen en vastleggen

- Bepalen van de concept definitieve bekostiging

- Aanvragen Analysebestand voor Bekostigingsspecialist en HO

- Definitief maken van de bekostiging

- Definitieve bekostiging aanbieden aan OWD

- Uitbetalen van de euro's door OCW aan de HO-instellingen

Wat ga je vandaag zien in de demo:

Page 20: Demo BRON-HO

Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september

Aan het woord

- HO-instelling : Gertie Teuwen (Universiteit Leiden)

- Bekostiging DUO : Frans ten Broek

- Registers DUO : Menno Dull

- Aan elkaar praten : Sandra Warmolts

Achter de knoppen

- DUO : Gerwin van Beek en Willem Kleinenberg

Vraagbaak

- DUO : Nynke Hoogeveen

Welke rollen zijn er:

Page 21: Demo BRON-HO

Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september

DUO-bekostiging: Frans ten Broek

- Raadplegen voortgang bekostigingsonderzoek:

- De HO-instelling heeft de OBO nog niet aangevraagd

- Bellen met de HO-instelling: Gertie

Stap 1:

Page 22: Demo BRON-HO

Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september

HO-instelling: Gertie Teuwen (Universiteit Leiden)

- Aanvragen OBO

…… Ondertussen heeft ze alle tijd om:

Stap 3:- Studentdossier te raadplegen

- Persoonsgegevens

- Deelnames

- Resultaten

- Voorlopige bekostigingstatus

Stap 2:

Page 23: Demo BRON-HO

Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september

HO-instelling: Gertie Teuwen (Universiteit Leiden)

…… de volgende dag

- Ophalen OBO van het Zakelijk Portaal

- Bekijken OBO

- OBO laten goedkeuren door Accountant

- Ai…

- Correctie

Stap 3:

Page 24: Demo BRON-HO

Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september

HO-instelling: Gertie Teuwen (Universiteit Leiden)

- Raadplegen gegevens in het SIS:

- Inschrijving

- Examen

- Bekostiging

- Wijzigen Resultaat op basis van correctie accountant

- Raadplegen gegevens in het SIS:

- Bekostiging

Stap 4:

Page 25: Demo BRON-HO

Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september

HO-instelling: Gertie Teuwen (Universiteit Leiden)

- Aanvragen OBO

…… ondertussen weer alle tijd om:

Stap 6:Studentdossier te raadplegen

- Voorlopige bekostigingstatus

- Definitieve bekostigingstatus

Stap 5:

Page 26: Demo BRON-HO

Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september

HO-instelling: Gertie Teuwen (Universiteit Leiden)

…… de volgende dag

- Ophalen OBO van het Zakelijk Portaal

- Bekijken OBO

- OBO laten goedkeuren door Accountant

- Ondertekenen Assurancerapport

- Versturen Assurancerapport naar DUO (Menno Dull)

Stap 6:

Page 27: Demo BRON-HO

Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september

DUO-Registers: Menno Dull

- Vastleggen assurance rapport

Stap 7:

Page 28: Demo BRON-HO

Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september

DUO-bekostiging: Frans ten Broek

- Raadplegen voortgang bekostigingsonderzoek:

- Hebben alle instellingen een goedgekeurd assurancerapport bij de OBO?

- JA

- Bepalen concept definitieve bekostiging

- Aanvragen en controleren Analysebestand Bekostigingspecialist

en als deze goed lijkt…

- Aanvragen Analysebestand HO-instellingen

Stap 8:

Page 29: Demo BRON-HO

Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september

HO-instelling: Gertie Teuwen (Universiteit Leiden)

- Analysebestand van het zakelijk portaal halen en bekijken

- Als er zaken onjuist zijn, melden bij DUO

- Alles is akkoord

Stap 9:

Page 30: Demo BRON-HO

Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september

DUO-bekostiging: Frans ten Broek

- Definitief maken bekostiging

Stap 10:

Page 31: Demo BRON-HO

Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september

HO-instelling: Gertie Teuwen (Universiteit Leiden)

- Raadplegen studentdossier

- Definitieve bekostigingstatus

Stap 11:

Page 32: Demo BRON-HO

Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september

DUO-bekostiging: Frans ten Broek

- Bestand leveren aan OWD

Stap 12:

Page 33: Demo BRON-HO

Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september

OCW

- Betalen van de euro’s aan de HO-instellingen

Stap 13:

Page 34: Demo BRON-HO

Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september

- aanleveren tot begin december via CriHO

- Sluiting CriHO

laatste foto uit CriHO

conversie inschrijvingen en graden

conversie bekostigingshistorie

- 6 jan: Bron-HO gaat open

- nieuwe inschrijvingen en graden: nieuwe proces

- geconverteerde inschrijvingen en graden:

- voorlopige bekostigingstatus; herberekenen en leveren in plukjes (1.000.000 berichten!)

- OBO kan meteen worden opgevraagd

Wat is er komend jaar anders?

CriHOBron-HO

Page 35: Demo BRON-HO

Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september

Vragen: